Page 1

Læs

e

u s d e i ns f

Læsefidusens FIDUSER Maj-Britt Westi, Dorrit Bang og Bente Østergaard Pedersen ©Dansklærerforeningens Forlag 2018 1. udgave 1. oplag Kopiering fra dette materiale må kun finde sted på institutioner eller i virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun indenfor de rammer, der er nævnt i aftalen. Forlagsredaktion: Lotte Hjortshøj Grafisk tilrettelæggelse: andresen design Illustrationer: Gunhild Rød Trykt hos: Tarm Bogtryk A/S ISBN: 978-87-7211-079-0 Printed in Denmark 2018 Læs mere om Læsefidusen på dansklf.dk/shop

FIDUSER


Brug din læsefinger.

LÆSEFIDUSEN © DANSKLÆRRFORENINGENS FORLAG Maj-Britt Westi, Dorrit Bang og Bente Østergaard Pedersen


1

Maj-Britt Westi Bente Østergaard Pedersen Dorrit Bang

Læsefidusen

– et anderledes system til dansk MIN LÆSEBOG 1 er bygget op om 15 kapitler, der hver består af tre typer tekster:

LYT

Læsefidusens FIDUSER

DANSK i 1. klasse

L æ s e fi

s en

LÆS OG

SKRIV fiktions- og faktatekster. FORDI FORDI Tekster er alle vegne. Fokus: Elevens genreforståels e ved fælleslæsning af fiktion og fakta-tekster.

FORDI

Læsefidusen 1

af klassikere.

LÆS OG

LÆS afkodningstekster med lydrette og lydlette ord. FORDI Øvelse gør en begynderlæse r til læsemester. Fokus: Elevens afkodning og læseforståelse ved selvlæsning af fiktionstekster om Lilli og Lasse.

du

OG TAL klassiske tekster til højtlæsning. FORDI Klassikere altid er moderne. Fokus: Elevens sprogforståels e ved dialogisk højtlæsning

Læsefidusen 1 består af:

MIN LÆSEBOG

MIN ARBEJDSBOG

MIN SKRIVEBOG Lærervejledning

Forældrefolder

MIN LÆS EBO G DANSKLÆRERFORENINGEN

S FORLAG

Denne FIDUS er en mens-læsestrategi til ordafkodning og en adfærdsstrategi, der understøtter det at holde fokus på linjerne i teksten.

LÆSEFIDUSEN © DANSKLÆRRFORENINGENS FORLAG Maj-Britt Westi, Dorrit Bang og Bente Østergaard Pedersen


Sig den første lyd i ordet.

LÆSEFIDUSEN © DANSKLÆRRFORENINGENS FORLAG Maj-Britt Westi, Dorrit Bang og Bente Østergaard Pedersen


6

Maj-Britt Westi Bente Østergaard Pedersen Dorrit Bang

Læsefidusen

– et anderledes system til dansk MIN LÆSEBOG 1 er bygget op om 15 kapitler, der hver består af tre typer tekster:

LYT

Læsefidusens FIDUSER

DANSK i 1. klasse

L æ s e fi

s en

LÆS OG

SKRIV fiktions- og faktatekster. FORDI FORDI Tekster er alle vegne. Fokus: Elevens genreforståels e ved fælleslæsning af fiktion og fakta-tekster.

FORDI

Læsefidusen 1

af klassikere.

LÆS OG

LÆS afkodningstekster med lydrette og lydlette ord. FORDI Øvelse gør en begynderlæse r til læsemester. Fokus: Elevens afkodning og læseforståelse ved selvlæsning af fiktionstekster om Lilli og Lasse.

du

OG TAL klassiske tekster til højtlæsning. FORDI Klassikere altid er moderne. Fokus: Elevens sprogforståels e ved dialogisk højtlæsning

Læsefidusen 1 består af:

MIN LÆSEBOG

MIN ARBEJDSBOG

MIN SKRIVEBOG Lærervejledning

Forældrefolder

MIN LÆS EBO G DANSKLÆRERFORENINGEN

S FORLAG

Denne FIDUS er en mens-læsestrategi til ordafkodning og en fonologisk strategi med fokus på at sige ordets første bogstavlyd og øve den første vej ind i afkodning af et ord.

LÆSEFIDUSEN © DANSKLÆRRFORENINGENS FORLAG Maj-Britt Westi, Dorrit Bang og Bente Østergaard Pedersen


Gå tilbage. Læs igen.

LÆSEFIDUSEN © DANSKLÆRRFORENINGENS FORLAG Maj-Britt Westi, Dorrit Bang og Bente Østergaard Pedersen


13 Westi rsen Maj-Britt rgaard Pede Bente Øste Dorrit Bang

L æ s e fi d us

DANSK i 1. klasse

en

Læsefidus en 1

m til dansk ledes syste består af – et ander er, der hver Læsefidusen1 er bygget op om 15 kapitl BOG MIN LÆSE tekster: . FORDI tre typer højtlæsning tekster til klassiske kere. TAL LYT OG rne. sning af klassi isk højtlæ altid er mode Klassikere else ved dialog FORDI ns sprogforstå lydlette ord. Fokus: Eleve lydrette og tekster med afkodnings læsemester. sning af LÆS OG LÆS en begynderlæser til ved selvlæ gør lse e FORDI Øvels og læseforståe ns afkodning Fokus: Eleve og Lasse. ter om Lilli fiktionsteks er. FORDI tekst fakta og V fiktionsLÆS OG SKRI alle vegne. fiktion og læsning af er er FORDI Tekst else ved fælles ns genreforstå Fokus: Eleve r. fakta-tekste 1 består af:

n

Læsefiduse

BOG MIN LÆSE JDSBOG MIN ARBE EBOG MIN SKRIV ning Lærervejled der Forældrefol

BOG IN LÆ S E

Maj-Britt Westi Bente Østergaard Pedersen Dorrit Bang

I Læsefidusen præsenteres eleverne for lydlette tekster med indbygget progression. Teksterne er udfoldet i et hyggeligt univers med charmerende illustrationer, hvor man følger Lilli og Lasse og deres gode venner i Broby. Systemet tager udgangspunkt i elevernes møde med forskellige AG teksttyper og sætter fokus på arbejdet med centrale NGENS FORL temaer og sætter ERFORENI spot på sproget – eksplicit på udviklingen af ordkendskab, DANSKLÆR sprogforståelse og genreforståelse.

M

MIN LÆSEBOG 2 består tre tilgange til tekster:

af 10 kapitler, og hvert kapitel

indeholder

LYT OG TAL – klassisk børnelitteratu r til højtlæsning Fokus: Elevens ordkendskab og sprogforståelse ved dialogisk højtlæsning af relevant børnelitteratur .

DANSK i 2. klasse

LÆS OG LÆS – afkodningstek

ster med progression og gentagelser af lydrette, lydlette og almindelige ikke-lydrette ord. Fokus: Elevens afkodning og læseforståelse ved selvlæsning af fiktionstekster om Lilli og Lasse i Broby.

LÆS OG SKRIV – fiktionsog faktatekster Fokus: Elevens genre- og tekstforståelse ved fælleslæsning af fiktionsog faktatekster.

Læsefidusens FIDUSER

MIN LÆSEBOG 2 understøtter Forenklede Fælles Mål og er bygget op om danskfagets fire kompetenceom råder. I MIN LÆSEBOG 2 skal eleverne lytte, læse, opbygge viden om og erfaringer med fiktionsog faktatekster. Læsning er en nøglefærdighe

d!

Læsefidusen 2 består af:

MIN LÆSEBOG – MIN ARBEJDSBOG

– LÆRERHÅNDBOG

DANSKLÆRERFORENINGEN

S FORLAG

Denne FIDUS er en mens-læsestrategi til ordafkodning med fokus på gentaget højtlæsning af enten et ord, en sætning eller af en tekst.

LÆSEFIDUSEN © DANSKLÆRRFORENINGENS FORLAG Maj-Britt Westi, Dorrit Bang og Bente Østergaard Pedersen


Maj-Britt Westi Bente Østergaard Pedersen Dorrit Bang

Læsefidusen

– et anderledes system til dansk MIN LÆSEBOG 1 er bygget op om 15 kapitler, der hver består af tre typer tekster:

LYT

FORDI

DANSK i 1. klasse

L æ s e fi

Navn:

s en

LÆS

OG SKRIV fiktions- og faktatekster. FORDI FORDI Tekster er alle vegne. Fokus: Elevens genreforståelse ved fælleslæsning af fiktion og fakta-tekster.

Læsefidusen 1

af klassikere.

du

OG TAL klassiske tekster til højtlæsning. FORDI Klassikere altid er moderne. Fokus: Elevens sprogforståelse ved dialogisk højtlæsning LÆS OG LÆS

afkodningstekster med lydrette og lydlette ord. FORDI Øvelse gør en begynderlæser til læsemester. Fokus: Elevens afkodning og læseforståelse ved selvlæsning af fiktionstekster om Lilli og Lasse.

Læsefidusen 1 består af: MIN LÆSEBOG MIN ARBEJDSBOG MIN SKRIVEBOG Lærervejledning

REFLEKSIONSKORT 1 Forældrefolder

MIN LÆSEB OG DANSKLÆRERFORENING

ENS FORLAG

Dato:

Dato:

Stil spørgsmål til teksten.

Brug din læsefinger.

Dato:

Dato:

Find tegn på fakta eller fiktion.

Se og læs billeder.

Dato:

Se på siden. Læs overskrifter.

Dato:

Se på siden. Hvad skal du gøre?

Dato:

Hvordan gik det?

LÆSEFIDUSEN © DANSKLÆRRFORENINGENS FORLAG Maj-Britt Westi, Dorrit Bang og Bente Østergaard Pedersen

MÅ KOPIERES

Spørg en makker.

Dato:


Maj-Britt Westi Bente Østergaard Pedersen Dorrit Bang

Læsefidusen

– et anderledes system til dansk MIN LÆSEBOG 1 er bygget op om 15 kapitler, der hver består af tre typer tekster:

LYT

FORDI

DANSK i 1. klasse

L æ s e fi

Navn:

s en

LÆS

OG SKRIV fiktions- og faktatekster. FORDI FORDI Tekster er alle vegne. Fokus: Elevens genreforståelse ved fælleslæsning af fiktion og fakta-tekster.

Læsefidusen 1

af klassikere.

du

OG TAL klassiske tekster til højtlæsning. FORDI Klassikere altid er moderne. Fokus: Elevens sprogforståelse ved dialogisk højtlæsning LÆS OG LÆS

afkodningstekster med lydrette og lydlette ord. FORDI Øvelse gør en begynderlæser til læsemester. Fokus: Elevens afkodning og læseforståelse ved selvlæsning af fiktionstekster om Lilli og Lasse.

Læsefidusen 1 består af: MIN LÆSEBOG MIN ARBEJDSBOG MIN SKRIVEBOG Lærervejledning

REFLEKSIONSKORT 1 Forældrefolder

MIN LÆSEB OG DANSKLÆRERFORENING

ENS FORLAG

Dato:

Sig den første lyd i ordet.

Dato:

Sig de første lyde i ordet.

Dato:

Sig alle bogstav-lyde.

Dato:

Lyt efter rim.

Dato:

Dato:

Se på endelser.

Del ordet i stavelser.

Dato:

Find ord i ord.

Dato:

Gå tilbage. Læs igen.

Dato:

Sig ordet på robotsprog.

LÆSEFIDUSEN © DANSKLÆRRFORENINGENS FORLAG Maj-Britt Westi, Dorrit Bang og Bente Østergaard Pedersen

MÅ KOPIERES

Glid ind i ordet.

Dato:


Oversigt over de 35 A4-KORT med Læsefidusens FIDUSER. 1 Brug din læsefinger. (niveau 1) 2 Spørg en makker. 3 Se og læs billeder. 4 Se på siden. Læs overskrifter. 5 Se på siden. Hvad skal du gøre? 6 Sig den første lyd i ordet. 7 Sig de første lyde i ordet. 8 Sig alle bogstav-lyde. 9 Lyt efter rim. 10 Del ordet i stavelser. 11 Se på endelser. 12 Find ord i ord. 13 Gå tilbage. Læs igen. 14 Glid ind i ordet. 15 Find en passende læsefidus, hvis du ikke kan læse teksten. 16 Stil spørgsmål til teksten. 17 Find mål med at læse teksten. 18 Find tegn på fakta eller fiktion. 19 Se på illustrationer i teksten. 20 Find titel og overskrifter. Se på illustrationer. 21 Find lupord. Lås teksten op. 22 Find tegn på information. Hvad skal du lære? 23 Find tegn på instruktion. Hvad skal du gøre? 24 Find tegn på handling. Hvad vil der ske? 25 Find tegn på kort form. Hvor er der rim og rytme? 26 Find tegn på replikker. Hvem siger hvad? 27 Sig de første bogstavlyde. 28 Se efter -ng. Sig kineserlyd. 29 Sig ordet på robotsprog. 30 Læs rimdelen. Sæt konsonanter foran. 31 Alarm! Giv vokalen en anden lyd. 32 Sig alle bogstavnavne. 33 Brug din læsefinger. (niveau 2) 34 Læs op! Find passende stemme. 35 Hvordan gik det?

LÆSEFIDUSEN © DANSKLÆRRFORENINGENS FORLAG Maj-Britt Westi, Dorrit Bang og Bente Østergaard Pedersen

Profile for Dansklærerforeningens Hus

Læsefidusens FIDUSER (35 A4-kort)  

Læsefidusens FIDUSER (35 A4-kort)  

Profile for dansklf