__MAIN_TEXT__

Page 1

Birgitte Darger Kasper Lezuik Hansen

Begreb om

DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG

DANSK ANTOLOGI


Birgitte Darger Kasper Lezuik Hansen

Begreb om

DANSK ANTOLOGI

DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG


Indhold

5

Indledning

TEKSTER TIL KAPITEL 2

6

7

7

8

10

13

15

17

25

32

38

ET SPØRGSMÅL OM GENRE Per Petterson: Ut og stjæle hester Kristian Bang Foss: Frank vender hjem Caroline Albertine Minor: “Village de France” Rasmus Seebach: “Den jeg er” H.C. Andersen: “Prinsessen paa Ærten” Anmeldelse af Eventyr, fortalte for Børn 1835 Svetlana Aleksijevitj: Krigen har ikke et kvindeligt ansigt Karen Fastrup: Hungerhjerte Herman Bang: “Syerskernes Fest” TEKSTER TIL KAPITEL 3

MEST FIKTION: SAMMENHÆNG, FORTÆLLING OG SYNSVINKEL

Helle Helle: “Afløb” 46 Klaus Rifbjerg: “Et kys” 52 Dorthe Nors: “Kantslag” 57 Kim Faber og Janni Pedersen: Satans sommer 62 Interview med Kim Faber og Janni Pedersen 39

66

67

68

71

80

84

85

86

87

88

TEKSTER TIL KAPITEL 4

TEKSTER HANDLER OM NOGET B.S. Ingemann: “I sne står urt og busk i skjul” Peder Frederik Jensen: “En forestilling om et enklere liv med høns” Martin A. Hansen: “Paradisæblerne” Caspar Eric: “dag 1” TEKSTER TIL KAPITEL 5

GRAMMATIK MELLEM ORD OG TEKST Søren Ulrik Thomsen: “Det bedste er de lutherske salmers …” Henrik Nordbrandt: “På Israels Plads” Inger Christensen: “Når jeg har hørt de tomme rum i huse …” Benny Andersen: “Udsigt i kikkert”


90

91

92

96

98

101

104

TEKSTER TIL KAPITEL 6

HVAD ER BILLEDSPROG? Morten Nielsen: “Dette er ikke døden” Tor Nørretranders: “Nu vågner vi” Malte Tellerup: “Jeg er målmand” Ida Holmegaard: “Jeg skal være ærlig” Julie Sten-Knudsen: “Som vand løber” TEKSTER TIL KAPITEL 7

SAMTALE OG REGLER FOR SPROGLIG OPFØRSEL

L ise Rønne: “Kære Politiken, jeg synes, I skal holde op med at tale fornedrende til kvinder” 111 Facebookopslag fra Politiken med uddrag af kommentartråden 115 Henrik Ibsen: Gengangerne 123 Tine Høeg: Nye rejsende 105

128

129

134

138

143

152

153

157

158

TEKSTER TIL KAPITEL 8

RETORIK OG ARGUMENTATION Michael Jalving: “#MeToo æder sine egne døtre og sønner” Silje Henderson: 1,7 Tipping Point Line Knutzon: “KAMMERATER … ARTER … ARTER … ARTER” Silas L. Marker: “Hvad kan identitetspolitik lære os om coronakrisen?” TEKSTER TIL KAPITEL 9

SPROGET I SAMFUNDET Thomas Rode: “Stenalderkost giver sindssygt meget energi” Simple Feast: “Maybe it’s time to quit meat?” Sarah Glerup: “Må man tage sit handicap med i prime time?”

164

TEKSTER TIL KAPITEL 10-13

165

175

182

192

194

196

198

I sabella Hindkjær: “Idealet er en sexet Disney-pige-ræv.” Hvordan et socialt medie ensrettede vores idé om skønhed og gjorde læbefillers til en ny normal Interview med filminstruktør Paticia Bbaale Bandak Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden: Help a Dane Thise: “Græsmælk fra Thise Mejeri” Visit Denmark: The land of everyday wonder Facebookopslag af Louise Juhl Dahlsgaard og Inger Støjberg SAS: What is truly Scandinavian

202

Litteratur- og billedfortegnelse

MEDIER, JOURNALISTIK, DOKUMENTAR, MARKEDSFØRING


INDLEDNING Denne antologi leverer tekster til grundbogen Begreb om dansk.

Begreb om dansk giver eleverne basal danskfaglig viden. Den introdu­

cerer til de centrale begreber og færdigheder til undersøgelse af tekster, og danskfaglig analyse og fortolkning af både mundtlige og skriftlige tekster. Antologien er bygget sådan op at det gennem tekstudvalget er muligt at eksemplificere og uddybe de begreber der introduceres til og forklares i grundbogen. Der er tekster til hvert af grundbogens kapitler og synsvink­ ler både i form af hele tekster og længere uddrag af tekster citeret i grund­ bogen og yderligere supplerende materiale.

Antologiens tekster åbner samtidig op for udforskning af centrale

danskfaglige problemstillinger. Hensigten er at vise at det litterære, sprog­ lige og mediemæssige perspektiv kan anlægges på en bred vifte af tekst­ typer, og at perspektiverne med fordel kan supplere hinanden når man skal udlede betydning af en tekst og vurdere dens anvendelse og virkning.

Efter hver tekst er der forslag til arbejdsspørgsmål som kan både åbne

teksten og skabe fordybelse. Arbejdsspørgsmålene bruger begreber fra ka­ pitlerne i grundbogen og bygger derved videre på grundbogens indsigter. Ved en række af arbejdsspørgsmålene er der også forslag til videre arbejde med teksten. Disse forslag er tænkt bredere og inddrager elementer fra grundbogens øvrige stof. Arbejdsspørgsmålene er igangsættende og fun­ gerer ikke som en færdig model for hvordan en gennemarbejdet analyse og fortolkning kan udformes og formidles. Her henvises til de “blå sider” i grundbogen med forslag til at åbne, analysere og formidle undersøgelsen af en tekst.

Antologiens tekster er valgt så de repræsenterer forskellige genrer, te­

maer og tid, og giver derigennem mulighed for sammenligninger og per­ spektiveringer. De besidder derudover alle en kvalitet og en dybde der gør dem interessante i en undersøgelse og når man skal nyde at læse og forstå og forholde sig til dem.

INDLEDNING

5


BEGREB OM DANSK  ANTOLOGI Begreb om DANSK – Antologi hører til grundbogen af samme navn og fungerer som en tekstsamling til danskfagets tre perspektiver: litteratur, sprog og medier. Teksterne nuancerer og korresponderer på forskellig vis med grundbogens synsvinkler. Antologien rummer såvel kendte tekster som tekster der ikke tidligere har været antologiserede. Nyere og ældre tekster er medtaget, og der er tekster med fakta- og fiktionstræk fra mundtlige og skriftlige genrer og fra både traditionelle og nutidige medier. Til hver tekst er knyttet arbejds­spørgsmål som kan åbne for en undersøgelse af tekstens betydning, anvendelse og virkning.  Antologien afspejler grundbogens let forandrede vægtning af de tre perspektiver med et større fokus på nutidige medier og består desuden næsten udelukkende af nyt tekstmateriale i forhold til 1. udgave. Sam­tidig er det muligt at koble tekster og temaer til den første antologi. Begreb om DANSK – Antologi kan anvendes på alle gymnasiale uddannelser.

Profile for Dansklærerforeningens Hus

Uddrag fra "Begreb om dansk. Antologi" (NY UDGAVE)  

Uddrag fra "Begreb om dansk. Antologi" (NY UDGAVE)  

Profile for dansklf
Advertisement