Page 1

ISSN :

1 9 0 4 - 1 3 6 5

OaseMagasinet D

a n s k

O

a s e

-

f o r

k i r k e n s

f o r n y e l s e

1

265 deltog p책

LederOase

FORNYELSE gennem munke & gamle liturgier

FRONT i sydafrika

side 21

2 0 1 0

side 11

M AR T S

side 07

n r . 0 1

1


f ra re d ak tø re n

Fornyelsens

mange ansigter I dette nummer af OaseMagasinet sætter vi fokus på ’fornyelse’ - årstemaet i DanskOase i 2010.

Åndens bevægelser i kirken og hos den enkelte har til hensigt at genindføje mistede sider i efterfølgelsen af Jesus.

Gud har gennem kirkens historie fornyet sin kirke igen og igen. Fornyelse kommer for det meste som en stille daglig proces og til tider også som kraftfulde vitamintilskud med langtrækkende virkninger. Fornyelse er ofte kommet fra kirkens periferi, på uventede måder og med ­forskelligt særpræg. Forskellige fornyelsesstrømme har bidraget til at afhjælpe ubalancer i kirken. Hvis ikke de integreres i en helhed, vil der opstå nye ­ubalancer. Det er vigtigt at forholde sig til fornyelsens mange ansigter og sammenholde dem i en holistisk spiritualitet.

Mangfoldig fornyelse

Tekst: Morten Munch Redaktør af OaseMagasinet

Helheden i Jesu spiritualitet Den grundlæggende fornyelse af mennesket er fornyelsen af menneskets ånd i en forsonet relation til Gud gennem Kristus. Fornyelse kan også bestå i social opvågnen, en frisættelse af biblens ord, en genopdagelse af Guds nåde, en profetisk forholden sig til nye kulturelle omstændigheder, en ny frihed i Åndens virke, en trosfordybelse gennem stilhed og bøn. Disse aspekter af fornyelse er vævet sammen i Jesu liv. Tages én tråd ud, ødelægges helheden.

I magasinet tager ph.d. Kurt E. Larsen læseren med på en tour de force gennem fornyelsens historie. Cand.theol. Carsten Dalsgaard Hansen fortæller om det skift i tidens spiritualitet, der henter inspiration fra klostre og gamle ritualer. Anliggendet om Åndens nærhed i karismatisk fornyelse belyses gennem 36-årige Malene Andersens personlige historie. I et interview fortæller præst Helle Samuelsen om København Vineyards arbejde med at hjælpe ofre for kvinde­handel; et eksempel på en fornyelse af kirkens sociale ansvar. OaseMagasinet har også talt med ­Christina Leinum om den betydning indre ­helbredelse kan have for troens fornyelse.

God læselyst OaseMagasinet indeholder herudover stof om Oases netværk og værdier, nyt om navne og begivenheder, nyt fra Rudehøj Efterskole, artikler om Børne- og UngdomsOase, glimt fra en vellykket LederOase og information om SommerOase 2010. God læselyst til alle.

Årgang 21, 2010, nr. 1 DanskOase arbejder for fornyelse, udrustning og mission i den ­danske kirke og det danske folk ud fra Folkekirkens evangelisk­ lutherske grundlag. Gennem konferencer, netværk og ressourcer ønsker vi at skabe rammer for åndelig fornyelse og vækkelse, så det fører til aktivt menighedsliv og mission. OaseMagasinet udgives af DanskOase - et fornyelses- og menighedsnetværk. OaseMagasinet er desuden Børne- og Ungdoms­ Oases medlemsblad. OaseMagasinet udkommer 4 gange årligt. Oplag 3800. Redaktion: Morten Munch (ansv.), Anne Mie Skak Johanson, Maria Vibe Callesen, Natalie Videbæk Munkholm og Anders Damkjer (red.sekr.). Redaktionen kan kontaktes på: redaktion@danskoase.dk Annonceansvarlig: Michael Sjælland: annonce@danskoase.dk Næste deadline: d. 21. april 2010 Adresseændringer: Meddeles til DanskOases sekretariat i Odder, tlf. 8654 3600, oasemagasinet@danskoase.dk Se øvrig adresseinformation på denne side. Annoncer udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens linje. Gengivelse af artikler – helt eller delvis – er kun tilladt med kildeangivelse. Layout: DanskOase Tryk: Økotryk Forsidefoto: Peter Madsen ISSN (papirudgave): 1904-1365 ISSN (online version): 1904-1373

kolofon

DanskOases sekretariat Rude Havvej 11, 8300 Odder; Tlf. 8654 3600 sekretariat@danskoase.dk Telefontid: Tirsdag til fredag, fra kl. 10.00 - 14.00 www.danskoase.dk

Grafik- og kommunikationsmedarbejder: Carrie Andersen, carrie@danskoase.dk

Bank: Reg. nr.: 4633 Kontonr.: 735-2980 SE/CVR: 18967006

Women’s Reboot netværk: Sara Laadahl Mortensen, sara@danskoase.dk

Daglig leder: Cand.theol. Anne Mie Skak Johanson, mie@danskoase.dk

Lovsangsnetværk: Helene Marie Jørgensen, lovsang@danskoase.dk

Konference- og sekretariatsleder: Michael Sjælland, michael@danskoase.dk

Præstenetværk: Helle Pahus, helle@danskoase.dk

Administrator: Brian Rostved, brian@danskoase.dk

Diakoninetværk: Peter Laugesen, peter@danskoase.dk

Kommunikationssekretær: Anders Damkjer, anders@danskoase.dk

Erhvervsnetværk: Jakob Norgaard Mortensen, jnm@netimage.dk

Netværks- , kommunikations- og stabsleder: Natalie Videbæk Munkholm, natalie@danskoase.dk

Globalt Hjerte netværk: Henri Nissen, henri@udfordringen

Konferencemedarbejder: Helle Pahus, helle@danskoase.dk

Diakonikonsulent: Peder Poulsen, peder@danskoase.dk

Konferencemedarbejder: Carsten Sjælland, carsten@danskoase.dk

Bedebrev: Uffe Laugesen, bedenet@danskoase.dk

IT-medarbejder: Jonathan David Delfs, jonathan@danskoase.dk

Adresseændringer: Meddeles pr. e-mail: oasemagasinet@danskoase.dk

Teologisk konsulent: Morten Munch, morten@danskoase.dk

DanskOases ledergruppe: Sognepræst Jesper Oehlenschläger, 3259 0139 (formand) Cand.theol. Jesper Fodgaard, 8676 3545 (næstformand) Forstander Tom Hagedorn, 5962 0477 Partner, chefkonsulent Jakob Mortensen, 9837 1411 Pastor Keld Dahlmann, 8676 0440 Sociolog Rie Skårhøj, 2088 8995 Sognepræst, emer. Niels Peder Nielsen, 7559 4295 DanskOases regionsarbejde: 1. Østsjælland: Peter Dyhr Jørgensen, 4615 4070 2. Vestsjælland: Jesper Serner-Pedersen, 5943 0704 3. Fyn: Mona Svendsen, 6471 4881 4. Syd- og Sønderjylland: Evald Meilandt, 7464 6633 5. Østjylland: Sekretariatet, 8654 3600 6. Midt- og Vestjylland: Verner Andersen, 9726 8700 7. Nordjylland: Hans Uggerhøj, 9895 1476 Projekter: Teleios: Helge Maagaard, 4692 0757; ­ teleiosinfo@groupcare.dk; www.teleios.dk Naturlig kirkevækst: Peter D. Jørgensen, 4615 4070 Alpha: 4615 0188; info@alphadanmark.dk Rudehøj Efterskole: Rude Havvej 11, 8300 Odder, 8780 0606; www.rudehoj.dk


INDHOLD 05

Himmel og Jord i ­bevægelse

07

Tema: Fornyelse i hverdagen

11

265 ledere

14

SommerOase 2010

04

Kirkedage i Danmark

Foto: Peter Madsen

Munke & gamle liturgier som inspiration til fornyelse

På lærende lederkonference i Skovlunde

Fornyelse - i Guds nærvær

15

Økonomien i DanskOase

20

Pynt op til Påske

Gud gør alting nyt: Som bevægelse står DanskOase i den ­karismatiske fornyelsestradition

Pæne resultater

En kanon fed Ungeleder Weekend: “Jeg har opdaget en hel masse nye ting i forhold til mit lederskab...”

Repræsentantskabsmøde i DanskOase D. 20. marts afholder DanskOase det årlige repræsentant­skabsmøde i Bykirken i Odense. Det er her ­medlemmer i DanskOase udøver medbestemmelsesret, deler visioner og tanker for fremtiden, og evaluerer året der gik. Mød op og giv din mening til kende.

Generalforsamling i Børne- og UngdomsOase D. 20. marts afholder Børne- og UngdomsOase (BUO) sit årlige repræsentantskabsmøde i Bykirken i Odense. Det er her medlemmer af BUO udøver medbestemmelsesret, deler visioner og tanker for fremtiden, og ­evaluerer året der gik. Mød op og giv din mening til kende.

SommerOase – penge at spare Længere inde i OaseMagasinet kan du læse mere om alt det spændende, der løber af stabelen på ­SommerOase 2010 med forventeligt over 5000 deltagere. Ved tilmelding senest 30. april er der penge at spare. Tjek www.sommeroase.dk under tilmelding / priser.

Oaselejr Sjælland Sol på kinden, Gud i hjertet, venner omkring dig, unge og gamle, børn der griner, lovsangen flyder, ­Jesus taler, lækker mad, dans i salen, livlig ­kreativitet, cool musik, længe oppe, morgenkaffe, lægende undervisning, is på stranden, dybde og intensitet, 200 mennesker, samlet i bøn, hygge i teltet, café og samtale, udfordringer og påfyldning, forbøn, fest og masser af nåde. - Det er fællesskab, der rykker! Det er Oaselejr på Sjælland i uge 27. Meld dig til på www. oaselejrsjaelland.dk

Besøgskonference i Karlslunde: Folkekirken og de frivillige D. 5. juni afholder Karlslunde Strandkirke en besøgs­ konference, som især henvender sig til ansatte og medarbejdere i folkekirken. Temaet er folkekirken og de frivillige. Temaet belyses gennem fælles samlinger og forskellige seminarer. ­Konferencen er anbefalet af provst Anne Bredsdorff. Se www.strandkirken.dk

Ny valgmenighed i Horsens

22 Nyt om navne i Oase På Oasesekretariatet i Odder må vi i her i vinter sige farvel til tre af vores medarbejdere. Disse tre har været med på DanskOases og BUO´s stabsteam over en længere periode og været en væsentlig del af ­Oases medarbejderflok. Til de nu afgående stabspersoner vil vi gerne sige tak for fællesskab i tjenesten og tak for jeres store indsats. Overgivet og passioneret stab betyder uendelig meget og I har alle arbejdet med al evne, stor iver og varmt hjerte. Tusind tak! Tak til Helmi Jensen for hendes stabile og ­passionerede arbejde med BørneOase.

Foto: Christian Rimestad, Horsens Folkeblad

Horsens Valgmenighed holdt indvielses­ gudstjeneste søndag den 24. januar. Cand.theol. Samuel Høeg Jensen blev indsat som præst i menigheden ved samme anledning. Vi siger til lykke med den nye menighed, som er en del af Dansk­ Oases menighedsnetværk.

265 deltog i LederOase 2010 LederOase 2010 samlede i januar måned 265 del­ tagere, hvilket var 10 % flere end 2009. Ud over det fælles program var der et spor for helt unge ledere og et andet spor for sognepræster. Over 25 forskellige menigheder og fællesskaber var repræsenteret fra alle landets regioner.

Tak til Brian Rostved for hans vedholdende og ­omhyggelige arbejde med både konferencer og ­administration. Tak til Betina Engell Grøngaard for hendes altid ­venlige men også pertentlige indsats som sekretær. Guds velsignelse over jeres fremtid og alt godt. Holstebro Frimenighed har ansat Peter Sode Jensen som præst. Peter kommer fra en stilling som præst i ­Klemensker på Bornholm. Morten Munch er ansat som sognepræst i Værløse i en 75 % stilling. Han fortsætter som teologisk råd­giver i DanskOase på 25 %. Cand.theol. Samuel Høeg Jensen er ansat som valgmenighedspræst i den nyoprettede Horsens Valgmenighed.

ko r t ny t

BørneOase-side


04

Gud gør alting nyt

Tekst: Anne Mie Skak Johanson Landsleder

Som bevægelse står Dansk­ Oase i den karismatiske fornyelsestradition. Vi kalder os selv for fornyelsesfolk og vores vision er at arbejde for fornyelse. Vi tror nemlig, at Gud ved sin Ånd altid, alle steder og i alle forhold ønsker at skabe og forny liv. Nyt liv i Jesus For det første handler fornyelse om den åndelige fornyelse, som Gud i sin nåde skaber i os. Frelsen i Jesus giver os et helt nyt liv, en åndelig nyskabelse, en ny tilstand, hvor vi står i Kristus og kan have fællesskab med Gud selv. Vi kan kalde Gud for ”Far” og glæde os over fællesskab med ham. Vi fyldes med Helligånden som et pant på denne nyskabelse. Nogle mennesker oplever denne nyskabelse som en meget radikal begivenhed og Helligåndens fylde som en fysisk manifestation eller som en mærkbar indre fred eller hvile. Andre mærker ikke så meget eller ingenting, men det ændrer ikke ved, at åndelig fornyelse sker i vores hjerte, der hvor Jesus kommer til og skaber sit liv i os.

Gammelt bliver nyt Fornyelsen giver sig også udslag i, at der ved Guds Ånd skabes nyt midt i noget gammelt. Vores gamle kolde hjerte får nyt liv og vores ellers almindelige liv ses i Kristus i et helt nyt perspektiv. Også vores åndelige praksis får ved Guds Ånd nyt liv. Bønnerne bliver levende, Guds ord forvandles fra døde bogstaver til Guds tale, nadvers brød og vin giver nyt liv, så vi ser Guds nærvær i nadveren, og salmebogens fyldige salmer taler ny tro og håb. Noget, der er gammelt, gør Gud nyt og levende. Livets udfordringer skaber nyt Vores liv kan man sammenligne med en rejse eller en vandring. Vi er gennem hele livet altid på vej, på vej ind i nye landskaber - fra barn til teenager, fra ung til voksen, på vej ind i forældrerollen eller på vej ud igen, midt i krise eller midt i succes. Sjæleligt og menneskeligt sker der nyt for os hele tiden. Med Helligånden som kompas i disse livsprocesser oplever vi, at livets udfordringer og forandringer kan skabe fornyelse hos os. Ved Guds hjælp ser vi nye sider af livet, vi lærer at stole på Gud på en ny og måske dybere måde, vi ser at Guds kærlighed dækker over fejl og mangler, også store fejltrin. Vi ser så at sige mere af Gud, og det fornyer vores kærlighed til ham. Fornyede rammer Nogle gange kræver den fornyelse, Gud giver,

at man konkret begynder at gøre ting på en helt ny måde - at den nye vin så at sige får helt nye vinsække. Det kan handle om den måde, jeg lever mit liv på, og de vaner jeg har. For at holde til Helligåndens fornyelse uden at slå revner, må jeg simpelthen tilegne mig nye vaner. Det kan også være tilfældet i det fællesskab, jeg kommer i. Nogle gange skal de aktiviteter, vi har sammen som kristne fornyes for at holde til den indre fornyelse, vi oplever. Det kan være vores gudstjenester, der trænger til fornyelse, til nye liturgier eller til en ny lovsang, som menigheden kan synge med på. Endelig kan det nogle steder være nødvendigt at gå efter nye måder at danne menighed på, nye fællesskaber må nogle gange tage utraditionelle veje for at skabe rum og krop for fornyelsen. Et nyt syn på verden Endelig virker Guds Ånd også et fornyet syn på verden. Vi kan se på verden uden at frygte men derimod se, at vi som Guds folk er sat i verden for at dele ud af den godhed, barmhjertighed og genoprettelse, som vi selv har fundet hos Gud. Verden er ikke en trussel, men en mulighed. Guds kærlighed må deles ud, og Helligånden giver os nye idéer til, hvordan de gode nyheder kan rækkes videre i ord og handling.

Foto: Peter Madsen

vision

4


Eksisterende netværk

DanskOase: MENIGHEDSNETVÆRKET – DanskOases medlemmer. Det er de ­menigheder og fælles­skaber rundt omkring i Danmark, der bærer DanskOase som bevægelse LOVSANGSNETVÆRKET – for personer der arbejder med musik i kirken DIAKONINETVÆRKET – for personer der brænder for diakoni PRÆSTENETVÆRKET – for aktive præster

DanskOase er en netværks-organisation

af kristne menigheder og fællesskaber i hele Danmark, som tilbyder ­deltagelse i specifikke tværgående netværk. DanskOase deltager også selv som organisation i større ­kirkelige netværk i ­Danmark og er i år medarrangør af Danske Kirkedage, som du kan læse mere om her på siden.

ERHVERVSNETVÆRKET - for kristne erhvervsfolk WOMENS REBOOT - for kvinder der vil mere med deres tjeneste GLOBALT HJERTE - for dem med hjerte for missions­ projekter i ­udlandet Børne- og UngdomsOase: BØRNELEDERNETVÆRKET – for personer, der er ­engageret i ­børnearbejde UNGELEDERE I NETVÆRK – for unge under 22, der er ledere Find mere information om alle netværk på ­danskoase.dk, ­ungeoase.dk eller børneoase.dk

05

Tekst: Anne Mie Skak Johanson Landsleder

Himmel & Jord i bevægelse Danske Kirkedage 2010 løber af stabelen i Viborg d. 13.- 16. Maj (Kristi Himmelfarts ferien) Kirkedage er den største økumeniske kirke­ festival i Danmark. Det er et fantastisk samlingssted, hvor vi som kristne mødes og fejrer vores fælles tro samt giver og henter inspiration fra hi­nanden. Kirkedage arrangeres af Danske Kirkers Råd og holdes hvert tredje år. Kirkedagene er en rigtig festival med mange vidt forskellige programpunkter lige fra gu­­­­ds­ tjenester, over foredrag og paneldiskussioner til koncerter og skuespil. Der er i løbet af dagene god mulighed for fællesskab på tværs af kirkesamfund og masser af inspiration at hente til hverdagen og arbejdet hjemme i menighederne. Temaet for Kirkedage 2010 er ”Himmel og Jord i

bevægelse”, som sætter fokus på Gud, der bevæger himmel og jord og dermed også sætter os mennesker i bevægelse. De enkelte ­programpunkter vil i mere eller mindre grad fokusere på dette emne. På plakaten i år er blandt meget andet: Gospel­ gudstjeneste ved Viborg sø; historisk skuespil om Bisp Gunnar; pa­neldiskussion med Clemens Kjærgaard, Katrine Lilleør, Søren Gade og ­Anders Gadegaard; Si­gurd Barret der underholder; danse workshops; U2-gudstjeneste i Viborg Domkirke; biker-guds­tjenester; Tante Andante; cazy teater for børn samt foredrag ved Shane Claiborne. For

yderligere information og program samt tilmelding se www.danskekirkedage.dk. Her kan du også høre og øve dig på ­kirkedagssalmen.


tema

Fornyelsesbevægelser i

kirkens historie Nyt mod Da Paulus var på vej til Rom som fange, kom de kristne ham i møde, ”da Paulus så dem, takkede han Gud og fik nyt mod”. (Apostlenes Gerninger 28,15)

Tekst: Kurt E. Larsen Phd, lektor i kirkehistorie ved Menighedsfakultetet

06

Sådan kan det også gå for os – og sådan er det gået for den kristne menighed gennem tiden. Der har været perioder, hvor Gud ved sin Ånd og gennem det kristne fællesskab gav sine børn nyt mod. Takken og lovsangen blev levende igen. Kirkens mission fik ny kraft. Et lille fællesskab får stor betydning I 1727 blev en ny menighed stiftet i Tyskland. Grev Zinzendorf havde en brændende ­kærlighed til Jesus, og da der kom flygtende ­evangeliske kristne fra Tjekkiet til hans gods, tog han imod dem. Sammen dannede de ”Brødre­ menigheden”, hvis vision var at genskabe oldkirkens menighedsliv. Man boede, arbejdede og tilbad Gud sammen, og den forholdsvis lille menighed var så fuld af åndelig kraft, at den kunne sende missionærer ud til alle verdens­ hjørner. Foruden en uvurderlig betydning for verdens ­evange­­­­l­isation fik den stor betydning for fornyelsen af det åndelige liv i Danmark. Omkring 1800 var der næsten kun åndeligt liv i Danmark i tilknytning til Brødremenigheden. Fra åndelig søvn til vækkelse En ting er at miste modet, noget andet er at falde åndeligt i søvn. Det kan ske i dag, og det er ikke noget nyt: En menighed kunne allerede på apostlenes tid falde i søvn. Derfor sagde Jesus til menigheden i Efesos: ”Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Husk derfor på, hvorfra du er faldet, og omvend dig, og gør de gerninger, du først gjorde”. (Johannes’ Åbenbaring 2,4–5) I kirkens lange historie har der igen og igen været tale om, at folk, der var kristne af navn, vågnede op af deres åndelige søvn og ­begyndte at leve for Gud og med Gud. Fortidens vækkelser sætter spor frem til ­nutiden I begyndelsen af 1800-tallet kom en mand til smeden i Korning ved Vejle for at få skoet sin hest. Mens dette foregik vidnede han for

smeden, der ikke var lydhør. Da ærindet var forrettet, sagde han til smeden: ”Du skal tænke på evigheden”. Dette blev anledning til Hans Nielsen Smeds vækkelse og derigennem til ”De Stærke Jyders Vækkelse”. Egnen er endnu i dag åndeligt velsignet deraf. I Amerika oplevede man omkring 1740 ”The First Great Awakening”, hvor mange mennesker i ­kolonierne kom til le­ vende tro, og fra denne store vækkelse går der tydelige linjer både til USA’s uafhængighed og det stærke menigheds­liv i nutidens USA. Munkebevægelsernes kald til radikalitet Middelalderens munkebevægelse, der kan virke uendelig fjernt fra os, var i grunden i sit udspring udtryk for en ægte kristen vækkelse. Man ville tilbage til et radikalt liv, hvor alt var overgivet til Gud. Derfor søgte man tilbage til oldkirkens livsstil, hvor kristne levede åndeligt adskilt fra verden. Glemte sandheder bliver levende igen.

Kristne sandheder kan i tidens løb gå ­nærmest i glemmebogen i kirkens liv. Sådan gik det i 1500-tallet med læren om frelse af nåde, men så fremstod Martin Luther. Senere kom ­pietismen i 1700-tallet og genoplivede tanken om det ­almindelige præstedømme. I 1800-tallet betød en engelsk præst, Irving, meget for at Bibelens tale om nådegaverne og Jesu genkomst blev levende igen for mange. Nu skaber jeg nyt Sådan kunne man blive ved med at nævne ­eksempler på kirkens fornyelse. Kirkens historie er en kilde til håb om, at Gud, der før har fornyet, vækket og retledt sit folk, også vil gøre det i vor tid. Gud gav gennem Esajas dette løfte: ”Husk ikke på det, der skete tidligere, giv ikke agt på fortiden; nu skaber jeg nyt, nu spirer det frem” (Esajas’ Bog 43,18-19).


tema

Munke & gamle liturgier

som inspiration til fornyelse

Uventet inspiration Daglige tidebønner i ungdommelige ­karismatiske kirker. Hvad sker der lige? Er børnene af Åndens frie leg pludselig begyndt at se munkene og de gamle liturgier som inspirationskilder? ­Umiddelbart var det det sidste, man ville have ventet. Den karismatiske fornyelsesvind blæste fra de frie pentakostale kirker i USA og har ­gennem årene langsomt, men sikkert bragt liv til en stivnet folkekirkelig kristendom i Danmark. Men nu er det, som vinden slår om. En længsel efter mere form og struktur vokser frem. En ny ­inspiration trænger sig på fra en helt uventet kant. Fra oldkirkens gamle bønner og liturgier. Vi opdager, at disse bønner og liturgier lever i bedste velgående i den katolske kirke og ikke mindst i de ortodokse kirkesamfund og klostre i Grækenland, Syrien, Rusland… Tidsåndens tendenser Måske bør vi slet ikke undre os. Vi lever i en tid med tiltagende opløsning og kompleksitet. Vi kæmper for at bevare blot et minimum af orden og struktur i vores hverdag. Mange og store ­interesser kæmper om vores sjæl.

­ ulighederne og markedet byder sig til. De store M fortællinger er afløst af Facebook og personlige biografier. Autoriteterne er afløst af X-Factor og ­selviscenesættelse. Vi mærker, at disse ­tidsåndens tendenser også påvirker vores måde at være kirke på. Friheden og spontaniteten kan ikke stå alene. Vi kan ikke i længden holde ud selv at skulle opfinde vores gudstjeneste og åndelighed. Det er som en krop, der mangler sit skelet. Den tidlige kirkes vidner Men hvis ikke Gud havde henledt opmærksomheden på den tidlige kirkes vidner, havde vi nok ikke åbnet os for et så uventet svar. Hvem havde troet, at vi som moderne lutherske kristne skulle begynde at lytte interesseret til Benedict af ­Nurcia og Ignatius af Loyola? Hvem havde troet, at det lille spinkle Dybere Liv-spor på Sommer­ Oase skulle blive til en befærdet vej? Og dog. Måske ville længslen efter stilheden og skøn­ heden før eller senere have ført os derhen. Vejvisere i nyere tid Men som altid er der vejvisere. Mennesker som før alle andre mærker Åndens vej, og som tager deres egen længsel alvorligt.

Balance mellem liturgi og spontanitet Når det gælder en sund balance mellem frihed og form, mellem spontanitet og liturgi, har særligt Peter Halldorf leveret vægtige bidrag. I sin bog fra 2004 ”Du kærlighedens flamme” skriver han om de to oliventræer, som i profeten ­Zakarias´ syn står på hver side af menighedens symbol, den syvarmede guldlysestage. Det er Josva og Zerubbabel, præsten og profeten, der ligesom Moses og Elias repræsenterer den hellige ordning og den åndelige frihed. Nye klosterlignende fællesskaber I en større international sammenhæng skyder der i disse år mange små nye klosterlignende kommuniteter frem med vidt forskellige profiler. Særlig springer New Monasticism bevægelsen i USA i øjnene, hvor unge flytter ind i storbyernes mest belastede kvarterer og danner klosterlignende fællesskaber, som de kalder ”The ­Simple Way” med inspiration fra grundlæggeren Shane Claiborne. En grobund for disse tanker og eksperimenter er også den norske Korsvej-­ bevægelse og magasinet STREK (www.strekmag.no).

07

Tekst: Carsten Dalsgaard Hansen cand.theol. , Vejle

I vores egen nordiske sammenhæng grundlagde frikirkepræsten Edin Løvås ­retrætestedet ­Sandom i Vestnorge mange år før nogen ­anden overhovedet drømte om retræter. ­Omtrent ­samtidig – omkr. 1950 – fik den danske folkekirkepræst Hakon Rabjerg og hans kone Isa visionen om at bygge et refugium og ­retrætested på Dejbjerg Hede i Vestjylland. Det blev til Hellig Kors Kloster. Som ­formidlere af den nye ­spiritualitet er det i nordisk sammenhæng uden sammenligning de to ­svenske forfattere Magnus Malm og Peter Halldorf, som i bog efter bog har rettet vores opmærksomhed på kirkens glemte skatte og deres relevans.


tema Tekst: Jesper Fodgaard Journalist & præst

08

Jeg var ikke.

åben foraf aferfaringen Guds nærvær De sidste tre år har været en personlig rejse mod en større og mere nærværende Gud for Malene Andersen. Hun fortæller her om sit møde med en karismatisk spiritualitet.

del af et menighedsfællesskab i Nordjylland med tilknytning til DanskOase. Her mødte hun en ­karismatisk tradition og praksis, som hun i ­begyndelsen var meget skeptisk over for. - Jeg kom til en menighed, hvor man talte om nådegaver og tjenestegaver, og det havde jeg slet ikke været vant til. Det rejste en masse spørgsmål for mig, for jeg vidste ikke, hvad det var, og hvordan jeg skulle forholde mig til det, siger Malene Andersen.

Da Malene Andersen blev konfirmeret, sagde hun ikke bare ja til fest og gaver. Hun sagde ja til Gud for resten af livet – og mente det. Men i mange år derefter mødte hun mest undervisning og forkyndelse, som handlede om at blive frelst, så hun kunne komme i himlen, og i dagligdagen oplevede hun, at Gud var ret fraværende.

- Det var faktisk meget alvorligt for mig, da jeg bestemte mig for at blive en del af menigheden, for jeg var ret nervøs ved det. Jeg skulle lige have slugt alt det med det karismatiske, griner hun.

- Jeg havde lært at tro på Gud hjemme, men havde ingen dybere erfaring af Guds nærhed. I mit hjerte vidste jeg godt, at Gud var der, men jeg var ikke åben for erfaringen af hans nærvær, og det blev der heller ikke lagt vægt på i det kirkelige fællesskab, jeg var en del af i de år, fortæller Malene Andersen, der i dag er 36 år og bor i en landsby lidt uden for Aalborg sammen med sin mand og deres to børn.

Gud vil velsigne i hverdagen Og mødet med nye ord og en forventning om, at Gud vil os noget, førte hende ud på en personlig rejse mod en større og mere nærværende Gud. - Jeg mødte troen på, at Gud vil velsigne os. Det havde jeg helt glemt. Jeg vidste, at han var der, og at han hørte mig, når jeg bad. Men jeg havde glemt, at Gud vil velsigne os. Min forestilling om, hvad Gud kunne gøre i os og gennem os, var ikke så stor, men langsomt opdagede jeg, at der var mere dybde og bredde i erfaringen af Gud, end hvad jeg havde set, siger Malene Andersen.

Skepsis i begyndelsen For tre år siden begyndte familien at blive en

I dag er det netop noget af det, hun sætter størst pris på ved fællesskabet.

Gud greb ind gennem forbøn Hendes rejse har ført hende igennem en længere sygdomsperiode med store smerter i ryggen efter en diskusprolaps. Det blev et vendepunkt for hende, da hun oplevede, at Gud gennem forbøn greb ind, så hun igen kunne udføre helt almindelige ting som at vaske tøj og handle ind. I dag tjener hun mennesker – såvel raske som syge – både i og uden for menigheden med forbøn, og hun oplever ofte, at Gud minder hende om bibelvers eller opmuntringer, som hun skal give videre til andre mennesker. Et fornyet forhold til Gud - Jeg lever i et fornyet forhold til Gud. Det, der er stort for mig, er, at jeg ved, at Gud er trofast, og at jeg kan stole 100 procent på, at Gud er nær. Uanset hvad jeg lige føler, så er jeg gået fra en ret begrænset opfattelse af Gud til en du-erstor-Gud. Der er altid mere, Gud vil give os og gøre gennem os, siger Malene Andersen. Hendes rejse er ikke slut. Og der er ingen vej tilbage.


tema

“Gud er

meget, meget nær” er

Helle

Rønne

­Samuelsens oplevelse af at møde samfundets udsatte, i spændet mellem magtesløshed og tro. Helle er præst i København Vineyard. OaseMagasinet har bedt hende fortælle om kirkens erfaring af, hvordan troen fornyes gennem engagement i socialt-­diakonalt arbejde. Kirke, der gør en forskel socialt - Vi har en vision om at være en socialt ­engageret kirke, som i fællesskab ser den nød, der er og handler på det, fortæller Helle Rønne Samuelsen. København Vineyard har sit største sociale engagement i partnerskabet med Reden International, der hjælper ofre for kvindehandel. Her danner knap 40 kvinder fra kirken et frivilligkorps, der arbejder på Reden Internationals krise­center, værested, og sundheds­ klinik. En anden gruppe arbejder som mentorer for kvinder, der skal ­påbegynde en helt ny tilværelse udenfor prostitutionsmiljøet. Og en tredje gruppe i kirken har forpligtet sig til at bede for kvinderne. Hellig vrede Helle forklarer: - Arbejdet startede med, at jeg oplevede en hellig vrede over menneskehandel. Jeg kan simpelthen ikke have, at kvinder helt ned til 14 år bliver handlet som kvæg til at stå på gaden og prostituere sig selv eller arbejde i døgndrift på bordeller eller i porno­industrien.

Kvinderne er blevet bedraget eller solgt af fattige familiemedlemmer. Mange af dem har børn, som bagmændene truer med at slå ihjel, hvis kvinderne går til politiet, eller ikke arbejder hårdt nok. Og der er altid alvor bag truslerne. ­Bagmændene er skruppelløse og skyr ingen midler. Jeg kontaktede personligt Reden Inter­ national og spurgte, hvad vi kunne hjælpe med, og på den måde startede samarbejdet. Fornyelse i magtesløshed - Vi deler ofte med hinanden, hvordan vi gennem at vise Guds kærlighed på en praktisk måde, i mødet med en hjemløs, en ensom, en handlet kvinde, får sat hele vores egen tro og eksistens i perspektiv, både som fællesskab og som ­enkeltpersoner. Vi mærker en lille flig af Guds store blødende hjerte for de lidende mennesker, og vi får desperat brug for Gud, hans nåde og ­vejledning, siger Helle engageret.

Tekst: Natalie Videbæk Munkholm

Sådan

- Det er godt og sundt at føle sig magtesløs, når man må trøste en kvinde, som har mistet sit barn, fordi hun har vidnet mod sine bagmænd. Der må vi ty til Gud og tro på, at han hører bøn, og at han har kærlighed og omsorg for alle. Vi oplever, at vi alle sammen, alle mennesker lige meget hvilken situation vi er i, har brug for Gud, og vi bliver taknemmelige for, at han ikke har opgivet os, men er meget, meget nær! Kirken i aktiv berøring med verden Helle ­citerer teologen Emil Brunners ord: ”Ligesom flammen ­eksisterer ved at brænde, eksisterer kirken ved at være i mission”. Hun fortsætter: - En kirke, der ikke viser Guds kærlighed på en praktisk måde, er irrelevant for folk. Man kan lave smarte gudstjenester og underholdende prædikener, men står de alene, er det overspringshandlinger. Vores egentlige opgave som kirke er den samme, som Jesus havde, og han handlede på sin medfølelse for mennesker. Som kirker må vi være kendte for at have stor og medfølende og aktiv berøring med

den lidende verden. Det fornyer den verden, vi er sat i, det fornyer kirken, og det fornyer os selv som mennesker. Læs mere: redeninternational.dk edenchina.org kbh-vineyard.dk

Helle Rønne Samuelsen


tema

Fornyelse gennem

indre helbredelse

Christina Leinum er 38 år, er gift og har fire børn. Hun er læreruddannet, har en bachelor-­ uddannelse fra SALT og arbejder p.t. som sognemedhjælper. OaseMagasinet har talt med hende om forholdet mellem kristen tro og ­personlig ­genoprettelse.

Tekst: Morten Munch Redaktør af OaseMagasinet

10

Frugten af Jesu lidelse - Jeg forstår sammenhængen mellem kristen tro og personlig genoprettelse som altafgørende, forstået som den virkelighed Jesus gav sit liv for at kunne stå inde for, lyder det fra Christina. - Jeg forstår personlig genoprettelse som en frugt af Jesu lidelse. Jf. Esajas 53 som beskriver, hvilken vej Jesus måtte gå; han led og døde for menneskets sygdomme og synd. Den kristne tro omhandler hele mennesket; tanker, sind, krop og følelse. - Helbredelse af legeme og sind bliver ikke fuldstændig på denne side af Jesu genkomst. Men kirken er kaldet til, allerede nu, at leve i og være på vej i Guds riges virkelighed, og gennem bøn og praksis at være et helbredende fællesskab. Ikke bare teori Det er ikke bare teori for Christina. Hun har ­oplevet en livsforvandlende heling på mange områder af sit liv; psykisk, følelsesmæssigt, ­intellektuelt og relationelt. - Jeg tror, essensen i min indre helbredelse har været at mærke Guds faderkærlighed til mig personligt. Den indre tomhed, der længtes efter noget mere, talte sandt. Profeti og terapi hånd i hånd Profetiske ord, drømme, syner og faglig terapi går op i en højere enhed i Christinas oplevelse af større helhed i sit liv. Tilgivelse af fortidens oplevelser og mennesker har også været en afgørende faktor i helbredelsesprocessen. Christina forklarer: - I mødet med Guds ­ubetingede kærlighed er det kun den ­videregivende kærlighed, den der tilgiver sig selv og andre, der giver liv. Det har været afgørende at møde mennesker, der kendte til Helligåndens kraft til at sætte fri. Det har også været vigtigt at

møde mennesker, der både har faglig ­p s y k o l o ­g ­i s k kompetence og forstår den spirituel­ le virkelighed. Jeg tror, kirken har brug for begge dele. At finde sin identitet i Gud C.S. Lewis og Leanne Payne har begge været ­inspirationskilder for Christina i spørgsmålet om sand identitet. - Lewis beskriver kampen om menneskets identitet med en smuk poetisk røst i de syv ­Narniabøger. Den isnende kulde og endeløse vinter, der ligger over Narnia, er ikke det sande Narnia. Landets beboere er skabt til noget bedre. Gennem løven Aslan’s kamp mod den hvide heks vindes deres sande identitet tilbage. - Leanne Payne taler om Guds ’objektive sandhed’ om os og om korsets helbredende kraft. Hendes tale om en ’sand forestillingsevne’ har været en hjælp for mig til at se det ’højere gode’, vi er skabt til. - Vi må komme til live i den identitet Gud har tiltænkt os, at vi helt og holdent er hans dyrebare børn, der er skabt til at vandre i værdighed. Det betyder noget, hvad vi går og tror Ifølge Christina har vi som kristne fællesskaber brug for at blive rystet op i vores tankesæt, ­teologi og pastorale praksis. - Da Officeren i Kapernaum i Mattæus Evangeliet kap. 8 udtrykte en enkel og tillidsfuld tro på, at Jesus kunne helbrede hans datter, sagde Jesus til ham: ”Gå, det skal ske dig som du ­troede.” - Det har altså betydning, hvad vi går og tror. Tror vi, at vi for altid må leve med et dårligt selvbillede? Tror vi, at vi altid må kæmpe med den

nedbrydende kommunikation familien imellem? Eller tror vi, at vi er skabt til noget smukkere, ­noget større? Helbredelse indebærer kamp Christina lægger ikke skjul på, at personlig ­helbredelse indebærer kamp. - Når vi begynder at vandre i det, Gud har lagt til rette for os, betyder det også kamp. Fjenden ­ønsker ikke at se os oprejste, derfor er det en daglig udfordring at blive i den gudskabte ­identitet. - Til dig, der længes efter indre helbredelse, vil jeg sige: Tro på at den længsel kommer fra Gud selv. Han ønsker at se dig genoprettet til at tage imod alt det, han vil give til dig, og give verden gennem dig.


Kl. 14, fredag d. 29. januar, ringede det ud til weekend for eleverne på ­Thomasskolen i Skovlunde, og kun 2 timer efter ringede det ind til en weekend

med

LederOase,

DanskOases Lederkonference. Med en koncentreret indsats fra ansatte så vel som frivillige medarbejdere blev aulaen på ­rekordtid forvandlet til café og reception, ­klasselokaler til ”Lederlaboratorier” og idrætshal til konferencesal lagt an til lovsang, inspirative oplæg og mulighed for forbøn for de godt 250 deltagere. Blandt LederOases talere kunne man finde James Lawrence, ansvarlig for ledertrænings­ programmet ”Arrow” og forfatter til bogen ”Growing Leaders”, Johannes Hansen, cand.theol. og leder i Apostolsk Kirke i Aalborg og Jørn Flohr Nielsen, professor og leder af Institut for Ledelse på Handelshøjskolen i Århus.

Konferencens talere havde fået til opgave at tale om modenhed bl.a. med udgangspunkt i metaforen om spejlet hentet fra Det nye Testamente i 2. Kor. 3, 18. – Spejlmetaforen passer enormt godt til den lederudvikling vi gerne vil sætte fokus på. Både det element, at vi mennesker spejler os i hinanden og den verden vi lever i, men også at vi som kristne spejler os i Gud, forklarer Dansk­Oases landsleder, Anne Mie Skak Johanson. Et program for ånd og tanke Fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag kunne man høre bevægende budskaber, fordybe sig i lovsang og modtage forbøn, og man kunne få lynkursus i ledelsesteori, blive præsenteret for nye og spændende perspektiver på ledelse, dele liv og diskutere oplæg og erfaringer med ­hinanden. Og formand for DanskOase, Jesper Oehlenschläger, der til daglig er sognepræst i Karlslunde Strandkirke, opfordrede deltagerne til både at fordybe sig i det intellektuelle indhold såvel som den spirituelle del af konferencen. En lærende konference - Man husker kun 10 % af det man hører, men hvis man også diskuterer det bagefter, så stiger læringen til 50 %, påpegede Helle Pahus, ansat i DanskOase, da hun skød de første ”laboratorier” i

gang. Og på lederlaboratorierne blev der da også sat god tid af til at diskutere oplæggene. Stort behov for netværk Og alle vegne, på gangarealer, i caféen og til netværkssamlinger blev der også udvekslet ­erfaringer og delt liv. Men særligt på netværkssamlingerne var der mulighed for at dele liv og erfaringer med personer i samme situation. Her var alt fra erhvervsnetværk til ­børneledernetværk repræsenteret. Og for sognepræst Carsten Riis Jensen var præstesamlingen noget af det vigtigste på konferencen: – Der er store ledelsesmæssige udfordringer i jobbet som præst både i forhold til frivillige og i forhold til menighedsråd, som ikke altid har den samme teologiske linje og det samme menighedssyn. Jeg fik især meget ud af de personlige samtaler, vi havde kolleger imellem. Og det er netop noget af det, koordinator for præstenetværket Helle Pahus gerne vil opnå med netværket – Vi har brug for nogen at følges med og dele liv med, især fordi præstejobbet mange steder kan være et ensomt job. Og så er det en stor opmuntring at mødes, forklarede koordinatoren, der også håber at langt flere sognepræster vil benytte sig af netværks­ tilbuddet.

Lovsang

James Lawrence

Lederlaboratoie

11

Tekst: Anders Damkjer

i Skovlunde

Fotos: Peter Madsen

265 ledere på lærende lederkonference


du er den Sprit-ny børneCD af Aalborg Valgmenigheds børn & teens. Alle numre er skrevet af menighedens børn og unge: DU ER DEN · DU SKA’ IK’ BESTEM’ OVER MIG · JEG HAR ET HUS · HEY BOOGIE WOOGIE · HELLIGÅNDEN ER ET POSTBUD · PEGE PÅ JESUS · VI ER HELT FORSKELLIGE KOMMER DU, SÅ ER DET NU · GUDS RUSTNING · TOGSANGEN Produceret af Joachim Hejslet Jørgensen og co-producere Jakob Paulsen og Hanne Julie Møller

cd 125 kr.

udvidet nodehæfte med idéer til kreativ forkyndelse 99 kr.

Georg & GOnzo er ti år og gode venner. Georg har krøllet hår, er lidt buttet og løber kun i nødstilfælde. Gonzo er tynd som en lygtepæl. Han har gået i kirke hele sit liv og hørt bibelhistorier, siden han var lille. Nu er han ved at være træt af det. Georg derimod ved næsten ingenting om Gud, før han møder Gonzo. Han synes, at alt, hvad der står i Bibelen, er spændende.

Indb. · 99,95

www.prorex.dk Telefon 7456 3343 PS: Alt i bibler og salmebøger til konfirmanden – også salmebøger med navn i guldtryk!

Vækst og fornyelse i liv og parforhold

Gunhild Aaen Madsen Psykoterapeut

Praksis: Bramming og Århus

Tlf. 40 36 84 59 www.gamterapi.dk

Ønsker du hjælp i relation til dig selv, andre mennesker eller Gud

Kørt fast i livet eller parforholdet? Brug for hjælp til at finde nye veje?

Ellen Merrild

Socialrådgiver og psykoterapeut Praksis: Seggelundvej 11 6070 Christiansfeld

Tlf. 22 88 43 28 www.haabogudveje.dk


Romanen som griber mennesker verden over

William Paul Young Hytten 256 sider, indbundet, kr. 229,00

“HYTTEN er den mest fængslende roman, jeg har læst i mange år. Min kone og jeg grinede og græd, og vi måtte undervejs bekende vores egen mangel på tro. HYTTEN efterlader en med en 4. oplag længsel efter Guds nærvær.“ – Michael W. Smith, sanger og sangskriver

HYTTEN beskæftiger sig med det tidløse spørgsmål: Hvor er Gud i en verden, der er hjemsøgt af så ubeskrivelige lidelser?

“Når en digters fantasi krydsbestøves med en teologs lidenskab, resulterer det i en roman som HYTTEN. Den har potentiale til at få den samme betydning i vores generation, som John Bunyans Pilgrimsvandringen havde i hans. Så god er den!“ – Eugene Petersen, forfatter og teologiprofessor

William Paul Youngs debutroman har nu solgt i mere end 10 mio. eksemplarer verden over. I Danmark er den ude i fjerde oplag.

På opdagelse i den lutherske spiritualitet

Hvad gør vi med bjergprædikenen? I den lutherske tradition er bjergprædikenen mest blevet brugt som et skriftespejl, en tjekliste over etiske krav, som viser, at jeg har syndet og har brug for Guds nåde.

Står den kristne spiritualitet i modsætning til luthersk kristendom? Nej, siger denne bogs forfatter. Men den lutherske kirke har brug for at genopdage en luthersk spiritualitet, der i al for høj grad har været stuvet af vejen. Måske var Luthers trosliv ikke helt, som mange lutheranere tror?

Morten Munch (red) Dagslys – en pilgrimsrejse på 365 dage 384 s., kr. 278,00

Boris Salo Den glemte skat 176 sider, kr. 169,00

Magnus Malm Bag billedet 224 s., kr. 189,00

Men dermed misser vi, at Nyhed bjergprædikenen som alt andet i Bibelen dybest set handler om at lære Gud at kende. Og det gør vi primært gennem det liv, vi lever, ikke Magnus Malm de prædikener, vi hører. Et hjerte større end verden Ny, vigtig bog af svenske 288 sider, kr. 229,00 Magnus Malm

Brian McLaren: Kristen på en ny måde 240 s., kr. 228,00

Shane Claiborne Den uimodståelige revolution 304 s., kr. 199,00

David Murrow Kirken er jo kun for kvinder og bløde mænd 272 s., kr. 99,00

Læs mere om vores bøger på www.boedal.dk. Køb bøgerne fra hjemmesiden eller hos boghandleren.

Postboks 90 / 3300 Frederiksværk / Tlf. 48 79 73 77 / post@boedal.dk / www.boedal.dk


Foto: Jesper Riis

I skrivende stund er det stadig hvidt uden for mit vindue. Det

sommeroase.dk

er koldt – rigtigt koldt. Vinteren har varet længe, og nu længes jeg snart efter lidt forår.

Tekst: Michael Sjælland Konferenceleder

Det er godt nok kun februar, og der er en lille måned til du sidder med magasinet i hånden. Meget ændrer sig forhåbentligt på den tid. Fx at der er en måned mindre til SommerOase. Se, det kan skabe lidt begejstring her på kontoret. Naturens rytme minder mig om årets tema på SommerOase: ”Fornyelse”. Ligesom naturen hvert forår fornyes, sådan må vi som mennesker og som kirke igen og igen fornyes. Fornyelsen kommer ikke til os én gang – det sker ­kontinuerligt… Gud fornyer Fornyelse er ikke noget, vi selv skaber gennem nye og bedre teknologier, sundere ­levevis, ­succes på arbejdsmarkedet, intensiverede ­sanseoplevelser osv. Den grundlæggende fornyelse sker i den genåbnede relation til Gud, som udtrykkes i Jesu udstrakte hænder på korset. Livets fornyelse går gennem døden – Jesu død, i hvilken vi også er døde med ham bort fra det tomme liv præget af isolation og opløsning. Fornyelse for den enkelte betyder bl.a. også en tilbagevenden til de åndelige discipliner som

bøn, faste, meditation, tjeneste osv. Derigennem finder vi den rytme mellem hvile og aktivitet, som skaber grobund for en stadig fornyelse. Fra individ til skaberværk Fornyelse handler ikke kun om det enkelte menneske. Det rækker langt ud over det. Gud ønsker, at fornyelse skal være for alle. Det sker gennem en stadig fornyelse af kirken, som rækker ud til verden. Og endelig skal hele ­skaberværket opleve en fornyelse. Naturens rytme med vekslen mellem forår og vinter peger hen mod den dag, da alting for sidste gang gøres nyt – den endelige fornyelse. Fornyelse her og nu På SommerOase ønsker vi at skabe rum for fornyelsen af det enkelte menneske og kirken. Vi ved godt, at fornyelsen ikke kan forceres. Den sker i kraft af Guds Ånd. Derfor vil vi belyse fornyelsens mange vinkler, og gennem undervisning, lovsang, forbøn, pilgrimsvandring, fællesskab og fest sammen bede om, at Gud må komme med sin Ånd og forny os. Det er mit håb, at du som deltager på Sommer­ Oase må få et fornyende møde med Gud. Et møde, der fornyer dine tanker, værdier, længsler og motivationer, og virker genoprettelse til det gudsbillede, som du er skabt i.

dagstemaer

Vil du være med? Som altid er der brug for mange frivillige. Kontakt os på sekretariatet for at høre mere om mulighederne for at bære med. Send os en mail på ­­­frivillig@danskoase.dk. Sammen skaber vi ­Sommer­Oase.


Mød dem på SommerOase SommerOase 2010 byder igen på en række kompetente talere fra ind- og udland. Her kan du møde et par af dem. Kenny Borthwick Kenny Borthwick har været præst i 27 år i Church of Scotland. For fem år siden flyttede han til Holy Trinity Church i Wester Hailes, som er en socialt belastet bydel i Edinburgh. Kenny Borthwick er leder af New Wine i Skotland. Kenny drømmer om, at mennesker må lære ­Faderens kærlighed i Kristus at kende gennem Helligåndens nærvær og kraft, og ønsker at se en kirke rejse sig og gøre Kristi gerninger.

Gunni Bjørsted Gunni er 52 år og på 28. år præst i Missions­ forbundet, hvor han netop er begyndt som præst i Bethelkirken på Amager. “Gud er lige her, hvor vi er” eller “Det er virkelig­ heden, der er arenaen for Guds kærlighed” er hyppige sætninger fra hans mund, og derfor fylder åndelig vejledning en stor del af hans daglige arbejde. Hans passion er ikke mindst at være medvandrer og samtalepartner. Han har skrevet bøgerne “Skabersmilet” og “I virkelig­ hedens lys” og har lige nu en bog med arbejds­ titlen “Elsket nok til at tale sandt” undervejs.

Hans Weichbrodt Hans er en af tre ansatte inspiratorer i Svensk Oase. Han er cand.theol. og har arbejdet som præst i Svenska Kyrkan. Hans har skrevet bøger om Johannes Åbenbaring, Daniels bog og Helligånden. Han er en af de få, som kan tale troværdigt om eskatologi – tidernes ende. Han ønsker, at kirken i enhed må nå ud til alle samfundslag og alle dele af verden med ­korsets kraft og Helligåndens fylde.

15

Både DanskOase og Børne& UngdomsOase kom ud af 2009 med

Derimod er den økonomiske omlægning på Sommer­Oase slået igennem, således at Sommer­Oase ikke længere belaster DOs samlede økonomi. Det endelige, reviderede årsresultat foreligger endnu ikke ved redaktionens slutning. Derfor er det et forsigtigt estimat, at DanskOase går ud af 2009 med et forventet overskud på mellem 250.000-300.000 kr. Overskuddet har været

pæne resultater nødvendigt for at dække det tab i egen­kapital, som SommerOase over nogle år har påført Dansk­Oase.

Set i lyset af sidste års underskud og negative egenkapital, er det første skridt til nødvendig fornuftig konsolidering af foreningens økonomi.

Set i lyset af manglende indtægter er det et meget positivt resultat. Det er dog et resultat på 80.000 mindre end budgetteret, hvilket har fået konsekvens for budgettet for 2010, der er blevet tilsvarende nedjusteret.

Samtidig med medlemshvervning iværksættes en langsigtet strategi for medlemspleje, så det større tilskud målrettet omsættes til værdi­ skabende aktiviteter på lokalt plan.

Børne- og UngdomsOase Også Børne- og UngdomsOase (BUO) fik en ­lavere gaveindtægt end budgetteret. Her mang­ lede 90.000 kr. i forhold til budget. Til gengæld betød en øget satsning i forhold til medlems­ hvervning et betydeligt større tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd, som resulterer i et ­forventet overskud på mellem 440.000-480.000 kr.

Styrket økonomi Samlet set betyder det, at begge organisationer går ud af 2009 med en styrket økonomi, hvilket kalder på taknemlighed. Vi er i stand til at ­fortsætte arbejdet med at styrke den lokale kirke til at være i mission, der hvor den er sat. Tak til alle der har båret med i form af gaver, frivilligt arbejde og forbøn.

Tekst: Michael Sjælland Sekretariatsleder

DanskOase Økonomien i DanskOase (DO) var i 2009 præget af manglende gaveindtægt. På trods af ­ekstra gaver i forbindelse med giverkampagner, nåede vi ikke det budgetterede resultat. I alt mangler der i 2009 gaver for 280.000 kr. Det betød løbende besparelser og nedskæringer i ­aktiviteter. Bl.a. er ønskede ansættelser blevet udskudt.


På grund af noterne finder man betydninger eller tolkninger, som kan pointere hele meningen med passagen. –Jens-Peter Vedel, 18 år Førhen måtte man slå nogle af de gamle ord op. Nu er de erstattet med nye eller forklaret forneden. Man kan hurtigere sætte sig ind i teksten. –Tabita Nyapini Tut, 18 år

16

Vi giver alle konfirmander Markus-evangeliet på hverdagsdansk ved undervisningens begyndelse. Og så får alle hele Bibelen på hverdagsdansk som gave ved selve konfirmationen. –Sognepræst Niels Jørgen Fogh, Herlev Nu kan de unge læse op. Det kunne de ikke før. –Sognepræst Jørgen Jørgensen, Aabenraa

www.forlagetscandinavia.dk info@scanpublishing.dk


Få ledige pladser til næste skoleår i 8. – 10. klasse, samt vores alternative 10. klasse, Euroclass


søger:

økonomiansvarlig

st i l l i n g sop sl ag

Som økonomiansvarlig i DanskOase bliver du en del af det dynamiske og målrettede medarbejderteam som udgør DanskOases sekretariat. Du får ansvar for administrativ styring og økonomi. Dine kompetencer • kender DanskOase og deler vores vision og formål • kan arbejde målrettet og selvstændigt • har god erfaring med økonomisk styring og administration Dine opgaver • bogføring og løn • budgetter og årsregnskaber • administration i forbindelse med konferencer • fundraising Dine løn- og arbejdsforhold • stillingen er på fuld tid • der arbejdes ud fra sekretariatet i Odder • løn i henhold til DanskOases lønpolitik Tiltrædelse 1. april 2010 eller efter aftale Ansøgningsfrist 8. marts 2010. Ansøgningen sendes til DanskOases Sekretariat, Rude Havvej 11, 8300 Odder, mail: sekretariat@danskoase.dk Att. Anne Mie Skak Johanson. Henvendelse vedr. stillingen kan ske til Michael Sjælland, sekretariatsleder i DanskOase tlf. 86543600. Se også www.danskoase.dk

SOMMEROASE I ODDER FRA DEN 17. – 23. JULI 2010 Velkommen til en uges camping med Gud og fællesskabet i fokus. Menigheder, fællesskaber og enkeltpersoner fra hele landet samles for at finde ny inspiration, ny kraft og ny begejstring i livet som kristen. Ugen byder på lovsang, undervisning, seminarer, koncerter, børne-aktiviteter, ungdomssamlinger, kaffe og meget, meget mere. Det er op til dig at vælge det, der udfordrer og opbygger dig optimalt. Kom og lad dig forny, inspirere og udruste! Tilmeld dig nu Tilmelding og betaling sker på sommeroase.dk. Du kan bestille en tilmeldingsblanket ved at kontakte sekretariatet på 8654 3600.

sommeroase.dk SommerOase arrangeres af

i samarbejde med

og

DanskOase T +45 8654 3600 E info@danskoase.dk w danskoase.dk


Tag familien med på højskole Kom på højskole som familie. Vi tilbyder bl.a. børnehave fra 1 – 6 år samt lyse 2-værelses lejligheder med tekøkken og balkon. Vælg mellem følgende liniefag School of Leadership School of Missions School of Discipleship School of Worship School of Counceling

Kolding Internationale Højskole International Apostolic Bible College

RT ESTA SKOL RiL 8. Ap p. E 19. S

Telefon +45 75 52 47 99 E-mail info@iabc.dk

www.iabc.dk

Rudehøj Efterskole skal have ny forstander/forstanderpar Sigbjørn Sørensen har meddelt bestyrelsen, at han og Mette ønsker at fratræde deres ­stillinger som ledere af Rudehøj Efterskole. Sigbjørn og Mette har været glade for deres tid på Rudehøj, men har også besluttet, at det er tid til forandring – for skolen, for familien og for parret selv. Bestyrelsen har forståelse for deres beslutning, og er meget taknemlig for den kæmpe indsats, de har lagt i at skabe en god skole for elever og medarbejdere. Bestyrelsen er trukket i arbejdstøjet for at finde en afløser for Sigbjørn og Mette. Carsten Baun, formand for bestyrelsen

8. klasse igen Mange vil nok glæde sig over, at Rudehøj Efterskole fra næste skoleår igen tilbyder undervisning i 8. Klasse. ”Vi kan se, at vi på elevfronten skal stå stærkt rustede til både finanskrise og kommende års faldende ungdomsårgange”, siger Sigbjørn Sørensen, der hermed udvider elevtallet til ca. 90-100 elever.

FRONT bringer håbet videre Den 12. januar tog 13 spændte elever fra Rudehøj Efterskoles Front-klasse til Sydafrika. I tæt samarbejde med iThemba Projects var målet at skabe håb i en ellers hård hverdag for de hårdt prøvede sydafrikanere. Front mødte forskellige mennesker fra området, og gennem såvel praktisk arbejde som forskellige aktiviteter hjalp de med til at skabe en smule bedre forhold for beboerne. Der blev plantet nye afgrøder i haver, så indbyggerne kunne se frem til at høste flere grøntsager, og der blev inve­ steret tid på at forbedre vuggestuer/børnehaver.

Før turen havde Front også indsamlet en del legetøj mm, som blev overdraget til de børn, der nærmest intet havde. Ud over dette underviste Fronterne på en lokal skole i discipelskab. Endelig var der også tid til at besøge en børneafdeling på et lokalt hospital, hvor de indlagte børn var i behandling for HIV/aids. Her blev der leget med børnene, evangeliet blev delt gennem dukketeater, og der blev bedt for de børn, der ønskede det. Vi blev mødt af Gud og mødt af en kultur til inspiration: At være taknemmelig, når man nærmest intet har. Det var inspirerende! Kim Klokmose, leder af Frontlinjen

Tekst: Carsten Baun Kim Klokmose

Nytfra Rudehøj efterskole


Pynt eop til Påsk

Husk at pynte op til påske! det minder os om, at det er en ­kristen højtid, hvor ­vi ­fejrer at Jesus blev korsfæstet og opstod igen fra graven. I påsken pynter vi op med gule og hvide farver, der giver lys og liver op, med æg og kyllinger og påskelam – fordi Jesu opstandelse giver nyt liv, ligesom foråret vi begynder på.

20

1: 2: 3: 4:

Mal æg: Kog æg, eller skold og pust æg, og mal dem med vandfarver, tuscher, klistermærker, glimmerlim. Hæng dem op, eller læg dem i skåle. Klip kyllinger og æg ud af karton, farv dem, lim dem på snore og pinde, og lav uroer til at hænge op. Saml grene og kviste ind fra haven eller skoven, og se dem springe ud indenfor Bag påske-historie-småkager sammen – se ­opskriften her på siden

Påskelørdag om aftenen Find en bibel frem - gerne en børnevenlig ­version. Opvarm ovnen til 150°C. Læg nøddekernerne i en pose, og luk posen. Slå på posen (fx med en kagerulle) så nøddeker­ nerne knækkes. Forklar, at efter at soldaterne havde taget Jesus til fange i Getsemane have, blev han slået af de romerske soldater. Læs ­Johannes 19, 1-3 Lad hvert barn lugte til eddiken. Put 1 tsk. eddike i en skål. Forklar, at da Jesus hang på korset og var tørstig, gav soldaterne ham eddike at drikke. Læs Johannes 19, 28-30 Tilsæt æggehviderne til skålen. Forklar at æg er et symbol på nyt liv. Forklar, at Jesus gav sit liv, for at vi kunne få nyt liv. Læs Johannes 10, 10-11

Påske historie småkager Her er et lille bageprojekt, I kan lave som en påske-aktivitet sammen med børn. Mens I bager sammen, gennemgår man nogle af påske­ historiens begivenheder. Prøv engang denne lidt anderledes måde at tale om påskens budskab med børnene. Du skal bruge følgende ingredienser.

2 dl. pekannøddekerner, eller­ andre typer nøddekerner 1 tsk. eddike 3 æggehvider Lidt salt 2 dl. sukker

Drys lidt salt i hvert barns hånd. Lad dem smage på det. Tilsæt en knivspids salt til skålen. Forklar at saltet er et symbol på de tårer, Jesu disciple græd, mens Jesus hang på korset. Saltet repræsenterer også al den bitterhed, der er i synd. Læs Lukas 23, 27

Vend de knækkede nøddekerner i blandingen. Sæt blandingen med teske i små toppe på bagepapir på en bageplade. Fortæl at hver lille top ligner den klippegrav, hvor Jesu legeme blev lagt. Læs Matthæus 27: 57-60 Sæt kagerne ind i ovnen. Luk ovndøren og SLUK for ovnen. Lad hvert barn sætte et stykke tape hen over ovndøren. Forklar, at graven blev forseglet og lukket. Læs Matthæus 27:65-66 Forklar, at vi godt kan være lidt kede af at efterlade småkagerne i ovnen, men Jesu disciple var helt sønderknuste over, at Jesus lå inde i graven, der var blevet lukket.

Påskemorgen Selvom vi ikke plejer at spise småkager til morgen­mad, så kan det være lidt en anderledes måde at starte påskedag på – og måske gør det ikke så meget med en enkelt småkage midt i påskemorgenmaden.

Lige nu ser blandingen ikke særlig lækker ud. Tilsæt nu sukkeret, og forklar at den sødeste del af historien er, at Jesus døde, fordi Han elsker os, fordi Han gerne vil kende os og vil, at vi skal tilhøre Ham. Læs Salme 34: 8, Johannes 3:1-6

Sammen med børnene åbnes ovndøren, og kagerne tages ud. Når man spiser kagerne, kan man se, at de er tomme indeni, ligesom Jesu grav var tom den allerførste påskemorgen. Læs Matthæus 28:1-9

Pisk blandingen med elpisker i 12-15 minutter, indtil der danner sig hvide toppe. Forklar, at det hvide er et symbol på, at vi er rene i Guds øjne, fordi vi bliver renset ved Jesu død. Læs Johannes 3:1-3

Påske-historie-småkagerne er lånt fra den new ­zealandske kogebog ”Destitute Gourmet: More stunning food from small change”, der er skrevet og samlet af Sophie Gray, en ­kristen kok.


Fr o n t

var lige, og man startede helt forfra. Nogen be­ gyndte at blomstre op, og man så helt nye sider af dem. Det var rigtig dejligt.

Rudehøj Efterskoles 11. klasse Front på mission i Sydafrika. - Den jord var virkelig ikke til at samarbejde med, udtaler Kristoffer Kruse om Sydafrikas røde jord, da han fortæller om, hvordan de anlagde en køkkenhave til et børnehjem i Sydafrika. Jeg har talt med tre elever fra Rudehøj Efterskoles 11. klasse, Front, om deres missionstur til Sydafrika. Kristoffer forklarer videre, at de er en klasse, der lærer om Gud, discipelskab, og hvordan de kan leve for Gud og fortælle andre om det. Derfor tog de i januar til Sydafrika, for at tjene andre, gøre

en forskel og fortælle om Jesus. - Før vi tog derned, skulle vi forberede et vidnesbyrd, så vi kunne fortælle om, hvad Gud har gjort i vores liv. Det var faktisk rigtig svært, fortæller Maria Nørlund, men tilføjer, at det var en rigtig god udfordring. Jeg spørger mere ind til ­processen ved at forberede turen, og det kommer frem at det at gå i forventningens glæde sammen er rigtig fedt og opbyggende. På selve turen oplevede Rikke Brunsnæs, at det gjorde noget ved dem som team: - Vi begyndte at se hinanden på en ny måde. Det var, som alle

- Og så var det fedt at møde en helt ny kultur. Selv om de var fattige, var de utroligt taknemmelige overfor Gud. Det lærte os at sætte større pris på den rigdom vi lever i. Jeg slutter med at spørge dem, hvad det fedeste ved deres tur var, og de er alle enige om, at det var at opleve sydafrikanernes spiritualitet. ­Kristoffer og Rikke husker med begejstring tilbage på et besøg i en huskirke. - De gav den utrolig meget gas og var vildt glade for Gud, slutter Kristoffer.

Tekst: Simon Nøddebo Balle Ungekonsulent

i Sydafrika

21

FRONT er en lokalgruppe i BUO.

Slovakiet, Lørdag d. 1. august kl. 05.00 tog en flok på 10 fra Odder Frimenigheds BUO-lokalgruppe af sted til Slovakiet. Vi skulle til CampFest, en kristen festival ­arrangeret af Youth For Christ Slovakiet. Vi tog ikke af sted for at høre musik, men fordi vi i ­ungdomsgruppen arbejder vi ud ”de 5 O’er” Ophøj: Tilbedelse, Opgave: Tjeneste, Omtale:

Evangelisation, Omslut: fællesskab, Overgivelse: Discipelskab. Vi ville gerne stille os til rådighed eller til tjeneste for andre, altså det var vores Opgave. Fulde af forventning Vi var fulde af forventning og lidt spændte på, for vidste kun lidt om opgaven i at være med til at bygge en lejr op til 3-4000 deltagere. ­Alligevel var motivationen helt i top, og vi var klar til både at rengøre toiletter og kartoffelskrælletjans. Vi var klar til at tjene. Til rådighed Christoffer Frydenlund (Chris) fortæller: - Det at komme ud til andre kristne i verden giver mig et meget bedre billede af at være knyttet sammen

med andre. Det har været super at møde andre fra ”familien”. Han siger videre: - Vi ville stille os til rådighed, og det blev - ud over at vi fik ­nogle opgaver - også en øvelse i tålmodighed. De planlægger ikke helt sådan, som vi gør, men vi var der jo ikke for at trimme deres måde at arbejde på, men blot at stille os til tjeneste. Jeg har fået meget ud af at være med på turen. Sjovt og lærerigt Eva Braüner siger: - Det var helt vildt fedt at møde så mange andre unge fra Europa. Det var særligt sjovt at lære vores slovakiske team­ leder at kende. Men det var også specielt at erfare, at hjælp til andre ikke kun behøver at være penge, man sender et sted hen. Vi tilbød vores hjælp helt konkret, og de tog imod den.

Tekst: Leif Johanson Ungdomsleder

here we come...


en kanon fed, vildt ”boing boing weekend for UngeLedere LederOase var inspirerende og helt igennem fedt!

Tekst: Kirstine Johanson Studerende, Odder

Jeg har opdaget en hel masse nye ting i forhold til mit lederskab, i forhold til kirken, i forhold til selvledelse og i mit forhold til Gud. I form af god undervisning og chancen for at snakke, dele erfaringer og udfordringer med jævnaldrende blev jeg udfordret og opmuntret på alle tænkelige måder. Vi kunne dele med ­hinanden, hvad der skete i vores lokale ungdoms­arbejde og i vores personlige forhold til mennesker og Gud. At dele udfordringer Jeg fik rigtigt meget ud af fællesmøderne på konferencen. Undervisningen var af meget høj kvalitet og ramte mig, selv om vi er noget yngre end de gamle ravne. Fordi Guds Ånd var mærkbart til stede, gjorde det lejren til et nyt ståsted for mennesker, inklusiv mig selv. Det var dejligt at være på en konference, hvor jeg oplevede at kunne dele de udfordringer,

som jeg står i som leder i kirken. Jeg faldt både i snak med de ”hippe” unge, og med de modne og ­kloge ældre. Det var dejligt at kunne tale åbent og ærligt sammen. Redskaber med hjem Noget, der betyder meget for en lejr som denne, er at få nogle redskaber med sig hjem - og det fik jeg i høj grad! Fx blev der undervist i, hvordan jeg som leder kan tage nogle forholdsregler, så jeg ikke ender i typiske fristelser, som en leder ofte finder sig selv i. De tre værktøjer, jeg fik med hjem, var at bruge tid sammen med Gud, at gøre brug af skriftemål i form af synds­forladelse og endelig at blive ledt af andre, altså få en mentor - en som jeg kan dele mine planer og beslutninger med, og som kan holde mig ansvarlig. Dette er redskaber, jeg kan bruge i mine udfordringer som leder, og som jeg allerede er godt i gang med. Håndgribelig undervisning Lørdag eftermiddag var alle deltagere på ­sporet for UngeLedere inde i København. Her fik vi ­mulighed for at komme hinanden ekstra nær og lære om det at være ung leder i dagens

Danmark. Det betyder meget som ung, at der er noget håndgribeligt undervisningsmateriale, og det var der en masse af. Alt i alt har det været en kanon fed, helt igennem ”rock on”, vildt ”boing boing”, totalt ”Pop Pop” (og andre udtryk man nu bruger i disse dage), rigtig dejlig weekend.


23

g”

En stærk

gudsrelation i en stærk generation

Man forstår ikke altid, hvad Gud vil med én, og hvor han vil have én til at gå hen. Derfor er det vigtigt, at man søger ham. Når Gud leder én, er det både i de store og de små ting. Filip Dahl underviste om det at være ledet af Gud. Han interviewede tre personer for at høre om, hvordan de var blevet ledt af Gud. Èn snakkede om, at Gud leder én til at være noget for andre. Hun fortalt bl.a. om, hvordan hendes smil havde ændrede noget i en ­anden persons liv, trods hun selv havde følt, at hun ikke gjorde noget. En anden var kommet på afstand af Gud, og var blevet ledt tilbage igen, hvilket var en historie mange kunne relatere til.

Efter den første omgang undervisning bød ­resten af eftermiddagen på caféhygge. ­Samtidig var der også en flok, som mødtes til netværkssamling, for UngeLedere. Det var både nuværende og kommende ledere som deltog. Der var en god stemning til samlingen, hvor mange viste ønske om at være en del Unge­Oases fremtid. Det er en villig og viljestærk generation af ledere som er på vej frem. Gud arbejder virkelig med de unge ledere, og han har store planer for dem hver især. De er villige til at gå langt for at se Guds vilje ske. De er glade for at have et netværk, hvor de kan få inspiration og dele tanker med hinanden. Netværket er et helhjertet og sammentømret fællesskab, som man allerede nu kan begynde

Børne- og UngdomsOase Rude Havvej 11 · 8300 Odder Tlf: 8654 3600 info@buo.dk www.buo.dk Sekretariatet er åbent: tirsdag – fredag kl. 10.00-14.00

LANDSLEDER: Anne Mie Skak Johanson landsleder@buo.dk

Bank: Reg. nr.: 4633 konto: 1-696-3798 SE/CVR: 25627997

KOMMUNIKATIONSEKRETÆR: Anders Damkjer ad@buo.dk

ADMINISTRATOR: Brian Rostved administrator@buo.dk

FRIVILLIG STAB Anders Haldrup, KonfiOase, anders@ungeoase.dk Camilla Yoo, camillayoo@buo.dk Ann-Britt Follmann, UngeOase, ann-britt@ungeoase.dk Jonathan David Delfs, UngeOase, jonathan@ungeoase.dk Jakob Højland Tønnesen, UngeOase, jakob@ungeoase.dk

at se en stor fremtid i. Senere blev det tid til lovsang, forbøn og undervisning. Det var et utroligt stærkt møde, hvor mange blev berørt. Thomas Balle underviste omkring ord og opbyggelse. Det at se sig selv i Guds øjne, og se at trods alle ens fejl, så var man stadig utrolig meget værd i Guds øjne. Også under lovsangen arbejdede Helligånden i mange, og flere var oppe for at dele et ord eller billede. Det var et rigtig godt møde - og en dejlig afslutningen på dagen. Nu ser jeg blot frem til næste gang vi skal mødes til et UngeOase event.

BØRNE- OG UNGDOMSOASES BESTYRELSE: Vibeke Førrisdal (Formand) Daniel D. Hansen Iben lysemose Jakob Nørgaard Jonas Serner-Pedersen

BØRNEKONSULENT: Per Holbo Rasmussen, per@borneoase.dk UNGEKONSULENT: Simon Nøddebo Balle simon@ungeoase.dk

Tekst og foto: Sofie Nyawade Madsen Studerende, Brønderslev

Den 12. december samledes 110 unge til MER’ i Århus. Der var MER’ af det hele; undervisning, fællesskab og lovsang – som vi kender det fra BaseCamp!


Kalenderen DET SKER I DANSKOASE DanskOase - nationalt 20/3 Repræsentantskabsmøde i DanskOase i Bykirken, Odense, se www.danskoase.dk under kalender 13-16/5 Danske kirkedage i Viborg, DanskOase er medarrangør, se www.kirkedage.dk 5/6 Besøgskonference i Karlslunde Strandkirke: Folkekirke og frivillighed. 4-10/7 Oaselejr Sjælland, uge 27, se www.oaselejrsjaelland.dk 12-17/7 WorkCamp 2010, uge 28, se www.sommeroase.dk 17–23/7 SommerOase 2010, uge 29, se www.sommeroase.dk

DanskOases netværk Præstenetværk 8/3 Halvårssamling for Præstenetværk Vest (Jylland og Fyn). Sted: Vejle. Se www.danskoase.dk under netværk / præstenetværk. 12–16/4 Præste- og lederretræte på Nya Slottet i Sverige. Se www.danskoase.dk under netværk / præstenetværk. Diakoninetværk 27/3 Workshop om græsrodsdiakoni. Medvirkende: Gary Sweeten, USA og Andy Niblock, Sheffield, England. Sted: Silkeborg. Se mere på www.hvedekornet.dk 30/8 Mønsterbryderkursus Hold #6. Udviklingsforløb i menneskelig dannelse. Se www.mariager-hojskole.dk under kortkurser.

Børne- og UngdomsOase (BUO) 20/3 Generalforsamling i BUO i Bykirken, Odense, se www.danskoase.dk 31/3 – 3/4 PåskeOase, Balle Efterskole - se www.påskeoase.dk 8/4 BUO Børneledernetværksgruppe, Karlslunde Strandkirke 12/7 – 17/7 WorkCamp 2010, uge 28, se www.sommeroase.dk 17/7 – 23/7 SommerOase 2010, uge 29, se www.sommeroase.dk

Øvrigt Alpha 13/3 Alpha Visionsdag i Aalborg, www.alphadanmark.dk 20/3 Alpha Visionsdag i Aabenraa, www.alphadanmark.dk Bevidste Borgere 1/5 BorgerFest i Randers. Forårsreception. Se mere på www.bevidsteborgere.dk

GAVER TIL DanskOase KAN INDBETALES: 1) Giro 735-2980 2) Bankoverførsel: 4633 - 4420 038771 3) On-line: www.danskoase.dk/betaling DanskOase ER GODKENDT EFTER LIGNINGSLOVENS §8A OG §12 STK. 3. SKAT har indført nye regler for indberetning af indbetalte gaver, Nu skal hver enkelt organisation indberette modtagne beløb. For at det kan lade sig gøre har vi behov for at alle givere der ønsker et fradrag indberetter deres CPR numre til Oase. Du kan enten ringe til kontoret eller sende en mail eller brev til sekretariatet. Det er selvfølgeligt op til den enkelte om de ønsker et fradrag for indbetalte gaver. Alle gaver bliver registreret på de pågældende givere, og en årsbekræftelse sendes ud i februar 2010

15.000 KR-REGLEN (LIGNINGSLOVENS §8A) Fradrag kan opnås for den del af årets samlede gavebeløb, som overstiger kr. 500, idet der dog ikke inden for et år kan fratrækkes mere end kr. 14.500,00 Ved opgørelsen af det samlede gavebeløb kan kun medregnes gaver, som er ydet med mindst 500 kr. til det enkelte formål. Ægtefæller kan hver fratrække indtil 14.500,00 kr., hvis de hver især har ydet fradragsberettigede gaver på 15.000,00 kr. eller derover. De fratrukne gaver skal kunne dokumenteres over for SKAT. GAVEBREVSORDNINGEN (LIGNINGSLOVENS §12 STK. 3): Ved at indgå en 10-årig aftale om at give et bestemt beløb eller en bestemt procentdel årligt, opnår du fradrag for hele det indbetalte beløb. Det maksimale fradrag er på 15% af den personlige indkomst.

Forsidefoto: Peter Madsen

1

Oase Magazine  

DanskOase's quarterly publication

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you