Page 1

03/2018 . GRATIS . FOR KIRKENS FORNYELSE

e

d

I

t

i

o

n


HJERTELIG VE

P Å

Vi er glade for igen i år at kunne byde indenfor på Bygholm Landbrugsskole ved Horsens til en uges sommerferie for hele familien.

Rude Havvej 11, DK-8300 Odder Tlf : 8654 3600 info@danskoase.dk danskoase.dk

Børne- og UngdomsOase Rude Havvej 11, DK-8300 Odder Tlf : 8654 3608 info@buo.dk buo.dk

DANSKOASES LEDERSKAB Frimenighedspræst Peter Sode Jensen (  formand   ) Sognepræst Ole Backer Mogensen (  næstformand   ) Landsleder David Laadal Mortensen Sognepræst Martin Drengsgaard Lærer Merete Kristiansen Projektchef Jan Korsholm Sognepræst Elisa Wejse Frimenighedspræst Henrik Kildahl BUO-repræsentant BUOS BESTYRELSE Chefkonsulent Peter Højvig (  formand   ) Frimenighedspræst Henrik Kildahl (  næstformand   ) Lærer Marianne Pihl ( Kasserer ) Sygeplejestuderende Linette Christensen Projektkoordinator Heidi Korsholm Knudsen Souschef og afd.leder Kim Klokmose ( suppleant ) Oase er en landsdækkende bevægelse bestående af menigheder. Bevægelsens arbejde er formaliseret igennem organisationerne DanskOase og BUO. Menighederne arbejder sammen for fornyelse, udrustning og mission i den danske kirke ud fra Folkekirkens evangelisk-lutherske grundlag. Gennem konferencer, netværk og ressourceformidling ønsker vi at skabe rammer for levende menigheder i mission.

S O M M E R O

SommerOase er DanskOases og Børne- og UngdomsOases fælles samlingssted. Her mødes nye og gamle venner og familier samles på tværs af generationer for at holde sommerferie sammen.

Det er vores ønske at være et imødekommende fællesskab, og vi håber, at du som ny deltager vil føle dig særlig velkommen på SommerOase.

Programmet er sammensat med fokus på mangfoldighed og med en bred vifte af tilbud om aktiviteter og undervisning til børn, unge og voksne.


A S E

NR. 1 - MARTS 2018

2 0 1 8

Side 8 || Romerbrevet

- er en genopdagelsesrejse i troen

Side 16 || Frivillighed

Side 24 || Bag om BeTween

- giver kæmpestor mening foto     : Elisabeth Hejslet

ELKOMMEN

indhold - udvikling af et juniorprogram

Side 31 || Familier fra Strandby

- fandt et fælles mødested

Hver dag mødes børnene, teenagerne og de unge på forskellige spor for at være sammen om leg, sang og forkyndelse.

Ruben Dalsgaard Generalsekretær DanskOase Anika Follmann Sørensen Landsleder Børne- og UngdomsOase

OASEMAG  Udgives af DanskOase i samarbejde med BUO – et fornyelses- og menighedsnetværk. REDAKTION  Ruben Dalsgaad ( ansv.  ), Anika Follmann, Peter Thise, Julia Sakskjær, Merete Dalsgaard. redaktion@danskoase.dk COVERFOTO  Emma Boisen LAYOUT  David Wanninger OPLAG  4 gange årligt. Oplag 4000 UDGIVER  DanskOase, Rude Havvej 11, 8300 Odder, danskoase.dk Bank : Reg. nr. : 1551 Kontonr. : 735-2980 SE/CVR : 18967006 ISSN Papirudgave 1904-1365  |  ISSN Online-udgave 1904-1373 ANNONCER  annonce@danskoase.dk Næste deadline : Se magasin.danskoase.dk Annoncer udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens linje. GENGIVELSE AF ARTIKLER Helt eller delvist – er kun tilladt med kildeangivelse.

foto     : Anne Hørlyck

I år afslutter vi vores treårige tema ”Genopdag Reformationen” med det afsluttende tema ”Genopdag troen”. Ved bibeltimerne skal vi være sammen om Romerbrevet, hvor Leif Andersen vil tage os med ind i bibelens univers og åbne Romerbrevet op.

Vi er i forventning til, at Jesus vil møde os gennem levende undervisning, fornyende lovsang og et åbent fællesskab. Det er vores håb, at vi alle går inspirerede, fornyede og forvandlede hjem.

GAVER TIL DANSKOASE MODTAGES MED TAK PÅ KONTO 1551 735-2980


Genopdag Re I år på SommerOase skal afslutter vi vores treårs tema ”Genopdag Reformationen” Vi er i stor forventning til at genopdage Den objektive side, troens fundamentale indhold, og den subjektive side,

FORMIDDAG Søndag Gudstjeneste || Han mætter os

» Mennesker har en grundlæggende sult, som kun Gud kan mætte

Mandag || Han afslører os

» I mødet med Jesus afsløres det, der har været gemt i mørket

Tirsdag || Han kæmper for os

Onsdag || Han sætter fri

Torsdag || Han lærer os at leve

» Jesus kæmper for at have fællesskab med os

» Jesus ønsker at give mennesker livet – det evige liv

» Vi er kaldet til at gribe og leve det nye liv, hvor vi bærer frugt

Fredag || Han holder, hvad han lover

» Gud svigter ikke sit folk, selvom de svigter ham

4 | OaseMag - SommerOase 2018


eformationen G E N O P D A G

T R O E N

og vi skal ”Genopdage troen,” ved at gennemgå Romerbrevet sammen. to fundamentale sider af troen: hvor vi genopdager vores kærlighed til og afhængighed af Jesus.

AFTEN Lørdag || Han kommer til os » Gud elsker verden og sender sin søn for at frelse os

Søndag || Han giver os alt

» Kristus mætter alle de behov, vi måtte have, så vi ikke behøver at søge længere

Mandag || Han oplyser mørket

» Jesus siger om sig selv, at han er verdens lys. Lyset kan både afsløre det skjulte, men også samtidig vise vej ud af mørket

Tirsdag || Han elsker til døden

» Jesus siger om sig selv, at han er hyrden, der sætter sit liv til for fårene

Onsdag || Han er livet

» Jesus siger om sig selv, at han er vejen, sandheden og livet

Torsdag || Han er livskraften

» Jesus siger om sig selv, at han er vintræet, og at vi er grenene

Fredag || Han udruster og sender

SommerOase 2018 - OaseMag | 5

foto     : Anne Hørlyck

TE

M

A

» Vi er kaldet til at stille os til tjeneste for verden med vores nådegaver


Talere

PÅ SOMMEROASE 2018 Leif Johanson er ansat som frimenighedspræst i Odder Frimenighed og har været det siden 2013. Oprindeligt er han uddannet elektriker og lærer, men oplever, at undervisning og forkyndelse er hans hjertesag. Han blev kristen som 25 årig og mødte dengang sin kone Anne Mie Skak Johanson. Sammen har de fire børn og to plejebørn. Leif har tidligere været landsleder for Youth for Christ og startede senere som ungdomsmedarbejder i OFM, hvilket nu er blevet til en præstestilling.

LEIF Johanson

Leif har været involveret i SommerOase siden dens begyndelse. Han var med i projektgruppen der købte Rudehøj, og året efter skolens opstart blev SommerOase i Odder en realitet. For Leif betyder SommerOase rigtig meget; det er en uge, hvor man kan møde de mennesker, man kender, være en del af menighedens liv og have tid til masser af fællesskab og hygge. Leif skal tale over temaet ‘Han oplyser mørket.’

Jen Baker er fra USA, men bosat i England. I 2003 oplevede hun et tydeligt kald til at sælge hus og ejendele og rejste til Devon i England uden nogen anelse om, hvad der skulle ske. Siden 1995 har hun været engageret som taler i kirker, på konferencer og events over hele verden, og her skaber hun rum for livsforvandlende oplevelser med Gud hos mange mennesker. Hun har tidligere været Director for ‘Anti-Trafficking’ hos City Hearts i England, og ‘Associate Pastor’ ved Hope City Church i London.

jen baker

Jen har mange interesser som fylder hendes fritid. Selv siger hun, at hun er besat af Starbucks. Hun har mange oplevelser i naturen, elsker at løbe og at give sig tid til gode snakke med mennesker. Jen skal tale over temaet ‘Han elsker til døden.’

Jens-Petter Jørgensen er 70 år og fra Norge. Han arbejder som højskolelærer på Ansgar Højskole i Kristiansand, hvor han i mere end 15 år har undervist i praktisk teologi. Han er kendt som en af initiativtagerne til den norske oasebevægelse og var leder af bevægelsen fra 1977-97. Det har også resulteret i et godt samarbejde med danske oasemenigheder og generelt skandinavisk kirkeliv, som han ofte rejser rundt og besøger. Derudover har Jens-Petter skrevet mange bøger om kristen vækst og modning. Blandt andet ‘Åndens gjerning i liv og tjeneste,’ ‘Mulighetens Gud,’ ‘Forandring’ og ‘Sterk nok til å være svak.’

jens-Petter jO/rgensen 6 | OaseMag - SommerOase 2018

Se flere på sommeroase.dk

I norske sammenhænge bliver han omtalt som en høvding i det norske kristenliv. Man kan læse historien om ham og den store betydning han har haft for den norske kirkehistorie i biografien, ‘Sant om livet’ der udkom i 2013. Jens-Petter taler på vores gæstedag over temaet ‘Han er livskraften.’


Hjælp lokale kristne række ud til de nødstedte i Irak og Syrien

Dansk Europamission HJÆLP TIL FORFULGTE · EVANGELIET TIL ALLE

SommerOase 2018 - OaseMag | 7


LEIF ANDERSEN

8 | OaseMag - SommerOase 2018


ROMERBREVET

ER EN GENOPDAGELSESREJSE I TROEN Leif Andersen er dette års bibeltime taler. Leif er oprindeligt fra Aalborg, 66 år og gift med Eleonora Skov siden 1975. Sammen har de fire børn ( den ene hos Jesus ), fire svigerbørn og fem børnebørn. Han er opvokset i Indre Mission og har et langt CV, der indeholder stillinger som rejsepræst og underviser på Børkop Højskole og nu på Menighedsfakultetet. Her underviser han i prædikenlære, sjælesorg og samtidsanalyse. For Leif er undervisning ikke bare en beskæftigelse, det er en passion. Han elsker dialog og samspil med eleverne, og han er meget optaget af det bibelske og kristelige stof i sig selv og den spænding, det har op imod nutiden og menneskelivet. Dertil finder han inspiration i nutidig og klassisk litteratur, i film, teater og tegneserier. Leif er en flittig skribent og har blandt andet skrevet ‘Gud, hvorfor sover du ?’ som er oversat til flere sprog, samt flere udgivelser herunder debatbøger, prædikenlære og bibelkommentarer. Leif glæder sig til SommerOase. Han glæder sig til at være sammen med mennesker, der holder af Jesus og Bibelen og ser især også frem til at være sammen med mennesker, der er usikre på det med Bibelen.

Sammen med Leif Andersen skal vi på SommerOase genopdage troen ved at studere Romerbrevet. Jeg har været forbi MF, hvor han til daglig underviser teologistuderende i prædikenlære og sjælesorg, for at høre hans tanker om årets tema. Vi skal jo genopdage troen til sommer, men hvordan kom du selv til tro i første omgang ? Jeg er opvokset med troen. Mine forældre lærte mig at bede, selv om det måske mest var far, der bar familiens forhold til Gud. Jeg kender ikke til at leve i ‘ikke tro,’ selv om troen til tider har hængt i en tynd tråd. Jeg kæmper med min egen natur, som ikke er religiøs overhovedet. Jeg bryder mig ikke om religion og bryder mig ikke om at bede. Jeg gør det alligevel, for jeg ved, at Jesus er der. Jeg må nok indrømme, at jeg af natur er ateist og af overbevisning er kristen. Denne overbevisning er grundet i, at jeg ikke kan komme uden om Jesus af Nazareth. Jeg kan ikke komme uden om, at han faktisk var den, han sagde, at han var. Jeg kan ikke komme uden om, at han har levet og faktisk opstod fra de døde. Jeg har mødt mange andre forsøg på at forklare Jesu liv og opstandelse i alt det, jeg læser, studerer, ser og hører, men de virker alle sammen utroligt tynde. Jeg mener ikke, de holder en meter i forhold til det nye testamentes eget billede af Jesus. Temaet på SommerOase er ‘Genopdag troen,’ hvad forbinder du med det tema ? Vi skal først og fremmest genopdage ham, som vi tror på. Dernæst skal vi genopdage troen som vores rækken ud efter Gud, vores længsel efter Gud og vores tillid til Gud. Hvis vi skal genopdage troen, skal vi zoome ind på Kristus. For mig er det billedet af Kristus, synet af ham, der er nøglen til alt i kristentroen. Det er hos ham, vi genfinder tilliden til, at Gud vil os det godt. Det er hos ham, vi genfinder tilliden til, at Gud kan tilgive. ▶

TEKST Daniel Hougaard FOTOS Simone Nygaard Madsen SommerOase 2018 - OaseMag | 9


◀ Hvad kan vi glæde os til ved at arbejde med Romer-

brevet ? Vi kan glæde os til at læse Paulus’ eneste systematiske gennemgang af frelsen. Han kan være noget af et rodehoved, men i Romerbrevet tager han sig sammen og bliver systematisk og knivskarp. Halvdelen af Romerbrevets hemmelighed er dets struktur, så den skal vi prøve at forstå. Så er der også enestående og helt fantastiske hovedord, som vi også skal have fat i. Vi skal arbejde med Guds kærlighed i dommen, nåden og forpligtigelsen. Det er hele tiden Guds kærlighed jeg leder efter, hvilket tema vi end har at gøre med. Hvad betyder Romerbrevet for dig ? Du kan faktisk godt sige, at det er genopdagelse af troen. Fordi troen er ikke noget, man har som fast ejendom – det er noget, man hele tiden genopdager. Jeg tror, det er selve troens natur, at det er en relation og ikke en udenadslære. Så for mig er det at læse og arbejde med Romerbrevet en troens genopdagelsesrejse. Selvom jeg er en gammel mand, kan jeg blive overrasket over Romerbrevets visdom og dristighed. Paulus er utrolig dristig i det, han siger, og igennem hans dristighed og visdom genopdager jeg, hvem Kristus er for mig. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der tidligere har været en del diskussion mellem dig og det, man kan beskrive som den karismatiske bevægelse. Særligt grundet bogen ‘Kære karismatiske venner,’ hvor står du i forhold til den diskussion i dag ? Jeg har egentlig ikke fortrudt så meget af det, jeg skrev. Men jeg har fortrudt meget, hvad jeg ikke skrev. For det første er der for lidt selvkritik i den, og for det andet var det naivt at forestille sig, at jeg kunne invitere til en dialog, samtidig med at jeg slog folk i ansigtet. Jeg kan ikke fortænke folk i dag, at det var sådan, de i hvert fald oplevede det, jeg skrev. Jeg er stadig kritisk overfor store dele af den karismatiske bevægelse. En kritik, jeg faktisk oplever, at jeg deler med den mere moderate del af den karismatiske bevægelse. DanskOase er en del af den side i den karismatiske bevægelse, som jeg føler mig mest forbrødret med, og som jeg har lært meget af. Der er faktisk ting i Gud, som jeg først har forstået i mødet med den karismatiske bevægelse. I en artikel i ‘Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke’ fra 2010 nævner jeg en lang række ting, men jeg har blandt andet fået øjnene op for livet med Helligånden som en person, jeg har set mere af nådegavernes mangfoldighed, jeg har fået en mere konkret tillid til Gud som underets Gud, og jeg har noget om betydningen af erfaringen.

10 | OaseMag - SommerOase 2018

Kunne du åbne op for hvilken betydning, den åndelige erfaring har i dit liv ? Jeg kan følge længslen efter erfaringen. Erfaringen er et kærtegn fra Gud. Det er en påmindelse om, at han er der, og at han vil os det godt, at han elsker os. Men jeg kender nok mest til sorgen over, at erfaringen udebliver. Længslen efter erfaringen er en genuin længsel, men det betyder også, at sorgen over at den udebliver, er en ægte og en legitim sorg, og det er nok den side, jeg kender mest til. Længslen efter erfaringen er vist for mig blevet et permanent sår og en permanent sorg. Der er ikke rigtig nogen løsning i det end visheden om Guds kærlighed i Kristus. Jeg kan jo ikke forklare forskelligheden med erfaringen ved at sige, at min måde er den rigtige måde at være kristen på. Vi er forskellige, og Gud har vidt forskellig måder at behandle os på. Vi ser også denne forskellighed i evangelierne. Maria Magdalene og disciplen Thomas får to vidt forskellige møder med den opstandne Jesus. Maria får at vide af Jesus, at hun ikke må røre ham, og Thomas får at lov til at stikke sine fingre ind i sårene, som korsfæstelsen har efterladt. Vi skal arbejde på, at vores teologi, møder og gudstjenester giver plads til både en Thomas og en Maria. Der skal være frihed til, at vi kan være tilstede med den erfaring, som Gud nu giver os, uden at vi føler os forkerte. Lige meget om jeg får en stærk oplevelse af Guds nærvær, eller jeg erfarer Gud som fjern og tavs. En Maria skal ikke råbe til en Thomas : „Nej-nej; jeg måtte ikke røre ham, så må du heller ikke.“ Og en Thomas skal ikke råbe ad en Maria : „Hvad er der galt med dig ? Hvis du troede nok, måtte du også røre ved ham.“ Når jeg ser tilbage på diskussionen mellem mig og dem på min side og den karismatiske bevægelse, har vi nok været en flok Maria’er og Thomas’er, der har råbt for meget ad hinanden, i stedet for at lytte til den forskellige erfaring med Gud, som vi nu hver især har fået. Jeg har sikkert opført mig som en Maria, der siger: „Jeg må ikke røre, så må I heller ikke.“ Hvad glæder du dig til ved at skulle på SommerOase ? Jeg glæder mig at være sammen med brødre og søstre, der elsker Jesus. Jeg glæder mig til at gå på opdagelse sammen med dem.


troen er ikke noget, man har som fast ejendom – det er noget, man hele tiden genopdager.

"

Leif Andersen

SommerOase 2018 - OaseMag | 11


udvalgte

Seminarer

P Ă…

S O M M E R O A S E

12 | OaseMag - SommerOase 2018

2 0 1 8


Jesus og de jødiske fester

På dette seminar vil vi gennemgå de jødiske fester, sådan som de blev fejret på Jesu tid, og på den måde blive klogere på sammenhænge i Det Nye Testamente, som ellers ikke er så let at få øje på fra knap 2000 års distance. Israels festkalender er en vigtig kontekst for begivenhederne i frelseshistorien, og de jødiske fester kan være med til at åbne evangeliet for os, så vi forstår og ser mere af, hvordan Gud helt fra begyndelsen har planlagt sit frelseshistoriske klimaks : Jesus. I løbet af ugen vil vi dykke ned i påsken, pinsen, det jødiske nytår, den store forsoningsdag og løvhyttefesten.

Hverdagskost og trosliv

"Hverdagskost og trosliv" er for dig, der gerne vil sætte gang i dit åndelige fordøjelsessystem. Hvad betyder det ? Det betyder, at vi ønsker, at den næring, du får på SommerOase, bliver fordøjet på en måde, så du kan tage det med hjem til din hverdag. Vi bliver fyldt meget op i løbet af sådan en uge, og det kan være svært at gribe om alt det, vi modtager. På dette seminar ønsker vi at skabe en afslappet atmosfære med kaffe på bordet, forskellige muligheder for kreative udtryk, bøn og samtale, så vi kan få gang i fordøjelsen. Håbet er, at den næring du får i løbet af ugen, må blive omsat til liv og energi fremadrettet i din hverdag.

Kristen og kronisk syg

Hvordan kan jeg håndtere at leve med en kronisk sygdom, og hvordan kan Gud være en hjælp ind i det ? Det er et stort livsdilemma at tro på en Gud, der kan helbrede, men som endnu ikke har helbredt os fra en kronisk sygdom. Hvordan kan vi acceptere vores sygdom og leve med den, og hvordan påvirker det vores Gudsbillede ? Seminaret er bygget op som en blanding mellem undervisning og samtale/dialog mellem deltagerne.

Kirke blandt åndeligt nysgerrige

Vi lever i et samfund, hvor mange mennesker omkring os oplever, at der findes mere mellem himmel og jord. Vores venner og naboer har måske allerede forskellige spirituelle erfaringer. På dette seminar vil vi undersøge, hvordan vi kan være kirke og søge Jesu nærvær sammen med andre åndeligt nysgerrige på en måde, der opleves relevant og vedkommende.

sommeroase.dk

SommerOase 2018 - OaseMag | 13

foto     : Emma Boisen

I løbet af ugen skal vi bl.a. stifte bekendtskab med “Bøn i bevægelse” og øve os i at inddrage vores krop i vores gudsdyrkelse. Vi skal øve os i at være “Den lyttende kirke” og lade os fylde af Guds ånd igennem “Christfulness”.


o

PA Workcamp BYGGER VI SOMMEROASE SAMMEN

foto     : Maria Skovgaard

foto     : Anne Hørlyck

I uge 28 mødes over 100 frivillige for at bygge de fysiske rammer til SommerOase. Nogle opsætter telte, el-tavler eller toilet- og badevogne. Andre sætter over 2000 stole op inde i StoreTelt eller nørder med at få teknikken til at spille rundt på sporene på pladsen.

WorkCamping

Igen i år er der mulighed for WorkCamp’ing. Medbring din campingvogn allerede i uge 28 og bo sammen med de andre WorkCamp’ere i et hyggeligt fællesskab.

14 | OaseMag - SommerOase 2018

WorkCamp eventet på SommerOases Facebook side

foto     : Bastian Kjøller

På WorkCamp har vi brug for dig uanset hvor gammel du er, og hvilke evner du har. Måske er du tømrer og kan bygge en ny tribune til volleyområdet, måske er du kreativ og kan lide at male udsmykning til Between eller et af de andre spor. Vi har brug for både folk med store og små muskler, for på WorkCamp er der lige så mange forskellige opgaver, som der er mennesker. Måske er du en haj til at køre truck, traktor eller trillebør. Uanset hvem du er, finder vi opgaver, der passer til dig og dine evner. Alle er velkomne på WorkCamp. Det er gratis at deltage, og vi serverer maden til alle der hjælper med at bygge SommerOase.

FIND

WorkCamp er et arbejdsfællesskab med mening og tid til at være åndelige sammen. Når arbejdsdagen slutter, samles vi om en andagt og lovsang, og vi beder blandt andet for SommerOase.


Uforglemmelige oplevelser • Rejsefællesskab på kristent grundlag • Kvalitetsrejser for alle pengene • Busrejser i Europa, flyrejser til store dele af verden • Natur- og kulturrejser • Rejseledere der står til rådighed 24-7

Trevor Galpin Trevor Galpin fra SommerOase seminaret :

”AT OPLEVE FADERENS KÆRLIGHED” KOMMER TIL DANMARK I JUNI.

Sammen med hans kone Linda leder de en Fatherheart A skole på UMO basen Sjellebro ved Randers, fra den 3.-9. juni. Skolen er en uge med undervisning og fordybelse omkring Guds faderhjerte, så vi sammen kan modtage større åbenbaring og erkendelse af Guds kærlighed til os. Mere info : kontakt Grete og Gert Langvad på fhdk.langvad@gmail.com mobil 2343 3655

Læs mere på: www.felixrejser.dk eller ring på 7592 2022

Annonce

Annonce

Mere info og Tilmelding : www.ywam.dk/da/arrangementer/fatherheart-a-school

kunst medie tro Annonce

SommerOase 2018 - OaseMag | 15


Frivillighed

GIVER KÆMPESTOR MENING Jonas Stenkjær er mangeårig frivillig og elsker det stærke arbejdsfællesskab på SommerOase. Eventkoordinator Thomas Langvad opfordrer deltagerne til at huske at få sagt tak til de frivillige, de møder En stor truck kommer kørende med sand til sandbunkerne mellem campingvognene. Mange børn elsker at lege med sandet, og SommerOase skal være et sted, hvor børn kan lide at være. I trucken sidder Jonas Stenkjær. Eller det kunne han i alt fald have gjort. Jonas Stenkjær er en af de mange frivillige, som sørger for, at campingpladsen fungerer praktisk. Han kører truck, skruer fast og måler op. Arbejdsfællesskabet som frivillig er fantastisk. Vi kæmper for noget sammen. Vi ønsker at bygge Guds rige sammen, og det giver stor værdi, fortæller 26-årige Jonas Stenkjær, der har været frivillig i mere end 10 år.

JONAS

F R I V I L L I G

16 | OaseMag - SommerOase 2018

FRIVILLIGE OG VENNER Jonas Stenkjær er med i en gruppe af frivillige, som deltager på både WorkCamp og SommerOase og som er blevet venner privat. Nogle har gået på efterskole sammen, men ellers har gruppen lært hinanden at kende fra SommerOase-

TEKST Maria Callesen FOTO Emma Boisen


THOMAS

E V E N T K O O R D I N A T O R festivalerne, hvor de har været frivillige i flere år. „Vi var frivillige først, og så blev vi venner. Som venner er vi sammen i 14 dage, selvom vi gemmer snakken til om aftenen. Resten af SommerOase er anderledes, når vi har kæmpet for alle på WorkCamp. Vi får en mere nær relation resten af tiden,“ forklarer Jonas Stenkjær, der bor i Vejle. ALLE KAN BRUGES Jonas Stenkjær har været en del af et pladsteam, som står for det praktiske på festivalpladsen. De går en tur om aftenen for at se, om der er opgaver, som ikke er blevet løst. Eller om noget er gået i stykker. Og de sørger for, at det er nemt for andre frivillige at gå i gang. „Alle kan give en hånd med at sætte en badevogn op, men teltene omkring den skal også stormsikres. Det har vi klaret. Vi har forsøgt at være det usynlige team, som ingen andre lægger mærke til,“ forklarer han. Andre frivillige er mekanikere, elektrikere eller noget tredje. Det er ikke alle som er håndværkere, og på SommerOase er det ikke et krav at vide en masse. Men alle, som har en lyst og vilje, kan være med, siger Jonas Stenkjær, der er uddannet automatiktekniker. FRIVILLIG MED BØRN Jonas Stenkjær har ofte lagt op mod 130 timer i det frivillige arbejde i løbet af de to uger. Men de år, hvor han har haft sin søn

med, har han arbejdet mindre og i den forbindelse haft sin familie til hjælp. „Der er mange måder at være frivillig på, og man kan også være det sammen med sine børn. Det handler om, at mange giver lidt. Det kan være, at man som forælder skraber sandet i sandbunkerne lidt sammen, når man alligevel sidder med en blå plasticskovl. Eller man sætter solsejlet op, hvis det er faldet ned,“ uddyber Jonas Stenkjær. HØJERE FORVENTNINGER Thomas Langvad er ansat som eventkoordinator for SommerOase og er med til at lede det frivillige arbejde. „Det er imponerende med de mange frivillige på logistikdelen. Nogle har været med i mere end 10 år og bruger to af deres tre ugers sommerferie. De kommer for at arbejde og arbejder virkelig meget. De har et hjerte for det, og vi er taknemlige,“ fortæller Thomas Langvad. SommerOase er en velforberedt festival, men det kan også give udfordringer. „På grund af det stigende antal deltagere har vi udliciteret eksempelvis toiletrengøringen tre gange om dagen og køkkentjansen, hvor der sidste år skulle serveres 225 kuverter pr. måltid. Når vi flytter opgaver fra frivillige til eksempelvis et rengøringsfirma, skal vi dog passe på, at vi ikke kommer til at forvente denne service alle steder,“

siger Thomas Langvad og forklarer, at størstedelen af SommerOase bliver drevet af ildsjæle som Jonas Stenkjær og hans kammerater. „De knokler, så tingene glider. Og netop derfor kan de blive usynlige. Som deltager kan man komme til at forvente, at det bare fungerer,“ siger Thomas Langvad, der som nyansat i 2017 selv blev overrasket over, hvor stort et frivilligt arbejde, der bliver gjort. „Det er vigtigt at vise taknemlighed til de frivillige, der eksempelvis reparerer en tilstoppet pumpe i stedet for at gå til aftenmøde. Der må være en bevidsthed om, at det hele ikke kommer af sig selv,“ forklarer han. Jonas Stenkjær kan også mærke, at forventningerne er vokset. Man skal huske på, at vi laver en festival på en bar mark. Og de frivillige gør det, fordi de har et hjerte for det. Vi gør det, fordi dette er noget, vi vil sammen som kirke, siger han. Thomas Langvad anslår, at SommerOase ville være tre gange dyrere uden de frivillige. „DanskOase og SommerOase er baseret på frivillighed. Jeg tror, at der er en skabertrang i os alle. Vi kommer med vores idéer og vores arbejde og bruger det sammen med vores tro. Det giver kæmpestor mening,“ understreger han.

SommerOase 2018 - OaseMag | 17


L HE

MI PAIVINE

RÅD

N

Jeg er glad for at være med til at sørge for, at unge ikke skal gå alene med tunge ting og livsvigtige overvejelser, men kan få sparring og støtte. Jeg synes, det er fedt at tjene på den her måde, hvor jeg kan bruge de erfaringer, jeg selv har fået i livet og give noget, jeg selv savnede som forvirret ung – og så havde vi bare et dreamteam af frivillige rådgivere !

EN S

IM O N

F

E R NYGAAR

ELE

GIVER

Jeg har været leder af rådgivningen på ungesporet. Vi var med til formiddagsmøderne hos de unge, og det var så fedt at mærke deres energi og passion og deres måde at møde Gud på. Under mødet var vi til rådighed til samtaler for de unge, og det var hjertegribende at høre deres fortællinger om svære ting i deres liv.

B RU

J

P ES

SE

N

D

I V I R

KTRIKER

Jeg startede som frivillig på SommerOase for 10 år siden og har i al den tid arbejdet med elinstallationerne. Min baggrund som elektriker/ el-installatør gav mig en oplagt mulighed for at omsætte min erhvervsbaggrund til en frivillig tjeneste. Det har altid været en spændende opgave, men nogle gange en udfordring, som for eksempel da vi i Odder ikke havde så meget strøm til rådighed. Men det er sådan en fantastisk følelse at stå med en stor udfordring og så igennem godt sammenhold og en fælles kraft nå i mål alligevel. For vi har virkelig et godt fællesskab på vores lille el-hold. Vi bruger vores talenter på en lavpraktisk måde og har det bare altid sjovt sammen.

JE

TT

E FAUSHOL T

RUNNER

LÆGE

Jeg har været frivillig som ”runner” på SommerOase de sidste 13 år. Jeg er med til at hente og bringe ting, der bliver brugt under SommerOase, som ikke bliver lejet, fx møbler, udsmykning, instrumenter og legetøj. Det er en hyggelig tjans, hvor jeg får lov til at mødes med alle mulige mennesker, men der skal jo også køres og flyttes en masse.

Jeg er uddannet læge og tilbød, da SommerOase kom til Rudehøj at stå for en skadestue, hvor vi kunne tage os af skutte skader og problemer. Vi blev hurtigt et lille team, Allan Axelsen, Kirsten Olesen og jeg. Vi besluttede os for, at prøve at kombinere vores fag og vores tro på en ny måde, så når vi var færdige med at behandle patienterne sundhedsfagligt, ville vi bede for dem.

Jeg nyder at være en del af noget større, og selvom min tjans er ret usynlig, så er jeg bevidst om, at min opgave, er med til at give andre folk mere tid og overskud til at klare deres opgaver. I sin tid startede jeg, da jeg fik kørekort, fordi jeg synes, det var spændende at køre med stor ladvogn, og det er fedt at komme vidt omkring og få en god fornemmelse af, hvad der rører sig blandt mennesker.

Siden kom idéen om morgenløb, da vi synes, at der var rigeligt fokus på sjælen og ånden på SommerOase; vi manglede noget sundhed for kroppen.

18 | OaseMag - SommerOase 2018

Jeg tror, det er fedt at være frivillig på alle områder på SommerOase – men det er nok sjovest for alle parter, hvis man er frivillig på et område, hvor man har et talent.


I L LIG

G

O

HA

F NNE RIS GÅ

J

P ARNB J E R

VE

TS TEAM

D LE

Under Workcamp leder jeg en lille gruppe som stiller bad- og toiletvogne op, samt sætter vand – og afløbstilslutninger til. Dertil hører en masse ekstra ting, som for eksempel at sætte vognene i vater, som har været noget udfordrende, da marken er meget skrå. Det er hårdt og udfordrende, men samtidig er det dejligt at kende værdien og vigtigheden i det arbejde, vi udfører, og det er en stor glæde at være med til at bygge en lejr/camp på, som kommer til at give så meget til så mange. Der er noget frisættende, noget livligt i at yde frivilligt arbejde hver dag i en hel uge og modsat mit daglige arbejde, så kan jeg se frugten af mit arbejde kort tid efter.

SE

S BA

T IA

N F ODG

AA

E

E AS

SÅDAN BLIVER DU SELV FRIVILLIG

E

RD

RO

UC

Som ny havde jeg ingen erfaring på området, men man lærer ret hurtigt, hvad det kræver for at få møderne til at fungere. Det er vigtigt for mig at være frivillig og give noget til de mange tusinder mennesker, der kommer på SommerOase.

UE

IV

E G P Å SOMM

ENT PROD

SK

FR LI

EV

Jeg elsker min opgave, den er sjov, men også udfordrende. At være live event producer i StoreTelt består af kommunikation mellem liveproduktionen ude bagved, lyd- & lysfolkene, mødelederne og den ansvarlige for møderne i teltet. Det gælder om at følge godt med, når alle informationerne bliver givet undervejs i mødet. Man ved aldrig helt, hvad der kommer til at ske, og vi oplever, at Gud tit rykker lidt rundt i vores planer ( heldigvis ).

DI G

IL

R

E

AS

ITE

SP

O

R

LI

S

AN

R D

LI FI

ILL

E R PÅ B Ø R

NE

Måske kender du allerede en frivillig? Hvis du gør, så spørg gerne om der er noget, du kan hjælpe med.

Jeg var med til at lave skuespil på BørneOase. Jeg synes, det var rigtig sjovt at være frivillig med den opgave. Vi havde en dygtig instruktør som hjalp os, og vi mødtes i ugen før SommerOase for at øve stykket. Så havde jeg hjemmefra øvet replikker, så jeg kunne dem udenad, det lærte jeg virkelig meget af.

Eller gå ind på sommeroase.dk/bliv-frivillig og få inspiration til hvilke opgaver, du kan blive en del af.

Jeg fik også nye venner, og vi lavede en masse sjov med hinanden, samtidig med at vi igennem skuespillet var med til at gøre noget for andre.

Giv hvad du har af tid eller evner.

SommerOase 2018 - OaseMag | 19

foto     : Anne Hørlyck

Her kan du høre andre frivillige fortælle om deres oplevelser, og søge om at komme med på et frivillig-team.


oasetorvET | FÆLLESSKAB | HYGGE

OaseTorvet får i år endnu bedre rammer til både mad, fællesskab og hygge

foto     : Hannah Eklund

MAD

OaseTorvet har gode rammer for hygge og socialt samvær, blandt andet opstiller vi i år en hyggelig café-scene, med forskellige indslag i løbet af ugen. Her vil der være hyggelige rammer, hvor du kan slappe af sammen med din familie eller nye og gamle venner.

20 | OaseMag - SommerOase 2018

foto     : Anne Hørlyck

OaseTorvet er et centralt knudepunkt på SommerOase, placeret lige mellem campingområdet, StoreTelt og de indendørs faciliteter på skolen. I år udvides området med boder, hvor lokale leverandører serverer specialiteter til dig og din familie, så måltiderne under SommerOase bliver nemme og varierede.


FORSTANDER ANSÆTTES SKOLEN ÅBNER 2018

2019

HOLD 2 - EFTERÅR '19 2020

HOLD 1 - FORÅR '19

HOLD 3 - FORÅ

OUSTRUPLUND OVERTAGES

oasehøjskolen.dk

SommerOase 2018 - OaseMag | 21


STO/T ANDRES DELTAGELSE

Somme

Vi vil gerne give endnu flere muligheden for en sommer fyldt med Gud, oplevelser og fællesskab. Du kan være med til at give andre en god oplevelse på SommerOase. Støt andres deltagelse i dag : send et beløb med MobilePay til 2040 og skriv FRIPLADS i tekstfeltet . Slå Donation til i MobilePay app'en for at få fradrag

SPAR PENGE tilmeld dig nu

SommerOase.dk

22 | OaseMag - SommerOase 2018

ARMBAND T


TILSKUD TIL DELTAGELSE

erOase

Sidste år støttede vi over 100 deltagere - vi vil gerne få endnu flere med på SommerOase. Du kan nå at komme med i første ansøgningspulje, som går til og med 15. maj. Læs mere og ansøg om friplads her : sommeroase.dk/friplads

Annonce

PRISER

LIND FAMILIERÅDGIVNING P S Y K O T E R A P E U T M P F Dorthe Braüner Lind

T. 41417110 lind@familieraadgivning.com www.familieraadgivning.com Individuelt, par og familier

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening

...ved tilmelding senest

0-2 3-4 5-9 10-16 17-22 23+

31. JANUAR

109,225,425,525,849,1299,-

30. APRIL

119,275,475,575,999,1399,-

HEREFTER

Annonce

129,325,525,625,1049,1449,-

TIL HELE UGEN

Skal I med på Weekend PREP parkursus 24.-25. marts på Hotel Severin Samtaler om livet Parkurser m.m.

Prep Kursus med Hans Erik & Gitte Lykke

Gitte Lykke

Se mere på www.gittelykke.dk Kontakt 20 10 17 60

Psyko-, par- & familieterapeut Medlem af Psykoterapeutforeningen Mobil 20101760 gitte@gittelykke.dk www.gittelykke.dk

Gitte Lykke • Psyko-, par- & familieterapeut Medlem af Psykoterapeutforeningen • Praksis i Torrild og Aarhus

Praksis i Torrild og Aarhus

Annonce

Lægerne Axelsen og Fausholt foto     : Bastian Kjøller

ALDER ÅR

Vestre Strandalle 56, 8240 Risskov (  40  ) 86 17 76 74 ÅBEN KONSULTATION    : HVER DAG KL. 9 - 11

SommerOase 2018 - OaseMag | 23


Elisabeth

F R I V I L L I G

Elisabeth Skak Johansen 19 år Går i 3. G på gymnasiet Tilknyttet Odder Frimenighed, lig hvor hun blandt andet er frivil ejde. sarb dom ung og e i både børn

BAG OM BETWEEN

TEKST Merete Dalsgaard FOTO Maria Skovgaard

- UDVIKLING AF ET

Grin, leg, alvor, planlægning, gåture, bøn, brainstorming. Stemningen er i top og begejstringen stor blandt de unge BeTween ledere – også kaldet kerneteam, til sæsonens første planlægningsmøde. Nogle af lederne er gengangere fra sidste års team, andre er nye. Elisabeth Skak Johanson er på kerneteamet for tredje år i træk TEAM MED KRUDT I „Vi er et team, som allesammen elsker at lege med børn fra 9-13, så vi har jo krudt i numsen. Når vi har planlægningsweekender, holder vi derfor møde i halvanden time, leger en time, holder møde halvanden time, leger en time og så videre. Det lyder måske lidt langtrukket, men det gør noget helt vildt godt for teamfællesskabet. Volleyball i en time – vi har det nice, og det giver tid til lige at tygge på de ting, vi er ved at planlægge,“ forklarer Elisabeth.

24 | OaseMag - SommerOase 2018

Elisabeth blev frivillig på BeTween som ‘legetante’ for fire år siden sammen med en veninde. - Det var en opgave, hvor vi to skulle stå for forskellige lege på scenen, sprælle rundt og lave spas. Det var sindssygt fedt og gav mig masser af energi !, griner Elisabeth. Året efter blev hun spurgt om at blive en del af kerneteamet, hvilket hun sagde ja til : „Jeg tænkte yes ! Det var sejt at komme på kerneteam, og jeg tænkte, at det her giver credit. Men efterfølgende blev jeg mindet om, at det ikke var den rigtige motivation at gå ind i teamet med. Så jeg ventede med at melde endeligt tilbage, mens jeg tænkte over, om der var andet, der drev mig til dette arbejde. Det blev klart for mig, at det delvist var for min egen skyld, fordi jeg synes, det er sjovt. Og delvist for børnenes skyld, fordi jeg brænder for at give dem steder og muligheder for, at de kan møde Gud,“ siger Elisabeth.


foto     : Emma Boisen

BeTween

Sporet har pro gram hver da g på SommerO ase for 3. - 6. klass e BeTween Nathalie Nørb ledes af y og Lærke H olm

JUNIORPROGRAM I år er hun ansvarlig for forkyndelsen på sporet. Opgaverne består blandt i at omsætte det overordnede SommerOase-tema til et indhold i juniorhøjde og at finde talere. FRIVILLIGE ER ALTAFGØRENDE Det var en ven, som i sin tid gav Elisabeth invitationen til at blive frivillig. Hun havde vist et engagement på BeTween, som lederne havde bemærket. Andre frivillige kontakter selv sporlederen og tilbyder sig med det, de brænder for. Det begynder altid med en snak, hvorefter sporlederen finder en opgave, som matcher den frivillige. „Alle frivillige kræfter er bare sindssygt vigtige ! Vi ville ikke kunne lave BeTween, hvis vi ikke havde gruppeledere, en til at styre slides og så videre. Der er altid brug for folk,“ slår Elisabeth fast.

ET KALD PÅ DE ÆLDRE GENERATIONER Kerneteamet på BeTween drømmer om flere frivillige fra de mere modne generationer. „Vi er et ungt og energisk team, men savner også frivillige med mere livserfaring og visdom. I nogle situationer ville det være en lettelse, hvis der for eksempel var en gruppeleder på 30 eller 40 år, som tog sig af en konfliktsituation eller kunne dele sin erfaring, når vi skal træffe store beslutninger. Det betyder ikke, at vi unge ikke har autoritet, men nogle gange så betyder det bare meget, at man ligner en forælder,“ mener Elisabeth. ANSVAR OG TRYGHED I PLANLÆGNINGEN Kerneteamet består af cirka 10-12 personer. De mødes to til tre weekender i løbet af året. „Når SommerOase er slut, mødes vi og samler op ▶

SommerOase 2018 - OaseMag | 25


◀ på de evalueringer, vi har fået fra forældre, deltagere og frivillige. Her beslutter vi, om der skal udvikles eller ændres på nogle ting det følgende år,“ fortæller Elisabeth og forsætter :

„Når vi kommer til juni, gennemgår vi minutplanen for hele ugen, og så bruger vi ugen på WorkCamp til sammen at stille op og udsmykke BeTweens hal. På teamet er nogle ansvarlige for lovsang og andre for aktiviteter, forbøn, forkyndelse, rekruttering af frivillige.“ „Det er sporlederens opgave at fordele ansvarsområderne mellem os i teamet. Hun tager en individuel snak med os, hvor vi bliver spurgt til, hvad vi brænder for og er gode til,“ siger Elisabeth. Sporleder Nathalie Nørby har fokus på kontinuerlig oplæring indenfor de forskellige ansvarsområder. Derfor er der som oftest på hvert område en ”1’er” – en person med det primære ansvar og en ”2’er” – en person, som er føl og under oplæring. „Til møderne arbejder vi en stor del af tiden i disse ‘undergrupper,’ hvorefter vi mødes og deler, hvor vi hver især er i processen. Her kan man få sparring fra resten af teamet på eventuelle udfordringer, idéinputs og lignende. Det gør det meget trygt at have et ansvarsområde,“ fortæller Elisabeth.

2018 SNEAK PEAK Elisabeth overvejer et øjeblik, om hun skal løfte sløret for det kommende BeTween program 2018. „Okay, så fortæller jeg ganske lidt,“ smiler hun og forklarer : „Vi vil gerne gentage mange af de nye ting, som vi implementerede sidste år. En lavpraktisk ting er de markerede firkanter på gulvet, så hver gruppe nemt kan se, hvor de hører til. Vi får også igen to scener, så der er en stor scene til lovsang og forkyndelse og en mindre scene til sjov og spas. Det gør noget godt, at børnene får bevæget kroppen undervejs, og de kan bedre tune ind, når de ved, om det er seriøst eller sjovt, der skal til at foregå. Om morgenen vil der være fokus på undervisning og om aftenen fokus på vidnesbyrd. Der skal være noget både til hjerne og hjerte !“ PLADS TIL AT PRØVE TING AF OG GØRE TING FOR FØRSTE GANG „Når man som leder efter en hektisk forberedelse står midt i BeTweens hal under aftenmødet, og det hele kører, så giver det bare mening ! Når jeg ser på barnet – og på lederen, der tilbeder Gud. Når vi alle står der og danser til ‘one way Jesus,’ så er det det hele værd. “ Der er en energi, som jeg ikke tror findes nogen andre steder på SommerOase. De her børn er bare åbne, nysgerrige og modige. De tør stille spørgsmål og afprøve deres egen tro. For eksempel ved at gå til forbøn eller dele et vidnesbyrd, måske for første gang, smiler Elisabeth.

foto     : Lærke Holm

„Det er meget sjældent, nok aldrig, at jeg tænker jeg går glip af noget på SommerOase på grund af mine opgaver på BeTween. Nogle gange tænker jeg ’uh, jeg er træt,’ og at det er ærgerligt, jeg ikke kan sidde oppe til klokken tre om natten med vennerne. Men det kunne jeg nok ikke holde til alligevel,“ slutter Elisabeth med et smil.

Ønsker du at være frivillig på

ween BeT n du kontakte : ka

Nathalie – 42 32 60 46 nathalie@buo.dk

Lærke – 22 90 7767 lh@buo.dk

MMEROAS

E

NERFGUN BATTLE 26 | OaseMag - SommerOase 2018

foto     : Bastian Kjøller

SO


VI ER VILDE 

M E D

T E E N A G E R E

Annonce

“Vi vil se unge i bevægelse, så de sætter spor i egne og andres liv"

SommerOase 2018 - OaseMag | 27 DanskOases Efterskole


GOD NAT

VÆRELSER 150 VÆRELSER I FORSKELLIGE STØRRELSER Få et værelse der passer til dine behov. På Bygholm Landbrugsskole og Kursuscenter er der gode muligheder for at leje et værelse.

Enkeltværelse fra

1799,-

Prisen for enkeltværelser er blevet mere fordelagtig end tidligere år. Få et dobbeltværelse eller familieværelse med central beliggenhed, tæt ved Store telt.

Dobbeltværelse fra

2499,-

MULIGHEDER

PRISER o

ENKELTVAERELSE - PLADS TIL MEDBRAGT MADRAS BAD OG TOILET PA GANGEN ENKELTVAERELSE - DELEBAD OG DELETOILET ENKELTVAERELSE - EGET BAD OG TOILET 1-2 PERSONERS VAERELSE - PLADS TIL MEDBRAGT MADRAS EGET BAD OG TOILET DOBBELTVAERELSE - BAD OG TOILET PA GANGEN FAMILIEVAERELSE TIL 3 PERSONER - BAD OG TOILET PA GANGEN SOVESAL DAME SOVESAL HERRE o

o

28 | OaseMag - SommerOase 2018

1799,2099,2199,2499,2499,2999,99,99,-


sko/ n mad

RESTAURANT

RESTAURANT

& UDBRINGNING I OASEKØKKENET FINDER DU DAGENS MÅLTIDER Maden kan forudbestilles når du køber din SommerOase billet i løbet af foråret. Det er også muligt at købe madbilletter i receptionen på SommerOase.

NYT ANNONCEFORMAT 75 x 297 mm

Alle er velkomne i OaseKøkkenet hvad enten du bor på værelse eller gerne vil have en pause fra campingkøkkenet et par aftner. I OaseKøkkenet serveres sund, lækker og varieret mad hver dag. Menukortet offentliggøres i løbet af foråret.

Se muligheder på

danskoase.dk/hjaelp-til-dig/oasemag

UDBRINGNING Som noget nyt i år er det nu muligt, at bestille mad ud på pladsen til menigheden fra Oasekøkkenet. Menuen er den samme som i restauranten. Nærmere info om bestilling og levering kommer i løbet af foråret, på sommeroase.dk

MÅLTID

MORGENMAD FROKOST AFTENSMAD

VOKSEN

49,59,79,-

Køb en annonce i OaseMag! annonce@danskoase.dk

SommerOase 2018 - OaseMag | 29


camping & LANDSBYLIV PLADS TIL

På SommerOase er campingpladsen indrettet i små Landsbyer, hvor menighederne kan bo sammen og bruge ugen til at styrke deres fællesskab. Landsbyerne er med til at skabe trygge rammer for dig, der er her første gang, eller bare synes pladsen er lidt stor og uoverskuelig, og derfor gerne vil vide, at du kommer til at bo sammen med nogen du kender lidt i forvejen fra din kirke. Mandag aften er der Landsbyaften ...og vi opfordrer jer til at spise sammen i jeres menighed. Onsdag er der frieftermiddag, hvor vi ikke har noget på programmet. Benyt lejligheden til at lave sociale aktiviteter i jeres menighed, eksempelvis konkurrencer og lege for alle aldre. Fællestelt Som menighed kan I vælge at bestille et fællestelt, hvor I kan samles i menigheden. Teltet bestilles på www.sommeroase.dk senest d. 15. juni. Medbringer I jeres eget fællestelt, skal I huske at booke plads til dette.

150,250,350,350,350,-

Fælleslandsbyen

Er du ikke tilknyttet en lokal menighed eller oasefællesskab ? Hvis ikke, er du hjerteligt velkommen i Fælleslandsbyen. Her samles familier, singler og par i et varmt og åbent fællesskab, hvor du får mulighed for at lære andre mennesker at kende.

Ungdomslandsbyen

...er for dig, som deltager på VoksenOase og gerne vil bo sammen med andre unge ( 22-30årige ). Her er du velkommen uanset om du er single eller gift, og om du er her med eller uden venner.

$

foto     : Emilie Toldam

foto     : Jesper Rais

LILLE TELT VILLATELT CAMPLET CAMPINGVOGN AUTOCAMPER

PRIS

Landsbyer

o

TAG PA FERIE MED KIRKEFAMILIEN O G L A D FÆ L L E S S K A B E T B LO M ST R E

30 | OaseMag - SommerOase 2018


heidi

STRANDBY

KIRKE

Anna-lea STRANDBY

KIRKE

Familier fra Strandby FANDT ET FÆLLES MØDESTED

I den gamle fiskerby Strandby har SommerOase skabt et stærkt fællesskab på tværs af kirkeskel, og flere er blevet bevidste om deres nådegaver. Samtidig har en fornyet højmesse og børnekirke betydet flere kirkegængere. Nord for Frederikshavn ligger den lille fiskerby Strandby. Havnen har i mange år været byens livsnerve. Herfra sejler fiskerbåde ud og vender hjem med friske fisk. Ifølge turistbureauerne i Vendsyssel bliver byen i folkemunde kaldet ”En god ankerplads”. De seneste seks år har flere og flere mennesker kørt afsted til SommerOase og vendte hjem med frisk inspiration til det daglige kirkeliv i Strandby. Det begyndte i 2011, hvor tre børnefamilier tog afsted på sommerfestivalen første gang. De var spændte på det, for måske var det for karismatisk. Men de havde på forhånd undersøgt DanskOase så meget, at de havde besluttet at kaste sig ud i det.

Anna-Lea Sakskjær Mejlvang og Heidi Ettrup Lehm og deres familier var med fra starten. Den sommer blev skelsættende i vores liv. Vi oplevede en personlig forkyndelse, som var nem at omsætte til vores eget liv og fik meget inspiration med hjem til vores hverdag, erindrer 35-årige Anna-Lea Sakskjær Mejlvang. ▶

TEKST Maria Callesen FOTOS Elisabeth Hejslet

SommerOase 2018 - OaseMag | 31


◀ ALLE HAR NOGET AT GIVE

Familierne blev blandt andet bevidste om de nådegaver, som Gud har givet dem hver især. „Det handler om, at vi er blevet bevidste om den tilgang, vi som kristne bør have til nådegaverne, ligesom Paulus opfordrer os til at stræbe efter blandt andet helbredelse, kundskabsord og visdomsord. Det blev en øjenåbner for os, at vi selv kan stræbe efter disse gaver og nådegaver. Tidligere tænkte vi nok os selv som mere passive i det,“ forklarer Anna-Lea Sakskjær Mejlvang, der til dagligt arbejder som juridisk konsulent. Det blev tydeligt for os, at når vi dykker ned i det, som Gud velsigner os med hver især, så har vi noget at give ind i fællesskabet. Alle kan bidrage med noget, siger 34-årige Heidi Ettrup Lehm og forklarer : „SommerOase skaber rum for samtale og giver en fornyet lyst til at finde sammen og dykke ned i troens værktøjskasse.“ PÅ TVÆRS AF KIRKESKEL Folkene fra Strandby kommer på SommerOase fra forskellige kirker, men har oplevet et stærkt og fortroligt fællesskab på tværs af kirkeskel.

„På SommerOase taler vi sammen på en ny måde, og kirkeskellene bliver glemt. Vi var enige om, at vi måtte bevare dette fællesskab,“ siger Heidi Ettrup Lehm, der til daglig arbejder som kirke- og kulturmedarbejder i en sognekirke i Frederikshavn. Sammen med andre fra Strandby Kirke har SommerOase-deltagerne taget initiativ til at mødes i en åben bibelstudiegruppe hver 14. dag. Gruppen er åben for alle. Aftenens program kan blandt andet bestå af en podcast fra SommerOase eller et temahæfte fra DanskOase, som der bagefter bliver talt om. Derudover er der tid til bøn. „Noget af det, som vi har taget med ind i gruppen fra SommerOase, er den store rummelighed og fortrolighed. Der er en rummelighed på tværs af livssituationer og kirkeskel, som ellers kan være en svær øvelse,“ fortæller Anna-Lea Sakskjær Mejlvang om gruppen, hvor de 15-20 voksne deltagere hovedsageligt kommer fra folkekirken. Derudover er der også nogle fra en frimenighed. „Gruppen er vokset i antal, og der har været en stor personlig, åndelig vækst. Det er stort at følge med i,

Bo/rnekirke STRANDBY

32 | OaseMag - SommerOase 2018


hvordan Helligånden arbejder, og troen vokser hos folk hver især. Der er kommet en større bevidsthed om nådegaver og om, at man kan bruge dem i et fællesskab. Der er ligeledes sket en udvikling i bønnen, hvor de fleste i dag har frimodighed til at bede højt. De fleste byder sig også i højere grad til i forhold til tjenesteopgaver,“ fortæller Anna-Lea Sakskjær Mejlvang. FORNYET HØJMESSE OG BØRNEKIRKE Strandby har med sine godt 2.200 indbyggere altid haft et rigt kirkeliv med både Indre Mission, Metodistkirken og folkekirken. For få år siden blev også en frimenighed etableret i området. Både Anna-Lea Sakskjær Mejlvang og Heidi Ettrup Lehm er en del af Strandby Kirke, som er den lokale folkekirke. Da et nyt kirkecenter blev indviet i forlængelse af Strandby Kirke i 2012, flyttede søndagsskolen fra missionshuset ind i folkekirkens nye lokaler. Børnekirken har brugt materiale fra Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, men også agent-, rejse- og cirkustemaer og utallige sange fra BørneOase.

„Vi havde opfattelsen af, at der stort set ikke var nogen med musikalske evner i byen, men nu har vi pludselig oplevet en eksplosiv vækst. Nu har vi et team på over 15 sangere og musikere, der medvirker til gudstjenesterne,“ fortæller Anna-Lea Sakskjær Mejlvang, der sad i menighedsrådet, mens fornyelsen af højmessen stod på, og forklarer : „Vi fik inspirationen til fornyelsen mange steder fra, blandt andet fra DanskOase. Særligt tror jeg, at vi fik inspiration til det at forny sig uden at gå på kompromis med ordet.“ I løbet af et år steg antallet af gudstjenestedeltagere med 20 pct., så der i gennemsnit er omkring 130 mennesker til en gudstjeneste. „Mange børnefamilier er begyndt at komme trofast i kirken, og derudover har mange familier i byen fået et positivt møde med såvel kirke som børnekirke i forbindelse med dåb, konfirmation og andre højtider. Vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger fra folk,“ forklarer Anna-Lea Sakskjær Mejlvang, som også skal med på SommerOase i år. Vi kan ikke undvære SommerOase. Det er en saltvandsindsprøjtning, og det betyder meget, at vi kan hente inspiration med hjem til dagligdagen i Strandby.

Søndag den 22. april kl. 13.00-16.00, Hjordkær Missionshus, Klintvej 2A, Hjordkær, 6230 Rødekro

Se hvad vi sammen udrettede for udsatte familier i 2017! Alle er velkomne til gudstjenesten kl. 10.30 i Hjordkær Kirke. Kl. 12 serveres gratis frokost til alle. Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig. Hvis du vil have stemmeret på mødet, skal du være medlem. Ring 39 61 20 48 for at melde dig ind.

Annonce

I samme periode er højmessen også blevet fornyet. Salmebøgerne er blevet skiftet ud med storskærmsvisning, dele af liturgien er blevet nedtonet, og nogle salmer er blevet skiftet ud med lovsange med rytmisk musik.

Kom til årsmøde hos Mission Øst!

De jødiske fester kaster nyt lys over kendte bibeltekster Ny

ja n h o l m m o rt e n s e n

Jesus og de jødiske fester

Israels fester som guide til Det Nye Testamente I denne flot illustrerede bog gennemgår tidligere præst i Israel, Jan Holm Mortensen, de jødiske fester på Jesu tid og sætter kendte tekster i Det Nye Testamente i et nyt persider spektiv.

288 249,95 kr.

»På en overraskende måde kommer der nye vinkler på kendte bibeltekster, og ord, man før læste hen over .. bliver det, som skaber sammenhæng mellem Det Gamle og Det Nye Testamente.« Bodil F. Skjøtt, tidl. generalsekretær i Israelsmissionen lohse.dk

Annonce

Lohse | LogosMedia | Credo | Fokal | Kolon | Refleks Forlagsgruppen Lohse · 75 93 44 55 · info@lohse.dk

SommerOase 2018 - OaseMag | 33


VI PAKKER SOMMEROASE NED I FÆLLESSKAB

Når SommerOase slutter,

begynder den store nedpakning og oprydning af pladsen. Vidste du, at nogle af vores mest hårdføre frivillige begynder at klargøre nedpakningen allerede fredag aften og arbejder det meste af natten, så vi kan aflevere pladsen tilbage til Bygholm til tiden ? Lad campingvognen stå, få en sidste snak med naboen og vær med, når vi sammen pakker SommerOase ned i fællesskab. Der er nok at give sig til, og derfor vil vi gerne invitere dig og din familie til at blive og være med lørdag og søndag.

34 | OaseMag - SommerOase 2018

WorkCamp 2 slutter med fælles aftensmad søndag aften

foto     : Anne Hørlyck

Workcamp 2


BUO-DAG

FOR BØRN, TEENS OG UNGE

BUO-DAG 2018

Lørdag d. 7. april i Silkeborg Oasekirke

GT

BA

BØRNE- OG UNGDOMSOASE

LAN

INSPIRATIONSDAG OG GENERALFORSAMLING

R

...tag dine forældre med

I D S H O LD

2018.buo.dk

TILMELDING SENEST D. 23. MARTS

CARSTEN HJORT PEDERSEN m.fl. kommer, og snakker med dine forældre

KONGEBANDET spiller op til flagdans

EN LANGTIDSHOLDBAR

Annonce

- Børneopdragelse - Tro - Leder

Annonce

SommerOase 2018 - OaseMag | 35


foto     : Elisabeth Hejslet

SE MERigEpå

og tilmeld

d

Oase.dk Sommer

sommeroase.dk

2018

14.- 21. juli

OaseMag Marts 2018  

Få de første nyheder om programmet på SommerOase 2018. Læs bl.a. interview med bibeltimeholder Leif Andersen, præsentation af udvalgte semin...

OaseMag Marts 2018  

Få de første nyheder om programmet på SommerOase 2018. Læs bl.a. interview med bibeltimeholder Leif Andersen, præsentation af udvalgte semin...

Advertisement