Page 1

Sådan rekrutterer I børnefamilier og laver sjov børnetræning – gå på skattejagt i gode råd og klubhistorier til inspiration i jeres orienteringsklub

SÅDAN REKRUTTERER I BØRNEFAMILIER OG LAVER SJOV BØRNETRÆNING // 1


Forord ............................................................................................... 3 OK Vendelboerne om Find Vej Dagen ................................ 4 Herlufsholm OK om hyggen ................................................... 7 Gode råd om rekruttering af børnefamilier .................... 10 Odense OK om minitræning til 2-8-årige ......................... 12 Holbæk OK om PLOT ................................................................ 15 Gode råd om mini-/børnetræning ..................................... 20 Skive AMOK om vigtigheden af PR ................................... 22 Kildeholm OK om klubbens redningsplanke .................. 25

2 // SÅDAN REKRUTTERER I BØRNEFAMILIER OG LAVER SJOV BØRNETRÆNING

Fo to : N anna Kreu tzmann

INDHOLDSFORTEGNELSE


TIL MEDLEMMERNE I KLUBBERNE I DANSK ORIENTERINGS-FORBUND Tag med på skattejagt

Fokus på børne- og familierekruttering

Det går godt for orienteringssporten i Danmark. Medlemstallet

De seneste års udviklingsprojekt “Klubudvikling med fokus på

i klubberne stiger, landsholdene klarer sig rigtig godt

frivillighed (2014-2017)” har sat gang i udviklingen i mange

internationalt, og Find vej i Danmark er nu landets største

klubber over hele landet.

udendørs motionsanlæg. Flere end 350 forskellige steder i Danmark findes der Find vej-projekter inkl. Find vej i Skolen-

Gode ideer og initiativer fra projektet er blevet delt ved mange

projekterne.

lejligheder, men for at samle guldkornene fra klubberne ét sted, har vi som afslutning på udviklingsprojektet valgt at udgive dette

Det er vi stolte af, men vi vil gerne dele vores o-passion med

hæfte.

endnu flere – og fremtidssikre vores sport gennem rekruttering og fastholdelse af børn og unge og deres familier.

Hæftet har særligt fokus på de gode kluberfaringer med børneog familierekruttering samt opstart af børnetræning til inspiration for endnu flere af klubberne i Dansk Orienterings-Forbund. Vi håber, I vil løbe med på skattejagten gennem hæftet og lade jer inspirere undervejs af de mange guldkorn fra nogle af de forskellige danske orienteringsklubber, der har gode erfaringer med rekruttering og fastholdelse af børn og unge og deres familier. Brøndby, december 2017 Gert Lillevang Nielsen Udviklingskonsulent

Foto: Je ppe Ru u d

Dansk Orienterings-Forbund

”Der er mange guldkorn undervejs” SÅDAN REKRUTTERER I BØRNEFAMILIER OG LAVER SJOV BØRNETRÆNING // 3


Klubber i Fokus – OK Vendelboerne FIND VEJ DAGEN KAN IKKE STÅ ALENE På Find vej Dagen får mange klubber kontakt til børnefamilier, der denne dag viser stor interesse for orienteringssporten. Men hvordan får klubberne børnefamilierne til at melde sig ind i klubben?

OK Vendelboernes opskrift En af de klubber, der har haft succes med at etablere et børnetræningstilbud – som opfølgning på Find vej Dagen 2016 – er OK Vendelboerne, der holder til i Hjørring i Nordjylland. De er således gået fra at have en alderstung

Etablér fast børnetræningstilbud

medlemssammensætning blandt klubbens ca. 125 medlemmer på

De klubber, der har succes med rekruttering af børnefamilier efter

mere end 50 pct. over 60 år til nu blot 35 pct. over 60 år:

Find vej Dagen, starter enten et nyt målrettet træningstilbud op eller tilpasser de nuværende træningstilbud, så de er mere

“Flere uger inden Find vej Dagen skulle løbe af stablen,

attraktive for børnefamilierne.

besluttede vi at lave et færdigt koncept for børnetræning, så vi havde et konkret tilbud klar til børnefamilierne på selve Find vej

Rekruttering sker altså ikke alene ved, at man laver

Dagen. På den måde ville vi bygge en direkte bro fra Find vej

rekrutteringsarrangementer (som fx Find vej Dagen) – men ved

Dagen og ind i klubben, og det er i høj grad lykkedes for os”, siger

at man (også) har et fast træningstilbud, der passer til dem, man

Allan Reiche fra OK Vendelboerne.

ønsker at rekruttere. F otos: K j el d A r i l d s en

”Byg en direkte bro fra Find Vej Dagen og ind i klubben”

4 // SÅDAN REKRUTTERER I BØRNEFAMILIER OG LAVER SJOV BØRNETRÆNING


Børnefamiliens logistik og rytme Klubben vurderede, at det ville være centralt for børnefamilierne, at træningskonceptet var bygget op omkring en børnefamilies logistik: Dvs. at alle træninger skulle ligge inden for byskiltet i Hjørring – hvor der er en del parker og byskove – så de fleste deltagere kun skulle køre få kilometer til træningen. Træningen skulle starte kl. 17 og slutte kl. 18.30, hvor både forældre og børn havde fået aftensmad og kun havde aftensbadet tilbage for at kunne komme i seng, hvilket viste sig at give pote. Behov for færre instruktører “Desuden viste det sig, at mange forældre også var glade for at deltage i børnetræningen sammen med deres børn, da de også selv var ret nye orienteringsløbere, selvom indlæringen foregik på børnenes niveau. Det betød, at forældrene var til stede og kunne hjælpe med øvelserne, hvilket gjorde, at klubben ikke skulle stille med helt så mange instruktører,” siger Allan Reiche.

SÅDAN REKRUTTERER I BØRNEFAMILIER OG LAVER SJOV BØRNETRÆNING // 5


Træning for hele familien

“Børnetræningen starter stadig på samme tid, men er i samme

“Da børnetræningen til at starte med foregik for sig selv på eget

skov som den ordinære træning for alle andre medlemmer. Så

tidspunkt og mere eller mindre isoleret i forhold til resten af

mens børnene spiser, kan mor/far løbe en af de almindelige

klubben, har vi dog hen ad vejen valgt slå ordinær klubtræning

træningsbaner til klubtræningen. Derved giver vi også de

og børnetræningen sammen på enkelte dage,” fortæller Allan

forældre, der har mod på det, lidt flere udfordringer og et lille

Reiche.

skub opad i sværhedsgrad – samtidig med at der er en instruktør/ hjælper tilstede,” siger Allan Reiche.

OK VENDELBOERNES GULDKORN • Ha’ et fast børne- og familietræningstilbud klar inden Find vej Dagen – og gør aktivt opmærksom på tilbuddet fx via en flyer på selve Find vej Dagen og opfølgende mails om træningstilbuddet til Find vej-deltagere. • Jeres o-aktivitetstilbud skal tilpasses en børnefamilies hverdag – alt hvad der i væsentlig grad forstyrrer familielogistikken, er i risiko for at blive valgt fra.

• Forældrene vil gerne lave o-aktiviteten sammen med sine børn, så det handler om at bidrage til kvalitetstiden – ikke at konkurrere med den. Lad være med at sende forældrene bort – de kan bidrage, og de er jo også potentielle nye løbere. • Minimér transporttiden til og fra træningen ved at placere træningen et centralt sted. • Tænk i en “All inclusive”-pakke til familierne – med både motion, hygge og aftensmad.

6 // SÅDAN REKRUTTERER I BØRNEFAMILIER OG LAVER SJOV BØRNETRÆNING


Klubber i Fokus – Herlufsholm OK HYGGEN SKAL MED – FOR AT LYKKES Anden gang er lykkens gang for Herlufsholm Orienteringsklub i Næstved. Ved at tænke hyggen mere ind klubbens familieorientering, er det denne gang lykkedes at fastholde familierne, og en insisterende ungdomsløber har sat ungdomstræning på agendaen.

Hvad var det vi manglede?

Det er nu anden gang, at Herlufsholm Orienteringsklub prøver

Familieorienteringen foregår lørdage med start mellem kl. 10-11

kræfter med familieorientering. Første gang lykkedes det

fra Herlufsholm Orienteringsklubs klubhus. Der løbes på tre

desværre ikke klubben at fastholde familierne.

lette baner hver gang af forskellig længde. Den længste er 5

“Vi drøftede derfor i tovholdergruppen for familieorientering, hvad vores tilbud manglede for bedre at kunne fastholde nye familier i klubben, og vi kom frem til, at vi skulle have ”hyggen” med ind i projektet,” siger Lykke Berg fra Herlufsholm Orienteringsklub.

km, og det er muligt at have børn med på cykler og i klapvogne. Efter første gang blev tovholderne enige om også at lave en mellemsvær bane hver gang, fordi der hurtigt dukkede løbere op, som ville have lidt ekstra udfordring og ind i terrænet. F otos: Lyk ke B er g

SÅDAN REKRUTTERER I BØRNEFAMILIER OG LAVER SJOV BØRNETRÆNING // 7


Hygger med boller og kakao

Engagerede ungdomsløbere

“Vi får mange gode tilbagemeldinger, og der bliver virkeligt

Før sommeren sidste år pressede en af klubbens ungdomsløbere

hygget efter turen i skoven. Vi tilbyder boller og varm kakao/kaffe

– Sebastian på 18 år – på, for at klubben oprettede

bagefter, og vi kan se, at det, at deltagerne kan sidde og snakke

ungdomstræning.

sammen i klublokalet har stor effekt. De fleste bliver hængende, og der er først opbrud, når vi begynder at pakke sammen,” siger

Den dedikerede træning har kastet seks nye ungdomsløbere af

Lykke Berg fra Herlufsholm Orienteringsklub.

sig, som møder trofast op hver onsdag, og de kommer hver gang til familieorientering, hvis de kan. De fleste træninger tager denne gang udgangspunkt fra vores klubhus.

