Page 1

Grete Wiemann Borregaard og Dorte Sofie Mørk Emus

STJERNESKUD

0

og b e k s i g a m n i M

S kr iv og

l æs i

0. klass e

DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG


Xxxxxx

STJERNESKUD

0

Min magiske bog

Navn

Klasse

Til den voksne A: xx B: xx

1


Indhold Kapitel

Side

1 4-6 Velkommen til Nyø 7 Mit brev 2 8 Fru Spå 9 Ara 3 10-11 S som i slange 12 Stjerneskud 4 13-16 De ni vokaler 17 Min bog 5 18-19 S først og sidst 20 Fru Spås computer 6 21-22 D som i Dea 23 Den lange slange 7 24-25 H som i Hæs 26 Hanen Hæs 8 27-28 R som i Ræs 29 Ræven Ræs 9 30-31 L som i la la la 32 Ali 10 33 T som i trylle 34 Kan Ali trylle? 11 35-36 N som i Nyø 37 Alis historie 12 38 B som i bur 39 På Nyø


Kapitel

Side

13 40-41 P som i Pæn 42 Fru Spås vogn 14 43-44 M som i mus 45 Min maddag 15 46 V som i vaffel 47 Vampyr 16 48-49 F som i fest 50 Min tur 17 51-52 Jon er syg 53 Mit kæledyr 18 54-55 J som i Jon 56 Jon 19 57 G som i gave 58 En gave 20 59-60 K som i kat 61 Min fagbog 21 62 Kat rimer på nat 63 Mit rim 22 64-65 CQWXZ 66 Min fest 23 67 Hvad er der i skrinet? 24 68-69 På skattejagt 70 Fru Spås skat 71 Farvel til Nyø 72-78 Ekstra opgaver


Velkommen til Nyø

Kapitel 1

Dea

Jon

Sne

Til den voksne

4

Se på kortet over Nyø. Hvordan kommer man over til øen? Bor I selv på en ø? Har I besøgt en ø? Kender I navne på andre øer? Tal om de seks personer og dyr rundt om kortet. Hvad hedder de? Hvor tror I, de bor? Hvad kan man lave på Nyø? Har I været på camping? Eller på café? Læs kapitel 1, mens eleverne ser på kortet.


1

Find vej

Fru Spå

Ara

Ali

Til den voksne Tal om ruten, som børnene cykler i kapitlet. Hvad cykler de forbi? Hvem bor hvor? Eleverne skal indtegne ruten og sætte kryds der, hvor brevet lå. Lad eleverne farve stjernen gul, når opgaven er løst. Led sammen efter ord og bogstaver på kortet. Skriv dem op på tavlen, og tal om, hvad de betyder.

5


Et brev 1

Sæt ring om ord og bogstaver

Til den voksne

6

Eleverne skal tale om brevet to og to. Hvad mon der står i brevet? Herefter skal eleverne sætte ring om bogstaver og ord i brevet. Spørg, om de kender nogle af bogstaverne, og skriv dem på tavlen. Tal om, hvordan man kan se forskel på, hvad der er bogstaver, og hvad der ikke er.


Mit brev 1

Skriveopgave 1

Skriv og tegn

Til den voksne Eleverne skal selv skrive et brev. Tal om reglerne for børneskrivning. Tal om, hvem man kan skrive til. Eleverne kan skrive bogstaver, ord og navne, de kender, og de kan tegne. I rammen skal eleverne skrive ovenpü og efterligne figurerne. Tal om figurernes navne (cirkel, trekant og firkant).

7


Fru Spå 1

Kapitel 2

Find bogstaver

Til den voksne Læs kapitel 2. Find ord og bogstaver i Fru Spås stue. Eleverne farver de steder, hvor der står ord eller bogstaver. Tal om, hvad der mon står nederst på siden. Eleverne skal skrive ovenpå.

8


Ara 1

Farv Ara

2

Skriv og tegn

Skriveopgave 2

Til den voksne 1) Tal om, at papegøjen Ara efterligner det, Fru Spå siger. Hvad mon Ara siger i taleboblen? Find sammen på forslag, og skriv dem evt. på tavlen. Eleverne farver Ara ved at se på symboler og koble til farvespandene. 2) Tal om børneskrivning. Eleverne skal tegne eller skrive ord, de synes, passer til Ara. De må gerne kopiere ord fra bogen. Måske er der elever, der kan og har lyst til at børneskrive en historie om Ara.

9


S som i slange 1

Sæt ring om S

Til den voksne

10

Læs kapitel 3. 1) S både ligner og lyder som en slange. Sig lyden flere gange sammen. Eleverne skal sætte ring om S’erne og tælle dem (der er 10). Skriv tallene fra 1-10 på tavlen. Tal om figurerne trekant, firkant, stjerne og cirkel. Find disse figurer, en ad gangen, farv og tæl dem.


Kapitel 3 1

Skriv og tal om lyden 1

1

2

Starter med S

3

Skriv og tegn ord med S

Til den voksne 1) Eleverne øver skriveretningen med pegefingeren. Herefter skrives ovenpü med blyant. 2) Bogstavet S skrives under de ting, som starter med S-lyden. Spørg fx eleverne, om ordet abe begynder med S? 3) Skriv bogstavet S, tegn ting med S eller skriv ord/navne med S. Leg evt. først Skibet er ladet med (ord, der starter med S, fx Sne).

11


Stjerneskud 1

Skriveopgave 3

Skriv og tegn

Til den voksne

12

Tal om, hvad et stjerneskud er. Har nogen i klassen set et? Hvorfor vil Fru Spå ikke sige, hvad hun ønsker sig? Genfortæl i fællesskab episoden fra kapitlet. Skriv og tegn noget fra kapitlet, eller tegn og skriv, hvad du selv ville ønske, hvis du så et stjerneskud. I rammen skrives S, både stort og lille. Vis skriveretning.


De ni vokaler 1

Kapitel 4

Syng og læs

Vokalsangen (mel. Den lille frække Frederik)

Vokalen I så E og A på Nyø Strand en sommerdag. De skulle være ni i alt, men var kun tre, da de fik talt. På campingpladsen fandt de O, der stod med U og Y og lo. Til sidst kom Æ, Ø, Å i flok. Nu var de ni, og det var nok.

Til den voksne Læs kapitel 4. Se på bogens flapper, og find vokalerne. Tal om, at de røde bogstaver hedder vokaler. Tal også om, at vokalerne lyder som deres navn. Man kan synge på vokalernes lyde. Syng Vokalsangen flere gange. Sangen lægger op til opdagende læsning.

13


Aa Ee Ii 1

Skriv og lyt til lyden

1

2 1

3

2

1

3 1

1 2 1

Til den voksne

14

Syng evt. Tre små kinesere på Højbro Plads, og erstat på skift vokallydene med A, I og E. Eleverne øver skriveretning med pegefingeren. Herefter skrives ovenpå med blyant. Eleverne skal trække streger mellem vokalen og de to tegninger, der starter med vokalen. Eleverne øver sig i at skrive vokalen i kassen udfor. Tal evt. om, at vokalen I også er et ord, fx når vi siger: Der er sukker i syltetøj.


Oo Uu Yy 1

Lyt til lyden og skriv

1

1

1

1

1

2

1

Til den voksne Syng evt. Tre små kinesere på Højbro Plads, og erstat på skift vokallydene med O, U og Y. Eleverne øver skriveretning med pegefingeren. Herefter skrives ovenpå med blyant. Eleverne skal trække streger mellem vokalen og de to tegninger, der starter med vokalen. Eleverne øver sig i at skrive vokalen i kassen udfor.

15


Ææ Øø Åå 1

Lyt til lyden og skriv

3

1

11

4

2

1

2

1 2

4

1

2

2 3

1

Til den voksne

16

Syng evt. Tre små kinesere på Højbro Plads, og erstat på skift vokallydene med Æ, Ø og Å. Eleverne øver skriveretning med pegefingeren. Herefter skrives ovenpå med blyant. Eleverne skal trække streger mellem vokalen og de to tegninger, der starter med vokalen. Eleverne øver sig i at skrive vokalen i kassen udfor. Skriv Ø og Å på tavlen. Tal om, at Ø og Å er ord. Se på kortet over Nyø, og find en ø og en å. Sæt S foran Ø og Å, udtal lydene tydeligt, og tal om ordene.


Min bog 1

Skriveopgave 4

Skriv og tegn

Til den voksne Forud for arbejdet med denne side skal eleverne have en yndlingsbog med i skole. Alternativt kan klassen gå på biblioteket. I mindre grupper præsenterer eleverne, hvad de godt kan lide ved den bog, de har valgt. Det kan både handle om bogens indhold og udseende. Tal om gode historier fra bøger, I kender. Eleverne må tegne og skrive af efter den bog, de har valgt. De kan også tegne og skrive efter hukommelse, hvis de husker en særlig historie/bog.

17


S først og sidst 1

Find par og farv

2

Skriv S foran

Til den voksne

18

Læs kapitel 5. Se på bogens flapper, og tal om de røde vokaler og de blå konsonanter. Tal om, at der er vokaler i alle ord. 1) Eleverne skal forbinde vokalerne to og to og farve dem røde. Konsonanten S farves blå. Opgaven træner elevernes bogstavgenkendelse. 2) Eleverne skal skrive S foran I, O og Ø. Tal om, hvilke ord der dannes. Man kan også sætte S foran E, Y og Å. Tal om, at se og så betyder det samme.


Kapitel 5 1

Læs og skriv

Til den voksne Sæt røde prikker under vokalerne. Øv sammen syntesearbejdet med S og I og O. Udtal de enkelte lyde meget tydeligt. Tal om de fire illustrationer, og spørg eleverne, hvad man også kan kalde røg, der kommer op ad en skorsten (ikke alle børn kender ordet os). Eleverne skriver nu de bogstaver, de kan høre, på linjerne ved tegningerne. Tal om lydene i ordene nederst på siden, og kombiner gerne med bogstavkort som i kapitlet.

19


Fru Spås computer 1

Skriveopgave 5

Skriv og farv

Q

W

E

R

T

Y

M

I

O

P

Å

A

S

D

F

G

H

J

K

L

Æ

Ø

Z

X

C

V

B

N

M

,

.

-

Til den voksne

20

Tal om begreber i forbindelse med en computer (skærm, mus, tastatur, taster, linjeskifts- og mellemrumstast). Eleverne finder vokalerne på tastaturet og farver dem røde. Konsonanterne farves blå, og linjeskifts- og mellemrumstasten farves gule. Eleverne opfordres til at skrive bogstaver og ord på skærmen. De kan skrive ord, de kender, fx navne, og meget gerne ord, der begynder med S eller med en af vokalerne.


D som i Dea 1

Kapitel 6

Skriv og læs 1

2

1

2

Starter med D

3

Skriv og tegn ord med D

Se Dea. Se is. Se Deas is.

Til den voksne Læs kapitel 6. 1) Eleverne øver skriveretning med pegefingeren. Herefter skrives ovenpå med blyant. Læs sammen den lydrette tekst. Overdriv gerne de enkelte lydes udtale. 2) Eleverne skal skrive bogstavet D under de ting, som starter med D. Spørg fx eleverne, om ordet is begynder med D? Tal også gerne om de andre ords forlyde, og om andre lyde, der kan høres i de enkelte ord. 3) Skriv bogstavet D, tegn ting med D og skriv ord/navne med D.

21


D som i sød 1

Hårdt eller blødt d

nød

Dea

2

Skriv ord

Til den voksne

22

Eleverne skal blive opmærksomme på forskel i D-lyden i nød (blødt D i udlyd) og i Dea (hårdt D i forlyd). 1) Eleverne skal lytte til D-lyden og tegne streger til enten nødden eller Dea. Tal først om, hvad tegningerne forestiller, særligt båd og dukke, der måske også kan ligne hhv. et skib og en pige. 2) Eleverne bruger bogstavkort med vokalerne og D, som beskrevet i kapitlet, og skriver ord i rammen nederst på siden.


Den lange slange 1

Skriveopgave 6

Skriv

Til den voksne Eleverne skal skrive historien, som Fru Spå fortæller i kapitlet. Genfortæl i fællesskab historien ud fra de tre billeder. Det er vigtigt, at børnene her opfordres til at skrive børneskrivning, og at læreren hjælper ved at spørge ind til, hvilke lyde eleverne kan høre.

23


BILLEDFORTEGNELSE Illustrationer Gunhild Rød: Fru Spå på forside, side 4-5, side 8, side 9, side 10, side 13, side 23, side 25, side 26, side 28, side 31, side 32, side 34, side 36, side 42, side 45, side 47, side 49, side 51, side 52, side 53, side 56, side 68, side 69, side 70, side 71, side 77. Vignetter Gunhild Rød: blyant side 7, slange og so på side 11, isbjørn på side 14, oliven, ur, ymer på side 15, øl, å på side 16, si og os på side 19, dør, ged, båd, spyd, nød på side 22, hane på side 26, ring på side 27, fyr, får, maske, bur på side 28, ræv på side 29, bus på side 38, mel, mis på side 44, græskar på side 46, cirkus på side 64, skrin på side 67. Tove Krebs Lange: Stjerneskud på omslag og alfabet-vignetter på omslagets flapper, side 12, sø, ski på side 11, ananas, et-tal på side 15, æg på side 16, dukke, dåse, dyne på side 21, hus, hane, helikopter side 24, rive, bi, rose på side 27, tyr på side 28, løve, lås, lys på side 30, to-tal på side 33, nål, ni-tal på side 35, bro, blyant på side 38, pære, pølse, pibe, ske, pote på side 40, bil på side 41, mål, myg, violin, vippe, vase på side 46, frø på side 48, jakke, jæger, jordbær på side 54, stjerne, kjole, træ, brev, kage, gave på side 55, gulerod på side 57, kat på side 59. Fotos Side 60: Kat, © Milkovasa/Shutterstock.

Min magiske bog STJERNESKUD 0 Skriv og stav i 0. klasse Af Grete Wiemann Borregaard og Dorte Sofie Mørk Emus © Forfatterne og Dansklærerforeningens Forlag 2015 1. udgave, 2. oplag Mekanisk, fotografisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse må kun finde sted efter gældende COPY-DAN-aftaler. Omslag og tilrettelæggelse: Grethe Bruun Forlagsredaktion: Lisa Marie Henderson Dansklærerforeningens konsulent: Hanne Beermann ISBN: 978 87 7996 6710 Papir: Amber 120 g Skrifter: AlphaFridgeMagnets, Din og Minion Pro Trykt hos Interak Printed in Poland 2015 STJERNESKUD-SERIEN består af følgende materialer: STJERNESKUD 0. Skriv og læs i 0. klasse (arbejdsbog) ISBN 978 87 7996 6710 LÆS LYDLET 0. På Nyø (læsebog) ISBN 978 87 7996 6734 STJERNESKUD. Skriv og læs i 0. klasse (lærervejledning og kapitelfortælling) ISBN 978 87 7996 6727 STJERNESKUD 1. Skriv og stav (arbejdsbog) ISBN 978 87 7996 5300 STJERNESKUD 2. Skriv og stav (arbejdsbog) ISBN 978 87 7996 5270 STJERNESKUD 3. Skriv og stav (arbejdsbog) ISBN 978 87 7996 5287 STJERNESKUD. Skriv og stav (lærervejledning) ISBN 978 87 7996 5294 STJERNESKUD 4. Skriv og stav (arbejdsbog) ISBN 978 87 7996 6345 STJERNESKUD 5. Skriv og stav (arbejdsbog) ISBN 978 87 7996 6703 www.dansklf.dk/stjerneskud


STJERNESKUD 0

• viser eleverne veje ind i den allerførste skrivning og læsning • lader eleverne skrive fra første dag • præsenterer eleverne for bogstavernes navn, form og lyd • lægger op til syntesearbejde med bogstavlydene • omfatter andre relevante fokusområder for 0. klasse, fx skelneopgaver • rummer mange muligheder for undervisningsdifferentiering • fokuserer primært på kompetenceområdet Sprog i Forenklede Fælles Mål.

staver g o b gaver p o e n skel bogstavlyde lydlette ord skr i

små sæ

tning er san ge ga ve r rim gå Til STJERNESKUD 0 findes de r Min magiske bog, en arbejdsbog til eleverne

veo p

Lærerens bog, der indeholder: • Kapitelfortællingen Magi på Nyø, om børnene Dea og Jon, der hjælper Fru Spå med at få styr på bogstaverne og deres lyde. • Introduktion til teori om børns læse- og skriveudvikling, herunder børneskrivning, håndskrift og lydlet læsning. • Vejledning og supplerende ideer til arbejdsbogen. På Nyø, en læsebog med små lydlette tekster til den allerførste læsning. Lix 3-6. Let-tal 5-8.

9 788779 966710

Uddrag fra "Stjerneskud 0. Min magiske bog"  
Uddrag fra "Stjerneskud 0. Min magiske bog"