Page 1

M E D I E K I T 2018 DANSK HANDELSBLAD

DH WWW.DHBLAD.DK FENRISVEJ 11 · 8230 ÅBYHØJ · DK


2


DANSK HANDELSBL AD A/S

Indholdsfortegnelse AVIS OG MAGASINER

6 - 13

Dansk Handelsblad

6-7

Hvem er Hvem – Dansk Dagligvarehandel

8-9

DagligvareMarkedet i tal

10 - 11

Priser og materialekrav - print

12 - 13

DHBLAD.DK OG NYHEDSBREV

14 - 21

dhblad.dk

16 - 17

Nyhedsbrev

18 - 19

Priser og materialekrav - online

20 - 21

SPONSORERET INDHOLD

22 - 23

MEDIEPLAN 2018

24

DH

3


DANSK HANDELSBL AD A/S

Danmarks førende medier om og til dagligvarebranchen

D

ansk Handelsblad A/S står bag en række trykte og online medier, der på et stærkt, fagligt og troværdigt grundlag formidler viden og inspiration til alle beskæftiget i og med dagligvarehandelen i Danmark. Fagbladet Dansk Handelsblad udkom første gang 4. oktober 1909. De første to år hed bladet dog Jydsk Handelsblad, men skiftede i 1911 navn efter at være blevet landsdækkende. Det første nummer udkom i 550 eksemplarer og var resultatet af et længere ønske om eget blad til købmændene. I årene efter steg oplaget betragteligt, og fra slutningen af 1980’erne skete den gradvise udvidelse af læserkredsen, der betyder, at vi i dag kan sige, at vi henvender os til alle aktører og interessenter i hele dagligvarebranchen. Det trykte blad, Dansk Handelsblad, der på ugentlig basis formidler nyheder og inspiration til vores abonnenter, er stadig det vigtige og stolte fundament for vores virksomhed. Mange af vores læsere både i mærkevareindustrien, på kædekontorer og i butikker foretrækker stadig printavisen som et break fra skærmen og en lille tid til fordybelse. Printudgaven udkommer 45 gange årligt i et ugentligt oplag på ca. 5000 eksemplarer og har 23.000 læsere blandt købmænd, butiks- og varehuschefer, ansatte i mærkevareindustrien, grossister, disponenter med flere. dhblad.dk er vores platform, når branchens ansatte skal følge med i en fart. Sammen med det daglige nyhedsbrev og Breaking News sikrer vi dem en stadig og ajour viden om en branche i konstant bevægelse. Et samarbejde med Dansk Handelsblad A/S giver adgang til attraktive målgrupper og beslutningstagere via vores stærke medier.

Vil du vide mere om de mange markedsføringsmuligheder i et eller flere af vores medier? Kontakt vores salgsafdeling på tlf. 86 15 80 11 eller læs mere på de følgende sider.

4


PRINT OG ONLINE UDGIVELSER

Avis, magasiner og online PRINT

COOP KAN MISTE SIN FØRERPOSITION I 2019 NYHEDER 4

STENALDERKOST OG PØLSER PÅ TANKEN I ØDUM

MINDRE HELD I DANSKE SPIL

REPORTAGE 14-15

AKTUELT 26

DH DANSK HANDELSBLAD dhblad.dk

D a n s k H a n d e l s b l a d e r f o r l æ s e r e , d e r b e s k æ f t i g e r s i g p r o f e s s i o n e l t m e d d a g l i g v a r e h a n d e l i b u t i k k e r, i k æ d e r, h o s l e v e r a n d ø r e r o g o r g a n i s a t i o n e r e l l e r h o s a n d r e a k t ø r e r p å m a r k e d e t .

V I D E N

E R

N Ø G L E N

T I L

PRISFALD I COOP OG PRISTJEK I NETTO

UGE 11 · 16. MARTS · 2018 · 109. ÅRGANG

FOODSERVICE FRA GULDÆG TIL PROBLEMBARN I DAGROFA

ALDI BLIVER MERE DANSK REPORTAGE 10-11 OG 14-15

NYHEDER 7

ANALYSE 18

DH DANSK HANDELSBLAD dhblad.dk

UGE 08 · 23. FEBRUAR · 2018 · 109. ÅRGAN ÅRGANG

D a n s k H a n d e l s b l a d e r f o r l æ s e r e , d e r b e s k æ f t i g e r s i g p r o f e s s i o n e l t m e d d a g l i g v a r e h a n d e l i b u t i k k e r, i k æ d e r, h o s l e v e r a n d ø r e r o g o r g a n i s a t i o n e r e l l e r h o s a n d r e a k t ø r e r p å m a r k e d e t .

S U C C E S

V I D E N

E R

N Ø G L E N

T I L

S U C C E S

FOTO:PROJECT TRISTAR

P Gigantisk ejendomssalg vil indbringe Coop milliardbeløb Coop udbyder nu en kæmpe ejendomsportefølje på 131.000 kvm. til salg i Aarhus Syd, der inkluderer centerområdet Mega Syd og Arlas hovedkontor Frasalget inkluderer det velbesøgte indkøbscenter MegaSyd med store butiksformater Bauhaus, Kvickly

REN BUTIK

MERE VÆRDI

Købmand i MENY Kennedy, Michael Andersen, fortæller om

TILTAG

han sammen med Carlsberg har foretaget i sin butik

Storinvestor vil bygge Legoklods-butikker KFI Erhvervsdrivende Fond ser store muligheder i at etablere mere fleksible butikker bygget op af moduler

Investerer i fundamentet

Af Coops Invest 2016-regnskab fremgår det, at selskabet samlet ejer aktiver i grunde og bygninger for knap 1,3 mia. kr., men det kommende ejendomssalg indbringer sandsynligvis Coop et endnu højere beløb. Selv ønsker Coop ikke at komme en salgspris nærmere end at salget forventes at indbringe et milliard-beløb. - Vi er i en budproces og i en dialog med en lang række interesserede køber, så jeg kan ikke sige andet, end vi naturligvis er interesserede i at opnå den højest mulige pris. Selvfølgelig er der også lån, men vi forventer samlet set en meget, meget stor gevinst, siger Lasse Bolander, der forventer, at salget bliver afsluttet senere i år. Han mener ikke, kritikken om, at Coops med salget sælger ud af arvesølvet, er berettiget. - Formålet med Coop og vores kerne er dagligvareforretning. Vi er ikke sat i verden for at drive ejendomsvirksomhed. Man kan sige, at vi med salget geninvesterer i fundamentet på slægtsgården, siger Lasse Bolander. Han oplyser, at provenuet fra salget skal gå til at reducere koncernens gæld, modernisere butiksnettet og finansiere dele af Coops kommende it-investeringer, der forventes at koste mere end 1 mia. kr.

SAMMEN SKABER VI

VÆRDISKABENDE

TEMA UGE 12

roduktionen på FDBs gamle fabrikker i den sydlige Aarhus-forstad Viby er for længst fortid. I over 20 år har Coop udviklet og opført nye erhvervskontorer, uddannelsesinstitutioner samt centerområdet Mega Syd på området, men nu er tidspunktet kommet, hvor Coop ønsker at frasælge det kæmpemæssige areal, oplyser dagligvarekoncernen. - Vi vurderer, vi har udviklet færdigt og ikke længere er de bedste ejere. Det rigtige tidspunkt på ejendomsmarkedet er nu, og derfor slår vi til, siger Coops bestyrelsesformand Lasse Bolander om frasalget. I alt tæller ejendomsprospektet 131.300 bebyggede kvm., fordelt på de tre sammenhængende områder Sønderhøj, Mega Syd og Spidsen. De godt 84.000 kvm. lejemål på Sønderhøj tæller blandt andet Arla Foods hovedkontor samt campus-områder for Aarhus Business College og Erhvervsakademi Aarhus. Mega Syd tæller 39.000 kvadratmeter fordelt på 15 store butiksformater som Bauhaus, Kvickly og Power, mens det resterende lejemål inkluderer uddannelsesinstitutioner. Stort set alt er udlejet og indbringer i dag en årlig le-

jeindtægt på ca. 119 mio. kr., fremgår det af prospektet, hvor det også oplyses, at lejeindtægten ventes at stige med ca. 8 pct. om året over en ti-årig periode.

Af Henrik Denman hede@dhblad.dk

BUTIKKER

D

e store forandringer, som kommer til at præge de traditionelle dagligvarebutikker, vil også sætte et kraftigt fodaftryk på butiksbyggeriet. KFI Erhvervsdrivende Fond arbejder med planer om at kunne opføre modulopbyggede butikker, hvor moduler kan bygges sammen ligesom Legoklodser. – Bygningerne skal være fleksible. Det er i virkeligheden ligesom at have nogle Legoklodser, som man kan sammensætte til en butik med den størrelse og det indhold, som er aktuelt på den enkelte placering, siger adm. direktør

i KFI, Jesper Loiborg. Nytænkningen af byggeriet af dagligvarebutikker vil først og fremmest kunne sikre fremtidige økonomisk rentable købmandsbutikker i landdistrikterne. Det vil øge fleksibiliteten i brugen af butikkerne, hvor man med den voksende onlinehandel vil kunne tilpasse butikslokalerne efter behov. – Vi kan ikke bare blive ved med at gøre det samme. Vi bliver nødt til at tænke ud af boksen, siger Jesper Loiborg. KFI investerer hvert år pæne trecifrede millionbeløb i butikker og andre ejendomme.

Hvis der skal bygges i en mindre by, er der ikke mange kreditinstitutter, der vil løbe den fulde risiko. Så har det stor værdi, hvis de lokale beboere bakker op ved at lave en indsamling på 2,5-3 mio. kr. Det beløb vil kunne betale for grunden og fundament. Herefter er der formentlig andre, der vil finansiere selve bygningen, som opføres i moduler. KFI samarbejder om projektet med modulopbygget butiksbyggeri med eksterne parter. Jesper Loiborg ser helt nye perspektiver med modulbyg-

Nye muligheder

Modulbyggeri giver handlen mange nye muligheder.

ILLUSTRATION: ULRIK SAMSØE FIGEN

Af Søren Tougaard st@dhblad.dk

EJENDOMSSALG

ROYAL UNIBREW

geri. – Når man skal opføre en butik, kan man f.eks. have et ferskvaremodul, et indgangsmodul med to-go mad og kiosk, og et modul til kolonial. Hvis man har en fiskevogn, der kommer en gang eller to om ugen, kunne den køre hen til en sluse og blive koblet til butikken, og så åbner fiskeforretningen inde i butikken. – Det vil afhænge lidt af, hvor stor byen er, og hvad man tror der er brug for kunne man sammensætte bygningen med moduler. Hvis det over tid viser sig, at man har taget fejl, kan man udbygge, hvis der er behov for flere moduler. Hvis der skulle blive behov for færre moduler, kunne man tage nogle moduler ud af drift og bruge dem til andet formål. Bygningen ville være der, men der, der blev tilbage til brug for købmanden, ville være billigere i drift. Opførelsen af modulbyggede købmandsbutikker ligger ikke lige om hjørnet. – Der vil formentlig gå lang tid, og det kan måske også kræve ændringer i loven. Det rigtige ville være at finde en lokalitet, hvor man kan opføre en prøvebutik. Så kan vi give noget tilskud og indhente erfaringer fra projektet, så vi kan få justeret konceptet, siger Jesper Loiborg.

HVEM ER HVEM

Ønsker en god påske.

DANSK DAGLIGVAREHANDEL

2018

Se mere på

side 29

K R . 2 9 5 PÅ D H B L A D . D K

Dagligvarebutikker vil i fremtiden kunne opføres som modulopbyggede butikker, hvor moduler kan bygges sammen ligesom Legoklodser.

Læs mere side 9

HVEM ER HVEM DANSK DAGLIGVAREHANDEL 2018

D A N S K

H A N D E L S B L A D

ONLINE

5


DANSK HANDELSBLAD

Fagbladet for alle i dagligvarebranchen

D

ansk Handelsblad er Danmarks førende og eneste betalingsavis, der henvender sig til alle aktører i dagligvarehandelen. I avisen finder vores læsere hver uge nyheder, inspirerende artikler og reportager, så de altid er opdateret på en branche i konstant udvikling. Flere gange årligt udgiver vi et tematillæg som 2. sektion til hovedavisen. Det kan for eksempel omhandle trends og tendenser inden for økologi, varesikring og energi. Disse tillæg er et oplagt førstevalg til dig, der ønsker målrettet markedsføring til en særligt interesseret læserskare. Se årets planlagte temaer i medieplanen bagerst her i mediekittet. Med branding og produktannoncering i Dansk Handelsblad når du tusindvis af professionelle beslutningstagere i dagligvarehandelen, og det kan selvfølgelig også være på andre og mere opsigtsvækkende måder end den traditionelle printannonce. For eksempel i form af vareprøver pakket løst og folieret sammen med Dansk Handelsblad eller som indklæb på din annonce for maksimal synlighed. Eller det kan være din tryksag – produktkatalog, profilavis o.l. – distribueret sammen med vores blad. I alle tilfælde kan vi både segmentere dine budskaber og produkter til udvalgte og specifikke målgrupper blandt vores læsere og abonnenter på bladet.

Vil du vide mere om de mange markedsføringsmuligheder i et eller flere af vores medier? Kontakt vores salgsafdeling på tlf. 86 15 80 11.

6


PRINT Læsere 23.000 Oplag 4.922

IRMA LUKKER 11 BUTIKKER

100.000 KVM EATALY I BOLOGNA

NYHEDER 4

DH

FÅ BUTIKKER DROPPER KONTANTER EFTER 20

REPORTAGE 14-15

DANSK HANDELSBLAD dhblad.dk

ANALYSE 18

UGE 09 · 2. MARTS · 2018 · 109. ÅRGANG

D a n s k H a n d e l s b l a d e r f o r l æ s e r e , d e r b e s k æ f t i g e r s i g p r o f e s s i o n e l t m e d d a g l i g v a r e h a n d e l i b u t i k k e r, i k æ d e r, h o s l e v e r a n d ø r e r o g o r g a n i s a t i o n e r e l l e r h o s a n d r e a k t ø r e r p å m a r k e d e t .

V I D E N

E R

N Ø G L E N

T I L

S U C C E S

Rema tordner frem med kæmpe omsætningsvækst Omsætningen i Rema 1000 i Danmark steg med 1,5 mia. kr. i 2017 og er tæt på 14 mia. kr.

Af Søren Tougaard st@dhblad.dk

REKORDREGNSKAB

D

et var forventet, at 2017 også ville byde på omsætningsvækst i Rema 1000, som kæden har for vane herhjemme. Men de færreste udenfor Rema 1000 havde formentlig ventet en fremgang i toplinjen på 12,3 pct. - set i lyset af, at væksten på det danske dagligvaremarked er tæt på nul, og at discountbutikkerne samlet set oplevede en vækst på 1,6 pct. i 2017. 13,8 mia. kr. lød omsætningen på i discountkæden i 2017, hvilket er en fremgang på 1,5 mia. kr. i forhold til 2016. 2017 bød ligeledes på yderligere 20 Rema 1000-butikker, så der ved udgangen af året var 304 butikker herhjemme. Det betyder, at langt den overvejende del af omsætningsvæksten hentes i Rema 1000s eksisterende butiksnet.

- Et af de vigtigste fokusområder for os, er at vi har en god udvikling i de eksisterende butikker, fordi det er vigtigt for os, at den enkelte købmand har en sund forretning. Det har vi et meget, meget stort fokus og egentligt mere end på etablering af nye butikker, siger Henrik Burkal, adm. direktør i Rema 1000 Danmark. Den voksende omsætning har også medført en stigning i Rema 1000-koncernens årsresultat fra 292 mio. kr. til 367 mio. kr., svarende til en fremgang i bundlinjen på mere end 25 pct.

skrappe krav til, hvad det er for nogle butikker, vi ønsker at åbne, og i forhold til, hvad vi tror på, de kan sælge for. Når man har haft vækst igennem så mange år, skal man passe på, at man ikke bliver fartblind og tænker, at man nu kan åbne butikker alle steder. Det er vigtigere at kunne sige nej til en butiksplacering, end det er at kunne sige ja, siger Henrik Burkal.

LÆS SIDE 6

Stadig sulten

Det til trods får regnskabet dog stadig kun prædikatet "tilfredsstillende" i ledelsesberetningen, mens Henrik Burkal på tomandshånd selv betegner resultatet som godt. Efter kæden har rundet 300 butikker, hedder næste mål 400 butikker og en ambition om på sigt at overhale Netto målt på omsætning. - Vi er sultne og har store ambitioner. Vi har også nogle

Med mere end 150 års erfaring

- nu også økologisk

Modermælk er bedst for barnet, og du bør amme så længe som muligt. NAN Organic 2 er en mælkebaseret tilskudsblanding til børn over 6 måneder og anbefales som en del af en varieret kost. NAN Organic 2 er ikke egnet som modermælkserstatning til spædbørn under 6 måneder. Kontakt din sundhedsplejerske for råd og vejledning.

7

- Læs mere på side 5


HVEM ER HVEM

Nøgleværk til dansk dagligvarehandel

H

vem er Hvem – Dansk Dagligvarehandel er en årlig specialudgivelse fra Dansk Handelsblad. Det er et opslagsværk med nyttige oplysninger og profiler om samtlige betydende butikker, kæder, grossister og indkøbsselskaber. Der er foto og portrætter af virksomhedens nøglepersoner, ligesom alle de vigtigste organisationer med tilknytning til dagligvarehandelen er omtalt. Den øvrige del af magasinet er forbeholdt tal og tendenser i dansk dagligvarehandel, opdaterede oplysninger om markedsandele, kædeudvikling samt om årets vigtigste begivenheder i dansk dagligvarehandel baseret på artikler fra Dansk Handelsblad. Hvem er Hvem udkommer hvert år i februar og er en anerkendt håndbog i branchen - med høj gemmeværdi.

8


PRINT Læsere 23.000 Oplag 4.922

HVEM ER HVEM DANSK DAGLIGVAREHANDEL 2018

D A N S K

H A N D E L S B L A D

9


D A G L I G V A R E M A R K E D E T I TA L

Analyse af den danske dagligvarebranche

D

agligvaremarkedet i tal er en årlig specialudgivelse fra Dansk Handelsblad, hvor vi giver læserne kæde- og kundeindsigt.

Data og trends indsamler og bearbejder vores branchekendte journalister, og det sker i et samarbejde med en række stærke partnere som eksempelvis tilbudsdata.dk og Nielsen. Dagligvaremarkedet i tal udkommer hvert år i oktober og bliver læst, gemt og fundet frem igen af handelens beslutningstagere. Magasinet er dermed også et særdeles stærkt medie til branding af din virksomhed og dens produkter.

10


PRINT Læsere 23.000 Oplag 4.922

11


PRINT DANSK HANDELSBLAD

Priser og formater 2018 COOP KAN MISTE SIN FØRERPOSITION I 2019 NYHEDER 4

STENALDERKOST OG PØLSER PÅ TANKEN I ØDUM

DH

MINDRE HELD I DANSKE SPIL

REPORTAGE 14-15

DANSK HANDELSBLAD dhblad.dk

AKTUELT 26

UGE 11 · 16. MARTS · 2018 · 109. ÅRGANG

D a n s k H a n d e l s b l a d e r f o r l æ s e r e , d e r b e s k æ f t i g e r s i g p r o f e s s i o n e l t m e d d a g l i g v a r e h a n d e l i b u t i k k e r, i k æ d e r, h o s l e v e r a n d ø r e r o g o r g a n i s a t i o n e r e l l e r h o s a n d r e a k t ø r e r p å m a r k e d e t .

COOP KAN MISTE SIN FØRERPOSITION I 2019 NYHEDER 4

* Helside på bagside kun muligt i uger, hvor Dansk Handelsblad folieres.

REPORTAGE 14-15

MINDRE HELD I DANSKE SPIL AKTUELT 26

DH DANSK HANDELSBLAD dhblad.dk

UGE 11 · 16. MARTS · 2018 · 109. ÅRGANG

D a n s k H a n d e l s b l a d e r f o r l æ s e r e , d e r b e s k æ f t i g e r s i g p r o f e s s i o n e l t m e d d a g l i g v a r e h a n d e l i b u t i k k e r, i k æ d e r, h o s l e v e r a n d ø r e r o g o r g a n i s a t i o n e r e l l e r h o s a n d r e a k t ø r e r p å m a r k e d e t .

TVÆRSIDE:

S/H: 13.230,1 farve: 15.780,4 farver: 20.630,-

NYHEDER 4

41X79mm

153,5X79 mm

STENALDERKOST OG PØLSER PÅ TANKEN I ØDUM REPORTAGE 14-15

MINDRE HELD I DANSKE SPIL AKTUELT 26

DH DANSK HANDELSBLAD dhblad.dk

UGE 11 · 16. MARTS · 2018 · 109. ÅRGANG

D a n s k H a n d e l s b l a d e r f o r l æ s e r e , d e r b e s k æ f t i g e r s i g p r o f e s s i o n e l t m e d d a g l i g v a r e h a n d e l i b u t i k k e r, i k æ d e r, h o s l e v e r a n d ø r e r o g o r g a n i s a t i o n e r e l l e r h o s a n d r e a k t ø r e r p å m a r k e d e t .

FORSIDE HEL BREDDE ANNONCE

Tre varianter på avisen 1 - 2,5 og 3,5 spalter Ring og hør nærmere: 86 15 80 11

6 spalter Ring og hør nærmere: 86 15 80 11

108,5X79 mm

SIDE 3 OG BAGSIDEN*: S/H: 25.000,1 farve: 27.550,4 farver: 32.400,-

266X79 mm

Annoncen leveres i form af en trykklar PDF-fil lavet i samme mm mål, som annoncen ønskes gengivet og uden skæremærker og/eller bleed. Al grafik/billeder/farver separeres i CMYK (ingen Pantone- eller RGB-farver)

Side 5, 7 og 9 S/H: 24.000,1 farve: 26.550,4 farver: 31.400,266X180 mm

COOP KAN MISTE SIN FØRERPOSITION I 2019

FORSIDE MODUL-ANNONCER

HELT OMSLAG MAKSIMAL EKSPONERING For- og bagside på avisen fra kr. 103.000,Ring og hør nærmere: 86 15 80 11

STENALDERKOST OG PØLSER PÅ TANKEN I ØDUM

 illeder og grafik skal have en B opløsning på min. 225 dpi

Øvrige sider: S/H: 20.400,1 farve: 22.950,4 farver: 27.800,-

For optimal farvegengivelse skal icc-profilen isonewspaper26v4.icc anvendes

(Helside* 266X365 mm)

Deadline torsdag ugen før indrykning – senest kl. 15:00 Sendes til salg@dhblad.dk

HØJFORMAT: 131X346 mm

MIDT - OPSLAG ( 2 X HELSIDE )

Sort 12.825,75

KVARTSIDE: 131X180 mm

Sort: 6.615,1 farve: 9.165,4 farver: 14.015,-

552X365 mm

1 farve: 15.375,75

S/H: 41.000,1 farve: 43.550,4 farver: 48.400,-

4 farver: 20.225,75

Milimeterpris tekstsider S/H

12,25

Milimeterpris rubrik S/H

11,25

+1 farve: +4 farver:

0-200 mm: 525,00 | 201-539 mm: 775,00 | 540+ mm: 2.550,00 0-200 mm: 2.050,00 | 201-539 mm: 3.100,00 | 540+ mm: 7.400,00

12


PRINT H V E M E R H V E M O G D A G L I G V A R E M A R K D E T I TA L

Priser og formater 2018 OPSLAG MED MARGIN

HEL SIDE MED MARGIN

OPSLAG TIL KANT

HEL SIDE TIL KANT

390X270 mm

185X270 mm

420X297 mm (+ 3 mm til beskæring)

210X297 mm (+ 3 mm til beskæring)

4-farve: Kr. 31.000,-

Sort: 4-farve:

KVART SIDE

HALVE SIDER

Sort: 4-farve:

Sort: kr. 14.000,4-farve: kr. 21.400,-

90X130 mm

90X270 mm

Halv side højde

kr. 7.400,kr. 14.800,-

kr. 21.000,kr. 28.400,-

Annoncer modtages som trykklare PDF-filer i samme mål, som annoncen ønskes gengivet. Kun i tilfælde af indrykning af annonce med grafik til kant, skal annoncen leveres med skæremærker. Husk at trække grafik 3 mm ud over beskæringen.w Alle billeder skal være CMYK eller grayscale. Optimal opløsning er 300 PPI.

Halv side bred

185X130 mm

MODULANNONCER (MARKEDSPLADSEN)

STORT MODUL

MELLEM MODUL

STANDARD MODUL

Sort: +1 farve: +2 farve: +4 farve:

Sort: +1 farve: +2 farve: +4 farve:

Sort: +1 farve: +2 farve: +4 farve:

42X250 mm 88X125 mm

kr. 4.800,kr. 5.325,kr. 5.850,kr. 6.350,-

42X165 mm 88X80 mm

13

kr. 3.100,kr. 3.700,kr. 3.800,kr. 4.275,

42X80 mm 88X40 mm

kr. 1.600,kr. 2.000,kr. 2.100,kr. 2.650,-


DHBLAD.DK OG NYHEDSBREV

Online orientering hele døgnet

d

hblad.dk er dagligvarebranchens vigtigste nyhedssite, når det kommer til aktuelle nyheder og breaking news. Det er for den professionelle aktør, der ønsker at holde sig opdateret løbende og på farten, og som typisk orienterer sig dybere i stoffet, når den trykte avis udkommer senere på ugen. Hver måned besøger 39.000 dhblad.dk. Heriblandt er tusindvis af beslutningstagere fra dagligvarehandelen med direkte ansvar for indkøb og salg. Udover hjemmesiden har vi en fast læserskare på vores daglige nyhedsbrev og breaking news, der udkommer til mere end 6.000 modtagere.

14


ONLINE dhblad.dk nyhedsbrev

15


DHBLAD.DK

Ram tusindvis af beslutningstagere online

U

dover den ugentlige printavis står Dansk Handelsblad bag nyhedssitet dhblad.dk, som henvender sig til alle professionelle aktører i dagligvarehandelen. Vi dækker alt, der rører sig både på kæde- og leverandørfronten, og blandt brugerne findes tusindvis af beslutningstagere inden for B2B-indkøb. Flere af dem er også åbne for nye karrieremuligheder og bruger netop vores site til at orientere sig bredt om branchen. Interessant for dig, der er på jagt efter den næste kandidat til eksempelvis en KAM-stilling. dhblad.dk er således et relevant medie til alt lige fra produktannoncering og branding til rekruttering.

16


ONLINE MĂĽnedlige brugere 39.000 Sidevisninger 103.000

17


NYHEDSBREV

Bliv en del af nyhedsstrømmen

D

ansk Handelsblads nyhedsbrev udsendes én gang dagligt med de væsentligste historier skrevet af vores branchekendte journalister. Nyhedsbrevet sendes ud til omkring 6.400 modtagere – de fleste fordi de er abonnenter på Dansk Handelsblad, mens en mindre læserskare er tilmeldt nyhedsbrevet alene og nøjes med artiklerne i overskriftsform. Fælles for dem alle er, at de på den ene eller anden måde har en tilknytning til dagligvarebranchen, og hovedparten af dem er beslutningstagere inden for eksempelvis indkøb, salg og markedsføring. Udover det daglige nyhedsbrev modtager de breaking news, når der sker skelsættende nyt i branchen.

18


ONLINE Modtagere 6.411

19


ONLINE DHBLAD.DK

Priser og formater 2018

MEGABOARD 930X180 px

160X600 px

STICKY BANNER 160X600 px

STICKY BANNER

HØJREBANNER 300X250 px

FRONT-/ARTIKELBANNER 728X90 px

BANNER

1 uge

En måned

To måneder

Tre måneder

Megaboard

7.700,-

13.000,-

20.600,-

26.780,-

Højrebanner

4.650,-

7.725,-

12.360,-

16.075,-

Front-/artikelbanner

7.725,-

13.000,-

20.600,-

26.780,-

15.400,-

26.000,-

41.200,-

53.560,-

Sticky banner

MATERIALESPECIFIKATIONER Bannere skal indsendes i JPG-, GIF-, PNG- eller HTML-format. Filstørrelse må ikke overstige 50 KB. Husk at medsende LINK/URL til landing page sammen med banneret.

MATERIALEDEADLINE OG LEVERING Senest tre hverdage før kampagnestart. Sendes til salg@dhblad.dk

20


ONLINE NYHEDSBREV

Priser og formater 2018

NYHEDSBREV 600X90 px

NYHEDSBREV 600X90 px

BANNER

1 uge

En måned

To måneder

Tre måneder

Nyhedsbrev

3.875,-

6.450,-

10.300,-

13.390,-

MATERIALESPECIFIKATIONER Bannere skal indsendes i JPG - eller PNG-format. Filstørrelse må ikke overstige 50 KB, og banneret skal være statisk, da de fleste mailprogrammer ikke giver mulighed for animation. Husk at medsende LINK/URL til landing page sammen med banneret.

MATERIALEDEADLINE OG LEVERING Senest tre hverdage før kampagnestart. Sendes til salg@dhblad.dk

21


SPONSORERET INDHOLD

Giv læserne din fortælling

S

ponsoreret indhold er en stadig mere efterspurgt annonceringsform, som naturligvis også er en mulighed i Dansk Handelsblads medier. Med en advertorial får du kort sagt dit annoncebudskab ud med en redaktionel vinkel og fremtoning som en integreret del af nyhedsflowet. Indholdet til den produceres af og i samarbejde med dygtige eksterne journalister, der ikke laver publicistisk indhold for Dansk Handelsblad A/S. Advertorials er layoutmæssigt adskilt fra vores redaktionelle stof og mærket ”ANNONCE”. Som annoncør høster du til gengæld en række fordele sammenlignet med den traditionelle annonce. Erfaringer fra flere medier viser, at læserne bruger mindst lige så meget tid på velskrevne og skarpvinklede advertorials som på redaktionelle artikler, og erindringen er højere end på klassiske annoncer. Med en advertorial på dhblad.dk opnår du desuden den unikke fordel, at den ikke blokeres af ad-blockere.

22


Læsere 23.000 Oplag 4.922

Grønt indeks på 110 tæller også

ANNONCE

Strum fugit et adnimusda estias aliquid maio magnia as prat fugia con exera sim qui quas volo cuptiatusam, quid maximil magnihil ipsus volupta sperion cum que venienducit, occus.

U

citaqu idemper itestibusdam ata inullenihil molo ese non ne comnime necepra temquas perore eum ideliquia sunt odia que alicit arunt, te dolutet voluptur sapicias de reperci tora eossitio. Niendam et reprerio voluptate labore dere doleseq uaeris pratus pa ant, vendeli quatatur aut laborum ilibus dit doluptassi vendamus sunt fuga. Sediore rsperum vende velia quaspid elictur eriaesc iatemporit, sum sus et apernati re illuptatem eaquam volor sit as eos eicitat emporesequi rehentium quis ut lam aut eum samus as net magnimi, quuntus andusdam fugiatur? i nonsequunt eossuntur, asim destota ssitatis volor mo everem dollautem fuga. Et lacias dis cumqui solupti isimusae et aspedis et asi dolorio rectur atibusam volorrunt. Haruntis int doloresequi aut a iuntur atum corror sit etur suntiisti dolliam atquas doluptas utatiorem fugia nimincit volorum quo od quassin verferatio quia voluptur? Nulpa nonsequae am estiam et quo magnationse eumquid quam si comnihil everibus etur? Iquam, sae nihicia volorum a dendelit, quos pliqui vid que num aces por res dest

Odit aut quias aut quodis Caestrum qui duciis sim verum, quossit maio voluptas erro volorepe autat.

Erum volor auditisit, quunda sum inctota nem volor sequam si doluptatur, unt re dollest modictae et re eatur mi, officip istrum voluptatem faccusc ipsandit mod exped ma derovid ersperem si andus eat quossi aborrorit audande ndebisc itatia porem quaspitatur, eribus aut rentur, con perrupt atiatqui imiliqui con nis as aut animus, officim natesti sciiscia ipsa dendestinum fugiam dolor re derum duciis et quam quate sinvene ceaqui ut exerum vendem. Hilicatem expla quis ea susdanturiae quia velessit, sum atem a doloreces ea sim es de necest, sequo voluptiumqui inctore ptatemod quo blab ipsunt unt eari voluptius dolo qui con elicilla ne suntias ent occae voluptatem qui con prepedi tiaspis moluptat et omniet iliquia taspedis alis ullaboreium faccaestrunt accab in nat. nonsequunt eossuntur, asim destota ssitatis volor mo everem dollautem fuga. Et lacias dis cumqui solupti isimusae et aspedis et asi dolorio rectur atibusam volorrunt.

Pudia di omnit pos sinimint Ucitaqu idemper itestibusdam ata inullenihil molo ese non ne comnime necepra temquas perore eum ideliquia sunt odia que alicit arunt, te dolutet voluptur sapicias de reperci tora eossitio. Niendam et reprerio voluptate labore dere doleseq uaeris pratus pa ant, vendeli quatatur aut laborum ilibus dit doluptassi vendamus sunt fuga. Sediore rsperum vende velia quaspid elictur eriaesc iatemporit, sum sus et apernati re illuptatem eaquam volor sit as eos eicitat emporesequi rehentium quis ut lam aut eum samus as net magnimi, quuntus andusdam fugiatur?

libusci maximpore, ut escillibea solorrum et explis alias velitium rescil id quias eum eicae re nonsequi ipsamus truntiatem fuga. Lutem sitemolupis nos voluptum eatur sanduciam vid ulparis endis cum si quatiatquae iunt autas denimincti tem. Bus ipisqui quis serum hicipsaero eium, ute eos con re volorrumet quis res et eriti sundunt omnim remposa estrum sunt utatemque qui te dest, arum lam ut exerrore mag-

GRØNNE TAL grøntafdelingen skinner igennemOccusape rfereperrum fugit facearibus, sent et laborec aborior roratio que pe et, comnis aspition nulparciunti ommoluptas ma aut pre nusant plabo. Et doluptatia quo blabo. Evel ipiendiatur, quunt labo. Nequi velest, si nationet hicat. Harum dolutem reped quo et quas int eario. Itaturisque labo. Obisqui nulpa quia quam alit apelia de vel moditas doloriorro totatio. Nem facea quos aliqui od quam ut maximin porata nis quatus mil ium re evellecae. . Et doluptatia quo blabo. Evel ipiendiatur, quunt labo. Nequi velest, si nationet hicat.

Pudia di omnit pos sinimint nimo luptaep ernatur? Haruntis int doloresequi aut a iuntur atum corror sit etur suntiisti dolliam atquas doluptas utatiorem fugia nimincit volorum quo od quassin verferatio quia voluptur? Nulpa nonsequae am estiam et quo magnationse eumquid quam si comnihil everibus etur? Iquam, sae nihicia volorum a dendelit, quos pliqui vid que num aces por res destiusam, quae sincipiet aut moditia culloris reped mod eum aspedis excearcil

Ucitaqu idemper itestibusdam ata inullenihil molo ese non ne comnime necepra temquas perore eum ideliquia sunt odia que alicit arunt, te dolutet voluptur sapicias de reperci tora eossitio. Niendam et reprerio voluptate labore dere doleseq uaeris pratus pa ant, vendeli quatatur aut laborum ilibus dit doluptassi vendamus sunt fuga. Sediore rsperum vende velia quaspid elictur eriaesc iatemporit, sum sus et apernati re illuptatem eaquam volor sit as eos eicitat emporesequi rehentium quis ut lam aut eum samus as net magnimi, quuntus andusdam fugiatur? Exceptatur audipitium in plias et lab inis moluptatet moles qui id quos aut atia volum re nulparum audaecabore autem que parciis dolor aut od molor sin et amustota ducia accuptionse cus et pariant iusciatur andant. Milia voloren isciis earum voluptiunt alique qui quiaerspis dist aut fugit volum unt voluptaecea solupta ssundio cuptate ne quibus, sit venist audit velestis ent. Os aliquiant reptatis doluptas eaquodi stioria tiatatis coresciis aut quidicid minti ut reserumquis ex eum que pos eum necat dolupta turione perchil is eum qui ut volutam eatur, consequam aspiendam intus dit, o voloren isciis earum

En advertorial er inkl. tekst, foto og opsætning. Bestilles mindst tre uger før indrykning.

1/1 SIDE

266X365 mm

23

Ring for pris og yderligere info.


DH

DANSK HANDELSBLAD · MEDIEPLAN 2018 MÅNED

UGE

DATO

FEBRUAR

MARTS

2

12

3

19

4

26

5

2

6

9

7

16

8

23

9

2

MAJ

JUNI

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

Udvidet oplag (2.700 kiosker og servicestationer)

HVEM ER HVEM - DANSK DAGLIGVAREHANDEL 2018

10

9

11

16

Udvidet oplag (2.700 kiosker og servicestationer)

12

23

TEMA

14

6

15

13

16

20

17

26

18

4

19

11

20

18

21

25

22

1

23

8

24

15

25

22

26

29

27

6

Udvidet oplag (2.700 kiosker og servicestationer)

TEMA

Ingen udgivelse

29

Ingen udgivelse

30

Ingen udgivelse

31

Ingen udgivelse

32

10

33

17

34

24

35

31

36

7

37

14

38

21

39

28

40

5

TEMA + udvidet oplag (2.700 kiosker og servicestationer)

41

12

42

19

DM - DAGLIGVAREMARKEDET I TAL 2018

43

26

Udvidet oplag (2.700 kiosker og servicestationer)

44

2

45

9

46

16

47

23

48

30

49

7

50

14

51

21

ØKOLOGI

Udvidet oplag (2.700 kiosker og servicestationer)

28

52

REN BUTIK

Ingen udgivelse

13

APRIL

TEMATILLÆG

Ingen udgivelse

1

JANUAR

OBS!

TEMA

Ingen udgivelse

CONVENIENCE

GRØN OMSTILLING

FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

Mediekit 2018 - Dansk Handelsblad  
Mediekit 2018 - Dansk Handelsblad  
Advertisement