Page 1

Maj-Britt Westi Bente Østergaard Pedersen Dorrit Bang

use

DANSK i 1. klasse

L æ s e fi d n

MIN LÆSEBOG DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG


INTRO I denne læsebog kan du lære mine læse-fiduser. Du skal bare øve dig – hver dag!

Husk at læse sammen med dine forældre - hver dag!

Du skal øve dig i at lytte til højtlæsning. Husk at gå på ordjagt - året rundt!

Du skal øve dig i at læse med læsefinger. Du skal øve dig i at finde tegn på fakta eller fiktion. Du skal øve dig i at tænke over, hvordan det gik?

2


INTRO

Du skal øve dig i at lytte til højtlæsning.

Klassikere er altid moderne. Især fordi klassikerne er slidstærke og sætter spor i den moderene litteratur. LYT OG TAL-teksterne er uddrag af bøger, især fra den klassiske børnelitteratur, som kan give stof til eftertanke og medvirke til dannelse som menneske. I skolen: Læreren læser teksten højt og skaber dialog, hvor eleverne er aktive i samtale om teksten. Fokus: Sprogforståelse, herunder lytteforståelse og ordforråd.

3


INTRO Du skal øve dig i at læse med læsefinger.

Lasse Lilli

Kaj Lillefidus Otto Basse Filip

Fie

Bøje Maria

Tor Vaks

Jacob Sara

Ole

4

Øvelse gør mester! LÆS OG LÆS-teksterne er skrevet med det formål, at begynderlæseren kan få succes med sin afkodning af skreven tekst. I skolen: Læreren underviser i tekstlæsning, herunder både afkodnings- og forståelsesstrategier (= læsefiduser) før, under og efter læsning. Fokus: Afkodning, herunder identifikation af skrevne ord både lydrette ord og almindelige ikke-lydrette ord og forståelse.


INTRO

Du skal øve dig i at finde tegn på fakta eller fiktion.

Der er tekster alle vegne. Nogle har tegn fra fiktion, andre har tegn fra fakta-genrer. LÆS OG SKRIVteksterne er skrevet som eksempler på tekster, som elever kan møde i deres hverdag. I skolen: Læreren læser teksten højt (før fælleslæsning) og underviser i: tekstens formål, afsender-modtagerforhold, struktur og sproglige træk. Fokus: Tekstforståelse, herunder viden om fortællende og informerende teksters struktur.

5


INTRO

INDHOLD 1. Kapitel Gummi-Tarzan side 8 Lilli og Lasse side 12 Lilli og Lasse ABC side 14

2. Kapitel Halfdans ABC side 16 Det er nat side 18 Lilli og Lasses huskeremser side 20

3. Kapitel Mis med de blå øjne side 22 Lilli vil bade side 26 Lilli og Lasses faktabog om katten side 28

4. Kapitel De tre Bukke Bruse side 30 På fisketur side 32 Lilli og Lasses eventyrbog med De tre ønsker side 36

5. Kapitel Vitello får en klam kæreste side 38 Lasse får et brev side 40 Lasses breve side 44

6


INTRO

6. Kapitel

11. Kapitel

Den gode gamle rævebog side 46

Hurtige Henning Historier side 96

Hvor er tyven? side 50

Det blæser op side 100

Lilli og Lasses faktabog om ræven

Lilli og Lasses spil side 104

side 54

12. Kapitel 7. Kapitel

Pippi Langstrømpe side 106

Rasmus Klump på Nordpolen side 56

En efterlysning side 110

Lasse ser lys på himlen side 60

Marias efterlysning side 116

Lilli og Lasses tegneserier side 64

13. Kapitel 8. Kapitel

Klods-Hans side 118

Tor hos Udgårdsloke side 66

Den store pandekagedyst side 122

Alene på isen side 70

Kajs opskrifter side 126

Kajs rejsedagbog side 74

14. Kapitel 9. Kapitel

Snøvsen side 128

MESTER, MESTER, MESTER side 76

Hele molevitten side 132

Leg i parken side 80

Kajs quiz-bog side 136

Lilli og Lasses faktabog om hunden side 84

15. Kapitel Otto er et næsehorn side 138

10. Kapitel

Sommerfest på den lille havn side 142

Frøkongen eller Jernhenrik side 86

Lilli og Lasses skattejagt side 148

Kys frøen side 90 Lilli og Lasses eventyrbog med

Året rundt side 150

Rødhætte side 94 Sammen om læsning side 156

7


LYT OG TAL

1 Gummi-Tarzan af Ole Lund Kirkegaard

Henne i skolen skulle Ivan Olsen og de andre børn lære bogstaver og al den slags. Men det gik ikke så godt. Ikke for Ivan Olsen i hvert fald. Han kunne ikke huske, hvad bogstaverne hed. Han syntes, de lignede hinanden alle sammen, og når de stod i bogen, så de ud som myrer, der stod i lange rækker. Næsten alle de andre børn kunne lære bogstaver, og nogle af børnene kunne læse i rigtige bøger. Men Ivan Olsen kunne ikke læse noget som helst. Han sad bare og svedte inden i hænderne, mens han prøvede at huske, hvad alle de mange bogstaver hed. Læreren var ellers rar nok. Her er han Han hjalp Ivan, så godt han kunne, men det hjalp bare ikke ret meget. „Det er så kedeligt at lære bogstaver,“ sagde Ivan til læreren. „Kunne vi ikke lave noget andet?“ „Næhh,“ sagde læreren. „I skolen bliver man nødt til at lære det, der står i bøgerne.“ „Hvorfor det?“ spurgte Ivan. „Jahh,“ sagde læreren. „Det står der vistnok i loven, og loven skal man jo følge.“

8

Tal om ord og udtryk fx: Blodtud, buk, buksevand, gummi, loven, skandale, skat, Tarzan, uduelig, verden. Lyt til højtlæsning fra bogen Gummi-Tarzan.


LYT OG TAL

1

„Kan du så ikke lave lidt om på loven?“ spurgte Ivan. „Næhh,“ sagde læreren. „Jeg er bare en ganske almindelig mand, som ikke kan lave om på noget som helst.“ „Det var en skam,“ sagde Ivan. „For jeg får vist aldrig lært alle de tusind bogstaver.“ „Nåhh,“ sagde læreren. „Så mange er der nu slet ikke.“ „Jeg synes, der er ganske forfærdelig mange,“ sagde Ivan og kikkede på bogstaverne, der myldrede rundt på papiret som myrerne i en myretue. „Alt, alt for mange, synes jeg.“ Her kan du se bogstaverne myldre rundt for Ivan Olsen Når Ivan Olsen så kom hjem fra skole, sagde hans far – hr. Olsen: „Nå, knægt, hvad har du så lært i skolen i dag?“ „Æhh,“ sagde Ivan Olsen. „Ikke sådan noget særligt.“ „Hva’ beha’r,“ råbte hans far. „Ikke noget særligt. Vil det sige, at I slet ikke har lært noget i skolen i dag?“ „Jahh …“ sagde Ivan. „Ikke mig, i hvert fald.“ „Det er for galt,“ råbte hans far. „Det er en skandale. Her går jeg og betaler skat i dyre domme, bare for at min søn kan gå i skole og lære noget og blive lige så klog og dygtig som sin far. Og hvad får jeg så for alle de mange penge?“

9


LYT OG TAL

1 „Det ved jeg ikke,“ sagde Ivan. „Nej, men det ved jeg,“ skreg hans far. „Jeg får en dum og uduelig søn.“ Han bankede sit hoved ned i bordet – sådan

„Hvad har jeg arme mand dog gjort?“ råbte han. „Du har nok slået hovedet,“ sagde Ivan Olsen og gik sin vej. I skolen havde børnene somme tider gymnastik. I gymnastiktimerne spillede pigerne bold og dansede til musik. Men drengene dansede ikke. Drengene i den skole skulle nemlig lære at strække og bøje deres arme og ben, så deres muskler kunne blive større. De skulle også klatre i ribber – ligesom aber – og de skulle springe buk. En buk var en stor, firkantet kasse på fire ben. Ivan Olsen var bange for at klatre i ribberne og springe over bukken, for han var bange for at falde ned og få næseblod. Det sagde han til gymnastiklæreren. „Arhh,“ sagde gymnastiklæreren, som var blevet gymnastiklærer, fordi han var så dygtig til at springe over bukken, og som derfor troede, at alle andre mennesker var lige så vilde med det. „Arhh,“ sagde han. „Sådan en rask dreng som dig er da ikke bange for noget, hva’?“

10


LYT OG TAL

1

„Jo,“ sagde Ivan Olsen. „Arhh,“ sagde gymnastiklæreren, som helt havde glemt, hvordan det var at være lille og bange. „Så må du sandelig øve dig.“ „Nej, tak,“ sagde Ivan. „Jo, jo,“ sagde gymnastiklæreren. „Du går jo i skole for at lære noget.“ Og så skubbede han Ivan Olsen op på bukken, og der sad Ivan så og trak maven sammen af bare skræk – indtil han faldt ned og fik næseblod. Her falder Ivan ned fra bukken og får næseblod

„Hov – op igen,“ sagde gymnastiklæreren. „Sådan en stor dreng tuder da ikke for så lidt, hva’?“ „Nøhh,“ sagde Ivan Olsen og tørrede sin blodtud. „Det gør sådan en stor dreng vel ikke.“ Men Ivan følte sig ikke som en stor dreng. Han følte sig som en meget lille og meget tynd dreng, som hver dag fik buksevand og klø og næseblod – og som alligevel ikke måtte tude. Ivan Olsen syntes, at verden var meget, meget mærkelig.

Tænk højt og tal om teksten: Hvordan er det at gå i skole for Ivan Olsen? Hvordan kan Ivan Olsen få fidus til at læse bogstaver? Hvem kan hjælpe Ivan Olsen? Kan du genkende noget fra din hverdag?

11


LÆS OG LÆS

1 Lilli og Lasse Her er Lilli. Lilli er 7 år. Her er Lasse. Lasse er 9 år. Hej far.

Lilli og Lasse bor på en hus-båd. Lilli og Lasse bor på en gul hus-båd. Lilli og Lasse har en far. Lilli og Lasses far er pilot. Lilli og Lasse er alene. Lilli og Lasse er alene på den gule hus-båd.

12

Tal om læsefidus-ikonet: Se på billederne og gæt på, hvad teksten handler om. Find og lær: -e i udlyd (læse, lytte). Nabo-r (myre, myrer). Punktum. Stort begyndelsesbogstav. Lær og husk øveord: bor den er har her ikke kan også vil år.

Se og læs billeder.


LÆS OG LÆS

1

Lasse vil læse. Lilli vil ikke læse. Lilli vil lytte. Lilli kan se en bi Nu kan Lilli ikke lytte. Lasse kan også se en bi. Lasse vil slå. Lasse vil slå bien. Nu kan Lilli også se en myre. Lilli kan se to myrer. Lilli vil tælle. Se en bi, tæl til ti.

Lilli kan tælle ni myrer. Lilli kan tælle ti myrer. Lilli kan tælle …

Tænk og tryk • • • : Kan du gætte handlingen ud fra billederne? Kan du finde og læse -e i udlyd? Kan du læse de ti øveord? Tænk højt: Hvor er Lilli og Lasses far og mor?

13


LÆS OG SKRIV

1 Lilli og Lasses ABC

14

Aa

som abe

Hh

Bb

som banan

Ii

som is

Cc

som cykel eller campingvogn

Jj

som jæger

Dd

som dinosaur

Kk

som kat

Ee

som egern

Ll

som løve

Ff

som fisk

Mm

Gg

som giraf

Nn

Find tegn på fakta eller fiktion. Læs overskriften. Læs og tjek om teksten giver informationer, som kan bruges i virkeligheden. Tænk højt: Hvad er en liste? Hvad er en huske-liste? Hvad er rækkefølgen i en ABC-liste?

som hund

som mus

som næsehorn

Sig den første lyd i ordet.


LÆS OG SKRIV

Oo

som orm

Vv

Pp

som pingvin

Ww

Qq

som quiz

Xx

som xylofon

Rr

som ræv

Yy

som yver

Ss

som sol

Zz

som zebra

Tt

som tiger

Ææ

Uu

som ugle

Øø

som ø

Åå

som ål

1

som vampyr

som wc

som æble

Brug listen som huskeliste i hverdagen. Husk forskel på et bogstavs form som stort og som lille. Husk forskel på et bogstavs navn og lyd. Listen kan bruges som model til at skrive en ABC-liste. Tænk og tryk • • • : Kan du sige den første lyd i hvert huskeord?

15


Hvem har malet himlen blå Hvem har malet himlen blå?

Hvem har farvet rosen rød?

Det er svært at svare på.

Det har solen med sin glød.

Men jeg tror den fik sit skær

Hvem har malet næsen sort?

fra de blå violer der.

Det har lille Søren gjort.

La-la-lu-la-lu-la-lej.

La-la-lu-la-lu-la-lej.

Hvem har farvet havet blåt? Jo, min ven, det ved jeg godt: Havet er så blåt fordi du har kigget dybt deri. La-la-lu-la-lu-la-lej.

152

Tal om ord og udtryk, fx: Hvad betyder: skær, blå violer, kigge dybt blå øjne/blåt hav, glød, forskel på malet/farvet: Hvem har malet/farvet ... Lyt, syng og læs sangteksten: Hvem har malet himlen blå? Fokus: Sprogforståelse, herunder lytteforståelse/ læseforståelse og ordforråd.


Nu falmer skoven trindt om land Nu falmer skoven trindt om land,

Og han, som vokse lod på jord

og fuglestemmen daler,

de gyldne aks og vipper,

nu storken flyver over strand,

han bliver hos os med sit ord,

ham følge viltre svaler.

det ord, som aldrig glipper.

Hvor marken bølged nys som guld

Ham takke alle vi med sang

med aks og vipper bolde,

for alt, hvad han har givet,

der ser man nu kun sorten muld

for hvad han vokse lod i vang,

og stubbene de golde.

for ordet og for livet!

Men i vor lade, på vor lo, dér har vi nu Guds gaver, der virksomhed og velstand gro i tøndemål af traver.

Tal om ord og udtryk, fx: Hvad betyder: trindt (rundt), viltre (muntre), vipper bolde (fyldige kornaks), traver (samling af neg på kornmarken), vang (mark). Lyt, syng og læs sangteksten: Nu falmer skoven trindt om land. Fokus: Sprogforståelse, herunder lytteforståelse/ læseforståelse og ordforråd.

153


Året rundt

Sådan kan du læse højt for dit barn FØR I læser Hjælp dit barn med at forstå teksten ved at tale om teksten (bogen), FØR I læser den. Tænk højt og stil spørgsmål:

Hvad mon teksten handler om?

Hvad mon titlen betyder? Hvad kan du se på billederne (bogens forside) Hvilke ord (udtryk) er underlige eller ukendte fx: Hvad betyder ordet skat? Hvor? Hvorfor? Hvordan? Hvornår?

MENS I læser Hjælp dit barn med at forstå teksten ved at tale om indholdet, MENS I læser den. Læs teksten flere gange fx:

Hvem har hovedrollerne i teksten?

Første gang uden pauser, måske mens barnet lukker øjnene og ser sin indre film! Anden gang med pauser, måske efter hvert afsnit. Tænk højt og stil spørgsmål: Hvem kan kaldes hovedperson? Hvad får vi at vide om hovedpersonen? Hvorfor mon hovepersonen gør sådan? Hvad ville du gøre? Tredje gang med eller uden pauser. Lad barnet bestemme.

EFTER I har læst Hjælp dit barn med at forstå teksten bedre ved at tale om teksten, EFTER I har læst den. Tænk højt og stil spørgsmål fx:

Kan du genkende noget fra din hverdag?

Kan du gætte, hvad der sker efter dette uddrag af bogen?

156

Til dig som forælder: I kan også låne eller købe bogen, så I kan læse, hvad der sker efter uddraget af højtlæsningsbogen (LYT OG TAL). I kan også quizze og bruge nye ord fra bøgerne i hverdagen. Det giver dit barn nye ord at tænke og vokse med. Husk at du spiller hovedrollen i dit barns liv og læseliv! Læs både fiktion og fakta-bøger. 10 til 20 minutter om dagen er en god begyndelse!


Hver dag

Sådan kan dit barn læse højt for dig FØR i læser Hjælp dit barn med at forstå teksten ved at tale om teksten, FØR I læser den. (Ligesom før din højtlæsning.)

Jeg vil øve mig i at læse alle ord!

Hjælp dit barn med at læse ved at bruge forskellige læsefiduser (strategier) til at læse et ord. Hjælp dit barn med at bruge sin læsefinger. Det er en god fidus, når man øver sig på at læse selv.

MENS I læser Hjælp dit barn med at forstå teksten ved at tale om indholdet, MENS I læser. ( Ligesom MENS du læser højt.)

Hvilken læsefidus skal jeg vælge?

Hjælp med at læse ord ved forskellige forsøg. Første forsøg: Prøv en læsefidus med at lytte til ordets bogstav-lyde. Andet forsøg: Sig ordet på robotsprog. Det er så langsomt og tydeligt, at barnet kan lytte til alle bogstav-lyde. Tredje forsøg: Prøv en læsefidus med at se på ordets form. Læs ordet for dit barn, hvis barnet ønsker det.

EFTER I har læst Hjælp dit barn med at forstå teksten bedre ved at tale om teksten, EFTER I har læst. (Ligesom EFTER din højtlæsning.)

Hvordan synes du, at det gik med at læse?

Hjælp dit barn med at læse de ord, der driller! Find en læsefidus på næste side.

Til dig som forælder Find en rar og rolig stillestund – hver dag – året rundt! Sluk den ydre skærm og tænd den indre. 10 til 20 minutter om dagen er en god begyndelse.

157


Læsefiduser Her kan du se mine læsefiduser

Brug din læsefinger.

158

Spørg en makker.


Se og læs billeder.

Sig den første lyd i ordet.

Lyt efter rim.

Find ord i ord.

Se på siden. Læs overskrifter.

Sig de første lyde i ordet.

Se på siden. Hvad skal du gøre?

Sig alle bogstav-lyde.

Del ordet i stavelser.

Se på endelser.

Gå tilbage. Læs igen.

Glid ind i ordet.

159


Læsefidusen

MIN LÆSEBOG 1 Maj-Britt Westi Dorrit Bang Bente Østergaard Pedersen © Forfatterne og Dansklærerforeningens Forlag 2016 1. udgave, 1. oplag Forlagsredaktion: Lotte Hjortshøj Illustrationer: Gunhild Rød, Peter Bay Alexandersen Omslag og tilrettelæggelse: andresen design Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner eller i virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun indenfor de rammer, der er nævnt i aftalen. ISBN: 987 87 7996 8134 Tryk hos PE offset A/S Printed in Denmark 2016 Dansklf.dk


162


I Læsefidusen præsenteres eleverne for enkle lydrette og lydlette tekster med indbygget progression. Teksterne bliver udfoldet i et hyggeligt univers med charmerende illustrationer, hvor man følger Lilli på 7 år og Lasse på 9 år i Broby. Systemet tager udgangspunkt i elevernes møde med forskellige teksttyper og sætter fokus på arbejdet med at forholde sig til centrale temaer, og der sættes spot på sproget – eksplicit på udviklingen af ordkendskab, sprogforståelse og genreforståelse. MIN LÆSEBOG 1 består af 15 kapitler, og hvert kapitel indeholder tre tilgange til tekster:

LYT OG TAL – relevant børnelitteratur til højtlæsning. Fokus: Elevens ordkendskab og sprogforståelse ved dialogisk højtlæsning af relevant børnelitteratur.

LÆS OG LÆS – afkodningstekster med lydrette og lydlette ord. Fokus: Elevens afkodning og læseforståelse ved selvlæsning af fiktionstekster om Lilli og Lasse i Broby.

LÆS OG SKRIV – fiktions- og faktatekster. Fokus: Elevens genreforståelse ved fælleslæsning af fiktion og faktatekster. MIN LÆSEBOG 1 understøtter Forenklede Fælles Mål og er bygget op omkring danskfagets fire kompetenceområder. I MIN LÆSEBOG 1 skal eleverne lytte, læse, skrive, opbygge viden om og erfaringer med både fiktion og faktatekster. Læsning er en nøglefærdighed!

Læsefidusen 1 består af: MIN LÆSEBOG – MIN ARBEJDSBOG – MIN SKRIVEBOG Lærervejledning – Forældervejledning

9 878779 968134

Se uddrag fra "Læsefidusen - MIN LÆSEBOG 1"  
Se uddrag fra "Læsefidusen - MIN LÆSEBOG 1"