Page 1

Du skal arbejde med tekster i forskellige modaliteter og møde udfordringer og opgaver, hvor du skal undersøge, fortolke, vurdere, søge, præsentere, diskutere og reflektere. Du skal bruge din viden og din lyst til at udforske og forholde dig til dig selv og til verden i forskellige sammenhænge.

LISE STADELUND

BIRTHE CHRISTENSEN

er en grundbog til dansk i 10. klasse.

BIRGITTE THERKILDSEN

SÆT SPOR I TIENDE

SÆT SPOR I TIENDE

SÆT

KAPITEL 1: HVEM ER DU? KAPITEL 2: SAND VIRKELIGHED KAPITEL 3: ISCENESAT VIRKELIGHED KAPITEL 4: NÅR MEDIER MØDES KAPITEL 5: LITTERATURENS SPEJL

SPOR

KAPITEL 6: LITTERÆRE SNAPSHOTS KAPITEL 7: HVAD SKAL VI MED KUNST? KAPITEL 8: REFLEKSION

I hvert kapitel skal du arbejde med mål og evaluering. Du skal efter hvert kapitel notere i et overbliksskema, hvad du har arbejdet med, hvad du har lært, og hvad du skal huske fremover. I bogens sidste del finder du gode råd og vejledninger til dit arbejde.

I TIENDE

DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG

Med SÆT SPOR I TIENDE bliver du klar til både den mundtlige og den skriftelige danskprøve i 10. klasse. Du bliver også parat til mange af de udfordringer, du vil møde, når du skal videre, fx på en ungdomsuddannelse.

9 788772 112145

IDENTITET KULTUR KOMMUNIKATION REFLEKSION

DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG


SÆT SPOR I TIENDE

IDENTITET KULTUR KOMMUNIKATION REFLEKSION


SÆT

SPOR I TIENDE BIRGITTE THERKILDSEN BIRTHE CHRISTENSEN LISE STADELUND


indhold KÆRE ELEV

KAPITEL 1: HVEM ER DU? INDGANG TILGANG OVERGANG

MÅL NYE MENNESKER SELFIE, SELFIE, SELFIE JEG DRØMMER OM ... PORTRÆT OG PORTRÆTARTIKEL CV OG VIDEOPRÆSENTATION

S.

6

S. 7

S. 8 S. 8 S. 9 S. 10 S. 11 S. 13

KAPITEL 2: SAND VIRKELIGHED INDGANG TILGANG OVERGANG

MÅL AT DOKUMENTERE VIRKELIGHEDEN FOTOGRAFEN SOM ØJENVIDNE FOTOGRAFENS VINKEL PÅ VIRKELIGHEDEN SANSELIG DOKUMENTATION DOKUMENTAR PÅ FILM LÆSERBREV OG REPORTAGE

S. 15

S. 16 S. 16 S. 17 S. 19 S. 20 S. 23 S. 26

KAPITEL 3: ISCENESAT VIRKELIGHED S. 27 INDGANG TILGANG OVERGANG

MÅL SELVFREMSTILLING AUTOFIKTION AUTOFIKTION HELT KORT THOMAS KORSGAARD CASPAR ERIC KLAGEBREV OG AUTOFIKTION

KAPITEL 4: NÅR MEDIER MØDES INDGANG TILGANG OVERGANG

MÅL FRA MONO TIL MULTI SAMMENSMELTNING SKAM STYRER MEDIERNE DIG? FACEBOOK - MAGT, MONOPOL OG CENSUR TALE

S. 28 S. 29 S. 29 S. 30 S. 32 S. 37 S. 40

S. 41

S. 42 S. 42 S. 43 S. 44 S. 46 S. 48 S. 50

KAPITEL 5: LITTERATURENS SPEJL INDGANG TILGANG OVERGANG

MÅL GEORG BRANDES FRA HYTTERNE TIL BLOKKERNE NOVELLER PÅ SNOR KØNSROLLER KØNSROLLEDEBAT I DAG DEBATINDLÆG

S. 51

S. 52 S. 52 S. 54 S. 55 S. 66 S. 71 S. 72


KAPITEL 6: LITTERÆRE SNAPSHOTS

S.

73

KAPITEL 7: HVAD SKAL VI MED KUNST? S.

83

INDGANG TILGANG OVERGANG

MÅL KORTPROSA KORTPROSA HELT KORT ANALYSE IMITATION PERSPEKTIVERING KORTPROSA OG ANMELDELSE

S. 74 S. 75 S. 75 S. 77 S. 78 S. 79 S. 80

INDGANG TILGANG OVERGANG

MÅL KUNST, ÆSTETIK OG KREATIVITET BERØRT AF TEKSTER TUBEDIALOG DIALOG OM KUNST KAN VORES FÆLLES SANGE VÆRE KUNST? MANGFOLDIGHED KLUMME OG UDSTILLING

S. 84 S. 84 S. 86 S. 89 S. 90 S. 91 S. 92 S. 94

KAPITEL 8: REFLEKSION INDGANG TILGANG OVERGANG

MÅL ERINDRING OG ESSAY ANALYSE OG PERSPEKTIVERING OPLÆSNING OG ESSAY

HUSK OG TJEK

OVERBLIKSSKEMA TEKSTKATEGORIER SYSTEMATIK I NOTATER PRØVER I 10. KLASSE MODTAGERRETTET KOMMUNIKATION SKRIVEPROCES SØGNING EFTER INFORMATION OG INSPIRATION KILDEANGIVELSE RESPONS LAYOUT SYNOPSEN TIL DEN MUNDTLIGE PRØVE EKSEMPEL PÅ SYNOPSE PERSPEKTIVERING OPLÆSNING

S.

95

S. 96 S. 97 S. 99 S. 102

S. 105

S. 107 S. 108 S. 108 S. 109 S. 109 S. 110 S. 111 S. 111 S. 112 S. 113 S. 113 S. 114 S. 116 S. 117

5


Kære elev I dansk i 10. klasse skal du arbejde med læsning, analyse og fortolkning samt fremstilling af tekster og andre modaliteter. Du skal desuden arbejde med kommunikationsformer i forskellige sammenhænge. I Sæt spor i tiende vil du møde stof og opgaver, der har fokus på, at du er på vej ud af grundskolen. Identitet, kultur, kommunikation og refleksion er omdrejningspunkterne for de otte kapitler, som du skal arbejde med i bogen. Der er lagt vægt på, at du skal møde nye danskfaglige udfordringer, der bygger bro mellem det, du har beskæftiget dig med i 8. og 9. klasse, og det, du skal videre med nu og efter 10. klasse. I løbet af de otte kapitler kommer du rundt i fagets mange hjørner. Hvert kapitel er bygget op i tre dele med overskrifterne INDGANG, TILGANG og OVERGANG. Bogens sidste del hedder HUSK OG TJEK. Heri finder du forskellige gode råd og vejledninger.

6

INDGANG

er en introduktion til kapitlets fokus, som fx kan være et tema eller en genre.

TILGANG

er arbejdsdelen, hvor du individuelt eller sammen med andre skal læse, undersøge, bearbejde, analysere, fortolke, vurdere, præsentere og diskutere forskelligt stof.

OVERGANG er en refleksionsdel. Her er der skriveopgaver, som matcher de krav, du møder ved 10.-klasseprøven, og der er refleksionsopgaver, der bringer dine tanker og erfaringer fra kapitlet i spil og kobler det med den virkelighed, du møder uden for skolen.


hvem er du?

7


Hvem er du? Hvordan fremstår du? Og hvordan er de andre?

mål

I dette kapitel skal du arbejde med præsentation af dig selv og andre.

Du skal • • • • •

undersøge forskellige portrætter producere et selfie-portræt med supplerende tekst interviewe en klassekammerat og skrive en portrætartikel udarbejde et CV reflektere over, hvordan du præsenterer dig selv og andre.

Nye mennesker Når du møder nye mennesker, som du fx gør her i 10. klasse, har du sikkert en del tanker om, hvem de andre er, og hvordan de mon vil opfatte dig. De fleste mennesker er både nysgerrige og lidt nervøse, når de møder op til noget helt nyt. Og der kan godt gå lidt tid, før man sporer sig ind på hinanden og helt kan fornemme, hvordan kemien er. Man kan tjekke hinanden ud på de sociale medier og på den måde danne sig et indtryk af, hvem man skal møde.

1

GRUPPER

TJEKKET IND & TJEKKET UD Tal om situationer, hvor I tjekker folk ud på nettet. • I hvilke sammenhænge og hvordan tjekker I andre mennesker ud? • Havde I gjort noget for at finde informationer om hinanden, før I mødtes her i 10. klasse? • Tænker I over, hvad andre finder om jer, hvis de tjekker jer ud? • Hvad betyder det for jeres møde med nye mennesker, at I kan finde oplysninger om hinanden på forhånd? • Kan man i dag møde nye mennesker med "et åbent sind"?


selfie, selfie, selfie ... Man kan med en selfie konstruere et billede af sig selv, vælge motiv og vinkel og på den måde iscenesætte, hvordan man ønsker at fremstå for andre. I 2013 fik selfie-begrebet sit store gennembrud. Det blev kåret som årets ord og stjal overskrifter i medier verden over. Selfies deler vandene. Hvor nogle mener, selfies er et udtryk for en selvoptaget kultur og et kulturelt forfald, mener andre, at selfies blot er en udtryksmåde ud af mange i en digital tidsalder.

1

GRUPPER Instant feedback

Fotografiapparatets øje var før i tiden altid vendt mod den anden. Man kunne næsten ikke fotografere sig selv. Dernæst tog det tid, før man så billedet. I min generation har mange det sådan, at vi hader at se et billede af os selv. Nu ser børn sig selv på film og fotografi dagligt. Og de elsker disse spejlbilleder. Alle er omgivet af selfier, dvs. at selvet er blevet selvets omgivelse. Instant feedback. – Citat af Hans Hauge, lektor ved Aarhus Universitet og medlem af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur, fra artiklen Vi er alle ens, fordi vi er forskellige, 2014.

Tal om citatet, om selfies og selviscenesættelse. • Hvordan oplever I selfie-kulturen? Er det et udtryk for selvoptagethed? Eller hvad mener I, det er udtryk for? • Hvordan benytter I eller andre selfies? Giv eksempler. • Hvordan mener I, at de sociale medier påvirker jer og måden, I opfatter jer selv og andre mennesker på? Elsker I at se jer selv konstant? Elsker I at spejle jer i andre? • Hvilken betydning har selviscenesættelse og feedback på de sociale medier for jeres måde at være sammen med andre på?

9


jeg drømmer om ...

1

ALENE #jegdrømmerom

Du skal planlægge og tage selfies ud fra temaet 'Jeg drømmer om'. • Hvad drømmer du om lige nu? Måske er der flere ting. Hvad er vigtigst for dig? • Planlæg, hvor og hvordan du vil tage din selfie. Overvej motivet, og hvordan du vill fremstå. Hvad kan understøtte dit budskab/din drøm? • Tag forskellige selfies. Udvælg det, du synes fungerer bedst.

ALENE

2

Mikrotekst

Du skal skrive en kort og skarp tekst, der kan supplere din udvalgte selfie. Det er ofte sværere at skrive kort end langt. Folk, der tweeter eller mikroblogger, er meget skarpe på deres ordvalg. Intet er tilfældigt, intet er overflødigt. Skriv løs, og brug bagefter tid på at redigere din tekst, så den fremstår kort og præcis. • Din tekst skal ende med at være på kun 130-150 anslag, dvs. bogstaver inkl. tegn, tal og mellemrum. • Layout din selfie og din tekst. • Øv dig på at læse din tekst op.

3

FÆLLES Udstilling

På Gadekærvej i Valby har forfatteren Morten Søndergaard skabt en lysende Drømmegavl i samarbejde med beboerne i boligblokken. Børn, unge, voksne og gamle har fuldført udsagnet: "Jeg drømmer om … " De 117 drømme giver boligblokkens facade liv og fortæller om beboernes drømme om alt fra en sikker fremtid, plads til fantasifuldhed og til drømmen om at flytte til Mars.

Lyt til Morten Søndergaards oplæsning af Drømmegavlen og se fotos fra projektet.

dansklf.dk/10-1 10

Lav en digital eller analog udstilling i klassen med overskriften #jegdrømmerom, hvor I hver især præsenterer jeres selfies og mikrotekster. Tal om, hvordan I hver især har grebet opgaven an. Tal om og giv feedback på: • fotografiets motiv, vinkler og virkemidler. • tekstens indhold, form, sproglige virkemidler. • det samlede udtryk, hvordan selfie og tekst spiller sammen. Tal efterfølgende om, hvordan jeres selfies og tekster portrætterer jer hver især. Tal også om, hvordan jeres udstilling samlet kan siges at være et portræt af en gruppe/ en klasse/en generation.


0,6 normalside

portræt og portrætartikel Kendte mennesker portrætteres i mange forskellige medier. Det kan være i forbindelse med priser, udgivelser, klubskifte, premierer eller andre markante begivenheder. Alt afhængigt af baggrunden, mediet og målgruppen kan der i portrættet fokuseres på forskellige sider af personens liv og karriere. Langt de fleste portrætartikler illustreres med et eller flere portrætfotos. Det kan være med til at vise flere sider af den portrætteredes liv og fortælling. Personen kan fremstilles alene, i gang med en aktivitet eller måske sammen med kollegaer eller familie.

KUNSTEN AT UDLEVERE SIG SELV PÅ EN LYRISK MÅDE Af LIST@godlit.dk Caspar Eric debuterede i 2014 som forfatter med digtsamlingen 7/11. Med hans egne ord er det en bog om at være ung i 2014, om popsamfundet og angsten for at blive outdated. Caspar Eric modtog debutantprisen Bodil og Jørgen Munch-Christensens Kulturlegat 2015 på 50.000 kr. for 7/11.

Inspireret af egen livshistorie I 2015 udgav Caspar Eric langdigtet NIKE. Her er udgangspunktet hans egen cerebral parese (spastisk lammelse), og han reflekterer i NIKE over, hvilken betydning det har at leve med et handicap i det 21. århundrede. Hans tredje digtsamling, AVATAR, udkom i januar 2017. Her er de otte digte baseret på forskellige tekster, udsagn eller kunstværker af og om unge mænd, der har begået selvmord, og de tematiserer melankoli, kapitalisme og kravet om det gode liv. Læs også: Det smadrede håbs poet

En aktiv stemme Om sin digtning siger Caspar Eric, at han udfylder et rum og sammenligner det med det rum, man kan udfylde, når man dyrker sport. Caspar Eric er desuden debattør og har en meget aktiv stemme på sociale medier i debatten om krop, køn og værdier i det samfund, han er omgivet af. Han bliver ofte beskrevet som sin generations kritiske stemme. Caspar Eric er født i 1987 og opvokset i København. Han har læst litteraturvidenskab på Københavns Universitet. 11


1

TO OG TO

2

portrætartikel

Tal om portrætartiklen. Noter eksempler på: • personlige oplysninger • oplysninger om forfatterskab • oplysninger om rolle i samfundsdebatten • andet, I lægger mærke til.

OPSAMLING

Tal om portrættet af Caspar Eric ud fra jeres notater og søgning på nettet.

Tal om, om I synes portrættet virker grundigt og informativt, eller om I savner mere viden. Søg efter flere oplysninger på nettet.

3

FÆLLES

Tal om portrættets layout.

ALENE Skriv en portrætartikel

Du skal skrive en portrætartikel om en af dine klassekammerater. Først skal du interviewe personen. Forbered spørgsmål, så du kan styre dit interview. Sørg for at spørge ind til personens: • baggrund, opvækst og interesser • forestillinger om og ønsker til det at gå i 10. klasse • fremtidsplaner. Undgå at stille lukkede spørgsmål, som kan besvares med ja- eller nej-svar Stil i stedet åbne spørgsmål. Prøv, om du kan få personen til at fortælle om en sjov oplevelse. Optag interviewet, så du kan arbejde grundigt med det, når du skal skrive artiklen.

Portrættet skal indeholde

• en rubrik, der fænger og giver et hint om artiklens indhold, kan fx være et citat • en manchet, der uddyber rubrikken og samtidig er en appetitvækker • en brødtekst, som er inddelt i afsnit med mellemrubrikker • en faktaboks med oplysninger om den portrætteredes liv • et eller flere portrætfotos • 500-700 ord. Layout din tekst, og læs grundig korrektur på den. Lad din kammerat læse portrættet igennem.

Åbne spørgsmål indledes med hv-ord som

hvem, hvad, hvordan, hvornår og hvorfor.

4

FÆLLES Præsentation

Præsenter på skift jeres portrætter. Tal om, hvad forskellen er på at portrættere sig selv og at portrættere en anden.

12


CV og videopræsentation r ejde b r a d eme s c i v r e Se r til: r søg å ejde 8 b r 1 a . u ed

Du kommer i løbet af de kommende år til at skulle skrive ansøgninger til både uddannelser og jobs. Det kan fx være til en praktikplads, et sommerferiejob, et fritidsjob eller et udvekslingsophold. En ansøgning indeholder ofte også et CV. CV står for curriculum vitae, som er latin og betyder livsforløb. Et CV er en oversigt over de erfaringer og kompetencer, som du har med dig fra uddannelse, job og frivilligt arbejde.

CV

Udda

nnels 2010 e -202 0 F 2019 olkes -202 kolen 1 2021 - 10. klas se HTX

Jober

2017 - 2020 -

Erhv

e

faring

er

Hjælp etræn e Servi ceme r i HBBK darb ejder Cirke

• Sam rvskom peten a • Bet rbejde cer jenin g af k • Ren unde gørin r g

Ludv i Gerts g en 03

lK

IT-ko

m

.04. 2

004

Ager vej 98 4300 Holb æ ludvi g.ger k tsen@ gm

em ervic sk s n pva ger e og o Vi sø e g n i rbejd ydn a r f e a d n . falde nde aner - fore ring af b fylde p o t lig gø eken - ren yal, p jde i we o l , arbe ærlig nne ære . v u l k l a k kl. 24 ka l s i t u Du s n e .D l.dk, g aft tabil bow ag o n og s d u f e @ åd l job der b CV ti g o . ing l dig søgn ilbage ti n a t Send l vende i vi og v

ail.co

m

pe Prog ramm tencer er i O Erfar fficep ing m akke ed pr n ogra mme r i n Perso g nlige • Imø k valifi deko katio m • Init ner iativr mende ig • Ans varsb evids • Stru t kture ret

Fritid

s

• Bad interes ser m • Rob inton ottek no • Pad el ten logi nis

13


kreativ ansvarsbevid pligtopfylden ambitiøs arbejdsom flittig sporti praktisk soc systematisk overblik 1

ALENE

Dit CV

Skriv dit CV, som det ser ud nu. Se på eksemplet, og søg inspiration på nettet. Søg fx på "CV skabelon".

Gem dit CV, så du kan anvende og tilpasse det til kommende ansøgninger.

ALENE

2

Videopræsentation

Du skal lave en videopræsentation af dig selv og dine fremtidsplaner. Brug disse spørgsmål som hjælp: • Hvem er du? • Hvad er du god til? • Hvad forventer du af 10. klasse? • Hvad er dit mål med at gå i 10. klasse? • Hvad er din fremtidsdrøm?

3

Optag din præsentation. Den skal vare ca. 1 minut.

FÆLLES

Hvem er I? Hvad vil I?

FÆLLES

Vis jeres præsentationer for hinanden. Tal om de forventninger og mål, I har præsenteret i jeres videoer. Hvad kan I i fællesskab gøre for at nå dem?

4

opsamling

Tal om jeres arbejde med selfies, portrætter, CV og video. Tal om de forskellige måder at præsentere jer selv og andre på. Hvad har I fået ud af at arbejde med opgaverne?

5

ALENE

Overblik

Se på målene for dette kapitel. Vurder, i hvilket omfang du har nået dem. Udfyld et overbliksskema, og gem det.

14


dst nde

m ig cial k

sand virkelighed


Kan virkeligheden dokumenteres?

mål

I dette kapitel skal du arbejde med eksempler på de journalistiske genrer.

Du skal • • • •

reflektere over den betydning, som nogle af de journalistiske genrer har i vores hverdag undersøge de tre journalistiske genrer pressefoto, reportage og tv-dokumentar vurdere de tre genrer i forhold til formål, målgruppe, struktur og perspektiv skrive tekster knyttet til de tre genrer.

At dokumentere virkeligheden De journalistiske genrers primære formål er at dokumentere virkeligheden og give modtageren objektive informationer. Der findes mange forskellige journalistiske genrer, fx en nyhedsartikel, en baggrundsartikel, en reportage, et pressefoto eller en tv-dokumentar. Deres udgangspunkt er virkeligheden og det faktuelle, men de låner ofte virkemidler fra fiktionen, fx en scenisk fremstilling, dialog, spændingskurve, konflikter og miljøbeskrivelser. Når vi ser og læser dem, bliver vi nysgerrige og spændte på udviklingen, motivet eller afslutningen.

1

TO OG TO

Nyhedsmedier i din hverdag Tal om jeres erfaringer med nyhedsmedierne. • Hvor møder I nyheder? Opsøger I nyhederne, eller kommer de til jer? • Hvad er en god historie i medierne? Hvilke nyheder/historier optager jer?

16

FÆLLES

2

objektivitet og sandhed?

Tal om begreberne objektivitet og sandhed. • Hvordan passer disse begreber med jeres opfattelse af de journalistiske tekster, I møder i jeres hverdag? • Opfatter I nyhederne og de journalistiske tekster som sandhed? Hvorfor eller hvorfor ikke?


SÆT SPOR I TIENDE Af Birgitte Therkildsen, Birthe Christensen og Lise Stadelund

© Dansklærerforeningens Forlag 2021 2. udgave, 1. oplag Kopiering fra denne bog må kun finde stede på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen. Forlagsredaktion: Lisa Marie Henderson Foreningskonsulent: Jens Raahauge Grafisk tilrettelæggelse: Malene Henssel ISBN: 978-87-7211-214-5 Trykt hos Tarm Bogtryk A/S Printed in Denmark 2021


TEKST- OG BILLEDFORTEGNELSE TEKSTER Side 9: Side 11: Side 13: Side 20: Side 32: Side 34: Side 38: Side 46: Side 47: Side 49: Side 56: Side 61: Side 66: Side 74: Side 76: Side 77: Side 84: Side 85: Side 86: Side 89: Side 93: Side 98: Side 100: Side 103:

Citat fra ”Vi er alle ens, fordi vi er forskellige” af Hans Hauge, Politiken 2. november 2014 ”Kunsten at udlevere sig selv på en lyrisk måde” af Lise Stadelund 2017, Dansklærerforeningens Forlag 2017 ”Jobopslag” og ”CV” af redaktionen, Dansklærerforeningens Forlag 2020 "Der er stadig unge, der vil have danskerne op af sofaen" af Morten Mikkelsen, Kristeligt Dagblad 7. september 2019 Citat af Thomas Korsgaard, fra Euroman, februar 2017 Uddrag fra Hvis der skulle komme et menneske forbi af Thomas Korsgaard, Lindhardt og Ringhof 2017 ”jeg er til fest [med primært techno]” af Caspar Eric fra 7/11, Gyldendal2014 ”Hvor blev nysgerrigheden på hinanden af?” af Puk Damsgaard, Facebook 22. september 2016 ”Vi spiser Kirsebærgrød med kirsebærsovs på” af Rikke Henriksen, Politiken 1. november 2016 ”Norsk avis går op mod Zuckerberg” af Christina Norvang Jensen , DR.dk 9. september 2016 Uddrag ”Ane-Mette” af Henrik Pontoppidan fra Hytterne, Gyldendal 1887 ”Hvem tager skraldet?” af Glenn Ringtved fra Blokker, Bagland 2007 Uddrag fra Constance Ring af Amalie Skram, Gyldendal 1885 ”Jons unge kone” af Anders Johansen fra Vest for Valby Bakke, Bagsiden, Politikken 2016 ”Om mig selv” af Hans Otto Jørgensen fra Ålen har englelyd, Gyldendal 2006 ”Enebarn” af Bent Haller fra Grænsebørn, Høst og Søn 2008 Citat af Ager Jorn ”Dum” af Per Vers fra DNA 2014 ”Debutantens sidste digt” af Thomas Boberg, her fra Poesiplakater.dk, 2005 Citat af Vibeke Nørgaard Rønsbo ”Danskernes findes i mange modeller” af Ebbe Kløvedal Reich fra Højskolesangbogen nr. 201, Højskolernes Forening i Danmark 2006, Musik: Erling Lindgren, Tekst: Ebbe Kløvedal Reich Copyright © Edition Wilhelm Hansen AS, København, Trykt med tilladelse Uddrag ”Mødet med Babooska” af Leonora Christina Skov fra Tidskriftet DANSK, Dansklærerforeningen 2007 Uddrag fra essay Hjemme i Europa af Jens Christian Grøndahl, Gyldendal 2015 Citat af Peter Plys, citat af Niels Hausgaard

BILLEDER Forside: “Young hipster friends”/260752652, Yulia Mayorova/Shutterstock.com Side 7: ”Group of friends” /272728544, Javi Indy /shutterstock.com Side 9: “Selfie at beach”/189501950, William Perugini/shutterstock.com Side 10: ”Drømmegavlen i Valby”, Morten Søndergaard 2015 Side 11: ”Caspar Eric”/52306339, modelfoto POLFOTO/Melissa Kühn Hjerrild Side 12-13: “Portraits of different young people”/111131426, Ollyy/Shutterstock.com Side 15: “Press and media camera”/ 292434044, Stockphoto Mania/Shutterstock.com Side 16: ”Foto af aviser”/20050902-081949-L, Scanpix/Steffen Ortmann Side 17: ”Årets pressefoto 2016”/60863678, POLFOTO/Asger Ladefoged Side 18: ”Photographer”/390834172, lOvE lOvE/Shutterstock.com Side 21 og 22: "Der er stadig unge, der vil have danskerne op af sofaen", Leif Tuxen/ Kristeligt Dagblad 2019 Side 23 og 25: “Movie clapper and film reel”/169841813, Fer Gregory/Shutterstock.com Side 24: ”Baseball bat”/2617310, StockSnap/Pixabay.com Side 24: Still "Prinssesser fra blokken", DR-dokumentarprogrammer DR.dk /Simona V Tayanna Side 24: Still "Indefra med Anders Agger", DR-dokumentarprogrammer DR.dk Side 24: Still “66 scener fra Amerika”, John & Leth Film 1982 Side 24: Still ”En fantastisk skæbne”, Nordisk film 2005 Side 26: “Woman working at home office”/370595594, Undrey/Shutterstock.com 118


Side 27: “Woman in glasses and headphones”/600385688, Nelen/Shutterstock.com Side 27 og 28: ”Yahya Hassan”/37595484, modelfoto POLFOTO/Mikkel Berg Pedersen Side 28: ”Christel Wiinblad”/20573017, modelfoto POLFOTO/Anne Marie Dreves Side 28 og 32: “Thomas Korsgaard”/20170126-142426-3, Scanpix/Mikkel Berg Pedersen Side 28: “Abstract-photo”/1867282, Pexels/Pixabay Side 31: “Oak Tree Silhouette”/106515233, Banana Republic images/Shutterstock.com Side 33: ”Fuck you symbol”/ 581075947, Ava Bitter/Shutterstock.com Side 35: ”Hvis der skulle komme et …”, Thomas Korsgaard/Lindhardt og Ringhof 2017 Side 37: “Techno Geometric”/550409098, LeksusTuss/Shutterstock.com Side 38: ”7/11”, Caspar Eric/Gyldendal 2014 Side 38: "Fest"/2638323/Pixabay Side 39: ”Techno party”/ Swpnobaz, 952638323/Picabay Side 41: ”Social”/1989152, Geralt/Pixabay Side 44: ”Skam”, NRK Side 44: ”school_baggrund”/1413366, Lindahicks/Pixabay Side 46: “Puk Damsgaard”, Puk Damsgaards facebook Side 49: “Pressefoto Vietnam-foto 1972”/50658658, POLFOTO/AP Photo/Nick Ut Side 51: “Country-lane”/581076, VinnyCiro/Pixabay Side 51: “Apartment-block” /1358629, BoTrivsel/Pixabay Side 53: ”Georg Brandes”, Det Kgl. Bibliotek Side 53: ”Vector freehand”/190267145, ArtMari/Shutterstock.com Side 54: ”Henrik Pontoppidan”, Det Kgl. Bibliotek Side 54: ”Glenn Ringtved”/20131220-115255-4, Scanpix/Jeppe Bjørn Vejlø Side 57: ”På kirkegården”, Hans Nic Hansen, 1886 Side 61: ”Buildings”/ 575633704, Robert Kuehne/Shutterstock.com Side 66: ”Amalie Skram”/20020612-093759-1, Scanpix Side 69: ”Hvile”, Vilhelm Hammershøi 1886 Side 71: ”Graffiti Sprayed Lifestyle”/405406021, Rawpixel.com/Shutterstock.com Side 72: "Rope isolated on a white background”/246128884, NATALIA61/Shutterstock.com Side 73: “Snapshot_rain”/2538429, MichaelGaida/Pixabay Side 74: “Underwater view of iceberg”/346820033, Alones/Shutterstock.com Side 76: "Jons unge kone”, Anders Johansen 2016 Side 77: “park-bench”/338429, omourya/Pixabay Side 79: “Children open the door”/572671456, Ivan Kovbasniuk/Shutterstock.com Side 80: “Ophold” 100x161,8 cm, acrylic on MPD board, Allan Otte 2013/Visda.dk Side 83: “The artist draws graffiti”/487267645, Dmitro2009/Shutterstock.com Side 84: “Abstract art background”/329686418, Sweet Art/Shutterstock.com Side 87: ”Per Vers”, Per Vers Side 89: ”Tubedialoger”, Vibeke Nørgaard Rønsbo 2013/Visda.dk Side 91: ”Højskolesangbogen”, Vor Frue kirkekontor Side 91: ”Højskolesangbog”, Højskolernes Hus Side 91: “Teens singing and performing”/66813115, Tracy Whiteside/Shutterstock.com Side 92: ”Ebbe Kløvedal Reich”/20020307-180614-1, Scanpix/Morten Juhl Side 95: Spejlvendt “Write”/593333, StartupStockPhotos/Pixabay Side 95: “Refleksion the work”/2172684, Macdongtran/Pixabay Side 98: “Babooshka matrioska”/857376, korneker/Pixabay Side 99: “House”/1875850, tpsdave/Pixabay Side 101: ”Kort over Munkerup”, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Side 102: “Horisont nature”/213364, wobogre/Pixabay Side 108: “Female hands with pen”/275161592, A. and I. Kruk/Shutterstock.com Side 113: “Japanese College student image”/178890119, KPG_Payless/Shutterstock.com Side 114: ”Min Lillebror”, Christel Wiienblad/Forlaget Hjørring 2008 Side 116: “Reading out loud”/524002, Simone van den Berg/Shutterstock.com 119


Du skal arbejde med tekster i forskellige modaliteter og møde udfordringer og opgaver, hvor du skal undersøge, fortolke, vurdere, søge, præsentere, diskutere og reflektere. Du skal bruge din viden og din lyst til at udforske og forholde dig til dig selv og til verden i forskellige sammenhænge.

LISE STADELUND

BIRTHE CHRISTENSEN

er en grundbog til dansk i 10. klasse.

BIRGITTE THERKILDSEN

SÆT SPOR I TIENDE

SÆT SPOR I TIENDE

SÆT

KAPITEL 1: HVEM ER DU? KAPITEL 2: SAND VIRKELIGHED KAPITEL 3: ISCENESAT VIRKELIGHED KAPITEL 4: NÅR MEDIER MØDES KAPITEL 5: LITTERATURENS SPEJL

SPOR

KAPITEL 6: LITTERÆRE SNAPSHOTS KAPITEL 7: HVAD SKAL VI MED KUNST? KAPITEL 8: REFLEKSION

I hvert kapitel skal du arbejde med mål og evaluering. Du skal efter hvert kapitel notere i et overbliksskema, hvad du har arbejdet med, hvad du har lært, og hvad du skal huske fremover. I bogens sidste del finder du gode råd og vejledninger til dit arbejde.

I TIENDE

DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG

Med SÆT SPOR I TIENDE bliver du klar til både den mundtlige og den skriftelige danskprøve i 10. klasse. Du bliver også parat til mange af de udfordringer, du vil møde, når du skal videre, fx på en ungdomsuddannelse.

9 788772 112145

IDENTITET KULTUR KOMMUNIKATION REFLEKSION

DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG

Profile for Dansklærerforeningens Hus

Uddrag fra "Sæt spor i tiende"  

Uddrag fra "Sæt spor i tiende"  

Profile for dansklf
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded