Page 1

ISSN :

1 9 0 4 - 1 3 6 5

OaseMagasinet n r . 0 1

M AR

2 0 1 2

D

a n s k

O

a s e

-

f o r

k i r k e n s

1

f o r n y e l s e

TEMA

Diakoni og mission Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust Interview med Biskop Steen Skovsgaard

|08

Alpha bag tremmer |13 Evangeliet skal have hænder og fødder Dryp fra LederOase 2012

|18


OaseMagasinet

redaktionsklumme

Diakoni og mission I 2012 sætter DanskOase og Børne- og UngdomsOase fokus på mission, hvilket også vil afspejle sig i OaseMagasinets 4 udgaver dette år. Denne udgave ser nærmere på ­diakoni og mission som to uadskillelige størrelser, der har fulgt hinanden op igennem hele kirkehistorien. Hvordan hænger diakoni og mission sammen? Hvordan udøve diakoni i og ud fra kirken i dag? Har velfærdssamfundet overtaget diakonien? Du får naturligvis også indblik i nogle spændende eksempler på diakonalt arbejde i indland og udland. Næstformand i DanskOase Niels ­Peder Nielsen giver nogle indtryk fra diakoniens historie og sætter ord på, hvilke udsatte grupper i dagens samfund kirken kan møde med sin omsorgstjeneste. Biskop Steen Skovsgaard beskriver, hvordan vi møder Gud i mødet med den nødlidende, om ligeværdighed i relationen, og hvordan hjælperen må se sig selv,

ikke som herskeren, men tjeneren i relationen. Anika Follmann Sørensen, bestyrelsesmedlem i Børne- og UngdomsOase og diakon-pædagog på Kirkens Korshærs Herberg giver sit perspektiv på kirkens rolle i velfærdssamfundet. Ulla Kristensen beskriver arbejdet for udsatte familier på SommerOase og i Oasekirken i Silkeborg, og hvordan det er med til at udvikle relationer for familierne. Du kan også læse om, hvordan den tredje alder er en oplagt mulighed for at tjene i mission på en ny måde, om Alpha-kurser for indsatte i danske fængsler og om banken, der formidler mikrolån til nogle af de 5 ud af 7 mia. af verdens befolkning, der ’kun’ kan stille tillid som garanti for et lån. I bladet finder du også en ny sektion mellem børne- og ungesiderne, nemlig teen-siderne, hvor du kan læse om den nye arbejdsgren i BUO, nyt teen-spor på SommerOase og meget mere. Og så kan du selvfølgelig også læse om LederOase, der løb af stabelen i januar med ”mission” som tema. God Læselyst! Anders Damkjer | Redaktionsmedlem

OaseMagasinet ÅRGANG 23, 2012, NR. 1 OaseMagasinet udgives af DanskOase - et fornyelses- og menighedsnetværk. OaseMagasinet er desuden Børne- og Ungdoms­Oases medlemsblad. Oplag 4 gange årligt. Oplag 3800. REDAKTION Anders Damkjer (ansv.), Heidi Graugaard Nielsen, Stefan Vase. Redaktionen kan kontaktes på: redaktion@danskoase.dk ANNONCEANSVARLIG Henning Fausholt annonce@danskoase.dk NÆSTE DEADLINE: 17. maj 2012 Annoncer udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens linje. Gengivelse af artikler – helt eller delvist – er kun tilladt med kildeangivelse. Produktion Layout - DanskOase Tryk - Reklametryk ISSN (papirudgave): 1904-1365 ISSN (online version): 1904-1373 DANSKOASES & BØRNE- OG ­UNGDOMSOASES SEKRETARIAT: Rude Havvej 11, 8300 Odder Tlf. 8654 3600 Telefontid: Tirsdag til fredag, fra kl. 10.00 - 14.00 www.danskoase.dk, www.buo.dk Bank: Reg. nr.: 4633 Kontonr.: 735-2980 SE/CVR: 18967006

DANSKOASES LEDERGRUPPE Valgmenighedspræst Jesper Fodgaard (formand) Sognepræst, emer. Niels Peder Nielse (næstformand) Partner, Chefkonsulent Jakob Mortensen (kasserer) Sognepræst Jesper Oehlenschläger Valgmenighedspræst Keld Dahlmann Sociolog Rie Skårhøj Sognepræst Agnethe Zimino BØRNE- OG UNGDOMSOASES BESTYRELSE Daniel M. Kongsgaard (formand) Jonas Serner-Pedersen (næstformand) Vibeke Førrisdahl (kasserer) Merethe Larsen Anika Follmann Sørensen

02

danskoase.dk


indhold

INDH OLD

OaseMagasinet

13

VISION

04 Missionen i og gennem diakoni

TEMA: DIAKONI OG MISSION

KONFERENCER 16 18

21 Økonomi 23 Rudehøj Efterskole: Skænderier i familien – på den fede måde

BØRNE- OG UNGDOMSOASE

SommerOase 2012 LederOase 2012

18

26 BørneOase 28 TeenOase 30 UngeOase

Foto: Peter Madsen

06 Menighedskonsulent med fokus på diakoni 08 Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust 09 Kirkens engagement i velfærdsDanmark 10 Diakoni der bærer frugt 12 Giv, så skal der gives dig – lån ud, så skal der… 13 Alpha bag tremmer 14 Den tredje alder er perfekt til mission

220 KR* EKSTRA TIL GRillPØlSER deNNe SOMMer

er 23 e deltagere ov

*Rabat

en for 2 sultn baseret på pris

T 30. APrIL

TILMe

S Vere PrIS SeNe A L N e IL T IG d d L

– Gud møder mennesker

danskoase.dk

03


OaseMagasinet

kort nyt

KORT NYT Nyt teenspor på SommerOase

På SommerOase 2012 bliver der en ny aldersinddeling i sporene for de unge. Tidligere har de 15-22-årige ­været samlet på BaseCamp, men nu deles gruppen op i et nyt spor for teens i aldersgruppen 7.-10. klasse og et spor for de 17-22-årige. Læs mere om den nye aldersinddeling på SommerOase på side 13 her i bladet.

Oase-menighed i Silkeborg skifter navn

Før hed den Oasefællesskabet, men fra 1. januar er navnet Silkeborg Oasekirke. Frimenigheden, der blev grundlagt i 1999 skifter nu navn for klart at signalere, at det er en kirke, der hører hjemme i Silkeborg. Læs mere om Silkeborg Oasekirke på www.silkeborgoasekirke.dk

Sangskriverretræte i Oase

Lovsangsskolen Kantoriet og DanskOase inviterer til sangskriverretræte i Aarhus ­ d. 25.-26. maj. Deltagerne skal være sammen om at skrive nye lovsange, og der vil være inputs fra bl.a. Joakim Hejslet Jørgensen og Arvid Asmussen. Mere info kan ses på Kantoriet.dk samt lovsangsnetværkets facebookside.

Dræn på SommerOase-pladsen repareret

En del SommerOase-gæster havde i sommeren 2011 en usædvanlig våd og mudret camping-oplevelse. Det har vist sig, at nogle af de dræn, der ligger i marken, var ødelagt i forbindelse med vejbyggeri, hvilket forklarer en stor del af sommerens ”vandkamp”. Drænene er nu blevet repareret og vil fremover være med til at sikre mere fast grund under SommerOase-gæsterne. Grunden ejes af Odder kommune, men DanskOase har over flere omgange forbedret pladsen og vejene omkring for egen regning.

stabSNYT Nye ansigter blandt frivillig stab i Oase

Frivillig stab i BUO og DanskOase er blandt de af hverdagens helte, man bare må beundre. Jævnligt dukker der nye ansigter op, som tilbyder at arbejde 1 hel dag gratis om ugen, og som deltager på vilkår med stab og hjælper med fra start til slut på lejre og konferencer. Her omkring årsskiftet har vi kunnet byde velkommen til følgende nye ansigter som frivillig stab:

Christian Hasle: Hasle er 21 år og har de sidste 5 år været leder på KonfiOase og er pt. ”gi´-et-år-medarbejder” på Rudehøj Efterskole. Han er frivillig stab i TeenOases konfirmandarbejde, men har særligt fokus på TeenOase på SommerOase.

Therese Kongsgaard: Therese bor og studerer i KBH og er gift med Rune Kongsgaard. Therese har tidligere været leder i KonfiOase i 4 år og er nu tilbage for at opstarte, afvikle og udvikle KonfiOase Sjælland som frivillig stab i TeenOase. Krista Bojesen: Skal arbejde som frivillig stab i DanskOase med netværket Womens Reboot, som primært afholder samlinger på DanskOases konferencer. Krista bor i Aarhus, er gift med Lars Bojesen, og til daglig læser hun psykologi.

David Primdahl: David Primdahl har vikarieret for Carrie ­Andersen som grafiker i 2011 og har nu tilbudt sin hjælp som frivillig stab i BUO med grafiske opgaver. David er gift med Kathrine, og de er bosiddende i Viborg, hvor David til daglig arbejder som grafiker.

04

danskoase.dk

Nyt om lønnet stab

Natalie Munkholm har været ansat i DanskOase siden august 2009. Først som kommunikationsmedarbejder, siden som kommunikations-, netværks- og stabsleder. Natalie har opsagt sin stiling pr. 31. december 2011, og kommer således ikke tilbage ­efter sin barsel. Vi ønsker at takke ­Natalie for hendes store indsats og ønsker hende Guds velsignelse over fremtiden. Heidi Graugaard Nielsen, som vikarierede for Natalie, fortsætter i første omgang frem til 31. august i stillingen som kommunikationsleder.

Anna Korsholm Thomsen Vi er glade for at kunne byde Anna Korsholm Thomsen velkommen i en projektstilling fra 1. marts til 1. august, hvor hun skal lede MiniOase og BørneOase på SommerOase 2012. Anna bor i Aarhus med sin mand Johannes og deres 3 børn. Hun er uddannet lærer og leder minikirken i Aarhus Valgmenighed.


vision

OaseMagasinet

Mission i og gennem diakonien ”DanskOase vil arbejde for, at kirkens forkyndelse understøttes af diakoni, og at menighederne engagerer sig i en genoprettelse af den enkelte, familien, samfundet og hele skaberværket. ” Tekst: Niels Peder Nielsen, hjælpepræst og næstformand i DanskOase

Sådan hedder det i Dansk­Oases ­visionsog strategidokument fra 2001, og i et år, hvor temaet i DanskOase er ”mission”, er det helt på sin plads at koble de to begreber, mission og diakoni, sammen. Lidt forenklet kan man hævde, at på samme måde som en god stol har fire ben, sådan har kirken også ”fire ben”. Den hviler på: Forkyndelsen (proklamationen), undervisningen (tydeliggørelsen), missionen (kaldet) og diakonien (hånden og hjertet). Jeg har haft den oplevelse sammen med min kone, Irene, at gennemlæse hele Bibelen på et år, og da blev det tydeligt, at der går en rød tråd gennem Bibelen, som handler om ansvaret for næsten, f.eks. Es. 58,6-7: ”den faste, jeg ønsker, er at løse ondskabens lænker, og sprænge ågets bånd, at sætte de undertrykte i frihed, og bryde hvert åg; ja, at du deler dit brød med den sultne, giver husly til hjemløse stakler, at du har klæder til den nøgne og ikke vender ryggen til dine egne.” I særdeleshed tegnes der et diakonalt billede gennem hele NT, gennem Jesu særlige omsorg for de underprivilegerede, de syge, de svage og de udstødte.

Martyr for diakonien

Hjarup kirke, hvor jeg var præst, var oprindelig en katolsk kirke indviet til diakonen (og helgenen) Laurentius, der døde martyrdøden i år 258. Han var skatmester og en af syv diakoner i Rom. En legende fortæller, at han,

efter at pave Sixtus II blev henrettet, fordelte kirkens skatte til de fattige, og da kejser Valerian 1. hørte det, krævede han kirkens skatte udleveret. Laurentius åbnede kirkens dør, og med en håndbevægelse hen over de mange fattige, syge og hjælpeløse sagde han disse berømte ord: ”Disse er kirkens skatte”. Det ophidsede kejseren så meget, at han forlangte Laurentius henrettet ved stegning på en rist.

Kirkens har ansvar for det omgivende samfund

Kirken har altid i en eller anden form vist ansvar for det omgivende samfund, fordi vi altid »har haft de fattige hos os«, som Jesus siger i Johs. 12,8. Verdens første internationale nødhjælpsindsamling blev iværksat af apostlen Paulus, som en hjælp til den nødlidende menighed i Jerusalem, og videreført af den katolske kirkes munkevæsen gennem klostre, skoler og hospitaler. Og ikke mindst den verdensmission, som trådte på speederen fra år 1700, har om nogen haft held til at kombinere mission og diakoni. Men også her i Danmark har vi en perlerække af diakonale kirkelige tjenester fra midten af 1800-tallet til i dag (stiftelser med forskelligt sigte, Kirkens korshær, Blå kors, Frelsens Hær m. fl.), som har dannet grundlaget for det moderne velfærdssamfund, men ikke det alene - det har også været en virkningsfuld del for kirkens mission, vækkelse og vækst.

Men har velfærdssamfundet ikke overtaget ”diakonien”?

Biskop Niels Henrik Arendt har skrevet en veloplagt artikel om diakoni og mission anno 2010. Heri reviderer og nyformulerer biskoppen kirkens diakoni og kommer med nogle spændende forslag: • at diakonien rettes mod dem, der er ramt af sygdom, dem, der har mistet. • at diakonien rettes mod nogle af de mange børn i skolealderen, der har problemer. En fjerdedel af alle børn modtager specialundervisning, talrige får psykologhjælp, adskillige må fjernes og sættes i familie-pleje. • at diakonien rettes mod det indlysende behov for støtte og opmærksomhed ved skilsmisse, både i forhold til børnene, men også de voksne. • at diakonien rettes mod de mange flygtningefamilier, bl.a. ved gæstfrihed over for ikke mindst de mange kristne blandt de nye borgere. • at diakonien rettes mod de marginaliserede, de moderne udstødte, misbrugere, psykisk syge, HIV/Aids-smittede, hjemløse, tidligere fængslede, posedamer.

Til slut et K. E. Løgstrup-citat: »Man har ansvar så langt, som man har magt« - og det har kirken. Den har sine tider og sin kraft fra den almægtige Gud, og det skal vi udnytte i ­diakonien.

danskoase.dk

05


OaseMagasinet

tema

Menighedskonsulent

med fokus på diakoni

For at støtte, opmuntre og udfordre menigheder i deres daglige virke har DanskOase tilknyttet en række menighedskonsulenter. Konsulenterne står til rådighed for sparring med menighederne. Læs her, hvad en af konsulenterne kan tilbyde. Tekst: Heidi Graugaard Nielsen, kommunikationsleder

Hvem er du?

Jeg hedder Gitte Lykke og er menighedskonsulent i DanskOase med fokus på diakoni. Jeg er desuden medstifter af Diakoninetværket i DanskOase. Mit kirketilhørsforhold er Odder Frimenighed, hvor jeg er kommet sammen med min familie siden 1993. Her har mine tjenester i menigheden i mange år været personlig forbøn og sjælesorg.

06

danskoase.dk

Jeg har i mange år været frivillig rådgiver bl.a. i KRIS (Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte) samt DanskOases Åbne Rådgivning, som jeg nu koordinerer, udvikler og supporterer under SommerOase sammen med min gode kollega Peder Poulsen. Det at jeg har været frivillig i den Åbne Rådgivning på SommerOase har gjort, at jeg har fået lyst til at uddanne mig inden for området. Jeg har nu flere terapeutiske uddannelser og

har praksis i Odder og i et lægehus i Risskov ved Aarhus.

Hvad kan du tilbyde som ­diakonikonsulent?

Hvis nogen har brug for sparring til at starte en forbøns- eller rådgivningstjeneste op, er de velkomne til at kontakte mig. Jeg vil også gerne supervisere inden for disse områder. Det kan f.eks. være, at jeg inviteres til at fortælle om, hvordan vi praktiserer forbøn og rådgivning i vores


tema

­ enighed, eller for at give supervim sion til kirkens eksisterende teams.

Hvad drømmer du om for diakonien i DanskOase?

Jeg drømmer om, at vi kan have fællesskab og opbygge netværk på tværs af vores menigheder og flytte eksempelvis den frivillige Åbne Rådgivning hjem i vores menigheder, så den også lever, når vi ikke er på SommerOase. Lige nu er jeg, sammen med Torsten Hartvig Pedersen og Peder Poulsen, ved at oprette et nationalt frivilligt lyttekorps. Vi er af den opfattelse, at vi ikke skal ”nøjes” med professionelle, men at det er godt – menneske til menneske – at gå et stykke vej sammen. Aktuelt udbyder vi et kursusforløb i DanskOase-regi, hvor vi træner og superviserer frivillige lyttere.

Hvorfor skal man trænes til at være lytter?

Når vi stiller os til rådighed som lyttere for hinanden, kan det hjælpe os til at finde styrke og finde nye veje frem. Men ligesom et kort har

OaseMagasinet

to sider, kan en bagside for lyttere være, at det kan gøre os trætte og udbrændte. Vi kan nemt komme til at føle, at vi er nødt til at gøre noget for det menneske, vi lytter til, og dermed næsten overtage hans problemer, uden at vi er opmærksomme på det. Dette er blot nogle af de faldgruber, vi helst ikke skal havne i for ofte. Vi kan derfor tilbyde folk, som ønsker at gå et stykke vej med andre mennesker, et træningsforløb. Forløbet eller dele heraf er velegnet til at tage med hjem i menighederne. På den måde kan vi også være med til at inspirere ­menigheder igennem menighedernes egne medlemmer.

DanskOases menighedskonsulenter

er personer med særlige kompetencer og erfaringer inden for forskellige områder i menighedslivet. Kontakt en menighedskonsulent for et besøg! Læs mere på konsulent.danskoase.dk

DanskOase

Ressourcer

F å en dialo g Menighedskonsulenter DanskOase har en række konsulenter, som står klar til at besøge din menighed konsulent.danskoase.dk Psykoterapeut Gunhild Aaen Madsen Vækst og fornyelse i liv og parforhold Terapi: individuel, par og familie Praksis: Århus og Bramming

Mob. 40 36 84 59 gunhild@barak.dk www.barak.dk

danskoase.dk

07


OaseMagasinet

tema

Herren er nær ved dem,

hvis hjerte er knust Hvad skal vi med diakonien? Er den blot en ekstra byrde, der bliver pålagt os som kristne, og kan vi selv lære noget igennem diakoni? Biskop Steen Skovsgaard giver her sit bud på, hvorfor vi som kristne skal udøve diakoni. Tekst: Heidi Graugaard Nielsen, kommunikationsleder

Steen Skovsgaard er optaget af diakoniens væsen – både rent personligt og i sin rolle som biskop i Lolland-Falsters stift. Ifølge Steen Skovsgaard er udgangspunktet i diakonien, at jeg ikke blot møder den nødlidende, men at jeg samtidig møder Gud selv i den nødlidende. - Enhver hjælp, som den kristne yder, er et møde med Gud selv, forklarer Steen Skovsgaard. I Salme 34,19 står der, at Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust. Det er for mig en nøgle til forståelse af den rette omgang med mennesker i nød. Det betyder, at hvis jeg skal holde mig nær ved Gud, skal jeg holde mig nær ved dem, hvis hjerte er knust.

Gud taler igennem den ­nødlidende

Hele diakoniopfattelsen er for Steen Skovsgaard en understregning af menneskets værd. - Mennesket er uendeligt meget værd, fordi Gud er nær. Jeg har altid været meget spændt på, hvad Gud vil sige til mig, når jeg møder et menneske i nød. Der er meget mere end den nød, som det menneske sidder midt i. Der er en guddommelig gnist, som skinner allerklarest på den mørke baggrund

Missionen i diakonien

- Diakonien handler om at finde Guds kraft i magtesløsheden. Når Gud allerede er hos den nødlidende, skal vi ikke bringe Gud til ham, vi skal finde Gud i ham, påpeger Steen Skovs­ gaard. Og jeg kan selv blive rig af dette møde med min næste. Han er ikke bare et hult kar, som ikke har noget at give. Han har noget at fortælle mig. Det giver også en langt større værdighed i mødet. - Det duer ikke, hvis man kommer og vil mase sig selv ind. Døren går netop ikke indad, men udad. Den anden skal åbne døren. Vi bliver nødt til at træde tilbage og være ydmyge. Steen Skovsgaard henviser til Søren

Jeg har altid været meget spændt på, hvad Gud vil sige til mig, når jeg møder et menneske i nød, fortæller Biskop Steen Skovsgaard

08

danskoase.dk

­Kierkegaard, som siger, at ”al sand hjælp begynder med ydmygelse. Hjælperen må først ydmyge sig under den, han vil hjælpe og derved forstå, at det at hjælpe ikke er at herske, men at tjene”.

Diakoniens rolle i kirken

Steen Skovsgaard forklarer, at diakoni i kirken bør vægtes på lige fod med gudstjeneste og undervisning. Han plejer at illustrere kirkens opgave ved hjælp af en trekant. De tre sider består af henholdsvis gudstjeneste, undervisning og diakoni. I midten af trekanten står mission, som kan beskrives som pulsslaget i det hele. - Måske er diakonien den side i trekanten, som lider mest. Det er helt klart et område, som godt kunne prioriteres mere, mener Steen Skovs­ gaard. Meget af diakonien er overladt til kirkelige organisationer. Vi skal passe på med at sige, at så behøver vi ikke gøre noget. Lokalt i de enkelte menigheder opfordrer jeg til, at man er meget mere opmærksom på diakoniens rolle. Både som fællesskab og som enkeltpersoner må vi holde øje med, hvordan vi kan være noget for vores næste. Derigennem vil vi ofte opleve, at man ikke kan skelne mellem giver og modtager. Og hvis man kan – så er det altid saligere at give end at m ­ odtage.


tema

OaseMagasinet

Kirkens engagement

i velfærds-Danmark Den kristne kirke har haft en stærk tradition for at løse og varetage samfundets sociale omsorgs- og velfærdsopgaver. I dag varetages de fleste opgaver af staten. Har kirken et ansvar for at byde ind på sociale velfærdsydelser, og hvad kan kirkens diakoni bidrage med i dag? Tekst: Anika Follmann Sørensen, diakon-pædagog

Fra diakoni til velfærdsstat

I Ny Testamente læser vi om de første diakoner. Deres tjeneste var forankret i oldkirkens menighedsliv, og diakonerne var kendetegnet ved at løse konkrete omsorgsopgaver. Oldkirkens menighedsdiakoni udgjorde datidens ”socialvæsen” og udviklede sig i takt med samtiden til en omfattende institutionsdiakoni. I 500-årene vandt munkevæsenet frem. Klostrene blev til diakonale og sociale hjælpecentre, og der opstod efterhånden specielle hospitalsordener, som oprettede egentlige sygehuse. Danmarks reformation i år 1536 bevirkede en gennemgribende ændring af kirkens diakoni og krævede en nyordning af syge- og socialvæsnet. Op igennem 1600- og 1700-tallets pietisme og oplysningstid påtog det offentlige sig ansvaret for flere og flere sociale indsatser. Grunden til den danske velfærdsmodel, som vi kender den i dag, var lagt.

Diakoniens begrundelse og virkefelt

Vi kan stille spørgsmålet, om velfærdssamfundet har overflødiggjort

kirkens diakoni. Ser vi på Danmark, bliver det imidlertid hurtigt tydeligt, at ikke alle velfærdsopgaver blandt børn og unge, gamle og syge, ensomme og udstødte, kan varetages af det offentlige.

ind med et fællesskab og en nærhed. Diakonien må altid være den, der er de svages talerør.

Diakonien møder mennesket i tillid til Gudsrigets nærhed

Der er behov for en myndig diakoni, der med sit udgangspunkt i skabelsen, sin begrundelse i Kristus og sin virkeliggørelse i Helligånden sikrer, at de, der er bragt til tavshed i vores samfund, kommer til orde.

I et paradigme, hvor velfærdsstaten synes at have overtaget varetagelsen af samfundets sociale problemer, er der stadigvæk behov for, at både menigheds- og institutionsdiakonien finder sin rolle og plads i samfundet.

Hanne Okwera er uddannet diakon og ansat i Kirkens Korshærs Sociale Hjælpearbejde i København Nordvest. Hun fortæller her, hvad diakonien bl.a. kan bidrage med:

Diakonien må møde mennesket i tillid til Gudsrigets fortsatte dynamiske nærhed, der kan føre næstekærlighed, ligeværdighed og omsorg med sig.

Kirkens Korshær ønsker at være der, hvor ingen andre er. Selvom det i dag er en lidt slidt talemåde, så er det vel at være et sted, hvor mennesker kan opleve værd, uden selv at skulle præstere noget, men bare være et menneske. Det er der ikke mulighed for ret mange andre steder i samfundet i dag. Institutionsdiakonien kan byde ind med professionel hjælp i forhold til de forskellige sociale sager, vi ofte kommer i berøring med, mens menighedsdiakonien f.eks. kan byde

Diakonien stille sig hverken over eller under medmennesket, men indgår i en ligeværdig relation til næsten og kan således stille sig ved siden af, foran og bagved det menneske, der ikke selv kan stå oprejst. Diakonien er typisk upartisk og tager derfor udelukkende parti for mennesket. Diakonien skal praktisere den beskyttelse, det kristne menneskesyn nærer for mennesket. Samfundets svage har brug for en insisterende, protesterende og myndig diakoni.

danskoase.dk

09


OaseMagasinet

tema

Diakoni der bærer frugt Sidste sommer var 7 socialt udsatte familier med på SommerOase og boede i Silkeborglandsbyen. Ulla Kristensen, som ledte ­projektet, fortæller her om oplevelsen. Tekst: Ulla Kristensen, diakonal leder i Silkeborg Oasekirke | Foto: Jesper Rais

Silkeborg Oasekirke inviterede sidste år 7 socialt og økonomisk udsatte familier med på SommerOase. Vi søgte fondsmidler og lejede campingvogne til dem. Det var en fantastisk oplevelse, og vi oplevede, at indsatsen giver mening og gør en forskel i menneskers liv. Formålet var at give familierne en god og socialt styrkende sommerferieoplevelse og inspiration til at gå hverdagens udfordringer i møde. Desuden ville vi gerne udvikle den relation, vi i

10

danskoase.dk

forvejen havde med dem gennem vores diakonale arbejde i kirken. Det var vigtigt for os, at familierne ville føle sig velkomne og inkluderet i vores fællesskab. Derfor blev der til hver familie knyttet en kontaktfamilie fra kirken. De skulle vise rundt og hjælpe med at finde ud af, hvad der var relevant for familiens medlemmer at deltage i. Desuden hjalp de også med praktiske ting, hvis der var behov, og inviterede til samvær og fællesskab.

3 aftner blev der serveret varm mad for de 7 familier samt deres kontaktfamilier i vores menighedstelt. Det gav mulighed for fællesskab og snak på tværs. Flere eftermiddage og ­aftner var der forskelligt socialt samvær i Silkeborglandsbyen.

Relationer udviklede sig på ­SommerOase

Det, at vi var sammen en hel uge, gjorde, at relationer udviklede sig, så ferien også blev katalysator for et netværk i hverdagen. Langt de fleste


tema

OaseMagasinet

Projekt ”Udsatte familier på SommerOase”

giver familier en god og socialt styrkende sommerferieoplevelse og inspiration til at gå hverdagens udfordringer i møde.

af familierne har vi jævnlig kontakt med, bl.a. Sara og Noah. Sara på 30 og hendes 3-årige søn Noah havde vi haft kontakt med et halvt år, da de kom med på SommerOase. Sara fortæller om sin oplevelse:

"

Selv om der var rigtig mange mennesker, oplevede jeg en ro, der fik mig til at slappe af. Jeg havde en fantastisk uge. Jeg kom meget tæt på min lille søn i de dage. Og jeg lærte nye mennesker at kende, bl.a. min kontaktfamilie, som fik mig til at føle mig velkommen. Jeg var bl.a. til flere koncerter. Det gav mig et kick at opleve, hvordan man kunne gå til koncerter uden at tage stoffer og drikke alkohol. Det var spændende at være tæt på Gud hele

tiden. En nat vågnede jeg og oplevede, at jeg skulle forandre mit liv. Jeg besluttede at stoppe med at gå til vilde fester og drikke mig fra sans og samling. Flere bad for mig på SommerOase, og jeg lærte også selv at bede til Gud.

terer en udsat familie eller flere med på SommerOase. Derfor er jeg i gang med at samle et team af folk fra kirker, der gerne vil invitere og arbejde for, at udsatte familier fra deres egen sammenhæng kan få en fantastisk sommerferieoplevelse.

Sara er blevet en del af vores fællesskab. Hun har fået en lejlighed i nærheden af flere fra kirken, og hun er begyndt at uddanne sig. Sara købte en børnebibel på SommerOase, som hun læser i for Noah, og de beder aftenbøn. Vi er begejstrede over at se, hvad Gud gør, og hvilken betydning det kan få i menneskers liv, når vi rækker Guds Rige ud. Jeg drømmer om, at der på SommerOase 2012 er flere kirker, der invi-

KONTAKT

Hvis din menighed har lyst til at være med i projektet ”Udsatte familier på SommerOase”, kan I tage kontakt til Ulla Kristensen på ulla@oasepost.dk.

danskoase.dk

11


OaseMagasinet

tema

Giv, så skal der gives dig – lån ud, så skal der… Tre ud af syv mia. af verdens befolkning er ikke kreditværdige, med andre ord, de kan ikke få et banklån, fordi de er for fattige, fortæller Gullmai Sørensen, der til daglig arbejder i Andelskassen Oikos. Til stor hindring for mange fattige iværksættere i tredje verdenslande, der med et lille lån ville kunne blive selvforsørgende. Tekst: Anders Damkjer, daglig leder i BUO

- Det falder os som regel helt naturligt at give, når indsamlere banker på døren, når kurven går rundt, eller girokortet fra missionsselskabet dukker op i postkassen til fordel for verdens fattige. Men de færreste af os tænker måske på, at vores midler også kan gøre gavn, mens de står på bankkontoen – og så endda med bankgaranti, understreger Gullmai. Men det er lige netop, hvad pengene kan i Andelskassen Oikos, en (næsten) helt almindelig bank i Danmark, som formidler mikrolån til fattige.

Tillid som lånegaranti

Oikos, der har rødder i det kirkelige miljø i Danmark, så dagens lys i 1994 og udlånte de første 100.000 kr. i mikrolån til verdens fattige. Siden er beskæftigelsen vokset og har i dag 2 filialer (i Aarhus og København) og låner mere en 11 mio. kr. ud i mikrolån. Oikos har i høj grad hentet inspiration fra Nobels fredspris-modtageren, Muhammad Yunus, der begyndte at låne små beløb ud til fattige

Gullmai Sørensen

12

danskoase.dk

i­værksættere i Bangladesh, uden garanti – men på ren og skær tillid. Og som Yunus forventede, og til omverdenens store overraskelse, betalte de fattige tilbage! Yunus’ mikrokreditkoncept blev til Grameen Bank i 1976 og har siden vist sig som et effektivt redskab til bekæmpelse af fattigdom, som i dag har spredt sig verden over – og altså også i Danmark, hvor bankkunder kan lade deres indestående bekæmpe fattigdom, mens pengene ikke bruges. For Gullmai handler det om forvalterskab: - Vi vil gerne være med til at udvide danskeres opfattelse af forvaltning. At de værdier, vi har, kommer i arbejde og bliver til gavn, mens vi ikke selv bruger dem.

Wilson kom ud af kriminalitet – fordi nogen viste ham tillid

- I Mikrolån er garanti omformet til tillid, og lige netop det gør, at låntagerne sætter en meget stor ære i at betale tilbage. Ja, faktisk oplever vi, at fattige mikrolåntagere er mere samvittighedsfulde end låntagere på vore breddegrader, når det gælder om at betale lånene tilbage, fortæller Gullmai. – Men for at sikre at låntagerne kan håndtere et lån godt, skal de altid vise, at de kan spare lidt penge op, og de modtager relevant undervisning. Som eksempel nævner Gullmai historien om Wilson, der er vokset op i Mathare-slummen i Nairobis udkant og op til en alder af 16 år levede i en kriminel løbebane. En tidligere veninde,

som arbejder på Jamii Bora, der er en stor mikrolånsorganisation i Nairobi, udfordrede Wilson: Hvis han kunne spare 50 shilling op, kunne han få lov at låne dobbelt så meget. Den tillid var lige, hvad Wilson havde brug for. Han begyndte at spare op, fik sit første lån og startede en lille forretning på markedet. Det blev til flere lån, som alle blev tilbagebetalt. Butikken voksede, og Wilson byggede sig et hus, hvor han lejede et par værelser ud. En dag opstod der ild i Mathareslummen. Halvtreds huse og skure brændte, heriblandt Wilsons. Nu kunne han begynde forfra – og gjorde det. Og imens han betalte af på sit lån til det hus, som ikke længere eksisterede, arbejdede han på at bygge et nyt hus.

Oikos henvender sig til private kunder, organisationer, foreninger samt mindre erhvervsvirksomheder og tilbyder almindelige bankydelser. Oikos formidler lånene gennem organisationer, der er specialister i mikrofinansiering. Ud over Oikocredit i Holland er det bl.a. Strømmestiftelsen i Norge. Læs mere om Oikos på ­ www.oikos.dk


tema

OaseMagasinet

Alpha bag tremmer Det udbredte Alpha-kursus, der giver en introduktion til kristendommen, er også med til at give nyt håb i Danmarks fængsler. Forhenværende formand for Alpha Danmarks bestyrelse Helge Pahus fortæller. Tekst: Helge Pahus, sognepræst emer.

Alpha-kurset er et introduktionskursus til kristendommen, strækkende sig typisk over ti aftener og en weekend/lørdag. Det stammer fra en lokal menighed i den engelske statskirke (Holy Trinity Brompton, London) og spredte sig til nabosognene i 1990. I dag bruges det i ca. 35.000 kirker verden over, heraf ca. 150 steder i Danmark. En speciel ting ved Alpha er, at det kan fungere i de mest forskellige sammenhænge. I England bruges Alpha i hen ved 80 % af alle fængsler. Og i Danmark er et Alpha-team fra Karlslunde Strandkirke, ledet af Hans Werner Morell, taget til Vridsløse Statsfængsel hver onsdag aften de sidste 13 år. Det sker med fængselspræstens velsignelse (ellers får man ikke lov), og det startede i tæt kommunikation med Louise Adrian, leder af det nu berømte fangekor. Vi kører Alpha-kurset en til to gange årligt, men det kan jo ikke køres om og om hele tiden. Så i andre perioder holder vi andagt eller læser i Bibelen. I øjeblikket læser vi Apostlenes Gerninger i små grupper, og så spiser vi middag, drikker kaffe, snakker og synger en masse guitarsange! Der kommer et sted mellem 6 og 12 fanger.

Fanger giver deres liv til Jesus

I nogle perioder er der ikke mange synlige resultater, men alligevel er der nok af glæder. F.eks. har Strandkirken det sidste års tid efter gudstjenesten hver søndag haft det store kagebord, fordi en tidligere fange kommer i kirken og glæder alle ved at bage enorme mængder af kage. Så sent som 19. januar bragte bladet Udfordringen et interview med en fange, der fortæller, hvordan han under bønnen ved et Alpha-møde i Vridsløse blev berørt af Helligånden og den aften overgav sit liv til Jesus. Også andre gange har vi oplevet Helligåndens overraskende indgriben.

Et team fra Fårevejle Frikirke har i efteråret kørt Alpha i Jyderup Statsfængsel. Der har været Alpha i Kragskovhedelejren i Vendsyssel. Og der er noget under opstart på Fyn og i Vestre fængsel. En meget positiv ting er, at der er et voksende netværk mellem kristne, der arbejder i fængsels-miljøet. I november var vi f.eks. 9 deltagere til international Alpha-Prison-Day i London: to fra Cafe Exit på Vesterbro, to fra Fårevejle-teamet, en fra det kommende Fyns-team, to fra Vridsløseteamet og desuden to fængselspræster. Dejlige dage!

Præsten Nicky Gumbel fra London påpegede, at fængselsarbejdet er vigtigt, fordi Jesus siger, vi skal tage os af de fattige; og de, der sidder i fængslerne, er for størstedelen mennesker fra samfundets underste grupper.

Alpha på vej til flere fængsler i Danmark

Der findes flere fængsler i Danmark, hvor der afholdes Alpha-kurser. Et team fra Byens Valgmenighed & Københavnerkirken kører Alpha og og andet godt i Herstedvester fængsel.

Hans Werner Morell, mangeårig leder af Alpha i Vridsløse

danskoase.dk

13


OaseMagasinet

tema

Det danske volontørteam i Jerusalem med Niels Peder og Irene Nielsen til venstre.

Den tredje alder

er perfekt til mission

Ordet & Israel sender seniorer i tjeneste i Israel. Irene og Niels Peder Nielsen blev i efteråret 2011 udsendt sammen med 5 andre seniorer for at hjælpe socialt udsatte mennesker. De fortæller her om deres oplevelser fra turen, og hvorfor den tredje alder er perfekt til mission. Tekst: Anders Damkjer, daglig leder i BUO | Fotos: Niels Peder Nielsen

Arbejdslivet nærmer sig sin afslutning, og det er vist sket en enkelt gang eller to, at et fremmed barn på gågaden kaldte dig for ”gammel”. Så er det nu, du ifølge Irene og Niels Peder Nielsen, ledere af senior-arbejdet ReFokus i Silkeborg Oasekirke, skal tage ordet ”gammel” frem og tygge godt på det.

Tid til at refokusere

- Så er det tid til at refokusere, siger Niels Peder. - Man skal passe på ikke at fylde ordet ”gammel” ud med fordomme, for det er nu, nye muligheder dukker op. Vi kan noget, som andre ikke kan – fordi vi fx ikke selv har hjemmeboende børn. Når man bliver gammel, kan man jo byde ind med det, man kan, med sin faglige baggrund, og mission og diakonalt arbejde er en oplagt mulighed, tilføjer Irene. Et godt eksempel er Ordet & Israels diakonale arbejde i Jerusalem, som Irene og Niels Peder tog del i på en 8-ugers-tur i efteråret 2011. Med dem var 5 andre seniorer, bl.a. fra Silkeborg Oasekirke. Irene og Niels Peder syntes, det lød rigtig spændende, da de blev spurgt af Ordet & Israel om at lede et team.

Seniorhold på mission

Ordet & Israel har fundet ud af, at man med stor fordel kan sende seniorer

14

danskoase.dk

på mission i Israel. Hvert år sender de fire hold a ca. 8 seniorer til Jerusalem for at hjælpe socialt udsatte i Jerusalem med istandsættelse af lejligheder og mad til dem, der ikke selv har råd eller kræfter. - Arbejdet hedder ”Yad Va Lev”, som betyder hånd og hjerte, et udtryk for, at vi både ønsker at række en hjælp til hverdagen og række evangeliet til det folk, som evangeliet er udgået fra, fortæller landssekretær i Ordet & Israel Torben Mathiesen. Seniorkonceptet begyndte som et pilotprojekt på baggrund af et græsrodsinitiativ, men blev hurtigt til en populær permanent ordning med fyldte hold et godt stykke ind i 2013. - Seniorerne har en livserfaring og en faglig erfaring, som bringer stor værdi ind i arbejdet, siger landssekretær Torben Mathiesen. Vi har i øvrigt oplevet den sidegevinst, at seniorerne og de unge volontører også opnår et godt fællesskab på tværs af generationer i arbejdet, tilføjer han.

Meget givende at kunne hjælpe

fattige tilflyttere fra Etiopien med jødisk baggrund, som havde fået en lejlighed stillet til rådighed af kommunen. - Vi spurgte beboerne, hvad de helst ville have lavet, og vi reparerede for det meste simple ting som f.eks. ødelagte skabe, hvor alle hylderne var gået i stykker samt skuffer og toiletbrætter. Og så malede vi lejlighederne mange steder. Tingene blev gjort i rigtig god stand. Vi bestræbte os på at lave det lige så godt, som vi ville have gjort hjemme hos os selv. Det lagde de måske ikke altid mærke til, men det føles enormt godt at behandle andre efter samme kriterier, som man bruger over for sig selv – og de var enormt taknemmelige for arbejdet. Det giver også mig virkelig meget at være med til at give en hjælpende hånd, afslutter Niels Peder.

Særligt arbejdet med istandsættelse af lejlighederne i nogle af de ghettolignende boligområder i Jerusalem gjorde indtryk på Irene og Niels Peder. - Vi mødte familier, som levede under kummerlige forhold, forNiels Peder Nielsen og Willy Thorup på besøg hos tæller Niels Peder. Mange var en jødisk etiopisk familie i Jerusalem.


tema

Israel

OaseMagasinet

– et tegn i tiden

• Følg udviklingen i Israel – abonnér på bladet »Ordet & Israel« (11 numre årligt). Kontakt kontor@ordetisrael.dk

• Vær med i arbejdet for at

række ud til det jødiske folk

– bliv volontør i Yad va Lev. Læs om volontørprogrammer for unge og ældre på www.yadvalev.dk

• Sæt Israel på dagsordenen i din menighed

– find en taler fra Ordet og Israel på www.ordetogisrael.dk WWW.ORDETOGISRAEL.DK

 

Bibelske rejsemål Israel - påskerejse Israel - fortid og nutid Israel - klassisk rundrejse - forlæng med Jordan og Eilat: Israel med Samaria Bibel- og badeferie - Paulus i Tyrkiet Rom med Pompei og Assisi Israel - klassisk rundrejse Tyrkiet - i Paulus' fodspor Israel under løvhyttefesten

31. marts, 10 dg. 8. maj, 12 dg. 9. maj, 10 dg. 18. - 21. maj 11. maj, 11 dg. 31. aug., 8 dg. 13. sept., 11 dg. 15. sept., 10 dg. 23. sep., 10 dg. 28. sep., 11 dg.

Natur- og kulturrejser Holland Rumænien - rundrejse Sverige - Øland og Gotland Frankrig - Le Mans 24-timers motorløb Færøerne med Suderoy Baltikum - rundrejse Nordkap med Lofoten England - Yorkshire Franske alper med Schweiz Azorerne - ferie midt i Atlanterhavet Sverige - Lina Sandell og hellige Birgitta Skotland med Isle of Skye Tyskland - i Luthers fodspor Norge - Telemarken

22. apr., 6 dg. 3. jun., 11 dg. 8. jun., 7 dg. 15. jun., 4 dg. 29. jun., 9 dg. 30. jun., 10 dg. 6. jul., 14 dg. 7. jul., 9 dg. 14. jul., 9 dg. 17. jul., 8 dg. 19. jul., 5 dg. 20. jul., 8 dg. 24. jul., 6 dg. 30. jul., 5 dg.

Oaselejr Sjællands

familielejr

29. juli – 4. august 2012

En kristen familielejr på Emmaus, Haslev.

Find flere rejser i vores katalog 

   

 

Tema: Giv G en Cha ud nce!

Info og program: tlf. 38 28 07 04 danskoase.dk

15


OaseMagasinet

SommerOase

Familiefesten

”SommerOase”

Hvem ejer lige det der SommerOase…? Og hvem er det lige, der sørger for, at det bliver til noget…? Tekst: Michael Sjælland, sekretariatsleder

Vinteren er rent datomæssigt overstået – foråret står for døren. Og dermed ved vi også, at der slet ikke er så lang tid til SommerOase, som der har været. Men hvem er det nu lige, der sørger for, at SommerOase igen bliver til noget…?

SommerOase er dit og mit

SommerOase er ikke, og har aldrig været, for de få. SommerOase er for os alle, og det eksisterer kun, fordi vi er mange, der ønsker det. På Oasekontoret er der ansat nogle få personer til at få styr på det praktiske, lave aftaler med talere, få trykt programmet osv. Men SommerOase tilhører og er til for alle os, der deltager. Det er dit og mit.

Så hvad skal jeg?

Lidt frimodigt vil jeg sige, at et godt spørgsmål at stille dig selv er: ”Hvad skal jeg så gøre”? Jeg sammenligner tit SommerOase med en familiefest. Det er det for mange også rent praktisk, men i overført betydning er det også en fest for os i ”Oase-familien”. Det er her, vi kommer sammen med hinanden og fejrer Gud, livet og fællesskabet. Og så lever vi med hinandens særheder – og vi har alle en opgave at løse, for at det bliver en god fest. Nogen har bagt kagen, nogen lægger hus til, og nogen leger med børnene.

Bliver det til noget?

Ja – og der er brug for din indsats! For at skabe den fest, som vi alle holder af, må vi alle gøre vores del af arbejdet. Groft sagt, så må vi alle yde lidt for at kunne nyde meget. Og så er det jo en sidegevinst, at man oplever en større tilfredsstillelse og glæde ved SommerOase, når man er med til at skabe det. Så gør noget godt for dig selv og for én, du holder af. Kom på SommerOase, og vær med til at arrangere festen!

Læs mere om mulighederne for at hjælpe til på SommerOase på medarbejder.sommeroase.dk

14.-21. juli 2012 I Odder

17 17

danskoase.dk danskoase.dk

– Gud møder mennesker danskoase.dk

18


SommerOase

OaseMagasinet

Aldersopdeling på SommerOase MiniOase 0-3 år BørneOase 4 år-2. kl. RockSolid 3. kl.-6. kl.

TeenTrack 7. kl.-10. kl. TuneUp 17-22 år

Nye spor for teenagere og unge På SommerOase 2012 bliver der en ny aldersinddeling i sporene for de unge. Teenkonsulent Anders Haldrup og ungekonsulent Simon Balle, som begge arbejder for BUO, leder processen omkring de nye spor. Tekst: Heidi Graugaard Nielsen, kommunikationsleder, | Foto: Jesper Rais

Tidligere har de 15-22-årige været samlet på BaseCamp, men nu deles gruppen op, og der skabes et nyt spor ved navn TeenTrack for 7.-10. klasse, mens de 17-22-årige samles på det nye spor TuneUp. ”Vi vil rigtig gerne målrette undervisningen endnu bedre, så målgrupperne får det niveau, de efterspørger” fortæller Simon. Anders supplerer: ”Der er et tydeligt skel mellem teenagere i efterskole-alderen og unge, som er i gang med en uddannelse

eller et job. Særligt den ældste målgruppe skal i højere grad til at tage ansvar for sig selv og modnes. Deres virkelighed ser bare anderledes ud.” Den nye aldersinddeling på SommerOase er en afspejling af den måde, Børne- og UngdomsOase i fremtiden vil arbejde med målgrupperne på. Arbejdet fordeler sig i tre afdelinger: BørneOase (0 år - 6. kl.), TeenOase (7.-10. klasse) og UngeOase (17-22 år).

TeenTrack og TuneUp har fremover hver deres lejr i den ene ende af SommerOase-pladsen. Her vil der blive skabt de optimale rammer for, at både teenagere og unge kan have en superfed lejr, og begge konsulenter tør godt love, at deltagerne på begge spor får målrettet undervisning, fed lovsang og en hyggelig landsbystemning.

danskoase.dk

17


OaseMagasinet

LederOase

Jesus ønsker a

Dryp fra

Evangeliet skal have hænder og fødder Evangeliet er korsformet. Det var et af budskaberne, da 200 kirkefolk fra hele landet var samlet omkring temaet ”mission”. Rammen var DanskOases årlige lederkonference, LederOase, som fandt sted den sidste weekend i januar. Tekst: Heidi Graugaard Nielsen, kommunikationsleder | Fotos: Peter Madsen

Et evangelium, der ikke er korsformet og ikke når ud i hænder og fødder, ­taber altid til kulturens bagside. Sådan beskrev Morten Hørning, præst i Aarhus Valgmenighed, behovet for at få udvidet evangeliet. Morten Hørning talte lørdag formiddag på LederOase under overskriften ”Erkendelser og udfordringer fra Cape Town”. Her delte han erfaringer fra Lausannebevægelsens missions-konference i Cape Town i Sydafrika i oktober 2010. Morten Hørning påpegede i sit oplæg, at når vores kirker igen og igen

18

danskoase.dk

har fejlet med at nå vores tid med evangeliet, så er det ikke, fordi evangeliet i sig selv er en anstødssten, for det har det altid været. Det er, fordi vi er blevet anstødsstene. Fordi det, vi siger, ikke svarer til det, vi gør. Evangeliet bør være korsformet, på den måde at det går fra hovedet til hjertet til hænderne.

En del af Guds mission

Opmuntringen til at give evangeliet krop gik igen i de mange oplæg og seminarer, som fandt sted i løbet af weekenden. Gud ønsker at nå

­ ennesker med evangeliet, og han m ønsker at bruge os til at gøre det. Hvordan han vil bruge os kan se meget forskelligt ud. Annie Kirke, som arbejder for at skabe missionale fællesskaber i London, understregede i sit oplæg lørdag aften, at Jesus ønsker at bruge helt almindelige mennesker til at fortsætte det arbejde, han har begyndt. Han kigger efter mennesker, som tør tro, at Gud vil bruge dem til at bringe helbredelse til verden.


LederOase

OaseMagasinet

at bruge helt almindelige mennesker til at fortsætte det arbejde, han har begyndt, påpegede Annie Kirke

Annie Kirke sammenfattede, hvad der kvalificerer os til at være en del af Guds mission. Hun refererede til beretningen om disciplen Peter, som svigtede Jesus, da det virkelig gjaldt, men som efter Jesu opstandelse bliver genoprettet af Jesus selv og indsat i tjenesten til at lede kirken. - Hvad kvalificerer os til at være en del af Guds mission? Det er ikke, om vi har ressourcerne, kvalifikationerne eller erfaringerne, understregede Annie Kirke. Det handler heller ikke om, om vi har tro nok. Jesus spørger Peter: ”Elsker du mig?” Det er alt, hvad han kræver.

Deltagere blev opmuntret til handling

Flere deltagere gav udtryk for deres begejstring over LederOase. Anders Lindegaard Hansen fra Byens Valgmenighed i København oplevede, at LederOase lå i tråd med det fokus på mission, de også har i Byens Valgmenighed lige nu.

- I min cellegruppe ønsker vi også at have det fokus at komme ud, fortæller Anders Lindegaard. Jeg er selv enormt dårlig til det, men på LederOase har jeg fået sat nogle gode ord på det. Det er nok bare et spørgsmål om at komme i gang med at bede for folk og snakke om evangeliet. Men når jeg er tilbageholdende, og når jeg ikke går ud, er det nok også et spørgsmål om, at mit eget evangelium ikke er helt på plads. Det er nogle ting, jeg skal have styr på i mit liv. Også Per Møller fra Holstebro Frimenighed blev inspireret i weekenden. - Mission er kommet meget mere i fokus hos mig. Jeg har lært, at det er så vigtigt, at vi også har et kropssprog udadtil. Det er egentlig en fortsættelse ind i det, vi arbejder med i frimenigheden i forvejen. Det er vigtigt at finde ud af, hvordan vi konkretiserer det at få hænder og fødder på ordet.

Diakoni er en ­nøgle til ­ mission Diakoni er i mange sammenhænge gået hen og blevet noget, der ikke er forbundet med kirken. Men diakoni kan i virkelig­heden være en nøgle til mission, pointerede Ruben Dalsgaard i sin undervisning søndag formiddag på LederOase. Ruben Dalsgaard brugte sin egen menighed i Silkeborg Oasekirke som et eksempel på, hvordan diakonien har været en rambuk til at møde mennesker uden for kirken. Her har de oplevet, hvordan Gud har velsignet deres diakonale arbejde. - Det startede med, at nogen i vores menighed fandt på, at vi skulle tilbyde praktisk hjælp til folk, der havde behov, forklarede Ruben Dalsgaard. Derfra udviklede det sig, og i dag tilbyder vi, ud over den praktiske hjælp, bl.a. fællesspisning, økonomisk rådgivning og Jesus ønsker Diakonien at bruge bør ikke helt kun almindelige tage sig afmennesker behov, men til også at fortskabe ­julepakker til værdigt trængende. Det er enormt dejligt at se, hvor- sætte det arbejde, han ­disciple, har begyndt, understregede påpegede Ruben AnnieDalsgaard. Kirke dan vi er blevet en ressource i vores by. Kommunen henviser også til os som et sted, hvor man kan få hjælp. danskoase.dk

19


OaseMagasinet

LederOase

Dryp fra Fortsat fra forrige side

Missional diakoni

Ruben Dalsgaard pegede på nødvendigheden i, at diakoni hænger sammen med mission. - Jeg tror, der ligger en kæmpestor opgave foran os med at finde ud af, hvordan diakoni bliver til noget, der ikke bare tager sig af behov, men også skaber disciple. Diakoni er kirkens kropssprog, og kropssprog og tale skal følges ad. Ellers bliver talen utroværdig, understregede Ruben Dalsgaard. Han gav nogle bud på, hvordan diakonien bliver missional: 1) Ved at være koblet på legemet Hvis vi udelukkende skaber klienter, kan vi ikke for alvor hjælpe mennesker. Diakonien og ordet må være tæt koblet sammen, og derfor må det diakonale arbejde ikke adskilles fra den forsamling, der mødes for at høre Guds ord.

2) Ved at være bevidst om discipelskab Når vi hjælper mennesker til at kunne mestre deres liv, er det i virkeligheden første skridt i discipelskab. Mange begynder deres trosvandring ved at handle og ikke ved at tro. Jesus sagde heller ikke ”tro mig” til disciplene, han sagde ”følg mig”. Vi kan sagtens invitere folk, der ikke allerede kender Jesus, til at være en del af det diakonale arbejde. Det at begynde at handle på Jesu ord – også selvom man ikke tror på det – kan være en vidunderlig vej ind i det at følge Jesus.

3) Ved at gode gerninger og gode nyheder følges ad Vi er nødt til at finde muligheder for at forkynde evangeliet. Ellers holder det op med at være diakoni. Diakoni er nemlig kirkens rækken ud. Det er ikke bare en barmhjertig aktivitet. Kirken er blevet betroet Guds ord, og hvis den ikke er villig til at præsentere det over for de mennesker, den møder, holder den op med at være tro mod det, den har fået betroet. Vi skal give uden bagtanke, men alligevel med et håb om, at kærlighedens gerninger må åbne for en undren over, hvorfor vi gør det, og når invitationen kommer til at fortælle, hvorfor vi gør det, skal vi ikke holde os tilbage.

4) Ved at Jesus – og ikke behovet – er Herre Hvis vi kun tager stilling til behovene, glemmer vi at have fokus på Jesus. Vi må spørge Jesus: hvor er det, dit herredømme leder os hen? Mange diakonale projekter er gået i stykker, fordi det ikke var Jesu herredømme, men behovene, der styrede. Vi må altid først agere på Jesu herredømme og derefter agere på behovene. Med den rækkefølge kan vi have en diakoni, der bliver ved med at være missional.

Har du hørt?

Hør og se undervisning fra LederOase 2012 Talerne fra LederOase kan findes som­ ­videoer og lydfiler via lederoase.dk

20

danskoase.dk

Der blev lyttet engageret, og der var også tid til et godt grin ­under fællessamlingerne på LederOase.


LederOase

OaseMagasinet

Skal du starte et  Alpha kursus?  Så send dit team til

Alpha Instruktionsdag

Det vildeste

i Kløvermarkskirken i Holbæk Lørdag d. 14 april kl.9‐17.30

VOLONTØRÅR!

Mere info på: Tlf.nr.: 4615 0188 info@alphadanmark.dk www.alphadanmark.dk

Vær en del af teamet på seks på 18-23 år, der bor sammen på YFCs base midt i Århus. 2 måneders udenlandsrejser, 3 måneders undervisning, 6 måneders ministry i DK. Bliv udfordret

Vi træner og uddanner dig til at vokse menneskeligt, åndeligt og fagligt.

Oplev verden

Gør en forskel …

For 10.000 danske teenagere igennem lejre, undervisning, events og koncerter.

Rejs 2 måneder i Holland, Nordirland og Uganda, turnér med bands fra Syd Afrika, USA og Canada, mød YFC’ere fra hele Europa.

ANSØGNINGSFRIST D. 3 MAJ. NÆSTE HOLDSTART AUGUST 2012.

www.yfc.dk

Følg DanskOase på Facebook facebook.com/danskoase

Følg DanskOase på Fac

YFC – YOUTH FOR CHRIST | www.yfc.dk | REG.: 3283 KONTO: 4660134409

www.facebook.com/dansko danskoase.dk

21


OaseMagasinet

Rudehøj Efterskole

Kom på Rudehøj Efterskole og oplev årets egenproducerede musical fredag d. 16. marts kl. 19.00 eller lørdag d. 17. marts rudehoj.dk

Skænderier i familien – på den fede måde

Tekst: Jørgen Løvstad, lærer på Rudehøj Efterskole

… var titlen på en aften for Rudehøjelever, deres forældre og søskende. Midt i novembers mørke mødtes ca. 80 personer fordelt på 35 elever, de resterende 45 var forældre og søskende, om et arrangement, der havde det formål at blive bedre til at skændes. For vi skændes jo! Det nye kunne være, at vi vedkender os vores udfald, men også prøver at lære at skændes bedre. Det er ingen født med at kunne!

Et kursus i at forbedre familiens kommunikation

Vi begyndte med at spise aftensmad sammen, blev derefter alle inddelt i grupper på ca. 10 med 2 mødre, 1-2 fædre, 6-8 elever/søskende – og

22

danskoase.dk

i­ngen i gruppen var i familie med hinanden! Gruppen skulle så i løbet af en time kortlægge, hvilke årsager, der typisk er til skænderier, og hvilke positive og negative elementer et skænderi kan have.

Og til allersidst var meningen så, at man mødtes i sin biologiske familie for evt. at aftale, hvad man kunne gøre bedre i familiens indbyrdes kommunikation.

Derefter kom psykoterapeut og lærer Merete Kristiansen og undertegnede i den følgende time med nogle input af mere teoretisk art: magt som fænomen, anerkendelseskamp, konflikters natur og løsning, fleksibel respons samt generelle kommunikationsværktøjer.

Tilsyneladende var aftenen en succes og under alle omstændigheder tankevækkende. Én mor sagde, at det var første gang hele familien havde deltaget i sådan et forløb sammen og derpå i fællesskab kunne forholde sig til den fremtidige kommunikation – på samme grundlag. Det fandt hun godt! Aftenens berettigelse: At vi løbende uddanner os i at tale sammen, således at vi kan være medarbejdere på hinandens liv og lykke!

Derefter endnu en time i den oprindelige gruppe, hvor man så kunne forholde sig til det hørte.

Hele familien på kursus var en succes


OaseMagasinet

KOLDING INTERNATIONALE

HØJSKOLE LEDERSKAB - MISSION - DISCIPELSKAB - PERFORMING ARTS

OPSTART 2 SEP. 2012 NEX

T CHAPTE

VIL DU OGSÅ VÆRE SYNLIG?

R

Send en mail til annonce@danskoase.dk

T +45 75 52 47 99 - info@iabc.dk - www.iabc.dk

danskoase.dk

23


OaseMagasinet

Økonomi

DanskOase

Ressourcer

... Viden om

Bliv udrustet

foto: Peter Madsen

lse k fornye n is t a m is itio Kar rsk trad og luthe Viden om...

Viden om…

Brugen af den profetiske gave 10 bibelske og praktiske retningslinier for profetiens prøvelse, tolkning og anvendelse 2/28/11

_Luthersk

ornyelse_og

arismatisk_F

Viden_om_K

Foldere om relevante temaer for menigheden

11:53 AM

d 1

Tradition.ind

Viden_om_Profeti_10_gode_råd 1

2/28/11 11:51 AM

ressourcer.danskoase.dk

Økonomi i DanskOase Tekst: Michael Sjælland, sekretariatsleder

2011 ligger bag os, og vi har allerede forventningsfuldt taget hul på 2012. Det reviderede årsresultat 2011 foreligger endnu ikke, men vi forventer et underskud på ca. 200.000 kr. Underskuddet skyldes primært store ekstraudgifter i forbindelse med den megen regn under SommerOase. Dertil kommer nogle ikke budgetterede udgifter i forbindelse med etableringen af det nye kontor i Odder. Der var for 2011 budgetteret med et lille overskud, men resultatet betyder i stedet et indhug i DanskOases beskedne egenkapital.

24

danskoase.dk

Børne- og UngdomsOase kommer også ud af 2011 med et underskud, men det svarer til de forventede udgifter i forbindelse med etablering og flytning af kontor.

En tak og en bøn

Tak til alle jer, der bærer med økonomisk. DanskOase lever af private gaver, og hver en gave er vigtig. Vi har oplevet et konstant niveau i gaveindtægten de senere år. Det er vi taknemlige for, men vi har samtidig brug for at øge indtægten for at følge med de udfordringer og muligheder, vi som bevægelse står overfor. Vi vil

derfor i 2012 frimodigt bede om flere gaver fra baglandet. Jeg vil bede dig om at overveje, om du vil være med til at bære DanskOases arbejde. Tænk, hvis alle, der støtter DanskOases vision om at se flere levende fællesskaber, der lokalt bringer Guds Rige til mennesker omkring dem, også vil være med til at støtte arbejdet økonomisk. Du kan på det medsendte adresseark se mere om, hvordan du kan give. Vi har brug for at løfte i flok, hvis DanskOase fortsat skal løse den opgave, vi har fået betroet.


OaseMagasinet

g

læs bøger, der styrker troen

a . opl nu 4

JENS-PETTER JØRGENSEN

er forfatter til bogen Stærk nok til at være svag som netop er udkommet på dansk. Forfatteren, der er medstifter og tidligere leder af den norske Oase-bevægelse, er en kendt forkynder, sjælesørger og underviser i hele Skandinavien.

NEW YORK TIMES BESTSELLER 51 UGER NR 1

HIMLEN FINDES VIRKELIG Under en akut operation oplever en 4-årig dreng et besøg i himlen. I tiden efter bliver forældrene måbende vidne til brudstykkerne af hans forbløffende øjenvidne-skildring fra dette besøg. 210 sider paperback

kr 149,95

SOL STÅ STILLE om dristig tro, visioner og hvad der sker, når du vover at bede Gud om det umulige! Steven Furtick er en af de talere fra årets WillowCreek konference, der vil blive husket længst! 244 sider

kr 199,95

STÆRK NOK TIL AT VÆRE SVAG Med sin egen troshistorie som baggrund viser Jens-Petter Jørgensen, at det er muligt at erfare Guds kraft til forandring. Tillidsfuld tro forudsætter sårbar ærlighed. Virkeligt stærke mennesker er i virkeligheden svage mennesker, som er afhængige af en stærk Gud. Bogen bygger på Paulus’ ord: Når jeg er magtesløs, er jeg stærk.

kr 99,95 www.prorex.dk Telefon 7456 3343

danskoase.dk

25


OaseMagasinet

BørneOase

Børnenes tro

– samarbejde mellem forældre og menighed Ifølge Carsten Hjorth Pedersen, leder af Kristent Pædagogisk Institut, er det en udbredt tendens i nutidens samfund, at vi overlader opdragelsen og oplæringen af vores børn til institutionerne. Det er i en sådan tid vigtigt, at både forældre og menighed er opmærksomme på, hvordan man kan samarbejde mellem børnekirke og forældre og bevare ansvaret på rette sted – hos forældrene. Tekst: Anders Damkjer, daglig leder i BUO

Hvis man kigger på, hvad formidling af tro til et barn egentlig indebærer, så er det langt mere end den forkyndelse og undervisning, som meget naturligt hører hjemme i børnekirken. En meget stor del af opgaven er noget, der kun kan foregå hos dem, barnet er allernærmest og ser op til. Forældrene er jo et levende eksempel på troen ved deres egen tro og ved deres deltagelse i menighedslivet.

frugtbare samspil mellem hjem og menighed.

er samarbejdet vigtigt, forklarer Carsten.

- Ritualer er et godt sted at begynde, forklarer Carsten. For ritualer omkring troen er ved at blive en mangelvare i mange danske hjem. Sengelægningsritualer med fadervor og bøn er nogle af de mere oplagte ideer, men der er også masser af muligheder i vores måde at fejre helligdage på, som mange ikke bruger.

- Forældrenes bidrag til samarbejdet kan fx bestå i at hjælpe børnekirkens medarbejdere med at forstå, hvordan menighedens aktiviteter opleves af børnene. Og de kan byde ind med praktisk hjælp, støtte børnene i deltagelse og, ikke mindst, anerkende børnemedarbejderens indsats. Børnemedarbejderen kan informere om, hvad der sker i børnekirken, tænke i fælles familieaktiviteter, give husketing med hjem fra børnekirken og inddrage forældrene i arbejdet som gæster eller ved praktiske behov og fx arrangere kurser eller forældreaftener.

- Hvis ansvaret for børnenes tros­ oplæring ligger på børnemedarbejderen, taber børnene den vigtige identifikation, som kun forældrenes tro kan være. Hvis forældrenes samspil med børnene omkring tro bliver for svag, mister forældrene også glæden ved opgaven, og børnemedarbejderen bliver overanstrengt, fordi han eller hun hverken har relation eller ressourcer til at gøre det, fortæller ­Carsten.

Noget, som Carsten også selv har haft stor glæde af, er at fejre børnenes dåbsdag, fx med en lille gave. Han har også fundet de længere bilture som en rigtig god anledning til en snak om tro med børnene. Som inspiration til forældrene peger Carsten bl.a. på en bog af Birgitte Kjær, Giv børnene det bedste – en inspirationsbog til at leve med Gud i familien. En bog med masser af konkrete ideer.

Tips til forældre

Samarbejde mellem kirke og hjem

- Selvom forældre meget gerne vil formidle troen til deres børn, kan det for mange stadig være en udfordring at finde en måde at gribe opgaven an på, fx de mere praktiske ideer til, hvordan man kan have den fælles tid med og om Gud. Her kan menigheden være til stor hjælp med inspiration til forældrene med gode ideer og redskaber til familiens fælles spiritualitet. På den måde kan vi få det

Samme forfatter, Birgitte Kjær, har også skrevet om samarbejde mellem forældre og kirkens børnemedarbejdere i Sammen gør vi det bedre. Netop samarbejdet mellem kirke og hjem er et nøgleord for Carsten. - Forældrene kan noget i trosoplæringen, som menigheden og børnemedarbejderen ikke kan, men det omvendte er også tilfældet. Derfor

Carsten Hjorth Pedersen er daglig leder for Kristent Pædagogisk Institut og forfatter til flere bøger om børns tro. Carsten holdt oplæg for BUO’s børneledernetværk på ­LederOase 2012 i januar.

Tid med Gud

Interaktiv familieandagtsbog, som skal styrke samværet og samtalen om den kristne tro i familierne. Indhold: • 52 interaktive andagter • 13 temaer • fotos og tegninger

• kort med illustration og spørgsmål • cd med sange skrevet til bogen • alt sammen leveret i flot æske Se mere på danskoase.dk under ressourcer.

26

buo.dk


BørneOase

OaseMagasinet

Tegning: Kathrine Primdahl spil af: Karen Hansen

e fa r v e r g ti ig r e d d e m l Ma

“Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem.” - Matt. 7, 12

Bo- og omsorgsstøtte Nyt modul på

Shalom Kristen Bofællesskab

KOLDING INTERNATIONALE

HØJSKOLE LEDERSKAB - MISSION - DISCIPELSKAB - PERFORMING ARTS

Hvis du har ondt i livet og tærnger til hjælp for at komme videre - på kristen grund. Kristrupvej 33 8960 Randers SØ Tlf.: 86 43 14 15

www.shalom.dk shalom@shalom.dk

Lægerne Axelsen & Fausholt

Tel.Telefontid: 86 17 76 74 8:00 - 9:00 og konsultation herefter Vestre Strandallé 56 8240 Risskov

12 2 SEP. 20 OPSTART APTER

NEXT CH

T +45 75 52 47 99 - info@iabc.dk - www.iabc.dk

buo.dk

27


OaseMagasinet

TeenOase

Input: Teens på ­SommerOase!

nesker

øder men

– Gud m

– Gud m

øder men

nesker

Hej Venner!

Fra nu af vil jeg skrive en hilsen, en tanke om livet som kristen, en opmuntring eller noget lignende til jer der er teens i Oase. Det hedder Input, og du kan læse dem her på teensiderne, på teenoase.dk og på Facebook. Skriv til mig på anders@teenoase.dk, hvis du har nogle tanker fra din hverdag eller noget om at være teenager og tilhøre Jesus i Danmark. Så kan dét være udgangspunktet i det næste Input. På SommerOase skal du, jeg og mange flere, holde en fest på TeenTrack, det nye campområde for alle teens på SommerOase! Jeg glæder mig helt vildt, til at vi skal indvie vores helt eget campområde som naboer til de unge. Det bliver en camp med Teen-eventtelt, tæt omkranset af telte og campingvogne, aktivitetsplads til boldspil m.m., grillområde, bålplads og et stort cafetelt sammen med de unge. Du skal bare tilmelde dig og finde ud af, hvem du skal bo sammen med. Inden da skal vi alle sammen ses på PåskeOase i Odder d. 4.-7. april. Tilmeld dig på PåskeOase.dk! Ha det godt! Venlig Hilsen din Teenkonsulent, Anders Haldrup

Helt nyt spor på Sommer­Oase

TeenTrack er et helt nyt spor på SommerOase, som henvender sig til teenagere, der lige er gået ud af 7.,8.,9. eller 10. klasse.

– Gud møder mennesker

Aldersopdeling på Børne- og UngdomOase

28

buo.dk

0 år-6.klasse

7.-10. klasse

17-22 år

• • • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

Børnekonsulent MiniOase på SommerOase BørneOase på SommerOase RockSolid på SommerOase Børneledernetværk Børneledere på LederOase Ressourcer til børneledere Lokalgrupper

Teenkonsulent Spor på SommerOase Spor på PåskeOase KonfiOase: Jylland KonfiOase: Sjælland Konfi-To-Go Lokalgrupper

Ungekonsulent Spor på SommerOase Spor på PåskeOase Ungespor på LederOase Lokal MER’ events FRONTs eventuddannelse Lokalgrupper


TeenOase

OaseMagasinet

Glimt fra to KonfiOase-lejre Konfirmanderne får større forståelse af Guds storhed gennem undervisningen, forbøn, samtale og lovsang. Det er spændende at opleve, hvordan Gud kan bringe mennesker sammen på en sund og stærk måde, når han er i centrum. Tekst: Rebekka Kongsgaard, frivillig stab i TeenOase

1. lejr: Septembers himmel er så blå over Arenacenteret i Silkeborg, hvor ti håbefulde ledere modtager et nyt, udadvendt og festklar KonfiOase-hold. De er i forventning til, at noget særligt vil ske på denne lejr, og denne forventning blev indfriet både socialt og åndeligt. Fællesskabet er vægtet højt, men også det åndelige har en central rolle i form af undervisning, bønnestationer, forbøn og samtaler, hvor de unge konfirmander oplever at få et nyt kendskab til Gud. Hallen bliver især brugt flittigt til at spille bold, lege ’British bulldog’ og

meget mere. Det er især sjovt og overraskende, da konfirmanden Sarah formår at lægge lederen Benjamin ned i kamp! Også lejrlederen Simon ofrer sig, for at give konfirmanderne et godt grin. Han lader en anden leder, Linette, klippe hans hår af i små totter til en underholdning om en frisørsalon. Han ender med at ligne en halvskaldet munk.

2. lejr:

Kalenderlyset brænder ned til 9. december, og endelig mødes KonfiOase igen! Turen går denne gang til Påruplejren. Festen fortsætter med limbo, spil, fodbold i mørket, fangerne

i legehuset, julebag, juleklip, julegospel og julehistorier. Konfirmanderne får større forståelse af Guds storhed gennem undervisningen, forbøn, samtale og lovsang. Det er spændende at opleve, hvordan Gud kan bringe mennesker sammen på en sund og stærk måde, når han er i centrum. Konklusionen efter sådan en lejr er, at det desværre går alt for hurtigt. Hvorfor ikke lige have nogle flere dage sammen? lyder det i krogene. Konfirmanderne og lederne giver hinanden en high-five og et kram og siger: ”Ses på PåskeOase”!


OaseMagasinet

UngeOase

Nyt alderssegment i UngeOase I 2012 lancerer BUO en ny aldersopdeling for ungdomsarbejdet for at kunne målrette og hæve kvaliteten af vores arbejde endnu mere. Tekst: Simon Balle, ungekonsulent

Det afgørende succes-kriterium for rigtig mange af vores event-deltagere er, at undervisningen er på det rette niveau. I år vil vi sætte ekstra ind på de enkelte målgrupper – og det betyder, at det er tiden til, at den ældste målgruppe bliver udfordret med en undervisning og åndelighed, der er målrettet deres virkelighed.

Derfor vil UngeOase fremover arbejde med aldersgruppen 17-22 år

De store spørgsmål for 17-22-årige unge handler ofte om identitet, karakter og fremtid. I denne tid skal der tages beslutninger om studie og arbejde, tro og identitet og opbyggelse af den karakter, de skal bygge resten af deres liv på. Spørgsmålene i denne tid er: Hvad skal jeg med mit liv? Hvem er jeg? Hvad er sandt? Hvad vil jeg bygge mit liv på? Hvem vil jeg gerne være?

Ungespor på LederOase Over 40 unge ledere fra hele landet deltog på ungesporet på LederOase d. 27.-29. januar 2012. Det var en rigtig god og vigtig weekend, hvor vi havde besøg af Christoffer Mitton fra England. Han havde en masse rigtig spændende undervisning om mission og discipelskab. Det kan alt sammen høres på download.danskoase.dk – så hvis du gik glip af LederOase, er det en fantastisk mulighed. Jeg bliver personligt utroligt opmuntret ved at se unge blive inspireret, udrustet og sendt hjem til de dele af kirken, som de har ansvar for. Det giver mig håb for kirken og for Danmark!

Nyt spor på SommerOase 2012

På SommerOase 2012 vil vi derfor slå teltdugene op til et helt nyt spor for unge mellem 17 og 22 år, nemlig TuneUp. Her vil undervisning og forkyndelse blive vinklet i forhold til de udfordringer, du står over for i livet – studie, karriere, identitet, fremtid og relationer. Igennem lovsang, forbøn og samtale kan vi ”tune op” til Gud og søge visdom og retning for vores liv.

Navnet TuneUp

Vi ledte efter et navn inden for musikverdenen for at finde noget, alle mennesker umiddelbart har positive associationer til og – ja, fordi vi elsker musik, og det faktisk fylder en del på vores events! Ordet ”tune” kaster en masse god symbolik af sig, tune har bl.a. at gøre med, om noget stemmer i forhold til andet – altså om man er ”in tune”. Endvidere har ”tune” at gøre med radio-signaler, om radioen modtager og gengiver klart signal. Med ”up” ønsker vi at lede tankerne hen på op-dimensionen i lifeshapes-trekanten, at være oppe på bjerget, få overblik og tænke visionært. Sporet TuneUp på SommerOase er et ønske om, at vores musik, vores tone i livet peger opad – nemlig på Gud. Samtidig ønsker vi at ”tune ind” på ham, så vi bedst muligt kan modtage og gengive hans signal i vores liv.

Lejr med Gud og fedt fællesskab på Rudehøj Efterskole d. 4.-7. april. påskeoase.dk

30

buo.dk


UngeOase

OaseMagasinet

Unge og mission I 2012 arbejder Oase med det sidste af en treårig række af temaer. På mange måder kan man sige, at 2012 bliver klimakset, og at temaerne i 2010 (Fornyelse) og 2011 (Udrustning) har bygget op til årets tema; Mission! Tekst: Simon Balle, ungekonsulent

I år skal det hele forløses. Den fornyelse og udrustning, Gud har givet over de sidste 2 år, skal i år omsættes i missionalt liv. Derfor bringer vi her i årets første nummer af OaseMagasinet en intro til årets tema. Når vi skal tale om mission, må vi begynde hos Gud selv. Gud elskede os først, og derfor kan vi elske Gud og elske mennesker. Mission er ”at være sendt”, og vi er som kristne sendt til verden, ligesom Gud sendte sig selv i Jesus for at frelse verden. Guds mission eksisterer altså forud for os, og vores opgave som disciple og unge i kirken er at involvere os i det, Gud har gang i.

Mission i Åndens kraft

Jesu sidste ord i Matt. 28, missionsbefalingen, er, at vi skal gå ud og gøre disciple, og lære dem, hvad Han lærte os. Det er rigtig udfordrende, så derfor skal vi huske, at Jesus lige

­ agefter siger, at han vil være med b os resten af vores liv. Det er rigtig vigtigt, at vi forstår, at vi ikke går alene i mission, at det ikke er os, der bærer Gud, men ham, der bærer os, for ”uden Åndens gaver, ledelse og kraft er vor mission ikke andet end menneskelig aktivitet. Og uden Åndens frugt kan vore ikke-attraktive liv ikke afspejle evangeliets skønhed” (Capetown-erklæringen s. 26).

Evangeliets sandhed og trospluralisme

I en tid med herskende trospluralisme, hvor særligt unge er meget søgende, må vi fastholde og vedkende os evangeliets sandhed, idet vi erkender, at evangeliet er kontekstuelt og ikke relativt – vi skal altså kontinuerligt, som Jesus gjorde, fortælle og præsentere ”de gode nyheder” gerne på nye måder uden hverken at trække fra eller lægge til, for der er ikke givet mennesker noget andet

navn, ­hvorved vi kan frelses (ApG 4,12), og ingen kommer til Faderen uden ved Sønnen (Joh 14,6). Derfor skal vi ”altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har, men I skal gøre det med sagtmodighed og gudsfrygt” (1. Pet. 3, 15-16). Vi skal altså altid være klar til at dele vores håb i Jesus med mennesker, og det både i ord og gerninger. Står forkyndelsen alene, gør vi kærlighedsbuddet (Joh 15, 9-17) til skamme og reducerer evangeliet til hul moraliserende snak. Og ligeså, hvis handling står alene, gør vi evangeliet til en social retfærdigheds-institution, der begrænser evangeliet og håbet til denne verden. Går forkyndelse og handling derimod hånd i hånd, leder vi til Jesus og giver mennesker håb for deres liv i denne verden, men også den næste!

PåskeOase 2012 Med foråret kommer påsken, og så er det igen tid til PåskeOase! Det foregår igen i år på DanskOases efterskole, Rudehøj Efterskole. På PåskeOase gør vi i år som eksperiment plads til både TeenOase og UngeOase. Der vil være særskilt program for de to aldersgrupper i løbet af dagen, og der vil være lovsang og fest om aftenen.

Underviser: Christian Callesen

I år har vi inviteret Christian Callesen med team til at undervise de unge på PåskeOase. Christian er cand.theol. og præst i Byens Valgmenighed i København. Vi glæder os meget til, at han skal undervise og udruste de 1722 årige på PåskeOase.

Tema

Temaet er ”Mission: I ord og handling”. At være i mission er at leve og handle i Gudsrigets virkelighed. Guds rige er kommet nær (Mark. 1, 15 og Luk. 10, 9 og 12), og dens værdier og normer må vi leve efter og stå fast på, også når de modsiger denne verdens idealer. I det må vi se op til Jesu liv og forsøge at efterleve det. Hans liv og ord formede de mennesker og samfundsstrukturer, der var omkring ham, med Gudsriget værdier, med håb, fred og glæde.

Velkommen til en meget spændende PåskeOase d. 4.-7. april, på Rudehøj Efterskole!

Tema: Mission: I ord og handling! Sted: Rudehøj Efterskole Dato: 4.-7. april Pris: Fra 325 kr. Tilmelding på påskeoase.dk

buo.dk

31


DanskOase og Børne- og Ungdoms­Oases arbejder for fornyelse, ­udrustning og mission i den ­danske kirke og det danske folk ud fra Folkekir­kens ­evangelisk-lutherske grundlag. Gennem konferencer, netværk og ­res­­sour­cer ønsker vi at skabe rammer for åndelig fornyelse og vækkelse, så det fører til aktivt menighedsliv og mission.

DE T SK E R I O AS E - K a l e n d e r DanskOase nationalt marts 24

DanskOases repræsentantskabsmøde

Odense

juli 14-21

SommerOASE

Odder

DanskOases netværk marts 13 marts 14

www.danskoase.dk

www.sommeroase.dk

Præstenetværk Øst Præstesamling

Præstenetværk Vest

København Kvaglund Kirke

Præstesamling for præster i Region Syd

maj 25-26

Sangskriverretræte

Aarhus

i samarbejde med Kantoriet, www.kantoriet.dk

Diakoninetværk

Kurser i kommunikation og åndelig dannelse, www.bevidsteborgere.dk

Børne- og UngdomsOase (BUO) BUO repræsentantskabsmøde

Odense

PåskeOase ’12

Odder

SommerOASE

Odder

Oaselejr Sjælland

Haslev

Oase Sønderjylland

Borgerhuset, Tinglev

Kirke Planter NetVÆRK (KPN)

Aarhus

Alpha Danmark

Baptistkirken, Roskilde

Alpha Danmark

Baptistkirken, Holbæk

marts 16

Rudehøj Efterskole

Odder

marts 17

Rudehøj Efterskole

Odder

marts 24 april 4-7

www.buo.dk

med teen- og ungespor, www.påskeoase.dk

juli 14-21

www.sommeroase.dk

DanskOase regionalt juli-aug 29-4

oaselejrsj.dk

Månedlige møder, www.oasesønderjylland.dk

DanskOases partnerskaber april 26-28

Opstart af nyt KPN-forløb, www.kirkeplanternet.dk

Samarbejdspartnere marts 3 april 14

Fælles inspirationsdag med Mønsterbryderkurset og Alphakurset, www.alphadanmark.dk Alpha instruktionsdag, www.alphadanmark.dk Premiere på Rudehøj Efterskoles musical, www.rudehoj.dk Rudehøj efterskoles musical, flere forestillinger, www.rudehoj.dk

GAVER TIL DanskOase KAN INDBETALES: 1) Giro 735-2980 2) Bankoverførsel: 4633 - 4420 038771 3) On-line: www.danskoase.dk/betaling DanskOase ER GODKENDT EFTER LIGNINGSLOVENS §8A OG §12 STK. 3. SKAT har indført nye regler for indberetning af indbetalte gaver, Nu skal hver enkelt organisation indberette modtagne beløb. For at det kan lade sig gøre har vi behov for at alle givere der ønsker et fradrag indberetter deres CPR numre til Oase. Du kan en­ten ringe til kontoret eller sende en mail eller brev til sekretariatet. Det er selvfølgeligt op til den enkelte om de ønsker et fradrag for indbetalte gaver. Alle gaver bliver registreret på de pågældende givere, og en årsbekræftelse sendes ud i februar.

14.500 kr-reglen (Ligningslovens § 8A) Fradrag kan opnås for det samlede gavebeløb op til 14.500 kr. ­B emærk: at fradragsregler for gaver er ændret fra 1. januar 2012, hvor man nu kan trække hele gavebeløbet fra op til 14.500 kr., altså også de første 500 kr. Ordningen gælder pr. person og således også 14.500 kr. pr. ægtefælle. GAVEBREVSORDNINGEN (LIGNINGSLOVENS §12 STK. 3): Ved at indgå en 10-årig aftale om at give et bestemt beløb eller en bestemt procentdel årligt, opnår du fradrag for hele op til 15% af den personlige indkomst.

OaseMagasinet #1 2012  

Quarterly membership magazine.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you