Page 1

ISSN :

1 9 0 4 - 1 3 6 5

OaseMagasinet n r . 0 3

SE P T

2 0 1 2

D

a n s k

O

a s e

-

f o r

k i r k e n s

3

f o r n y e l s e

TEMA

Mission – i Åndens kraft Der sad en engel i mit fortelt |06 Helbredelse for hjemløse |13 Mission i Netto

|18


OaseMagasinet

redaktionsklumme

Mission -

i Åndens kraft I denne udgave af OaseMagasinet kan du læse artikler om temaet Mission – i Åndens kraft. Heriblandt finder du artiklen på s. 10-11 om den dedikerede muslim, Maulana, der mødte Jesus i et syn. Sarah Christensen fortæller på s. 13 om, hvordan hun begyndte at bede for hjemløse på gaden. Og på s. 14-16 får du et indblik i, hvordan forfølgelser gennem tiderne dels har medvirket til, at kirken voksede hastigt, men også indimellem har udryddet hele menighedsforsamlinger.

Og selvfølgelig er der også et tilbageblik på årets SommerOase 2012, som blev afviklet under samme tema som denne udgave af OaseMagasinet, Mission – i Åndens kraft. Her kan du læse om deltagernes refleksioner om mission og Shane Claibornes forkyndelse. Fik du ikke kigget ind i børneteltene eller TeenTrack eller TuneUp – så læs om noget af det fantastiske arbejde, der bliver gjort for de kommende generationer. Og så får du også et lille indblik i nogle meget markante Oase-profiler, nemlig Morten Munch og Anne Mie Skak Johanson, der i efteråret fratrådte deres stillinger i DanskOase efter henholdsvis mere end 20 års og 18 års uafbrudt engagement i DanskOases lederskab og sekretariat. Rigtig god læselyst!

OASEMAGASINET ÅRGANG 23, 2012, NR. 3 OaseMagasinet udgives af DanskOase – et fornyelses- og menighedsnetværk. OaseMagasinet er desuden Børne- og UngdomsOases medlemsblad. OPLAG 4 gange årligt. Oplag 3800. REDAKTION Anders Damkjer (ansv.), Heidi Graugaard Nielsen, Stefan Vase. Redaktionen kan kontaktes på: redaktion@danskoase.dk ANNONCEANSVARLIG Henning Høst Fausholt annonce@danskoase.dk NÆSTE DEADLINE: fredag d. 16. november 2012 kl. 12. Annoncer udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens linje. Gengivelse af artikler – helt eller delvist – er kun tilladt med kildeangivelse. PRODUKTION Layout – DanskOase Tryk – Reklametryk Stabsfotos - Jesper Rais ISSN (papirudgave): 1904-1365 ISSN (online-udgave): 1904-1373 DanskOases og Børne- og UngdomsOases sekretariat: Rude Havvej 11, 8300 Odder Tlf. 8654 3600 Telefontid: Tirsdag til fredag, fra kl. 10.00-14.00 www.danskoase.dk, www.buo.dk Bank: Reg. nr.: 4633

Anders Damkjer | Redaktionsmedlem DANSKOASES LEDERSKAB Valgmenighedspræst Jesper Fodgaard (formand) Sognepræst emeritus og hjælpepræst Niels Peder Nielsen (næstformand) Valgmenighedspræst Keld Dahlmann Sognepræst Agnethe Zimino Sociolog og Foredragsholder Rie Skårhøj Business Unit Manager Steen Balle Kristensen Sognepræst Martin Drengsgaard Bankrådgiver Daniel Kongsgaard (kasserer og formand for BUO) Valgmenighedspræst Jonas Serner-Pedersen (BUO bestyrelse) Studerende Merete Larsen (BUO bestyrelse)

BØRNE- OG UNGDOMSOASES BESTYRELSE Daniel Kongsgaard (formand) Jonas Serner-Pedersen (næstformand) Vibeke Førrisdahl (kasserer) Merethe Larsen Anika Follmann Sørensen Filip Bruun Bech-Larsen (suppleant) Thomas Balle Roswall (suppleant)

02

danskoase.dk


indhold

INDH OLD

OaseMagasinet

25 foto: Jesper Rais

04 Hvad vil det sige, at DanskOase er en netværksorganisation? 06 Der sad en engel i mit fortelt - Portræt af Morten Munch 08 En passioneret og idérig leder - Portræt af Anne Mie Skak Johanson

TEMA: Mission – i ÅNDENS KRAFT 11

13 14

Fred være med dig! - Fra muslim til kristen – i Åndens kraft Helbredelse for hjemløse Kirken vokser i modvind...

KONFERENCER 18

Mission i Netto - SommerOase 2012

22 Økonomi

BØRNE- OG UNGDOMSOASE 23 BørneOase 25 TeenOase 27 UngeOase

KORT NYT Se og lyt til taler fra Sommer­ Oase 2012

Vi har gemt masser af kvalitets-undervisning og forkyndelse fra SommerOase 2012. Du kan høre eller genhøre taler på video og finde lydfiler fra SommerOase. Find det hele via sommeroase.dk.

Ny cd med Jack og Hans Jørn, der optrådte på årets Børne­ Oase

På BørneOase under SommerOase kunne børnene til deres store begejstring Jack og Hans Jørn sterby Jørn  Øopleve Ny  CD  med  Jack  og  Hans   Østerby hele ugen. Kort forinden havde Hans Jørn Østerby udgivet cd’en ”Jack og Hans Jørn” med bl.a. nummeret ”Agent for Jesus.” Cd’en udkom sidst i juni måned og kan købes på ­aheadmusic.dk

og Kurt  via  noget  klog  snak   der  sammen  med  sin  ven   med  Hans  Jørn  Østerby,   modtaget,  er  solgt  i   r  år  siden  udkom  en  CD   Den  blev  fantastisk  godt    Bibelens  beretninger.  C og  de  dejlige  sange.   nge  arbejdede  sig  igennem Kurts  rappe  kommentarer   ange  børn  har  jublet  over   Spørgsmålene  hober  sig   urt?   K r   e vor   H ack?   2500  eksemplarer,  og  m J r   e vem   igen  –  eller  er  de?  For  h rt  og  Hans  Jørn  på  færde   nogle  optrædener  i  USA.   et  er  helt  forståeligt.   t  opstod,  da  vi  skulle  lave   er  faktisk  Kurt.  Probleme hjem  igen  kom  jeg  nogle   n  Østerby  forklarer:  ”Jack   t  hedde  Jack.  Da  vi  kom   Han  kom  på  den  tur  til  a man  bare  ikke  hedde  Kurt.   l  at  kalde  ham   andre  gange   et  var  noget  rod,   ik  navnet  Jack  –   hedder  han  nu  -­‐  i   rden.”   onceptet  og   er  den  samme.     g  Hans  Jørn   er  lidt  om  tingene,   es  snak  munder   n  børnesang,   t  af  dygtige  børn   t  midtjyske.   udkommer  sidst  I  

over sommeren   man  blandt  andet   e  makkerparret  på   meroase  I  Odder,    Jack  har  en   entlig  rolle  på   en  I  børneteltet.  De   gså  at  finde  på  Dayz   ecenter  I  Gjern  hver   dag  hele  sommeren.   n  indeholder   gene:  Hej  med  jer,   Når    Jeg  vil  synge  jeg  vil  danse,    er  faktisk  lige  meget   også  ta’  og  stå  sammen, de  mødte  Jesus,  Vi  ku’  jo   Gud  er  stor.   ordan  du  ser  ud,  Den  dag   Jeg  bor  på  et  slot  og  Min   om  Jesus,  Agent  for  Jesus,   er  bange,  Så  vil  jeg  synge   m  udgivelsen  kan  fås  hos   usik.   Yderligere  oplysninger  o en  udgives  på  Langvad  M Hans  Jørn  Østerby   Ejnar  Nielsensvej  15   8883  Gjern   tlf.  51  92  97  35   hjo@hjo.dk   hansjornosterby.dk    

13

Nye ansigter

blandt frivillig stab i Oase

Ny daglig leder i Alpha ­Danmark

Alpha Danmark har ansat Levi Dørken som ny daglig leder fra 1. august 2012. ”Levi, som netop har afsluttet teologistudiet og pastoralseminariet i Aarhus, har de sidste tre år arbejdet som en del af den frivillige stab i Aarhus Valgmenighed, hvoraf han de sidste to år har været leder af kirkens Alphakurser. Han drømmer om, at mange flere skal få øjnene op for, hvilket fantastisk værktøj Alphakurset kan være”, fortæller nu forhenværende daglig leder Bess Serner. (Kilde: ALPHANYT)

En kæmpe er gået bort

Dann Kobbeltvedt er død i en alder af 85 år. Dann har, med sit engagement i initiativgruppen for opstarten af Rudehøj Efterskole og sin evne til at få regnskaberne i DanskOase til at passe, haft en afgørende rolle i bevægelsens positive udvikling gennem årene. I næste nummer af Oase­ Magasinet bringer vi et ­portræt.

Danskoase har pr. 1. juli 2012 ansat Bo Korshøj Andersen som ny frivillig stab i Danskoase. Bo arbejder til daglig i sit eget firma med programmering og hosting. Han skal i DanskOase arbejde primært med teknik på vores konferencer og være med til skabe et bedre teknisk fundament for vores konferencer. Vi er glade for at have fået Bo ombord. Bo har allerede haft sin ilddåb med SommerOase 2012. Karen Hansen er til vores store glæde tiltrådt som frivillig stab i BUO fra 1. juli 2012. Hun er et kendt ­ansigt på BørneOase, hvor hun på WorkCamp og SommerOase i årevis har taget fra med koordinering, organisering, praktiske ­opgaver og som gruppeleder. Alt det fortsætter Karen med og er derudover indskrivningsleder, område­ koordinator og til daglig sparringspartner for børne­konsulenten. danskoase.dk

03


OaseMagasinet

vision

Hvad vil det sige,

at DanskOase er en netværks-­ organisation? ”DanskOase er en kirkelig netværksorganisation med samme trosgrundlag som folkekirken. Vi arbejder for at se levende fællesskaber, hvor mennesker kan møde Gud, rundt om i hele vores land.” Sådan beskriver vi DanskOase på hjemmesiden. Tekst: Karsten Bach, generalsekretær i DanskOase, foto: Peter Madsen

Ordet ’netværk’ er slidt, men indholdet er meget relevant

Netværk er et slidt ord, som i øvrigt vist ikke er så moderne længere, men vi laver flittigt netværk i mange sammenhænge; erfagrupper, interessegrupper, arbejdsnetværk, datanetværk, erhvervsnetværk, diakoninetværk, mødregrupper mv. Nogle netværk er fysiske, andre virtuelle – med andre ord, netværk er vist et vidt begreb. Men der er som regel tale om mennesker, der samles om en fælles interesse – og hvordan netværker man så? Jfr. Wikipedia defineres ”at netværke” som at opbygge ­relationer i en given sammenhæng til andre mennesker.

Afgørende for netværkstanken at vi både modtager og giver

At være en del af et netværk kræver ikke blot, at du er tilmeldt, men også at du møder op og bidrager til netværket.

– Måske lidt provokerende, men efter min opfattelse ganske reelt. For hvis alle venter på at modtage, men ikke er parat til at give, hvordan hænger det så sammen? Indimellem har jeg også stillet spørgsmålet til en samling erhvervsfolk; ”Hvor mange er kommet for at sælge noget her?” – Stor respons – mange rækker hånden op. Derefter har jeg stillet spørgsmålet; ”Hvem her er kommet for at købe noget?” – Noget ringere respons – kun få ­markerer. Se det er netværkets paradoks, og derfor er det afgørende, at vi som del af et netværk tænker på, hvordan vi kan bidrage til fællesskabet.

Menigheder med en national tjeneste

Når vi i DanskOase er en netværksorganisation, er det vigtigt, at vi alle tænker i helheden, og overvejer, hvordan vi kan bidrage til at udleve vores vision om mission i samarbejde.

Derfor glæder det mig, når jeg møder menigheder, der ud over at opbygge og styrke deres egen menighed arbejder med nationale tjenester til opbygning og udbygning af vores netværk. Senest har jeg oplevet hvordan dette udleves i Kantoriet, hvor lovlangs­ ledere udrustes og trænes, og i Kirkeplanternetværket, hvor nye menigheder hjælpes til at spire frem. Dette er ikke kun medvirkende til at styrke vores fælles netværk, men det er i høj grad også styrkende for den lokale menighed at kunne give videre på denne måde. Som menighedsnetværk vil jeg derfor gerne opfordre til, at vi alle tænker på, hvilke kompetencer vi kan give videre til vore venner og kolleger, så vi kommer længere ud i vores missions­ tjeneste. God arbejdslyst!

Jeg har i nogle år undervist erhvervsfolk i netværksdannelse, og af og til har jeg oplevet deltagere i et netværk sige, at de ikke får noget ud af at være med i netværket. Måske fordi de ikke synes, de møder de mennesker, de kunne tænke sig, eller ikke synes, der er kundemuligheder nok og derfor overvejer at melde sig ud. Ok, svarer jeg gerne, men hvad kommer du selv med, som kan skabe værdi for de andre deltagere?

04

danskoase.dk

Netværk er et spørgsmål om at tænke ’hvad kan jeg bidrage med’?”


OaseMagasinet

UngeOase

Begynd det nye 책r med en god vane

i januar 25.-27. januar 2013 LEDEROASE.dk


portræt

foto: Jesper Rais

OaseMagasinet

Der sad en engel i mit fortelt Efter 17 års ansættelse i DanskOase er den 51-årige Morten Munch blevet sognepræst på fuld tid – drømmen er stadig den samme. Tekst: Jesper Fodgaard, formand for DanskOase

Jeg husker tydeligt min første samtale med Morten Munch, selvom den fandt sted for flere år siden. Vi sad i mit fortelt på SommerOase og skulle planlægge et aftenmøde, som vi skulle lede sammen. Det var halvmørkt, børnene sov, og på et tidspunkt kom min hustru forbi teltet for at hente et eller andet. Hun vekslede nogle ord med vores gæst, inden hun fortsatte ud i SommerOase-aftenen. Næste dag spurgte hun, hvem jeg havde haft besøg af om aftenen, og

06

danskoase.dk

da jeg havde svaret hende, spurgte hun: - Var det Morten Munch? Og så tilføjede hun: - Jeg troede, det var en engel. Siden den dag har jeg haft lyst til at lave et interview med Morten Munch med overskriften ”Der sad en engel i mit fortelt”, og nu er den rette anledning kommet. Efter at have været ansat på fuld tid eller deltid i DanskOase igennem de sidste 17 år

har Morten Munch valgt at hellige sig stillingen som sognepræst og stopper dermed som teologisk konsulent i DanskOase. Han vil helt sikkert afvise at blive sammenlignet med en engel – og så vil han give en saglig begrundelse for denne afvisning med udgangspunkt i treenighedslæren, de oldkirkelige bekendelser, den lutherske tradition og de karismatiske ytringer. Og han vil have ret. Selvfølgelig. Det har han altid.


portræt

Fakta - Cand. theol. i 1990 - Var med i den første Oasebestyrelse i 1989 og blev den første ansatte i DanskOases historie, da han blev ansat først som landssekretær og senere som landsleder. Fra 2004 har han haft titlen teologisk konsulent. - Sognepræst i Værløse-Hareskov sogne - Gift med Trine og far til David og Sofia - Blandt Morten Munchs nyere udgivelser er bøgerne ”Det omvendte rige – en bog om Guds Rige og kirken” og ”Helligånden – den glemte dimension i Gud”.

Som menneske virker han mild og ­ydmyg – det er sigende, at det er svært at finde et opdateret billede af Morten Munch i arkivet, for som redaktøren af dette blad konstaterede: Det er tilsyneladende lykkedes for ham at undgå kameralinsen. Til gengæld er han teologisk både myndig og bevidst. Han har uden sammenligning været den mest betydelige teologiske pennefører og bannerfører for den karismatiske bevægelse i Danmark siden slutningen af 1980’erne. Hans bøger og skrifter har påvirket og inspireret en ny generation af menigheder, der opstod i kølvandet på den karismatiske bevægelses første og nogle gange lidt forvirrede år. I mere end 20 år har han været i gang med at gennemtænke og formulere, hvordan det ser ud, når man på samme tid er både luthersk og karismatisk. Hans bidrag til den teologiske undervisning og udrustning i menighederne har blandt andet været med til at skabe en kultur, hvor der ikke er modsætning mellem hoved og hjerte, Ord og erfaring, krop og Ånd, det autoritative og det inspirative. Morten Munch var den første leder af DanskOases sekretariat, der i begyndelsen var et hjørne i soveværelset i en kollegielejlighed på Amager. Ved

bordet sad en ung mand, der allerede i konfirmationsalderen havde bestemt sig for at læse teologi, og som var drevet af en længsel efter at se flere af de ting, han læste om i Bibelen og hørte præster og undervisere fra den karismatiske bevægelse i udlandet fortælle om. - Jeg følte et behov for udrustning til tjeneste og havde en længsel efter at erfare en større fylde af Gud, fortæller Morten Munch. Igennem de første år som teolog oplevede han den fornyelse, han havde læst om. - Jeg erfarede, hvordan der var en kraft, som bakkede Ordet op og bragte det ind i hjertet. Jeg gik fra at synge om Gud til at synge til Gud. Det gik op for mig, at lovsang ikke bare formidler en viden om Gud, men også bliver en levende kommunikation med Gud. Erfaringen af Guds nærvær kom til at ligge som en base under hele min tjeneste, siger Morten Munch. Han vurderer selv, at det er genopdagelsen af Gudsriget, der har været mest betydningsfuld for hans teologiske virke. - I Gudsriget samles syndsforladelsens evangelium, den manifesterende kraft og de sociale konsekvenser. Det rige er allerede brudt igennem, men det er endnu ikke

OaseMagasinet

brudt fuldt igennem. Sund karismatik befinder sig i det spændingsfelt. Midt i vores brudthed erfarer vi noget nyt vokse frem, siger Morten Munch. For ham er drømmen stadig den samme, som den altid har været. - Drømmen og drivkraften har hele tiden været levende, voksende, relevante menigheder, og det har ikke ændret sig. Den drøm vil jeg stadig gerne bruge resten af mit liv på, siger han. - Jeg sidder med en følelse af, at der er rigtig meget at glæde sig over i DanskOase. Vi er lykkedes med at kalde på folks drømme, forløse ressourcer og etablere en netværksmodel, hvor der er fællesskab om visionen. Ældre menigheder er blevet revitaliseret og har fået kurs mod mission, og nye fællesskaber er opstået. Til gengæld har DanskOase endnu det folkekirkelige gennembrud til gode. - Opgaven foran os er stadig kæmpestor. Vi er slet ikke i mål. Jeg tror kun, vi har fået en forsmag på det, der ligger foran os. Målet er ikke nået med nye, velsmurte menigheder, men når almindelige mennesker bliver mødt af evangeliet og oplever forvandling af deres liv, siger han. Og selvfølgelig har han ret.

Morten Munch, Cand. theol.

danskoase.dk

07


OaseMagasinet

06

danskoase.dk

tema


portræt

OaseMagasinet

En passioneret og idérig leder På SommerOase 2012 blev der sagt tak fra scenen til Anne Mie Skak Johanson for en uvurderlig indsats efter hendes fratrædelse som landsleder for DanskOases og BUO gennem 9 år og lige så mange års engagement i DanskOases lederskab. Her kan du få et lille indblik i tiden med den idérige og passionerede landsleder. Tekst: Anders Damkjer, daglig leder i BUO, Foto: Peter Madsen

Anne Mie blev en del af DanskOases lederskab i 1993 og sad fra 20002002 som formand, indtil hun blev ansat som netværkskoordinator i DanskOase ved siden af sin stilling som præst i Odder Frimenighed. I 2004 afløste hun Morten Munch som landsleder i DanskOase. Og i 2008 blev Anne Mie ansat som landsleder for Børne- og UngdomsOase og var landsleder i både BUO og DanskOase frem til 2011.

Spillede stor rolle i sammenlægningen med 3F

Morten Munch, der i forskellige roller i Oasebevægelsen har arbejdet sammen med Anne Mie i 18 år, fortæller om Mie, at hun spillede en stor rolle, da DanskOase og 3F (Forum for en Fri Folkekirke) fusionerede i 2000. Denne indsats var et godt eksempel på hendes meget store hjerte for hele kirken og samarbejdet på tværs fortæller Morten.

”Jamen, så vil jeg da gerne sige noget!”

Noget andet Morten nævner er Anne Mies idérigdom. - Hvis der var tavshed på et lederskabsmøde, så kunne man typisk høre Anne Mie sige: ”Jamen, så vil jeg da gerne sige noget!” – og så kom der hurtigt 5 idéer. Og hun er heller ikke bange for at prøve de nye ideer af – en egenskab, som har bidraget med rigtig meget positivt i Oasebevægelsen. Selv om jeg da må indrømme, at

det til tider også har skabt lidt smånervøse trækninger rundt om bordet, fortsætter han smilende.

Ser potentialet – og tænker stort!

Særligt har Morten bidt mærke i Anne Mies evne til at se potentialet i menigheder og tjenester. - Hun har været med til at opmuntre mange og sætte dem fri til at tjene og komme ud over kanten. ”Man skal tænke stort!” er et motto, Morten har hørt hende sige mere end én gang. Det med at se potentiale i mennesker er også noget, der præget hendes ledelsesstil meget, hvor hun har været optaget af den enkeltes styrker og passion og opmuntret til at virke i det.

Man kan altid gå direkte til sagen!

Hvis hun så møder gode argumenter, så er hun ikke for stolt til at ændre holdning – og hun har aldrig ladet sin egen person komme først. Oase først – og så sig selv på 10. pladsen.

Ikke bare noget hun har læst i en bog

- Og så har jeg aldrig mødt større integritet, fortsætter Tom. Også i hendes forkyndelse er der direkte forbindelse til det liv, hun selv lever. Det er ikke bare noget, hun har læst i en bog. Hun kan slet ikke lade være, og nu hun kaster sig jo også over arbejdet med mennesker i nød.

Mennesker før systemer

- I DanskOase har hun nok stået for en mindre strømlinet organisationsform, end jeg til tider ville gøre, men det er også noget, jeg respekterer hende

Tom Hagedorn, der har været næstformand i DanskOase i ca. 10 år, fortæller, at han som formand for 3F (Forum for en fri folkekirke) arbejdede tæt sammen med Mie om sammenlægningen med DanskOase omkring årtusindskiftet, da Anne Mie var formand for DanskOase. Noget af det, Tom særligt har bidt mærke i er hendes ukomplicerede væsen. - What you see is what you get – man kan altid gå direkte til sagen, fortæller han. Hun kan også stå hårdt på sine holdninger – men så er det fordi, hun synes, det er det bedste for Oase.

Anne Mie Skak Johanson Cand. theol.

danskoase.dk

09


OaseMagasinet

portræt

Fortsat fra forrige side

meget for, fortæller Tom. Hun sætter altid mennesker foran ­systemer og koncepter. Jeg tror, det har haft stor betydning for bredden i bevægelsen, men også for Oases evne til at færdes i det spændingsfelt, hvor man skal forme en organisation side om side med arbejdet med tro og håb. Det er en svær balancekunst.

En kvindelig rollemodel

Rie Skårhøj, som er medlem af DanskOases lederskab glemmer ikke let sit første møde med Anne Mie. - Hun er virkelig en kvinde med pondus. En leder, som tør snakke lige ud af posen, og som ikke går så meget op i, hvad andre tænker. Det har betydet noget for mig at tænke på Anne Mie som rollemodel i en kirkelig verden, hvor der ikke er mange kvindelige ledere, der brænder igennem, og tør tage de risici, som hun har taget i arbejdet med at udvikle DO på så højt et niveau, forklarer Rie.

Har fat i det store billede

- Hun sælger visionen enormt godt. Når hun stillede sig op og holdt andagt på WorkCamp foran de mange frivillige (SommerOases forberedelsesuge, red.) hjalp hun os virkelig til at få fat i det store billede af SommerOase, fortæller Rie.

Den kirkelige bredde er vigtig

Noget Anne Mie også har været meget optaget af er den kirkelige bredde. - Jeg kan godt lide, at vi som kirke er udforskende og lader os udfordre af dem, vi måske ikke er hundrede procent enige med. Da vi inviterede den katolske præst Raniero Cantalamessa som taler på SommerOase i 2006, mødte vi en del modvind, men vi oplevede jo rigtig god forkyndelse – nærmest luthersk – over Romerbrevet! Vi har jo også haft biskopper på Oase, som vi måske ikke altid er enige med. Men jo bedre vi tager imod andre, des bedre tager de imod os. Og det er vigtigt at tænke selv og tage ansvar for egen tro. Vigtigt at udvikle evnen til at sige, ”det er jeg ikke enig i”.

Noget af det, hun særligt sætter pris på ved SommerOase, er det lokale fællesskab i ”landsbyerne”. - DanskOase handler rigtigt meget om lokale menigheder, og jeg tror, at SommerOase har stor betydning for mange menigheder.

Hvad nu?

For tiden er Anne Mie engageret i det lokale menighedsarbejde og deres arbejde i Uganda og har desuden to plejebørn, som hun bruger meget tid sammen med. Hvordan fremtiden ser ud er ikke let at svare på. - Jeg synes allerede, jeg har mere end rigeligt at se til, så jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal få tid til et nyt arbejde, griner hun.

SommerOase overrumplede os

Opstarten af SommerOase i Odder har brændt sig godt fast i Anne Mies hukommelse. - Vi var slet ikke forberedt på 1.000 deltagere, så vi blevet meget overrumplede. Og siden voksede vi jo årligt med 25 % deltagere!

De kæmper som sindssyge

foto: Jesper Rais

For Anne Mie selv har der været mange højdepunkter i sit virke i DanskOase: - Først og fremmest har jeg været enormt taknemlig for at arbejde sammen med en masse dygtige medarbejdere – det har været som en stor gave. Og det har også været fantastisk at kunne følge menighedernes arbejde i netværket. Jeg er imponeret over den trofasthed, man møder over for det kald, menighederne har fået. De kæmper som sindssyge!

10

danskoase.dk


tema

OaseMagasinet

Fred være med dig! Fra muslim til kristen – i Åndens kraft Maulana var dedikeret muslim, men alt forandrede sig for ham, da Jesus mødte ham i et syn. Tekst: Maria Skadkær, ungdomssekretær i Åbne Døre

Det var midt om natten. Maulana sad på sit stuegulv og rystede. Som dedikeret muslim havde han fastet og bedt i længere tid. Også denne nat havde han bedt: ”Gud, du er den, som skabte mit hjerte. Vis mig din retfærdighed.” Da han udtalte ordene, var det som om, hans hjertes øjne blev åbnet. Han så en mand i en hvid kjortel med blod på. Han hilste Maulana med et: ”Fred være med dig.” Nu sad Maulana fuldstændig overvældet og vidste ikke, hvad han skulle tro. Det kunne være englen Gabriel eller Mohammed. Eller kunne det være Jesus?

Revolution

Maulana hadede Jesus. Han kæmpede helhjertet for at indføre Sharia i hele Indonesien og havde været med i flere aktioner for at rense sit land for korset. ”De kristne tilbeder Jesus, som ikke er mere end et menneske. Dette er synd, og kirkerne må lukkes.” Denne holdning havde han lært helt fra barnsben af. Han blev født ind i en muslimsk familie i en lille by i Java. Hans familie var meget striks med at følge Sharia, og Maulana havde studeret både Koranen, Hadith – som er citater af profeten Mohammed – og mange andre bøger, som hjalp ham til at være hengiven i sin tro. Særligt var han fascineret af Khomeini, den politiske og åndelige leder af den ­iranske

revolution, og han tilsluttede sig opfordringen til revolution, så Sharia kunne indføres overalt. Sammen med andre tilhængere af Khomeini havde Maulana kapret et skib, og enhver med kristent ID smed de i havet eller slog ihjel. Derefter erobrede de øen Ambon, hvor de dræbte kristne og brændte deres hjem og kirker af. Var det nu Jesus, der i dette syn hilste Maulana med fred?

Overvældende kraft

Et stykke tid efter synet, da Maulana gik rundt og delte et islamisk blad ud, kaldte en gammel mand på ham. ”Maulana, kom her. Jeg ventede dig. Kom og spis frokost med mig.” Efter maden tog den gamle mand en bibel frem og bad Maulana om at læse op fra Joh. 14:27: ”Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst!”. Pludselig vidste Maulana det i sit hjerte: Manden i synet var Jesus! Han mærkede en overvældende kraft i sig og hørte sig selv bekende højt, at Jesus er Gud! ”Jesus er stor”, råbte han, og så begyndte han at græde. Han faldt på knæ, og han tog imod Jesus i sit hjerte, ligesom alle de mennesker, han havde slået ihjel, havde gjort. Den gamle mand stod og bad sagte for Maulana, og i sit indre takkede han Gud, fordi han var lydig og

modig og inviterede forfølgeren ind i sit hjem.

Hvor er du på vej hen?

Man tror næsten ikke på Maulana, når han fortæller sin historie. Han er en lille mand med et mildt ansigt. - Det er et mirakel, som er sket i mit liv, fortæller Maulana. Min første julemorgen som kristen var jeg på vej til kirke. Jeg havde min bibel med mig og gik af sted med mod og glæde. Men pludselig var der en gruppe unge mennesker, som kom hen imod mig. En af dem kendte mig fra tidligere og spurgte: “Hvor er du på vej hen?” Jeg svarede, at jeg skulle i kirke. Så faldt der slag fra alle sider ned over min krop. Da jeg vågnede på hospitalet, bad jeg ligesom i Bibelen: ”Gud, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.” - Jeg oplever en åndelig styrke, der kommer indefra, forklarer Maulana. Den er fuld af kraft, så jeg kan være modig og vidne på trods af de alvorlige trusler, jeg møder nu. Guds kraft er i alle troende, så hverken du eller jeg behøver at være bange.

Find en mere uddybet version af Maulanas historie på video her: www.forfulgt.dk/video/2011/ ma_ulana

danskoase.dk

11


CARSTEN (SPRINT) K. POULSEN

UDRUSTNING TIL TJENESTE

Hvilke nådegaver har Gud givet mig? Nu er der helt konkret og praktisk hjælp at hente i bogen »Udrustning til tjeneste«. Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen har i mange år arbejdet med nådegaverne og deler ud af sine mange erfaringer. 245 sider 249,95 kr.

Præst søges        

Brænder du  for:  

Gudsrigets sag,  at  lede  en  engageret   luthersk  karismatisk  menighed,  at   arbejde  i  teams,  mission,  at  forkynde   Guds  ord  levende  og  se  det  omsat  i   menneskers  liv.  

Indeholder udførlig nådegavetest.

BOB KAUFLIN

LIV OG LOVSANG »Liv og lovsang« er skrevet til alle, der beskæftiger sig med lovsang.

352 sider 299,95 kr.

Vi søger:  

cand. theol.  eller  tilsvarende      

Jeg kan varmt anbefale bogen til lovsangsledere, og bogen er relevant for alle, der ønsker at tilbede Gud i ånd og sandhed. Arvid Asmussen, lovsangsleder i Aarhus Valgmenighed og leder af lovsangsskolen Kantoriet.

Ansættelsesgrad efter  aftale,     løn  ifølge  overenskomst.     Ansøgningsfrist  2.  september  2012.      

Læs mere  på  odderfrimenighed.dk   FORLAGSGRUPPEN LOHSE TLF.: 75 93 44 55

WWW.CREDO.DK


tema

OaseMagasinet

Helbredelse for hjemløse Sarah Christensen er 23 år og bor i Odense, hvor hun læser på lærerseminariet. Her fortæller hun om, hvordan hun blev udfordret til at bede for hjemløse i Odense. Tekst: Sarah Christensen, studerende

Stak mig i hjertet

I lang tid stak det mig i hjertet, når jeg cyklede forbi nogle hjemløse, der sidder på gaden lige om hjørnet, og jeg ønskede meget at være noget for dem. En dag kom jeg endelig i snak med nogle af dem, og efter nogen tid begyndte jeg at tage min guitar med og spille lovsange for dem. De var meget åbne og positive over for mig, så det var nemt at falde i snak om sangenes indhold og troen på Gud.

Lovede mig selv, at jeg ville bede for i hvert fald én

- På et tidspunkt så jeg nogle videoklip på Youtube om en amerikaner, der beder for syge på gaden. Jeg blev så rørt af den måde, Gud virkede igennem ham på, at jeg med det samme gik ud til de hjemløse og lovede mig selv at bede for i hvert fald én. - Da jeg kom derned mødte jeg en hjemløs med en brækket fod. Efter at have snakket lidt med ham, spurgte jeg, om jeg måtte bede for foden. Det fik jeg lov til. Han kunne mærke en lille forskel, men to dage efter mødte jeg ham igen, stadig humpende, men denne gang uden krykker. Han udråbte begejstret: ”Sarah, Sarah, da jeg vågnede, dagen efter du havde bedt for mig, var min fod skrumpet vildt meget!”.

Bad for satanist

”Jamen, jeg er jo satanist, jeg tror jo ikke på det her”. Hun hoppede nærmest rundt og fortalte de andre, hvad hun lige havde oplevet. Jeg spurgte hende, om der var andre steder på kroppen, hun havde ondt, og hun fortalte mig om smerter i sine ribben, ryggen og sine knæ. Jeg bad for det, og smerterne forsvandt.

Hun blev meget rørt, da jeg bad om Guds velsignelse, tilgivelse og kærlighed over hende. Men da jeg lagde hånden på hendes skulder, lod hun mig klart vide, at det skulle jeg ikke gøre, fordi hun havde utroligt ondt. Hun fortalte, at hun var blevet slået af nogle mænd et par dage forinden. Og så bad jeg for skulderen.

Havde aldrig oplevet Guds kærlighed så konkret

- En dag faldt jeg i snak med en kvinde om Guds tilgivelse og kærlighed. Hun fortalte mig, at hun var satanist og viste mig sit sataniske kors, som hun bar om halsen. Jeg kunne mærke, at hun blev rørt over mine ord og den omsorg, jeg viste hende, og jeg fik lov at bede for hende.

Smerterne forsvandt gradvist, jo mere jeg bad

Jeg bad, og der skete en smule. Jeg bad igen, og der skete lidt mere. Hver gang jeg havde bedt, kunne hun løfte armen en smule højere op. Jeg oplevede en stærk opmuntring i mig til at blive ved med at bede og tro på fuldkommen helbredelse. Det var, som om Gud fyldte mig med en glæde og forventning til Hans indgriben. Til sidst kunne hun løfte armen helt op og dreje den rundt, helt frit og uden smerter. Det var helt fantastisk. Hun kunne overhovedet ikke forstå, hvad der var sket og blev ved med at sige:

- Jeg tilbragte en del tid med de hjemløse de efterfølgende uger og bad for mange af dem, som oplevede, at deres smerter lettede, deres sygdomme blev bedre, eller at de blev rørt at Gud på andre måder. Det var helt vidunderligt at være vidne til, hvordan Guds kærlige hånd rører et andet menneske. Jeg havde aldrig oplevet det så konkret. Men Gud brugte mig som sit redskab, idet jeg stillede mig selv til rådighed og tog skridt i tro – ud af båden, hvilket ofte var ret skræmmende. Men glæden i det var endnu større.

danskoase.dk

13


OaseMagasinet

tema

Kirken vokser i modvind... … og så alligevel ikke. Historien rummer talrige eksempler på, at modvind giver kirker råstyrke. Men historien viser desværre også, at kirker kollapser under forfølgelser, forklarer kirkehistoriker Kurt Larsen. Tekst: Stefan Vase, journalist

Når man ser på historiens forfølgelser af de kristne, ser man ofte, at kirker bliver styrket af forfølgelser. De meget berømte kristendomsforfølgelser i Romerriget gjorde kristendom til statsreligion. I askerne af Sovjetunionen rejste en stærk kirke sig. Og endelig ser vi i Kina, at landet trods kommunisme tegner sig for en af de mest markante kirkevækstrater i verden.

14

danskoase.dk

Og der er en meget god grund til, at vi ser det billede, forklarer Kurt Larsen, som er lektor og ph. d. i kirkehistorie ved Menighedsfakultetet i Aarhus: - De steder i verden, hvor man bliver forfulgt, søger man ind til kernen af kristentro og finder hjælp og trøst der. Og derved bliver kirken stærkere indadtil, selvom den er svagere i antal. Og derfor kan den også vokse.

Blod gør stærkere

Hvad er begrundelsen for forfølgelse? - I Romerriget i 200- og 300-tallet forfulgte man de kristne, fordi man dyrkede kejserkulten som en gud – kejserkulten var sammenhængskraften. I Romerriget var man fælles om forskellige ritualer, når man så kejserens billede. De kristne ville godt adlyde


tema

34 (cirka)

64

ST E FA N U S ST E N E S

(cirka)

Steningen af Stefanus markerer indledningen på kristenforfølgelser. Han blev dømt til stening af det jødiske råd – med Saulus (senere Paulus) som vidne.

647709

303313

UMAYYADE- K AL I FAT E T Muslimer besatte store dele af middelhavsområdet. Nordafrika var tidligere en af de kristne højborge. Men den kristne ørkenbefolkning enten flygtede eller konverterede til islam. Kirker blev elimineret.

19171980

19491989

FO R F Ø L GELSER I DDR DDRs ledere havde næsten held med at udrydde kirker. I 1950 var 98 procent af østtyskerne enten protestanter eller katolikker. Ved murens fald var andelen af kristne faldet til 31 procent. Det skyldes i høj grad massiv ateistisk propaganda og mangelfuld oplæring i den kristne tro. Den høje andel af kristne blev set som en trussel mod staten.

kejseren, men de ville ikke dyrke hans billede, og dermed havde man sat sig op imod sammenhængskraften. Og derfor skulle de straffes, fortæller Kurt Larsen. Den mest aggressive af de romerske kejsere var Diocletian (kejser i Romerriget fra 284 til 305), som først satte sig for, at alle kristne præster skulle dø. Og siden var det alle kristne, der skulle dø.

OaseMagasinet

PE T E R O G PAU L US H E NR E T T E S Henrettelserne af Peter og Paulus var historiske, da det var første gang, at kristne blev forfulgt med et lands øvrigheds velsignelse. Henrettelserne falder sammen med den store brand i Rom, som Kejser Nero anklagede de kristne for at stå bag.

D E N S TO R E FO R F Ø L GE L SE 3.000-3.500 Kristne blev efter sigende henrettet, og mange flere blev tortureret under “Den store forfølgelse” eller “Den diocletianske forfølgelse”, som den også kaldes. Fire dekreter fra Kejser Diocletian skabte rammerne om forfølgelser i fire “gear”. 1: “Gudstjenester forbydes, og kristne fratages deres romerske rettigheder”. 2: “Alle biskopper og præster skal arresteres.” 3: “Alle indespærrede kristne benådes, hvis de tilbeder romerske guder.” 4: “Alle kristne skal tilbede romerske guder, ellers henrettes de.” Effekten af dekreterne var størst i den østlige del af Romerriget, mens kristne i provinserne Gallien, Spanien og Britannien var næsten upåvirkede af forfølgelserne.

SOVJE T IS K E FO R F Ø L GE L SE R Sovjetunionen gjorde fra sin fødsel i 1917 alt for at lukke kirker. Militant ateisme var unionens ideologi. Taktikken skiftede fra årti til årti. I 20’erne etablerede USSR koncentrationslejre, hvor op mod 95.000 præster og lægfolk blev henrettet. I 30’erne faldt antallet af kirker fra 29.584 til under 500, og gejstlige blev set som spioner. Årtiet kendetegnedes ved massive forfølgelser. I slutningen af 50’erne og starten af 60’erne blev kirker, klostre og præsteseminarer lukket. I slutningen af 60’erne bemærkede regimet, at forfølgelserne ikke havde resulteret i en større udbredelse af ateisme. Systematiske forfølgelser blev bremset. I 70’erne blev forfølgelser af kristne intensiveret igen, men ikke i samme omfang som tidligere. I 80’erne blev forholdene normaliseret, og ved unionens sammenbrud havde Den ortodokse kirke næsten genvundet fordums styrke og blev igen statskirke.

- Det er den mest voldsomme og mest systematiske kristendomsforfølgelse, der har været.

Hvad gør, at kirken trods forfølgelserne ikke forsvinder? - Det hænger nok sammen med, at når kirken bliver forfulgt, så bliver de, der overlever og holder fast ved troen, stærkere i troen. Kurt Larsen nævner, at en af kirke-

19661976

ANT I R E L IGI Ø S R E VOL UTION I KINA Det kommunistiske styre i Kina og kristendom er ikke et godt match. Egentlige forfølgelser foregik i perioden 1966-1976 under Kulturrevolutionen, hvor ethvert udtryk for religiøs praksis blev forbudt. Troende blev fængslet og nogle gange tortureret. Udefra virkede det som om, at kristendommen var udslettet i Kina ved udgangen af 70’erne. Men Mao Tsetungs død betød, at interessen for kristendom voksede, og i dag har kristendommen slået rod i Kina.

fædrene, Tertullian, sagde: “De kristnes blod er kirkens udsæd”. - Hver gang én kristen slås ihjel, kommer der flere til. Blodet virker som sædekorn. De kristnes liv og ­udholdenhed var et stærkt vidnesbyrd i sig selv. Men det kræver selvfølgelig, at de overlever, og det skete i Romerriget. Det lykkedes aldrig for Diocletian at udrydde de kristne og i løbet af kort tid måtte han opgive

danskoase.dk

15


OaseMagasinet

tema

Fortsat fra forrige side

projektet. Og i løbet af to generationer var det hele vendt om: Der var blevet så mange kristne, at kristendommen blev statsreligion i Romerriget.

Resultat: udryddet!

Forfølgelser kan give et boost. Men det er desværre ikke et fuldstændigt billede, når vi tænker tanken “kirken vokser i modvind”, forklarer Kurt Larsen. Der er nemlig markante undtagelser. - Man kan desværre finde steder i verden, som var kristne højborge, men hvor der i dag ikke er kristne. Steder, hvor forfølgelserne lykkedes, bemærker Kurt Larsen. Han nævner som eksempel Nordafrika, som i oldtiden var en højborg for den kristne kirke. Alexandria i Egypten var hjemby for en lang række af afrikanske biskopper. I Nordafrika finder vi også toneangivende teologer. Nemlig kirkefædre som Tertullian, Clement af Alexandria og Augustin. Man skulle tro, at der kunne det ikke gå galt. Men det skete: Umayyadekalifatet satte sig i løbet af 50 år (fra 647 til 709) på store dele af middelhavsområdet, og dermed mistede kristendommen sit fodfæste i Nordafrika. - Islam kom. Der kom forfølgelser og vanskeligheder. Nogle flygtede, andre konverterede. Og i løbet af en periode var der ikke spor tilbage af den store kristne kultur, som engang prægede Nordafrika. Det er altså ikke altid, at en forfølgelse fører til fremgang. Det kan desværre også ske, at de kristne bliver udryddet.

Splid og autencitet

Det kan godt undre mig, at i Nordafrika havde islam “held” med at udrydde de kristne. Men i meget organiserede regimer som Romerriget, Kina og Sovjetunionen havde de ikke “held” med det. Hvordan kan der være forskel? Kurt Larsen forklarer, at der er flere aspekter i spil: - I Nordafrika var de kristne splittede i flere grupperinger. De kæmpede ind-

16

danskoase.dk

byrdes teologisk. Og det svækkede kirkens mulighed for at overleve. I Nordafrika var kirkens ledere europæere, og lægfolket var den afrikanske ørkenbefolkning. Og det skabte spændinger og afstand: - Araberne, der kom med islam, var også et ørkenfolk. Så lægfolket havde kulturelt mere tilfælles med araberne end med europæerne. I den anden grøft finder vi et land som Kina, hvor forfølgelser har ført til vækst: - Tidligere var det et stort problem for den kinesiske kirke, at den havde mange vestlige ledere. Kirken blev set som et vestligt kulturfremstød. Så da kommunismen smed de vestlige missionærer ud, blev kirken mere kinesisk og kunne derfor arbejde mere troværdigt. Indirekte var det smart, at de vestlige missionærer blev smidt ud, for det har givet den kinesiske kirke en ny chance. Den kinesiske kirke fik yderligere hjælp fra kommunismen i Kina, da formand Mao døde. - Han blev set som en gud og dyrket som en gud. Men da han døde, spurgte kineserne sig selv, hvad de så skulle bygge på, når nu ham, de troede på, var død. Og på det tidspunkt begyndte kirken at vokse.

Pas på, hvad du be’r om

Kurt Larsen advarer imod en for naiv tilgang til forfølgelser. Forfølgelser er ikke noget, man skal ønske: - Folk tænker nogle gange: “Kunne vi bare få en rask lille forfølgelse i Danmark, så ville det hele blomstre op.” Men det kan lige så godt gå den anden vej. En forfølgelse i Danmark kan lige så godt betyde, at det sidste lys slukkes. Der er ikke nogen logisk sammenhæng, fastslår Kurt Larsen og fortsætter: - I bedste fald driver forfølgelser mennesker tættere til Gud, dybere ind i bønnen og mere helhjertet overgivelse. Og der finder man en kraft, som får kirken til at vokse. Det er ikke forfølgelsen, som får kirken til at vokse.

Hvilke faktorer gør, at det tipper mod vækst eller mod udryddelse? - Dybest set er det uforklarligt. Én faktor, som har en vis betydning, er oplæring: I oldkirken havde bibeloplæring stor betydning. Man mødtes før arbejde til bibelundervisning, hver dag. Det gav det kristne mindretal et stærkt fundament. I DDR var der en statskirke. Og der havde man ikke gjort så meget ud af oplæring i den kristne tro. I mellemkrigstiden lærte man i DDR, at man skulle stille spørgsmålstegn ved Bibelen. Og så var man ikke stærk nok til at stå imod, da kommunismen kom.

Kurt Larsen er lektor og ph.d. i kirke­ historie ved Menighedsfakultetet i Aarhus


nye bøger – ny inspiration KIRKE AT BEDE FOR FOLKET MED KIRKEN Læs Jørgen Jørgensens bog om at være kirke i det 21. århundrede. Her er inspiration til at finde nye muligheder for at fylde kirken med mennesker – og til at være kirke for ’den almindelige dansker.’

Scot McKnight viser veje til at finde rytme i den daglige bøn for at komme ind til kernen i Jesu bønspraksis. Han viser, hvordan vi i dag kan praktisere bøn med Kirken i vores egen sammenhæng, også selvom vi ikke har mulighed for at komme i kirkebygningen hver dag.

188 sider paperback

kr 149,95 Kirken dør, hvis den fortsætter med blot at være en kristelighed af bænkevarmere. Forfatteren tager kaldet alvorligt: At være kirke og menighed i et sekulariseret samfund for mennesker, der i betydeligt tal går kirkens dør forbi. Liv og vækst i kirken er vigtigere end vedligeholdelse af mursten. Frivillige og ansatte finder i fællesskab farbare veje for det kristne evangelium i en ny tid til gavn for folket.



Kontakt

Bornholm 13.9, 6 dg. Israel - rundrejse 15.9, 10 dg. Tyrkiet 23.9, 10 dg. Israel - rundrejse 28.9, 11 dg. Israel - rundrejse 12.10, 10 dg. Israel, Sinaj & Jordan 23.10, 14 dg.

75 92 20 22 fxr@felixrejser.dk www.felixrejser.dk

ProRex DanskOase 12sept.indd 1

 

 

Næst efter at prædike evangeliet er det vores mest ophøjede og vigtigste arbejde at tale med Gud i bøn og modtage fra ham, hvad han giver os.

Martin Luther

166 sider paperback

kr 149,95 www.prorex.dk Telefon 7456 3343

20-08-2012 11:45:14

Gitte Lykke Psyko-, par- & familieterapeut Medlem af Psykoterapeutforeningen

Mobil 20101760 gittelykke@gmail.com www.gittelykke.dk Praksis i Århus og Odder

 

Lægerne Axelsen & Fausholt

 

 Annonce Oasebladet.pdf  1 02/01/12 10.24

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Vækst og fornyelse i liv og parforhold

Psykoterapeut Gunhild Aaen Madsen

Konsultation: Århus, Bramming, Torshavn

www.barak.dk

Tlf.: 4036 8459 gunhild@barak.dk

Tel.Telefontid: 86 17 76 74 8:00 - 9:00 og konsultation herefter Vestre Strandallé 56 8240 Risskov danskoase.dk

17


SommerOase

Mission i Netto At sove sammen med hjemløse i en park i Philadelphia eller at bede for folk på gaden i Aarhus. SommerOase 2012 inspirerede til ­mission, som handler om at stille sig til rådighed for Gud. Tekst: Camilla Swartz, kommunikationsstuderende

Jeg har min knap 20 kg tunge backpacktaske på ryggen, da jeg ankommer alene til SommerOase søndag eftermiddag. Resten af min campingvogn ankom dagen før, hvor SommerOase egentlig begyndte. Men det gør ikke så meget, for det, der møder mig, er velkendt – campingvogne med blomstrede puder, det lange græs, der kildrer mellem tæerne, og ikke mindst alle menneskene, der er glade for at se hinanden, trods det manglende sommervejr.

18

danskoase.dk

En imponerende mand

Jeg når lige at spise en toast, før jeg begiver mig ned til det store telt. Det er Shane Claiborne fra Philadelphia, som er aftenens taler. Shane flyttede for nogle år siden sammen med sin kone og nogle venner fra kirken ud til et forladt industrikvarter i Philadelphia for at være tæt på de fattige og hjemløse i området. Deres vision er at hjælpe og pege hen mod Jesus gennem et liv i efterfølgelse. Jeg vidste det ikke, før jeg satte mig ind, men Shanes tale skulle vise sig at være

foto: Jesper Rais

OaseMagasinet


SommerOase

OaseMagasinet

en fantastisk begyndelse på ugens tema om mission. Shane er en særlig mand. Ikke på grund af hans uendeligt lange dreadlocks eller fordi hans tøj er løstsiddende og mest af alt ligner noget, han selv kunne have syet, men fordi de ord, der kommer ud af hans mund, bærer præg af en ufattelig omsorg for de mennesker, som har mest brug for det. Og det bliver ikke mindre imponerende af, at han har arbejdet side om side med den altelskende Moder Teresa.

Nadver med pizza

På et tidspunkt begyndte regeringen i Philadelphia at skabe love, som gjorde det ulovligt for hjemløse at sove og spise i offentlige parker. Med en umiddelbarhed, som kun amerikanere besidder, fortæller Shane, hvordan han og hans venner inviterede en masse mennesker til at komme og sove sammen med de hjemløse i den lokale park. De bestilte pizzaer og brugte det som brød til nadver, og på den måde gav de hjemløse mad at spise. Med et skævt smil på læben fortæller han, at de lokale betjente ikke vidste, om de skulle arrestere dem eller spise et stykke pizza sammen med dem. Da Shane selv trækker historien frem om David og Goliat, kan jeg ikke lade være med at tænke, at vi alle sammen på den ene eller anden måde er kaldet til at være David. Som efterfølgere af Jesus er vi kaldet til at samle vores små sten op og tage kampen

Shane Claiborne, Hovedtaler SommerOase 2012

op mod fjenden. Da jeg dagen efter møder Helene Karkov, bliver det tydeligt for mig, at det ikke kun er særlige mennesker som Shane Claiborne, der formår at gøre det.

Bøn på gaden

Helene Karkov er den ene af tre piger, som er i gang med at genstarte Bøn på gaden i Aarhus. Da jeg spørger Helene, hvorfor det lige er Bøn på gaden, hun engagerer

Lederteamet i Bøn på gaden. Fra venstre: Mette Winther, Helene Karkow og Linda Gadsbøll

sig i, trækker hun benet lidt op under sig på den hvide plastikstol, hun sidder på, og tager en dyb indånding: - Det at bede for folk kan give dem en omsorg og kærlighed, uden at vi skal forklare dem en helt masse. Det kan give mennesker en oplevelse af Gud, uden at vi behøver have nogen særlig relation til dem. Helene fortæller om en aften, hvor det regnede, og der ikke var nogen, der ville bedes for. ”Det var en vildt træls aften. Men pludselig ledte Gud mig og ham, jeg fulgtes med, hen til to piger. De var vildt åbne og ville gerne bedes for. Særligt den ene havde længe tænkt på, at hun gerne ville prøve at komme i kirke. De var begge to meget sådan ’Hold da op, hvor er det meget kærlighed’. Så er det altså fedt! Helene forklarer, at hun godt kan lide mission på den måde, fordi hun ikke selv føler, at hun skal præstere, men at det er Gud, der gør det hele. - Jeg skal ikke overbevise mig selv om, at jeg er god nok. Jeg er bare Guds tjener, og så må han gøre det, han nu engang er god til.

danskoase.dk

19


OaseMagasinet

SommerOase

Fortsat fra forrige side

Hvordan beder man?

Helene oplever tit, at folk gerne vil bedes for, men at de måske ikke helt ved, hvordan man gør. - Så hjælper vi dem. Vi siger, at de for eksempel kan få bedt for deres familie, deres uddannelse eller helbred. De bliver altid vildt taknemmelige og overvældede over den kærlighed, de oplever at få fra vildt fremmede. Mens jeg snakker med Helene, bliver jeg meget fascineret af, hvor enkelt hun får det til at lyde. - Jeg synes, det ville være strengt ikke at dele Jesus med dem, som ikke kender ham. De ved jo ikke, hvad de går glip af, og hvad de kan få. Men jeg ved, at de er elsket, og det skal jeg fortælle dem. Det ville være dumt andet, siger hun med en tone, så man forstår, at det faktisk er alvor.

Ligesom at gå i Netto

Helene var med til Bøn på gaden, da det blev startet første gang. Siden

det blev lukket i efteråret 2011 har hun savnet det, så nu har hun sammen med Linda Gadsbøll og Mette Winther besluttet sig for at starte det op igen. - Efter møderne på SommerOase giver det virkelig meget mening, at jeg skal lave Bøn på gaden. Shane Claiborne var meget inspirerende. Han brugte ikke store og flotte ord, men fik det til at lyde, som om mission er lidt ligesom at gå ned i Netto. Du skal bare tro på, at Gud er med, og at han vil bruge dig. Det er meget nyttigt, afslutter Helene. Selvom jeg er ret sikker på, at jeg ikke bliver den næste Shane Claiborne, så lyder det med at gå i Netto og møde mennesker, hvor de er, som noget, selv jeg kan finde ud af. Mens blæsten piskede mod teltsiderne søndag aften, sluttede Shane sin tale af med at bede os alle sammen om at vende os med ryggen til scenen. Mens jeg stod der med kroppen ­pegende ud

mod verden, følte jeg mig en lille smule blottet. Men jeg minder mig selv om, at David var en ubetydelig fårehyrde, men han turde tage kampen op. Og måske er det ikke en kæmpe, jeg skal ud og bekæmpe, men jeg er alligevel glad for, at Gud er på min side, når jeg skal ned i Netto og være vidne om Jesus.

Bøn på gaden foregår hver ­anden torsdag kl. 18-20 på ­Clemens Bro i Aarhus. Skriv til Helene Karkov på helene­ karkov@hotmail.com, hvis du gerne vil være med.

VOXPOP: Hvad betyder mission for dig?

- Det er mit liv. Det er ikke adskilt mellem ’Nu missionerer jeg’ og ’Nu lever jeg’. Det er måden, jeg møder forældrene i børnehaven på. Det er min identitet.

Margit Kallesø, Silkeborg

16 20

danskoase.dk

- At fortælle ikke-kristne om evangeliet, om det kristne liv og om kærlighed. Jeg kommer meget i ikke-kristne kredse, så folk ser, at jeg opfører mig anderledes. Det er mission i sig selv.

Jimmi Pihl, Hillerød

Det er at være salt og lys. At bære Guds rige med sig. Lige så mange mennesker, som der er, lige så mange måder er der at missionere på. Jeg prøver bare at gøre en forskel i min dagligdag og være åben for, hvor Gud leder mig hen.

Hannah Clement Schmidt, Odense


Har vi indsnævret evangeliet? Hvad nu hvis det, vi i dag forstår som evangeliet, ikke er, hvad Det Nye Testamentes forfattere kalder evangeliet? Den amerikanske bibelforsker Scot McKnight påviser, at synet på evangeliet har ændret sig markant siden kristendommens første tid. I dag forstår de fleste kirker evangeliet som de gode nyheder om, hvordan hvert enkelt menneske kan blive (personligt) frelst. Men det er en bleg udgave af apostlenes evangelium. De første kristne betonede, at Jesus er opfyldelsen af løftet om en konge på Davids trone. Det var den titel, de gav ham: Messias/Kristus betyder „salvet konge“. Og det var den bekendelse, martyrerne døde for: Jesus er Herre. Evangeliet om kongen er en udfordring til at lade Bibelens egen beskrivelse af evangeliet forme både vores forståelse og vores forkyndelse af det. Måske er kristendommens gode nyheder meget mere vidtrækkende, end vi tror…?

Et helt nyt initiativ fra Forlaget Boedal: En bogklub og en netportal om de to hovedområder, vi udgiver bøger indenfor: – Troens indlevelse – Troens udfordring Læs mere på den nye hjemmeside...

Livstegn.dk

Scot McKnight Evangeliet om kongen En genopdagelse af de gode nyheder 192 sider – kr. 200,00

Melder du dig ind i bogklubben Livstegn, kan du købe mere end 40 titler med 15-50 pct. rabat. Det gælder alle nye udgivelser fra Boedal, også Scot McKnight: Evangeliet om kongen. Endvidere bøger af Peter Halldorf, Magnus Malm, Wilfrid Stinissen, David Benner, Brian McLaren, Shane Claiborne, Rob Bell, Christopher Jamison, Owe Wikström, Grethe Livbjerg og mange flere.

Postboks 90 / 3300 Frederiksværk / Tlf. 48 79 73 77 / post@boedal.dk / www.boedal.dk

KFUMs SOLDATERMISSION Opleve stemningen på KFUMs Soldaterhjem KFUMs Soldatermission skaber hjemlig stemning for danske soldater i Danmark og Afghanistan. Mission og diakoni går hånd i hånd med det gode fællesskab.

Bo- og omsorgsstøtte Nyt modul på

Shalom Kristen Bofællesskab Hvis du har ondt i livet og tærnger til hjælp for at komme videre - på kristen grund. Kristrupvej 33 8960 Randers SØ Tlf.: 86 43 14 15

www.shalom.dk shalom@shalom.dk

Ny medarbejder? Vi søger jævnligt bl.a. unge volontører. Foredrag? Vi tilbyder foredrag vores arbejde i kirker, foreninger mm.

Følg DanskOase på Facebook facebook.com/danskoase

Læs mere eller støt os på kfums-soldatermission.dk

Følg DanskOase på F

www.facebook.com/dans danskoase.dk

21


OaseMagasinet

Økonomi

Olympiske refleksioner - løb sådan, at I vinder sejrsprisen! Denne sommer har været præget af mange store sportsbegivenheder inklusiv De Olympiske Lege 2012. Flere års træning skal omsættes til et resultat, men der er mange faktorer, som spiller ind. Topformen skal helst indtræffe lige på det afgørende tidspunkt, materiellet skal være i orden, omstændighederne må gerne falde gunstigt, men det er også vigtigt at undgå skader og almindelig sygdom for at opnå et godt resultat. Tankerne går hurtigt til kommentaren fra Paulus i 1. Korintherbrev 9,24: Løb sådan, at I vinder sejrsprisen! Det er møntet på kristnes livsførelse, og det har været en meget nærværende

virkelighed for mange sportsfolk hen over sommeren. Men det er også en udfordring for både virksomheder og foreninger. Flere iværksættere får en fantastisk ide, men det går alligevel galt, fordi de ikke får tilgodeset alle de væsentlige faktorer for at få succes med deres ide eller produkt. For DanskOase og for Børne- og UngdomsOase gælder det samme princip. Selv med de bedste konferencer, lejre og arrangementer, så er der mange organisatoriske og administrative faktorer, som skal tilgodeses for at vinde sejrsprisen og få succes med vore målsætninger. En af disse faktorer er økonomien. En stor tak

til de få hundrede trofaste støtter, som har båret den fantastiske pokal, som vi løber med. Men vi har brug for endnu flere bidragydere for at kunne løfte en endnu større pokal. Bærer du vores vision og værdier i dit hjerte, så vil vi være begejstrede for at modtage din økonomiske støtte til at nå de næste milepæle mod det store mål. Jesus Kristus er det hele værd.

Lejr og fællesskab for elle v friv Bli rkernsuppo folkeki er i illig and konfirm tteog vi støet kanort du stk rdadn po hvofyl Se Ud økonomisk på BUO.dk

O r BU fonfi -to-go Skruruopop for Ko Sk 22

danskoase.dk


BørneOase

OaseMagasinet

foto: Jesper Rais

Børnenes SommerOase På SommerOase var der rigtig godt gang i BørneOases (de 4-9 årige) små agenter, der drønede rundt med agent-solbriller på mission for at løse mysteriet om den tomme grav og den forsvundne Jesus. Og på MiniOase blev der fyret op under temaet ”Fest” med Tanten og Drengen. Mere end 100 frivillige var med til at lave et fedt SommerOase med formidling af evangeliet for børnene. Her kan du gense nogle af de herlige stunder foreviget af nogle at de frivillige fotografer.

Til fest i MiniOaseteltet med Tanten og Drengen

Agentbørn på BørneOase nnesker

øder me

– Gud m

Hans Jørn og altid frække Jack

nnesker

øder me

– Gud m

– Gud m

På BørneOase var Agent 7 på en ny mission hver dag øder me

nnesker

buo.dk

23


 Efterskolernesdag søndag d. 30/9 kl. 13-17 Åbenthus Idræt Musik Lovsang Hygge Eksplorer Betydningsfuldevenner Nærværendevoksne Fællesskab Skitur Front www.rudehoj.dk-DanskOasesefterskole


TeenOase

OaseMagasinet

foto: Jesper Rais

TeenTrack – skudt i gang med et brag På det nye spor på TeenTrack for 7.-10. klasses-årgangene blev forventningerne indfriet til en fed teenlejr. Tekst: Anders Haldrup, teenkonsulent

Camp Kitch´n

Morgenshows bød på Sebastian som veloplagt vært, med spændende gæster og lækker mad fra ­livekøkkenet Camp Kitch´n.

Workshops og spontan hang out

Eftermiddagene blev brugt sammen med de unge fra TuneUp på spontan hangout, boldspil og andre aktiviteter i aktivitetsområdet foran Café Backstage. Samtidig var der flere arrangerede muligheder for sport, kreativ udfoldelse og discipelskabs workshop. Særligt var der mange til fodboldturnering og mange brugte en time om eftermiddagen på at få håndtag på og vejledning i praktisering af discipelskab i hverdagen.

Paneldebat om sex og seksualitet

Torsdag eftermiddag var der fokus på kærlighed, sex og seksualitet i form af paneldebat i TeenTrack eventteltet. Omkring 120 mødte op for at lytte

til panelets behandling og svar på de spørgsmål, som teenagerne selv havde lagt i en spørgsmålskasse i løbet af ugen. Der var aftenevent hver aften i TeenTrack eventteltet, og det var med en række dygtige undervisere i forskellige aldre og med forskelligt fokus på det at være Guds barn, discipel og at tage del i Guds mission. Vi priste Gud sammen gennem fed og høj lovsang, ledt af hele fire forskellige bands.

Råhygge i TeenTrack og fokus på discipelskab

TeenTrack blev en uge med masser af fokus på discipelskab og hverdagslivet i fællesskab med Gud og om at invitere andre ind i det fællesskab. Der blev råhygget i TeenTracks lejrområde, og den gode stemning kunne høres på lang afstand. Selvom solen ikke kun viste sit kønne ansigt på SommerOase, blev beachvolleybanen, hængekøjerne, bålet og caféterrassen brugt i stor stil!

Her er teenagernes egen mening om TeenTrack: - Masser af jævnaldrene, så lidt forældrekontakt som muligt. Møderne rammer vores alder, og det er et megafedt lovsangsband. Andreas, 16 år

- Fællesskabet er fedt! Det at være sammen om troen med sine venner. Maria, 15 år

- Virkelig god mad i Camp Kitch’n til morgenshowet. Oliver, 16 år (til højre) - Dejligt at møde en masse nye mennesker. Joachim, 16 år (til venstre)

- Dejligt, at man har sit eget. Fed café, fede møder, fedt udemiljø, masser af steder man kan hygge sig. Jesper, 16 år

buo.dk

25


Er du ligeglad med, hvad der bliver sendt i fjernsynet eller i radioen? Eller tænker du bare, at du ikke kan gøre noget ved det alligevel?

klf

kirke & M edier

MedleMskab Med indflydelse

Men det kan du! Som medlem af KLF, Kirke & Medier er du med i Danmarks største lytter- og seerorganisation. Vi mødes flere gange om året med DR og TV 2 og taler din sag. Vi sætter fokus på, at det kirkelige Danmark også er en del af sendefladen - og vi sætter fokus på etik. Indmeld dig allerede i dag - så får du dit medlemskab gratis resten af 2012. Så får du indflydelse lige med det samme.

indmeld dig via vores hjemmeside www.klf.dk/stoet-os/bliv-medlem/

rurser e g u a k ekend Tem e w 13 g o c 2012-

yfc

StARt en kLub oG GøR en foRSkeL! Har du passion for .. at lave virkelig fedt og kristent klubarbejde for 10-14 årige?? Brænder du for at formidle Guds kærlighed? Så start din egen klub i din lokale kirke i samarbejde med YFC. Det har ALDRIG været nemmere! “Rock Solid konceptet er et færdigt klubmateriale specielt designet til 10-14 årige. Vi tilbyder “grydeklart” materiale til tre års klubaftner. Der

er ugentlige temaer med bibelske pointer og fængende, tossede lege. Samt ledertræning, events, lejre og telefon support.”

FÅ tilsendt inFodvd gratis!

e sep.- d NG

PÅ KOLDI

IONALE INTERNAT

ber .-20. okto r rd 14 be a w to k o o H . 26.-27 eyman W . s er m u s rk ndkurs novemb Lovewo k weeke Powell 2.-3. s ti ber m fe e ro v p .-10. no 9 Graham Listen! – n vember essio & Interc 9.-10. no ember ip h p rs m o W ov Bootca 16.-17. n ember Mission ov heatre n T . l 7 a 1 u .is lV s 16 u rs Physica u rk slede Lovsang

bestil idag PÅ tlF. 25234345 eller PÅ

www.rocksolid.dk

YFC – YOUTH FOR CHRIST | www.yfc.dk | REG.: 3283 KONTO: 4660134409

26

Se flere detaljer og meld dig til på: www.iabc.dk eller ring: 75 52 47 99

buo.dk

E

HØJSKOL


UngeOase

OaseMagasinet

TuneUp

– SommerOases nye spor for de 17-22 årige I løbet af det sidste år er der arbejdet på højtryk på oasekontoret, for at klargøre den nye sporinddeling i Teen- og Ungeoase. Der er tænkt mange tanker om, hvordan og hvorledes den nye opdeling af teens og unge kunne give størst muligt udbytte for deltagerne. Tekst: Johanne Frisgård og Kristina Nøddebo Balle

Kalenderen siger lørdag i uge 29, 2012. SommerOase er netop begyndt, og dørene åbner til det nye campområde ”The Hood” – blandt garvede deltagere og WorkCamp-deltagere også kendt under navnet ”Sumpen”. Café Backstage er åben, hængekøjerne er sat op, lyskæderne tændt, og campingpladsen er opmærket og nyklippet. Da klokken nærmer sig 19.30 strømmer folk til eventteltet, som i år deles med BørneOase. Lovsangen brager ud af højtalerne, og Christoffer Højlund sparker lejrens tema ”Mission” i gang med refleksioner om,

hvornår og hvordan man er i mission. Rammen er sat, og deltagerne på det nye spor ”TuneUp” er klar til en uge fyldt med venskaber på tværs, tilbedelse, fest og ikke mindst målrettet undervisning om, hvordan det er at være ung og leve i mission.

Inputs til den hverdag, unge lever i

Målrettethed er et af ønskerne bag den nye sporinddeling (TeenTrack for 7.-10. klasses-årgangene og TuneUp for 17-22 årige) og skal gerne give deltagerne input til den hverdag og virkelighed, de lever i.

Ungekonsulent Simon Nøddebo Balle forklarer, at ønsket med TuneUp er, at vi ligesom en radio skal modtage og gengive et signal. At vi som kristne modtager Guds signal og giver det videre til verden uden støj på linjen.

PåskeOase 2013 27.-30. marts Rudehøj Efterskole 15. 09. 2012

København

Hør, hvad et par af deltagerne har at sige om, hvad de tager med sig fra årets højdepunkt – TuneUp: - Det fedeste på TuneUp var det åndelige. Det har jeg virkelig fået noget ud af i år. Mange af talerne rørte mig, og jeg synes, jeg har fået opbygget mit forhold til Gud. Jeg har lært, at det ikke altid bare er nok at bede én gang, men at man godt må blive ved og kan forvente store ting af Gud. Johanna Egeberg Nielsen, 19 år

- Det er første gang, jeg er på SommerOase, så det var fedt at møde så mange nye mennesker og blive taget så godt imod. Jeg kunne rigtig godt lide taleren Shane Claiborne og synes hans livsstil og historier var meget inspirerende. Det var bare noget helt nyt! Thomas Paulsen, 19 år

Det var inspirerende at være opdelt i TuneUp og TeenTrack. I løbet af ugen har jeg fået ændret min indstilling til andre mennesker, og det er bestemt noget, jeg vil tage med mig, når jeg skal begynde i gymnasiet efter sommerferien. Karoline Falch Madsen, 17 år

buo.dk

27


DanskOase og Børne- og UngdomsOase arbejder for fornyelse, ­udrustning og mission i den ­danske kirke og det danske folk ud fra Folkekir­kens ­evangelisk-lutherske grundlag. Gennem konferencer, netværk og ­res­­sour­cer ønsker vi at skabe rammer for åndelig fornyelse og vækkelse, så det fører til aktivt menighedsliv og mission.

DE T S K E R I O AS E - K a l e n d e r DanskOase nationalt 25-27 jan

LederOase

i Københavnsområdet

www.lederoase.dk

Børne- og UngdomsOase (BUO) 28-30 sept 1-3 feb

KonfiOase Jylland

7-9 sept 23-25 nov

KonfiOase Sjælland

15 sept

MER’-event

27-30 mar

PåskeOase

konfioase.dk konfioase.dk

København

ungeoase.dk ungeoase.dk

DanskOase regionalt Oase Sønderjylland oasesønderjylland.dk

Borgerhuset, Tinglev

foto: Jesper Rais

månedlige møder

GAVER TIL DanskOase KAN INDBETALES: 1) Giro 735-2980 2) Bankoverførsel: 4633 - 4420 038771 3) Online: www.betaling.danskoase.dk DanskOase ER GODKENDT EFTER LIGNINGSLOVENS §8A OG §12 STK. 3. SKAT har indført nye regler for indberetning af indbetalte gaver, Nu skal hver enkelt organisation indberette modtagne beløb. For at det kan lade sig gøre har vi behov for at alle givere der ønsker et fradrag indberetter deres CPR numre til Oase. Du kan en­ten ringe til kontoret eller sende en mail eller brev til sekretariatet. Det er selvfølgeligt op til den enkelte om de ønsker et fradrag for indbetalte gaver. Alle gaver bliver registreret på de pågældende givere, og en årsbekræftelse sendes ud i februar.

14.500 kr-reglen (Ligningslovens § 8A) Fradrag kan opnås for det samlede gavebeløb op til 14.500 kr. ­B emærk: at fradragsregler for gaver er ændret fra 1. januar 2012, hvor man nu kan trække hele gavebeløbet fra op til 14.500 kr., altså også de første 500 kr. Ordningen gælder pr. person og således også 14.500 kr. pr. ægtefælle. GAVEBREVSORDNINGEN (LIGNINGSLOVENS §12 STK. 3): Ved at indgå en 10-årig aftale om at give et bestemt beløb eller en bestemt procentdel årligt, opnår du fradrag for helt op til 15% af den personlige indkomst.

OaseMagasinet#3  

DanskOase's quarterly magazine

OaseMagasinet#3  

DanskOase's quarterly magazine

Advertisement