Page 1

on i t a t i v In

til

r e d ø m s k r Netvæ tændige s v l e s for

Dansk Netværk vil hermed gerne invitere dig til dit første netværksmøde, gratis. Du har mulighed for at blive en del af et driftigt netværk for mindre virksomheder, iværksættere og freelancekonsulenter, og opleve hvad et målrettet forum for sparring, erfaringsudveksling, inspiration og networking med andre ildsjæle kan gøre for dig og din virksomhed. Medlemsskab i en af Dansk Netværks netværksgrupper giver dig mulighed for: ✓ Opbygning af gode, relevante og langsigtede relationer ✓ Fremdrift i din forretning via input fra andres metoder og best practices ✓ Individuel udvikling gennem sparring og erfaringsudveksling

www.dansknetvaerk.dk 88 88 84 83 info@dansknetvaerk.dk


Deltag som gæst eller bliv medlem

Sådan foregår et netværksmøde

Hvor andre netværksgrupper satser på hurtige kontakter og hurtig omsætning satser Dansk Netværk på de gode, langsigtede relationer, og hvis du kommer med som gæst vil du få et indtryk af de mange fordele ved at have et inspirerende netværk.

En netværksgruppe mødes fast 10 gange om året, hver måned undtagen juli og december. Vi mødes tre timer på en hverdagsaften til oplæg, networking, sandwich, kaffe og te.

Deltagelse som gæst er gratis. Bemærk dog at tilmelding er bindende og at der opkræves et gebyr for fravær uden afbud, for ikke at risikere at en plads går til spilde. Ønsker du herefter at blive medlem af gruppen kan du for en absolut konkurrencedygtig pris oprette et årligt medlemsskab, som giver dig adgang til minimum 10 netværksmøder og et helt nyt netværk af ligesindede iværksættere og selvstændige.

Til alle møder har vi inviteret en relevant foredragsholder eller sørget for et spændende emne, og du får mulighed for at høre om andres erfaringer, der kan give dig og dine netværkskolleger et skub i den rigtige retning. Herudover er der selvfølgelig afsat tid til samtaler og networking med de andre i gruppen, så den tætte kontakt og erfaringsudveksling styrkes konstant.

Om Dansk Netværk I sommeren 2007 søgte to midtjyske iværksættere med lys og lygte efter et netværk, hvor der var mulighed for at mødes med ligesindede selvstændige for sparring og vidensdeling. De fandt ikke et netværk med dette fokus, og derfor blev beslutningen om at starte Dansk Netværk taget. Dansk Netværk startede i Århus og har siden bredt sig til at blive landsdækkende, med netværksgrupper i større byer over hele landet og administrativt hovedkontor i Randers.

www.dansknetvaerk.dk 88 88 84 83 info@dansknetvaerk.dk

Information om Dansk Netværk  
Information om Dansk Netværk  

En brochure med information om Dansk Netværk, som arrangerer netværksmøder for iværksættere, mindre virksomheder og freelancekonsulenter.