Page 1

11. –

25.

JUN I 20 17

TEMA

Genlæs Bibelen - i Bibelens land

lsrael HØJSKOLEKURSUS I


Dag

Sø 11

JUNI 2017

Ma 12

Ti 13

On 14

INTRODUKTION

To 15

GENLÆS GT

Fre 16

GENLÆS GT

Lør 17

GENLÆS GT

GT “ON LOCATION”

SHABBAT

7.15 - 7.45

MOSES OG JOSVA

TEMADAG

Morgenmad

DOMMER- OG KONGETIDEN

ISRAEL I DAG

8.00 – 8.25

Morgenmad

Morgenmad

Morgenlovsang

Morgenmad

Morgenlovsang

Morgenmad

Morgenlovsang

Morgenlovsang

Introduktion til Israel – Bibelens historie

Morgenlovsang

De 5 Mose-bøger og resten af GT

Dommertiden

Introduktion til Israel – Bibelens geografi

Den moderne zionismes fødsel

Pagtslutningen på Sinaj

Kongetiden

Den moderne zionismes fødsel

TEMA

RE JS ED AG

8.30 – 12.00

(2. Mos. 19-20)

Velsignelsen og forbandelsen (5. Mos. 29-30)

TUR

Indtagelsen af landet (Josva)

- Morehhøjen - Sachne (badning)

12.00 – 13.00

Frokost

Frokost

Kørsel i lejede minibusser til Poriya.

Frieftermiddag

Aftensmad

Aftensmad

Aftenlovsang og deletid

Aftenlovsang og deletid

Aftensmad

Aftensmad

Shabbatsmåltid

Aftensmad

Aftenlovsang og deletid

Aftenlovsang og deletid

Aftenlovsang og deletid

Kurset sigter mod deltagere i alderen ca. 30-60 år

Det er ikke muligt at medbringe børn For at kunne deltage i kursets ture kræves der normale fysiske forudsætninger

Tilmeldingsfrist:

(ekskl. rejse

o

, 0 5 7 8

transport, for kost, logi, ndervisning entréer og u

Ved tilmelding opkræves et depositum på kr. 2000,(NB: Der tages forbehold for væsentlige ændringer i valutakurser)

Besøg af kristen araber Mulighed for badning i Genesaret Sø

Velkomst, intro og ryste sammen

RSET U K R O F S I PR g forsikring)

Frokost Frieftermiddag

Nazaret Village

Aftensmad

Besøg af messiansk jøde

Frokost

Mulighed for besøg i Tiberias

19.30 – 20.00 20.00 – 21.30

TUR

- Megiddo - Mt. Precipice

NB: Turen er med forbehold for, at det er muligt at køre på Vest-bredden

13.00 – 17.30

18.00 – 19.00

Gudstjeneste i messiansk menighed

Staten Israel og konflikten mellem jøder og arabere

HELDAGSTUR

- Benjamin - Jeriko - Nebu Samuel - Gezer

Morgenmad

3/2 2017 (hvis man ønsker fællesrejse)


JUNI 2017 Dag

Sø 18

Ma 19

Ti 20

On 21

To 22

Fre 23

Lør 24

TEMA

GENLÆS NT

GENLÆS NT

TEMADAG

TEMADAG

GENLÆS NT

GENLÆS NT

GENLÆS NT

EVANGELIERNE

ET FOLK MED HÅB

DET DØDE HAV

JERUSALEM

ET UDRUSTET FOLK

NT ”ON LOCATION”

ET SENDT FOLK

Morgenmad

Morgenmad

Morgenmad

Morgenmad

Morgenmad

Morgenmad

Morgenlovsang

Morgenlovsang

Morgenlovsang

7.15 - 7.45 8.00 – 8.15

Morgenlovsang

Morgenlovsang

Jesus-bevægelsen

Intro til Joh. Åb.

Afrejse fra Poriya

Jerusalem i GT

Hovedlinjer i Ap. G.

Paulus´ teologi

Jesus-bevægelsen

Joh. Åb. 4-7

”Det jødiske oprør” Masada

Davidsbyen

Hovedlinjer i Ap. G.

Paulus´ teologi

Hizkijas tunnel

Joh. Åb. 8-18

8.30 – 12.00

Joh. Åb. 19-21

Gihons kilde

”Badning” Det Døde Hav

Menigheden og nådegaverne

Jerusalem i NT

HELDAGSTUR

- Tabgha - Betsajda - Cæsarea Filippi - Nimrod/Hermon

Oliebjerget Gravkirken

TUR

Sydmuren

”Dødehavs-rullerne” Qumran

13.00 – 17.30

Andagt i Gravhaven

19.30 – 20.00

Aftenlovsang og deletid

Aftenlovsang og deletid

20.00 - 21.30

Ankomst til Jerusalem

Aftensmad

Aftensmad

Flybillet og forsikring er ikke inkluderet i prisen for kurset. Vi vil i samarbejde med Felix Rejser tilbyde fælles flyrejse til og fra Israel. (FÆLLESREJSE) Flybilletten afregnes direkte med Felix Rejser.

Shabbatsmåltid

Aftensmad

Aftenlovsang og deletid

Aftenlovsang og deletid

Aftenlovsang og deletid Festaften, afslutning

BILLETPRIS

Rejse og forsikring:

Aftensmad

Medvirkende

Aftensmad

FO

FÆLLESREJSR E

2800,-

Ved tilmelding angives, om man ønsker at være med på fællesrejsen. Transporten i Israel gennemføres i lejede biler, som føres af frivillige blandt deltagerne (findes forud for kurset).

Ruben Dalsgaard

Præst i Silkeborg og formand for D Oasekirke anskOase

Hanne Dalsgaard Indehaver af firmaet ”Captivator” og lovsangsleder i Silkeborg Oasekirke

Medvirkende

Aftensmad

Nådegaverne i dag

Nådegaverne i dag

Afrejse fra Jerusalem

18.00 – 19.00

- Cæsarea - Badning i Middelhavet

Frokost

Medvirkende

12.00 – 13.00

- Arbel - Peters sted - Kapernaum - Kursi/Hippos

TUR

Torben Mathiesen Konsulent i FKF, tidl. landssekretær i Ordet og Israel, aktiv i Silkeborg Oasekirke

Kurset afvikles i Det Danske Hus ved i Poriya. Der er gode boforhold på dobbeltværelser. På turen til Jerusalem vil der dog blive en overnatning på mere primitiv basis, nemlig på sovesale i Ordet og Israels hus i Jerusalem. Der serveres mad hver dag, men det understreges, at man selv er ansvarlig for at holde rent på værelset, rengøring af fælles bad og toilet mv. Derudover hjælper man til med generel oprydning, evt. anretning af mad samt afrydning efter måltider mv.

Lokale kursusledere

Øvrige praktiske oplysninger

Hanne og Leif Toft Lederpar for Yad va Lev-arbejdet i Jerusalem


MERE INFO OG TILMELDING Find program og tilmeldingsmodul på

ordetogisrael.dk og

skole.danskoase.dk

?

Spørgsmål rettes

til:

Torben Mathiesen

torben.ki.ma@gm ail.com eller 29 66 79 12

arrangør:

Kursussted: Det Danske Hus i Poriya

Højskolekursus i Israel  

DanskOases Højskole arrangerer en højskole tur i samarbejde med Ordet og Israel. Læs mere her.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you