Page 1

Anne Mette Finderup • Berit Andersen • Gitte Raarup • Maria Dohlmann • Martin Colerick

D A N S K E FRA SUKKERRØR

K O L O N I TIL SKIPPER MIX

H I ST O R I E R ANTOLOGI Dansklærerforeningens Forlag


Anne Mette Finderup • Berit Andersen • Gitte Raarup • Maria Dohlmann • Martin Colerick

D A N S K E FRA SUKKERRØR

K O L O N I TIL SKIPPER MIX

H I ST O R I E R ANTOLOGI

Dansklærerforeningens Forlag


INDHOLD DANSK VESTINDIEN 

5

Thomas Mun: Merkantilismens grundlæggen­de principper (1664)  6 Adam Smith: Frihandel – liberalismens kritik af merkantilismen (1776)  8 Ludvig Holberg: af Introduktion til naturens og folkerettens kundskab (1716/1734)  11 Efterlysninger og salgsannoncer i dansk-vestindiske aviser (1770-1771)  12 Thorkild Hansen: af Slavernes øer (1970)  14 Mich Vraa: af Haabet (2016)  23 Henrik Hertz: af De frifarvede (1836)  31 Anna Neye: af Emma Gad for hvide – en terapeutisk guidebog (2017)  33 af Marronage (2017)  39 Anna Neye: af Emma Gad for hvide – en terapeutisk guidebog (2017)  47

CONGO 

49

John A. Hobson: af Imperialismen, et studie (1902)  50 Vladimir I. Lenin: af Imperialismen, kapitalismens højeste stadium (1917)  52 Rudyard Kipling: Hvid mands byrde (1899)  56 Jules Ferry: af Forsvar for den franske imperialisme (1884)  59 Dadabhai Naoroji: Fordelene ved det britiske styre af Indien (1871)  61 Wilfred Blunt: Storbritanniens imperialistiske skæbne (1896-1900)  64 Salmonsens Store Illustrerede Konversationsleksikon: af Afrika (1893)  66 Løjtnant de Bésche Jürgens: Beretning fra Belgisk Congo (1894)  68 Jürgen Jürgensen: Breve (1898-1900)  70 Henry M. Stanley: af Hvordan jeg fandt Livingstone (1872)  72 Ukendt skribent: Congoflodens befolkning (1884)  79 Joseph Conrad: af Mørkets hjerte (1899)  84


GRØNLAND 

93

Poek: af Poeks beskrivelse af København (1725)  94 Christian Rosing: Om lampeslukning, konebytning, flerkoneri og hyppige skilsmisser (1906)  96 William Thalbitzer: Inuitfolkets myter og fester (1926)  99 af Folketingsdebatten om Grønlandskommissionens betænkning, G50 (1950)  101 Knud Rasmussen: Nordpolen og polareskimoerne (1909-10)  111 Otto Rosing: af Taseralik (1955)  121 Aqqaluk Lynge: Ode til danaiderne (1970)  131 Aqqaluk Lynge: Se vort land (1970)  134 Jørn Riel: Olav ibn Abdullah Frederiksen (1994)  136 Henrik Pontoppidan: af Isbjørnen (1887)  144 Kim Leine: af Profeterne i Evighedsfjorden (2012)  148 Kim Leine: af Rød mand/Sort mand (2018)  154 Jessie Kleemann: My Eskimother (2012)  165

Litteratur  166


Anne Mette Finderup • Berit Andersen • Gitte Raarup • Maria Dohlmann • Martin Colerick

FRA SUKKERRØR TIL SKIPPER MIX Danske kolonihistorier – fra sukkerrør til Skipper Mix. Antologi hører til grundbogen af samme navn. I antologien findes historiske kilder og de litterære tekster grundbogen lægger op til at arbejde med inden for dens tre temaer: Dansk Vestindien, Congo og Grønland. Bogen åbner for nye globale vinkler i undervisningen. I et tværfagligt samspil mellem dansk og historie sættes fokus på kolonialisme, imperialisme og mødet med det fremmede, og det belyses hvordan Danmarks koloniale fortid også præger diskussioner i nutiden – fx debatten om grønlandsk selvstændighed og identitetspolitiske diskussioner om kolonialvarer og sprogbrug. Grundbogens tre temakapitler omhandler tre perioder og emner: kolonialismen i Dansk Vestindien (ca. 1672-1917), imperialismen i Congo (slut 1800-tallet til start 1900-tallet) og Grønlands kolonisering, modernisering og afkolonisering (med særligt fokus på 1900- og 2000-tallet). Bogens sidste del klæder eleverne på til at skrive en større tværfaglig opgave og viser hvordan man kan integrere skriveprocessen i dansk-historie-forløbet. Bogen er oplagt at benytte som grundbog i dansk-historie-forløbet og arbejdet med større tværfaglige opgaver, men er også velegnet til brug i senere flerfaglige forløb og til enkeltfaglige temaforløb.

D A N S K E K O LO N I H I STO R I E R    A NTO LO G I

D A N S K E K O L O N I H I S TO R I E R

D A N S K E FRA SUKKERRØR

K O L O N I TIL SKIPPER MIX

H I ST O R I E R ANTOLOGI Dansklærerforeningens Forlag

Dansklærer_kolonialisme_antologi_omslag_til tryk.indd All Pages

01/03/2019 13.32

Profile for Dansklærerforeningens Hus

Danske kolonihistorier. Fra sukkerrør til Skipper Mix. Antologi  

Danske kolonihistorier. Fra sukkerrør til Skipper Mix. Antologi  

Profile for dansklf