Page 1

13.-20. juli 2013 Rude HAVVEJ 11, 8300 Odder

– Gud møder mennesker


2+3

Velkommen til Rudehøj Det er med stor glæde, fornøjelse og velsignelse, at ­Rudehøj ­Efterskole for 12. år stiller vores efterskole og arealer til ­rådighed for Sommer­Oase.

Det er en fornøjelse at se baglandet indtage Rudehøj til denne fantastiske årlige begivenhed, som er med til at skabe fornyelse i mange menneskers liv.

Rudehøj Efterskole er til daglig både hjem og skole for 100 teenagere. Vi ser det som vores fornemste opgave at skabe rammer for et livsforvandlende efterskoleår, hvor eleverne udfordres fagligt, personligt og åndeligt. På Rudehøj Efterskole byder vi vores elever velkomne ind i et spændende fællesskab bestående af mange dejlige elever og særdeles dygtige medarbejdere. Vi leverer en god og involverende undervisning af høj faglig kvalitet og har niveaudelt undervisning. Det er vigtigt for os, at den enkelte elev føler sig hjemme og trives i fællesskabet uanset baggrund.

Oase er baglandet Vi tilbyder unge fra DanskOases menigheder muligheden for at vælge retning i livet. Der er meget, der påvirker teenagere, om de går på efterskole eller ej. Tacklingen af disse påvirkninger, og ikke mindst i hvilken atmosfære det foregår, kan være vital for de unge. På Rudehøj glædes vi over vores bagland. Vi er optaget af samhørigheden og den fælles vision om at være et levende fællesskab, hvor mennesker kan møde Gud, ledes på vej til Gud og vandre med Gud. Vi beder særligt for, at du i denne uge på SommerOase må opleve Guds velsignelse og fornyelse i dit liv. Tak fordi du er her, og velkommen til Rudehøj, DanskOases ­Efterskole – din efterskole! Jacob Hørning forstander for Rudehøj Efterskole

Vores Gud – Skaber og Far

Læs mere på rudehoj.dk


indhold

Torsdag er gæstedag En smagsprø ve SommerOase på

!

Gratis for gæster

VORES GUD - Skaber OG FAR . . . . . . . . . side 04 Spor på SommerOase. . . . . . . . . . . . . . . side 6-15 TRE GUDSTENESTER SØNDAG . . . . . . . . . side

16

Ha’ det godt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side

17

Gæstedag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side

18

Hvem står bag SommerOase? . . . . . . . side

19

KOncerter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 20 Praktisk ABC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 22 Netværkssamlinger. . . . . . . . . . . . . . . . side

24

Seminarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side

24

PROGRAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 29 KORT (BAGSIDE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 36

Program for alle s.29 Tilbud til børn med særlige behov s. 11


4+5

Vores Gud – Skaber og Far SommerOase er ­O a s e b e v æ g el s en s fælles mødested. Et fristed hvor vi kan være os selv sammen med vores venner. Det er inspiration, hygge, ferie – og fællesskab mellem Gud og mennesker.

Hvert år samles vi på SommerOase for at lære mere om Gud. Vi elsker Gud og alt, hvad han er og har gjort for os! Men erfaringen viser os, at vi til tider gør Gud mindre, end han er, eller vi taler om ham, som vi gerne vil have ham.

Fader, Søn og Helligånd

Mange problemer i kirkens historie kan føres tilbage til en skævhed i opfattelsen af Guds tre personer. Nogle har vægtet Faderen, andre har kun set Sønnen, og for nogle har Helligånden fyldt det hele. Men Gud har åbenbaret sig som den treenige, og vi må tale om hele Guds væsen for at tale sandt om Ham. Derfor vil vi de ­næste tre år lade os udfordre af treenighedens mysterium og lade det sande billede af, hvem Gud er, sætte vores dagsorden.

Vores Gud – Skaber og Far Gud Fader er temaet i år, Gud Søn i 2014 og Gud ­Helligånd i 2015. Det betyder ikke, at vi kun skal tale om Gud som fader og skaber i år, for man kan ikke tale sandt om Faderen uden at tale om Sønnen og Ånden. Men det betyder, at vi i år har valgt dagstemaer, som særligt udforsker ­Faderens væsen. Hjertelig velkommen!

Dagstemaerne er:

Karsten Bach Generalsekretær

Vores Gud – Skaber og Far

Lørdag: Vores Gud! Søndag: Gud er vores Skaber Mandag: Gud er vores Far Tirsdag: Tillid på trods Onsdag: Forvaltere af jorden Torsdag: Skabt og elsket Fredag: Visdom og velsignelse


Hvor forsvinder tidEN HEN?

Vi lever det meste af livet i vores familier eller andre personlige netværk og på arbejdspladsen. Derfor må vi lære at tage del i Guds mission dér, hvor vi lever det meste af vores vågne tid.

31. jan-1. feb. 2014 LEDEROASE.dk


6+7

VoksenOase

I håb om at gøre det lettere for dig at vælge mellem de mange programpunkter for voksne, præsenterer vi programmet i tre forskellige afdelinger. Afdelingerne på VoksenOase er udtryk for forskellige måder at være sammen på, at søge Gud på og at tilegne sig viden på. Måske foretrækker du en af afdelingerne, måske trives du alle steder.

Sandt eller falsk? Ansvarlig: Peter Thise

Ønsker du at finde ud af, hvad der er sandt, og vil du lade Bibelens sandhed udfordre din måde at tænke på – så er disse programpunkter for dig.

Bibelundervisning om Gud som skaber Mandag til fredag formiddag i Store Telt underviser Ruth Valerio. Hun kommer fra Chichester i England og er med i ledelsen af den kristne konference Spring Harvest. Ruth leder efter bibelske svar på klodens klimaudfordringer, fattigdommen Ruth Valerio og uretfærdigheden i verden. Spring Harvest - England

Formiddagsmøder om livsvigtige spørgsmål Hver formiddag i Store Café er der oplæg og gruppedrøftelser om livsvigtige spørgsmål. Der er fem forskellige oplægsholdere. Du har mulighed for at blive en del af et fællesskab, hvor der er plads til at undres, tvivle, stille spørgsmål og bevæge dig hen imod Gud.

Seminarspor Følg også Teologisk seminarspor og I dag en tid som aldrig før.

Vores Gud – Skaber og Far


Forandring og udrustning Ansvarlig: Peter Thise

Ønsker du at se forandring i dit liv og at blive udrustet til tjeneste?

Eftermiddagsundervisning om Guds faderhjerte Simon Allaby underviser om eftermiddagen i Store Telt om Guds faderhjerte. Han kommer fra Bolney i England og knytter til ved den ­engelske netværksorganisation New Wine. Simon har lært tingene på den hårde måde. Han mistede sin far som spæd og sin mor i studieårene, og det er med den klangbund, at Simon ønsker at dele sine tanker om Guds faderhjerte med os. Han vil gerne kalde os ind i den livgivende relation til Gud, hvor vi kommer til os selv, Simon Allaby fordi vi er kendt og elsket. New Wine - England

Eftermiddagsundervisning om discipelskab Peter Søndergaard er præst i Byens Valgmenighed. Han underviser sammen med Christian Callesen og andre ledere fra menigheden om at gøre andre til Jesu disciple. Kom gerne alle fire gange. Peter Søndergaard

Byens Valgmenighed

Forkyndelse om dagstemaerne

KARL MARTIN Central kirke - Skotland

Aftenmøderne indeholder lovsang, forkyndelse og forbøn. En af talerne er Karl Martin, som er præst i Central kirke i Edinburgh. Han længes efter at se kirken vågne op og blive det Guds folk, som den er kaldet til. Karl taler ved tre aftenmøder i Store Telt.

Seminarspor Mulighed for forandring og udrustning til tjeneste finder du også i seminarsporene Helligåndens udrustning, Mand&Mand Ï-Ï Mellem, Women’s Reboot, Enneagram­ kurset og Dilemmasporet eller i The Shack 24/7 og Bål&Brand.

13.-20. juli 2013 sommeroase.dk


8+9

Stilhed og medvandring Ansvarlig: Peder Poulsen

Denne afdeling er for dig, som ønsker at søge Guds nærvær i stilheden og at finde mennesker at slå følge med i den åndelige vandring.

Et helle midt i larmen Ude på pladsen mellem campingvogne og telte rejser vi et Casa Maria, som er helliget ro og eftertænksomhed. Selvfølgelig vil vi også inde i teltet kunne høre livet omkring, men i Casa Maria er der ingen aktiviteter, og din samtale med Gud kan være uforstyrret.

Fælles bøn Kirken har til alle tider skabt rytme og fokus i hverdagen ved at bede på bestemte tider. På SommerOase er der tidebøn morgen, middag og sidst på eftermiddagen i Ansgarsalen.

Bøn i bevægelse I Ådalen kan du begynde dagen med at lave beroligende øvelser, som bringer dig til stilhed og hjælper dig med at være nærværende i bønnen.

Vejledt bibelmeditation Her søger vi ind i Bibelens univers gennem vejledte meditationer over udvalgte bibeltekster. Vi møder både Gud og os selv.

Hverdagsgudstjeneste Gudstjenesten er båret af de smukke og meditative sange fra klosteret i Taizé. Der bliver en kort bibellæsning og derefter en periode med stilhed, ro og tid til fordybelse.

Seminarspor: Åndelig praksis og medvandring Robin Anker-Petersen er dansk, men bor og virker i Scotland. Han er præst i Skotlands Episkopale Kirke og leder, sammen med sin hustru Marianne, retrætestedet Bield. Robin underviser på SommerOase om åndelig praksis og medvandring. Ud over seminarsporet Åndelig praksis og medvandring tilbyder vi seminarspor med Kristen mindfulness samt pilgrimsvandring.

Vores Gud – Skaber og Far

Robin Anker-Petersen Den Episkopale Kirke Skotland


MiniOase

De 0-3 årige inviteres til festlige formiddage i selskab med far eller mor. Ansvarlig: Merete Dalsgaard

Gud har skabt mig, og han er min Far. Det er både fantastisk og utroligt, og derfor skal vi på MiniOase gennem musik, sang, drama og aktiviteter lære en masse om det!

Torben Callesen har skrevet en række sange til lejligheden, som vi også vil blive kendt med på MiniOase. Alt er tilrettelagt, så det er i øjenhøjde for de små. Kroppen kommer i bevægelse, og sanserne stimuleres. Indholdet vil være enkelt og genkendeligt fra dag til dag, så børnene kan føle sig trygge og godt tilpas. Måske man også finder sig en lille ny ven, man kan gå i sandkassen eller legeteltet med. Børnene skal have følgeskab af en voksen.

Hvad sker der? Mandag-fredag kl. 10-11.45 • Samling med sang og drama • Forfriskning • Aktivitet i MiniOase-teltet, leg i legetelt eller udendørs

Indskrivning Forældre indskriver deres børn i MiniOase-teltet om søndagen kl. 15.3016.30. Børn er velkomne, men behøver ikke komme med. Ved indskrivningen får børnene et lille skilt med navn og telefonnummer.

13.-20. juli 2013 sommeroase.dk


10 + 11

k s i t s a FARt

er Min Gud

BørneOase

Børn fra 4 år til og med børn, der lige er gået ud af 2. klasse, inviteres til BørneOase, hvor vi skal fejre, at Gud er FARtastisk! Gud er en fantastisk far. Vi er skabt af ham, og han har en plan for vores liv! Vi skal møde Leif, som gerne vil gøre det rigtige. Men da både Signe og Pine har en idé om, hvad han skal, og Gud så også blander sig ind­ imellem, så bliver det ret forvirrende at være en helt almindelig skoledreng. Ansvarlig: Merete Dalsgaard

Hvad sker der? Mandag-fredag kl. 9.45-11.45 • Tjek ind i gruppen • Fælles børnemøde med lovsangsfest, bevægelse, skuespil og meget mere v. Torben Callesen og Lis Abildtrup med teams • Gruppesamling med forfriskning og aktiviteter. Grupperne er opdelt efter alder

Kontaktinfo Når børnene indskrives, udfyldes en indskrivningsseddel med kontaktinfo. Det er din og dit barns tryghed, at vi har det rigtige mobilnummer og standplads, så vi kan få fat på jer. Har dit barn særlige behov, er det også vigtigt, at du skriver det på. Indskrivning i grupper Forældre indskriver deres børn i BørneOase-teltet om søndagen. Børn ­behøver ikke komme med. • 4-5 årige indskrives kl. 15.30 • Kommende 0.-1. kl. indskrives kl. 16.00 • Kommende 2.-3. kl. indskrives kl. 16.20 Hvis børnene har særlige ønsker til gruppesammensætningen, stiller forældrene sig i kø sammen og bliver indskrevet samlet.

Vores Gud – Skaber og Far


Eftermiddage Workshop ”Nå ind til børnene med kreative aktiviteter” – Miriam Primdahl Mandag kl. 13.30 i BørneOase-teltet

Koncert

Torben Callesen

Børnekoncert for hele familien med Lise Petersen og band Torsdag kl. 13.30 i BørneOase-teltet

Familieevent Få en smagsprøve på, hvad der sker på BørneOase, og kom til familie-lovsangsfest med Torben Callesen og co. Tag hele familien under armen, og få en fed fælles oplevelse! Fredag kl. 13.30 i BørneOase-teltet

Aften FRÆS Forskellige sjove aktiviteter for skolebørn om aftenen. Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 19.15-21.00 (Onsdag er der en tur til RockSolid for de kommende 3. klasser.)

BørneOase-cd Torben Callesen har skrevet årets BørneOase-sange, som udgives på cd’en ”Min Gud er ”FARtastisk”. Køb cd’en på SommerOase, eller download fra hjemmesiden, så I kan synge med – også når BørneOase er slut!

Tilbud til børn med særlige behov

Dette tilbud er specielt for de børn, der fungerer bedst i en lille gruppe. Her er voksne, som hjælper med forskellige værkstedsaktiviteter og samtale med ­afsæt i temaet ”Min Gud er FARtastisk!” Vi ønsker at se hvert enkelt barn med ’Jesu øjne’, så det enkelte barn og dets behov kan rummes. Der vil også være plads til forbøn for hvert enkelt barn. Børneværkstedet har åbent mandag-fredag kl. 9.45-11.45. Aldersgruppe fra 4 til ca. 12 år. Tilmelding og info vedr. dette værksted sker ved henvendelse til Merete og Olav Heldt: merete.heldt@gmail.com / 24 60 80 66 eller i forbindelse med den øvrige indskrivning til BørneOase, søndag kl. 15.30. Teamet vil gerne have en kort snak med forældre om jeres barns særlige behov i forbindelse med opstarten.

Merete Heldt

13.-20. juli 2013 sommeroase.dk


12 + 12

Rocksolid

Er du lige gået ud af 3,. 4., 5., eller 6. klasse, så kan du logge ind i RockSolid-universet og være med til at udforske en stor, sjov, skør, spændende, vild, fantastisk, hyggelig… verden – og dem, der bor i den! Ansvarlig: Anders Damkjer

RockSolid er en hel uge med en skøn blanding af leg, venner, fed lovsang og – ikke mindst – fokus på Gud, som både er en mægtig skaber og en kærlig far.

Du logger ind første gang søndag eftermiddag kl. 15. Her bliver du placeret i en gruppe, hvor I sammen indretter jeres eget lille chat room, som bruges til gruppesamlinger resten af ugen.

Og derefter kobler vi os på: • Søndag-fredag aften kl. 19.30-20.45 med Upload, • Mandag-fredag formiddag kl. 10.00-11.15 med Download • Mandag, tirsdag, torsdag og fredag (altså undtagen onsdag) eftermiddag kl. 15.00-16.30 med sjove aktiviteter til Game on. Det hele sammen med en masse sjove ledere, der glæder sig helt vildt til at møde dig! Bl.a. • Linette Lykke Hansen • Thomas Holm • Therese Kongsgaard … og mange flere!

Vores Gud – Skaber og Far


14 + 15

TeenTRACK

Er du lige gået ud af 7., 8., 9. eller 10. klasse, så er TeenTrack for dig. Ansvarlig: Anders Haldrup

TeenTrack er stedet, hvor du tjekker ind til campfællesskab, følgeskab, fest og musik, bliver tanket op, udfordret og udrustet til discipelskab og videre vandring i livet.

Aftentalere Søren Lorenzen, Kim Klokmose, Anne Mie Skak Johanson, Richard Wegeberg Nebel, Christian Callesen.

Hvad sker der?


Søren Lorenzen

Der bliver underholdende og inspirerende formiddagsevents, et bredt udvalg af aktivitetsfællesskaber, smågrupper og festlige aftenevents med masser af lovsang og mulighed for at høre om, tale om, erfare og respondere på Guds ånds nærvær. MorgenShow er din garanti for en god start på dagen! Glæd dig i år til makkerparret Sebastian og Lars, som byder på sjove indslag, konkurrencer og interessante interviews.

Anne Mie Skak Johanson

Smågrupper handler om at give tid og plads til spørgsmål og reflektere i et mindre fællesskab, hvor livet, troen og hverdagen vendes. Nærhed, åbenhed og discipelskab er omdrejningspunktet. Paneldebat torsdag eftermiddag, har emnet: ”Alt er tilladt…” og tager fat på teenagekultur omkring druk, fest, sex og reality.

Richard Wegeberg Nebel

En lang række ledere inviterer dig på TeenTrack og vil gøre deres til, at du får den fedeste uge! Om du er til sport eller mere til hygge, så vil der være nogen at være sammen med om det. Så kom og join nye og gamle venner omkring Café Backstage. Vores Gud – Skaber og Far


TuneUp

TuneUp er for unge mellem 17 og 22 år. Igennem lovsang, forbøn, undervisning og samtale vil vi ”tune op” til Gud og søge visdom og retning for vores liv. Ansvarlig: Simon Nøddebo Balle og Kristoffer Kruse

På TuneUp vil undervisning og forkyndelse blive vinklet i forhold til de udfordringer, du står overfor i livet.

Talere På TuneUp underviser og forkynder Jesper Fodgaard, Peter Thise, Lukas Christensen, Daniel Hougaard, Tove Poulsen, Kristoffer Simonsen og Elon Jepsen

Tove Poulsen Tove Poulsen har arbejdet med UMO de sidste 20 år og leder nu Restenäsbasen i Sverige. Hun er en international taler, der har rejst og talt i mere end 45 lande.

Elon Jepsen Elon Jepsen er en frisk ung teolog på 31. Han bor i Aabenraa, hvor han arbejder i Sct. Nikolai kirke. Elon er en dygtig underviser og debattør.

Lukas Christensen Lukas Christensen er en ung fyr på 25. Siden 2010 har han boet i Bangladesh, hvor han nu er leder af en discipeltræningsskole i Dhaka.

Det sker på TuneUp: Formiddagsundervisning kl. 10.30 i Café Backstage Aftenevent kl. 19.30 i Event-teltet Om eftermiddagen vil der være forskellige sociale aktiviteter og tilbud om huddle-grupper.

Café Backstage er TeenTrack’s og TuneUp’s fælles caféområde, der skal danne ramme om godt fællesskab, program, aktiviteter og koncerter. Du er altid velkommen til at hænge ud i caféen – hvor snack- og læskedriksalget er åbent flere gange i løbet af dagen. Caféen har et lækkert udendørs fælles spiseområde, hvor vi tænder op i grillen til dig hver aften fra kl. 17.30. Aktiviteter fra kl. 15.30 begynder i Café Backstage.

13.-20. juli 2013 sommeroase.dk


16 + 17

Tre gudstjenester søndag på SommerOase

Søndag samles vi til gudstjeneste tre forskellige steder på Sommer­ Oase-pladsen. De tre gudstjenester har forskelligt præg. Familiegudstjeneste i Store Telt Her vil vi feste sammen, og vi vil fejre, at Gud er vores skaber. Det gør vi med sange, optrin, historier og nadver. Men selvom gudstjenesten er på børnenes præmisser, vil der også være sætninger og elementer til de voksne. Peter Sode Jensen, Torben Callesen og Joachim Hejslet Jørgensen leder gudstjenesten.

Ungdomsgudstjeneste i TuneUp-teltet Alle teenagere og unge (14 til ca. 30 år) inviteres til ungdomsgudstjeneste i TuneUpteltet. Her vil der være god plads til lovsang, forbøn og en prædiken ved Keld Dahlmann fra Aarhus Valgmenighed. Lovsangen ledes af Kenneth Olesen.

Kontemplativ gudstjeneste i Ådalen Gennem den dybe liturgi bliver vi spundet ind i Kristi liv og følger ham fra hans fødsel til hans opstandelse. Nadveren er omdrejningspunkt, fordi den indeholder hele frelseshistorien og er fundamental for den kristne menighed. Simon Fuhrmann leder gudstjenesten. Alle gudstjenesterne finder sted kl. 10.00 søndag d. 14. juli

Vores Gud – Skaber og Far


HA’ DET GODT

Tag vare på din fysiske og psykiske sundhed. På SommerOase kan du både få her-og-nu-hjælp samt råd og vejledning, som hjælper dig på længere sigt. Skadestuen Skadestuen er åben 9.00-9.50, 13.00-14.00 og 18.30-19.30. Telefonen er åben 8.00-24.00 (5051 6594). Vi behandler akut opstået sygdom. Om natten henvises til lægevagten i Aarhus (7011 3131).

