__MAIN_TEXT__

Page 1

... eller SEMIPROF?

Bestyrelsen

Du kan blive Prof-medlem, hvis du som forfatter, tegner, rentegner eller farvelægger har bidraget professionelt til at sende en tegneserie på markedet eller udgive en stribe på fast honorar. Eller hvis du er berettiget til bibliotekspenge for en tegneserie. Prof-medlemmer har stemmeret. Årligt kontingent: 300 kr.

Sussi Bech (formand) Område: bibliotekspenge og kontakt til Dansk Forfatterforening.

Du kan blive Semiprof-medlem, hvis du har taget en uddannelse på en anerkendt tegneserieskole, eller hvis to Prof-medlemmer anbefaler dig eller hvis du indsender og får godkendt en færdig tegneserie på ikke under 12 A4-sider. Årligt kontingent: 100 kr.

Henrik Rehr Område: legater og udenlandske kontrakter.

Send os en e-mail om medlemsskab: kontakt@dansketegneserieskabere.dk - husk navn og adresse, angiv Prof eller Semiprof og vedhæft dokumentation i form af værkliste, link til stribe, kopi af eksamensbevis mm. Maks. 5 mb. Du får svar i løbet af 2 uger.

Ingo Milton (kasserer) Freddy Milton Område: COPY-DAN. Thomas Friis Pedersen Område: festivaler & stande.

Peter Snejbjerg Område: e-bogskonvertering, diverse digitale løsninger

Foreningen Danske Tegneserieskabere Nørrebrogade 55A, 2. 2200 København N kontakt@dansketegneserieskabere.dk

Er du PROF?


old r h p o s Arbejdstnerbolige i kun

det

lan d u i r sse

Me

m o s r e s s e r e t r n i e b e a n i k d s e r i e r g e a s t e riee e n s r e g a n g v e t l Vi ske te e n a n d o e i s s get d a e t f e r a o v or pr re har enter f

COPYNDA

t entere epræs Vi er r , der sikrer -DAN re i COPY og forfatte e r er e k n r g æ te eres v r, når d r kopieret. a r o n o h blive

line o e n b m O a e k g s tfoli r eserie iden 1989. aglige arran ger med n o g p e T f e m af dlin f-medle g n n a i Dansk interesser s re og støtte h l om Pro de om S r e o d be e kan du portfolio es gå i f ner om for r g d e n n b i a dit r a å t f r k t a a å a s t d io t a ratis p e a v d s i t g CV g ns e i o n n v r g a t ge forenin Intern merne, ekste og kulturorg fgifter mv. o vilkår og e. websit a r s m s e n e k i l med inister an, bibliote t til branche m , e r d e politik ler fra Copy e kendskabe de. j e b r a id ed ette d u pujlem heden udbr gneserier. d r tøtte te s lig t r n e m t e e f f l es f e o ed ed der en m l ! s f f kilte m å forsiden g s o t r o r a r ø il p er p serieskabere oplafocerdrrfoesretningentstelokgeondpskabet til u eftersp f- eller Semi d t a ro Vis, mmer af DanskgeenTepgånederes wee.bSsåitee.rPdu mednteill astersietøskaber! Som P ssio edle renin ens websit Alle m er profe f b af fo g omi n o k ø din r o f r e mp

ag Foredr

bere erieska Tegnes nstnere k s n f Da k Ku dlem a lem af Dans arbejdse d rof-me Som P tomatisk me et til at søg hed i ig u t rig t a a e v u r d e e r er db ge derme er læn råd og f kortere ell ger: a li ophold e kunstnerbo ristian k k æ r ere Ch en , tidlig k n e g a en.d ed Sk litgård rden v Klitgå bolig. www.k ie . X’s fer ttegat ne i Ka e lm inavisk o Hirsh , Skand . o v a in m Skand us i Ro Circolo s kunstnerh o.it. g v a in n in Fore coloscand ir www.c

ske for dan agelse stivaler lt e d r e fe ranger ndske serie lles gen ar nla Bu Forenin bere på ude ), Quai des rk a seriesk CCA (New Yo skland), o (Ty som (M ), Erlangen rig k n a ). r k (F ew Yor NYCC (N

til dgang r har a e foree m m ant edle Alle m ens fagrelev g events. g drag o forenin

i r. side DAN. point p eret i COPY3 r ie r t e n s e e n s n e g æ dele te i været repr skulle have env s il at til eriet t n 1993 har sk tegneserie gene til vok r t is in eserie ulturm t for 1. Side d af en dan liotekspen n K g i e v t k fi ib . ale in de I 1991 safgift i ste hvert 10. b fordoblet b nge til digit nkelte værk en ek un pe te bibliot hindret, at k fik forening t biblioteks gstaver i de r 1 o ,a Vi fik fo talelse. I 201 vi forhindret antallet af b r d k e u fi r ft ø e 5 t lek 201 nes erier. I skulle bereg tegnes

Vi kæ

Pro t Raba

du rof får Som P at på b a 10% r gnete køb af r hos le ia r e mat og på Creas rslle Schoe -papir er m ham tein & hos Tu . h c o K

renin msska , at du medle et linke til fo ere og vise b d a k d s la ie r g o ese e Tegn Dansk

- MELD

D

AG! D I D IG IN

til Støttets even af edlem Som m en er g forenin til at d e m u d rere sponso gen ha n Cope s, Art Comic g o le b b Bu andre . events

Profile for Danske Tegneserieskabere

Bliv medlem af Danske Tegneserieskabere  

Vi varetager dine interesser som professionel tegneserieskaber: Danske Tegneserieskabere har varetaget de danske tegneserieskaberes interes...

Bliv medlem af Danske Tegneserieskabere  

Vi varetager dine interesser som professionel tegneserieskaber: Danske Tegneserieskabere har varetaget de danske tegneserieskaberes interes...

Advertisement