__MAIN_TEXT__

Page 1

DSE

NYHEDSBREV

Eleverne indkalder til topmøde om skolen Læs mere på side 2

Åbent brev: Krisemøde om fremtidens skole Læs mere på side 3

Formandens klumme Læs mere på side 4

Maj 2010


ELEVERNE INDKALDER TIL TOPMØDE OM SKOLEN

Regeringen vil have et uddannelsessystem i verdensklasse, erhvervslivet skriver på veluddannet arbejdskraft og hvert år starter 60.000 elever på minimum 10 års rejse gennem det danske uddannelsessystem. Men vi har ikke et uddannelsessystem i verdensklasse, alt for få unge får en uddannelse og de 60.000 elever, der starter i skolen til sommer, kan se frem til aflyste timer, dårlige vikarer og nedslidte lokaler. Derfor indkalder Danske Skoleelever på vegne af eleverne til et topmøde om skolen. I sidste uge har DSE og Berlingske Tidende nemlig afsløret, at eleverne i Københavns Kommune mister en hel dags undervisning om ugen pga. aflyste timer og dårlige vikarer. Det er ikke godt nok og 25. maj vil politikere, skoleledere, lærere, forældre og elever derfor mødes på elevernes initiativ. Vi skal sikre en ordentlig skoletid for landets 600.000 elever. Topmødet er indkaldt samtidig med en netop overstået generalforsamling i DSE. Her blev store ændringer af organisationen behandlet: et nyt strategisk styringssæt blev vedtaget, bestyrelsessammensætningen ændret og en helt ny ledelse valgt. Alt det kan du læse meget mere om i dette nummer af DSE Nyt.


Danske Skoleelever Århus Mejlgade 30B DK-8000 Århus C Tel. +45 7022 0033 www.skoleelever.dk

Åbent brev: Krisemøde om fremtidens skole Dette åbne brev er bragt i Berlingske Tidende lørdag den 1. maj 2010 Kære ministre, borgmestre, skoleledere, rejsehold og lærere Vi har en af verdens dyreste folkeskoler. Men det kan vi elever ikke mærke. Aflyste timer, elendige vikarer og ulovligt lave timetal er blot nogle af de ting, som vi skal trækkes med hver eneste dag. Hvordan kan det passe? Hvor går det galt for skolen? Og hvad kan vi alle sammen gøre for at få vendt skuden 180 grader og få rettet op på problemerne? Med de spørgsmål inviterer vi elever nu jer alle til krisemøde om fremtidens skole. Som beskrevet i Berlingske Tidende har eleverne i Københavns Kommune gennemsnitligt 5 vikar- eller aflyste timer om ugen – eller sagt på en anden måde: I København er skoleugen reelt nede på fire dage. Mangel på timer og mangel på respekt for vores tid er ikke blot et københavner-fænomen. Det er noget vi hører om fra alle dele af landet. Og med lærerfyringer og økonomiske udfordringer i kommunerne, så ser det ikke ud til at blive bedre foreløbigt – medmindre vi alle sammen tager ansvaret på os og gør noget ved problemet. Når vi elever har alt for få timer og ofte endda uden kvalificerede undervisere, går det selvfølgelig ud over den faglige indlæring. Og de elever der bliver ramt hårdest, er dem der i forvejen har det største behov for støtte i skolen. Sammen med dårligt indeklima, forældet undervisningsmateriale, manglende efteruddannelse til lærerne og ulovligt få timer udgør det en sprængfarlig cocktail under fundamentet for vores samfund – skolen. Mødet afholdes den 25. maj. Mødets form er en paneldebat og spørgepanelet vil bestå af elever fra de lokale folkeskoler. Pressen er inviteret til at deltage. Hvis vi skal skabe en skole i verdensklasse, så skal vi sammen have rettet op på tingenes tilstand. Vi håber I vil deltage og byde ind med jeres forslag til, hvad vi kan gøre ved problemerne.

Med venlig hilsen

Troels Boldt Rømer, formand for Danske Skoleelever


FORMANDENS KLUMME ET VIGTIGT ÅR FOR SKOLEN

Efter en god generalforsamling blev et nyt år i DSE indledt mandag den 26. marts. Det var samtidig indledningen på mit tredje år som formand for DSE og jeg vil mene at det kommende år bliver endnu vigtigere end de første to. De seneste to år har vi vist, at eleverne kan sætte en dagsorden og gøre en forskel. Vi har med medlemsvækst for sjette år i træk vist at vi er inde i en stabil udvikling. Vi har med kampagnen Ungvalg

Berlingske Tidendes afsløringer af

for det kommende år - og vi kan

’09 vist at vi kan sætte en dags-

de mange aflyste timer, alt for dår-

ikke gøre det uden din hjælp. Du

orden om valgretsalderen i Dan-

lige vikarer og for lave timetal har

kan hjælpe ved at henvende dig

mark. Og senest har vi sammen

vi derfor indkaldt til et krisemøde

til os for at fortælle om de proble-

med Berlingske Tidende for alvor

om skolens fremtid.

mer du oplever på skolen, ved at

fået sat en dagsorden på skoleområdet – og meget trænger til at blive forbedret.

Der er behov for et uddannelsessystem i verdensklasse. Der skal være nok timer og timerne skal

sende os gode ideer til hvordan vi kan gøre skolen bedre og ikke mindst ved at elevrådet kontakter pressen med jeres holdninger til

Netop i år er et særlig vigtigt år for

være med ordentlige undervis-

skolen. Statsminister Lars Løkke

ningstimer.

Rasmussen har indkaldt til efter-

gøres mere projekt-orienterede,

På den måde kan vi skabe en skole

syn af folkeskolen, og man må

lokalerne skal være ordentlige og

i verdensklasse – for sammen står

sige at der er behov for det. Ele-

der skal indføres erhvervsklasser i

vi stærkest.

verne får ikke den undervisning

alle kommuner.

vi har krav på, der er stadig store problemer med undervisningsmiljøet og vores eksamener er meget forældede. Efter DSE’s og

Eksamenerne

skal

Vi har vist at eleverne kan gøre en forskel og sætte en dagsorden. De evner bliver der ekstra stort behov

skolens fremtid.

Troels Boldt Rømer Formand for DSE


NY BESTYRELSE I DSE På generalforsamlingen fra 23.

relsesmedlemmer skåret fra 19

re bestyrelse. De resterende 15 øv-

til 25. april blev en helt ny sam-

til 17. I den nye bestyrelse er det

rige pladser blev altså alle besat af

mensætning af DSE’s bestyrelse

kun formand Troels Boldt Rømer

helt nye kandidater. Bestyrelsen

vedtaget.

Forretningsudvalget

og næstformand Puk Rasmussen,

for 2010-2011 ser sådan ud:

blev nedlagt og antallet af besty-

der har været en del af den tidlige-

SEKRETARIATSFRIVILLIGE NAVN

POST

SKOLE

Troels Boldt Rømer Puk Rasmussen Hjalte Hansen Mark Larsen Rasmus Lambert Kjær Yasmin Ben-Kisos Camilla Hovalt Nielsen Sofie Berg Axelsen Maria Ladegaard

Sekretariatsfrivillig Sekretariatsfrivillig Sekretariatsfrivillig Sekretariatsfrivillig Sekretariatsfrivillig Sekretariatsfrivillig Sekretariatsfrivillig Sekretariatsfrivillig Sekretariatsfrivillig

tbr@skoleelever.dk dpr@skoleelever.dk dhh@skoleelever.dk mal@skoleelever.dk drlk@skoleelever.dk ybk@skoleelever.dk chn@skoleelever.dk sba@skoleelever.dk mgl@skoleelever.dk


BESTYRELSEN NAVN

POST

Skole

Troels Boldt Rømer Puk Rasmussen

Formand Næstformand

Strandskolen, Karslunde Holbæk Lilleskole, Holbæk

Sofie Berg Axelsen Michael Bjerring Kristian Scharling Jørgensen Mads Hedegaard Maria Sakina Chaudri Hanne Bjerringfelt Katrine Anna Provstgaard

Talsmand i region Nordjylland Menig i region Nordjylland Menig i region Nordjylland Talsmand i region Midtjylland Menig i region Midtjylland Menig i region Midtjylland Talsmand i Region Syddan-

Lundergårdskolen, Hjørring Vejgaard Østre Skole, Ålborg Vejgaard Østre Skole, Ålborg Sejs Skole, Silkeborg Samsøgades Skole, Århus Samsøgades Skole, Århus Købmagergades Skole, Frede-

Isabella Bredbjerg Maria Jørgensen Trisse Dyrløv Høegh Vera Rosenbeck Anna Rose Leth Lundvig Viktor Dylander

mark Menig i region Syddanmark Menig i region Syddanmark Talsmand i region Sjælland Menig i region Sjælland Menig i region Sjælland Talsmand i region Hovedsta-

ricia Rugkobbelskolen, Aabenraa Borgeskovskolen, Nyborg Karise Skole, Karise Trekronerskolen, Roskilde Holmeagerskolen, Greve Blovstrød Skole, Allerød

Kresten Thorndahl Luna Isabella Wassini

den Menig i region Hovedstaden Menig i region Hovedstaden

Ordrup Skole, Gentofte Nyboder Skole, København

Den nye bestyrelse er ansvarlig for

men med DSE’s medarbejdere og

af sekretariatsfrivillige til næste

ledelsen af DSE det kommende

ikke færre end otte sekretariats-

skoleår er det højeste nogensin-

år. Bestyrelsen er altså ansvarlig

frivillige. De sekretariatsfrivillige

de, hvilket giver basis for mange

for at nå de vedtagne målsætnin-

er elever, der har taget et år ud af

spændende aktiviteter det kom-

ger for 2010, som du kan læse om i

kalenderen efter 9. klasse for at

mende år.

næste artikel. Arbejdet laves sam-

arbejde frivilligt for DSE. Antallet


NYT STYRINGSSÆT FOR DSE OG NY ARBEJDSPLAN FOR DET KOMMENDE ÅR Udover ændringen af bestyrelsessammensætningen bød årets generalforsamling på mange andre store beslutninger. Et helt nyt strategisk styringssæt blev vedtaget og årets arbejdsplan er blevet tilrettelagt efter styringssættet. DSE er blevet en større og bedre organisation de seneste seks år. Der er kommet flere medlemmer, flere aktiviteter og mange flere medlemstilbud til elevrådene. For at sikre, at DSE bliver en endnu bedre organisation i løbet af de kommende år har bestyrelsen udarbejdet et styringssæt for 2010-2012 – og dette styringssæt er netop blevet vedtaget af generalforsamlingen. DSE’s styringssæt er et dokument, der indeholder en masse målsætninger for arbejdet de kommende tre år. Målsætningerne er placeret i tre kategorier – politisk synlighed, organisatorisk forankring og økonomisk vækst. Med vedtagelsen af styrinssættet skal DSE’s arbejde de kommende år planlægges efter at nå målsætningerne. Det sker for at sikre en stabil udvikling og for at give mulighed for en god evaluering af hvor godt det går. Som eksempler på målsætningerne kan næves medlemstallet, antallet af kontaktinformationer på elevrådsformand og antallet af aktiviteter i regionerne. Bestyrelsen er ansvarlig for at tilrettelægge arbejdet så disse målsætninger nås. Du kan finde både arbejdsplanen og styringssættet på www.skoleelever.dk og her kan du også finde et referat af hele generalforsamlingen.


FOR FLERE INFORMATIONER BESØG

WWW.SKOLEELEVER.DK

Profile for Thomas Gloy

DSE Nyt maj 2010  

DSE Nyt maj 2010

DSE Nyt maj 2010  

DSE Nyt maj 2010

Advertisement