Page 1

Ti grunde gode

til at vĂŚre

medlem af


t i g o d e g r u n d e t i l at væ r e m e d l e m a f d j

Personlig rådgivning

4-5

Personlig og individuel rådgivning i­nden for netop dit fagområde

jura

6-7

Svar og hjælp på alle juridiske spørgsmål om dit job og dit fag

Ko m m u n i k at i o n o g m e d i e r

8-9

Altid et medie netop til dig på print, på web og direkte i din indbakke

K arriere og trivsel

10-11

Hjælp til at udvikle dit arbejdsliv, skabe netværk og passe på dig selv

a f ta l e r o g ov e r e n s ko m s t e r

12-13

DJ indgår kollektive aftaler om a­ nsættelse og videreudnyttelse

fag l i g h e d o g n e t væ r k

14-15

Du kan få indflydelse og dyrke din f­ aglighed på mange måder

freel ance

16-17

Er du freelancer, kan du få hjælp til at skabe og udvikle dit eget job

ledig for tiden

18-19

Professionel sparring til at komme ud af ledighed og styre din karriere

medlemstilbud

20-21

Kontante medlemsfordele ved f­ orsikring, indkøb og leje af feriebolig

påv i r k n i n g

22-23

DJ arbejder målrettet med politisk d ­ ialog for at varetage dine interesser M e d l e m s ta l 24

o ph av s r e t 27


m e d i e r o g k o m m u n i k at i o n

Et netværk for mediemennesker Enhver artikel, website eller kommunikationsstrategi har sine bagmænd og kvinder. Mennesker, som hver især bidrager til at formidle og forme det endelige produkt. DJ er for alle, der tager del i den proces. DJ er et fagligt netværk, der samler trådene og skaber fællesskab på tværs af faggrænser. Og DJ er frem for alt en fagforening, der sikrer sine medlemmer de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår.

Hvad får du ud af at være medlem? Som DJ-medlem er du sikker på at have kompetent faglig og juridisk støtte, hvis du kommer ud for en “forsikringsbegivenhed” i dit arbejdsliv. I DJ har du en personlig faglig konsulent, der kender netop dit arbejdsområde eller din virksomhed. Din konsulent står klar med hjælp og rådgivning i hele dit arbejdsliv: Fra du starter på en uddannelse, når du skal i praktik, når du skal ud i dit første job, når du skal forhandle løn og kontrakt, når du skal på barsel, når du skal på ferie, når du bliver syg, når du frivilligt eller ufrivilligt skal skifte job, når du skal efteruddannes, når du går på pension. Og DJ’s jurister følger dine økonomiske krav helt til dørs, hvis arbejdsgivere eller myndigheder ikke har behandlet dig ordentligt. Men DJ er mere end en forsikring af dit arbejdsliv. DJ er også et fællesskab, hvor vi tager ordet fagforening alvorligt: Vi varetager dit fags interesser gennem indflydelse på grunduddannelserne, efter- og videreuddannelse og anden løbende jobudvikling, og som forening danner vi rammen om dit arbejdsliv og skaffer dig netværk tættest muligt på din hverdag. Det er gennem DJ’s mange netværk som medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse, kurser, workshops, medlemsmøder, mentorordninger og fagnetværk, du kan finde ligesindede med identitet som medie- eller kommunikationsmenneske – og måske også finde dit næste job. Fællesskabet i DJ er også med til at give dig en styrke, du ikke har som individ. DJ har gennem overenskomster og aftaler med arbejdsgiverne spændt et sikkerhedsnet ud under store dele af arbejdsmarkedet. Skal du ud i dit første job, har du således 70 procents chance for, at DJ allerede har forhandlet alle de grundlæggende ansættelsesvilkår. Hvis du kommer ud i konflikt, er det rart at vide, at du ikke er alene. Der er mindst 16.000 andre, der støtter dig!

Kan det betale sig? En privat advokat koster dig hurtigt flere års kontingent til en enkelt sag. DJkurser – der er gratis for medlemmer – kan på det frie kursusmarked nemt ­koste, hvad der svarer til et års kontingent. Og de første års kontingent kan snildt være tjent ind i form af rabatter på forsikringer og andre medlemsfordele.

3


Personlig rådgivning

Fotografer fik 48.250 kr. efter misbrug af billeder To fotografelever lavede en aftale med en frisør om at tage billeder i forbindelse

med en konkurrence. Aftalen var, at frisøren fik billederne uden beregning, men kun til brug for konkurrencen, og fotografeleverne måtte bruge dem i deres portfolio. Frisøren var åbenbart så begejstret for billederne, at hun viste dem til chefen i den store frisørkæde, hun var medlem af, og billederne endte med at blive brugt ganske intensivt i en reklame. Det var i modstrid med aftalen, og DJ anlagde sag mod frisørkæden. De to fotografer fik et vederlag på 33.250 kroner og en godtgørelse på 15.000 kroner, fordi deres billeder blev misbrugt.

Får penge for rådighedsvagt Et medlem fik ikke betaling for overarbejde, når han var på rådighedsvagt.

Han var ansat hos en arbejdsgiver, der er omfattet af en offentlig overenskomst, og havde derfor ret til afspadsering for alt pålagt overarbejde – også for at stå til rådighed. Men arbejdsgiveren kørte gennem længere tid med et presseberedskab udenfor normal arbejdstid, uden der var lavet en særaftale med medlemmet. Han fik derfor med forbundets hjælp en særaftale, så organisationen fik det ønskede presseberedskab, og medlemmet fik betaling for pressehåndtering og klare regler for arbejdet. Samtidig fik både han og kollegerne kompensation bagudrettet for arbejdsgiverens uretmæssige brug af deres arbejdskraft.

Slap ud af konkurrenceklausul En medarbejder på en tv-station hang på en træls konkurrenceklausul. Den var en

karrierehindring, da han blev tilbudt et nyt job. Han fik gode råd af DJ’s faglige afdeling, så han kunne tage imod det nye job og samtidig bevare et godt forhold til den arbejdsplads, han forlod. Løsningen blev, at han blev på den gamle arbejdsplads lidt længere, end han egentlig var forpligtet til, så han kunne følge sine projekter ordentligt til dørs. Samtidig undgik han en diskussion af, om klausulerne var gældende eller ej. Han fik desuden halv løn i tre måneder mod at love, at han inden for et halvt år ikke ville tage arbejde på to bestemte arbejdspladser, der betragtes som konkurrenter. ”Men jeg har ikke skrevet under på en ny konkurrenceklausul. Jeg skriver aldrig under på det lort mere,” erklærer han.

4


Personlig rådgivning

Personlig og individuel rådgivning ­inden for netop dit fagområde Som medlem af DJ får du en personlig faglig konsulent, der kender netop dit arbejdsområde, din virksomhed, arbejdsgiver eller tillidsrepræsentant. Konsulenten vil være dybt inde i din overenskomst, fordi vedkommende sandsynligvis selv har forhandlet den. Det er DJ’s eksistensberettigelse, at vi gør dit arbejdsliv lettere. Nogle problemer kan vi løse på dine vegne, andre kan vi klæde dig på til at tackle selv. I alle tilfælde kan du trække på vores viden og vejledning. Som studentermedlem har du ret til samme rådgivning som de medlemmer, der er færdiguddannede, både når det gælder faglig og juridisk rådgivning.

Viden om, hvad du skal have i løn Vi rådgiver om løn og kontraktvilkår, så du er klædt på, både før din første samtale, under de senere kontraktforhandlinger og når du senere skal genforhandle din løn. Vi leverer også arbejdsmarkedets mest omfattende og præcise lønstatistik, så du kan skyde dig ind på den rigtige løn. Men husk, at løn er ikke alt. Der er mange andre gode grunde til at tale med en faglig konsulent, før du skriver under.

Hjælp til at forhandle selv Hvis du selv skal forhandle løn eller kontraktvilkår, kan du få vejledning om, hvor du står, og rådgivning i, hvordan du selv griber forhandlingen an. Har du ikke en tillidsrepræsentant på dit arbejde, bør du bruge din faglige konsulent i stedet.

Hjælp ved opsigelse Din faglige konsulent hjælper dig gerne ved en opsigelse, uanset om du er fyret eller selv ønsker at komme videre. Få en konsulent til at tjekke, om en fyring er saglig, eller om der skal rejses sag. Konsulenterne hjælper også gerne med at forhandle den bedste mulige fratrædelsesaftale.

Rådgivning om ferie og afspadsering Ferieloven er indviklet, og det kan være svært at overskue, hvad man har ret til. DJ rådgiver mange om ferievilkår og hjælper til, hvis der for eksempel er problemer med indbetaling af feriepenge eller forkerte varsler af ferie. Vi hjælper også med at dokumentere og tilrettelægge din afspadsering.

Hjælp i forbindelse med barsel Vi yder hjælp til at forhandle barselsvilkår ved din ansættelse, og vi hjælper med at planlægge din barsel og eventuel barselsansættelse af freelancere. Vi træder også til, hvis du bliver fyret eller oplever diskrimination i forbindelse med graviditet og barselsorlov.

journalistforbundet.dk /lonberegner /lonstatistik /barsel

5


jura

Fik løn i stedet for gæld Et medlem arbejdede på en mindre tv-station, men besluttede sig for at sige op og forlod arbejdspladsen. Han blev senere bortvist, og arbejdsgiveren krævede at få til­ bagebetalt 13.000 kroner, som han mente, medlemmet havde fået for meget i løn. En faglig konsulent regnede på sagen og opdagede, at medlemmet i stedet havde penge til gode hos tv-stationen. Dels skyldte tv-stationen medlemmet feriepenge , og medlemmet havde også krav på 5000 kroner i kompensation for manglende ansættelsesbevis. Sagen var kompliceret, og DJ måtte acceptere, at bortvisningen formelt set var korrekt, men medlemmet endte med at få omkring 45.000 kroner fra arbejdsgiveren i stedet for at skulle betale 13.000 kroner tilbage.

Fik først penge, da DJ gik ind i sagen Et tv-produktionsselskab trak betalingen meget længe og betalte først, da freelance-medlemmerne kontaktede juristerne fra DJ. Et af medlemmerne havde et halvt års tid forinden sendt en faktura på 33.750 kroner til selskabet. Den blev ikke betalt, og han rykkede og rykkede for betaling. Først da DJ kom ind i sagen, fik medlemmet sine penge. Samme oplevelse havde et andet medlem med knap 30.000 kr. til gode hos produktionsselskabet. Pengene kom først, da DJ gik ind i sagen.

DJ betaler advokat i sag om hemmelighedskræmmeri To medlemmer blev sigtet for at videregive personlige oplysninger i en artikel på

Aabenhedstinget.dk. Artiklen handlede om den meget smittefarlige og multiresistente MRSA-bakterie, som man frygter skal sprede sig. Både sundhedsmyndighederne og landbruget er meget hemmelighedsfulde om fund af den farlige bakterie, og det hindrer kommuner og andre myndigheder i at dæmme op for dens udbredelse. Det gør det også umuligt at advare folk, der søger ansættelse i landbruget, om, at de risikerer at blive smittet på deres nye arbejdsplads. I artiklen nævner de to journalister navnene på landbrug, der har smitten. Sagen er endnu ikke afsluttet, men medlemmerne er tilfredse med, at forbundet har bedt en ekstern strafferetsadvokat føre sagen.

6


jura

Svar og hjælp på alle juridiske spørgsmål om dit job og dit fag Der er næsten ingen ende på, hvad vores juridiske rådgivning kan hjælpe dig med. Bare det handler om dit job og dit fag. Vi er eksperter i medieret og presseetik. Vi hjælper dig med at inddrive manglende løn og betalinger. Og så er DJ Danmarks største ressource, når det handler om ophavsret i medierne, og gennem aftaler om ophavsret genererer vi hvert år mange ­millioner kroner til forbundets medlemmer.

Advokat i retssager DJ har egne advokater, som fører retssager for enkeltmedlemmer og grupper af medlemmer. Advokaterne fører også voldgiftssager om fortolkning af overenskomster og andre aftaler, og de kender branchen bedre end nogen andre.

Hjælp og viden om ophavsret DJ hjælper i sager om krænkelse af din ophavsret – også med advokat og retssag. Vi kan også svare på alle dine spørgsmål om ophavsret, for eksempel hvordan du må bruge andres materialer, og hvordan andre må bruge dine. Se i øvrigt på side 27, hvordan 43 millioner ophavsretskroner bliver fordelt til forbundets medlemmer.

Assistance når honoraret udebliver Hvis dine kunder ikke vil betale eller ikke betaler til tiden, hjælper vi dig med at inddrive honorarer. Vi møder også i retten, hvis det er nødvendigt.

Adgang til mediejuridisk ekspertise DJ kan give dig svar på alle spørgsmål om mediejura og presseetik i din hverdag. Hvad må du? Hvad er dine rettigheder? Vi hjælper dig med aktindsigt, spørgsmål om kildebeskyttelse, akkreditering, injurier, hvilke oplysninger og materialer du må bruge, og hvor og hvad du må fotografere.

Akut hjælp Du har altid DJ’s mediejuridiske beredskab inden for rækkevidde. Ring til den ­mediejuridiske AkutLinje, hvis du pludselig kommer i knibe.

journalistforbundet.dk /ophavsret /inkasso /akutlinjen

7


K o m m u n i k at i o n o g m e d i e r

Kritisk journalistik fik medlem til at blive ”Hvorfor skal jeg betale til en fagforening, der udgiver et blad, der kritiserer mit fag?”. Sådan spurgte et frustreret medlem, der ville melde sig ud i protest over, at fagbladet Journalisten havde set kritisk på en bestemt sag, hvilket stillede hendes kolleger på et givent medie i et lidt uheldigt lys. Det udløste en mailkorrespondance, hvor redaktionen forklarede, at den fagkritiske og uafhængige linje, som Journalisten er noget nær ene om blandt fagblade i Danmark, er udtryk for, at DJ og Journalisten nærer så stor kærlighed til fagene, at vi mener, de fortjener kritisk dækning. Ordvekslingen endte fredsommeligt. Hun er stadig medlem. Og får stadig bladet.

Faglig kamp baseret på dokumentation To freelancejournalister foreslog, at Journalisten afdækkede vilkårene for free-

lancejournalister, der leverer artikler til dagspressen. De havde mere end på fornemmelsen, at de frie fugle gik til en noget lavere takst end de fastansatte. I en systematisk undersøgelse dokumenterede de, at de freelancere, der leverer store dele af indholdet i en række danske aviser, har en timeløn, der ligger langt under det rimelige.

Uafhængig journalistik gav bedre investeringsetik Hvor mange fagforeninger ville turde udgive et fagblad, der kulegraver forenin-

gens egen økonomi og investeringsetik? I DJ holder fagbladet Journalisten sig ikke tilbage. Redaktionen har gang på gang lavet lister over, hvem der tjener mest i forbundet, hvilket altid giver en sund debat på journalisten.dk. Ikke mindst fordi redaktøren selv står for skud. Bladet har også set kritisk på bladets egen økonomi, idet magasiner har det med at tage en større og større del af kontingentet. Og journalisterne har fulgt op på en serie i dagspressen, der handlede om uetiske statsobligationer. Den dækning førte til, at Dansk Journalistforbund strammede op på sin egen investeringspolitik for at få en bedre etisk profil.