Hold dig i form Der er løbeture med lægerne hver morgen mandag til fredag med fælles afgang klokken 8.00 fra OaseTorvet. Du kan også udfordre dig selv med zumba i Byens Valgmenigheds menighedstelt tirsdag og torsdag kl. 13.30.

Afspændingsmassage Et lille team af uddannede massører hjælper dit fysiske velbefindende på vej.

Åben rådgivning Inviter dig selv, din familie eller flere generationer til en samtale. At få talt sammen i trygge rammer kan betyde, at du får en dybere forståelse for dig selv og dine kære.

Sjælesorg, åndelig vejledning, skriftemål og forbøn I samtale med en sjælesørger eller en åndelig vejleder er der fokus på eksistentielle spørgsmål og på åbenheden over for Gud. Her er også tilbud om forbøn og helbredende bøn.

Bestil tid

Alle deltagere kan frit benytte sig af de nævnte tilbud, og du kan allerede nu bestille en tid. Send en sms til 4045 6357, benyt mailformularen på mobilsiden mobil. sommeroase.dk, eller bestil en tid på www.bevidsteborgere.dk under fanen ”SommerOase”. På hjemmesiden er alle vejledere præsenteret individuelt.


18 + 19

en smagsprøve på SommerOase

SommerOases gæstedag er en oplagt chance for at invitere familie, venner, naboer eller kolleger til at få en smagsprøve på SommerOase. Torsdag 18. juli på SommerOase er der fuld fart på ­ rogrammet, og vi forsøger at tilrettelægge dagen, så den p vil give en smag på det særlige ved SommerOase, samtidig med at den vil være imødekommende over for vores mange gæster. Dagen er gratis og åben for alle og er en oplagt chance for at opleve den unikke ­SommerOase-stemning. Dine gæster skal blot hente et gratis dagsarmbånd i receptionen. Så benyt lejligheden til at give en uforglemmelig sommerferie-oplevelse til én, du holder af.

Vores Gud – Skaber og Far


foto: Sofie Nyawade Madsen

Hvem står bag Sommer­ Oase?

SommerOase arrangeres af netværksorganisationen DanskOase i ­samarbejde med Børne- og UngdomsOase. Hvad er DanskOase? DanskOase arbejder for fornyelse, udrustning og mission i den danske kirke ud fra Folkekirkens evangelisk-lutherske grundlag. Gennem konferencer, netværk og ressourceformidling ønsker vi at skabe rammer for levende menigheder i mission. Alle er velkomne til at deltage på konferencer og i netværk. Organisationen DanskOase bæres af et menighedsnetværk af sognefællesskaber, sognepræster, valgmenigheder, frimenigheder og mere løst organiserede kristne fællesskaber i hele Danmark. Læs mere om DanskOase på danskoase.dk

Hvad er Børne- og UngdomsOase? Børne- og UngdomsOase (BUO) er en selvstændig landsdækkende børne- og ungdomsorganisation tilknyttet DanskOase. BUO arbejder for, at børn og unge må få et livsforvandlende møde med Gud, deltage i et lokalt kristent fællesskab og leve et relevant kristent liv. I BUO’s arbejde giver det sig konkret udslag i lokalgrupper over hele landet, netværk, konferencer og events. Læs mere om Børne- og UngdomsOase på buo.dk

13.-20. juli 2013 sommeroase.dk


20 + 21

Koncerter

Lad dig rive med i krop og sjæl af SommerOases flotte koncertprogram. Vi er stolte af at kunne præsentere en række etablerede og upcoming kunstnere fra det kirkelige landskab. Koncerterne sparker gang i festen og inviterer både til refleksion og involvering!

Julie Lindell

Søndag 14. juli kl. 22.00 i Store Café

Julie har rejst Danmark, Europa og USA tyndt gennem de sidste 15 år. Med sin gyldne og deles gos­ pel-inspirerede stemme har hun sunget med alt og alle fra Cutfather og Remee til Rick Astley og Cliff Richard. Nu er Julie Lindell tilbage i Danmark og klar med sit første soloalbum ’To whom it may concern’ – 13 selvkomponerede soul,- gospel- & R&B-sange, der damper af nærvær, nerve og international sound.

Vores Gud – Skaber og Far

Sofia Hedia

Broder A

Mandag 15. juli kl. 22.00 i Store Café

Tirsdag 16. juli kl. 22.30 i Store Café

Sofia er uddannet pianist og sangskriver fra musikkonservatoriet og har skrevet sange helt fra barnsben. Musikken kommer let til hende og flyder fra hende i en hvirvlende strøm med sin helt egen lyd og legende kompositioner. I oktober 2012 udkom Sofia Hedia’s debut-EP ’Hudløs’, der fik en overvældende modtagelse fra anmeldere samt publikum. Sofias første fuldlængde album forventes på gaden til september 2013.

Til daglig går Broder A under navnet Andreas Hejslet og er uddannet på konservatoriet i Aarhus. Broder A har en imponerende teknik, velformulerede sange og en nærværende sceneoptræden, der når helt ind og ud til publikum. I 2011 udgav han albummet ’Brink Decision’, og han arbejder nu på det næste album, som denne gang bliver en blanding af det multietniske og personlige.


Kloster

Lise Petersen

Onsdag 17. juli kl. 22.00 i Store Café

Torsdag 18. juli kl. 13.30 i BørneOase

Kloster er både et band, et projekt og et musikalsk kollektiv skabt af sangskriver Mikael R. Andreasen, som udforsker termen ’pastoral folk’. Kredsende omkring Gud, tro og tvivl leverer Kloster sange fyldt med glæde, smerte og håb. På SommerOase giver Kloster en eksklusiv solokoncert, hvor sangene får lov at fremstå i deres mest nøgne og skrøbelige form.

Velkommen til en sjov børnekoncert, hvor Lise Petersen og hendes band fylder BørneOase-teltet med god stemning, højt humør og masser af sang og musik! Der vil være sange fra Lises kendte cd ”Grøn som en abe”, og hvem ved – måske et par andre gode sange. Vi skal hoppe, synge, danse og have en fest! Kom med!

Vestbo Trio

Torsdag 18. juli kl. 22.00 i Store Café

Aarhusianske Vestbo Trio spiller instrumental musik med fokus på det væsentlige. Med hjerte og mod spiller trioen

­ lues­baseret instrumenb tal-musik, som med inspiration fra twang, noir og pop spiller sig ind på livet af lytteren. En følelse af ro, afklarethed og coolness karakteriserer musikken. Ligesom en singer-/songwriter rammer én i hjertet med sine ord, fortæller Vestbo Trio historier, der rører hjerte og følelser – med indlevelse, men uden ord.

Øyvind Dj Borgsø

Fredag 19. juli kl. 22.00 i Store Café

Dj Borgsø spiller afrolatino-funky house med gospel-stemmer og remix af lovsang. Han har 10 års erfaring som Dj med turneer og cd-udgivelse i USA. Nu har han et stjernelag af musikere med sig, som garanteret vil give dig en Jesusfokuseret danseoplevelse af de sjældne.

13.-20. juli 2013 sommeroase.dk


22 + 23

Praktisk ABC

Her finder du svar på alle dine praktiske spørgsmål. Affald: Affald smides i lukkede poser i de opsatte affaldsstativer, som står tæt på vejene rundt omkring på pladsen. Ved større affald henvises til de opsatte affaldscontainere i udkanten af pladsen. Afrejse SommerOase slutter lørdag 20. juli med fælles oprydning 09.00-13.00 og herefter fælles frokost. Vi håber, du og mindst 500 andre kan prioritere at være med her! Ankomst: Der åbnes ved check-in-stederne lørdag 13. juli kl. 12.00.
Øvrig campingvogns-check-in:
Deltagere på WorkCamp: fra søndag 7. juli kl. 18.00.
Campingsvognsudlejere: fra fredag 12. juli kl. 10.00.
Landsbyhøvdinge: fra fredag 12. juli kl. 18.00.

 Armbånd: SommerOase-armbåndet er din adgang til SommerOase-pladsen samt alle aktiviteter. Både armbåndet til gæster hele ugen og armbånd til dagsgæster skal bæres tydeligt og skal fremvises på forespørgsel af SommerOase-medarbejdere. Mister du dit armbånd, skal du henvende dig i receptionen. Biler: Det er ikke tilladt at parkere nogen steder på campingpladsen. Kørsel på pladsen er ikke tilladt. Eneste undtagelse herfra er biler med registreret handikapskilt og stabsvogne med synlig tilladelse i frontruden. Alle biler skal efter opstilling af camping-enhed parkeres uden for pladsen. Der er rigelig plads på vores parkeringsarealer. Respektér venligst anvisninger fra SommerOases medarbejdere. Reglerne er en forudsætning for, at vi kan få lov til at afholde SommerOase og er udarbejdet på baggrund af brand-regulativ. Tillige er det dejligt, at børnene kan løbe rundt uden fare for trafik.

 Børn: Børn er, uden for aktiviteter, forældrenes ansvar. Vi opfordrer til at holde øje med børnene og forsyne dem med telefonnummer, hvis de skulle blive væk. Campingvogne og telte: Opstil din vogn eller dit telt på det anviste sted og efter anvisning fra din landsbyhøvding. Flyt den ikke til et andet sted!

 Cykling: Cykling er tilladt på campingområdet, men giv altid plads til gående.

 Dagsbilletter: Alle dagsgæster skal henvende sig i receptionen, hvor de skal købe en dagsbillet. Gælder også gæstedagen. El: Undgå venligst at bruge el-varmere og andre store strømforbrugere. Sørg for at deles om de stik, der er til rådighed. Brug gerne forgrener-ledninger.

 Fryseelementer: Fryseelementer kan lægges i fryserne i køkkenteltene på pladsen.

 Hittegods: Hittegods indleveres i receptionen. Her kan du i ugens løb henvende dig, hvis du har tabt/mistet noget. Glemte sager opbevares i 14 dage efter SommerOase og indleveres herefter til en lokal genbrugsbutik.

 Is: Is kan købes flere steder rundt på pladsen. Til alle deltagere med mere end ét Sommer­Oase-armbånd, gives der gratis is. Det foregår onsdag kl. 17.00. Kontanter: Kontanter kan i mindre omfang hæves i receptionen.

 Kæledyr: Kæledyr skal holdes i snor og må IKKE medtages i samlingsrum/telte. Undtaget herfra er registrerede førerhunde.Vores Gud – Skaber og Far


Landsbyhøvdinge: Alle landsbyer på SommerOase har en landsbyhøvding. Høvdingen er vært i landsbyen og kan svare på mange spørgsmål. Alle gæster bedes være opmærksomme på og rette sig efter landsbyhøvdingens anvisninger.

 Landsbyparty: Mandag kl. 17.00 sørger DanskOase for, at der er tændt op i fællesgrillerne, som du finder for enden af din landsby. Alle opfordres til at flytte ”spisestuen” ud af forteltet. Landsbyhøvdingen er vært ved arrangementet.

 Nattevagter: Efterskolen aflåses hver aften fra kl. 01.00 og åbnes igen fra kl. 06.00. Kl. 23.00-06.00 vil der være nattevagter på pladsen.
 Parkering: Parkering er IKKE tilladt nogen steder på campingområdet. Der henvises til de markerede parkeringsområder. Undtaget herfor er biler med registreret handikapskilt.

 Post: Post kan afhentes og indleveres i receptionen.

 Radio: Radio SommerOase sender døgnet rundt på 99,7 MHz. Udvalgte møder transmitteres live.

 Receptionen: Her kan du finde svar på det meste under SommerOase.
Se åbningstider på s. 28. Ro på pladsen: Der skal være ro på pladsen kl. 23.00-06.00. Vis hensyn og respektér SommerOases nattevagter.

 Rygning: Rygning foregår udendørs – skodder smides i skraldespande. Der er totalt røgfrit i alle telte og indendørs på skolen. Det gælder også værelser på efterskolen!

 Skadestuen: Skadestuen på SommerOase kan kontaktes på telefon kl. 8.00-24.00. Se åbningstider på s. 17. Ved akutte natlige skader henvises til skadestuen i Aarhus på tlf. 7011 3131. Spørgsmål: Har du spørgsmål eller problemer, henvend dig da først til din landsbyhøvding og evt. derefter i receptionen.

 Toiletter og bad: Toiletter og bad finder du på campingpladsen. Handikaptoilet findes ved hovedindgangen til skolen. For folk på sovesale er der mulighed for bad i skolens kælder. Det koster ikke ekstra at tage bad på SommerOase, men vi henstiller til at spare på vandet og give plads til hinanden.

 Tøjvask: Vaskepoletter til skolens vaskeri kan købes i receptionen. Poletter virker både til vaskemaskine og tørretumbler. Åben ild og grill: Vi opmuntrer dig til at bruge de opstillede griller rundt omkring på pladsen. Vær opmærksom på, at det er de eneste steder, hvor det er tilladt at bruge grill og åben ild. Orienter dig om det nærmeste slukningsmateriel. Din egen grill må bruges samme sted som de opstillede griller.

Hvor finder jeg flere informationer? Før SommerOase: sommeroase.dk / info@sommerase.dk eller ved henvendelse på 8654 3600. Under SommerOase: Se programmet, infotavlerne, mobil.sommeroase.dk, ­kontakt landsbyhøvdingen, og ellers henvend dig i receptionen.

13.-20. juli 2013 sommeroase.dk


24 + 25

Netværkssamlinger

DanskOase rummer forskellige netværk, som du kan møde på ­SommerOase. Erhvervsnetværket mødes mandag 13.30 i Mødelokalet For erhvervsfolk med interesse for spændingen mellem arbejdsliv og kirkeliv Præstenetværket mødes mandag 15.30 i Mødelokalet Et forum, hvor præster har fællesskab med andre præster, og hvor man kan inspirere og opmuntre hinanden Vækstuniverset introduceres tirsdag 15.30 i Ådalen For folk med interesse og engagement i menneskers personlige og åndelige vækst og udrustning Diakoninetværket mødes tirsdag 17.30 i Ådalen For mennesker med interesse for sjælesorg, terapi eller familiearbejde

Seminarspor

Hver eftermiddag er der seminarer og workshops for enhver smag. Her har du mulighed for at dykke ned i lige præcis dit interessefelt. Teologisk Seminarspor Dette er stedet, hvor vi tager os tid til at reflektere. Lidt dybere og måske lidt mere kritisk. For alle, som gerne vil tænke efter, hvad det er, vi tror på og hvorfor.

I dag en tid som aldrig før Her vil vi særligt sætte fokus på den meget alvorlige og spændende tid, som vi i vor generation lever midt i. Dygtige undervisere vil føre os vidt omkring brændpunkterne anno 2013.

Mand&Mand Ï-Ï Mellem Vi mænd har en samtale til gode med hinanden. Nemlig om, hvad det vil sige at være en mand – når vi selv skal sige det. På mandesporet lægger vi konkurrencementaliteten bag os og søger at hjælpe hinanden frem ad vejen mod maskulin modenhed. Sporet ledes af Ruben Knudsen og Peder Poulsen. Herreværelset i The Shack i Ådalen er åben 24/7, og hver aften kl. 22 er der Bål&Brand samme sted.

Women´s Reboot - et kvindenetværk med mission

Vores Gud – Skaber og Far


Dilemmaspor Gennem foredrag, oplæg, dialog, refleksion og workshops får du input til de særlige udfordringer, livet giver, når det ikke arter sig som forventet.

Åndelig praksis og medvandring En berigelse af den åndelige rejse kræver, at man vælger at møde op og vælger at være nærværende med krop, sjæl og ånd. Processen inviterer til ansvarlighed over for sig selv og andre. Robin Anker-Petersen vil udfordre din rejse med følgende elementer: Nærvær – at møde op og iagttage Samling – at møde op og finde hinanden Forbindelse – at møde op og dele Frisættelse – at møde op og give slip Tjeneste – at møde op og handle

Pilgrimsvandring Måske er vi nødt til at bevæge os fysisk for at kunne flytte os mentalt? Pilgrimmens syv nøgleord er langsomhed, frihed, enkelhed, bekymringsløshed, stilhed, fællesskab og åndelighed. Velkommen i den store katedral. Onsdag er der mulighed for en heldagsvandring med start kl. 10.00.

Kristen mindfulness Øyvind Borgsø viser, hvordan mindfulness kan hjælpe os længere ind i bønnens landskab og ind i en dybere kærlighedsfuld relation til Gud. Undervisningen vil variere mellem teori og øvelser.

Helligåndens udrustning Fortrolighed med Helligåndens virke og frimodighed i brugen af Åndens gaver. De fleste, der læser Ny Testamente, oplever en afstand mellem den virkelighed, disciplene var i, og den de selv er en del af. På dette seminar øver vi os i brugen af tungetale, helbredelse, profeti og hvordan disse gaver kan bruges i menighedssammenhæng såvel som på jobbet.

Enneagramkursus Enneagrammet er en model over ni personlighedstyper, som kortlægger menneskers dybtliggende motiver. Kom og få et værktøj til personlig og åndelig udvikling. Undervisning ved Lars Neve, Maria Mikkelsen og Samuel Neve.

SommerOase-koret SommerOase-koret er for alle, som har lyst til at blive udfordret, lære nyt, bruge stemmen, kroppen og hjertet til at synge sammen for Gud. Du behøver ikke at have sunget i kor før for at være med. Koret medvirker ved aftenmødet torsdag.

14.-21. juli 2013 sommeroase.dk


26 + 27

Seminarprogram SØNDAG 14. juli TID

EMNE

MEDVIRKENDE/SPOR

Sted

13.30-14.45 Når kampen for retfærdighed er mere end flotte ord 13.30-14.45 Kvindenetværk – hvorfor og hvordan? 13.30-14.45 Enneagrammets historiske rødder, funktioner og overordnede struktur

Jonatan Tylsgaard Larsen,

15.30-16.45 Guds hensigt med Israels samling 15.30-16.45 SommerOase-koret 15.30-16.45 Fra generelle tab, sorg og krise til heling

Arvid Bentsen, I dag en tid som aldrig før Eva Skade Rasmussen

3d

Mette G. Sepstrup, Dilemmaspor

2

Andreas Østerlund Nielsen, Teologisk seminarspor

3d

Sara Laadal Mortensen, Women´s Reboot Enneagramkursus

3d 8 3c

3c

MANDAG 15. juli 13.30-14.45 Holistisk mission 13.30-14.45 Mand&Mand Ï-Ï Mellem

4

13.30-14.45 13.30-14.45

Spændende bibellæsning?! Anne Jerup og Krista Bojesen, – udgangspunkt i nogle af Bibelens kvinder Women´s Reboot Pilgrimsvandring Lillian Eriksen

8

13.30-14.45

De ni typer og deres udviklingsveje

Enneagramkursus

3c

15.30-16.45 Tegn i tiden, hvad sagde Jesus? 15.30-16.45 SommerOase-koret

Arvid Bentsen, I dag en tid som aldrig før Eva Skade Rasmussen

3d

15.30-16.45 Fraskilt – men ikke skilt fra Gud 15.30-16.45 Åndelig praksis og medvandring

Bente Brandt, Dilemmaspor Ansgarsalen

15.30-16.45 Hvad er tungetale?

Leif Johanson, Helligåndens udrustning

8

13.30-14.45 Creation Care and the Gospel (Seminaret foregår på engelsk) 13.30-14.45 Mand&Mand Ï-Ï Mellem

Ruth Valerio, Teologisk seminarspor

3d

13.30-14.45 Det handler om sex 13.30-14.45 Pilgrimsvandring

Anna Margrethe Nebel, Women´s Reboot Lillian Eriksen

8

13.30-14.45

Kjeld K. Ghozati og Jacob Norgaard

3b

4

3c 2 3a

TIRSDAG 16. juli

Fokus på menighedsråds- og bestyrelsesarbejde

4

4


TIRSDAG 16. juli 15.30-16.45 Kristendomsforfølgelse – i dag som aldrig før 15.30-16.45 SommerOase-koret

Jørn Blohm Knudsen I dag en tid som aldrig før Eva Skade Rasmussen

3d

15.30-16.45 Bandemedlem møder Jesus i en hule i den syriske ørken 15.30-16.45 Åndelig praksis og medvandring

Øyvind Borgsø, Dilemmaspor

2

15.30-16.45 Guddommelig helbredelse

Leif Johanson, Helligåndens udrustning

3c

3a 8

TORSDAG 18. juli 13.30-14.45

Mand&Mand Ï-Ï Mellem

4

13.30-14.45 Bibelens positive syn på kvinden 13.30-14.45 Pilgrimsvandring

Elisa Morberg Wejse, Women´s Reboot Lillian Eriksen

8

13.30-14.45 Enneagrammets historiske rødder, funktioner og overordnede struktur 13.30-14.45 Fokus på menighedsråds- og bestyrelsesarbejde 15.30-16.45 Tegnene i endetiden (Åb. 1-7) 15.30-16.45 SommerOase-koret

Enneagramkursus

3c

Kjeld K. Ghozati og Jacob Norgaard

3b

Torben Mathiesen, I dag en tid som aldrig før Eva Skade Rasmussen

3d

15.30-16.45 Åbenhed og omsorg i menigheden – et emne om problemfyldt seksualitet 15.30-16.45 Åndelig praksis og medvandring

Gunhild Aaen Madsen Dilemmaspor

2

15.30-16.45 Kristen mindfulness

Øyvind Borgsø

4

15.30-16.45 Profeti

Leif Johanson, Helligåndens udrustning

8

4

3c

3a

Fredag 19. juli 13.30-14.45

Mand&Mand Ï-Ï Mellem

13.30-14.45

Pilgrimsvandring

Lillian Eriksen

4

13.30-14.45

De ni typer og deres udviklingsveje

Enneagramkursus

3c

4

15.30-16.45 Sejren over Guds fjender og det ny Jerusalem Torben Mathiesen, I dag en tid som aldrig før 15.30-16.45 Åndelig praksis og medvandring 15.30-16.45 Hvordan udvikles der en Åndens kultur i Leif Johanson vore menigheder? Helligåndens udrustning 15.30-16.45 At være pårørende til et menneske med Else Ø. Andersen psykisk sygdom/lidelse Dilemmaspor

3d 3a 8 2


28 + 29

Hold dig opdateret

Mobil-program Find vigtig information, program og sidste nyt under SommerOase. mobil.sommeroase.dk

Live-video fra Store Telt Se Se og lyt til møder live og ’on demand’ fra Store Telt på din smartphone eller pc. oaseplay.dk

Radio ­ SommerOase

Sender døgnet rundt på 99,7 MHz. Udvalgte møder transmitteres live.

FACEBOOK Upload din SommerOase-oplevelse på facebook.com/DanskOase

Receptionen Ankomstdag (lørdag 13. juli) 12.00-23.00 Søndag til fredag 8.30-23.00 Afrejsedag (lørdag 20. juli) 8.30-12.00

Medarbejdermad, OaseTorvet Frokost 12.00-13.00
 Aftensmad 17.30-18.30

Cafeteriet Morgenmad 08.00-09.00
 Frokost 12.00-13.00
 Aftensmad 17.30-18.30 Morgenmadsbutikken 07.30-09.30

Vores Gud – Skaber og Far

OaseTorvet Bøger, cd’er, café og standområde mm. 10.00-24.00


Store Café 21.00-01.00

Slikbutikken 14.00-17.00


PV O R RE S GOU D -GS k aRb er Aog FaMr I SommerOases program er der aktiviteter for alle aldersgrupper og for enhver smag. Få overblik over alle slags aktiviteter i programmet ved at kigge efter ikonerne, som du ser nedenfor. Numrene under ”Sted” refererer til numrene på oversigtskortet, som du ser på bagsiden af magasinet.

MiniOase

BørneOase

RockSolid

0-3 år

4 år - 2. kl.

3.-6. kl.

Koncerter

Netværk

Seminarer, zumba mv.

Rock, lovsang,mv.

Præster, diakoni, mv.

7

Sted* Se kort på bagsiden

Lørdag 13. juli TID

Spor Aktivitet

19.30 19.30 19.30

TeenTrack aftenevent TuneUp aftenevent Aftenmøde: Vores Gud!

23+

17-22 år

7.-10. kl.

Andre aktiviteter

VoksenOase

TuneUp

TeenTrack

Simultanoversættelse til dansk

Dagstema: Vores Gud! MEDVIRKENDE

Søren Lorenzen Jesper Fodgaard Morten Hørning Jensen

Sted 10 11 6

Ankomst Der åbnes ved check-in-stederne lørdag 13. juli kl. 12.00.


30 + 31

Søndag 14. juli TID

Spor Aktivitet

Dagstema: Gud er vores Skaber MEDVIRKENDE

Sted

08.00 Tidebøn 10.00 Familiegudstjeneste Peter Sode Jensen 10.00 Ungdomsgudstjeneste Keld Dahlmann 10.00 Kontemplativ gudstjeneste Simon Fuhrmann 12.00 Tidebøn 13.30 Seminarer (se s. 26-27) 15.00 Log in time 15.30 Indskrivning MiniOase 15.30 Indskrivning BørneOase 15.30 Seminarer (se s. 26-27) 17.00 Tidebøn 19.30 Upload 19.30 TeenTrack aftenevent Anne Mie Skak Johanson 19.30 TuneUp aftenevent 19.30 Aftenmøde: Gud er vores Skaber Karl Martin 22.00 Julie Lindell (soul/gospel)

Vores Gud – Skaber og Far

3a 6 11 4 3a

14 8 11

3a 14 10 11 6 3c


Mandag 15. juli TID

Spor Aktivitet

Dagstema: Gud er vores Far MEDVIRKENDE

08.00 Tidebøn 09.45 BørneOase 09.45 Formiddagsmøde: Hvem er Jesus? Jonas Serner-Pedersen 09.50 Bibeltime: Gud er vores Far Ruth Valerio 10.00 MiniOase 10.00 Download 10.30 MorgenShow 10.30 TuneUp formiddagsundervisning Lukas Christensen 11.10 Vejledt bibelmeditation 12.00 Tidebøn 13.30 Kreativ workshop Miriam Primdahl 13.30 Erhvervsnetværkssamling 13.30 Eftermiddagsmøde: Guds faderhjerte Simon Allaby 13.30 Seminarer (se s. 26-27) 14.00 Smågrupper 14.00 Huddle-inddeling 15.00 Game on 15.30 Præstenetværkssamling 15.30 Fra gode intentioner til lydighed Peter Søndergaard m.fl. 15.30 Seminarer (se s. 26-27) 17.00 Landsbyparty 17.00 Tidebøn 19.30 Upload 19.30 TeenTrack aftenevent Anne Mie Skak Johanson 19.30 TuneUp aftenevent Lukas Christensen 19.30 Aftenmøde: Gud er vores Far Karl Martin 22.00 Sofia Hedia (indie pop) 22.15 Bål&Brand

Sted 3a 11 3c 6 8 14 10 9 3a 3a 11 3b 6

10 9 14 3b 16

3a 14 10 11 6 3c 4


32 + 33

TIRSDAG 16. juli TID

Spor Aktivitet

Dagstema: Tillid på trods MEDVIRKENDE

Sted

08.00 Tidebøn 09.00 Bøn i bevægelse 09.45 BørneOase 09.45 Formiddagsmøde: Metus Kristensen Hvorfor læse i Bibelen? 09.50 Bibeltime: Tillid på trods
 Ruth Valerio 10.00 MiniOase 10.00 Download 10.30 MorgenShow 10.30 TuneUp formiddagsundervisning Daniel Hougaard 11.10 Vejledt bibelmeditation 12.00 Tidebøn 12.15 Frivillig-event 13.30 Seminarer (se s. 26-27) 13.30 Eftermiddagsmøde: Guds faderhjerte Simon Allaby 13.30 Zumba 14.00 Smågrupper 15.00 RSponsorløb 15.30 Vækstuniverset 15.30 Støtte og udfordring Peter Søndergaard m.fl. 15.30 Seminarer (se s. 26-27) 17.00 Tidebøn 17.30 Diakoninetværkssamling 19.15 FRÆS 19.30 Upload 19.30 TeenTrack aftenevent Kim Klokmose 19.30 TuneUp aftenevent Elon Jepsen 19.30 Aftenmøde: Tillid på trods Karl Martin 22.00 Lovsangsfest Arvid Asmussen 22.15 Bål&Brand 22.30 Broder A (singer-songwriter)

Vores Gud – Skaber og Far

3a 4 11 3c

6 8 14 10 9 3a 3a 3c

6 16 10 14

4 16

3a 4 8 14 10 11 6 6 4 3c


ONSDAG 17. juli TID

Spor Aktivitet

8.00 9.00 9.45 9.45 9.50 10.00 10.00 10.30 10.30 11.10 12.00 13.00

Dagstema: Forvaltere af jorden MEDVIRKENDE

Tidebøn Bøn i bevægelse BørneOase Formiddagsmøde: Leif Simonsen Hvordan leder Gud os? Bibeltime: Forvaltere af jorden Ruth Valerio MiniOase Download Morgenshow TuneUp formiddagsundervisning Tove Poulsen Vejledt bibelmeditation Tidebøn ACT TeenTrack

Sted 3a 4 11 3c

6 8 14 10 9 3a 3a 10

Frieftermiddag

17.00 Is til dem med to armbånd 17.00 Tidebøn 19.15 FRÆS 19.30 Upload 19.30 TuneUp aftenevent 19.30 Aftenmøde: Forvaltere af jorden 20.00 Taizé-gudstjeneste 21.00 TeenTrack-fest 22.00 Kloster (pastoral folk) 22.15 Bål&Brand

13 3a 8 14

Tove Poulsen Keld Dahlmann

11 6 4 10 3c 4

Frieftermiddag onsdag Brug eftermiddagen til afslapning, hvile, kvalitetstid med familie/venner. Du kan også arrangere en aktivitet for din menighed.


34 + 35

Torsdag er gæsteda

g!

En smagsprø ve SommerOase på

TORSDAG 18. juli TID

Spor Aktivitet

Gratis for gæster

Dagstema: Skabt og elsket MEDVIRKENDE

8.00 Tidebøn 9.00 Bøn i bevægelse 9.45 BørneOase 9.45 Formiddagsmøde: Helge Pahus Hvad gør Helligånden? 9.50 Bibeltime: Skabt og elsket Ruth Valerio 10.00 MiniOase 10.00 Download 10.30 Morgenshow 10.30 TuneUp formiddagsundervisning Kristoffer Simonsen 11.10 Vejledt bibelmeditation 12.00 Tidebøn 13.30 Børnekoncert: Lise Petersen 13.30 Paneldebat: “Alt er tilladt...” Daniel Hougaard 13.30 Seminarer (se s. 26-27) 13.30 Eftermiddagsmøde: Guds faderhjerte Simon Allaby 13.30 Zumba 15.00 Game on 15.30 Imitation Peter Søndergaard m.fl. 15.30 Seminarer (se s. 26-27) 17.00 Tidebøn 19.15 FRÆS 19.30 Upload 19.30 TeenTrack aftenevent Richard Wegeberg Nebel 19.30 TuneUp aftenevent Elon Jepsen 19.30 Aftenmøde: Skabt og elsket Simon Allaby 19.30 Aftenmøde: Discipelskab – Peter Søndergaard fra gode intentioner til lydighed 22.00 Vestbo Trio (instrumental storytelling) 22.15 Bål&Brand

Vores Gud – Skaber og Far

Sted 3a 4 11 3c

6 8 14 10 9 3a 3a 11 10

6 16 14 16

3a 8 14 10 11 6 16

3c 4


FREDAG 19. juli TID

Spor Aktivitet

Dagstema: Visdom og velsignelse MEDVIRKENDE

8.00 Tidebøn 9.45 BørneOase 9.45 Formiddagsmøde: Hvad med kirken? Niels Peder Nielsen 9.50 Bibeltime: Visdom og velsignelse Ruth Valerio 10.00 MiniOase 10.00 Download 10.30 Morgenshow 10.30 TuneUp formiddagsundervisning Kristoffer Simonsen 11.10 Vejledt bibelmeditation 12.00 Tidebøn 13.30 Familieevent Torben Callesen 13.30 Eftermiddagsmøde: Guds faderhjerte Simon Allaby 13.30 Seminarer (se s. 26-27) 14.00 Smågrupper 15.00 Game on 15.30 Hvordan tager jeg smitten med mig hjem? Peter Søndergaard m.fl. 15.30 Seminarer (se s. 26-27) 17.00 Tidebøn 19.30 Upload 19.30 TeenTrack aftenevent Christian Callesen 19.30 TuneUp aftenevent Elon Jepsen 19.30 Aftenmøde: Visdom og velsignelse Ruben Dalsgaard 22.00 Øyvind DJ Borgsø med live-musikere 22.15 Bål&Brand

Sted 3a 11 3c 6 8 14 10 9 3a 3a 11 6

10 14 16 3a 14 10 11 6 3c 4

Lørdag 20. juli TID

Spor Aktivitet

9.00 13.00

Sted

Fælles oprydning Gratis frokost for frivillige hjælpere

Oprydning lørdag Giv en hånd med oprydningen lørdag, og få en dejlig frokost

3f

til gengæld. Bemærk, at morgenmadsbutikken også holder åbent denne dag.


14

10

Parkering p1 Gæsteparkering p2 Gæsteparkering Langtidsparkering

p3

9

E

C

D

B

Campingfaciliteter A B C D E Toilet B C D E Bad Opvaskeplads A B

1 3

2

13 11

12

7

a

8

4

7

6

5

9

8

15

C

6

Ådalen Oasekontoret Store Telt MiniOase legetelt MiniOase Café BackStage

B D Køkkenfacilitete r B D Campingtoilet-tøm ning Åndehul

Reception Palmehaven Rudehøj Efterskole (se kort på efterskolen)

3a Ansgarsalen 3d Auditoriet 3b Mødelokalet 3e Hotel 3f Sovesale 3c Store Café 3g Cafeteriet

p3

10 11

11 12

13 14

D

5

16

TeenTrack BørneOase TuneUp, aften BørneOase, aktivitetstelte OaseTorvet RockSolid

15

16

3

2

4

1

Casa Maria Byens Valgmenigheds menighedstelt

p2

p1

Profile for DanskOase

SommerOase 2013  

SommerOase-magasinet

SommerOase 2013  

SommerOase-magasinet

Profile for danskoase
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded