Page 1

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg G N I N D E L J E V ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg LÆRER ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg FOKUS PÅ MUNDTLIGHED I 3.-4. KLASSE ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg PERNILLE HARGBØL MADSEN

t i d r e t e d Or

ORDET ER DIT LÆRERVEJLEDNING

Ordet er dit. Fokus på mundtlighed i 3.-4. klasse er et undervisningsmateriale, der beskæftiger sig med danskfagets mundtlige tekster. Materialet sætter spot på en eksplicit undervisning i mundtlighed. Eleverne præsenteres for en række mundtlige tekster og introduceres til relevante redskaber i arbejdet med selv at producere mundtlige tekster.

Ordet er dit

Eleverne opbygger gennem arbejdet med teksterne og aktiviteterne i materialet et bredt kendskab til det mundtlige sprog og dets mange muligheder. De bliver bevidste omkring deres eget mundtlige sprog og gør sig konkrete erfaringer og får sat ord på disse.

Materialet er tilrettelagt ud fra Forenklede Fælles Mål og opstiller konkrete læringsmål for hvert kapitel, ligesom der i alle kapitler arbejdes med respons og evaluering. I elevbogens første kapitel er der fokus på stemme og kropssprog, og herefter tager de enkelte kapitler fat på disse mundtlige tekster: genfortælling, oplæsning, samtale og samarbejde og fremlæggelse. På dansklf.dk/ordet findes videoer og lydfiler. Eleverne kan tilgå disse direkte fra elevbogen via QR-koder.

9 788779 968851

DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG


Pernille Hargbøl Madsen

ORDET ER DIT LÆRERVEJLEDNING FOKUS PÅ MUNDTLIGHED I 3.-4. KLASSE

DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG


ORDET ER DIT Fokus på mundtlighed i 3.-4. klasse Af Pernille Hargbøl Madsen © Forfatteren og Dansklærerforeningens Forlag 2017 1. udgave, 1. oplag Kopiering fra denne bog må kun finde stede på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen. Forlagsredaktion: Lisa Marie Henderson Grafisk tilrettelæggelse: andresen design Illustrationer: Pernille Mühlbach ISBN: 978 87 7996 8 85 1 Trykt hos Tarm Bogtryk A/S Printed in Denmark 2017 dansklf.dk


Indhold Forord 4 GUIDE TIL MATERIALET 4 Mundtlighed i skolen – hvorfor undervise eksplicit i mundtlighed? 6 Mundtlighedsdidaktik – hvordan kan vi tilrettelægge mundtlighedsundervisning? 6 Mundtlighed som fagområde – hvad er en mundtlig tekst? 9 Respons 11

KAPITEL-FOR-KAPITEL-VEJLEDNING 16 Kort om evaluering og fastholdelse af tekster 16 KAPITEL 1 – STEMME OG KROP 16 KAPITEL 2 – GENFORTÆLLING 20 KAPITEL 3 – OPLÆSNING 26 KAPITEL 4 – SAMTALE OG SAMARBEJDE 30 KAPITEL 5 – FREMLÆGGELSE 34

Kildefortegnelse 38 Arbejdsark 1-21

På dansklf.dk/ordet under fanebladet webmateriale findes videoer og lydfiler til de enkelte kapitler. Eleverne kan tilgå disse direkte fra elevbogen via QR-koder.


LÆRERVEJLEDNING Forord

Guide til materialet

Ordet er dit er et undervisningsmateriale om mundtlighed til 3.-4. klasse. Gennem arbejdet med elevbogens fem kapitler styrkes elevernes interesse for og bevidsthed om det mundtlige sprog og dets forskellige genrer. Materialet sætter fokus på danskfagets mundtlige dimension og viser, hvordan denne kan prioriteres i den daglige undervisning. Materialet præsenterer relevante eksempler og aktiviteter, der gør eleverne mere bevidste om, hvad det mundtlige sprog er, og hvordan de bruger det. Sammen med nærværende lærervejledning sætter Ordet er dit spot på det mundtlige sprogs anvendelse og virkemidler og på, hvordan vi kan arbejde målrettet med at udvikle det i danskundervisningen.

Læremidlet består af en elevbog og en lærer vejledning med arbejdsark. Der er desuden adgang til lydfiler og film via QR-koderne i elevbogen samt på dansklf/ordeterdit under fanebladet webmaterialet.

Materialets udvalg af eksempler og aktiviteter tager afsæt i den mundtlighedsundervisning, jeg har anvendt sammen med lærerstuderende på UCSJ og i samarbejde med lærere og elever fra mellemtrinnet på Møllebakkeskolen, Nordbyskolen, Sydfalster Skole og Hedegårdenes Skole.

Kapitlerne er tilrettelagt, så de kan arbejdes med særskilt og i den rækkefølge, man vil. Vær dog opmærksom på, at der er progression inden for det enkelte kapitel, således at nogle opgaver bygger oven på tidligere opgaver i kapitlet. Vær også opmærksom på, at sværhedsgraden er stigende i løbet af bogen, så det sidste kapitel indeholder det mest komplekse stof.

Når vi arbejder med mundtlighed i skolen, skal der være plads til leg, grin og fagligt fokus. Der skal tales, hviskes, råbes, lyttes, mimes og pustes. Eleverne skal udvikle mod og lyst til at anvende deres mundtlige færdigheder. De skal opleve, at ordet er deres!

4

Elevbogen Elevbogen består af fem kapitler med hver sit emne: Stemme og kropssprog, Genfortælling, Oplæsning, Samtale og samarbejde og Fremlæggelse. Hvert kapitel indeholder konkrete læringsmål, viden om genren samt en række aktiviteter og opgaver, som kan løses klassevis eller gruppevis, som makkerarbejde eller individuelt.

Som lærer vælger du selv, om du vil følge materialets forslag fra ende til anden, eller om du vil udvælge enkelte aktiviteter. Det er en god ide at forberede dig til arbejdet med de enkelte genrer gennem egen tekstproduktion. Når


du selv producerer fx en genfortælling, styrkes dine egne mundtlige kompetencer. Det kan desuden blive lettere at forudsige og hermed imødekomme de udfordringer, der kan opstå, når eleverne skal lave en genfortælling. Sidst men ikke mindst kan din fortælling indgå som en modeltekst for elevernes tekstproduktion. Lærervejledningen Lærervejledningen her kan du betragte som en invitation til at gå med bag om opgaverne og kaste et blik på de teoretiske byggesten. Lærervejledningen kommer først ind på fire centrale spørgsmål: • Mundtlighed i skolen – hvorfor undervise eksplicit i mundtlighed? • Mundtlighedsdidaktik – hvordan kan vi tilrettelægge mundtlighedsundervisning? • Mundtlighed som fagområde – hvad er en mundtlig tekst? • Responsarbejde – hvordan kan vi give mundtlig respons på en mundtlig tekst? Herefter finder du en konkret vejledning til hvert enkelt af de fem kapitler. Sidst i lærervejledningen er der en række arbejdsark til kopiering.

5


ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg G N I N D E L J E V ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg LÆRER ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg FOKUS PÅ MUNDTLIGHED I 3.-4. KLASSE ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg PERNILLE HARGBØL MADSEN

t i d r e t e d Or

ORDET ER DIT LÆRERVEJLEDNING

Ordet er dit. Fokus på mundtlighed i 3.-4. klasse er et undervisningsmateriale, der beskæftiger sig med danskfagets mundtlige tekster. Materialet sætter spot på en eksplicit undervisning i mundtlighed. Eleverne præsenteres for en række mundtlige tekster og introduceres til relevante redskaber i arbejdet med selv at producere mundtlige tekster.

Ordet er dit

Eleverne opbygger gennem arbejdet med teksterne og aktiviteterne i materialet et bredt kendskab til det mundtlige sprog og dets mange muligheder. De bliver bevidste omkring deres eget mundtlige sprog og gør sig konkrete erfaringer og får sat ord på disse.

Materialet er tilrettelagt ud fra Forenklede Fælles Mål og opstiller konkrete læringsmål for hvert kapitel, ligesom der i alle kapitler arbejdes med respons og evaluering. I elevbogens første kapitel er der fokus på stemme og kropssprog, og herefter tager de enkelte kapitler fat på disse mundtlige tekster: genfortælling, oplæsning, samtale og samarbejde og fremlæggelse. På dansklf.dk/ordet findes videoer og lydfiler. Eleverne kan tilgå disse direkte fra elevbogen via QR-koder.

9 788779 968851

DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG

Profile for Dansklærerforeningens Hus

Uddrag fra "Ordet er dit. 3.-4. klasse. Lærervejledning"  

Uddrag fra "Ordet er dit. 3.-4. klasse. Lærervejledning"  

Profile for dansklf