__MAIN_TEXT__

Page 1

Læs! Læs! Læs!

Læsescrapbog 5. klasse

Læs !

Læs! Læs ! e

Læs

og

pb scra

sse

5. kla

ay og M e n i ansen H Tr e n e Ar n n a s u S

! s Læ

Læs! ! s æ L

Læs

5. k

escr

apbo

las

se DANS

KLÆR

ERFO

GEN RENIN

g

LA S FOR

G


ay og M e n nsen i a Tr H e n e Ar Susann

! s æ L Læs! ! s æ L 5. kl

Læsesc

rapbog

asse DANS

KLÆR

ER

INGE FOREN

R L A G NS FO


Indhold 6 Velkommen

7 Sådan bruger du din Læsescrapbog

8 Finde tekst

9 Læsetips 10 LISTER 11 Genrehjulet 22 SKEMAER 23 Genrestrategien 26 Ordstrategier 30 Vidensstrategier 38 Huskestrategier 42 Læs igen 53 AKTIVITETER 54 Aktivitetshjulet


Velkommen Bogen, du sidder med her, er din Læsescrapbog. En scrapbog er en personlig samling af minder. Bogen er altså helt din egen, og du skal sætte dit eget præg på den ved at fylde den med masser af ord, fotos, tegninger, foldebøger og meget mere om alt det, du læser i 5. klasse. Til sidst er den din samling af • LISTER over bøger, du har læst • SKEMAER du har udfyldt gennem dit arbejde med ­læsestrategier • AKTIVITETER du har lavet om alle de bøger, du har læst. Når skoleåret er slut, er bogen både et fint minde om alle de bøger, du læste, da du gik i 5. klasse, og en oversigt, der viser dig, hvordan du gradvist er blevet dygtigere til at læse. Rigtig god fornøjelse med det hele.

6 LÆS! LÆS! LÆS! LÆSESCRAPBOG


Sådan bruger du din Læsescrapbog

Siderne med RØDE IKONER indeholder lister. Dem kan du udfylde undervejs i dit eget tempo og i din egen rækkefølge. Når du har læst en bog, du synes kan passe på en liste, indfører du bogen på listen med ord eller billeder. På disse sider finder du også genrehjulene, som du løbende udfylder med de bøger, du læser. Siderne med røde ikoner skal du altså ikke arbejde med i en bestemt rækkefølge, men hoppe rundt mellem. Siderne med de BLÅ IKONER indeholder skemaer, som du skal udfylde, når du arbejder med læsestrategier i Fællesbogen. Her skal I følges ad i klassen, og her er QR-koder, som viser dig alle strategierne.

QR

-ko

de

På siderne med de GRØNNE IKONER er der aktiviteter, du skal arbejde med, når du har læst en bog. Du vælger selv din aktivitet i aktivitetshjulet. Så også her hopper du rundt efter dit eget valg.

Side 00

Dette ikon viser, hvilken side du skal kigge på i Fællesbogen.

LÆS! LÆS! LÆS! LÆSESCRAPBOG

7


Finde tekst Det er vigtigt, at de bøger, du vælger til din selvstændige læsning, passer til dit læseniveau – eller måske er lidt over dit niveau. Udover at give dig gode oplevelser skal de bøger, du vælger, også være med til at udvikle dig som læser. Ideen med Læs! Læs! Læs! er nemlig, at du bliver opmærksom på, hvad du selv kan gøre, når du møder noget, du ikke kan læse eller forstå. Hvis du nemt kan læse alle ord i en bog, er den for let, og du kan ikke bruge bogen til at lære strategier. Omvendt kan en bog også være for svær, hvis der er for mange ord, du ikke forstår.

Et godt tip, når du skal vælge en bog

✗ Prøv at læse en tilfældig side i bogen. ✗ Tæl undervejs på fingrene, når du møder et ord, du ikke kan læse.

✗ Hvis du har brugt alle fingrene på din ene hånd, er teksten for svær til din egen stillelæsning, men den kan være god at læse, når du skal lære at læse med strategier. Der skal dog helst ikke være mere end fem ord, du ikke forstår.

8 LÆS! LÆS! LÆS! LÆSESCRAPBOG


Læsetips , hvis r for let Bogen e ord læse alle - du kan tigt den hur e s læ n - du ka t nyt. rer noge læ e k ik - du

Boge

n er f or svæ r, hvi - du s læser den m lan e gsom get t - der er ma nge s - du være ikke f ord orstår læs , hvad er. du

hvis øjet, i e g i n er l ord Boge fleste e d r kende rd - du ære o v s å f er gen. - der ndlin a h r å forst - du

1. Sæt tid af til at læse Sluk for din computer, din telefon, dit fjernsyn osv. en gang imellem. Sæt dig godt til rette et hyggeligt sted, og lad dig rive med. Spændende verdener venter lige foran dig. 2. Tag dine bøger med dig Måske sidder du i toget, måske venter du på en ven, måske sidder du i bilen på en lang køretur. I stedet for bare at lade tiden gå, så rejs ud i verden med din bog. Den kan bringe dig alverdens steder hen. 3. Læs op Giv dine familiemedlemmer eller andre gode oplevelser. Læs op for din lillebror, din mormor eller din nabo – eller måske bare for dig selv. Måske kan du optage din læsning på en iPad eller telefon og lytte til din egen oplæsning. 4. Fortæl om dine læse­ oplevelser Fortæl de andre over middagsbordet, hvad du læser.

LÆS! LÆS! LÆS! LÆSESCRAPBOG

9


R E T LIS På de følgende sider er der lister. Her kan du indsætte titlen på en bog, hvis den passer på en af listerne. Det kan være bøger, du allerede har læst, eller det kan være bøger, du læser gennem skoleåret.


FA

:

KS Tite

l:

FAN

t Forfa

ter:

l:

Tite

ter:

Forfa t

ST

: ter fat r Fo el: Tit

Titel:

Tit el:

Fo r

fat te

r:

ER

td

GELSE LÆN EDEN FOR GH EN IRKELI V AF ato:

Forfatter:

T

Slu

: to da

S

KE

R

Sl ut

ER

T A S TI

TO FANT

VE AS Slu t d ato RDE Y NE :

l:

Tite

OM

FANTASY EN VERDEN

tter:

a Forf

Slutdato:

: Slutdato

R

:

Titel:

R NE EM

TE

I IM KR

Sl ut

tter

Slutdato :

OM P E R SON ER

FA

GB Ø

G

ANDRE

E

: to

da to:

EAL ISM E

ISK

da

For fa

r:

tte

rfa Fo

KE

Slutdato :

IST

Fo r fat ter Tit : el:

YS

to tda

HVERDA GS R

GYS

Forfatter:

S lu

el: Tit

RE AL IST Sl u IS t

I S KE AST T N

Titel:

G

SE

RE

EK

Y

REAL

TE

G

Genrehjulet

LÆS! LÆS! LÆS! LÆSESCRAPBOG

11


Litterære personer, jeg har lært at kende Søde personer:

Onde personer:

Glade personer:

Triste personer:

Kloge personer:

Dumme personer:

LÆS! LÆS! LÆS! LÆSESCRAPBOG

13


Min bedste bog i

august: september: oktober: november: december: januar: februar: marts: april: maj: juni: juli:

Min

:

g i år

e bo bedst

14 LÆS! LÆS! LÆS! LÆSESCRAPBOG


SK

R E A EM På de følgende sider finder du de skemaer, du skal bruge, når du arbejder med strategierne i Fællesbogen.


Genrestrategien

Side 40

1.

Læs teksten, og stop op, når du kommer til steder i teksten, der viser genren. . Brug din viden om genren, og gæt på, 2 hvad der videre vil ske i teksten.

. Læs videre, og stop op, hvis der kommer 3 noget, der viser, at det er en anden genre end den, du troede.

. Brug din viden om genren, og gæt på, 4 hvad der videre vil ske i teksten.

Brug skemaerne på næste opslag, mens du øver dig, og skriv eksempler på noget, der viser genren. Når du selv læser, skal du lave samme øvelse i hovedet.

LÆS! LÆS! LÆS! LÆSESCRAPBOG

23


AK

T I V TI

R E ET

Når du har læst en bog og skrevet den ind i dit genre­ hjul, skal du vælge en af aktiviteterne, der er på de følgende sider. Ved de fleste aktiviteter skal du lave et produkt, som du limer ind på siden. Du skal lime dit produkt oven på instruk­ tionen i hver boks.


R

SP

EK

GEN BO

IG OG M

AT ORDK ORT

E

NG

I

AT

T RA AD V K

BOGEN

ME O O Z

PERSONHJUL

R OVE RT KO

ANDE RL MIND EDES MAP

AT OMSKABE 54 LÆS! LÆS! LÆS! LÆSESCRAPBOG

E

At vurdere. Her skal du udtrykke din mening om en bog. Se side 60-63 her i bogen.

RDE R

FL IP FL AP

At gengive. Her skal du skrive om en bogs indhold. Du skal ikke skrive din mening om bogen. Se side 56-59 her i bogen.

AT VU

HJERTER

IND

GE

V

BO GE N BØ OG A GE N R

AT

RE

AB SK SEN ID

DR

E TIV

VE

PE

Aktivitetshjulet


Læs! Læs! Læs!

Læsescrapbog 5. klasse

Læs !

Læs! Læs ! e

Læs

og

pb scra

sse

5. kla

ay og M e n i ansen H Tr e n e Ar n n a s u S

! s Læ

Læs! ! s æ L

Læs

5. k

escr

apbo

las

se DANS

KLÆR

ERFO

GEN RENIN

g

LA S FOR

G

Profile for Dansklærerforeningens Hus

Læs! Læs! Læs! Læsescrapbog 5. klasse  

Læs! Læs! Læs! Læsescrapbog 5. klasse  

Profile for dansklf
Advertisement