Page 1

✏✏ ✏✏

✏✏

✏ ✏

✏ ✏

✏✏ ✏

✏✏

✏✏✏✏ ✏

✏✏✏✏✏

5-6

✏✏

✏✏

✏✏✏✏✏

✏✏

✏✏✏✏ ✏

✏ ✏

✏✏ ✏

✏✏

✏✏✏ ✏

SANSESPOR S T O P P E S T E D E R

✏✏✏✏✏ ✏ ✏✏✏

STOPPESTEDER

✏✏✏ ✏

Sansespor er inspireret af stedsteori og nyere forskning inden for creative writing. Læremidlet henvender sig til 5.-6. klasse.

✏✏

✏✏✏

I læremidlet bringes elevernes egne undersøgelser, eksperimenter og konkrete erfaringer i spil. Det sker ud fra en sanse- og oplevelsesbaseret tilgang, hvor der er tid til at stoppe op, sanse og inspireres til et konkret forestillingsindhold – uden forudgående fokus på krav om genrer og sprogbrug.

✏✏✏✏✏✏✏✏

Grundtanken i Sansespor er, at skriveudvikling hænger sammen med skrivelyst. Elevens personlige følelser, sansninger, oplevelser, associationer og indre billeder medfører en glæde ved selve skriveprocessen, der gør skrivningen meningsfuld og afspejler sig i kvaliteten af den endelige tekst.

Sansespor

Yvonne Hejselbæk Roug-Andersen | Merete Schou von Magius

✏✏✏ ✏ ✏

Yvonne Hejselbæk Roug-Andersen | Merete Schou von Magiuss

✏✏✏

✏✏✏✏✏✏✏ ✏

SANSESPOR Omslag elevbog.indd 1

✏✏

DANSKLÆRERFORENINGENS FORL AG

20/03/2020 10.36


3

Skolens steder: skolegården

I dette kapitel skal du opleve skolegården ved hjælp af dine sanser. Du skal lægge mærke til alt det, som du normalt ikke bemærker, når du går igennem skolegården eller er der i frikvartererne. Til sidst skal du sammen med din skrivemakker skrive en tekst ud fra det, I hver især har sanset. Men først skal dine sanser varmes op med en associationsøvelse.

ASSOCIATIONSØVELSE MED ALLE SANSER Sæt jer i en dialogcirkel. Svar alle sammen så hurtigt som muligt på disse spørgsmål:

Hvordan lyder en firkløver?

Hvad lugter had af? Hvad smager en nyhedsartikel af? Hvordan føles gul? Hvordan ser et sørgeligt digt ud? Diskutér, hvorfor det kan være svært at svare på spørgsmålene.

25


SÆT SKRIVEPROCESSEN I GANG I resten af kapitlet kommer I igennem disse faser: OPSØG, OPLEV, SANS, FASTHOLD

1

2

3

4

5

SÆT TEKSTEN I OMLØB

OPSØG, OPLEV, SANS, FASTHOLD Gå ud i skolegården. Husk notesbog, arbejdsark og blyant. Slå alle forstyrrende tanker fra, og koncentrér dig om det, du oplever gennem dine sanser. Zoom ind på området omkring dig: • Hvad hører du – tæt på og langt væk? • Hvad ser du – både detaljerne lige omkring dig og det, der ligger lidt længere væk? • Hvad mærker du over og under dig? • Hvad føler du? • Hvad lugter/dufter du? • Er der noget, du kan smage på?

Fasthold det, du sanser: • i en skitse (arbejdsark 5) • i et lydkort (arbejdsark 6) • i et kolonnenotat (arbejdsark 7) • i en sansetekst (arbejdsark 8). Gem i portfolien.

26

OPLEV


✏✏

✏ ✏

✏ ✏

✏ ✏

I skal i makkerpar skrive en kort tekst på 15-20 linjer ud fra det, I har sanset i skolegården. Tal sammen om jeres sansninger. Tal også om, hvad I kan bruge dem til.

SKRIV EN KORT TEKST

✏✏

✏✏ ✏

✏✏✏✏✏✏✏✏

Tænk tilbage på de seks forskellige tekster om klasselokalet. Det er seks tekster med meget forskelligt indhold og forskellige hensigter, selvom de alle tager afsæt i det samme. I skal derfor ikke holde jer tilbage med jeres gode idéer, så længe idéerne stammer fra det, I har sanset.

SKRIV 1

Diskutér ud fra det, I oplevede, sansede og fastholdt i skolegården. Forhold jer til:

✏✏ ✏

HVAD SANSEDE OG OPLEVEDE VI LIGE DER PÅ DET TIDSPUNKT?

Hvilken betydning får det for jeres tekst? • HVORDAN skal stedet bruges i teksten? • HVAD skal teksten handle om? • HVORDAN skal tekstens form, sprogbrug og layout være? • HVEM skal modtageren være? • HVORFOR skriver I teksten (hensigt)? Notér jeres beslutninger om teksten. Har I brug for inspiration? Så kan I genbesøge de seks tekster i kapitel 2 og arbejde med opgaverne i Stedsassistance 1 og 2 på side 28-29.

27


STEDSASSISTANCE 1 Diskutér • Hvad er en skolegård? • Hvordan ser der ud? • Hvad er der i en skolegård? • Hvad foregår der i en skolegård? • Hvilke personer befinder sig typisk i en skolegård, og hvorfor? Hvad kan I bruge svarene på disse spørgsmål til i en tekst?

Søg på ord Lav en liste over de ord, I forbinder med en skolegård, fx “klatre- stativ”, “skolegård” og “frikvarter”. Søg på disse ord på nettet, og find ud af mere om dem. Søg fx i Den Danske Ordbog på ordnet.dk eller på Wikipedia. Diskutér bagefter, om nogle af ordene kan indgå i jeres tekst. Søg på lyd Diskutér, hvilke lyde I forbinder med en skolegård, fx “hvin” og “larm”, og find eksempler på disse lyde på nettet, fx på freesound.org. Hvordan kan disse lyde beskrives med ord, og hvordan kan de indgå i jeres tekst?

SKRIV 2 Det er vigtigt, at I begge skriver samtidigt på hver jeres del af teksten. Skriv sammen online i et fælles dokument. Hvis I har brug for inspiration til jeres tekst, kan I arbejde med opgaverne på side 29. Ellers gå videre til Skriv 3.

28


STEDSASSISTANCE 2 Læs en tekst Læs tekstuddraget, og diskutér: • Hvad er tekstens hensigt? Hvordan kan I se det? • Hvem er teksten henvendt til? Hvordan kan I se det? • Er der andet, I lægger mærke til i teksten (fx særlige ord, formuleringer eller layout)? Måske er der noget i teksten, der kan inspirere jer til at skrive eller omskrive jeres tekst.

Tekst Uddrag af Anne Sofie Hammer: Villads fra Valby i O.V

Efter den dag var Villads ikke så glad for at bruge skolens toiletter. I hvert fald ikke når han var alene. Men det kan jo godt være svært at holde sig en hel dag, især med al den skolemælk i maven, så han begyndte lige så stille at se sig om efter et andet sted at tisse. Og en dag, hvor han skulle tisse rigtig meget midt i den sidste time og slet ikke kunne holde sig, fandt han på at gå om bag ved nogle buske i et hjørne af skolegården og tisse der. Det var en god løsning, syntes han selv, for det var rart at stå udenfor og tisse, og man slap både for den dårlige lugt på skoletoiletterne og for at bakse med de dumme låse. Efter den dag gik Villads altid ud i gården og om bag buskene henne i hjørnet, når han skulle tisse.

29


SKRIV 3 Læs jeres første udkast igennem sammen. Gennemskriv teksten ved at tilføje, slette og ændre. Husk hensigten med jeres tekst. Side 69-82 kan I se eksempler på forskellige fremstillingsformer, som kan inspirere jer til at bruge en eller flere af dem i jeres egen tekst.

SKRIV 4 Få og giv feedback (se side 83).

SKRIV 5 Gennemskriv teksten sammen ud fra den feedback, I har fået. Lav layout på jeres tekst, og læs korrektur (se side 84 og 85).

SÆT TEKSTEN I OMLØB

✏ ✏✏✏✏ ✏ ✏✏

Diskutér, hvor og hvordan teksten skal sættes i omløb, så andre end I og jeres lærer kan læse teksten. Da teksten tager afsæt i det, I har sanset i skolegården, er det måske i skolegården, at teksterne skal udstilles eller læses højt eller …? Det kommer an på, hvad hensigten med jeres tekst er, og hvem teksten er henvendt til.

✏ ✏✏ ✏✏✏✏

30

Arkivér til sidst teksten i jeres personlige portfolio og i klassens Stedsarkiv.

✏✏✏✏ ✏✏ ✏ ✏


✏✏ ✏✏

✏✏

✏ ✏

✏ ✏

✏✏ ✏

✏✏

✏✏✏✏ ✏

✏✏✏✏✏

5-6

✏✏

✏✏

✏✏✏✏✏

✏✏

✏✏✏✏ ✏

✏ ✏

✏✏ ✏

✏✏

✏✏✏ ✏

SANSESPOR S T O P P E S T E D E R

✏✏✏✏✏ ✏ ✏✏✏

STOPPESTEDER

✏✏✏ ✏

Sansespor er inspireret af stedsteori og nyere forskning inden for creative writing. Læremidlet henvender sig til 5.-6. klasse.

✏✏

✏✏✏

I læremidlet bringes elevernes egne undersøgelser, eksperimenter og konkrete erfaringer i spil. Det sker ud fra en sanse- og oplevelsesbaseret tilgang, hvor der er tid til at stoppe op, sanse og inspireres til et konkret forestillingsindhold – uden forudgående fokus på krav om genrer og sprogbrug.

✏✏✏✏✏✏✏✏

Grundtanken i Sansespor er, at skriveudvikling hænger sammen med skrivelyst. Elevens personlige følelser, sansninger, oplevelser, associationer og indre billeder medfører en glæde ved selve skriveprocessen, der gør skrivningen meningsfuld og afspejler sig i kvaliteten af den endelige tekst.

Sansespor

Yvonne Hejselbæk Roug-Andersen | Merete Schou von Magius

✏✏✏ ✏ ✏

Yvonne Hejselbæk Roug-Andersen | Merete Schou von Magiuss

✏✏✏

✏✏✏✏✏✏✏ ✏

SANSESPOR Omslag elevbog.indd 1

✏✏

DANSKLÆRERFORENINGENS FORL AG

20/03/2020 10.36

Profile for Dansklærerforeningens Hus

"Sansespor" Kapitel 3 – Skolegården  

"Sansespor" Kapitel 3 – Skolegården  

Profile for dansklf
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded