Plakat - Fase 1-5

Page 1

GÅ IKKE GLIP TÆNKER SOM EN

TÆNKER SOM EN

TÆNKER SOM EN

TÆNKER SOM EN

FILOSOF

VERDENSFORANDRER

REFLEKTERER OG PROTESTERER

KRITISK OG LÆREVILLIG

KUNSTNER

FORSKER

INGENIØR

ÅBEN OG NYSGERRIG

UDFORSKER OG OPDAGER

SPØRGENDE OG LØSNINGSORIENTERET

“Hvem kan lære mig mere?”

“Hvem er jeg?”

“Har jeg venner?”

“Er jeg elsket?”

“Hvem skal jeg lytte til?”

MOTIVERES AF SJOV

0

“Hvor hører jeg til?”

“Hvad mon jeg skal?”

MOTIVERES AF FRIHED

“Er jeg tryg?”

1

TÆNKER SOM EN

“Hvorfor skal jeg tro?”

MOTIVERES AF ACCEPT OG TILHØRSFORHOLD MOTIVERES AF TRYGHED

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AF DEN

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

24

26

“Hvem har brug for mig?

MOTIVERES AF INDFLYDELSE

OMFAVNE

ENGAGERE

BEKRÆFTE

MOBILISERE

MØD BARNETS BEHOV FOR NÆRHED

HJÆLP BARNET MED AT OPDAGE SINE INTERESSER OG EVNER

BEKRÆFT BARNET OG GIV KONKRETE UDFORDRINGER

SÆT GRÆNSER OG MOBILISÉR TEENAGERENS POTENTIALE

SELVSTÆNDIGGØRE GIV GODE RAMMER OG VEJLED DE UNGE

JEG HAR BRUG AT LÆRE:

JEG HAR BRUG FOR AT LÆRE:

JEG HAR BRUG FOR AT LÆRE:

JEG HAR BRUG FOR AT LÆRE:

JEG HAR BRUG FOR AT LÆRE:

1. Gud har skabt alt - også mig

1. Jeg kan stole på Gud

1. Jesus vil mig altid det bedste

2. Gud elsker mig

2. Hvordan jeg tager kloge valg

1. Gud elsker mig, som jeg er og kender mig allerbedst

1. Jesus vil lede mig gennem gode såvel som svære dage

3. Jesus vil altid være min ven

3. At udforske Gud, livet og universet

2. Jeg har brug for regler og grænser 3. Logiske forklaringer på tro

2. Jeg kan sætte ord på min tro og dele den med andre 3. Jeg kan bruge mine evner i tjeneste for Gud

2. Jeg har brug for andre for at lykkes 3. Jeg kan gøre en positiv forskel for andre mennesker og verden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.