8


K o m m u n i k at i o n o g m e d i e r

Altid et medie netop til dig på print, på web og direkte i din indbakke DJ’s medlemmer repræsenterer en lang række fagligheder inden for medieog kommunikationsbranchen. De har meget til fælles, men også særlige behov og interesser. Derfor udgiver vi en bred vifte af medier, som du har adgang til både på print, på web og direkte i din indbakke.

Danmarks stærkeste fagblad Journalisten er DJ’s uafhængige fagblad. Et magasin med kritiske, oplysende og aktuelle nyheder og baggrundsartikler om journalistik, medier og kommunikation – alt sammen i et prisbelønnet design. Bladet udkommer 15 gange om året direkte i din postkasse. Journalisten har betydelig gennemslagskraft og er et af de mest citerede danske fagmedier.

Mediebranchens nyhedsportal Journalistens redaktion står også bag www.journalisten.dk, der er mediebranchens daglige nyhedsportal og også udkommer som online nyhedsbrev.

Vidensportal om kommunikationsfaget Kommunikationen.dk er DJ’s vidensportal om kommunikationsfaget. Her kan du hente inspiration i de mange cases og redskabsartikler og få nyheder og baggrundsviden om løn, arbejdsforhold og karriereudvikling inden for kommunika­ tionsbranchen. Kommunikationen.dk udsender et månedligt nyhedsbrev.

Journalistforbundet.dk – et spejl af forbundet Her kan du til hver en tid finde råd og vejledning om alt fra ophavsret til barselsregler, praktikaftaler, lønforhandlingsteknik og freelancetakster. Journalistforbundet.dk er et af de mest omfattende faglige sites i Danmark. Ikke mindst er sektionerne Job/Løn samt Karriere/ Trivsel båret af et så omfattende branche- og arbejdsmarkedskendskab, at de også anvendes flittigt af arbejdsgivere og kunder.

Målrettede fagnyhedsbreve DJ udgiver en lang række online nyhedsbreve med indhold, der er baseret på både geografi og faglighed. Det betyder, at du altid får netop de arrangementer, historier, inspirationsartikler og informationer, der passer til dig. Fire gange om året sender vi det samlede nyhedsbrev, DJ Fokus, til alle medlemmer.

Dialog på Facebook og Twitter DJ er på Facebook og Twitter. De sociale medier fungerer som både nyhedscentral og værktøj til dialog med medlemmerne. Emnerne her er nyheder fra DJ, men også nyt fra resten af branchen.

www.kommunikationen.dk www.journalisten.dk journalistforbundet.dk/nyheder

9


Karriere og trivsel

Karrieresamtale skærpede profilen DJ’s karrierekonsulenter er meget efterspurgte. Nedenstående brev fra et medlem forklarer hvorfor: ”For nogle uger siden fik jeg lige en peptalk af dig, inden jeg skulle til samtale angående et job. Desværre fik jeg ikke jobbet, men jeg kom videre til 2. samtale. Jeg er sikker på, at du var med til at bringe mig så langt. Jeg var meget mere skarp – takket været dig.”

Fik hjælp til at komme videre Et medlem i begyndelsen af 50’erne henvendte sig til forbundet for at få hjælp i forbindelse med en uberettiget afskedigelse. Det fik han. En erstatning på 50.000 kroner. Han havde været på samme arbejdsplads i mange år og havde det rigtigt skidt på grund af afskedigelsen, så han fik også hjælp til at komme videre i retning af et nyt job. I første omgang blev han tilbudt et karrierekursus, men han havde det for dårligt til at have glæde af det, så derfor fik han bevilget stressrådgivning og nogle timer hos en psykolog. Derefter var han klar til at vende tilbage til karrierekurset og meget bedre rustet til at finde et nyt job.

Kræftramt kan blive i sit hus Et alvorligt sygt medlem var i fare for at skulle flytte fra sit hus, fordi kommunen ville flytte ham fra sygedagpenge til førtidspension. Hvis det skete, ville der ske modregning i hans ydelser fra gruppeforsikringen, og det ville forringe hans indtægt væsentligt. Medlemmet var ikke opmærksom på, at DJ kunne hjælpe ham i sagen mod kommunen. Han kontaktede udelukkende forbundet for at få hjælp til at forhandle en fratræden fra sit job, men takket være hjælp fra forbundets socialrådgiver fik han at vide, at han som uhelbredeligt syg af kræft havde ret til at forblive på sygedagpenge og samtidig modtage penge fra sin forsikring for tabt arbejdsevne. Det gav ham og hans familie meget større økonomisk tryghed.

10


Karriere og trivsel

Hjælp til at udvikle dit arbejdsliv, skabe netværk og passe på dig selv DJ har en stor og bred vifte af tilbud til dig, uanset om du vil have mere fart på din karriere, eller du er på nippet til at opgive den. Vores erfarne konsulenter gør dig i stand til at handle og selv tage beslutninger. De både lytter og leder dig – helt afhængigt af din personlige situation. Konsulenten er både din rådgiver og din coach. Mest af alt har DJ’s konsulenter et godt kendskab til medie- og kommunikationsbranchen, som kommer dig til gode.

Kurser og efteruddannelse DJ er porten til Danmarks bedste, bredeste og billigste efter- og videreuddannelser. Først og fremmest udbyder vi selv en række gratis kurser og fagsessions, som alene i 2012 havde næsten 3000 deltagere. Vi rådgiver også om branchens store kursusudbud og muligheder for at få tilskud – ikke mindst til at deltage i kursusudbyderen Updates enorme program. Update er et unikt tilbud, som hviler på et samarbejde mellem DJ og arbejdsgiverne. Samarbejdet rækker også til Pressens Uddannelsesfond, som sikrer tusinder af medlemmer gratis eller billig adgang til efter- og videreuddannelse.

Karriererådgivning Du har et job, men bør måske have et andet. Du har brug for at skærpe dine kompetencer, men er i tvivl om, hvordan du bedst griber det an. Bestil en karriereudviklingssamtale.

Hjælp til at søge job DJ har både individuel rådgivning og kurser om jobsøgning, men metoden er den samme. Vi hjælper dig med at svare på spørgsmålet: Hvorfor skal I ansætte mig? Du får sparring og feedback på dine ansøgninger.

Netværk Et DJ-netværk er en lille kreds af medlemmer på samme niveau, men ikke helt ens. Vi hjælper jer i gang og træner jer i selv at vedligeholde netværket. Vi har blandt andet netværk for selvstændige med mange forskellige færdigheder, for kommunikatører i organisationer, magasinredaktører, ledere og fotografer.

Mentorordning Den største ressource, det enkelte medlem har adgang til via sit medlemskab af DJ, er de andre medlemmer. DJ Mentor bidrager til, at medlemmerne får adgang til og hjælper hinanden. I foråret 2013 havde vi over 200 aktive mentorrelationer.

Stressrådgivning Er du ramt af stress, eller vil du undgå at blive det? Du har adgang til et individuelt samtaleforløb eller kurser hos DJ eller på din arbejdsplads. Vi har også tilbud om konfliktmægling og psykologhjælp.

Socialrådgivning Hvis du er blevet syg, er vi klar med rådgivning om sygdom, ankesager, fleksjob eller kontanthjælp. www.update.dk journalistforbundet.dk /kalender /mentor /arbejdsmiljo /syg

11


a f ta l e r o g o v e r e n s k o m s t e r

Solidaritet med andre grupper En gruppe teknikere på en tv-station fik hævet deres grundløn mod, at de droppede et rådighedstillæg. Det krævede, at også journalisterne holdt igen med deres krav til lønstigning. Det lykkedes, og teknikere og journalister endte med at have samme grundløn. Teknikerne er glade for journalisternes solidaritet og for DJ’s bistand.

Samme regler for alle på samme overenskomst Et medlem var ansat som kommunikationsmedarbejder i en stor organisation, men havde ikke en journalistisk uddannelse. Derfor ville arbejdsgiveren ikke betale et særligt kvalifikationstillæg, som er anciennitetsbestemt. Organisationen fastholdt, at har man ingen journalistuddannelse, har man ikke ret til at følge en anciennitetsskala, for den er beregnet efter endt uddannelse og gælder kun for journalistisk uddannede. Det accepterede medlemmet og DJ ikke, da DJ aldrig har sondret imellem, om den enkelte på overenskomsten har en uddannelse eller hvilken, og når en arbejdsgiver ansætter en medarbejder på en DJ-overenskomst, gælder alle overenskomstens bestemmelser for ansatte efter denne, uanset den ansattes uddannelsesmæssige baggrund. Der måtte en voldgiftsag til, før sagen blev afgjort, og organisationen måtte acceptere, at overenskomsten gælder for alle, der er omfattet af den – uanset om de er journalistuddannede eller ej.

Tilkaldevikarer fik 600.000 kr. i opsigelsesløn Fire faste tilkaldevikarer fik med DJ’s hjælp 600.000 kr. i opsigelsesløn, da et stort dagblad lukkede en af sine mindre udgivelser med kort varsel. Bladets fastansatte fik naturligvis løn i hele opsigelsesperioden, men udgiveren mente ikke, det samme gjaldt for fire faste vikarer, der ikke var vikarer for nogen, men tilknyttet som tilkaldevikarer. I første omgang var meldingen, at de var opsagt ’med dags varsel’. Det accepterede hverken de fire eller DJ, for de havde arbejdet på stort set fuld tid gennem lang tid. Derfor gik udgiveren med til, at de fik løn i den periode, hvor de var blevet lovet arbejde og indgik i vagtplanen.

12


a f ta l e r o g o v e r e n s k o m s t e r

DJ indgår kollektive aftaler om ­ansættelse og videreudnyttelse 70 procent af DJ’s medlemmer drager fordel af at være omfattet af en af forbundets omkring 80 overenskomster, husaftaler og tiltrædelser til overenskomsterne. Overenskomsterne er kollektive ansættelsesaftaler, som sikrer, at alle medarbejdere behandles lige. Medarbejderne kan som gruppe forhandle deres ansættelsesvilkår kollektivt i stedet for hver for sig. Overenskomsten giver arbejdsgivere og ansatte en fælles opfattelse af ret og pligt på arbejdspladsen.

Fordelene ved at kunne forhandle overenskomster: • En overenskomst regulerer alle dine løn- og ansættelsesvilkår som for eksempel mindsteløn, arbejdstid og pensionsindbetalinger. Samlet set giver den bedre vilkår, end lovgivning kan sikre, eller hvad du selv ville kunne forhandle dig til. • En overenskomst giver adgang til at vælge en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads. Tillidsrepræsentanten forhandler om lokale lønstigninger, og hvordan arbejdet skal tilrettelægges. Tillidsrepræsentanten hjælper også medlemmerne ved uoverensstemmelser med ledelsen. • Normer på arbejdsmarkedet har deres udgangspunkt i overenskomsterne. Et eksempel: I år 2000 kom feriefridage (den 6. ferieuge) for første gang ind i overenskomsterne. I dag er det smittet af på de individuelle kontrakter, hvor mange ved ansættelsen får de fem feriefridage uden direkte selv at bede om dem. • En overenskomst giver dig en bedre beskyttelse mod afskedigelse, fordi virksomheden er forpligtet til at forhandle med tillidsrepræsentanten. Ofte er opsigelsesvarslerne også forlænget. • Overenskomster giver styrke, fordi muligheden for en strejke får arbejdsgiveren til at gøre en ekstra indsats for at nå til enighed om en ny overenskomst. Ofte kan overenskomstansatte opnå bedre resultater end de individuelt ansatte i samme virksomhed.

Også aftaler om videreudnyttelse DJ har aftaler med de fleste medier om, at de må videreudnytte de redaktionelle produkter, medarbejderne laver. Aftalerne om videreudnyttelse sikrer, at dit stof behandles forsvarligt i forhold til presseetik og loven om ophavsret. De sikrer også ekstra vederlag for udnyttelsen.

journalistforbundet.dk /overenskomster /ophavsret

13


f a g l i g h e d o g n e t væ r k

Fik job til en DJ-fagsession Et yngre medlem gik til en af DJ’s fagsessioner om tv-branchen – og endte meget uventet med at få et fuldtidsjob. Hun regnede ikke med at komme hjem med andet end inspiration, da hun deltog i “Hvordan kommer man til at lave fjernsyn?” Men hendes nysgerrighed førte en fuldtidsstilling med sig. Hun faldt i snak med en medarbejder fra et tv-produktionsselskab og var egentlig mest interesseret i, hvordan de havde tænkt sig at klippe et kommende reality-show. Hendes reelle interesse betød, at hendes kontaktoplysninger blev sendt videre, og kort tid efter fik hun tilbudt en fuldtidsstilling.

DJ skabte netværk for redaktionelle ledere En ung redaktør fandt et DJ-netværk med andre redaktionelle ledere. Hun siger, at det til fulde har opfyldt hendes forventninger. Hun havde haft svært ved at finde et ledernetværk med journalistisk omdrejningspunkt. Men nu har hun fundet et frirum, hvor hun både giver og får den sparring, som er nødvendig i et job, hvor hun er meget alene, og nærmeste chef sidder i Italien.

Gav hele sin formue til DJ Et medlem besluttede, at hele hans formue skulle gives til DJ. En halv snes år før sin død havde han erklæret, at han ville skænke formuen til forbundet, men overraskelsen var alligevel stor, da han døde som 72-årig og blandt andet overlod forbundet en stor lejlighed på 125 kvadratmeter centralt i København. Den pågældende havde været medlem af DJ i over 50 år, hele hans vennekreds bestod af journalister, og han havde et godt forhold til de ansatte i forbundet. Han havde til gengæld ikke noget tæt forhold til sin fjerne familie, og derfor blev DJ gjort til hans arving.

14


f a g l i g h e d o g n e t væ r k

Du kan få indflydelse og dyrke din ­faglighed på mange måder DJ tilstræber altid at have gode tilbud til dig – lige meget hvor du er, eller hvad du laver. Mange arbejdspladser har en DJ-medarbejderforening, og medlemmer uden medarbejderforening får tilbud om at være med i en specialgruppe. Alle er med i en af forbundets geografiske kredse. Uanset hvilken gruppe, der er tale om, har den tilbud til dig, som supplererer forbundets medlemstilbud.

Nem adgang til indflydelse Som medlem af DJ kan du få maksimal demokratisk indflydelse på organisationen – hvis du vil. Bliv for eksempel delegeret til forbundets øverste myndighed, delegeretmødet, som vælger hovedbestyrelse og formandskab direkte. Eller tag del i det årlige tillidsrepræsentantstævne. Det er let at få ørenlyd i DJ!

Netværk til din faglighed DJ tilbyder mange muligheder for at udvikle din faglighed i netværk. DJ rummer foreninger og grupper for tv-folk, fotografer, kommunikatører, grafikere og en række andre fagligheder. Fælles for dem er, at det faglige fællesskab er så stærkt, at de organiserer sig i sammenslutninger med masser af tilbud til den enkelte.

Talsmand på jobbet På næsten alle arbejdspladser med mindst fem DJ-medlemmer, er der en DJmedarbejderforening med overenskomst samt tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, som er det enkelte medlems daglige forsvarsadvokater.

Tilbud baseret på geografi Også geografisk nærhed har betydning for sammenholdet. Derfor har DJ opdelt Danmark og Grønland i otte geografiske kredse, som er aktive med lokale medlemsarrangementer og præger forbundets holdninger.

Adgang til viden og dygtiggørelse Du kan dyrke din professions faglighed på mange andre måder i DJ. Dels ved at bruge vores udbud af kurser, fagsessions, gå-hjem-møder eller netværk. Dels ved at udnytte de aftaler, vi har med andre udbydere af kurser og konferencer om gratis eller billig deltagelse. Desuden giver DJ dig det bedste fra medie- og kommunikationsbranchen, når vi hvert andet år åbner dørene til Fagfestival. Fagfestival samler som det eneste sted i Danmark hele branchen, og du kan vælge imellem flere end 70 sessioner og møde over 150 af de skarpeste danske og internationale mediefolk, politikere, debattører og kommunikatører i 36 intensive timer.

www.fagfestival.dk journalistforbundet.dk/om-dj

15


freelance

Fik den rigtige pris for efterspurgte billeder En fotojournalist, der arbejder freelance, havde interviewet og fotograferet en gruppe personer, der kom i hele verdenspressens søgelys i forbindelse med en meget dramatisk begivenhed. Hun fortæller, at DJ hurtigt hjalp med at formulere hendes krav på både dansk og engelsk, så hun kunne få den rigtige pris for billederne, og det har hun fået mange tusinde kroner ud af. Hun fremhæver, at DJ i stadigt større omfang varetager freelancernes interesser, og det er lige akkurat det, hun forventer at få ud af medlemskabet.

Ansatte gav egen lønstigning til freelancere De ansatte på Dagbladet Information har givet hele deres lønstigning til avisens

freelancere. Der er tale om et meget utraditionelt overenskomstforlig, som skyldes, at det pressede mediemarked og usikkerheden om den fremtidige mediestøtte havde gjort avisen meget påholdende med lønstigninger. Den økonomiske ramme betød, at lønstigningerne til de fastansatte under alle omstændigheder ville være beskeden. Alle var enige om, at der skulle rykkes mærkbart på honorarerne til freelancerne. Derfor valgte de fastansatte at afgive deres lønstigninger til freelancerne ud fra den filosofi, at når der ikke var flere penge at gøre godt med, ville de komme forholdsvist bedre til gavn hos freelancerne. Det er aftalt at afsætte en pulje på 260.000 kr. på årsbasis, så freelancernes honorarer kan hæves med op til 33 procent.

Freelancer får feriepenge for et helt år En freelancer, der tidligere har været tilknyttet en stor magasinvirksomhed, skal have efterbetalt feriepenge for et helt år. Det siger en afgørelse fra Ankestyrelsen, og den vil få betydning for alle freelancere på virksomhedens freelanceoverenskomst. Freelanceren anlagde for et par år siden sag mod virksomheden og krævede at få efterbetalt feriegodtgørelse på 12,5 procent af honorarerne i et foregående år. Virksomheden var ikke enig i kravet. Men nu har Ankestyrelsen stadfæstet en afgørelse fra Feriekontoret, så freelanceren har krav på feriegodtgørelsen. Virksomheden har tidligere indset, at en betydelig del af deres freelancere arbejder så hyppigt, at de er omfattet af Ferieloven og har krav på feriegodtgørelse på 12,5 procent af honoraret. Man accepterede dog ikke, at Ferieloven skulle koste virksomheden ekstra og meddelte derfor samtidigt langt de fleste af de berørte freelancere, at de skulle gå 10 procent ned i honorar.

16


freelance

Er du freelancer, kan du få hjælp til at skabe og udvikle dit eget job En voksende del af DJ’s medlemmer har ikke en fast ansættelse. Der findes næppe en fagforening i Danmark, der i samme grad som DJ er gearet til at håndtere dig, der går solo som journalist, kommunikatør, fotograf, grafiker, tegner, tekster, spiludvikler eller noget helt andet. Hvad enten du er freelancer, honorarmodtager, selvstændig med eller uden moms, ansat i egen virksomhed, projektansat eller noget helt syvende, står DJ klar med rådgivning, kurser og juridisk bistand. Ikkefastansatte formidlere har om nogen brug for et sikkerhedsnet og et sted at søge råd og vejledning.

Hjælp til at få styr på din skattemæssige status I DJ kan du blandt andet få overordnet rådgivning om skat og moms på de ydelser, du lever af at sælge. Vi rådgiver dig også om din skattemæssige status, så du bliver klædt på til bevidst at vælge, om du skal være lønmodtager, selvstændig med eller uden CVR-nummer eller stifte et I/S, et ApS eller et A/S.

Gode råd om priser og aftaler Vi kender de fleste freelancemarkeder i medie- og kommunikationsbranchen og giver gode fif til dine aftaler om leveringsbetingelser, rettighedsbestemmelser, pris og betalingsfrister. Hvis kunden ikke betaler, inddriver vi pengene for dig. Hvor det er muligt, forhandler DJ kollektive rammevilkår for dig. Hvor det ikke er muligt, kan vi fortælle dig, hvad fastansatte inden for området koster arbejdsgiverne, der ud over løn betaler pension, løn under sygdom og barsel, efteruddannelse, udstyr, forsikringer og meget mere.

Markedsføring af dig som freelancer DJ markedsfører dig via din profil på sitet find-freelancer.dk. Du bliver klædt på med målrettede nyhedsbreve med værktøjsartikler, og DJ’s kalender bugner af tilbud med startkurser for freelancere og kurser i forretningsdrift og markeds­ føring.

Forum for freelancere Som freelancer tilbyder vi dig hvert år hel dag, hvor du netværker og inspireres til nye og kreative måder at drive forretning på. Glæd dig til Freelanceforum.

Hjælp til at beskytte din ophavsret DJ har årtiers erfaring fra kampe for ophavsretten. Vi hjælper dig med de rette formuleringer om ophavsretten i din kontrakt eller aftale.

www.find-freelancer.dk journalistforbundet.dk/freelance

17


ledig for tiden

Arbejdsløs fik nyt mod En yngre arbejdsløs var meget modløs og i tvivl om, hvorvidt hun overhovedet duede som journalist længere. Hun meldte sig derfor til et DJ-karrierekursus. Det blev et vendepunkt for hende, og efterhånden som kurset skred frem, kunne hun glædestrålende fortælle, at nu vidste hun, hvordan hun kunne udnytte sin journalistiske erfaring og samtidig bruge andre af sine mere personlige egenskaber. Hun fik nyt mod og henvendte sig til en ny type arbejdsgivere. I dag underviser hun blandt andet i kommunikation på et seminarium.

Fik vikarløn hævet 50 procent En arbejdsløs layouter sagde ja tak til et barselsvikariat på et magasin. Desværre

ville arbejdsgiveren kun ansætte vikaren i 20 timer om ugen til en løn på 12.000 kroner om måneden. DJ hjalp med at få arbejdstiden hævet til 30 timer ugentligt og lønnen hævet tilsvarende. Arbejdsgiveren var ikke klar over, at han ikke vilkårligt kunne fastsætte arbejdstiden til kun 20 timer. Overenskomsten giver medarbejderen et ’retskrav’ på fuld tid. Deltid er kun muligt, hvis medarbejderen selv ønsker det. Vikaren var glad for at få flere timer – og en højere løn.

DJ-medlem fik 300.000 kr. ved afskedigelse Et medlem var på vej til at blive presset ud af sin arbejdsplads, men i stedet for selv at

sige op, kontaktede han DJ. Det gav ham mere end 300.000 kr. ved afskedigelsen. Han havde været mere end 10 år på arbejdspladsen, følte sig stresset og over­ bebyrdet og havde en fornemmelse af, at chefen forsøgte at presse ham ud. Han valgte at lade DJ håndtere situationen, da han ikke kunne overskue selv at konfrontere chefen. Han var desuden klar over, at han ikke havde krav på andet end selv at sige op med en måneds varsel. I stedet lykkedes det den faglige konsulent at forhandle en fratrædelse, der stillede medlemmet som om, han var blevet afskediget, og det gav ham omkring 300.000 kroner. Han fik blandt andet seks måneders opsigelsesvarsel og alle sine syv ugers ferie med sig.

18


ledig for tiden

Professionel sparring til at komme ud af ledighed og styre din karriere Du vil næsten med sikkerhed opleve at være ledig i en kortere eller længere periode af dit liv. I de perioder er det en afgørende fordel at have en professionel sparringspartner, der kan hjælpe dig med at finde din rette hylde på arbejdsmarkedet. Enten første gang, du skal i arbejde, eller efter en fyring eller en sygemelding. Det kan også være, du har behov for en afklaring af, om du måske skal gå en anden vej i karrieren.

Startboks og netværk til nyuddannede Som nyuddannet tilbyder DJ en række ydelser såsom Startboks-arrangementer. Her kan du for eksempel få svar på, hvordan du får dagpenge, indtil du får dit første job, hvilke karriereveje du kan vælge, og hvordan du får den rigtige løn. Du får også mulighed for at netværke og sparre med andre medlemmer.

Gratis karrieresamtale Som medlem af DJ har du hvert år ret til en karrieresamtale. Som ledig kan sådan en samtale hjælpe dig med at kortlægge dine muligheder og målrette din jobsøgning. Måske har du kompetencer og netværk, du slet ikke har dyrket? Lad en karriererådgiver få de bedste sider frem i dig.

Målrettet jobsøgning med professionel assistance DJ afholder jævnligt kurser i, hvordan du skriver et godt cv og målretter dine ansøgninger. Her kan du lære, hvordan en moderne jobansøgning med tilhørende målrettet cv kan skrives personligt, konkret og virksomhedsrettet.

Råd og vejledning hvis du bliver fyret En afskedigelse er sjældent en behagelig oplevelse. I sådan en situation er det en stor hjælp at føle, at nogen holder hånden under én. Vi orienterer dig om, hvad du kan trække på hos DJ for at komme videre i dit arbejdsliv. Vores konsulenter er altid klar til at hjælpe, hvis du mener, du er blevet uretmæssigt fyret.

Outplacement i samarbejde med DJ Det er efterhånden almindelig praksis, at virksomheder sætter penge af til ”outplacement-forløb”, som aktiveres, når medarbejdere fyres. Får du tildelt sådan et forløb ved en fyring, kan du gennemføre det i samarbejde med DJ, som er specialist på mulighederne i medie- og kommunikationsbranchen. Du får et længere forløb med karrierevejledning, hvor dine kompetencer og jobmuligheder afdækkes, herunder muligheder for karriere- eller brancheskift. Under forløbet får du tilknyttet en coach fra DJ.

Støtte hvis du er på kanten af arbejdsmarkedet DJ’s socialrådgiver kan give dig vejledning, hvis du har været ude af arbejdsmarkedet i en længere periode. Sammen kortlægger I mulighederne for at komme ind på arbejdsmarkedet igen, og hvis det ikke er muligt, for eksempel på grund af sygdom, får du vejledning om sygedagpenge, fleksjob, førtidspension, kontanthjælp m.m.

www.ajks.dk (selvstændig a-kasse for DJ-medlemmer) journalistforbundet.dk/findjob

19


medlemstilbud

Fik pressekort i sidste øjeblik Et medlem var ikke opmærksom på, at pressekortet har en udløbsdato, og han fik sig en slem forskrækkelse, da han nogle få dage før, han skulle på pressetur, opdagede, at hans pressekort havde passeret udløbsdatoen. En smule panikslagen kontaktede han forbundet, der sørgede for en hasteekspedition, så medlemmet havde sit nye pressekort lørdag i samme uge. ”Tusind tak for en fantastisk-eminent-super-duper ekspresservice,” lød det fra medlemmet.

En mentor kan forløse ens potentiale Et af DJ’s mange tilbud til medlemmerne er en mentor. En radiojournalist har benyt-

tet sig af ordningen, og hun kalder det en god måde at lære sig selv bedre at kende på. Hun siger, hun har et potentiale, der er uforløst, og det kan mentoren hjælpe hende med. Hendes chef har sagt, at efter hun har fået en mentor, er hun blevet mere konstruktiv og sætter ofte mange flere muligheder i spil.

Fag og fest – en stærk cocktail DJ står bag Fagfestival, der er Danmarks største event i medie- og kommunika­ tionsbranchen. Begivenhedens særkende er den helt rigtige blanding af fag og fest. Blandt de 1200 deltagere i 2012 kvitterede næsten 300 med rosende ord på ­evalueringsskemaerne. Her er fem direkte citater fra tilfredse deltagere: ”Fagfestival har igen bestyrket mig i, at jeg er medlem af en rigtig god fagforening”. ”Jeg bliver så glad over, at min fagforening er med til at arrangere debatter og videndeling på så højt et niveau”. ”Det er dejligt at se forbundets ansatte knokle for, at arrangementet fungerer: stresskonsulenten der er mikrofondepeche, karrieremanden som er dørvogter, og en som serverer kaffe for Jørgen Leth. Herligt og meget professionelt.” ”Et herligt skud inspiration. Jeg blev helt glad i låget.” ”Gid den blev gentaget allerede i 2013.”

20


medlemstilbud

Kontante medlemsfordele ved ­forsikring, indkøb og leje af feriebolig DJ er en fagforening – ikke en forretning. Alligevel har vi mange medlemstilbud af mere kontant karakter. Og der kommer endnu flere i de kommende år.

Forsikring uden selvrisiko Det er helt normalt, at medlemmer sparer op til 10.000 kr. årligt ved at omlægge deres forsikringer til DJ’s ordning hos Tryg. Tryg tilbyder forsikring på områderne: familie, ulykke, villa, bil, fritidshus, rejse, knallert, hundeansvar, campingvogn, påhængsvogn samt lønsikring. Er du studerende og medlem af DJ, kan du tegne forsikring, der dækker tabet af din cykel – uden at du skal betale selvrisiko. Og hvis du er en af dem, der elsker at rejse og studere i udlandet, så dækker forsikringen både dit rejsegods og ansvar i op til et halvt år. Skulle du ydermere spilde kaffe i din bærbare eller ud over bøgerne, kan du også få det dækket. Det er der ikke mange andre forsikringer, der kan tilbyde dig.

Gruppeforsikring Som DJ-medlem kan du købe en attraktiv forsikring gennem Mediernes Pension. Forsikringen dækker ved død, tab af erhvervsevne og ved kritisk sygdom.

Billige ferieboliger i Danmark og udlandet Journalisternes Feriefond udlejer ferieboliger på gunstige vilkår. Fonden har ferieboliger i Danmark, Sverige, Tyskland, England, Frankrig, Italien og Ungarn. De fleste boliger kan lejes hele året til fordelagtige priser.

Rabat i over 4.600 butikker med Forbrugsforeningen Som medlem af DJ kan du vælge også at blive medlem af Forbrugsforeningen. Med forbrugsforeningskortet i hånden kan du opnå rabatter i over 4.600 butikker landet over. På forbrugsforeningens hjemmeside kan du tilmelde dig og se, hvor der er penge at spare.

Spar 50 kr. om måneden hos fitness.dk DJ har indgået en aftale med fitness.dk, så du sparer 50 kr. hver måned på dit abonnement. Gælder dog ikke for studerende og unge under 26 år eller deltidsabonnenter. Du skal blot fremvise dit presse-/medlemskort hos fitness.dk

www.mediernespension.dk www.djferie.dk www.forbrugsforeningen.dk journalistforbundet.dk /medlemsfordele /forsikring

21


påv i r k n i n g

Tillidsrepræsentant har lært alt i DJ En mangeårig tillidsrepræsentant på en stor arbejdsplads erklærer, at alt, hvad hun har lært om funktionen som tillidsrepræsentant, har hun lært af forbundet. Også når det gælder om at skaffe sig indflydelse. Hun siger, at både hun og kollegerne får masser af støtte i DJ, når det handler om fyring, aftalekonflikter, lønforhandling og coaching. Hun kender medlemmernes synsvinkel og formidler den konstant til ledelsen. ”Hvordan skulle ledelsen ellers manøvrere,” spørger hun.

DJ vandt første halvleg om aftalelicensen Ophavsretssystemet sender årligt millioner af kroner til DJ ’s medlemmer. Det sker

blandt andet ved hjælp af den såkaldte aftalelicens, som f.eks. betyder, at borgere frit kan downloade alle udsendelser i DR’s arkiv. Men EU er ikke altid på linje med den danske lovgivning om ophavsret. I direktiv­ forslaget fra EU om forældreløse værker – værker uden kreditering af ophavsrets­ haveren – var den danske aftalelicens ikke med i forslaget. Set med danske øjne var det en katastrofe, hvis EU ikke anerkendte aftalelicensen. DJ og en række andre organisationer holdt flere møder med Kulturministeriet. Påvirkningen endte med, at EU anerkendte aftalelicensen. Dermed flyder der en række midler til DJ ’s Ophavsretsfond, som nu skal sendes videre til medlemmerne.

Politisk parti spurgte DJ til råds Gennem sin tilknytning til Akademikernes Centralorganisation (AC) fik DJ en henvendelse fra Radikale Venstre. Partiet ønskede viden om forholdene for danske iværksættere. AC havde vurderet, at DJ ligger inde med stor erfaring med og ekspertise om atypisk beskæftigede. Derfor gik DJ’s faglige konsulent på området ind i en dialog med partiet. Konsulenten kom blandt andet med en række eksempler på, hvor besværligt det er for freelancere at skifte mellem at være a- og b-lønnede. Der bliver flere og flere af disse kombinatører på et arbejdsmarked, som ensidigt er indrettet på klassiske lønmodtagere. Radikale Venstre kvitterede med tak, og DJ har sået vigtige frø i det politiske landskab.

22


påv i r k n i n g

DJ arbejder målrettet med politisk ­dialog for at varetage dine interesser Arbejdsvilkårene i medie- og kommunikationsbranchen afhænger ikke kun af de vilkår, du tilbydes af din arbejdsgiver eller af dine kunder. Vilkårene er også bestemt af strukturerne i branchen og af de rammer, som politikerne udstikker. DJ ønsker at påvirke disse rammer, så resultaterne bliver bedst mulige for medlemmerne. Derfor bruger DJ’s politisk valgte og konsulenter tid på at synliggøre DJ’s interesser for politikerne på Christiansborg og embedsmændene i centraladministrationen. DJ arbejder målrettet med politisk dialog for at fremme medlemmernes interesser. Det gælder også uddannelserne. Ingen anden faglig organisation har så stor indflydelse på mediernes uddannelser.

En stemme for atypisk beskæftigede DJ er din stemme i det politiske arbejde for at få tilpasset den danske lovgivning til dig, der hverken er fastansat eller en stor virksomhed. Kun få politikere forstår (eller vil prioritere) vilkårene for atypisk beskæftigede.

International solidaritet DJ er med i en række fora internationalt. Det gælder i alle tilfælde om at udvikle eller forbedre vilkårene for frie medier og journalister. DJ’s medlemmer er meget aktive for international solidaritet.

National lobbyindsats Når det gælder ligestilling for freelancere på arbejdsmarkedet, arbejdet med en ny mediestøtte, arbejdet med en bedre offentlighedslov, bedre forhold for iværksættere, a-kasselovgivning, ophavsret og meget andet, har DJ en finger med i spillet.

En plads ved bordet DJ har sikret sig faste pladser i en lang række formelle organer, som har indflydelse på vores arbejdsmarked og interesseområder: Ophavsret: Copydan, herunder også foreningerne Tekst & Node, AVU-medier,

BilledKunst, Verdens TV, Arkiv samt i Samrådet for Ophavsret

Uddannelse: Akademiuddannelsen i Kreativitet & Design, Billedmedier-

nes ­Faglige Udvalg, Fotograffagets Fællesudvalg, Medieskolernes bestyrelse, ­Fagrådet for Update, Pressens Uddannelsesfonds bestyrelse, bestyrelsen for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Center for Journalistiks Styrelse, SDU, Kompetencepanelet for journalistuddannelsen på RUC

Mediebranchen: Dagbladsnævnet, Fordelingsudvalgene for ugeaviserne og dagbladene, Pressenævnet Internationale organisationer: UNESCO’s kommunikationsudvalg, bestyrel-

sen i International Media Support

Andre grupper: Bestyrelsen i Grafisk BAR, bestyrelsen i Akademikernes Centralorganisation, Dansk Kunstnerråd, Danmarks Mediemuseum, Dansk Sprognævn, Mediernes Pension og mange flere.

23


m e d l e m s ta l

Kredse og grupper DJ har et livligt foreningsliv, der folder sig ud ved siden af den politisk valgte hovedbestyrelse og administrationen i forbundshuset. På næsten alle arbejdspladser med flere end fem DJ-medlemmer er der en medarbejderforening med en tillidsrepræsentant i spidsen. Dertil kommer otte geografiske kredse med egne bestyrelser og observatørstatus i ­hovedbestyrelsen. Det samme gælder for de 14 specialgrupper og foreninger. De samles hver især omkring deres fagprofession. Dog ikke Freelancegruppen, som er kendetegnet ved, at medlemmerne ikke er fastansatte.

Grønland

111

Fyn

939

Kreds 1

8219

Kreds 2

945

Kreds 3

741

Kreds 4

1702

Kreds 5

427

Kreds 6

483

Visuelt Forum Danske Bladtegnere Pressefotografforbundet Distriktsbladgruppen DJ:Fotograferne DJ Kommunikation Forum for Billedmedieoversættere FreelanceGruppen

410 47 900 45 735 1718 70 1842

Organisationsgruppen

206

TVGruppen

903

Kommunikationsstuderende RUC

944

KaJ (Kredsen af Journaliststuderende)

391

KaJO (Kredsen af Journaliststud. ved Syddansk Universitet, Odense)

285

Pressekort – medlemskort Pressekortet fra DJ dækker som det eneste både i Danmark og internationalt. Det er din adgangsbillet, når du er på arbejde i felten. Hvis du ikke har brug for et pressekort, udsteder vi et særligt medlemskort til dig. journalistforbundet.dk/pressekort

Fik løn i hele opsigelsesperioden DJ yder hjælp til mange andre end journalister og kommunikationsfolk. Et medlem,

der i en periode havde et undervisningsjob, fik glæde af DJ, da han blev opsagt. Det viste sig, da han blev opsagt fra sin tidsbestemte kontrakt som underviser på en højskole. DJ fik sikret ham næsten hele periodens løn. Det var meget betryggende at have DJ i ryggen, lød det fra medlemmet.

24


M e d l e m s ta l

Medlemmer pr. 1. januar

11.500 11.700 12.000 12.600 13.000 13.100 13.600 14.100 14.500 15.000 15.400 16.100

9,3%

11%

10,2%

9,7%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

DJ-ledighed

8,8%

6,8%

5,5%

Aldersfordeling

Brutto ledighed er dagpengemodtagere + aktiverede, omregnet til fuldtidspersoner

Kønsfordeling

44% kvinder

5,7%

56% mænd

6,4%

6,6%

6,8%

Over 60 år

14%

51-60 årige

16%

41-50 årige

22%

31-40 årige

26%

26-30 årige

13%

Under 26 år

9%

Fik medhold i mistanke om aldersdiskrimination Et medlem, der havde arbejdet i mange år på en af landets største journalistiske arbejdspladser, blev afskediget, og hun havde mistanke om, at det skyldtes hendes alder. Hun henvendte sig til DJ, som delte hendes opfattelse af forløbet, førte sagen om aldersdiskrimination mod arbejdspladsen og vandt den. Hun var glad for både støtten og det, hun kalder fremragende juridisk bistand fra forbundet.

25


o ph av s r e t

Ophavsret for millioner Ophavsretten er afgørende for troværdigheden i medierne. Men den sikrer også millioner af kroner til medlemmerne af DJ. Pengene kommer fra aftaler med arbejdsgiverne, tv-distributører, uddannelsesinstitutioner og mange, mange andre, der bruger eller genbruger DJ-medlemmernes produkter, hvad enten det er tekst, fotografi, illustrationer eller digitalt indhold. En stor del af pengene fordeles via Copydan, DJ’s specialgrupper eller Ophavsretsfonden. Mange fordeles direkte til dig, uden at du skal gøre noget. Nogle fordeles ved, at du selv søger. Få overblikket via linket ’ophavsretsmidler’ h ­ erunder. Det samlede udbetalte beløb var i 2009 på 25,5 mio. kroner. I 2012 var beløbet steget til 43 mio. kr.

Visuelt Forum 434.268

Lokalradioog lokal-tv 48.636

Copydan Arkiv (DR Bonanza) 2.389.297

Pressefotografforbundet 4.665.000

Trykte medier 607.510 TV 2 Regionerne 1.710.000

Copydan BilledKunst 964.465

Forlig og retssager 288.420

Lydaviser 134.000

FreelanceGruppen 5.162.000

Danske Bladtegnere 842.500

TVGruppen 6.691.439

Udbetalt til rettighedshavere i 2012, i alt 43.081.257 kr.

Fik løn i hele 40.000 kr. for opsigelsesperioden artikler i kuponhæfte DJ yder En journalist hjælp til havde mange skrevet andrenogle end journalister artikler til et ogdagblad, kommunikationsfolk. men opdagedeEtpludselig, medlem, at dele der i af enteksten, periode havde overskrifter et undervisningsjob, og bylines var anvendt fik glædei to af kuponhæfter, DJ, da han blevder opsagt. blev distribueret Det viste landsdækkende. sig, da han blevDet opsagt ville journalisten fra sin tidsbestemte selvsagt kontrakt ikke acceptere som underviser og henvendte på en sig til højskole. DJ. Modpartens DJ fik sikret advokat ham næsten nægtede hele hårdnakket. periodens løn. Sagen Det måtte var meget i retten, betryggende og her resulteat rede have den DJ i ryggen, i et forlig, lødder detgav frajournalisten medlemmet. 40.000 kroner i kompensation.

26


o ph av s r e t

Copydan Tekst & Node, Undervisning

Består af penge for brug af avisartikler, tidsskrifter, brochurer, tegneserier, noder etc. i undervisningen. Disse penge fordeles direkte til DJ’s medlemmer fra Copydan.

Overenskomstmidler

fra DR, TV 2, Producentforeningen, og ansatte på dagblade.

Copydan Verdens TV

(tidligere kabel-tv) består af penge fra kabeldistribution af tv-kanaler fra nabolande, satellit-tv samt distribution af radiokanaler bl.a. på hoteller og på IPTV mm.

Copydan Billedkunst

Består af penge fra billedlicensaftaler fra fotografer og tegnere til brug af deres billeder i undervisningen, i bøger, på iPod, internet, tekstil eller andre steder.

Copydan Båndkopi Består af penge fra salg af blanke kopi-medier i detailhandlen, de såkaldte blankbåndsmidler.

Forlig og retssager

Både de sager, som DJ kender og dem, der indgås af medlemmet selv uden DJ’s involvering.

Copydan Tekst & Node, Erhvervskopi Består af penge fra private virksomheder, der kopierer avisartikler, tidsskrifter, brochurer, tegneserier mm.

Copydan AVU-kopier

Gør det muligt at anvende f.eks. film, tv og radio i undervisningen.

DR-medarbejdere 3.792.669

FTP-elever 220.421

TV 2 Danmark 2.715.000

Copydan Arkiv (Ramasjang og DR K) 951.975

Copydan Tekst & Node 7.187.717

Lydaviser

Indlæsning af aviser til brug for synshandicappede i kommuner og på biblioteker.

FBO, Forum for Billedmedieoversættere 737.407

Freelancerundsummer (TV) 1.440.533

Blankbåndsmidler 407.000

DJ:Fotograferne 1.691.000

journalistforbundet.dk /ophavsret /ophavsretsmidler

Fik medhold 50.000 kr. for i mistanke manglende omkreditering aldersdiskrimination Et medlem En fotograf , der fikhavde 50.000 arbejdet kroneri imange godtgørelse år på en forafstillbilleder landets største optaget journalistiske i forbindelse med arbejdspladser, en tv-serie,blev derafskediget, blev vist påog landsdækkende hun havde mistanke tv. Billederne om, at det skulle skyldtes brugeshendes i forbindelse alder. med Hun henvendte foromtale af sigprogrammet, til DJ, som delte menhendes tv-stationen opfattelse sørgede af forløbet, ikke for,førte at foto­ sagen grafens om aldersdiskrimination navn blev trykt imod forbindelse arbejdspladsen med billederne. og vandtDer den. var tale om mange billeder, og Hun tv-stationen var glad for havde både begået støtten samme og det, fejlhun tidligere, kalder så fremragende der var talejuridisk om gentagelses­ bistand fra tilfælde. forbundet. DJ hjalp fotografen med at få de 50.000 kroner i kompensation.

27


Ytr

er en frihed, der forpligter. DJ er et forbund med udspring i en medieverden, hvor ytringer ikke kun er en ret, men også en pligt. Vi har som mediemennesker en indbygget trang til at sætte ting på spidsen. Det er en egenskab, der gang på gang har sat skub i det danske samfund og fremtvunget nødvendige diskussioner og forandringer. Ikke ved at skabe konflikter, men ved at sætte sager til debat, så modsætninger blotlægges og forstås. Ytringsfrihed

Dansk Journalistforbund medier & kommunikation Gammel Strand 46 1202 København K 33428000 dj@journalistforbundet.dk journalistforbundet.dk

Naboerne blev holdt inden døre og gadebelysningen afdækket med sorte plasticsække, da 70 fotografelever fra Københavns ­ Tekniske Skole oplyste Journalisternes Hus med elektroniske flash og stærke lommelygter i de 60 sekunder, det tog dem at tage billedet. Ti gode grunde til at være medlem af DJ er udgivet af Dansk Journalistforbund, 2013. Redaktion: Esben Ørberg, DJ. Grafisk tilrettelæggelse: Søren Maarbjerg, DJ. Tegninger: Anne Pedersen, DJ og Niels Bo Bojesen, DJ (s. 24). Tryk: KLS Grafisk Hus A/S.

Ti gode grunde  
Ti gode grunde  

Hvervefolder fra Dansk Journalistforbund

Advertisement