Page 1

Maj-Britt Westi Bente Østergaard Pedersen Dorrit Bang

UDSAGNSORD TILLÆGSORD

en

et Alle opgaver i MIN ARBEJDSBOG 2 understøtter de 10 kapitler i MIN LÆSEBOG 2:

NAVNEORD

DANSK i 2. klasse

Læs

FORHOLDSORD

f e

s e u n d i

LYT OG TAL-opgaver med fokus på ordkendskab og sprogforståelse LÆS OG LÆS-opgaver med fokus på afkodning (læsning) og kodning (stavning) af ord

je g

LÆS OG SKRIV-opgaver med på fokus på skrivning i fiktion og fakta-genrer

UDSAGNSORD

HUSK OG VIS-opgaver med fokus på evaluering af LÆS OG LÆS-opgaver

R

E B

D J

N

ÅRET RUNDT-opgaver med fokus på årstidens sange

A

at

MI

at være

STORE BOGSTAVER

A B C D E F G H

OG

NAVNEORD

SB

ord

I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø A

TILLÆGSORD

Hvor er jeg?

FORHOLDSORD

Arbejdsbog_2_læsefidus_omslag_1/2 FRA BUNDEN.indd 1

  

DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG

15/04/2020 12.01


Arbejdsbog_2_læsefidus_omslag_1/2 FRA BUNDEN.indd 2

vogn virkelig stadig mindre 10. kapitel

borde

mens

nogle

smart

strøm

vindue

øjeblik varmt kører gjort 9. kapitel

frem

første

hvid

hørte

langsomt

stærkt

vejr travlt jorden blomst 8. kapitel

altid

bedste

dejlig

græd

ligge

nødt

vigtigt mærke kniv glemt 7. kapitel

dage

flere

heldigvis

hjalp

lagde

mænd

udenfor tilbage slet sikkert hurtigt færdige 6. kapitel

hovedet

hvornår

klokken

skreg

træt penge købte dårligt allerede 5. kapitel

begyndte

flot

hurtig

langsom

vist uden morgen længe hinanden betyder 4. kapitel

forstå

ingen

kaldte

køre

tog svært pludselig fange 3. kapitel

aldrig

fandt

kiggede

løb

rundt

sagt

øjne straks slog sad pige fået

havde

sagde råbte 1. kapitel

Underskrift

farlig

Postnummer By

begge

z æ ø å

2. kapitel

Adresse

nemlig

u v w x y

hoved

q r s t

Efternavn

ØVEORD

m n o p

blev

Fornavn

bange

i j k l

sidste

e f g h

spurgte

skulle

Fødselsdag

stykke

ville

a b c d

stod

små bogstaver

FAKTA

Tegn eller indsæt et foto af dig selv.

STAVELSER

Del ordet i stavelser.

Fidus til at dele ord i stavelser: • Del altid mellem to vokaler, fx: ti-e • Del altid mellem to konsonanter, fx: vil - le • Hvis en konsonant står mellem to vokaler, skal du dele før konsonanten, fx: a - be • Hvis tre konsonanter står mellem to vokaler, skal du dele før de to sidste konsonanter, fx: før - ste

Find ord i ordet.

Man skal dele sammensatte ord, før hvert ord kan deles i stavelser, fx: fiske-kutter fis-ke-kut-ter

15/04/2020 11.37


Hej med dig! Jeg hedder LĂŚsefidusen.

LĂŚsefidusen_2__arbbog_1udg_2opl_TIL TRYK.indd 1

17/04/2020 12.51


INTRO 1. Kan du huske alfabetet?

2

anan

ykel

iraf

und

s

us

æsehorn

ol

iger

ver

ebra

æger

rm

gle

ble

inosaur

gern

at

ingvin

isk

øve

uiz

ampyr

c

æv

ylofon

l

1. Repetér alfabetet, fx ved at synge alfabetsang med bogstavnavne. Eleven skal skrive de små bogstaver. Tal om alfabetisk orden. Lad eleverne stille sig op på række i alfabetisk orden efter fornavne.

Læsefidusen_2__arbbog_1udg_2opl_TIL TRYK.indd 2

17/04/2020 12.52

KOPIERING FORBUDT

be

KOPIERING FORBUDT

a


INTRO 2. Skriv det rigtige bogstav. efter a

efter x

efter s

efter a

efter n

efter f

b

o

g

efter k

efter z

efter r

efter s

første bogstav

efter k

efter n

efter q

efter c

før i

før f

før k

3. Skriv de seks ord fra opgave 2 i alfabetisk rækkefølge.

b

KOPIERING FORBUDT

KOPIERING FORBUDT

b o g

2. Her skal eleverne bruge en kode for at finde de rigtige ord. Tal om, at man kan finde det bogstav, der kommer umiddelbart før eller efter et bestemt bogstav i alfabetet. 3. Ordene fra opgave 2 skal sættes i alfabetisk rækkefølge.

Læsefidusen_2__arbbog_1udg_2opl_TIL TRYK.indd 3

3 17/04/2020 12.52


LYT OG TAL

1 1. Hvad tænkte Mikkel Ræv om Harepus? Skriv og tegn.

Mikkel Ræv

4

1. Tal om, hvad Mikkel Ræv tænker om bagermester Harepus. Eleven skriver ovenpå modelskriften. Brug prikkerne som repetition af skrivevej. Eleven skal skrive men kan også tegne i tænkeboblen. 2. Tal om det, som Mikkel Ræv gør i bagerbutikken. Eleven skriver sit eget navn i skrivehuset og tegner sit selvportræt i billedrammen. Eleven skriver og tegner i tænkeboblen.

Læsefidusen_2__arbbog_1udg_2opl_TIL TRYK.indd 4

17/04/2020 12.52

KOPIERING FORBUDT

KOPIERING FORBUDT

2. Hvad tænker du om Mikkel Ræv? Skriv og tegn.


LYT OG TAL

1

3. Skriv og tegn om talemåden At tage fusen på nogen. Hvad er det ikke?

Hvad kan det være? Hvordan føles det?

At tage fusen på nogen.

KOPIERING FORBUDT

KOPIERING FORBUDT

Hvilke eksempler kender du?

3. Tænkefidusen udfyldes i fællesskab. Tal først om de to øverste rammer. Dernæst om de tre rammer til højre: Hvordan føles det at tage fusen på nogen (fx godt, morsomt, flovt). Eleven udfylder til sidst de nederste rammer ved at skrive eller tegne eksempler på situationer, hvor man kan tage fusen på nogen (fx at snyde i spil, at gøre grin med nogen).

Læsefidusen_2__arbbog_1udg_2opl_TIL TRYK.indd 5

5 17/04/2020 12.52


LÆS OG LÆS

1

il øv e ord t g in n s læ

bange

blev

nemlig

rå b t e

stod s ku l l e

sagde

hoved

ville

sidste

4. Læs sætningen. Find og skriv øveord. Ude ved fyrtårnet

Lilli, Basse, Lasse og Kaj.

I dag kom Cirkus Lirum Larum

Tor

på besøg.

også se, når cirkus kom til Broby.

år fik Tor ikke en billet, fordi han var syg.

Sjang var

Sjang rystede på sit store

Cirkusdirektøren

Lilli

6

hjælpe med at løfte broen på plads.

for at gå på broen.

.

gal, og han fik fat i en pisk.

: “Stop! Du må ikke bruge en pisk!”

Før undervisning i øveord kan eleverne farve rammen grøn om de ord, de hver især kan læse. 4. Sætningerne fra Cirkus på havnen læses i fællesskab. Tal om, hvordan eleven skal arbejde med hvert øveord: 1) Tænk og tjek, hvilket øveord der mangler i sætningen. 2) Det manglende øveord skrives på den tomme linje. 3) Tjek ved at læse sætningen højt.

Læsefidusen_2__arbbog_1udg_2opl_TIL TRYK.indd 6

17/04/2020 12.52

KOPIERING FORBUDT

Tors far

: “I år får jeg også en billet.”

KOPIERING FORBUDT

Tor


LÆS OG LÆS

1

5. Skriv den rigtige vokal i ordet. Brug vokaltrappe-fidusen. vokaler

a

æ

æ

e

br?v s?ng n?sse

i

ø æ

æ

æ

KOPIERING FORBUDT

KOPIERING FORBUDT

d?kke

å

e

e

e

ø

sm?kke kl?vn

y

å

å

o

o

i

o

u

brev

i

i

y u

u

5. Tal om de forskellige vokaltrapper. Sig ordet i tænkeboblen, der skal staves. Vælg trappe. Skriv det bogstav i taleboblen, der passer til første vokallyd. Vær opmærksom på kort vokallyd. Tænk alarm. Eleven skal stille sig på trinnet med det bogstav, der repræsenterer vokalens lyd. Hop et trin op, og prøv at stave ordet med denne vokal. Eleven skal sige hele ordet.

Læsefidusen_2__arbbog_1udg_2opl_TIL TRYK.indd 7

7 17/04/2020 12.53


LÆS OG LÆS

1 6. Læs udsagnsord. Skriv at eller jeg foran hvert ord.

udsag ns

ord UDSAGNSORD

FORM navneform

TID

bydeform

at

nutid

datid

jeg

jeg

UDSAGNSORD

at læse

hoppe

se

jeg læser

hopper

ser

7. Skriv udsagnsord i nutid, sæt jeg foran. udsag ns

ord

TID UDSAGNSORD

nutid

datid

da

nu

8

jeg læste jeg hoppede jeg så

6. Tal om ordklassen, og hvilken funktion udsagnsord har i en sætning. Udsagnsord (gøre-ord) skaber handling. Eleven skal skrive ovenpå modelskriften og skrive at (navneform) eller jeg (nutid) foran udsagnsordet. 7. Tal om endelser. Nutid: -er eller -r. Datid: -ede, -te eller uregelmæssig bøjning (vokalændring). Eleven skal skrive udsagnsord i nutid. Sæt jeg foran.

Læsefidusen_2__arbbog_1udg_2opl_TIL TRYK.indd 8

17/04/2020 12.55

KOPIERING FORBUDT

jeg læser

KOPIERING FORBUDT

ORD


LÆS OG LÆS

1

8. Skriv udsagnsord fra rammen i nutid og datid. udsag ns

ord

ser står bliver skal fik stod blev siger så er får sagde var skulle

nutid

datid

jeg er

jeg var

9. Find og skriv tre udsagnsord i hver linje. udsag ns

ord

bliverfårser

sigerstårvil

KOPIERING FORBUDT

KOPIERING FORBUDT

skalgårer

8. Læs udsagnsordene i rammen i fællesskab. Tal om, at ordene står i både nutid og datid. Find de udsagnsord, der hører sammen to og to. Opgaven udfyldes i fællesskab. 9. Tal om, at der er mindst en vokal i hvert ord. Eleven sætter prik under vokalerne, inden de tre udsagnsord findes og skrives på linjerne.

Læsefidusen_2__arbbog_1udg_2opl_TIL TRYK.indd 9

9 17/04/2020 12.55


LÆS OG LÆS

1 10. Læs ord. Skift -n ud med -ng. Skriv og læs det nye ord.

eng

ng-lyd

en

bane sen

syne

fane

læne

11. Find og skriv ord med ng-lyd. ng-lyd

w

l

q

e

p

s

l

a

n

g

e

r

s

t

y

a

u

i

i

o

p

d

å

a

s

d

y

f

g

n

b

a

n

g

e

r

h

n

j

k

n

l

n

g

y

n

g

e

d

e

æ

g

ø

z

g

x

c

v

b

n

v

m

a

n

g

e

m

q

e

w

e

r

t

y

i

u

i

g

o

p

å

a

s

d

f

S

j

a

n

g

g

h

t

u

n

g

e

j

10

10. Tal om ng-lyd (kineserlyd). Når konsonanterne ng står sammen, har de kun én lyd. Når n skiftes ud med ng, forandres antallet af lyde altså ikke. Ordene siges på robotsprog. 11. Ord med ng-lyd står vandret og lodret (eng, slange, bange, gyngede, mange, Sjang, tunge, lang, pingvin, dreng, gange, synge). Eleven skal skrive ordene på linjerne. Tjek ved at læse på robotsprog.

Læsefidusen_2__arbbog_1udg_2opl_TIL TRYK.indd 10

17/04/2020 12.56

KOPIERING FORBUDT

KOPIERING FORBUDT

gyngede


LÆS OG LÆS

1

12. Sig ordene. Skriv ord i stavelser. stavels er

Las se -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13. Prik vokaler. Del i stavelser. stavels er

billetter

-

snablen

-

grinede

-

-

-

KOPIERING FORBUDT

KOPIERING FORBUDT

Sjang molevitten cirkusdirektør

-

-

-

-

-

12. Tal om, at hver stavelse indeholder én vokal. Ordet siges på robotsprog og i stavelser. Klap evt. stavelserne. Eleven skal skrive stavelserne på bogstavlinjerne og sætte prik under vokalerne. 13. Tal om, at stavelsesdeling er en hjælp til at læse længere ord. Eleven skal sætte prik under alle vokaler. Ordene deles, så der er en vokal i hver stavelse. Stavelserne skrives på bogstavlinjerne. Hver stavelse siges på robotsprog, og hele ordet læses.

Læsefidusen_2__arbbog_1udg_2opl_TIL TRYK.indd 11

11 17/04/2020 12.56


LÆS OG LÆS

1 14. Find dit øveord i hver linje. Øv dig i at stave og skrive. il øv e ord t g stavnin

1. De første, der kom i land, var fem pingviner. 2. Det så sjovt ud, da de gik ned ad broen. 3. Lilli og Lasse grinede, da de så de fem pingviner. 4. Så sagde Lilli: “Se, nu kommer der to hunde.” 5. Den ene hund fik øje på Bøje, den ville snuse til Bøje. 6. De kom alle til at grine, for Bøje blev sur. 7. Tor så ikke på de to hunde, han fik øje på en slange. 8. Det var en meget lang og tyk slange. 9. Slangen snoede sig ned over broen.

12

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

14. Arbejdet med øveord til stavning er differentieret på tre niveauer ••• . Find diktater på dansklf.dk/laesefidusen_min_laesebog_2, og find en LÆS, HUSK OG STAV-FIDUS i lærerhåndbogen. Læs teksten i fællesskab. Hjælp eleven med at vælge niveau. Tal om, hvordan eleven skal arbejde med hvert øveord: 1) Læs ordet på robotsprog. 2) Del ordet i stavelser. 3) Dæk ordet. 4) Husk og skriv ordet ved at sige hver stavelse på robotsprog.

Læsefidusen_2__arbbog_1udg_2opl_TIL TRYK.indd 12

17/04/2020 12.56

KOPIERING FORBUDT

1.

KOPIERING FORBUDT

10. Tor og alle de andre blev bange for den lange slange.


HUSK OG VIS

1

15. Farv rammen grøn om de ord, du kan læse.

nemlig

bange

blev

hoved

stod

sagde

rå b t e

s ku l l e sidste

ville

16. Løs krydsord. ng-lyd

17. Lav sætningerne om til nutid.

KOPIERING FORBUDT

KOPIERING FORBUDT

Lilli så en elefant. Lilli tænkte sig om. Lilli var sød mod Tor. Tænk FØR opgaven: Hvordan tror jeg, det vil gå med at løse opgaven? Tjek EFTER opgaven: Hvordan gik det? Farv signalfidusen ••• 15. Hvor mange øveord kan jeg læse for en makker? 16. Hvor mange ord med ng-lyd kan jeg skrive rigtigt i denne krydsord? 17. Hvor mange udsagnsord kan jeg skrive i nutid? Læsefidusen_2__arbbog_1udg_2opl_TIL TRYK.indd 13

13 17/04/2020 12.57


LÆS OG SKRIV

1 18. Sæt teksten i rigtig rækkefølge. Brug handlingsbroen. 3 4

2

5

1

Den, som narrer andre, bliver let selv narret.

Storken narrer ræven.

Ræven narrer storken.

Ræven og storken.

Invitation til middag.

19. Sammenlign de to fabler. Skriv og tegn.

14

Tal om genretræk i en fabel. Formål: at underholde og formidle en fortælling, som man kan spejle sig i. 18. Fablen gengiver en handling (tidsforløb); derfor handlingsbroen som tænkefidus. Tal om, hvor fablens vigtigste kendetegn er placeret. Eleven skal skrive tallene fra handlingsbroen ved tekststykkerne. 19. Tænkefidusen (sammenligningscirkler) udfyldes i fællesskab. Tal om: fællestræk ved de to fabler (fx dyr, to dyr i overskrift, morale). Forskellige træk ved de to fabler.

Læsefidusen_2__arbbog_1udg_2opl_TIL TRYK.indd 14

17/04/2020 12.58

KOPIERING FORBUDT

Ræven og storken

KOPIERING FORBUDT

Haren og skildpadden


LÆS OG SKRIV

1

20. Skriv en fabel om to dyr, hvor det ene dyr narrer det andet dyr.

3 2

1

Hvad sker der først?

Hvad skal der ske?

5

Hvad er moralen? Hvem er med?

og Engang

engang først så snart

dernæst senere til sidst

Morale:

KOPIERING FORBUDT

KOPIERING FORBUDT

4

Hvad sker dernæst?

Den, som narrer andre, bliver let selv narret.

20. Se på handlingsbroen i fællesskab, og tal om de fem vigtigste kendetegn i en fabel. Læs lupordene i fællesskab. Hvad kan der stå i overskriften? Hvordan skal/kan dyrene narre hinanden? Lav evt. et tankekort i fællesskab. Eleven skal skrive sin egen fabel og bruge handlingsbroen som skrivemodel.

Læsefidusen_2__arbbog_1udg_2opl_TIL TRYK.indd 15

15 17/04/2020 12.58


LYT OG TAL

2 1. Hvad tænker du om titlen Cykelmyggen Egon? Skriv og tegn.

16

1. Tal om titlen Cykelmyggen Egon. Eleven skal skrive sit eget navn i skrivehuset og tegne sit selvportræt i billedrammen. Eleven skal skrive og tegne i tænkeboblen. 2. Tal om, hvad Cykelmyggen Egon tænker om sit liv som myg. Eleven skal skrive og evt. tegne i tænkeboblen.

Læsefidusen_2__arbbog_1udg_2opl_TIL TRYK.indd 16

17/04/2020 12.59

KOPIERING FORBUDT

Cykelmyggen Egon

KOPIERING FORBUDT

2. Hvad tænker Cykelmyggen Egon om livet som myg? Skriv og tegn.


LYT OG TAL

2

3. Skriv og tegn om ordet blod. Hvad er det ikke?

Hvad kan det være? Hvilke egenskaber har blod?

blod

KOPIERING FORBUDT

KOPIERING FORBUDT

Hvilke eksempler kender du?

3. Tænkefidusen udfyldes i fællesskab. Tal først om de to øverste rammer. Dernæst om de tre rammer til højre: Hvilke egenskaber har blod (fx rødt, livsvigtigt, væske i kroppen)? Eleven udfylder til sidst de nederste rammer ved at skrive eller tegne eksempler på, hvor blod indgår (fx næseblod, myg, der suger blod).

Læsefidusen_2__arbbog_1udg_2opl_TIL TRYK.indd 17

17 17/04/2020 12.59


LÆS OG LÆS

2

il øv e ord t g in n s læ

begge

farlig

h av d e

pig e

s t ra k s slog

sad

fået

øjne

i

spu rg te

4. Læs sætningen. Find og skriv øveord. og læste i en bog om Dracula.

Dracula gik ud for at finde en smuk

.

Lasse stirrede på Lilli med store

Lilli

Maria havde

Da de kom hjem, gik de

Lilli drømte, at hun var en

Lasse

Nu kunne de

18

røde mærker over det hele.

: “Kan du hjælpe mig?”

en idé.

ind i hver deres køje.

vampyr.

efter Lilli med det store hvidløg.

sove godt i nat.

Før undervisning i øveord kan eleverne farve rammen grøn om de ord, de hver især kan læse. 4. Sætningerne fra De blodrøde mærker læses i fællesskab. Tal om, hvordan eleven skal arbejde med hvert øveord: 1) Tænk og tjek, hvilket øveord der mangler i sætningen. 2) Det manglende øveord skrives på den tomme linje. 3) Tjek ved at læse sætningen højt.

Læsefidusen_2__arbbog_1udg_2opl_TIL TRYK.indd 18

17/04/2020 13.03

KOPIERING FORBUDT

Hun

.

KOPIERING FORBUDT

Lasse


LÆS OG LÆS

2

5. Skriv i med e-lyd. Skriv hele ordet. i med e-ly

d

e

k

e e

e

k

i

e e

6. Skriv det rigtige ord i hver sætning. i med e-ly

d

Eleven vil

k

p n

Læsefidusen vil Læsefidusen kunne

t

Der er Alle børn fik

med en saks. til Lillefidusen.

n

på et ben. børn i klassen.

l

til Lasses fødselsdag.

7. Sæt konsonanter foran -inke og -ind. Sæt kryds ved rigtige ord. KOPIERING FORBUDT

KOPIERING FORBUDT

i med e-ly

d

b

f

h

k

v

bl

fl

sk

-inke -ind 5. Tal om vokaltrappe-fidusen med fokus på trappe æ-e-i. Eleven siger ordet og stiller sig på trinnet med bogstavet e (første vokallyd). Tænk alarm. Hop et trin op til bogstavet i. Skriv ordet med denne vokal. 6. Se på illustrationen. Eleven læser sætningen og indsætter det rigtige ord. Brug vokaltrappe-fidusen. 7. Eleven skal sætte kryds i de felter med rigtige ord.

Læsefidusen_2__arbbog_1udg_2opl_TIL TRYK.indd 19

19 17/04/2020 13.07


LÆS OG LÆS

2 8. Læs navneord. Skriv en eller et foran hvert ord. n av n e o r

d NAVNEORD

ENTAL ubestemt en

FLERTAL

bestemt

ubestemt

bestemt

et

NAVNEORD

hus is

banan abe

lys hund

9. Skriv navneord i ental ubestemt og bestemt form. d

ENTAL

NAVNEORD

bestemt

en is

isen

et lys

lyset

ORD

isen KOPIERING FORBUDT

en is

ubestemt

20

8. Tal om ordklasser, og hvilken funktion navneord har i en sætning. Navneord fortæller, hvem eller hvad der handler (gør noget). Eleven skal skrive ovenpå modelskriften og skrive kendeordene en eller et foran navneordet. 9. Tal om navneordets stamme. Bestemt form i ental dannes ved at sætte en eller et bag ordets stamme. Eleven skal skrive ovenpå modelskriften og bøje navneordene i ental bestemt form.

Læsefidusen_2__arbbog_1udg_2opl_TIL TRYK.indd 20

17/04/2020 13.11

KOPIERING FORBUDT

n av n e o r


LÆS OG LÆS

2

10. Find og skriv navneord. Skriv en eller et foran ordet. n av n e o r

d

en havn, et

11. Find og skriv tre navneord i hver linje.

KOPIERING FORBUDT

KOPIERING FORBUDT

n av n e o r

d

mygpastatube madarmpige

 

slangeslotvampyr

10. Tal om, hvilke navneord eleverne kan finde på illustrationen. Navneord finder man ved at sætte en eller et foran ordet. Eleven skriver navneord og sætter en eller et foran. 11. Tal om, at der er mindst en vokal i hvert ord. Eleven sætter prik under vokalerne, inden de tre navneord findes og skrives på linjerne.

Læsefidusen_2__arbbog_1udg_2opl_TIL TRYK.indd 21

21 17/04/2020 13.12


LÆS OG LÆS

2 12. Find og skriv udsagnsord i navneform, nutid og datid.

udsag ns

ord

læste være gå er have har vise gik sende tænke var tænker læse viser sendte havde viste sender går tænkte læser navneform

nutid

datid

at være

jeg er

jeg var

13. Løs krydsord. Skriv navneform af udsagnsord. at

svømmede

at

smilede

at

drømte

at

skulle

at

kløede

at

spurgte

at

k

Maria gav Lasse et

22

12. Læs udsagnsordene i rammen i fællesskab. Tal om, at ordene står i navneform, nutid og datid. Find de udsagnsord, der hører sammen tre og tre. Opgaven udfyldes i fællesskab. 13. Læs teksten sammen. Tal om, at udsagnsordene skal skrives i navneform, men står i datid. Navneform findes ved at sætte at foran ordet. Ord i navneform har enten endelsen -e eller ingen endelse (= stamme).

Læsefidusen_2__arbbog_1udg_2opl_TIL TRYK.indd 22

17/04/2020 13.14

KOPIERING FORBUDT

hjælp

KOPIERING FORBUDT

kr yds ord


LÆS OG LÆS

2

14. Skriv sætningen i datid. udsag ns

ord

Lasse læser i en bog.

Lasse læste i en bog. Det er en bog om en vampyr.

Lilli har mange myggestik.

Lilli viser sine stik til Maria.

15. Læs sætningen. Skriv det rigtige ord fra rammerne. ko n s o n a

nter

Lasse læste i en

bog.

gamel / gammel

Lilli gik med en

.

bake / bakke

Lilli bed og ville

KOPIERING FORBUDT

KOPIERING FORBUDT

Det var Lilli og Lasse Du kan selv

blod.

suge / sugge

Basse, der lå på dækket. bare / barre ikke have pizza.

skule / skulle

en farlig vampyr.

være / værre

14. Læs sætningerne i fællesskab. Tal om, at udsagnsordet i hver sætning står i nutid. Eleven skal skrive sætningerne i datid. 15. Tal om ord med en eller to konsonanter. Hvis vokalen har en kort lyd, skal der ofte to konsonanter efter vokalen, og disse kan være ens. Læs sætningerne i fællesskab. Eleven vælger det ord, der passer til vokallyden, og skriver det på linjen.

Læsefidusen_2__arbbog_1udg_2opl_TIL TRYK.indd 23

23 17/04/2020 13.15


LÆS OG LÆS

2 16. Find dit øveord i hver linje. Øv dig i at stave og skrive. il øv e ord t g stavnin

1. Lilli og Lasse gik hjem til den gule husbåd. 2. Det var mørkt, og det blæste på Broby Havn. 3. Det var lidt uhyggeligt, og de gik med fuld fart. 4. Månen lyste på den gule husbåd. Der sad noget sort på dækket. 5. Det havde været en lang dag, og nu ville de begge sove. 6. Lidt efter snorkede Lasse, men Lilli kunne ikke sove. 7. Lilli tænkte på blod og et uhyggeligt slot. 8. Til sidst kunne Lilli også sove. 9. Lilli drømte, at hun var en farlig vampyr.

24

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

16. Arbejdet med øveord til stavning er differentieret på tre niveauer ••• . Find diktater på dansklf.dk/laesefidusen_min_laesebog_2, og find en LÆS, HUSK OG STAV-FIDUS i lærerhåndbogen. Læs teksten i fællesskab. Hjælp eleven med at vælge niveau. Tal om, hvordan eleven skal arbejde med hvert øveord: 1) Læs ordet på robotsprog. 2) Del ordet i stavelser. 3) Dæk ordet. 4) Husk og skriv ordet ved at sige hver stavelse på robotsprog.

Læsefidusen_2__arbbog_1udg_2opl_TIL TRYK.indd 24

17/04/2020 13.15

KOPIERING FORBUDT

1.

KOPIERING FORBUDT

10. Hun gik ud fra slottet, for hun ville suge blod.


HUSK OG VIS

2

17. Farv rammen grøn om de ord, du kan læse.

h av d e

begge

farlig

fået

s t ra k s

sad

pig e

slog

øjne

spu rg te

18. Løs krydsord. i med e-ly

d

æ

k

e

i

p r

19. Sæt streg under alle navneord i hver sætning. Skriv ordene.

Den lille myg vil flyve væk.

KOPIERING FORBUDT

KOPIERING FORBUDT

I det store hus boede en smuk pige. På den gule båd sad en kat.

Tænk FØR opgaven: Hvordan tror jeg, det vil gå med at løse opgaven? Tjek EFTER opgaven: Hvordan gik det? Farv signalfidusen ••• 17. Hvor mange øveord kan jeg læse for en makker? 18. Hvor mange ord, hvor i har e-lyd, kan jeg skrive rigtigt i denne krydsord? 19. Hvor mange navneord kan jeg finde og skrive på linjerne? Læsefidusen_2__arbbog_1udg_2opl_TIL TRYK.indd 25

25 17/04/2020 13.17


LÆS OG SKRIV

2 20. Skriv de rigtige lupord om myggens udvikling.

færdigudviklet myg larve puppe

æg

21. Find og skriv den rigtige betydning af faktaord om myggen. FAKTA OM MYGGEN er blevet voksen

færdigudviklet

har 6 ben suger nektar

har to følehorn kan sprede sygdom

26

Tal om genretræk i en faktatekst. Formål: at formidle information om et emne (myggen). 20. Lupord læses i fællesskab. Ordene sættes ind det rigtige sted i cyklussen om myggens udvikling. Eleven skal skrive ord om myggens udvikling i cyklussen (se Læsebogen side 36). 21. Tal om ordene i kolonnenotatet. Ordene i luppen og kolonnenotatet læses i fællesskab. Eleven skal bruge ordene fra luppen til at finde betydningen af faktaord i venstre kolonne. Eleven skal skrive den rigtige betydning.

Læsefidusen_2__arbbog_1udg_2opl_TIL TRYK.indd 26

17/04/2020 13.17

KOPIERING FORBUDT

sover om vinteren KOPIERING FORBUDT

færdigudviklet føde antenner insekt malaria gå i hi

BETYDNING


LÆS OG SKRIV

2

22. Skriv fakta om myggen. Vis din rækkefølge på opslagstavlen.

Præsentation

Føde

En myg er et

1 Levested

Udseende

KOPIERING FORBUDT

KOPIERING FORBUDT

Opslagstavlen

1 22. Tænkefidusen (opslagstavlen) udfyldes i fællesskab. Læs de fire overskrifter. Tal om, hvilke informationer der skal være på de forskellige lapper. Eleven skal skrive stikord eller tegne på de fire lapper. Eleven kan selv vælge den rækkefølge, lapperne placeres i på opslagstavlen. Lap 1 (præsentation) har altid fast plads som den første lap, og den kan ikke flyttes. Eleven nummererer lapperne, inden de sættes på opslagstavlen.

Læsefidusen_2__arbbog_1udg_2opl_TIL TRYK.indd 27

27 17/04/2020 13.18


Maj-Britt Westi Bente Østergaard Pedersen Dorrit Bang

UDSAGNSORD TILLÆGSORD

en

et Alle opgaver i MIN ARBEJDSBOG 2 understøtter de 10 kapitler i MIN LÆSEBOG 2:

NAVNEORD

DANSK i 2. klasse

Læs

FORHOLDSORD

f e

s e u n d i

LYT OG TAL-opgaver med fokus på ordkendskab og sprogforståelse LÆS OG LÆS-opgaver med fokus på afkodning (læsning) og kodning (stavning) af ord

je g

LÆS OG SKRIV-opgaver med på fokus på skrivning i fiktion og fakta-genrer

UDSAGNSORD

HUSK OG VIS-opgaver med fokus på evaluering af LÆS OG LÆS-opgaver

R

E B

D J

N

ÅRET RUNDT-opgaver med fokus på årstidens sange

A

at

MI

at være

STORE BOGSTAVER

A B C D E F G H

OG

NAVNEORD

SB

ord

I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø A

TILLÆGSORD

Hvor er jeg?

FORHOLDSORD

Arbejdsbog_2_læsefidus_omslag_1/2 FRA BUNDEN.indd 1

  

DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG

15/04/2020 12.01

Profile for Dansklærerforeningens Hus

Læsefidusen MIN ARBEJDSBOG 2 – Uddrag fra bogen.  

Læsefidusen MIN ARBEJDSBOG 2 – Uddrag fra bogen.  

Profile for dansklf
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded