__MAIN_TEXT__

Page 1

En undervisningsbog om politiske sange i det 20. og 21. århundredes Danmark. Sange lytter vi naturligvis til. Måske synger vi også med. Det giver en sanselig og følelsesmæssig nydelse. I danskfaget kan arbejdet med  sangtekster derfor give en mere oplevelsesrig undervisning.   Bogen præsenterer 34 sange, der brændende vil noget. Det er politiske, danske sange fra 1900-tallets begyndelse til i dag; fra “Jens Vejmand” til “Frit land”. En samlet gennemgang af den politiske sangs historie giver overblik over sangenes historiske kontekst. Desuden er der korte introduktioner til  hver enkelt sangtekst. Et udvalg af sangene er forsynet med noder og akkorder. For sange egner sig til fællessang. I det  analytiske arbejde med sangteksterne anlægger bogen danskfagets sproglige perspektiv. Bogen præsenterer derfor de nødvendige faglige begreber til analyse med fokus på det digteriske sprogs virkemidler.

9 788779 969964


Mikkel Guldhammer Sparsø & Mads Rangvid

TAKTER TIL TIDEN Politiske sange i det 20. og 21. århundrede

DA N S K L Æ R ER FOR EN IN G EN S FOR L AG


Takter til tiden Politiske sange i det 20. og 21. århundrede Af Mikkel Guldhammer Sparsø og Mads Rangvid © Forfatterne og Dansklærerforeningens Forlag 1. udgave, 1. oplag, 2017 Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner eller i virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun indenfor de rammer, der er nævnt i aftalen. Forlagsredaktion: Lars Granild Omslagsdesign: Simon Bodh Nielsen Nodesats: Morten Praëm Grafisk tilrettelæggelse: Dorte Cappelen Trykt hos Tarm Bogtryk Printed in Denmark 2017 Forlaget har forsøgt at finde og kontakte eventuelle rettighedshavere, som kan tilkomme honorar i henhold til loven om ophavsret. Skulle der mod forventning være rettighedshavere, som måtte have krav på vederlag, vil forlaget udbetale et sådant, som om der var indgået en aftale. ISBN 978-87-7996-996-4 dansklf.dk


Indhold Forord  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Den politiske sang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udvælgelseskriterier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temaer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 5  6  7  8

Historisk overblik: Den politiske sangs historie  .. . . . . . . . . . . . .

11

Sangtekstens formsprog  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 18 18 21 22 23 26 28 30 35 37 40

Lyrik og musik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sangenes form  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sangens stemme – det lyriske jeg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semantiske felter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Billedsprog  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Figurer i sproget  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ordspil og idiomer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sproglig stil – høj og lav  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indholdsanalysen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Analysemodel til sangtekster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbejdsoplæg – et dansksproget album som værk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sange 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jeppe Aakjær: Jens Vejmand (1905)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oskar Hansen: Når jeg ser et rødt flag smælde (1923)  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sven Møller Kristensen: Sangen om Larsen (1935)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nordahl Grieg: Kringsatt av fiender eller Til ungdommen (1936)  . . . . . . . . . . . . . . . . Poul Henningsen: Man binder os på mund og hånd (1940)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaj Munk: Den blå anemone (1943)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Halfdan Rasmussen: Noget om helte (1955)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Per Dich: Kapitalismen (1965)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steppeulvene: Itsi-Bitsi (1967)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ebbe Kløvedal Reich: Skipper Klements morgensang (1970)  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trille: Øjet (1970)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skousen & Ingemann: Herfra hvor vi står (1971)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benny Holst: Sang om merværdi (1971)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jomfru Ane Band: Plutonium (1977)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.V. Jørgensen: Bellevue (1977)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43 44 48 51 55 59 63 66 71 74 78 82 86 90 94 98


Kim Larsen: Blip båt (1979)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kliché: Militskvinder (1980)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pia Raug: Chile (1980)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sebastian: Vind og vejrhaner (1981)  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Björn Afzelius: Sång till friheten (1982)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shu-bi-dua: Den grønne (1982)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TV-2: Rigtige mænd (1985)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nanna: Afrika (1985)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gnags: Danmark (1986)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bob hund: Nu är det väl revolution på gång? (1998)  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Natasja: Gi’ mig Danmark tilbage (2007)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raske Penge & Klumben: Rundt (2011)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orgi-E: City2Musik (Hva’ glor du på?) (2012)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sys Bjerre: Kære Kina (2012)  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folkeklubben: Fedterøv (2012)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sivas (feat. Højer Øye): Viva (2014)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulige numre: Frit land (2015)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suspekt & Folkeklubben: Danmark (2015)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annika Aakjær: Plads nok (2016)  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101 104 108 111 114 117 120 123 127 130 133 139 142 147 150 153 158 162 167


Forord I de seneste år har man talt om, at der er en ny politisk orientering i dansk litteratur. Dette synes at være et bredere fænomen, der også gør sig gældende inden for andre kunstarter, fx musikbranchen, som har budt på udgivelser af mange nye politiske sange. Antologien her giver mulighed for et levende, historisk perspektiv på denne tendens. Heri finder man nemlig politiske sange fra begyndelsen af det 20. århundrede til i dag. Bogen er en antologi med danske, politiske sangtekster samt et par svenske og en enkelt norsk. Vores ønske har været at lave et undervisningsmateriale, som kan danne grundlag for en mere oplevelsesorienteret undervisning, idet sangene naturligvis skal lyttes til eller ligefrem synges. Når det drejer sig om sange fra nyere tid, vil det også være oplagt at inddrage visuelt materiale i form af musikvideoer eller perspektiverende medieklip. Bogens opbygning er enkel. Sangene præsenteres kronologisk. De er ledsaget af korte introduktioner, der skitserer de samfunds-, kunst- og kulturhistoriske kontekster, som er nødvendige for at forstå sangenes politiske indhold. For at give et samlet overblik over den politiske sangs udvikling fra 1900 til i dag har Jacob Westergaard Madsen (forhenværende museumsinspektør på Ragnarock – museet for pop, rock og ungdomskultur) skrevet en kort kronologisk oversigt, som bringes først i bogen. Til alle sangene hører der arbejdsspørgsmål. Disse lægger i særlig grad op til en sproglig behandling. Af samme grund indledes bogen med et længere afsnit, der gennemgår de nødvendige faglige begreber til analyse af sange, hvor vægten er lagt på sanges digteriske sprog og andre virkemidler. Da sange er lyrik, kan det præsenterede begrebsapparat også bruges til senere digtanalyse. Sangtekster er forståelsesmæssigt ofte mere tilgængelige end digte. Arbejdet med sangteksterne kan derfor give eleverne mulighed for at øve sig og opdyrke nogle analytiske evner, som de kan bruge senere i digtlæsningen. De kan ikke mindst danne sig en bevidsthed om og sans for det digteriske sprog og dets virkemidler. Som afslutning på dette afsnit om at analysere og fortolke sangtekster skitseres en analysemodel til arbejdet med teksterne. Endelig er der forslag til, hvordan man kan arbejde med sange som værklæsning.

5


Der er autoriserede kilder til de fleste af sangteksterne i bogen. Det drejer sig om Højskolesangbogen, Den nye sangskat og lignende udgivelser. Enkelte sange har vi været nødt til selv at transskribere, fordi der ikke findes autoriserede tekstversioner. Årsagen er oftest, at de pågældende sange slet ikke er udgivet som tekst. I enkelte tilfælde har vi været i kontakt med kunstnerne selv for at få autoriseret tekstversionerne. Sangudvalget i denne bog består altså overvejende af autoriserede tekstversioner. Dette afspejler sig også i sangenes retskrivning, hvor vi har respekteret kunstnernes forskellige skrivemåder; dog er egentlige sproglige fejl rettet, hvor de måtte forekomme. Endvidere har ældre sange fra Højskolesangbogen nudansk retskrivning. Sange skal naturligvis synges. Vi har derfor udvalgt ni sange, som er særligt egnede til fællessang. Disse har vi samlet under temaet »Fællessang: fællesskab og solidaritet« i den tematiske oversigt nedenfor, og i bogen er de forsynet med melodistemme og becifringer. Det er altså muligt at spille og synge disse sange sammen med eleverne. I øvrigt henviser vi til Højskolesangbogen og Den nye sangskat, hvor det er muligt at finde melodistemme og becifringer til mange af de øvrige sange. Hvis en sang kan findes i Højskolesangbogen eller Den nye sangskat, har vi angivet det umiddelbart efter sangteksten.

Den politiske sang Hvad er en politisk sang? Og hvilke skal man vælge til en bog om politiske sange? I bogen er der samfundskritiske sange, hvis politiske karakter ikke kan betvivles. De må nødvendigvis læses politisk. Det er fx sange som Benny Holsts »Sang om merværdi« og Per Dichs »Kapitalismen«. Af nyere eksempler er Natasjas »Gi’ mig Danmark tilbage« og Suspekt & Folkeklubbens »Danmark« utvivlsomt også politiske, om end de i højere grad beskæftiger sig med identitets- og værdipolitiske emner end med klassemæssige som de to førstnævnte. Dette er for så vidt helt i overensstemmelse med udviklingen i den politiske debat, hvor der bruges meget taletid og spalteplads på disse spørgsmål. Men hvad med en sang som »Itsi-Bitsi« af Steppeulvene eller C.V. Jørgensens »Bellevue«? Kan de kaldes politiske? Vi har valgt at lægge en meget bred forståelse af, hvad en politisk sang kan siges at være, til grund for vores sangvalg. I vores forståelse er sange, som beskæftiger sig med social ulighed, undertrykkelse og uretfærdighed,

6


klart politiske. Men også sange, som kritiserer eller blot problematiserer de bestående forhold inden for et givent samfundsmæssigt område – det være sig arbejdslivet, fritidslivet, spørgsmål om kønsmæssig ligestilling eller seksualitet – definerer vi i denne sammenhæng som politiske. Hertil hører også sange, der beskriver forskellige mennesketyper. Disse sange stiller spørgsmålstegn ved bestemte former for adfærd og personlighedstræk, der opfattes som negative; det sker fx i Sebastians »Vind og vejrhaner« eller Folkeklubbens »Fedterøv«. Sange som »Itsi-Bitsi« eller Skousen & Ingemanns »Herfra hvor vi står«, der beskriver et liv med andre værdier end de traditionelle eller herskende, tæller også som politiske. Som man vil bemærke, lægger vi i flere af arbejdsspørgsmålene op til, at man netop kan diskutere, i hvilken forstand en sang er politisk.

Udvælgelseskriterier Med den brede definition af det politiske er der et uoverskueligt antal sange at vælge mellem. Ved siden af det politiske har vi derfor haft som kriterier, at sangene skulle have haft en forholdsvis bred appel i deres samtid eller umiddelbare eftertid; at sangene tidsmæssigt skulle fordele sig jævnt over den periode, bogen dækker; at sangene skulle have en emne­mæssig spredning, og samtidig at den enkelte sang skulle være repræsentativ for sin samtids fremherskende politiske temaer. Endelig har vi ønsket at vælge sange af høj æstetisk kvalitet, tekstmæssigt og musikalsk. Et sidste forhold er nødvendigt at omtale, nemlig at bogens sangvalg har en slagside mod venstre. Vi har vitterligt ønsket at vælge sange med andre politiske orienteringer, men det har vist sig vanskeligt, når sangene skulle leve op til de netop nævnte kriterier. Kun Kaj Munk kan siges at repræsentere et højreorienteret politisk standpunkt, men dette kommer end ikke til udtryk som en klar ideologisk orientering i hans »Den blå anemone«, som er med her. Shu-bi-dua kan læses som en senere protest mod den massive venstreorientering og politisering. Det kommer bl.a. til udtryk i sangen »Den grønne«, som er med her. Der kan spekuleres meget i sammenhængen mellem musik og politisk orientering. Ifølge en svensk undersøgelse fra 2016 kan der eftervises en sammenhæng mellem politisk orientering og musiksmag (genremæssig). Undersøgelsen giver imidlertid ingen forklaringer på, hvorfor størstedelen af den bredt appellerende musik, der er politisk, orienterer sig mod venstre. Tilbage står bare, at den velkendte fordom om, at kunstnere er venstreorienterede idealister, tilsyneladende passer.

7


Temaer Som det fremgår af Jacob Westergaard Madsens historiske oversigt (s. 11), har de forskellige historiske perioders politiske sange deres særlige tematikker og karakteristika, som udspringer af den tid, de er skabt i. Men der er også temaer, som går på tværs af tid. Er tiden knap, kan man vælge at læse et af følgende temaer, der trækker tematiske linjer gennem den politiske sangs historie.

Fællessang: Fællesskab og solidaritet Vi har udvalgt ni sange, som egner sig til fællessang. Teksterne til disse sange er ledsaget af melodistemme og becifringer. Lad det være en opfordring til at spille og synge sangene sammen med eleverne. Jeppe Aakjær, »Jens Vejmand« (1905) Oskar Hansen, »Når jeg ser et rødt flag smælde« (1923) Nordahl Grieg, »Kringsatt av fiender« (1936) Per Dich, »Kapitalismen« (1965) Ebbe Kløvedal Reich, »Skipper Klements morgensang« (1970) Benny Holst, »Sang om merværdi« (1971) Pia Raug, »Chile« (1980) Björn Afzelius, »Sång till friheten« (1982) Nanna Lüders, »Afrika« (1985)

International orientering Oskar Hansen, »Når jeg ser et rødt flag smælde« (1923) Nordahl Grieg, »Kringsatt av fiender« (1936) Steppeulvene, »Itsi-Bitsi« (1967) Pia Raug, »Chile« (1980) Björn Afzelius, »Sång till friheten« (1982) Nanna, »Afrika« (1985) Sys Bjerre, »Kære Kina« (2012)

Typer i tiden Jeppe Aakjær, »Jens Vejmand« (1905) Sven Møller Kristensen, »Sangen om Larsen« (1935) C.V. Jørgensen, »Bellevue« (1977) Kim Larsen, »Blip båt« (1979) Sebastian, »Vind og vejrhaner« (1981) Sys Bjerre, »Kære Kina« (2012) Folkeklubben, »Fedterøv« (2012)

8


Nationen Kaj Munk, »Den blå anemone« (1943) Gnags, »Danmark« (1986) Natasja, »Gi’ mig Danmark tilbage« (2007) Ulige numre, »Frit land« (2015) Suspekt & Folkeklubben, »Danmark« (2015) Annika Aakjær, »Plads nok« (2016)

Kønsperspektiver Trille, »Øjet« (1970) Kliché, »Militskvinder« (1980) TV-2, »Rigtige mænd« (1985)

Parallelsamfund Trille, »Øjet« (1970) Skousen & Ingemann, »Herfra hvor vi står« (1971) Orgi-E, »City2Musik (Hva’ glor du på?)« (2012) Sivas (feat. Højer Øye), »Viva« (2014)

Modstandskamp og revolution Nordahl Grieg, »Kringsatt av fiender« (1936) Poul Henningsen, »Man binder os på mund og hånd« (1940) Kaj Munk, »Den blå anemone« (1943) Halfdan Rasmussen, »Noget om helte« (1955) Ebbe Kløvedal Reich, »Skipper Klements morgensang« (1970) bob hund, »Nu är det väl revolution på gång?« (1998) Raske Penge & Klumben, »Rundt« (2011) Sivas (feat. Højer Øye), »Viva« (2014)

Ungdomsoprør Steppeulvene, »Itsi-Bitsi« (1967) Trille, »Øjet« (1970) Skousen & Ingemann, »Herfra hvor vi står« (1971) C.V. Jørgensen, »Bellevue« (1977) bob hund, »Nu är det väl revolution på gång?« (1998) Sivas, »Viva« (2014)

9


En undervisningsbog om politiske sange i det 20. og 21. århundredes Danmark. Sange lytter vi naturligvis til. Måske synger vi også med. Det giver en sanselig og følelsesmæssig nydelse. I danskfaget kan arbejdet med  sangtekster derfor give en mere oplevelsesrig undervisning.   Bogen præsenterer 34 sange, der brændende vil noget. Det er politiske, danske sange fra 1900-tallets begyndelse til i dag; fra “Jens Vejmand” til “Frit land”. En samlet gennemgang af den politiske sangs historie giver overblik over sangenes historiske kontekst. Desuden er der korte introduktioner til  hver enkelt sangtekst. Et udvalg af sangene er forsynet med noder og akkorder. For sange egner sig til fællessang. I det  analytiske arbejde med sangteksterne anlægger bogen danskfagets sproglige perspektiv. Bogen præsenterer derfor de nødvendige faglige begreber til analyse med fokus på det digteriske sprogs virkemidler.

9 788779 969964

Profile for Dansklærerforeningens Hus

Uddrag fra "Takter til tiden"  

Uddrag fra "Takter til tiden"  

Profile for dansklf
Advertisement