”Klubhuset er det centrale udgangspunkt for familieorientering” 8 // SÅDAN REKRUTTERER I BØRNEFAMILIER OG LAVER SJOV BØRNETRÆNING


”Der er først opbrud, når vi begynder at pakke sammen” Hyggen er vigtig “Vi planlægger klubaftener hvor både nye og gamle medlemmer kan deltage, og vi vil også forsøge os med fællesspisning et par gange efter tirsdagstræningen. Vi kan se at ”hyggen” hvor medlemmer mødes og snakken går er vigtig,” siger Lykke Berg fra Herlufsholm Orienteringsklub.

HERLUFSHOLM OK’S GULDKORN • Skab bred opbakning i klubben til at starte familieorientering op, sådan at det ikke er de få, som står med opgaven hver gang. Hold evt. en klubaften, hvor I drøfter klubbens fremtid, da det kan være med til at sikre en bredere forankring og større ejerskab. • Hyggen er en central faktor for succes med familieorientering. Ha’ hyggen med i forbindelse med familietræningen – både i form af noget at spise og mulighed for socialt samvær. • Lad klubhuset være det centrale udgangspunktet for familieorienteringen. Det er en klar fordel, at det er det samme sted, de nye familiemedlemmer skal møde op hver gang, og at ruten ligger forholdsvis tæt på klubhuset.

SÅDAN REKRUTTERER I BØRNEFAMILIER OG LAVER SJOV BØRNETRÆNING // 9


10 gode råd REKRUTTERING AF BØRNEFAMILIER F oto: N a n n a K r eu t zm ann

1

3

Få kontakt til børnefamilier gennem

Følg altid op på events med flere

events

arrangementer

Brug Find vej Dagen, Skovens Dag,

Rekrutteringsevents skal følges op af

Naturens Dag, Jagten – gennem

3-4 på hinanden følgende familievenlige,

historien og andre events som

lettilgængelige lokale arrangementer

kulturnat, gågadearrangementer eller

den efterfølgende måneds tid med

Naturløb til at få den første kontakt til

samme mødested/tid hver gang. Gerne

børnefamilierne og samarbejd gerne med

i weekenderne, hvor børnefamilierne har

andre organisationer, kulturinstitutioner,

bedst tid.

naturvejledere m.fl. i forbindelse med disse events. En lille sprintbane med elektronisk

Det er vigtigt, at have mandskab nok, så

tidtagning er altid populær og kan tænkes

man kan introducere børnefamilierne til

ind de fleste steder, hvor børnefamilierne

orienteringskortet før start og tage en

deltager.

lille eftersnak med dem, når de kommer

2

tilbage.

4

Tilbyd pakkeløsningen på familiens nytårsforsætter

Brug Find vej-pas og -præmiering

En del klubber har haft succes med at

Brug Find vej-pas, -klistermærker og

afholde familieorientering i januar måned,

-præmiering, når børnene har deltaget 3

hvor børnefamiliernes nytårsforsætter

gange og 6 gange.

omkring motion, mere tid til familien og

Materiale kan rekvireres fra DOF’s

mere tid i naturen, der motiverer til fælles

sekretariat på dof@do-f.dk

udendørs aktiviteter, skal indfries. Der

eller 4326 2740.

er i øvrigt ikke så mange andre tilbud til børnefamilier på denne årstid.

10 // SÅDAN REKRUTTERER I BØRNEFAMILIER OG LAVER SJOV BØRNETRÆNING


7

5 Børnevenlige baner er et must

Det skal ikke være gratis

Banerne kan ikke blive for lette.

Arrangementerne bør være gratis for

Sværhedsgraden skal være “begynder”, og

medlemmer af klubben, men koste 25-50

det anbefales at tilbyde baner på 2-3 km,

kr. pr. familie, der ikke er medlem. Det er

5 km og evt. 7-8 km hver gang. Ofte vil

vigtigt at signalere den økonomiske fordel

børnene cykle eller være med i babyjogger

ved at blive medlem af klubben.

eller barnevogn sammen med forældrene,

så tag højde for dette i banelægningen – stierne skal være fremkommelige.

6

8

10

Klubtræningsløb samtidig med

Skab synlighed og medlemsinvolvering

rekrutteringsarrangementer

Fortæl de lokale om jeres

Erfaringen viser, at det er en fordel

rekrutteringsarrangementer. Uddel flyers

Hygge og forplejning til o-heltene

at afholde klubtræning for klubbens

og/eller plakater i daginstitutioner, skoler,

Uden mad og drikke, dur helten ikke. Sørg

medlemmer på samme tid og sted

børnebiblioteker og idrætshaller – gerne

for at have saftevand og/eller kakao og

som rekrutteringsarrangementerne, så

med et godt billede som blikfang.

evt. boller/sandwiches til alle efter turen

børnefamilierne kan se, hvad klubben

i skoven. Er vejret varmt, så sørg også for

ellers har at byde på og ikke mindst få

Klubbens medlemmer er jeres bedste

koldt vand. Er vejret koldt, så lun kakaoen

snakket med de eksisterende medlemmer.

ambassadører, så brug dem til at sprede

og ha’ gerne adgang til et klubhus eller andet, hvor I sammen kan indtage forplejningen og hygge jer med hinanden

9

budskabet om arrangementerne i deres netværk, og gerne via Facebook, hvor I kan oprette arrangementerne som

efter træningen.

Benyt klubfolder og familiekontingenter

“begivenheder”, der hurtigt kan deles

En inspirerende folder eller flyer, der

og spredes. Og send gerne en kort

fortæller, hvad klubben står for og kan

pressemeddelelse til lokalavisen før og

tilbyde, kan forstærke billedet af den

efter arrangementet – gerne med et godt

sunde måde at få brugt hoved og krop

billede som blikfang.

”Lav familie-o-tilbud deres passer ind i børnefamiliernes hverdag og logistik”

på, samt at orientering er den ideelle familiesport. Overvej familiekontingent, så medlem nr. 3 og nr. 4 er “gratis”. Det kan godt være, at man får mange “inaktive” medlemmer, men det er lettere at få flere til at være med en gang imellem. SÅDAN REKRUTTERER I BØRNEFAMILIER OG LAVER SJOV BØRNETRÆNING // 11


Klubber i Fokus – Odense OK SØNDAGSLEG I SKOVEN FOR DE 2-8-ÅRIGE F otos: Mo r ten Mø l ga ar d Nie l se n

12 // SÅDAN REKRUTTERER I BØRNEFAMILIER OG LAVER SJOV BØRNETRÆNING


”Spontane skovlege blev til fast familietræningstilbud” Odense OK har med succes engageret klubbens O-løbere og deres børn under 9 år ved at tilbyde minitræning i skoven for de 2-8-årige om søndagen i vinterhalvåret. Og 6 nye familier er desuden kommet til den fynske klub siden.

Invitér venner og bekendte

Sjov udendørsleg for hele familien

“Lynhurtigt blev vi så mange, at der altid er nok til at afholde

“Vi har i Odense OK i december 2015 startet minitræning op for

”træningen”. Vi er et par stykker, som skiftes til at stå for

de 2-8-årige. Hver søndag formiddag mødes vi ved klubhuset kl.

aktiviteterne, men setup’et er ret løst, så er der nogen, der har en

10 i Åløkkeskoven. Her bliver der leget, løbet og fundet poster i

god idé, prøver vi den af,” siger Merete Spangsberg.

I takt med den kontinuerlige tilslutning til klubbens skovlege for de 2-8-årige, blev der tale om et fast “træningstilbud”. Deltagerne begyndte desuden at invitere venner og bekendte med jævnaldrende børn og med interesse for at bevæge sig ude.

skoven. Vi slutter altid med at spise medbragte boller i klubhuset, så ungerne kan få varmen igen. Der er mellem 8 og 20 børn hver gang. Det højeste antal, vi har været indtil nu, er 49 med forældre,” siger Merete Spangsberg fra Odense OK. Tilbud til eksisterende medlemmer og deres børn Det startede med en fælles mail til de løbere i klubben som havde børn under 9 år. Og helt fra starten var der god interesse og opbakning. ”Vi blev hurtige enige om bare at mødes og lege med børnene, og så kunne vi derfra aftale, hvad tid, hvilken dag, og hvordan det skulle foregå,” siger Merete Spangsberg.

SÅDAN REKRUTTERER I BØRNEFAMILIER OG LAVER SJOV BØRNETRÆNING // 13


En fast tovholder er guld værd Odense OK har en fast tovholder, hvilket de sætter stor pris på. Hver uge skriver Lisette en fælles SMS til alle deltagere, og om fredag sender hun en reminder til dem, der ikke har svaret. Samtidig bliver det koordineret, hvem der står for træningen, og hvem der skal have boller, saft og kaffe med. Meget lavpraktisk, men livsnødvendigt for træningens afholdelse.

ODENSE OK’S GULDKORN • Kast jer ud i minitræning for de 2-8 årige. I har alt at vinde og intet at tabe. Det er super sjovt, og en god måde at genengagere sine eksisterende medlemmer og deres familie samt rekruttere nye familier. • Sørg for at have en fast tovholder, som afkræver svar fra deltagerne på listen, så I ved, hvor mange der kommer til træningen, og hvor mange der skal bages boller og laves saft/varm kakao til efterfølgende.

• Fokusér på at børn og voksne har det sjovt sammen, lyt til input fra deltagerne og ha’ gerne et par alternative lege i ærmet, hvis vejr eller andet spænder ben for de planlagte aktiviteter. • Gentag gerne lege fra træning til træning, da det giver tryghed hos børnene og mindre arbejde for de voksne.

14 // SÅDAN REKRUTTERER I BØRNEFAMILIER OG LAVER SJOV BØRNETRÆNING


Klubber i Fokus – Holbæk OK ET KLART PLOT FOR UNGDOMMEN Den vestsjællandske klub, Holbæk OK, er én af de klubber, der har haft en medlemsvækst på hele 10 pct. over de seneste år. En nyuddannet ungdomstræner og en uventet henvendelse fra et nyt medlem blev startskuddet til et helt nyt PLOT for klubben.

Gik ikke ned på pandelamper “Vi søgte desuden om lov til at bruge Holbæk Fælled hver første og tredje tirsdag i månederne fra november til februar, da vi her også havde mulighed for at låne lokaler. Nu var rammerne på plads. Næste skridt var så at gøre opmærksom på arrangementet. Vi fik lavet en fed plakat, som klubbens medlemmer hjalp

Lys i mørket

med at hænge op lokalt. Og alle PLOT-samlingerne blev

“Vi havde hen over vinteren fået uddannet en af vores

ligeledes oprettet som Facebook-begivenheder,” siger Bjark Bo

ungdomsløbere, Peter, som træner, og valgt for første gang at

Christensen.

have træningstilbud specifikt til børn og unge. Klubbens “egne” børn deltog, og alle var glade, men så pludselig kom der en mail:

Flot fremmøde og varme boller

“Min datter vil gerne prøve at løbe orienteringsløb.” Klubbens

Fremmødet var overvældende for arrangørerne: En god håndfuld

første uledsagede barn,” siger Bjark Bo Christensen fra Holbæk

af klubbens egne børn, unge og voksne dukkede op sammen

Orienteringsklub.

med en anden god håndfuld helt nye ansigter: Et par fædre, en bedstefar og en mor og deres poder, hvoraf den yngste blot var

Vi må have et PLOT

5 år.

“Desværre gik vi den mørke tid i møde, hvor vi i klubben sædvanligvis kun deltager i en fælles træningsturnering. Hvad så

Efter en god times leg i mørket med pandelamper samledes de

med vores nye ungdomsløber? Kunne vi holde fast i hende?

alle i varmen, hvor arrangørerne havde sørget for varme boller

I træningsudvalget drøftede vi derfor, om vi skulle forsøge os

og saft. Der blev hygget og evalueret på klubbens første PLOT

med orienteringstræning med pandelamper for børn og unge.

nogensinde. Der var enighed om hele vejen rundt, at det var sjovt.

Pande Lampe Orientering Træning

PLOT. En ide var født,” siger

Bjark Bo Christensen.

14 dage senere kom alle de nye igen, og de har trofast deltaget i samtlige træninger gennem 4 måneder og flere er kommet til.

Klubben havde dog kun et par pandelamper, så de søgte

Klubben valgte også at udvide træningen til PLOT2 de øvrige

den såkaldte udstyrspulje i Holbæk Kommune om penge til

tirsdage i måneden, hvor voksne så også kunne være med.

pandelamper, hvilket lykkedes. Der blev indkøbt ni ok-lamper (LED Lenser H14R.2) med genopladelige batterier. SÅDAN REKRUTTERER I BØRNEFAMILIER OG LAVER SJOV BØRNETRÆNING // 15


F o to s: Bjarke Bo Ch ri s ten s en

16 // SÅDAN REKRUTTERER I BØRNEFAMILIER OG LAVER SJOV BØRNETRÆNING


Fokus på målgruppen “Da det var første gang, vi arrangerede PLOT, har det selvfølgelig givet nogle udfordringer. Vores målgruppe var lidt løs, og vi troede måske, at det ville være unge på 13+, der ville dukke op.

“Pande Lampe Orientering Træning -> PLOT. En ide var født”

Hovedparten af de nye medlemmer er dog under 13, hvorfor vi har været nødsaget til løbende at tilpasse træningen og tilbuddet. Samtidig har der også været unge over 13, så træningen har skullet ramme flere aldersgrupper,” siger Bjark Bo Christensen.

HOLBÆK OK’S GULDKORN • Ha’ styr på målgruppen. Hvem vil I have i skoven? Og tilrettelæg konceptet efter netop den målgruppes behov. • Hold det simpelt. Der er ikke brug for nye skove eller krævende øvelser. Det kan være en udfordring i sig selv at komme ud i mørket. • Ha’ fokus på det sociale. Sørg for lidt at spise/drikke efter træningen og gerne i hyggelige rammer.

• Drag ekstra omsorg for de nye. Aftal med de “gamle” i klubben, at det drejer sig om de nye. Planlægningen af næste divisionsmatch kan godt vente til en anden dag. Det er vigtigere at få snakket/ taget hånd om de nye. • Ha’ en ordentlig bunke pandelamper til udlån (husk genopladelige batterier) • Følge op med nye/fortløbende tilbud til de ny-ankommende.

SÅDAN REKRUTTERER I BØRNEFAMILIER OG LAVER SJOV BØRNETRÆNING // 17


18 // SÅDAN REKRUTTERER I BØRNEFAMILIER OG LAVER SJOV BØRNETRÆNING


Fo to s : N anna Kreu tzmann SÅDAN REKRUTTERER I BØRNEFAMILIER OG LAVER SJOV BØRNETRÆNING // 19


5 gode råd BØRNETRÆNING FOR DE 4-8-ÅRIGE 1 Børnetræning er orienteringsleg for børn i alderen 4-8 år. Formålet med aktiviteten er at introducere bevægelse i naturen for børn og skabe tryghed ved at løbe og lege i skoven.

2

Børnetræning kan planlægges på to

Fokuspunkter for en god børnetræning:

måder:

• Træningen skal ikke kræve nogen som

• Sammen med klubbens øvrige træning.

helst form for forudsætninger hos

Fordelene ved denne model er: Et større

deltagerne – alle skal kunne møde op og

træningsmiljø – mere liv; et skifte fra

være med fra dag 1.

børnetræning til ungdomstræning er nemt og trygt; forældre med flere børn skal kun afsætte én dag i ugen; og der er også et træningstilbud til far og mor. • Et selvstændigt træningstilbud.

• Det er vigtigt, at børnene oplever succeser fra dag 1. Der skal være fokus på mestring frem for præstation. Børnene skal holdes op imod deres egen udviklingskurve. Alt det med

Fordelene ved denne model er: Børnene

konkurrence skal nok komme helt af

vil kunne overlappe mellem mini- og

sig selv. Trænerens opgave er at sætte

ungdomstræning og i en periode

rammer for et behageligt og trygt miljø,

deltage i begge dele. Børnene behøver

hvor ingen står alene, og de sociale

ikke følge klubtræningen rundt i landets

relationer i mellem børnene er i fokus.

forskellige skove, men kan i stedet træne samme sted hver gang og på et fast tidspunkt fx søndag formiddag, så det passer bedre ind i en travl børnefamilies hverdag.

”Afhold børnetræningen i samme tidsrum, samme sted, hver uge, hele året.” 20 // SÅDAN REKRUTTERER I BØRNEFAMILIER OG LAVER SJOV BØRNETRÆNING

• Træningen afvikles i samme tidsrum, samme sted, hver uge, hele året. På den måde bliver træningen en fast del af den ugentlige rutine i familien, og det bliver nemt at koordinere.


4

Træningens indhold:

Sådan starter I op med børnetræning i

• Træningen opbygges som en serie

jeres klub:

af små lege og bør tage ca. en time.

• Tjek i o-service, om der allerede er

Instruktionerne skal helst holdes på et

medlemmer under 9 år, og skriv en mail

minimum, og legene kan derfor med

til forældrene.

fordel genbruges. • Tag gerne tid: Sportidenttidtagningsudstyr motiverer og er spændende. Men læg fokus på, hvordan den enkelte forbedrer sig i forhold sine tidligere tider i stedet for at sammenligne med andre. • Genbrug lege: Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken igen hver gang. Hvis en leg fungerer rigtigt godt,

• Find det tidspunkt som passer jer bedst (weekend, hverdag, formiddag, eftermiddag, aften osv.) • Spred budskabet via jeres netværk og hæng flyers op i børnehaver og SFO. • Forældrene kan med fordel skiftes til at stå for lege og aktiviteter, hvis det kniber med tiden. • En træning kræver 1-2 personer til at

så genbrug den! Der er en vis tryghed

arrangere lege og sætte poster m.m. op.

hos børnene ved det kendte.

Derudover er det en fordel at have en

• Tilføj regler: I stedet for at lade en træning bestå af tre forskellige lege,

ansvarlig for saftevand og frugt/boller efter træningen.

kan den bestå af én leg, hvor der

5

undervejs tilføjes nye regler som fx en ekstra fanger, flere poster, en ekstra forhindring, et samarbejdselement a la ståtrold eller tidtagning. På denne måde kan sværhedsgraden af en øvelse nemt varieres. • Demonstrér: Vis hvordan øvelsen skal løses, i stedet for at bruge lang tid på at forklare det med ord.

Inspiration til skovlege og mere viden om minitræning: • “Minitræning – et sjovt fundament for orientering” af Søren Skaarup Larsen, 2012. • “Leg i skoven: Sjov i Skov” – Naturstyrelsen, 2009: http:// naturstyrelsen.dk/publikationer/2009/ mar/leg-i-skoven-sjov-i-skov/ SÅDAN REKRUTTERER I BØRNEFAMILIER OG LAVER SJOV BØRNETRÆNING // 21

Fo to : N anna Kreu tzmann

3


Klubber i Fokus – Skive AMOK SYNLIGGØR JERES FAMILIETILBUD LOKALT F otos: G er t J o h a n n es en

22 // SÅDAN REKRUTTERER I BØRNEFAMILIER OG LAVER SJOV BØRNETRÆNING


Skive AMOK lykkes med at få omkring 40-50 deltagere til klubbens arrangementer ved at give deltagerne en oplevelse, som gør, at de kommer igen. Og klubbens lokal PR-indsats har i første omgang betydet, at de lokale er blevet gjort opmærksomme på klubbens familierettede tilbud.

PR lokalt

Klubmøde om familieorientering

Klubben henvendte sig herefter til Visit Skive, Skiveportalen,

“Vi præsenterede vores planer om familieorientering for klubben

Ugeavisen, Folkebladet og Skolernes intranet for at få omtale af

på en klubaften med spisning, hvor vi fik medlemmers opbakning

familieorientering i Skive.

Klubben vurderede desuden, at det var vigtigt at gøre målrettet opmærksom på det nye tilbud over for lokale potentielle nybegyndere uden kendskab til o-sporten og familier med barnevogn, så klubben søgte om økonomisk støtte til PR hos Skive AMOK´s moderklub ved navn ”Skive AM” og fik den.

til at igangsætte familieorientering i Skive. Desuden brugte klubben Facebook som markedsføringskanal, Det var vigtigt for os, at medlemmerne var med på ideen, så vi

hvor begivenheder med familieorientering blev boostet og delt

havde de nødvendige hænder (hjælpere) til at løse de forskellige

af medlemmerne og deres venner, og klubbens medlemmer

opgaver forbundet med opstart af familieorientering i Skive. Altså

delte ligeledes flyers ud til familie og venner og på deres

motiverede hjælpere til banelægning, postudsætning, træner/

arbejdspladser.

hjælperfunktioner, cafeteriet m.v.,” siger Anita Mogensen fra Skive AMOK.

”Gør opmærksom på klubbens familietilbud ved hjælp af lokal PR og Facebook.” SÅDAN REKRUTTERER I BØRNEFAMILIER OG LAVER SJOV BØRNETRÆNING // 23


Centralt mødested

Fast mødetid

“Det har været virkelig optimalt for klubben at have mødested i

“Familietræningerne ligger fast hver søndag kl. 10, hvilket betyder,

cafeteriet på Skive stadion. Cafeteriet er placeret på det o-kort,

at familierne stadig har det meste af søndagen til andre ting,

vi anvender, og kan rumme alle de deltagere, der kommer, og

når træningen er færdig. Der er fælles starttidspunkt kl. 10 - ikke

cafeteriet fungerer effektivt i forhold til servering af håndmadder

mellem kl. 10-11 – da vi har erfaret, at det giver de nyankomne en

efter løbet,” siger Ellen Kjærgaard Brydsø fra Skive AMOK.

mulighed for at finde sammen, fordi alle er i mål inden for samme time,” siger Gert Johannesen fra Skive AMOK.

SKIVE AMOK’S GULDKORN • Lyt til andre klubber og deres erfaringer • Vælg hjælpere, der er motiverede for deres konkrete opgave, så de føler ejerskab og ansvar for deres opgave. • Få medlemmernes opbakning. Der er brug for mange hænder.

• Synliggør jeres familieaktiviteter ved at lave PR lokalt. Hos os har vi brugt: Visit Skive, Skiveportalen, Ugeavisen, Folkebladet, Skolernes intranet, Facebook (begivenheder deles af medlemmer), Flyers som medlemmer deler ud til familie og venner og lægger på arbejdspladser samt mund-til-mund.

24 // SÅDAN REKRUTTERER I BØRNEFAMILIER OG LAVER SJOV BØRNETRÆNING


Klubber i Fokus – Kildeholm OK FAMILIEORIENTERING SOM REDNINGSPLANKE F otos: Lei f S u d er ga a r d

Den nordsjællandske klub, Kildeholm OK, lykkedes med at vende klubbens medlemsnedgang ved at satse målrettet på familieorientering. En satsning der som positiv sideeffekt har fået voksenafdelingen i klubben til at genblomstre.

“Vi søgte derfor sparring hos DOF’s udviklingskonsulent, Gert Nielsen og fik stillet en coach, Minna Seir til rådighed, hvorefter vi blev enige om at tage temperaturen på udviklingsviljen i klubben,” siger Eskild Rønne. ”Det gjorde vi ved at sende spørgeskemaer ud til alle medlemmer og få tilkendegivelse af, hvor og hvordan (og om), de ville

“Guldbryllupsklubben”

medvirke til processen. En del svarede, men vi måtte også rykke

“Efter at have oplevet en nedgang i medlemstallet – især på

en del for svar og acceptere, at der var ”Kildeholmere”, der ikke

børnesiden – samt at der var for få eller næsten ingen deltagere

havde ”tid, lyst og lejlighed”, men blot ville være medlem,” siger

til vores klubaktiviteter, besluttede vi i bestyrelsen at tage

Eskild Rønne.

kampen op mod vores “guldbryllupsklub”-ry,” siger Eskild Rønne, der er formand i Kildeholm OK. SÅDAN REKRUTTERER I BØRNEFAMILIER OG LAVER SJOV BØRNETRÆNING // 25


”Hvis vi nu bliver nummer sidst i 6.division, ryger vi så ud af forbundet?!” Flertallet stod sammen om familie-o Med god hjælp fra coachen blev et flertal af ”Kildeholmerne” dog enige om sammen at satse på familieorientering og så håbe på, at det ville give pote. Coachen understregede imidlertid over for klubben, at det ville blive et langt og sejt træk. Over flere år. Klubben skulle ikke regne med, at det strømmede ind med nye medlemmer med det samme. Så var kursen lagt og forventningerne afstemt. “Klubbens ildsjæle tilbød herefter alle interesserede familieorientering hver søndag – ikke hele året, men i perioder – det samme sted, nemlig i Sperrestrup Skov, hvor vi tidligere med økonomisk støtte fra kommunen havde gravet postpæle ned, tegnet o-kort m.v.,” siger Eskild Rønne. ”Tovholderne lavede vekslende o-baner, somme tider satte vi SI-poster ud med tidtagning m.v., andre gange hængte vi – villige hjælpere – skærme ud med klippetænger. Der var saftevand, frugt el.lign., og der var Find Vej-deltagerkort med klistermærker og præmie til de flittige på o-banerne,” siger Eskild Rønne. Den langsigtede indsats gav pote

“I løbet af nogle måneder gav det gradvis pote, idet nogle børn

“Vi “tegnede og fortalte” samt uddelte brochurer om o-løb i

evt. med en forælder eller to meldte sig ind. Og da “kravet” fra

almindelighed og Kildeholm OK i særdeleshed, og vi “holdt snor”

flere deltagere meldte sig om yderligere aktiviteter, etablerede vi

i de familier, der mødte op, så vi kunne fortælle om de næste

en månedlig børne-o-træning i og ved skoven og efterfølgende

arrangementer, hvilket skete især via Facebook, men vi brugte

samling i klubhuset tæt ved. Vi tilbød deltagelse i SkovCup, hvor

også lokalpressen, mails, uddelte klubbrochurer og flyers m.v.,”

vi hver gang stillede med en klubrepræsentant for evt. at skygge

siger Eskild Rønne.

og/eller støtte undervejs,” siger Eskild Rønne.

26 // SÅDAN REKRUTTERER I BØRNEFAMILIER OG LAVER SJOV BØRNETRÆNING


Genopblomstring af voksenafdelingen Bestræbelserne med klubudviklingen har desuden smittet positivt af på de voksne, idet klubben udover deltagelse i karruselløbene også har tilsluttet sig et o-træningssamarbejde med flere andre klubber, og så er der gevinsten med deltagelse i divisionsturneringen, hvor klubben er rykket op i 5. division – bl.a. i kraft af nye medlemmers deltagelse.

KILDEHOLM OK’S GULDKORN • Kontakt DOF’s klubudviklingskonsulent.

• Læg en plan for klubben med familieorientering som hjørnestenen.

• Få tildelt en coach.

• Få flest mulige klubmedlemmer involveret i at lægge planer og i at trække læsset.

• Gør “boet” op, hvilke plusser og minusser haves og hvilken udviklingsvilje findes i klubben.

• Og sæt ikke forventningerne for højt – det er et langt og sejt træk, men det lønner sig…

SÅDAN REKRUTTERER I BØRNEFAMILIER OG LAVER SJOV BØRNETRÆNING // 27


F oto: Na nna K reu tzman n

28 // SÅDAN REKRUTTERER I BØRNEFAMILIER OG LAVER SJOV BØRNETRÆNING

Sådan rekrutterer I børnefamilier og laver sjov børnetræning  

Gå på skattejagt i gode råd og klubhistorier til inspiration i jeres orienteringsklub.

Sådan rekrutterer I børnefamilier og laver sjov børnetræning  

Gå på skattejagt i gode råd og klubhistorier til inspiration i jeres orienteringsklub.

Advertisement