Læs! Læs! Læs! Fællesbog. 4. klasse

Page 1

Læs! Læs! Læs! bygger bro mellem klassens fælles undervisning i læsning og elevernes selvstændige læsning i individuelle bøger. I denne bog lærer eleverne at benytte seks typer læsestrategier:

✗ genrestrategier ✗ ordstrategier ✗ vidensstrategier

oder

QR-k

✗ huskestrategier ✗ strategier til gentaget

læsning

Eleverne støttes i at overføre brugen af de ­forskellige strategier til deres egen selvstændige læsning i selvvalgte bøger, og de lærer at læse flydende og sikkert op med passende læsehastighed. I Læs! Læs! Læs! til 4. klasse sættes der f­ okus på tekster i fire genrer, og både skønog ­faglitteratur indgår.

Læs! Læs! Læs!

Fællesbog 4. klasse

Fæ ! lles s bog æ L Læs! sse 4. kla ! s Læ

y og a M e sen n n a Tri H Arne e n n a Sus

! s Læ

Læs! ! s Læ 4. k

Fæll

esbo

las

g

se

K DANS

LÆRE

RFO

GEN RENIN

L A G S FOR


står af:

Materialet be

Fællesbog og Læsescrapbsom æfte, – et engangsh rapbog er elevernes sc seudvikling. over deres læ

ning Lærervejled

de

o QR-k

I Læsescrapbogen findes de QR-koder, der demonstrerer brugen af strategierne, så både elev og lærer altid kan gense, hvordan en strategi anvendes.

2 LÆS! LÆS! LÆS! FÆLLESBOGLæs! Læs! Læs! Fællesbog 4. klasse Trine May og Susanne Arne-Hansen © Dansklærerforeningens Forlag 2018 1. udgave 1. oplag Forlagsredaktion: Lotte Hjortshøj Omslag, grafisk form og tilrettelæggelse: Maria Lundén Grafisk Design Illustrationer: Pia Halse Rettigheder: Mette Kuhlmann Tekster, illustrationer og fotos: Side 12 Bent Haller: uddrag Arion, Den hvide konkylie, Høst & Søn 2017 Side 16 Quint Buchholz: uddrag I bøgernes land, ABC-Forlag 2013 Side 30 Benni Bødker: uddrag Solmaskinen, Corto 2016 Side 30 Nina Sahl: uddrag Hekse i Danmark, Gyldendal 2011 Side 31 Line Kyed Knudsen: uddrag Nordsletten 3, Troldmanden, Gyldendal 2017 Side 31 Rebecca Bach-Lauritsen: uddrag Veronika lyder som harmonika, Høst & Søn 2011 Side 34 Bent Haller: uddrag Hegnet, Høst & Søn 2017 Side 36 Rasmus Brohave: uddrag Sådan blev jeg Rasmus Brohave, Carlsen 2017 Side 37 © Mads Joakim Rimer Rasmussen/Scanpix Danmark Side 38 Mette Vedsø: uddrag To plus to er Koko, Høst & Søn 2015 Side 40 Kenneth Bøgh Andersen: uddrag Evig hævn – og andre gys, Høst & Søn 2014 Side 46 Sebastian Klein: uddrag Afrikas tykhuder, Carlsen 2017 Side 48 Claus Rye Schierbeck: illustration Afrikas tykhuder, Carlsen 2017 Side 57 Camilla Wandahl: uddrag Veninder for altid. Ji, Høst & Søn 2011 Side 64 Jacob Riising: uddrag De 100 sejeste mennesker i verden. John Lennon, Carlsen 2016 Side 64 © Agencia EL UNIVERSAL/Especial/Ritzau Scanpix Side 66 Kim Fupz Aakeson: uddrag Gorillaen der var en gorilla, Gyldendal 2014 Side 74 Annette Bjørg Koeller: uddrag Kniven, Høst & Søn 2015 Side 79 Glenn Ringtved: Kælderen, Dansklærerforeningens Forlag 2018 Side 86 Jacob Weinreich: Skovens farlige dyr, Dansklærerforeningens Forlag 2018 Side 96 Susanne Foldberg: uddrag Selfie Simon, Høst & Søn 2017 Side 100 Lene Kaaberbøl: uddrag Vildheks 2, Viridians blod, Alvilda 2011 Side 102 Orla Nygaard: uddrag Den hvide dame, Alrune 2015 Side 106 Gerd Østergaard: uddrag Nordamerika, orkaner, Gyldendal fagportal 2010 Side 106 © Chip Somodevilla/Scanpix Denmark Trykt hos: Tarm Bogtryk Kopiering fra dette materiale må kun finde sted på institutioner eller i virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen. ISBN: 978-87-7211-047-9 dansklf.dk


y og a M e sen n a Trin H Arne e n n a Sus

! s Læ Læs! ! s Læ 4. k

Illustration Pia Halse

Fælles

bog

las

DANS

se

KLÆR

ER

ING FOREN

ORLA ENS F

G


d l o h d n I

Intro

11 Intro 15 Bøger til alverdens oplevelser 18 Læsestrategier – hvad er det? 19 At bygge bro 20 Sådan arbejder vi

v– l e s n i D e g i d n æ st g n i n s æ l

Gen stra retegi

21 Din selvstændige læsning 22 Genrehjulet 24 Aktivitetshjulet 26 Læsemøde 28 Sådan lærer du strategier – læringstrekanten

29 Genrestrategien

en

- er d r O tegi stra

30 Fire genrer 33 Læs med genrestrategien 42 Du bygger bro

43 Ordstrategier 44 Fire ordstrategier 45 Læs med ordstrategierne 50 Du bygger bro


s n e Vid tegier stra Hus strat keegie

51 Vidensstrategier ✗ 52 Tre vidensstrategier ✗ 53 Læs med vidensstrategierne 60 Du bygger bro

61 Huskestrategier ✗ 62 Tre huskestrategier

r

✗ 63 Læs med huskestrategierne ✗ 70 Du bygger bro

71 Flydende læsning

e d n e Flyd ing læsn

✗ 72 Oplæsning ✗ 78 Læseteater ✗ 92 Du bygger bro

93 Læs igen ✗ 94 Ord pr. minut

Læs i gen

✗ 108 Du bygger bro

109 Til forældreVelkommen

Denne bog skal hjælpe dig til at blive en rigtig god læser. Selv om du er omgivet af mange hurtige medier hver eneste dag, er det stadig vigtigt at kunne læse bøger af papir. Faktisk viser undersøgelser, at hvis du læser en tekst på papir, forstår du den bedre, end hvis du læser den på en skærm. Når du læser en bog af papir, bruger du nemlig flere sanser. Du kan fx både se og mærke, hvor tyk bogen er, hvor den begynder og ender, hvor langt du er i den osv. Det gør det lettere for hjernen at huske, hvad du har læst, og du kan bedre bruge det i andre sammenhænge. Derudover er det skønt at sidde med en lækker bog, hvor der er gjort noget særligt ud af omslag, papirkvalitet og layout, og faktisk bliver der i disse år gjort meget ud af at skabe flotte, lækre og sanselige papirbøger. Læs! Læs! Læs! handler først og fremmest om at læse og forstå bøger. At analysere og fortolke er noget andet, og det lærer du i andre sammenhænge i andre bøger. Med Læs! Læs! Læs! skal du lære at bygge bro mellem klassens fælles arbejde og din selvstændige læsning. Når I arbejder fælles, lærer du strategier til, hvordan du kan huske og forstå det,

LÆS! LÆS! LÆS! FÆLLESBOG

9


du læser. Du lærer også at læse flydende op, for begge dele er vigtige for at blive en god læser. Når I læser hver især, læser I i forskellige bøger, I selv vælger, og som passer til jeres læseniveauer og interesser. Her skal du bruge de strategier, du har lært i den fælles undervisning. Mens du bruger bogen, skal du holde øje med disse symboler.

Læreren læser op

Brug din Læsescrapbog


Intro


illustration pia halse

Arion Mange, mange år var gået, siden dengang det store cirkustelt nedbrændte, dengang cirkusfolkene forsvandt for ikke at vende tilbage. Først gik der ét år, så gik der fem, derefter ti, og som folk undrende sagde til hinanden: – Hvor er den tid dog blevet af? Man snakkede ikke mere om den tragiske ulykke, om dengang den syngende cirkusprinsesse, Carmen, sprang i havet og blev forvandlet til en delfin. Men helt glemt var det naturligvis ikke, for en gammel enøjet fisker, som boede for sig selv i en hytte lidt uden for byen, genopfriskede gerne folks hukommelse, når han lørdag aften sad på torvecafeen under platantræerne. – Hun gav sin stemme til havet, sagde han.

12 LÆS! LÆS! LÆS! FÆLLESBOG


På klippen knejsede det fornemme Slot Magnifico, som for ganske nyligt var blevet restaureret, en bekostelig affære for baronen. Hvis han havde haft en krystalkugle at se i, så kunne han have sparet sig de udgifter, eftersom slottet snart ville komme til at ligge i ruiner. På klippen foran slottet stod en høj og køn, lidt ranglet dreng og stirrede ud over havet. Tolv år var han. Hans hår havde samme farve som den honning, egnen var berømt for, men hans øjne var meget mørke. Han stod og smilede frem for sig, ikke fordi han var glad, det var han næsten aldrig, altid manglede der noget, selv om han tilsyneladende havde alt. Måske var han bare, som tante Elizabeta sagde, født trist. Når han for alvor var ked af det, gik han ned til klippen, som lå i forlængelse af slottets brede marmorbelagte terrasse, og stirrede ud over havet. Han havde, uden at hans far, baronen, vidste noget om det, fået en jævnaldrende ven, men det var ikke en, han kunne tage med hjem. Hans far ville ikke se fremmede. Han opholdt sig meget af tiden i sit arbejdsværelse øverst oppe i slottets tårn, og Arion så ham for det meste kun ved spisebordet. Arions ven hed Pablo. Han var søn af en fisker, som boede i en af de små rønner nede ved havnen under det sted, hvor det gamle romerske teater lå. De havde leget sammen nede på stranden. Pablos mor havde fortalt dem historien om Harmonia, som var Arions fjerne slægtning, en historie, hun havde fra den gamle enøjede fisker. Pablo mente, det var et barnligt eventyr, men Arion troede på det eller rettere, han ville gerne. Det var sådan en smuk historie, syntes han. 'den hvide konkylie' af bent haller

Sådan begynder Bent Hallers fantastiske roman Den hvide konkylie.

LÆS! LÆS! LÆS! FÆLLESBOG

13


ssen a l k i l

Ta

om

Allerede på de to første sider er der meget at holde styr på i både handling og persongalleri. HANDLING

✗ Hvad skete der for mange år siden? ✗ Hvad antyder Bent Haller, der vil ske med Slot Magnifico? PERSONER På de første sider møder I: Carmen, en enøjet fisker, en baron, tante Elizabeta, Arion, Pablo, Pablos mor, Harmonia.

✗ Kan I allerede her sige, hvem personerne er, og hvad de mon har med hinanden at gøre?

Ja, der kan være meget at holde styr på, når du læser en moderne roman. Læs Læs! Læs! lærer dig nogle strategier, der kan hjælpe dig til at huske og forstå det, du læser.

14 LÆS! LÆS! LÆS! FÆLLESBOG


Bøger til alverdens oplevelser og ny viden I bøger kan du • rejse ud i verden, selv om du bliver derhjemme • møde mennesker, du aldrig ville møde i virkeligheden • blive klog på verden • få masser af gode oplevelser. Netop dette har den tyske kunstner Quint Buchholz formidlet i sin bog I bøgernes land. På de næste sider ser I fire opslag herfra.

✗ Se godt på de fire billeder, læs teksterne, og tal bagefter i makkerpar om, hvordan I forstår dem. Saml op i klassen.

✗ Hvilke bøger har givet dig lignende oplevelser?

✗ Udfyld bagefter listen på side 12 i din Læsescrapbog.

✗ Fyld løbende titler på listen, efterhånden som du læser flere bøger.

LÆS! LÆS! LÆS! FÆLLESBOG

15


En synes rejsen er for farlig og for dyr

En søger væk fra larm og flimmer blandt andet

16 LÆS! LÆS! LÆS! FÆLLESBOG


En har stort behov for heftig hjertebanken

En skuer jævnligt mod ubesøgte egne

LÆS! LÆS! LÆS! FÆLLESBOG

17


Læsestrategier – hvad er det? Det er ikke ligegyldigt, hvordan du læser en tekst for at få gode oplevelser eller ny viden.

Hvad betyder det fx, hvis du • læser teksten meget langsomt? • springer de ord over, du ikke kan læse eller forstå? • ikke holder pause ved punktum, men bare læser alt ud i én køre?

lang

somt

se

pau

Det er både rart og vigtigt at læse mange bøger, men du bliver kun en bedre læser, hvis du benytter læsestrategier. Det betyder, at du er aktiv inde i hovedet, mens du læser. Fx ved at stoppe op, når du læser noget, du ikke forstår. Det er helt okay, at der er noget i en tekst, du ikke forstår. ­Sådan er det for alle mennesker. Det vigtigste er, at du er ­opmærksom på, om du forstår det, du læser, eller ej. Og at du gør noget ved det – mens du læser. I bogen her lærer du seks typer læsestrategier, som du kan bruge, når du læser selv.

18 LÆS! LÆS! LÆS! FÆLLESBOG


At bygge bro

I skal veksle mellem at arbejde med læsning fælles i klassen og at læse hver især. Når I arbejder fælles, læser I alle de samme tekster. De tekster finder I i bogen her. Når I læser hver især, foregår det i forskellige bøger, som I selv vælger. Her skal I bruge det, I har lært i den fælles læsning. Undervejs skal I tænke over og tale om, hvordan I gør. Vi kalder det at bygge bro mellem den fælles og din egen læsning.

LÆS! LÆS! LÆS! FÆLLESBOG

19


Sådan arbejder vi Både når I læser fælles tekster, og når du læser i dine selvvalgte bøger, skal du bruge Læsescrapbogen. I din Læsescrapbog er der lister, skemaer og aktiviteter. Der er også plads til, at du kan indsætte billeder, tegninger, titler osv. til alle de bøger, du læser. To-tre gange om ugen bruger I en lektion til at arbejde med læsestrategier i Fællesbogen. Arbejdet foregår sådan:

1. Din lærer giver et oplæg om en læsestrategi. 2. Du arbejder med strategien i denne bog og i din Læsescrapbog. Her er der QR-koder, hvor du kan gense, hvordan du bruger de forskellige strategier.

3. Du læser videre i din selvvalgte bog, og du bru-

de

o QR-k

ger den strategi, din lærer lige har undervist i.

4. Når du er færdig med din bog, skriver du den

ind i dit genrehjul, se side 10 i Læsescrapbogen.

5. Du vælger en aktivitet fra aktivitetshjulet, se side 44 i Læsescrapbogen.

Indimellem skal du til læsemøde. Det er et møde mellem dig, to-tre andre elever og din lærer. Her skal I blandt andet tale om, hvordan I bruger de strategier, I lærer, og hvad jeres bøger handler om. Se side 26-27 her i bogen.


v l e s Din e g i d n stæ g n i n læs


Genrehjulet I 4. klasse skal du læse bøger i fire genrer. Du ser dem her i genrehjulet:

as tis

to: tda

el: Tit r: tte rfa Fo

Titel:

Forfatter:

Forfatter: r:

tte

l: r:

tte

el: Tit

r: tte rfa Fo

Titel:

to: tda

Forfatter:

Slu

Slutdato:

Fo rfa tte r: Tite l:

er øg

Slu td a

e

a g b

to :

r se

Fo rfa

F

Slu t d at o:

el: Tit

Gy 22 LÆS! LÆS! LÆS! FÆLLESBOG

Tite

rfa Fo

Slutdato:

Titel:

to: tda Slu

Slu

l:

ter

Slu td at o:

ks te

Fo r f a tte r:

Fo rfa tte r:

Tite

Slutdato:

tis k

e

Sl u td at o:

Tite l:

Forfatter:

Fan t

Rea li s

Slutdato:

Titel:

el: Tit

r: tte rfa Fo

ke

ter o: s k lutdat te S


Når du har læst en bog, gør du sådan:

1. Vurder, hvilken genre bogen er. 2. Farv feltet i genrehjulet i din Læsescrap-

bog side 10.

3.

Udfyld det farvede felt i genrehjulet med titel, forfatter og dato for, hvornår du blev færdig.

4.

Vælg en ny bog.

Når du har læst én bog i én genre, vælger du en ny bog i en af de tre andre genrer. Du skal have udfyldt et felt i hver genre, før du vælger samme genre igen. Nu tænker du måske: Øv! Må jeg så ikke læse flere fantasybøger i træk, hvis jeg er rigtig glad for dem? Jo, det må du selvfølgelig. Alt det, du vil. Det kan du gøre derhjemme. Du kan læse om de fire genrer på side 30 her i bogen.

LÆS! LÆS! LÆS! FÆLLESBOG

23


Aktivitetshjulet Når du er færdig med at læse en bog og har skrevet den ind i dit genrehjul, skal du vælge en af de fire aktiviteter i aktivitetshjulet: At vurdere, At gengive, At omskabe og At perspektivere.

erbli 3. Ov

ksko

rt

er sp

At p

V

r ge

e

en

klam

3. Ru

ap 2.

Fl

i

fl p-

gm brik o

tat ledno 1. Bil

Li st e 2.

e

ab k s

At v u

At o m 24 LÆS! LÆS! LÆS! FÆLLESBOG

e er rd

anch

et

1. Tre -to-

3. Re

ive ng

2. ns

id e s ka b

e dr

an mig

ering

og gen o g

erden tore v den s

n ge

Bo

1. Bo

At ge

1. Op summ

2.

g gen o 3. Bo

t ek

re e iv


Hver aktivitet er kort og kan laves på flere måder: Du kan lave reklamer, billeder eller andet. Du finder ideer og skabeloner hertil i din Læsescrapbog side 46-71. Når du har læst en bog, gør du sådan:

1. Vælg en aktivitet. 2. Lav aktiviteten. 3. Farv feltet i aktivitetshjulet.

Vælg en ny aktivitet for hver bog, du har læst, og farv et felt i aktivitetshjulet efter hver gang. Du skal have udfyldt et felt i hver farve, før du vælger en aktivitet i den samme farve igen.

LÆS! LÆS! LÆS! FÆLLESBOG

25


Læsemøde På et læsemøde mødes du med to-tre andre elever og din l­ ærer. I taler om jeres læsning. Læsemødet foregår sådan her:

2.

1.

en p fra d o ft i r k I læse r på s . e e s s æ l æ l I at er ved I , g o b ut. et min i r e v h

I tale r om , hvo og h rdan vord det g a n I kan bedr ik, e til a blive t læs endn e op u .

3. kort hver især r e ll tæ r I fo og. om jeres b

Hvis I læser en roman, kan I fx komme ind på: PERSONER • Fortæl om hovedpersonen, og hvad hans/hendes problem er.

Pe rs

• Hvilket billede har du i hovedet af ham/hende? • Er der forskelle og ligheder mellem personerne i jeres bøger? • Hvordan er personen i din bog, sammenlignet med personerne i de tekster, I har læst fælles?

26 LÆS! LÆS! LÆS! FÆLLESBOG

one

r


sem

Steder

STEDER • Fortæl om det sted, bogen foregår.

ng

Handli SStteem mnni inng g Andet

øde

• Fortæl, hvilke billeder du har i hovedet af stedet. HANDLING/STEMNING • Fortæl om bogens handling og stemning. ANDET • Fortæl om andet, I mener, er relevant.

Hvis I læser en fagbog, kan I fx fortælle om: • hvad I får at vide om emnet. • hvad det mest interessante er. • hvad I har været mest optaget af i bogen.

4. I taler om je res br strate ug af gier, f læsex ­ • Hvo r var d et svæ • Hvil rt? ke str ategie r brug te I?

LÆS! LÆS! LÆS! FÆLLESBOG

27


Sådan lærer du strategier – læringstrekanten Når I arbejder med strategier, går I frem efter denne model:

Din lærer viser, hvordan I arbejder med en strategi.

Din lærer læser en ny tekst op, og I arbejder med strategien i fællesskab.

I læser en ny tekst i makkerpar og arbejder sammen om strategien.

Du læser selv en ny tekst og bruger strategien.


e r n e n G e i g e t a r t s


Læs! Læs! Læs! bygger bro mellem klassens fælles undervisning i læsning og elevernes selvstændige læsning i individuelle bøger. I denne bog lærer eleverne at benytte seks typer læsestrategier:

✗ genrestrategier ✗ ordstrategier ✗ vidensstrategier

oder

QR-k

✗ huskestrategier ✗ strategier til gentaget

læsning

Eleverne støttes i at overføre brugen af de ­forskellige strategier til deres egen selvstændige læsning i selvvalgte bøger, og de lærer at læse flydende og sikkert op med passende læsehastighed. I Læs! Læs! Læs! til 4. klasse sættes der f­ okus på tekster i fire genrer, og både skønog ­faglitteratur indgår.

Læs! Læs! Læs!

Fællesbog 4. klasse

Fæ ! lles s bog æ L Læs! sse 4. kla ! s Læ

y og a M e sen n n a Tri H Arne e n n a Sus

! s Læ

Læs! ! s Læ 4. k

Fæll

esbo

las

g

se

K DANS

LÆRE

RFO

GEN RENIN

L A G S FOR


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.