Page 1

Maj-Britt Westi Bente Østergaard Pedersen Dorrit Bang

TEGNSÆTNING

punktum.

komma,

udråbstegn!

A B C D

Lilli er 7 år.

E F G H

Lilli kan se, at det er en lille sæl.

Kom nu, Lilli!

Alle opgaver i MIN ARBEJDSBOG understøtter de 15 kapitler i MIN LÆSEBOG: LYT OG TAL-opgaver med fokus på ordkendskab og sprogforståelse

anførselstegn”

“Basse må ikke æde min fisk.”

LÆS OG LÆS-opgaver med fokus på afkodning (læsning) og kodning (stavning) af ord LÆS OG SKRIV-opgaver med på fokus på skrivning i fiktion og fakta-genrer HUSK OG VIS-opgaver med fokus på evaluering af LÆS OG LÆS-opgaver

Lasse siger: kolon: “Fie er sød.”

spørgsmålstegn?

ÅRET RUNDT-opgaver med fokus på ugens dage, årets måneder og årstidens sange

Hvor er Basse?

9 788779 968219

Arbejdsbog_1_læsefidus_omslag_1/3 FRA BUNDEN.indd 1

DANSK i 1. klasse

MIN ARBEJDSBOG

STORE BOGSTAVER

I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø A

DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG

15/05/2020 13.46


Arbejdsbog_1_læsefidus_omslag_1/3 FRA BUNDEN.indd 2

have de dit af alle bare ad derfor alt dem bog anden fest

4. kapitel 5. kapitel 6. kapitel 7. kapitel 8. kapitel 9. kapitel 10. kapitel 11. kapitel 12. kapitel 13. kapitel 14. kapitel 15. kapitel

Underskrift

3. kapitel

glæder

andre

bord

dreng

fik

engang

deres

grøn

eller

gal

foran

først

helt

efter

forbi

havn

før

gerne

ham

gik

hjem

finde

fordi

hele

godt

kun

fra

kom

han

hver

glade

klar

heller

kunne

jer

gamle

hjælp

ind

hos

mit

går

med

lille

her

jeres

hende

lige

hvordan

mange

kys

hvad

igen

man

hvor

samme

hen

mere

min

ikke

kort

hvis

lugte

hvorfor

måtte

sig

hvem

lidt

mig

kommer

siger

nej

ser

op

kan

skatten

navn

næste

selv

noget

stille

sorte

skæg

tid

ondt

var

mod

lange smuk

sammen

når

nok

står

stor

sit

vil

meget

ned

men

som

os

sin

skal

også

Fødselsdag

bliver

for

jo

din

jeg

hans

Postnummer By dag

dig

fri

der

hun

z æ ø å får

Adresse

du

Efternavn

har

m n o p

det

u v w x y

er

q r s t Fornavn

2. kapitel

den

e f g h

bor

a b c d

1. kapitel

i j k l

ØVEORD

små bogstaver FAKTA vores

ting

tov

tynd

over

vej

oppe

store

været

om

være

under

ved

til

år

Tegn eller indsæt et foto af dig selv.

SPØRGEORD

hvem?

hvad?

hvor?

hvornår?

hvorfor?

hvordan?

15/04/2020 11.24


Hej med dig! Jeg hedder LĂŚsefidusen.

LĂŚsefidusen_1_arbejdsbog_NY_3opl_TIL_TRYK.indd 1

17/04/2020 20.19


LYT OG TAL

1 1. Hvordan er det for Ivan at gå i skole? Tegn og skriv.

Ivan

2

1. Tal om, hvordan det er for Ivan at gå i skole. Eleven skriver oven på modelskriften. Brug prikkerne som instruktion til skrivevej. Tegn og skriv i tænkeboblen. 2. Tal om, hvordan det er at gå i skole i dag. Eleven skriver sit eget navn i skrivehuset og tegner sit selvportræt i billedrammen. Eleven tegner og skriver i tænkeboblen.

Læsefidusen_1_arbejdsbog_NY_3opl_TIL_TRYK.indd 2

17/04/2020 20.19

KOPIERING FORBUDT

KOPIERING FORBUDT

2. Hvordan er det for dig at gå i skole? Tegn og skriv.


øv e ord

bor

ha r den

LÆS OG LÆS

her

er

1

vil også

ikke

år

kan

3. Læs sætningen. Find og skriv øveord. Her er Lilli.

Og her er Lasse.

Lasse er 9 år.

Lilli og Lasse bor på en gul husbåd.

Lilli og Lasse har en far.

Lasse vil læse.

Lilli vil ikke læse.

KOPIERING FORBUDT

KOPIERING FORBUDT

Lilli kan se en bi.

Lasse kan også se en bi.

Lasse vil slå den bi.

FØR undervisning i øveord kan eleverne farve rammen grøn om de ord, de hver især kan læse. 3. Sætningerne fra Lilli og Lasse læses i fællesskab. Eleven skal finde og sætte streg under øveord. Vis, at bogstavkasserne skal fyldes ud som modelskriften. Skrivevejen begynder ved den sorte prik. Bogstavkasserne understøtter ordets form og kan være en visuel ledetråd i afkodning af øveord.

Læsefidusen_1_arbejdsbog_NY_3opl_TIL_TRYK.indd 3

3 17/04/2020 20.19


LÆS OG LÆS

1 4. Sæt l foran vokalen. Dan og læs ordet. l

l

a

e

i

o

u

y

æ

ø

å

la

lasso

5. Læs sætningen. Find og skriv ord med -e i ud-lyd. -e

Lilli og Lasse bor på en gul

hus-båd.

Lilli og Lasse er på den gul

hus-båd.

e e e

.

Lasse vil læs Lilli vil lytt

4

e

.

4. Tal om, at konsonanten l- skal sættes foran vokalerne. L- siges foran hver vokallyd i fællesskab. Eleverne skriver l- foran hver vokallyd. Dernæst skriver eleverne ord ved at skrive bogstaver til de lyde, de hver især kan høre. Tjek ordet ved at læse højt. 5. Tal om, hvordan vokalen -e lyder i udlyd. Sætningerne læses i fællesskab. Eleven skal finde de fire e’er, der gemmer sig i illustrationen. De fire e’er skrives på linjerne.

Læsefidusen_1_arbejdsbog_NY_3opl_TIL_TRYK.indd 4

17/04/2020 20.19

KOPIERING FORBUDT

.

KOPIERING FORBUDT

Lilli og Lasse er alen


LÆS OG LÆS

1

6. Sig ordet. Skriv hver lyd i ordet. ord

hus

7. Sæt streg fra prik til prik. Følg alfabetet. Skriv vokalerne. AB C

s

t v w x z

ø

o p n

m l k

h i

a

b

g

c

d

e KOPIERING FORBUDT

q

r

j

å

KOPIERING FORBUDT

æ

y

u

f

b c d f g h j kml n p q r s t vwx z 6. Ordene siges på robotsprog. Det er så langsomt og tydeligt, at eleverne lettere kan lytte til hver enkelt bogstavlyd i ordet (fornem). Eleverne skal skrive et passende bogstav til de lyde, de hver især kan høre. 7. Tal om alfabetisk rækkefølge. Eleven skal begynde ved bogstavet a og følge alfabetet. Sæt streg fra prik til prik. Illustrationen kan farvelægges.

Læsefidusen_1_arbejdsbog_NY_3opl_TIL_TRYK.indd 5

5 17/04/2020 20.19


LÆS OG SKRIV

1 8. Skriv dit eget huskeord ud for hvert bogstav.

6

Aa

Kk

Uu

Bb

Ll

Vv

Cc

Mm

Ww

Dd

Nn

Xx

Ee

Oo

Yy

Ff

Pp

Zz

Gg

Qq

Ææ

Hh

Rr

Øø

Ii

Ss

Åå

Jj

Tt

Tal om genretræk i en ABC-liste. Formål: at huske hvert bogstavs lyd ved hjælp af alfabetisk rækkefølge. Bogstaverne (lyd, navn, form) huskes ved hjælp af et personligt huskeord. 8. Alfabetet læses i fællesskab. Eleven kan skrive enten fællesnavne (lille begyndelsesbogstav) eller egennavne (stort begyndelsesbogstav), fx eget navn ved eget begyndelsesbogstav på listen. Eleven kan også låne Læsefidusens huskeord i Min læsebog (side 14-15).

Læsefidusen_1_arbejdsbog_NY_3opl_TIL_TRYK.indd 6

17/04/2020 20.19

KOPIERING FORBUDT

k

KOPIERING FORBUDT

alfab etis liste


HUSK OG VIS

1

1. Farv rammen grøn om de ord, du kan læse.

ha r

bor

den

er

vil

ikke

her

også kan

år

2. Læs ordet. Sæt kryds ved det rigtige billede.

læse

myre

gule

lytte

3. Skriv alfabetet.

KOPIERING FORBUDT

KOPIERING FORBUDT

a b c

Tænk FØR opgaven: Hvordan tror jeg, det vil gå med at løse opgaven? Tjek EFTER opgaven: Hvordan gik det? Farv signalfiduserne • • • 1. Hvor mange øveord kan jeg læse for en makker? 2. Hvor mange ord med -e i udlyd kan jeg læse? 3. Hvor mange bogstaver i alfabetet kan jeg skrive? Læsefidusen_1_arbejdsbog_NY_3opl_TIL_TRYK.indd 7

7 17/04/2020 20.19


LYT OG TAL

2 1. Tegn og skriv om trolde.

Hvad er det ikke?

Hvad kan det være?

trolde

8

1. Tænkefidusen (grafiske rammer) udfyldes i fællesskab. Eleven skriver oven på ordet: trolde. Tal først om: Hvad er det ikke? Dernæst: Hvad kan det være? Eleven udfylder de to rammer ved at tegne og skrive. 2. Eleven vælger, hvilket rim der er bedst. Eleven skriver sit navn i skrivehuset og tegner sit selvportræt. Eleven tegner og skriver egne forestillingsbilleder i tænkeboblen.

Læsefidusen_1_arbejdsbog_NY_3opl_TIL_TRYK.indd 8

17/04/2020 20.19

KOPIERING FORBUDT

KOPIERING FORBUDT

2. Hvilket rim fra Halfdans ABC kan du bedst lide? Tegn og skriv.


øv e ord

det

ha n du

LÆS OG LÆS

lille

får

2

så skal

min

til

op

3. Læs sætningen. Find og skriv øveord. Det er nat.

Lasse vil lyse, så han kan læse.

En måne kan lyse op.

Lilli får fat i en kat.

Det er en lille kat.

Det er en kat til Lilli.

Den skal hedde Basse.

KOPIERING FORBUDT

KOPIERING FORBUDT

“Basse er min kat.”

“Basse, du kan rime på Lasse.”

“Lasse, du skal rime på hale og tale.”

FØR undervisning i øveord kan eleverne farve rammen grøn om de ord, de hver især kan læse. 3. Sætningerne fra Det er nat læses i fællesskab. Eleven skal finde og sætte streg under øveord. Vis, at bogstavkasserne skal fyldes ud som modelskriften. Skrivevejen begynder ved den sorte prik. Bogstavkasserne understøtter ordets form og kan være en visuel ledetråd i afkodning af øveord.

Læsefidusen_1_arbejdsbog_NY_3opl_TIL_TRYK.indd 9

9 17/04/2020 20.19


LÆS OG LÆS

2 4. Sæt m foran vokalen. Dan og læs ordet. m

m

a

ma

e

i

o

u

y

æ

ø

å

mast

5. Læs sætningen. Skriv fire ord, der slutter på -e i ud-lyd. -e

Min kat kan bo i en kasse.

kasse

Basse kan rime på Lasse.

10

4. Tal om, at konsonanten m- skal sættes foran en vokal ad gangen. I fællesskab siges m- foran hver vokallyd. Eleverne skriver m- foran hver vokallyd. Dernæst skriver eleverne ord ved at skrive et passende bogstav til de lyde, de hver især kan høre. Tjek ordet ved at læse højt. 5. Tal om, hvordan vokalen -e lyder i udlyd. Sætningerne læses i fællesskab. Eleven skal sætte streg under ord med -e i udlyd. Skriv ordene på linjerne.

Læsefidusen_1_arbejdsbog_NY_3opl_TIL_TRYK.indd 10

17/04/2020 20.19

KOPIERING FORBUDT

Min kat skal hedde Basse.

KOPIERING FORBUDT

Min kat kan æde en masse.


LÆS OG LÆS

2

6. Skriv rim. rim

klasse

-asse

7. Følg alfabetet. Skriv konsonanterne. AB C

a

a e i

i

KOPIERING FORBUDT

KOPIERING FORBUDT

e

u

o

å

y

ø æ

o

u

y æ ø å

6. Tal om ord, der rimer på rimdelen -asse. Ord, der rimer, har ofte den samme bogstavendelse. Læs rimdelen, sig ordet på robotsprog. Sæt den/de rigtige konsonanter foran, og skriv ordet. 7. Tal om alfabetisk rækkefølge. Alfabetet skal følges gennem labyrinten. Eleven skal sige første lyd i Læsefidusens huskeord for at finde den rigtige vej. Konsonanterne skrives på de blå linjer.

Læsefidusen_1_arbejdsbog_NY_3opl_TIL_TRYK.indd 11

11 17/04/2020 20.19


LÆS OG SKRIV

2 8. Læs tælleremsen. Skriv de rigtige tal på uret.

Klokken tolv – er jeg en trold.

Klokken et – spiser jeg fedt.

Klokken to – pudser jeg sko.

Klokken elleve – er jeg i helvede.

1

Klokken ti – er jeg fri.

Klokken tre – vander jeg træ.

Klokken ni – ser jeg en bi. Klokken fire – går jeg med piger. Klokken otte – går jeg i kåbe.

12

Klokken seks – er jeg en heks.

Tal om genretræk i en huskeremse. Formål: at huske tal og rækkefølge ved hjælp af rim. 8. Tælleremsen læses i fællesskab. Tal om enderim (øre/øje-rim). Tal om talord/tal (cifre). Eleven skriver tal (cifre) inde i urskiven.

Læsefidusen_1_arbejdsbog_NY_3opl_TIL_TRYK.indd 12

17/04/2020 20.19

KOPIERING FORBUDT

Klokken syv – er jeg en tyv.

KOPIERING FORBUDT

Klokken fem – går jeg hjem.


HUSK OG VIS

2

1. Farv rammen grøn om de ord, du kan læse.

ha n

det

du

får

min

lille

skal op

til

2. Læs ordet. Sæt kryds ved det rigtige billede.

måne

hale

kasse

tale

KOPIERING FORBUDT

KOPIERING FORBUDT

3. Skriv rim.

-us

Tænk FØR opgaven: Hvordan tror jeg, det vil gå med at løse opgaven? Tjek EFTER opgaven: Hvordan gik det? Farv signalfiduserne • • • 1. Hvor mange øveord kan jeg læse for en makker? 2. Hvor mange ord med -e i udlyd kan jeg læse? 3. Hvor mange rimord kan jeg skrive? Læsefidusen_1_arbejdsbog_NY_3opl_TIL_TRYK.indd 13

13 17/04/2020 20.19


LYT OG TAL

3 1. Tegn og skriv om ordet drømte.

Hvad er det ikke?

Hvad kan det være?

drømte

14

1. Tænkefidusen (grafiske rammer) udfyldes i fællesskab. Eleven skriver oven på ordet: drømte. Tal først om: Hvad er det ikke? Dernæst: Hvad kan det være? Tal om, at det er et begreb og en tilstand, man kan være i. Eleven udfylder de to rammer ved at tegne og skrive. 2. Tal om, at kattene griner af Mis, og om hvorvidt eleverne kender det fra deres hverdag? Eleven skriver sit navn i skrivehuset og tegner sit selvportræt. Dernæst tegner og skriver eleven i tænkeboblen.

Læsefidusen_1_arbejdsbog_NY_3opl_TIL_TRYK.indd 14

17/04/2020 20.19

KOPIERING FORBUDT

KOPIERING FORBUDT

2. Hvordan har du det, hvis nogen griner af dig? Tegn og skriv.


øv e ord

have

ko m hu n

LÆS OG LÆS

med

jeg

3

sit sin

mere

ved

ser

3. Læs sætningen. Find og skriv øveord. Lilli ser solen.

Lilli vil bade med Lasse.

“Lasse, kom ud i vandet!”

“Se, Lasse, jeg er i det lune vand.”

Lilli har sit bade-dyr ude i vandet.

Lilli har sin and.

Lilli vil ikke bade mere.

KOPIERING FORBUDT

KOPIERING FORBUDT

Nu vil hun lege i det lune sand.

Lasse vil have fat i Lillis bade-dyr.

Nu er Lillis and ude ved den lille ø.

FØR undervisning i øveord kan eleverne farve rammen grøn om de ord, de hver især kan læse. 3. Sætningerne fra Lilli vil bade læses i fællesskab. Eleven skal finde og sætte streg under øveord. Vis, at bogstavkasserne skal fyldes ud som modelskriften. Skrivevejen begynder ved den sorte prik. Bogstavkasserne understøtter ordets form og kan være en visuel ledetråd i afkodning af øveord.

Læsefidusen_1_arbejdsbog_NY_3opl_TIL_TRYK.indd 15

15 17/04/2020 20.19


LÆS OG LÆS

3 4. Lyt efter vokalen. Skriv vokalen i den rigtige kasse. a

e

i

a

e

i

5. Læs sætninger. Skriv -e eller -er i ud-lyd.

16

Lilli vil bad

Lilli og Lasse bad

i det lune vand.

Lasse kan svømm

.

Lasse svømm

Lilli vil leg

Hun leg

.

og svømm

.

. med Basse.

4. Ordet siges på robotsprog (langsom og tydelig udtale). Målet er at kunne høre, hvor vokalen er. Eleven skriver enten kun vokalen eller flest mulige bogstaver i de rigtige bogstavkasser. 5. Læs sætningerne i fællesskab. Tal om -e og -er i udlyd. Eleven skriver den rigtige udlyd på linjen ud for ordet.

Læsefidusen_1_arbejdsbog_NY_3opl_TIL_TRYK.indd 16

17/04/2020 20.19

KOPIERING FORBUDT

-er

KOPIERING FORBUDT

-e


LÆS OG LÆS

3

6. Sæt konsonanter foran -and. Skriv og læs ord. -and

and a

s v

sand

=

=

t m

=

=

sp

=

7. Find bogstaver. Sæt bogstaverne sammen til et ord. b o g s t av e

r

e d

a

y

KOPIERING FORBUDT

KOPIERING FORBUDT

b

d r

Lilli har et

6. Tal om ord, der ender på rimdelen -and. Først skrives rimdelen -and. Dernæst sættes en eller to konsonanter foran rimdelen. Sidst skrives hele ordet. Eleven skal tjekke, om ordet passer til en illustration, ved at læse ordet højt. 7. Eleven finder bogstaver på illustrationen. Bogstaverne sættes sammen, så de danner et ord. Løsningen skrives i bogstavkasserne (badedyr). Tjek ved at læse sætningen.

Læsefidusen_1_arbejdsbog_NY_3opl_TIL_TRYK.indd 17

17 17/04/2020 20.19


LÆS OG SKRIV

3 8. Skriv dine egne overskrifter til billederne.

18

Tal om genretræk i en faktatekst. Formål: at formidle information om et emne (katten). 8. Billederne læses (afkodes) i fællesskab. Find fællestræk i to billeder. Skriv én fælles overskrift, der dækker indholdet, fx Katten er et rovdyr. 9. Tal om faktaord (katten) i fællesskab. Eleven udfylder rammerne i tænkefidusen.

Læsefidusen_1_arbejdsbog_NY_3opl_TIL_TRYK.indd 18

17/04/2020 20.20

KOPIERING FORBUDT

KOPIERING FORBUDT

9. Skriv faktaord om katten.


HUSK OG VIS

3

1. Farv rammen grøn om de ord, du kan læse.

ko m

have

hu n

jeg

sit

mere

med

sin

ved

ser

2. Læs ordet. Sæt kryds ved det ord, der rimer.

vand

Lasse

tale

hat

3. Læs sætninger. Skriv ord med -e eller -er i ud-lyd. Katten vil

med en mus.

løbe

løber

KOPIERING FORBUDT

KOPIERING FORBUDT

æder Katten Katten vil ikke

en mus. ud i vandet.

Tænk FØR opgaven: Hvordan tror jeg, det vil gå med at løse opgaven? Tjek EFTER opgaven: Hvordan gik det? Farv signalfiduserne • • • 1. Hvor mange øveord kan jeg læse for en makker? 2. Hvor mange rimord kan jeg læse og finde? 3. Hvor mange ord med den rigtige udlyd kan jeg skrive? Læsefidusen_1_arbejdsbog_NY_3opl_TIL_TRYK.indd 19

lege

leger æde

19 17/04/2020 20.20


Maj-Britt Westi Bente Østergaard Pedersen Dorrit Bang

TEGNSÆTNING

punktum.

komma,

udråbstegn!

A B C D

Lilli er 7 år.

E F G H

Lilli kan se, at det er en lille sæl.

Kom nu, Lilli!

Alle opgaver i MIN ARBEJDSBOG understøtter de 15 kapitler i MIN LÆSEBOG: LYT OG TAL-opgaver med fokus på ordkendskab og sprogforståelse

anførselstegn”

“Basse må ikke æde min fisk.”

LÆS OG LÆS-opgaver med fokus på afkodning (læsning) og kodning (stavning) af ord LÆS OG SKRIV-opgaver med på fokus på skrivning i fiktion og fakta-genrer HUSK OG VIS-opgaver med fokus på evaluering af LÆS OG LÆS-opgaver

Lasse siger: kolon: “Fie er sød.”

spørgsmålstegn?

ÅRET RUNDT-opgaver med fokus på ugens dage, årets måneder og årstidens sange

Hvor er Basse?

9 788779 968219

Arbejdsbog_1_læsefidus_omslag_1/3 FRA BUNDEN.indd 1

DANSK i 1. klasse

MIN ARBEJDSBOG

STORE BOGSTAVER

I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø A

DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG

15/05/2020 13.46

Profile for Dansklærerforeningens Hus

Læsefidusen MIN ARBEJDSBOG 1 – Uddrag fra bogen  

Læsefidusen MIN ARBEJDSBOG 1 – Uddrag fra bogen  

Profile for dansklf
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded