Page 1

R

E B

D J

N

A

SB

OG

f e

s e u n d i

MI

DANSK i 2. klasse

Læs

Maj-Britt Westi Bente Østergaard Pedersen Dorrit Bang

DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG


Hej med dig! Jeg hedder LĂŚsefidusen.


INTRO 1. Kan du huske alfabetet?

a

2

be

anan

ykel

iraf

und

s

us

æsehorn

ol

iger

ver

ebra

æger

rm

gle

ble

rage

gern

at

ingvin

isk

øve

uiz

ampyr

c

æv

ylofon

l

1. Repetér alfabetet fx ved at synge alfabetsang med bogstavnavne. Eleven skal skrive de små bogstaver. Tal om alfabetisk orden. Lad eleverne stille sig op på række i alfabetisk orden efter fornavne.


INTRO 2. Skriv det rigtige bogstav. efter a

efter x

efter s

efter a

efter n

efter f

b

o

g

efter k

efter z

efter r

efter s

første bogstav

efter k

efter n

efter q

efter c

før i

før f

før k

3. Skriv de seks ord fra opgave 2 i alfabetisk rækkefølge.

b

o

g

2. Her skal eleverne bruge en kode for at finde de rigtige ord. Tal om, at man kan finde det bogstav, der kommer umiddelbart før eller efter et bestemt bogstav i alfabetet. 3. Ordene fra opgave 2 skal sættes i alfabetisk rækkefølge.

3


LYT OG TAL

1 1. Hvad tænkte Mikkel Ræv om Harepus? Skriv og tegn.

Mikkel R v 2. Hvad tænker du om Mikkel Ræv? Skriv og tegn.

4

1. Tal om, hvad Mikkel Ræv tænker om bagermester Harepus. Eleven skriver ovenpå modelskriften. Brug prikkerne som repetition af skrivevej. Eleven skal skrive men kan også tegne i tænkeboblen. 2. Tal om det, som Mikkel Ræv gør i bagerbutikken. Eleven skriver sit eget navn i skrivehuset og tegner sit selvportræt i billedrammen. Eleven skriver og tegner i tænkeboblen.


LYT OG TAL

1

3. Skriv og tegn om talemåden At tage fusen på nogen. Hvad er det ikke?

Hvad kan det være? Hvordan føles det?

At tage fusen på nogen.

Hvilke eksempler kender du?

3. Tænkefidusen udfyldes i fællesskab. Tal først om de to øverste rammer. Dernæst om de tre rammer til højre: Hvordan føles det at tage fusen på nogen (fx godt, morsomt, flovt). Eleven udfylder til sidst de nederste rammer ved at skrive eller tegne eksempler på situationer, hvor man kan tage fusen på nogen (fx at snyde i spil, at gøre grin med nogen).

5


LÆS OG LÆS

1

il øv e ord t g in n s læ

bange

blev

nemlig

rå b t e

stod s ku l l e

sagde

hoved

sidste

4. Læs sætningen. Find og skriv øveord. Ude ved fyrtårnet

Lilli, Basse, Lasse og Kaj.

I dag kom Cirkus Lirum Larum

Tor

på besøg.

også se, når cirkus kom til Broby.

år fik Tor ikke en billet, fordi han var syg.

Tor

: “I år får jeg også en billet.”

Tors far

hjælpe med at løfte broen på plads.

Sjang var

for at gå på broen.

Sjang rystede på sit store

Cirkusdirektøren

Lilli

6

.

gal, og han fik fat i en pisk.

: “Stop! Du må ikke bruge en pisk!”

Før undervisning i øveord kan eleverne farve rammen grøn om de ord, de hver især kan læse. 4. Sætningerne fra Cirkus på havnen læses i fællesskab. Tal om, hvordan eleven skal arbejde med hvert øveord: 1) Tænk og tjek, hvilket øveord der mangler i sætningen. 2) Det manglende øveord skrives på den tomme linje. 3) Tjek ved at læse sætningen højt.

ville


LÆS OG LÆS

1

5. Skriv den rigtige vokal i ordet. Brug vokaltrappe-fidusen. vokaler

e

a

i

ø

e

s?ng

e

n?sse

ø

sm?kke

d?kke

å

e

br?v

kl?vn

y

å

å

o

o

o

u

i

brev i

i

y u

u

5. Tal om de forskellige vokaltrapper. Sig ordet i tænkeboblen, der skal staves. Vælg trappe. Skriv det bogstav i taleboblen, der passer til første vokallyd. Vær opmærksom på kort vokallyd. Tænk alarm. Eleven skal stille sig på trinnet med det bogstav, der repræsenterer vokalens lyd. Hop et trin op, og prøv at stave ordet med denne vokal. Eleven skal sige hele ordet.

7


LÆS OG LÆS

1 6. Læs udsagnsord. Skriv at eller jeg foran hvert ord.

udsag ns

ord UDSAGNSORD

FORM navneform

TID

bydeform

at

nutid

datid

jeg

jeg

UDSAGNSORD

at

l se.

jeg l ser.

hoppe.

se.

hopper.

ser.

7. Skriv udsagnsord i nutid, sæt jeg foran. udsag ns

ord

TID nutid

UDSAGNSORD

datid

da

nu

ORD

jeg

8

l ser

jeg

l ste

jeg

hoppede

jeg

6. Tal om ordklassen, og hvilken funktion udsagnsord har i en sætning. Udsagnsord (gøre-ord) skaber handling. Eleven skal skrive ovenpå modelskriften og skrive at (navneform) eller jeg (nutid) foran udsagnsordet. 7. Tal om endelser. Nutid: -er eller -r. Datid: -ede, -te eller uregelmæssig bøjning (vokalændring). Eleven skal skrive udsagnsord i nutid. Sæt jeg foran.


LÆS OG LÆS

1

8. Skriv udsagnsord fra rammen i nutid og datid. udsag ns

ord

ser står bliver skal fik stod blev siger så er får sagde var skulle

nutid

datid

jeg er

jeg var

9. Find og skriv tre udsagnsord i hver linje. udsag ns

ord

bliverfårser

sigerstårvil

skalgårer

8. Læs udsagnsordene i rammen i fællesskab. Tal om, at ordene står i både nutid og datid. Find de udsagnsord, der hører sammen to og to. Opgaven udfyldes i fællesskab. 9. Tal om, at der er mindst en vokal i hvert ord. Eleven sætter prik under vokalerne, inden de tre udsagnsord findes og skrives på linjerne.

9


LÆS OG LÆS

1 10. Læs ord. Skift -n ud med -ng. Skriv og læs det nye ord. ng-lyd

en

eng

bane sen

syne

fane

læne

11. Find og skriv ord med ng-lyd. ng-lyd

w

l

q

e

p

s

l

a

n

g

e

r

s

t

y

a

u

i

i

o

p

d

å

a

s

d

y

f

g

n

b

a

n

g

e

r

h

n

j

k

n

l

n

g

y

n

g

e

d

e

æ

g

ø

z

g

x

c

v

b

n

v

m

a

n

g

e

m

q

e

w

e

r

t

y

i

u

i

g

o

p

å

a

s

d

f

S

j

a

n

g

g

h

t

u

n

g

e

j

gyngede

10

10. Tal om ng-lyd (kineserlyd). Når konsonanterne ng står sammen, har de kun én lyd. Når n skiftes ud med ng, forandres antallet af lyde altså ikke. Ordene siges på robotsprog. 11. Ord med ng-lyd står vandret og lodret (slange, bange, gyngede, mange, Sjang, tunge, lang, pingvin, dreng, gange, synge). Eleven skal skrive ordene på linjerne. Tjek ved at læse på robotsprog.


LÆS OG LÆS

1

12. Sig ordene. Skriv ord i stavelser. stavels er

Las

se

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13. Prik vokaler. Del i stavelser. stavels er

billetter

-

snablen

-

grinede

-

-

-

Sjang molevitten cirkusdirektør

-

-

-

-

-

12. Tal om, at hver stavelse indeholder én vokal. Ordet siges på robotsprog og i stavelser. Klap evt. stavelserne. Eleven skal skrive stavelserne på bogstavlinjerne og sætte prik under vokalerne. 13. Tal om, at stavelsesdeling er en hjælp til at læse længere ord. Eleven skal sætte prik under alle vokaler. Ordene deles, så der er en vokal i hver stavelse. Stavelserne skrives på bogstavlinjerne. Hver stavelse siges på robotsprog, og hele ordet læses.

11


LÆS OG LÆS

1 14. Find dit øveord i hver linje. Øv dig i at stave og skrive. il øv e ord t g stavnin

1. De første, der kom i land, var fem pingviner. 2. Det så sjovt ud, da de gik ned ad broen. 3. Lilli og Lasse grinede, da de så de fem pingviner. 4. Så sagde Lilli: Se, nu kommer der to hunde. 5. Den ene hund fik øje på Bøje, den ville snuse til Bøje. 6. De kom alle til at grine, for Bøje blev sur. 7. Tor så ikke på de to hunde, han fik øje på en slange. 8. Det var en meget lang og tyk slange. 9. Slangen snoede sig ned over broen. 10. Tor og alle de andre blev bange for den lange slange.

12

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

14. Arbejdet med øveord til stavning er differentieret på tre niveauer ••• . Find diktater på de tre niveauer og en LÆS, HUSK OG STAV-fidus i Lærerhåndbogen. Læs teksten i fællesskab. Hjælp eleven med at vælge niveau. Tal om, hvordan eleven skal arbejde med hvert øveord: 1) Læs ordet på robotsprog. 2) Del ordet i stavelser. 3) Dæk ordet. 4) Husk og skriv ordet ved at sige hver stavelse på robotsprog.


HUSK OG VIS

1

15. Farv rammen grøn om de ord, du kan læse.

nemlig

bange

blev

hoved

stod

sagde

rå b t e

s ku l l e sidste

ville

16. Løs krydsord. ng-lyd

9

17. Lav sætningerne om til nutid.

Lilli så en elefant. Lilli tænkte sig om. Lilli var sød mod Tor. Tænk FØR opgaven: Hvordan tror jeg, det vil gå med at løse opgaven? Tjek EFTER opgaven: Hvordan gik det? Farv signalfidusen ••• 15. Hvor mange øveord kan jeg læse for en makker? 16. Hvor mange ord med ng-lyd kan jeg skrive rigtigt i denne krydsord? 17. Hvor mange udsagnsord kan jeg skrive i nutid?

13


LÆS OG SKRIV

1 18. Sæt teksten i rigtig rækkefølge. Brug handlingsbroen. 3 4

2

5

1

Den, som narrer andre, bliver let selv narret.

Storken narrer ræven.

Ræven narrer storken.

Ræven og storken.

Invitation til middag.

19. Sammenlign de to fabler. Skriv og tegn. Haren og skildpadden

14

Ræven og storken

Tal om genretræk i en fabel. Formål: at underholde og formidle en fortælling, som man kan spejle sig i. 18. Fablen gengiver en handling (tidsforløb); derfor handlingsbroen som tænkefidus. Tal om, hvor fablens vigtigste kendetegn er placeret. Eleven skal skrive tallene fra handlingsbroen ved tekststykkerne. 19. Tænkefidusen (sammenligningscirkler) udfyldes i fællesskab. Tal om: fællestræk ved de to fabler (fx dyr, to dyr i overskrift, morale). Forskellige træk ved de to fabler.


LÆS OG SKRIV

1

20. Skriv en fabel om to dyr, hvor det ene dyr narrer det andet dyr.

3 2

1

Hvad sker der først?

Hvad skal der ske?

4

Hvad sker dernæst?

5

Hvad er moralen? Hvem er med?

og Engang

engang først så snart

dernæst senere til sidst

Morale: Den, som narrer andre, bliver let selv narret.

20. Se på handlingsbroen i fællesskab, og tal om de fem vigtigste kendetegn i en fabel. Læs lupordene i fællesskab. Hvad kan der stå i overskriften? Hvordan skal/kan dyrene narre hinanden? Lav evt. et tankekort i fællesskab. Eleven skal skrive sin egen fabel og bruge handlingsbroen som skrivemodel.

15


Alle opgaver i MIN ARBEJDSBOG 2 understøtter de 10 kapitler i MIN LÆSEBOG 2: LYT OG TAL-opgaver med fokus på ordkendskab og sprogforståelse LÆS OG LÆS-opgaver med fokus på afkodning (læsning) og kodning (stavning) af ord LÆS OG SKRIV-opgaver med på fokus på skrivning i fiktion og fakta-genrer HUSK OG VIS -opgaver med fokus på evaluering af LÆS OG LÆS-opgaver ÅRET RUNDT-opgaver med fokus på ugens dage, årets måneder og årstidens sange

  

Profile for Dansklærerforeningens Hus

Læsefidusen MIN ARBEJDSBOG 2  

Læsefidusen MIN ARBEJDSBOG 2  

Profile for dansklf