Page 1


Nøglen til din branche - Danske Byggecentres hjemmesider og sociale medier Hjemmesider

Sociale medier

Bliv klogere på din branche med disse links.

Følg med i Danske Byggecentres aktiviteter på de sociale medier.

www.bdb.dk Danske Byggecentres hjemmeside. Her findes relevante nyheder og emner om branchen. www.byggebasen.dk Byggebranchens internet produktdatabase. Her kan du tilmelde dig ByggeBasen og finde alle DBnumre. Siden kræver login. www.dbdkf.dk Her kan du læse om Dansk Kildemærknings Forum og tilslutte dig. Formålet med DKF er at få implementeret en fælles standard for varesikring i de danske byggecentre. www.dbreach.dk Her findes alt, du skal vide om REACH. REACH er en kemikalielovgivning, der gælder samtlige EU lande for at få et ensartet regelsæt og fælles registrering af de stoffer, der anvendes i EU. www.dbclp.dk Her findes alt, du skal vide om CLP. CLP er en klassificering og mærkning af kemikalier og står for Classification, Labelling and Packaging.

2

www.dbbedrebolig.dk BedreBolig er din genvej til energirenovering. Formålet med BedreBolig-ordningen er overordnet at få flere danskere til at energirenovere deres bolig. www.udvidetansvar.dk Her få du et overblik over, hvad udvidet ansvar er og hvilke leverandører, der er tiltrådt. www.byg-e.dk byg-e’s hjemmeside. Her findes relevante nyheder og emner om branchen samt information om byg-e’s IT-løsninger. www.otd-fonden.dk Østdanske Trælasthandleres Dispositionsfonds hjemmeside. Her kan du læse om fonden og om, hvordan du søger støtte. www.fut.dk Foreningen for Unge Trælast- og byggemarkedsfolks hjemmeside. Her findes nyheder om branchen og informationer om alle de tiltag FUT tilbyder. Her kan du ligeledes tilmelde dig foreningen.

www.facebook.com/byggerimessen Følg BYGGERI-messen på facebook fordi vi sammen kan skabe en bedre messeoplevelse for dig som besøgende. www.linkedin.com/company/danskebyggecentre Vi er på LinkedIn for at dele de nyeste brancherelevante nyheder og pressemeddelelser med dig. www.instagram.com/dkbyggecentre Følg os på Instagram, hvis du vil se historier fortalt i billeder fra Danmarks bedste arbejdspladser – de danske byggecentre.

www.twitter.com/dkbyggecentre Følg os på Twitter og vær med til at sætte dagsordenen blandt politikere, meningsdannere og journalister. Det skal komme dig - vores medlem til gavn. www.youtube.com/user/ danskebyggecentre Følg os på YouTube, hvor vi er ved at opbygge Byggecenter-TV. Vi bringer de vigtigste videoer om branchen til dig.


Forord

Væksten skal ud i hele Danmark De danske byggecentre har med stor dygtighed effektiviseret arbejdsgange, trimmet butikkerne og mange har også forsøgt sig med nye, længere åbningstider, der er nøje tilpasset kundernes behov. Vi er mere end nogensinde klar til vækst. Alligevel blev 2015 ikke det, mange havde håbet på. Væksten er groft sagt ikke nået meget længere ud end Valby Bakke og nogle få andre større danske byer. Her bliver årets udfordring at få bredt væksten ud. Helt derud, hvor 80 % af vores byggecentre ligger. Det er slet ikke umuligt.

BoligJobordning sikret indtil 2018 Vi har fået den BoligJobordning tilbage, vi har kæmpet så hårdt for. Udflytningen af statslige arbejdspladser skaber lokal optimisme. Opgøret med seks måneders reglen vil gøre det lettere at låne til og i en bolig i områder, der er truet af affolkning. Endelig er der opblødningen af planloven, der skal gøre det muligt at bygge blandt andet ferieboliger med attraktiv beliggenhed i kystnære områder.

Danske Byggecentre præger Folkemødet Mere vækst i de danske yderområder var også det helt store tilløbsstykke, da emnet var til debat i vores telt på Folkemødet på Bornholm. Sammen med de to andre debatter om energirenovering og rekruttering af elever til byggecentrene blev det samlet set en succes. Vi fik med vores debut skabt synlighed omkring de udfordringer, vi står overfor i branchen, og udnyttede samtidig lejligheden til at skabe nye kontakter og danne alliancer, der har udmøntet sig i flere aktiviteter.

Mere tid på BYGGERI’16 Synlige bliver vi også atter en gang på BYGGERI-

messen. Sidst viste en undersøgelse, at hele 87 % af byggecentrene finder messen væsentlig i profileringen overfor kunderne. Det bliver der endnu bedre mulighed for på BYGGERI’16. Ud over længere åbningstid har vi også fået fremstillet en app, der viser vej fra stand til stand, har søgefunktion over varegrupper m.m.. Endelig kan udstillerne som noget nyt bestille en ’kundescanner’, hvor udstillerne på et øjeblik kan scanne de besøgenes kontaktoplysninger via navneskiltet. Det vil givetvis føre til mange flere nye kontakter, der kan følges op på bagefter.

Image som landets bedste arbejdsplads Men der er også en hverdag hjemme i byggecentret, og selv om vi hele tiden skal have et skarpt fokus på rekruttering af nye elever, skal vi også passe på os selv og hinanden. Vi skal holde i mange år - også ude i trælasten, hvor der virkelig bliver taget fat. Her er det værd at fremhæve arbejdsmiljøvejledningen ’Jeg arbejder i trælast’. Den giver et unikt indblik i, hvordan vi tackler dagligdagens udfordringer med

Poul Erik Grønfeldt Formand

tunge løft, støv og udstødningsgasser.

Bedre samarbejde med Årets Leverandør En nemmere hverdag får vi også med den gode leverandør, der med samarbejde, service og levering hjælper os til et godt salg. Det skal vi huske at rose og påskønne, både hjemme i butikken og ved særlige lejligheder. Derfor uddeler vi også i år prisen ’Årets Leverandør’ til den, der har gjort en særlig indsats, andre kan lære af.

Vi vil vækste i 2016 Der er faktisk meget at glæde sig over. Danske Byggecentre har sat en dagsorden for vækst i hele Danmark. Den vil mange gerne bakke op om også politisk. Der bliver lyttet til os. Regeringen har allerede gennemført en række positive initiativer og andre er på vej. Effekten vil vi følge nøje, for når det gælder vækst, er vores tålmodighed ikke uendelig. Vi vil se resultater, ellers må der presses på for nye initiativer.

Palle Thomsen Adm. direktør

3


Beretning

Danske Byggecentres debut på folkemødet på Bornholm Danske Byggecentre deltog for første gang på folkemødet på Bornholm i juni med to debatter og et topmøde for byggeriet.

Som debuttanter vidste vi ikke helt, hvad vi skulle forvente – særligt ikke, fordi folkemødet i år faldt lige op til folketingsvalget, og vi var på forhånd spændte på, hvad det ville betyde for deltagelsen og debatterne.

byggeriet kan være med til at bidrage til, at Danmarks samlede energiforbrug falder. I samarbejde med Dansk Byggeri havde vi således inviteret alle byggeriets parter, herunder også myndigheder, banker og miljøorganisationer, til en fri og uformel debat, hvor disse spørgsmål blev diskuteret i en hyggelig og konstruktiv stemning. Det er en debat, vi håber at kunne gentage næste år.

Heldigvis betød det ikke så meget, som vi havde frygtet. Specielt debatten om Udkantsdanmark trak rigtig mange tilskuere og en meget livlig debat på tværs af paneldeltagerne og de besøgende.

Vi sluttede af med et større møde om energirenovering, og om hvordan byggeriet kan bidrage til at reducere landets energiforbrug. I samarbejde med Dansk Byggeri havde vi inviteret alle byggeriets aktører til en fri og uformel debat. En debat vi ligeledes håber at kunne gentage næste år.

Blandt deltagerne var Ane Arnth Jensen fra Realkreditrådet samt Flemming Møldrup fra Kender du Typen, som begge havde vidt forskellige vinkler at anskue spørgsmålet ud fra. Troels Mylenberg fra Fyns Amts Avis var ordstyrer og evnede på glimrende vis at følge op og udfordre paneldeltagernes svar og kommentarer.

Vi ses næste år Eleverne kommer til orde På folkemødets første dag havde vi vores jomfrudebat sammen med Dansk Erhverv og Samvirkende Købmænd. Temaet var ungdomsuddannelser, og hvordan vi i handelsfagene bliver bedre til at rekruttere og tiltrække de bedste elever. For at være helt sikre på, at vi nu også fik perspektiverne fra dem det handler om - elever og kommende elever - havde vi inviteret Erhvervsskolernes Elevorganisation og Danske Folkeskoleelever, som begge gav deres besyv med i forhold til, hvad vi som

4

Debatten var levende, og både panelet og debattørerne gik til emnet med stor iver. arbejdsgivere og organisationer skal tilbyde, hvis vi skal være relevante over for kommende elever. Endelig havde vi inviteret to elever, blandt andet fra XL-BYG i Rønne, som kunne fortælle om deres egne elevoplevelser. Det tredje og sidste arrangement, vi havde, var et større møde om energirenovering, og om hvordan

Alt i alt var folkemødet som sagt en succes. Ikke mindst fordi det gav os lejlighed til at møde en masse spændende kontakter, som vi ellers ikke normalt har lejlighed til at tale uformelt med. Disse kontakter har allerede udmøntet sig i flere samarbejder og aktiviteter. Vi er allerede i gang med at forberede debatterne til næste år, og vi håber, at mange af jer får mulighed for at deltage.


Beretning

Samarbejder – tilskud til og uddannelse om energirenovering I det forgangne år har vi skruet op for klimarenoveringen.

På vegne af branchen har vi haft en lang dialog med politikerne – i medierne – og igennem møder, om bevarelse af BoligJobordningen. I skrivende stund er den endelige aftale landet, og vi kan med stor tilfredsstillelse konstatere, at hovedparten af vores ønsker er blevet tilgodeset. Men BoligJobordningen er kun ét element. Energiselskabernes spareindsats er en anden spændende støtteordning til energirenovering. Desværre har ordningen endnu ikke været den store succes. Primært fordi meget få kender til den. Af den grund har vi sammen med Dansk Fjernvarme Handelsselskab igangsat et samarbejde, som kort fortalt går ud på, at vi – ude i forretningerne – hjælper kunderne med at huske på ordningen, når de skal energirenovere. Samarbejdet er både møntet på de professionelle kunder og private husejere, der går med tanker om at energirenovere boligen. Konkret går samarbejdet ud på, at forretningerne får en kontant bonus, hver gang de hjælper en privat boligejer med at sælge energibesparelsen til Dansk Fjernevarmes Handelsselskab. Tilsvarende får forretningerne en bonus, når de hjælper professionelle kunder med at oprette sig som aktører hos Dansk Fjernvarmes Handelsselskab. Ud over den kontante bonus, mener vi også, at der er en markedsføringsmæssig værdi for forretninger-

ne, fordi samarbejdet giver mulighed for at demonstrere, at vi går ret meget op i energirenovering.

Bliv BedreBolig-partner Udover at samarbejde med Dansk Fjernvarmes Handelsselskab, har vi også udviklet et undervisningsforløb sammen med Energistyrelsen og Videncenter for energibesparelser i bygninger, der har fokus på energirenovering, støtteordninger og mulighederne med BoligJobordningen.

Formålet med undervisningen er at sikre, at medarbejderne i forretningerne har de bedste forudsætninger og den mest opdaterede viden om alle de aspekter, der er vigtige for husejerne og de professionelle, når det kommer til energirenovering i boliger og bygninger. Vi har designet materialet i samarbejde med medlemmerne, så det i videst muligt omfang tager højde for, at det passer ind i en til tider meget travl hverdag. Derfor har vi valgt at lave et online-forløb, der er delt op i en række individuelle moduler, som kan gennemføres adskilt og i det tempo, der passer ind i dagligdagen. Når medarbejderne har gennemført modulerne, er der mulighed for at gennemføre den afsluttende prøve. Hvis denne gennemføres på tilfredsstillende vis, vil medarbejderen opnå retten til at kalde sig BedreBolig-partner, og forretningen får mulighed for at markedsføre sig med dette og bruge Energistyrelsens BedreBolig-partnerlogo.

På www.dbbedrebolig.dk kan du læse mere om undervisningsforløbet.

5


Beretning

Løst og fast fra året der gik Udover aktiviteterne vi selv har planlagt, har der i løbet af året været en række sager, der har taget vores opmærksomhed – på både godt og ondt.

Blandt de opgaver, der har fået mest opmærksomhed, er bevarelsen af BoligJobordningen samt problematikken vedrørende MgO-plader.

Og der var da også tilfredshed hos os, da listen blev offentliggjort i november, da vi mener, at den i høj grad afspejler vores ønsker.

Godt med ny BoligJobordning

MgO-sagen

Som de fleste forhåbentlig ved, er BoligJobordningen blevet bevaret for de kommende to år. Om end i en grøn udgave. Ligeledes håber vi, at alle er klar over, at Danske Byggecentre længe har støttet videreførelsen af ordningen, og at vi hilser den grønne version velkommen.

I marts blev det kendt, at der er grundlæggende fugtproblemer med de såkaldte MgO-plader, som hidtil er blevet brugt som vindspærrer. Danske Byggecentre følger naturligvis sagen tæt – sammen med vores medlemmer og vores advokat.

Da vi skrev årsberetningen for 2014 stod det ellers ikke skrevet i kortene, at ordningen skulle bibeholdes, men i løbet af foråret introducerede Lars Løkke Rasmussen videreførelsen af ordningen som et af de bærende løfter i folketingsvalgkampen, der blev afholdt i juni. Som bekendt vandt han statsministerieret og allerede få dage efter, blev der indgået aftale om videreførelsen. Derudover blev der, sammen med Alternativet, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, indgået aftale om, at ordningen skulle sikres for 2016 og 2017 – i en grøn variant. Herefter begyndte vores arbejde med at sikre at de ydelser, der fremover skulle være fradragsberettigede, også vil have værdi for vores medlemmer. Derfor har vi blandt andet været i kontakt med de ansvarlige ordførere for at redegøre for vores synspunkter.

6

Det var en undersøgelse vedrørende et større byggeri, der satte sagen i gang. Indtil videre er der ikke placeret et overordnet ansvar, og branchens mange aktører følger de verserende retssager, der for tiden pågår. Det samme gør Danske Byggecentre. Udover at følge disse sager samarbejder Danske Byggecentre med de øvrige aktører om at finde ud af, hvordan vi mest hensigtsmæssigt forholder os. Både hvordan vi forholder os til den givne sag, men også hvordan vi fremadrettet undgår, at lignende sager opstår.

Udvidetansvar.dk I løbet af 2015 har vi arbejdet med ”udvidet ansvar”. Det er stadig en udfordring at få alle leverandører til at vedgå udvidet ansvar. For at forbedre tilslutningen, har vi udviklet en ny hjemmeside, hvis primære funktion bliver at forbedre søgningen blandt leverandører, således det bliver nemt for de ansvarlige i byggecentrene at finde leverandører, der er tiltrådt udvidet ansvar. Fremover vil man således både kunne lave en generel søgning på leverandører – som man kan i dag – men også søge efter leverandører af specifikke produkter, så det er nemt at vælge de leverandører, der har tiltrådt udvidet ansvar inden for de produktkategorier, hvor man skal købe et produkt. Ud over søgefunktionen er der brugt energi på at tydeliggøre gevinsten ved at tiltræde udvidet ansvar, samt værdien for byggecentret at vælge leverandører, der har tiltrådt.

I mellemtiden opfordrer vi alle vores medlemmer til at henvise til os, hvis man bliver kontaktet af pressen. Forsiden på www.udvidetansvar.dk.


Beretning

Ny branchevejledning slår fast at kørsel i åbne haller fortsat er tilladt I 2015 blev det endelig slået fast, at det fortsat er tilladt at tilbyde drive-in i landets byggecentre. I Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros’ vejledning er det tydeligt beskrevet, at det fortsat er tilladt at tilbyde drive-in i byggecentrene.

Som vi også skrev sidste år, har det været en lang kamp, fortsat at have mulighed for at tilbyde kørsel i åbne haller. En kamp, der startede, da Arbejdstilsynet bekendtgjorde, at udledningen af giftige stoffer var et problem, og dermed skulle være forbudt.

ningen også et sæt regler for forretningernes egne køretøjer, som skal overholdes. Disse er:

 Alle trucks, der skal køre under tag, er elektriske eller gas-/brintdrevne.

Vi igangsatte derfor undersøgelser af luftkvaliteten i de åbne haller, som tydeligt viste, at dette ikke var tilfældet, og at derfor ikke var grund til at forbyde, at byggecentrene kunne tilbyde deres kunder denne service. Resultatet blev, at kørsel i åbne haller fortsat er tilladt, såfremt en række betingelser er opfyldt. Overordnet skal forretningen forsøge at minimere generne fra udstødningsgasserne. Det skal blandt andet sikres ved at sørge for, at ventilationen i hallerne er velfungerende herunder at sikre, at vinduer og lignende er åbne, når der køres i hallerne, at opfyldning og længerevarende arbejdsopgaver i hallerne foregår, når der ikke er trafik i hallerne, eksempelvis uden for arbejdstid, og at der er et sæt procedurer for rengøring, så spredning af giftige partikler ikke sker unødigt. Endelig anbefales det, at forretningen udarbejder et sæt procedurer, der sikrer, at medarbejderne generelt er opmærksomme på at reducere påvirkningen af udstødningsgasser. Udover disse anbefalinger indeholder branchevejled-

mange ting). Brug eventuelt trækvogn el. lign.  Undgå at gasse for meget op ved igangsætning,

og hav så lave omdrejninger på motoren som muligt ved alt kørsel.

 Følg altid personalets anvisninger.

 Alle dieselbiler bør være forsynet med partikelfilter.

 Når der læsses af og på lastbiler, skal disse i vi-

dest muligt udstrækning holde udenfor hallerne, og varerne bringes ud/ind med truck eller andet. Det samme gælder for leverandører.

 Sørg for alternative køreveje mellem haller mv.

så man ikke behøver at køre igennem den ene hal for at komme til den næste.

 Anvend ALDRIG bilens kran til af og pålæsning, når den holder under tag.

Stands altid motoren når bilen holder stille, også selvom det er for en meget kort periode. Sørg for at have så få omdrejninger på motoren som muligt. Endelig er der kommet et sæt regler for kunderne, som altid skal overholdes. Disse er:  Tomgangskørsel er forbudt overalt på området.

Stands motoren så snart bilen holder stille, også selv om det er for en meget kort periode.

 Undgå så vidt muligt at køre ind i haller (hent

varen ud, hvis der ikke er tale om tunge- eller

På www.barhandel.dk findes, foruden denne, flere andre vejledninger om arbejdsmiljø.

7


Beretning

Årets Leverandør 2015 – den gode samarbejdspartner I 2015 uddeltes prisen ”Årets Leverandør” af Danske Byggecentre (DB). Det var således Danske Byggecentres bestyrelse, der udpegede vinderen, og det var op til branchens leverandører selv at fortælle, hvorfor deres firma var den super samarbejdspartner, som burde modtage prisen. Kriteriet for udvælgelsen er, at leverandøren er en god samarbejdspartner. En, der gør det nemmere for forhandlerne at føre leverandørens produkter og i sidste ende at sælge dem og dermed være med til at sikre en sund og fremgangsrig branche.

Årets leverandør 2015 blev Lindab A/S, der i 2014 gjorde en særlig indsats for at styrke samarbejdet med byggecentrene. Både i forhold til at sikre et bredt produktudvalg, der altid har en høj kvalitet og i forhold til at udvikle og tilbyde gode serviceløsninger. Lindab er tiltrådt udvidet ansvar og har altid samtlige produktinformationer og lovpligtige dokumenter opdateret og klar i ByggeBasen. Derfor kan DBs medlemmer trygt udbyde og sælge deres varer, vel vidende at de overholder loven, og at de kan love kunderne, at leverandøren tager ansvar og står helhjertet bag sine produkter.

Direktør Mette Brøndum, Lindab A/S, modtager prisen for Årets Leverandør.

8

Formand for DB, Poul Erik Grønfeldt, begrundede valget af Årets Leverandør 2015 således: ”Lindab var et helt naturligt valg. De har længe udvist et meget højt niveau i forhold til at servicere vores medlemmer. Både i forhold til at udvikle og tilbyde services i forbindelse med beregning af mængder og en meget fleksibel og informativ leveringsservice. Desuden gør Lindab et stort arbejde med at markedsføre sine produkter på fagmesser og ude i butikkerne. Det gør det alt sammen meget nemt for forhandlerne at sælge Lindabs produkter – og det er jo i sagens natur det, det handler om.” Lindab er blandt de førende producenter inden for kanalsystemer til ventilationsløsninger og klimasystemer; generelle tyndpladeprodukter og systemer. Eksempelvis vægbeklædning og stålprofiler til tagog bjælkekonstruktioner. Lindab startede i 1956 oprindeligt som en lille tyndpladeforretning i den svenske by Lidhult af Lage Lind, deraf LIND AB. Senere flyttede man fabrikken til Båstad nord for Helsingborg. I dag er Lindab repræsenteret i 31 lande overalt i verden, i Danmark i Jels i Sønderjylland. Direktør Mette Brøndum modtog prisen "Struds med guldæg" - en skulptur af skulptøren Hans Felthaus -


Beretning

Årets Leverandør 2016 – den gode samarbejdspartner Årets Leverandør uddeles igen på DBs Årsmøde 2016 og gives til en leverandør, der i 2015 har gjort en særlig indsats for at styrke samarbejdet med byggecentrene. og sagde i sin takketale: ”Vi er utrolig glade for at modtage prisen som Årets Leverandør. Det er selvsagt vigtigt for os at blive anerkendt hos forhandlerne, da det er dem, vi lever af. Samarbejde og kundeservice – både over for vores kunder, men også over for deres kunder – er noget vi arbejder rigtig meget med, og noget vi afsætter meget energi på at blive bedre til. Derfor bliver vi ekstra glade for netop den her pris. Fordi vi kan se, at vores ekstra indsats har båret frugt.”

En leverandør, der styrker samarbejdet både i forhold til at sikre et bredt produktudvalg, der altid har en høj kvalitet, og i forhold til at udvikle og tilbyde gode serviceløsninger. Det er samtidig en leverandør, der både er tiltrådt udvidet ansvar og som altid sørger for at have samtlige produktinformationer og dokumenter opdateret og klar i ByggeBasen. Årets Leverandør bidrager til at forbedre servicen og dermed til at skabe merværdi for sine kunder - vores medlemmer. Det kan være i form af hurtigere og mere fleksible leveringsmuligheder, så det bliver nemmere for byggecentrene at opfylde kundernes leveringsbehov.

Årets Leverandør 2015 blev fundet blandt de knap 500 leverandører, som DBs medlemmer til daglig har et godt samarbejde med.

messerne, hvor håndværkerne har en unik chance for at få et dybere kendskab til leverandørens produkter og samtidig få mulighed for at få afklaret væsentlige spørgsmål hos leverandøren selv. Produkter, de efterfølgende kan finde på hylderne i vores medlemsforretninger. Målet er at styrke samarbejdet med vore leverandører og vise, hvad vi synes kendetegner ”den gode samarbejdspartner”.

Årets Leverandør 2016 skal - som i 2015 findes blandt de knap 500 leverandører, som DBs medlemmer til daglig haret godt samarbejde med.

Se, hvem der modtager prisen

den 4. februar 2016

”Struds med guldæg” af Hans Felthaus.

Det kan også være udvikling af værktøjer, der gør det nemmere for vores medlemmer at sælge leverandørens produkter, samt deltagelse på BYGGERI-

på Danske Byggecentres Årsmøde!

9


BYGGERI’16

BYGGERI’16 udvider… Mere end 270 førende leverandører har sikret sig stand og vil stå klar i MESSE C til at modtage byggeriets fagfolk 1. – 4. marts 2016 på BYGGERI’16. Som noget nyt åbner messen dagligt kl. 9.30, så de besøgende får mere tid til at gå mere i dybden med de mange spændende produkter og løsninger til fremtidens byggeri. Den 1. marts 2016 åbner Danske Byggecentre dørene til MESSE C til Skandinaviens vigtigste byggevaremesse, der vil bugne af spændende nye produkter og løsninger til samtlige af byggeriets parter.

besøgende dagligt bliver længere på BYGGERI’16.

For at give de besøgende mulighed for at gå mere i dybden med de mange nye tiltag og produkter, der fremvises på messen, har messeudvalget ønsket at udvide åbningstiden med en halv time, således at messen dagligt åbner kl. 9.30.

En VIP fodboldtur til Manchester United for 6 personer med 2 overnatninger og fly

Det er således besluttet i messeudvalget, at der udover, at messen åbner dagligt kl. 9.30, også hver dag kl. 15.30 trækkes lod blandt de besøgende om:

(værdi ca. kr. 40.000)

For at kunne deltage i lodtrækningen skal den besøgende være elektronisk registreret, være ankommet og scannet på messen den pågældende dag samt være til stede på messen kl. 15.30 for at modtage præmien, som overrækkes på Danske Byggecentres stand. Den heldige vinder trækkes fra registreringsdatabasen. Der trækkes lod om i alt 4 rejser (en vinder pr. dag) den 1.- 4. marts 2016 på BYGGERI’16. Læs mere på: www.byggerimessen.dk, hvor konkurrencebetingelserne fremgår.

Vi vil så gerne, at I bliver lidt længere…. ud på eftermiddagen Dette er en appel fra de udstillende leverandører til de besøgende. Det har fået udstillerrepræsentanterne i messeudvalget til at gøre noget aktivt for, at de

BYGGERI’16 - Årets optur.

10


BYGGERI’16

BYGGERI’16 app’en viser vej Som den allerførste messeapp kan BYGGERI’16 app’en (”BYGGERI-messen”) vise vej fra stand til stand på BYGGERI’16.

De besøgende kan desuden indlægge deres ”favoritter” – de stande de har planlagt at besøge på messen – og så lade app’en vise vej fra stand til stand. BYGGERI’16 app’en vil indeholde samme elementer som det trykte messekatalog, såsom udstillerliste og varegruppeoversigt, og app’en giver mulighed for at søge alle oplysninger på kryds og tværs af udstillerlisten, standnumre og varegrupper.

Herudover kan de besøgende orientere sig om de events, der foregår løbende i messedagene, se hvilke firmaer, der er nomineret til de tre Klimapriser samt registrere sig til messen. BYGGERI’16 app’en er tilgængelig i App Store og Google Play og kan downloades ved registrering og udskrivning af adgangskort, via QR-koder i annoncer og på plakater og på messens hjemmeside m.v.

11


BYGGERI’16

Besøgsregistrering på standen

Grønt fokus

Scan og få de besøgendes data direkte lige ned i pc’en.

Byggeriets Klima-, Energi– og Miljøpris uddeles på BYGGERI’16.

Udstillere på BYGGERI’16 har mulighed for at bestille en ”KundeScanner”, der via scanning af QR koden på de besøgendes navneskilte giver adgang til de oplysninger, som den besøgende har angivet, da de registrerede sig elektronisk.

Messen vil fortsat have et særligt grønt fokus. Derfor vil branchen på BYGGERI’16 uddele Byggeriets Klima-, Energi-, og Miljøpris og således belønne tre af branchens udstillende leverandører og producenter, der har gjort sig særligt bemærket på et af de tre områder.

Har den besøgende udfyldt sit adgangskort i hånden, er det nu også muligt let at indlægge hans data i KundeScanner databasen, så alle data samles et sted, nemlig i en log over samtlige scannede kunder på standen.

Når et udstillende firma har bestilt KundeScanneren, kan alle medarbejdere hos firmaet downloade app’en til deres smartphone. Når man har scannet en besøgendes navneskilt, kan man i kommentarfeltet indskrive noter om f.eks., hvilke produkter kunden er interesseret i, om kunden skal have et tilbud eller tilsendt brochurer osv. Disse kommentarer fremgår, foruden den besøgendes oplysninger, af loggen over samtlige scannede kunder på standen.

I loggen får firmaet et overblik over, hvor mange besøgende de har scannet fordelt på de enkelte dage. Derudover kan de ligeledes få et overblik over, hvilken medarbejder, der har scannet den pågældende kunde således, at medarbejderen kan følge op på kunden.

12

På gensyn 1. – 4. marts 2016 på BYGGERI’16 – Branchens Fagmesse hvor de kommer i busser … de kommer i tusindvis … og de er seriøse …


Meld dig til Byggecenterdag

13


byg-e

Alle kan handle med EDI Kan din leverandør ikke håndtere EDI? Hos byg-e kan selv den mindste leverandør være med.

Hos byg-e vil vi gøre det muligt for alle at handle EDI med byggecentrene. Uanset om din leverandørs økonomisystem kan håndtere EDI eller ej. Med bygWebEdi kan alle sende og modtage EDI filer, og du kan ovenikøbet modtage en ordrebekræftelse.

Spar tid med bygWebEdi Hvor mange minutter om dagen bruger du på at afgive en ordre hos din leverandør? Hvis det blot er 5 minutter pr. dag, vil du i løbet af et år have brugt

ca. 18 ½ time. Hvis det er 10 minutter pr. dag, så svarer det til 37 timer på et år.

37 timer som bliver brugt på at hænge i telefonen, sende mails eller faxe ordrer. 37 timer som kunne have været brugt på noget andet - f.eks. til at skaffe flere kunder.

Det løber alt sammen op. Hvis der eksempelvis er sygdom, og en mail ligger hos en enkelt medarbejder hos jeres leverandør, så bliver det ikke håndteret før vedkomne kommer tilbage. Det vil sige, at I ikke kan få svar på jeres forespørgsel eller ordre.

Dette kan minimeres ved at opfordre jeres leverandører til at benytte byg-e’s nye service – bygWebEdi. Det er et flerbrugersystem, hvilket betyder at flere kan have login til hjemmesiden, og derved er det muligt for leverandøren at undgå, at der bliver forsinkelser i systemet på grund af f.eks. sygdom. Dermed bliver det lettere og hurtigere for både jer og dem. Det eneste det kræver fra leverandørens side, er en internetforbindelse. Driften og supporten håndterer byg-e, og der er altid hjælp af få.

Features:    

Sende EDI ordre. Modtage ordrebekræftelser. Modtage EDI fakturaer. Føre statistik.

Fordele:  Slip for ordre pr. telefon og mail.  Leverandøren har kun brug for en

internetforbindelse.

 Leverandøren kan følge jeres ordre fra start    

til slut. Leverandøren kan føre statistik over alle ordrer og fakturaer. Det hele hostes af byg-e. Leverandøren får gratis support. Øg trygheden med en ordrebekræftelse.

= større tilfredshed for jer og jeres leverandører

Opfordre jeres leverandør i dag, og slip for fax og telefonopkald i morgen! Opfordre jeres leverandører til at tilmelde sig byg-e’s nye service og spar tid. Se mere på www.byg-e.dk eller kontakt Mette Jensen på mhj@bdb.dk eller på tlf. 45 80 78 77 for mere information.

14


byg-e

EDI Konvertering for DITAS CASE. Med primære aktiviteter indenfor indkøb er det yderst vigtigt, at varebestillingsprocessen gøres så enkel som muligt. Her kan der spares enorme administrative omkostninger ved at kunne bestille hos leverandørerne gennem EDI. Ordrebekræftelsen giver dig tryghed! Hvor tit har du ikke manglet en ordrebekræftelse? bygWebEdi løser også dette problem. Systemet kan, foruden at kunne modtage ordrer og sende fakturaer via EDI, også sende ordrebekræftelser.

Fordelene ved bygWebEdi-løsningen er også, at det er muligt for leverandørerne at følge ordrer fra start til slut. Vores løsning gør det lettere for jer, som kunder at handle hos dem samtidig med, at det giver dem gennemsigtighed og overblik over ordrerne. Så næste gang I har problemer med at få leverandøren til at bekræfte en ordre så nævn byg-e’s løsning bygWebEDI og henvis til www.byg-e.dk.

Har din leverandør ikke EDI? Opfordre ham bygWebEdi! For jer, som kunder, vil I ikke mærke forskellen på, om jeres leverandører er på almindelig EDI eller bygWebEdi. Leverandørerne vil i stedet for at få jeres EDI ordre ind i deres ERP system logge på en almindelig hjemmeside, hvor de byg-e’s mission er at skabe optimale samhandelsbetingelser for byggecentre og leverandører - og med byg-e’s nye løsning kan alle være med

Ditas er indkøbsselskab for 53 andelshavere, som tilsammen ejer 138 byggecentre over hele Danmark. Indkøbsvolumen i selskabet er på ca. 5 mia. kr., mens forretningsleddet omsætter for ca. 8 mia. om året. Ditas er endvidere moderselskab for XL-BYG, som er Danmarks største frivillige markedsføringskæde i byggevarebranchen. ”byg-e har givet vores forretninger mærkbare tidsbesparelser ved handel med EDI. byg-e har hjulpet os med at konvertere ordrerne fra vores forretninger til vores leverandører. Det har gjort, at vi ikke behøver at have et stort antal forskellige formater. Vi kan i stedet sende i ét format til byg-e, som sørger for, at vore leverandører kan læse det i deres egne systemer. Derved skal vi kun aflevere vores ordrer ét sted”, udtaler Søren Kopp Vester, EDI-ansvarlig hos Ditas.

Skaber et overblik Hos byg-e har Ditas også fået adgang til en EDIapplikation til smartphone, som de tilknyttede forretninger kan bruge, når de skal se, om en ordre er blevet sendt afsted. Det er med til at skabe overblik over ordrerne og øge trygheden omkring EDI. Det samme gælder for leverandørerne, som kan følge med i, om deres faktura nu er nået frem.

”Med byg-e’s app til smartphone sparer vore forretninger tid, da de hurtigt kan skabe sig et overblik over ordrerne på app’en i stedet for at hænge i røret hos leverandøren for at høre, om de er nået frem. Samtidigt ved vi, at ordren når frem på det tidspunkt, hvor vi skal bruge den”, udtaler Søren Kopp Vester, EDIansvarlig hos Ditas.

Frigiver ressourcer til værdiskabende opgaver Antallet af samhandelspartnere og transaktioner vokser kontinuerligt hos Ditas, og behovet for automatiske indkøbsprocesser er derfor stigende, da de frigiver tid til mere værdiskabende opgaver for medarbejderne.

15


ByggeBasen

Vejledning i CE-mærkning og lovpligtige dokumenter Danske Byggecentre er – og har længe været – i gang med en storstilet indsats over for leverandørerne i ByggeBasen for at sikre, at alle lovpligtige dokumenter er at finde der.

For at lette arbejdet for leverandørerne med at identificere og indlægge de lovpligtige dokumenter i ByggeBasen har Danske Byggecentre i samarbejde med Dansk Standard udarbejdet en ”Vejledning for CE-mærkning og lovpligtige dokumenter”. Vejledningen redegør for direktiver på byggeområdet, hvilke produkter de omhandler samt hvilke lovpligtige dokumenter, der kræves ved salg af produkterne. Der er i en oversigt over direktiverne desuden

16

links til yderligere information om de enkelte lovpligtige dokumenter, skabelon for en ydevenedeklaration og meget mere. Vejledningen er at finde på forsiden af admin.byggebasen.dk, hvor leverandørernes varevedligehold foregår, ligesom der automatisk vil fremkomme advarsler om krav om lovpligtige dokumenter i systemet, når leverandørerne opretter og vedligeholder varer.

Men det er mindst lige så vigtigt, at DBs medlemmer, som forhandler de pågældende produkter, er orienterede om, hvilke lovpligtige dokumenter de skal kræve at få fra leverandørerne, når de sælger deres varer. Vejledningen kan derfor også hentes på forsiden af www.byggebasen.dk og er til fri afbenyttelse i alle medlemsforretninger.


ByggeBasen

ByggeBasen videreudvikles løbende Der er igen åbnet for nye katalogdataemner, således at ByggeBasen hele tiden er på forkant med lovgivningen og udviklingen i branchen.

Miljøvaredeklaration - EPD Bæredygtighed indgår i den nye Byggevareforordning, som danner grundlag for CE-mærkning. EPD (Environmental Product Declaration) er en metode at dokumentere og deklarere bæredygtigheden for byggevarer. En EPD er en standardiseret og objektiv sammenfatning af information om ressourceforbruget og de miljøpåvirkninger, der er forbundet med produktionen og anvendelse af byggevaren.

Miljøvaredeklaration - EPD – Environmental Product Declaration

i Byggevareforordningen, på sigt også vil blive implementeret i lovgivningen, hvorfor det fra 4. maj 2015 har været muligt at indlægge EPD´er under katalogdata i ByggeBasen.

Energimærkning af apparater og produkter Det er nu også muligt at indlægge energimærkning af apparater og produkter under katalogdata i ByggeBasen.

For at begrænse Europas energiforbrug og klimapåvirkning kan EU stille krav om, at produkter skal energimærkes, når de sælges. Ordningen gælder kun nye produkter, ikke brugte. Formålet med ordningen er at gøre det nemmere for forbrugere at vælge de mest energieffektive produkter.

Mærkningen er delt op i tre: 1. Energipil 2. Energimærke 3. Tekniske data

EPD´er udarbejdes i henhold til ISOstandard 14025 Environmental Labels and Declarations Type III og på grundlag af en livscyklusanalyse (LCA), der redegør for miljødata fra råvareudtag, produktion, brugsfase til bortskaffelse.

Energimærket viser, hvor energieffektivt produktet er. Mærket viser også produktets energiforbrug og andre relevante forhold ved brug af produktet som f.eks. vandforbrug og tørreevne.

Direktivet og forordningerne Energimærkningsdirektivet er det lovmæssige grundlag for at gennemføre energimærkning af produkter. Der kan stilles mærkningskrav til energirelaterede produkter, der enten selv bruger energi, eller som har betydning for energiforbruget, når de bliver brugt, f.eks. vinduer.

Den standardiserede metode skal sikre, at miljøinformation inden for samme produktkategori kan sammenlignes direkte produkt til produkt uafhængigt af landegrænser. Det forventes, at krav til dokumentation af byggevarers bæredygtighed, på baggrund af bestemmelserne

Energimærkningen af hårde hvidevarer, klimaanlæg, fjernsyn, lyskilder, lysarmaturer mv. giver forbrugeren information om produktets energiforbrug.

Energimærket.

Læs mere her

17


FSC

FSC Danmark lancerer nye redskaber til leverandører Et af de mest begivenhedsrige år i FSC Danmarks historie kulminerede i november, da FSC Danmark modtog Forum for Bæredygtige Indkøbs Specialpris 2015 ”for organisationens utrættelige arbejde for bæredygtige indkøb”. Prisen kommer samtidig med, at FSC Danmark lancerer en række værktøjer, som skal hjælpe leverandører af byggematerialer med at udnytte det fulde potentiale af deres certificering både internt og eksternt.

I 2015 fortsatte væksten i antallet af FSCcertificerede byggecentre og trælasthandlere. Det skyldes blandt andet den generelle efterspørgsel på dokumenterbart bæredygtigt træ fra det private og

Tidligere Energi- og Miljøminister Connie Hedegaard overrakte torsdag d. 5. november Specialprisen til FSC Danmarks sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm. Til venstre ses FSC Danmarks formand Thomas K. Isaksen fra Pressens Fællesindkøb.

18

offentlige byggeri. Men det skyldes også, at statens krav om bæredygtigt træ pr. 1. januar 2016 også gælder produkter, der leveres eller anvendes i byggeri eller andre anlæg.

Udnyt certificeringspotentialet i samarbejde med FSC FSC Danmark er en aktiv medlemsorganisation, der lytter til og er i tæt kontakt med de certificerede leverandører og organisationer på markedet. Det gælder også leverandører af byggematerialer. Gennem denne dialog hjælper FSC Danmark leverandører med eksempelvis at løse certificeringsudfordringer, øge det certificerede produktsortiment og blive klædt på til at tale med kunder om FSCcertificeret træ.

Hos FSC Danmark oplever man, at dialogen og samarbejdet resulterer i, at leverandørerne i højere grad får udnyttet det potentiale, der er i deres certificering. Samtidig giver de tætte samarbej-

Om FSC FSC er en international certificeringsordning, som dokumenterer, at træ stammer fra bæredygtige skove og kontrollerede kilder. Udover skovcertificering og sporbarhedscertificering af virksomheder i leverandørkæden kan også projekter FSC-certificeres og opnå uafhængig dokumentation på anvendelsen af træ fra bæredygtige skove. FSC er den eneste globale mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir, som har opbakning fra både anerkendte, internationale NGO’er som WWF Verdensnaturfonden og Greenpeace og store og små virksomheder fra hele verden. www.fsc.dk/byggebranchen der FSC Danmark et stort indblik i branchen og input til udvikling af services og arbejdet med FSCsystemet nationalt og internationalt.

Gratis e-kursus til ansatte i byggecentre og hos leverandører til byggeriet I 2015 blev der udviklet en række nye værktøjer blandt andet via FSC Danmarks Danida-støttede projekt for mere FSC-certificeret træ i dansk byggeri. Der har været et stærkt ønske fra branchen om opkvalificering af medarbejdernes viden omkring FSC og certificering, og FSC Danmark tilbyder nu et


FSC

gratis e-kursus til eksempelvis indkøbere og sælgere i landets byggecentre og hos de øvrige leverandører af byggematerialer: ”I rigtig mange tilfælde får tømreren sin første viden om ”certificeret træ” ude hos den lokale trælasthandel. Og han/hun forventer, at sælgeren ved noget om det emne. Derfor er det helt afgørende, at personalet ude i butikkerne er klædt på til at tage snakken med tømreren og har en god grundviden om certificeret træ. Vi oplever, at både de store kæder og de selvstændige trælasthandlere har samme opfattelse og er derfor glade for, at vi nu kan tilbyde et gratis e-kursus til de relevante medarbejdere”, siger Morten Brodde fra FSC Danmark.

Udover e-kurset hjælper FSC Danmark også leverandører med at udvikle indkøbspolitikker for certificeret træ og finde alternative FSC-certificerede tropiske træarter. I 2016 fortsætter FSC Danmark det særlige fokus på byggeriet med blandt andet gå-hjem-møder for rådgivere og entreprenører og samarbejde med leverandører.

Gratis tilbud og værktøjer til leverandører Online kursus om FSC og certificering for eksempelvis sælgere og indkøbere. Online database med inspiration til at finde alternative tropiske træarter. Faktaark til eksempelvis indkøbere og sælgere (”generelt om FSC” og ”byggeri”). Hjælp til at udvikle indkøbspolitik for certificeret træ og andre tilbud. Branding og marketingværktøjer for certificerede virksomheder.

Markedsføringsmateriale om FSC, som kunderne forstår I 2015 lancerede FSC International et nyt FSC-logo og tilhørende grafik, som visuelt fortæller, hvad FSC går ud på: at sikre verdens skove til fremtidens generationer, så både dyr og mennesker kan leve af og med verdens skove. Logoet erstatter ikke det nuværende FSC-logo, men er et gratis tilvalg, man som certificeret leverandør kan gøre brug af for bedre at kunne fortælle deres kunder, hvilken betydning det har at vælge FSCcertificerede produkter.

Udover det nye logo er en lang række markedsføringsmaterialer tilgængelige for leverandørerne – lige fra in-store materialer og annoncer til film og bordstandere. Materialerne er udviklet af et førende engelsk bureau på baggrund af den største globale markedsundersøgelse i FSC’s historie.

Man skal selv afholde udgiften til at producere de trykte materialer, men skabelonerne er frit og gratis tilgængelige og kan tilpasses den enkelte virksomhed.

Læs mere om FSC og FSC Danmark på www.fsc.dk. FSC’s nye logo, som FSC-certificerede leverandører kan bruge til at fortælle kunderne, hvilken betydning FSC har i skoven.

19


PEFC

Byggemarkeder bliver PEFC certificeret på stribe I 2015 har PEFC oplevet en øget interesse for certificering fra byggemarkederne - et vigtig led til at sikre forbrugerne bæredygtige produkter.

Det vigtigste ved en PEFC certificering er, at træet kan følges hele vejen til forbrugeren, og er et led ikke PEFC certificeret, har forbrugeren ingen garanti for, at varen er et bæredygtigt produkt. PEFC Danmark kalder det sporbarhed – det vil sige, at forbrugeren er sikret, at træet kan sporers tilbage til skoven.

PEFC certificering starter i skoven, hvor skovejeren sørger for at fælde træerne og plante nye i et tempo, så skoven ikke tager skade. Træet bliver fældet i skoven og er nu klar til næste led, det kan være på et savværk eller hos en producent, som forarbejder træet. Mange produkter ender hos de danske byggecentre, som er i direkte kontakt med forbrugerne – det er her, at de dygtige rådgivere er i kontakt med kunderne, og de har et solidt produktkendskab og kan udpege de bæredygtige produkters kvaliteter. I PEFC Danmark er vi glade for, at flere byggemarkeder bliver certificeret, så forbrugerne og det offentlige er sikret i det sidste led.

Køb grønt og byg grønt Et af de budskaber, som PEFC Danmark daglig arbejder med, er, at bæredygtighed kan tænkes ind alle steder. Det handler om at træffe nogle valg, når papir skal indkøbes til virksomheden, når facaden på huset skal skiftes, og når designstolen købes. Det handler også om, at de valg, vi træffer, har betydning for de kommende generationer, for vores miljø og natur. PEFC Danmark er tilstede, når det offentlige inviterer til dialog om bæredygtighed, og vi er til stede, når arkitekter, ingeniører og mange andre med interesse for bæredygtighed mødes på Building Green.

PEFC på Facebook PEFC Danmark er nu at finde på Facebook. Vi ønsker at skabe opmærksomhed om bæredygtighed, om PEFC Danmarks aktiviteter samt dele nyheder fra ind- og udland. Vi håber, I vil dele jeres nyheder, "like" og kommentere vores opslag. Allerede nu kan I finde artikler om bæredygtighed, og vi håber, I vil dele gode historier med os. Se mere på www.facebook.com/pefcdanmark

er i vækst - en vækst vi i PEFC Danmark også oplever. PEFC Danmark vil sikre, at bæredygtigt træ er en del af tankesættet hos forbruger og virksomheder. I 2016 vil I kunne møde os på BYGGERI’16, og vi glæder os til at komme i dialog med jer.

PEFC internationalt Building Green var i 2015 vel repræsenteret af PEFC certificerede virksomheder, og det var en fornøjelse at se og høre, hvordan bæredygtighed til stadighed

20

PEFC har vokseværk og er verdens største certificeringssystem for bæredygtig skovdrift. PEFC International har eksisteret siden 1999, og i 2015 blev Indi-


PEFC

en det 40. medlem - og flere er på vej. Kinas hjemmemarked for træ er i vækst. Træ, der tidligere blev forarbejdet og sendt ud af landet, bliver i dag solgt på det kinesiske hjemmemarked. Kina har fået øjnene op for bæredygtighed, hvilket vil have en enorm betydning for den globale bæredygtighed, ikke mindst, fordi Kinas skovareal er et af verdens største.

5 gode grunde til at blive PEFC- certificeret 1. Overholder krav fra EUTR. 2. Stå stærkt overfor dine offentlige kunder. 3. Giv din virksomhed en bæredygtig profil. 4. Køb ansvarligt.

PEFC har været repræsenteret i Kina igennem flere år og har oplevet massiv vækst i både skovareal og CoC.

5. Internationalt kendt ordning.

Nye ansigter i PEFC Danmark 2015 blev året, hvor PEFC Danmark fik to nye ansigter, men også et år hvor to dedikerede personer sagde farvel. PEFC Danmark vil gerne sige tak til Tanja Olsen, tidligere sekretariatsleder, og Niels Peter Dalsgaard Jensen tidligere bestyrelsesformand for PEFC Danmark. Ny bestyrelsesformand for PEFC Danmark er Palle Thomsen, som er et kendt ansigt i byggebranchen og som i mange år har været en del af PEFC Danmark. Palle Thomsen er adm. direktør for Brancheforeningen Danske Byggecentre, og PEFC Danmark ser frem til et godt samarbejde. Morten Thorøe er ny sekretariatsleder og skal blandt andet sikre, at de certificerede skove og virksomheder får den fornødne rådgivning og service omkring deres certificering og samtidig sikre et godt forhold til PEFC Danmarks interessenter.

21


Økonomi

Økonomisk tilbageblik Siden sidste generalforsamling har dansk økonomi været i kontinuerlig fremgang. Bruttonationalproduktet er vokset hvert kvartal siden 1. kvartal 2014 og er i dag knap to procent højere, end da vi begyndte 2014.

Fremgangen i BNP kan også ses i beskæftigelsen, som samlet er steget med 3,5 procent siden 2014, og særligt inden for byggeriet har udviklingen været positiv med en beskæftigelsesfremgang på næsten fire procent. Fremgangen lader sig dog vente på sig i forhold til boliginvesteringer og påbegyndt byggeri, som endnu ikke viser bedring i forhold til niveauet for 2014.

Nationaløkonomien Som sagt er bruttonationalproduktet inde i en positiv udvikling, om end vækstraterne ikke er prangende, så er der tegn på, at udviklingen går i den rigtige retning. Det Økonomiske Råd vurderer således, at BNP samlet set vil stige med cirka halvanden procent i 2015 og cirka to procent i 2016, hvilket er tæt på det ønskede niveau. Den positive udvikling er i høj grad drevet af stadig meget lave oliepriser, en lempelig pengepolitik og

Væksten begynder efterhånden at få momentum. 22

deraf følger meget lave renter. Således er renteniveauet reelt stadig negativt, hvilket det har været siden marts.

De danske byggecentre Omsætningen hos Danske Byggecentres medlemmer, som igennem ca. 380 forretninger tegner sig for ca. 75 procent af markedet, var i 2. kvartal 2015 på 6,3 mia. kr. heraf kom ca. 70 procent fra salg til professionelle.

Salget til professionelle tegner sig for næsten 2/3-dele af byggecentrenes omsætning .


Økonomi

Beskæftigelse

Byggeriet

Den samlede beskæftigelse i Danmark er i perioden steget med cirka 3,5 procent.

Stigningen i byggebeskæftigelsen afspejler sig ikke i danskernes investeringer i boliger, som er faldet med næsten tre procent siden 1. kvartal 2014. Denne afmatning i investeringerne er blandt andet en afspejling af faldende nybyggerier.

Byggeriet har været lidt langsommere om at komme i omdrejninger, men 2015 har været rigtig godt. Siden 1. januar er beskæftigelsen steget med cirka 5.500 personer, hvilket svarer til en stigning på cirka fire procent.

forventning, at både antallet af nybyggerier og de samlede boliginvesteringer vil stige, i takt med at udviklingen i den generelle økonomi fortsætter de positive takter og generelle vækst.

Det faldende niveau for nybyggerier og boliginvesteringer afspejler sig også i antallet af konkurser, som er noget over niveauet for 2014. Men det er vores

Byggebeskæftigelsen stiger støt.

Stadig mange konkurser i byggeriet .

23


FUT

Postkort fra Sverige – fra frø til hylde Det er endelig blevet en realitet, at FUT nu er på skoleskemaet som valgfag - hos både Mommark BCSYD og Handelsfagskolen i Odder. Her får du et indblik i faget – en studietur til Sverige - fra elevernes side.

En del af eksamensopgaven var at skrive en form for et postkort om, hvad de oplevede på turen til Sverige. Det blev gjort i hjemmesideprogrammet Wordpress, hvorved eleverne også fik mulighed for at spidse deres IT færdigheder af.

Selve valgfaget ”fra frø til hylde” blev skudt af den 6. oktober, hvor dagen stod på undervisning og social hygge om aftenen. Turen varede til fredag aften, og dagene gik med virksomhedsbesøg hos tre forskellige virksomheder. Her er et uddrag fra postkortene, eleverne har sendt:

Kære FUT Tak fordi I vil sende os på en kanon lærerig tur. Det startede alt sammen i tirsdags, hvor vi havde en lærerig dag på skolen, hvor vi blev sat ind i fagets indhold. Om aftenen stod den på bowling. Det er dejlig med afslapning inden dagen spidser til i morgen med en lang køretur. Onsdagen blev skudt i gang kl. 7.00 med en lang bustur mod første virksomhedsbesøg. Sæderne er dog behagelige, så vi klager ikke ;-) Den første ting på dagsordenen var en tiltrængt svensk frokost. Herefter blev vi delt op i to grupper, som blev ledt rundt på fabrikken. Vi fik trafikveste på - safety first naturligvis. Vi var meget imponerede over det store lager, og vi blev fortalt at “orden” er blandt kerneværdierne hos denne virksomhed - og det må man sige, at der var på deres lager. Ganske enkelt imponerende. Produktionen i Båstad var utrolig effektiv. Det meste var styret af robotter, og selv palleløfterne var selvkørende. Der var dog også masser af personale til at lave specielle tilretninger, som maskinerne ikke kunne håndtere. Vores besøg sluttede af med en præsentation af virksomheden.

24


FUT

Torsdagen Om torsdagen skulle vi tidligt op, præcis 05.45, for at køre mod Eksjö, hvor vi besøgte et savværk. Vi startede ude i skoven, hvor vi så maskinerne fælde de store træer. Derefter var vi rundt på matriklen og se de store træstammer blive til små forskallinger. Til sidst besøgte vi savværket, som vi fandt meget imponerende. Det savværk vi besøgte, startede i 1941 og i dag, er alt deres træ FSC og PEFC godkendt. De arbejder fra kl. 5.00 om morgenen til 24:00, i to hold. De fælder ca. 500 m3 træ om dagen og har i øjeblikket 60.000 m3 træ på lager. Derudover har de startet et nyt tiltag, hvor de laver alle dele, du skal bruge til et hus. Alt man skal gøre er at sætte facade, ydervægge og taget sammen. De har 32 standard modeller af huse. De 32 modeller findes i 1 plans, 1½ plans og 2 plan og med størrelser på op 236 m2. Om aftenen fik vi billetter til en ishockeykamp i den bedste svenske liga, hvor vi så HV71 tabe skuffende 2-4. Det var dog rigtig dejligt med afslapning, social hygge og en enkelt fadbamse til kampen. Efter en kanon spændende ishockeykamp tog vi tilbage til hotellet og så Danmark ligeledes tabe skuffende til Portugal.

Fredagen Fredag blev der endelig mulighed for at sove længe. Efter en lang nattesøvn gik bussen kl. 9.15 mod Forserum, hvor den stod på endnu et virksomhedsbesøg. Her bliver der primært produceret døre. Vi blev modtaget af tre medarbejdere, som gav os en rundvisning af deres produktion. På matriklen lavede man endda selv de teknologiske test, om lydkravene nu er overholdt osv. De fortalte, at de ikke producerede deres brandkarme, som følger med til deres branddør. Brandkarmene kommer fra deres lagre/produktioner i Baltikum landene. Da rundturen var færdig, gav virksomheden frokost, og kl. 13.00, efter en fantastisk spændende og lærerig tur til Sverige, vendte bussen mod Danmark.

Kærlig hilsen,

Eleverne fra Mommark BCSYD og Odder Handelsfagskole. 25


Bestyrelser og udvalg

Bestyrelser og udvalg

Danske Byggecentres administration Danske Byggecentre kan kontaktes hver dag mellem kl. 9.00 og kl. 16.30 på tlf. 45 80 78 77, email db@bdb.dk eller via brev på adressen: Egebækvej 98, 2850 Nærum. Kompetente og serviceorienterede medarbejdere i Danske Byggecentres administration yder i det daglige professionel og målrettet medlemsbetjening over for Danske Byggecentres medlemmer. Danske Byggecentre er også sekretariat for følgende foreninger: 

Organisationen ByggeBasen FmbA

byg-e a/s

byg-e.net a/s

FUT- Foreningen for Unge Trælastfolk

ØTD – Østdanske Trælasthandleres Dispositionsfond af 1987 Her yder Danske Byggecentres administration ligeledes en faglig og målrettet service over for medlemmer og interessenter.

26

ansvarlig for markedsføringen af Danske Byggecentres og relaterede foreningers og fondes hjemmesider. Foreningskonsulent, Jakob Orbesen email: jo@bdb.dk Udvikling af økonomiske markedsanalyser og kommunikation. Foreningskonsulent, Stephan Schytt Thomsen email: st@bdb.dk Udvikling, markedsføring og kommunikation i Danske Byggecentre og byg-e a/s. Sekretær, Marianne Mouritzen email: mm@bdb.dk Daglig administration af Danske Byggecentres sekretariat samt sekretariatssekretær for FUT.

IT-koordinator, Abdi Abdullahi email: aa@bdb.dk Daglig support af byg-e og EDI tilslutning. Projektmedarbejder, Maj-Britt Kruse Hansen email: mkh@bdb.dk ”Manuelt check” af nyoprettelser og ændringer samt systematisk gennemgang af data i ByggeBasen. Studentermedhjælper, Sofie Jersie Olsen email: sjo@bdb.dk Support og IT-design. Studentermedhjælper, Kamilla Hyldgaard email: kh@bdb.dk Projektmedarbejder for PEFC Danmark.

Kontorassistent, Line Petersen email: lp@bdb.dk

Barselsvikar, Nina Skou email: ns@bdb.dk Projektmedarbejder for PEFC Danmark.

Daglig servicering og administration af Danske Byggecentres, ByggeBasens og FUTs medlemmer. Varetager opdatering af medlemsdata og support på ByggeBasen.

IT-studentermedhjælper, Arkadiusz Szczygiel email: as@bdb.dk Support og drift.

Adm. direktør, Palle Thomsen, MBA email: pt@bdb.dk Direktør for ByggeBasen FmbA, byg-e a/s, byg-e.net a/s og for ØTD Fonden af 1987.

Marketingassistent, Mette H. Jensen email: mhj@bdb.dk

Sektorchef, Ingelise Alsø email: ia@bdb.dk Administrativ koordinator af BYGGERI-messen samt kurser og konferencer i Danske Byggecentre. Ansvarlig for ByggeBasens udvikling. Ligeledes

Systemadministrator, Paul Jacobsen email: pj@byg-e.dk Ansat af byg-e a/s. Varetager den tekniske side af e-handelssystemet byg-e.dk.

Projektmedarbejder på BYGGERI-messen, ByggeBasen og byg-e.

Studentermedhjælper, Nicholas Johansen email: nj@bdb.dk Webudvikling. Eksterne medarbejdere – support på ByggeBasen email: byggebasen@eg.dk DB-supportkonsulent John Nørhave DB-supportkonsulent Tommy Rømer


Bestyrelser og udvalg

Danske Byggecentres bestyrelse Danske Byggecentres bestyrelse består af fem repræsentanter samt to suppleanter. Repræsentanterne vælges for to år ad gangen, mens suppleanterne vælges for ét år. Tømmerhandler, Poul Erik Grønfeldt XL-BYG Grønfeldt A/S Formand

Regionsdirektør, Jens Jensen Bygma Sjælland Næstformand

Ingelise Alsø Danske Byggecentre Repræsentant for Danske Byggecentre Michael Buhl XL-BYG CF Petersen & Søn A/S Repræsentant for Danske Byggecentre Klaus Lund XL-BYG Thyholms Tømmerhandel A/S Repræsentant for Danske Byggecentre Jørgen Holmgaard STARK Repræsentant for Danske Byggecentre

Byggecentre, og Danske Byggecentres direktør er ligeledes direktør for ByggeBasen. Tømmerhandler Poul Erik Grønfeldt XL-BYG Grønfeldt A/S Repræsentant for Danske Byggecentre Formand Direktør Keld Ove Jensen Timberman Denmark A/S Repræsentant for DI Byg Næstformand

Preben Nielsen Bygma Gruppen A/S Repræsentant for Danske Byggecentre

Adm. direktør Peter H. Christiansen Bygma A/S Repræsentant for Danske Byggecentre

Sales Development Director, Ole Dahl STARK

Claus Beier Jeld-Wen Door Solutions Udstillerrepræsentant

Suppleanter til DBs bestyrelse: 1. suppleant: Hans Andersen, Bygma Midt 2. suppleant: Britta K. Stenholdt, STARK

Lars Peetz-Schou Rationel Vinduer A/S Udstillerrepræsentant

Adm. direktør Søren P. Olesen DT Group/STARK Repræsentant for kæderne

Messeudvalget

Peer Leth Troldtekt A/S Repræsentant for DI Byg

Tømmerhandler, Michael Buhl XL-BYG CF Petersen & Søn A/S Adm. direktør, Carsten Ludvig Johannes Fog A/S

Messeudvalget består af ni personer, som varetager planlægningen af BYGGERI-messen. BYGGERI’16 afholdes 1. - 4. marts 2016 i MESSE C, Fredericia. Palle Thomsen Danske Byggecentre Formand

ByggeBasens bestyrelse ByggeBasens officielle navn er Organisationen ByggeBasen FmbA. Bestyrelsen består af ni personer, der repræsenterer henholdsvis DBs medlemmer, leverandører og kæder. Den daglige ledelse varetages af Brancheforeningen Danske

Bussines director Lars Hørberg Rockwool A/S Repræsentant for DI Byg Adm. direktør Carsten Ludvig Johannes Fog A/S Repræsentant for Danske Byggecentre Direktør Flemming Petersen XL-BYG Rold Trælasthandel A/S Repræsentant for Danske Byggecentre

27


Bestyrelser og udvalg

Adm. direktør Thorbjørn Sejer Jensen Ditas a.m.b.a Repræsentant for kæderne Direktør Mette Brøndum Lindab A/S Repræsentant for DI Byg Styregruppe: Branchedirektør Elly Kjems Hove DI Byg Adm. direktør Palle Thomsen Danske Byggecentre

byg-e a/s’ bestyrelse byg-e’s bestyrelse består af seks repræsentanter. Den daglige ledelse varetages af Danske Byggecentre, og Danske Byggecentres direktør er ligeledes direktør for byg-e a/s. Tømmerhandler Poul Erik Grønfeldt XL-BYG Grønfeldt A/S Formand

28

Adm. direktør Carsten Ludvig Johannes Fog A/S Sales Development Director Ole Dahl STARK Adm. direktør Palle Thomsen Danske Byggecentre

byg-e.net a/s’ bestyrelse byg-e.net’s bestyrelse består af fem repræsentanter. Repræsentanterne vælges for to år ad gangen. Danske Byggecentres direktør er ligeledes direktør for byg-e.net a/s. Tømmerhandler Poul Erik Grønfeldt XL-BYG Grønfeldt A/S Formand Regionsdirektør Jens Jensen Bygma Sjælland Næstformand

Regionsdirektør Jens Jensen Bygma Sjælland Næstformand

Tømmerhandler Michael Buhl XL-BYG CF Petersen & Søn A/S Adm. direktør Carsten Ludvig Johannes Fog A/S

Tømmerhandler Michael Buhl XL-BYG CF Petersen & Søn A/S

Sales Development Director Ole Dahl STARK

Bestyrelsen for Østdanske Trælasthandleres Dispositionsfond af 1987 Fonden blev i 1987 stiftet af trælasthandlere, som var organiseret under Brancheforeningen Danske Byggecentre i Østdanmark. Fondens formål er at yde økonomisk støtte til uddannelse af medarbejdere og ledere i DBs medlemsforretninger i Østdanmark. Ligeledes gives støtte til personer, der har arbejdet i Danske Byggecentres medlemsforretninger som chefer eller overordnede funktionærer, eller sådanne personers enker eller uforsørgende børn. Direktør Torben Svendsen Corporator Holding ApS Formand Direktør Jørgen Andersen JA XL-BYG BYGGELAND

Adm. direktør Peter H. Christiansen Bygma A/S Adm. direktør Carsten Ludvig Johannes Fog A/S Sales Development Director Ole Dahl STARK Sekretariat: Adm. direktør Palle Thomsen Danske Byggecentre


Bestyrelser og udvalg

Danske Byggecentres repræsentation i råd, nævn og udvalg Branchepanelet Adm. direktør, Palle Thomsen Danske Byggecentre Foreningskonsulent, Jakob Orbesen Danske Byggecentre Fagudvalget under branchepanelet Foreningskonsulent, Jakob Orbesen Danske Byggecentre ByggeBasen projektgruppe Afdelingsleder, Erling Carlsson Bygma Vareadministration Intern salgsmedarbejder, Susanne Holst Timberman Denmark A/S Afdelingschef, Karen Pagh EG Data Inform Fælles IT, Dorthe Bossen Ditas Kalkulationschef, Thomas Sørensen STARK Kategorikoordinator, Lasse Åkerström Optimera

Sektorchef, Ingelise Alsø Danske Byggecentre Byggeteknisk udvalg, Bygningskultur Danmark Sektorchef, Ingelise Alsø Danske Byggecentre

Bygningskultur Danmark Adm. direktør, Palle Thomsen Danske Byggecentre Dansk Kildemærkningsf Forum Adm. direktør, Palle Thomsen Danske Byggecentre Foreningskonsulent, Jakob Orbesen Danske Byggecentre

Det Digitale Byggeri Adm. direktør, Palle Thomsen Danske Byggecentre Sektorchef, Ingelise Alsø Danske Byggecentre Connect & Construct Europæiske Digitalt Byggeri Adm. direktør, Palle Thomsen Danske Byggecentre Realdanias Repræsentantsskab Adm. direktør, Palle Thomsen Danske Byggecentre DB12 Styreguppe Økonomidirektør, Henrik Bodin Ditas Tømmerhandler, Michael Buhl XL-BYG CF Petersen A/S

Tømmerhandler Poul Erik Grønfeldt XL-BYG Grønfeldt A/S Adm. direktør, Carsten Ludvig Johannes Fog A/S

Indkøbsdirektør, Preben Nielsen Bygma Advokat, Mark Gall Bech-Bruun Advokat, Peter Stig Jakobsen Bech-Bruun Adm. direktør, Palle Thomsen Danske Byggecentre Foreningskonsulent, Jakob Orbesen Danske Byggecentre Det Rådgivende Udvalg for Videncenter for Energibesparelser i Bygninger Sektorchef, Ingelise Alsø Danske Byggecentre ETTF (European Timber Trade Federation)Bestyrelsesmedlem Adm. direktør Palle Thomsen Danske Byggecentre Tømmerhandler Poul Erik Grønfeldt XL-BYG Grønfeldt A/S FUTs sekretariat Sekretær, Marianne Mouritzen Danske Byggecentre Følgegruppen vedr. CPR i Energistyrelsen (CEmærkning af byggevarer i EU) Foreningskonsulent, Jakob Orbesen Danske Byggecentre International Softwood Conference Tømmerhandler, Poul Erik Grønfeldt XL-BYG Grønfeldt A/S 29


Bestyrelser og udvalg

Adm. direktør, Palle Thomsen Danske Byggecentre Komité vedr. reduktion af administrative byrder på byggeområder, Erhvervsstyrelsen Adm. direktør, Palle Thomsen Danske Byggecentre Kontaktudvalg for Skoven i Skolen Adm. direktør, Palle Thomsen Danske Byggecentre

Kontraktudvalget vedr. Nordiske Kontrakter Adm. direktør, Palle Thomsen Danske Byggecentre Nordisk Database samarbejde Adm. direktør, Palle Thomsen Danske Byggecentre Nordisk EDI Forum Adm. direktør, Palle Thomsen Danske Byggecentre Opmand – Syn og Skøn Torben Larsen Organisationsudvalget for Brancheaftale om Taglægter Adm. direktør, Palle Thomsen Danske Byggecentre Organisationsudvalget for Brancheaftale om træplader til tage Adm. direktør, Palle Thomsen Danske Byggecentre Foreningskonsulent, Jakob Orbesen Danske Byggecentre

30

PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes – Danmark Formand Adm. direktør, Palle Thomsen Danske Byggecentre Træ.dk Bestyrelsesmedlem Regionsdirektør Jens Jensen Bygma Sjælland

UFEMAT (European Association of National Builder’s Merchants Associations) Bestyrelsesmedlemmer Tømmerhandler Poul Erik Grønfeldt XL-BYG Grønfeldt A/S Adm. direktør, Palle Thomsen Danske Byggecentre Styregruppen for www.EUTR.dk Foreningskonsulent, Jakob Orbesen Danske Byggecentre


Indhold

Indhold Nøglen til din branche - Danske Byggecentres hjemmesider og sociale medier 2

Forord Væksten skal ud i hele Danmark

4

Samarbejder - tilskud til uddannelse om energirenovering

5

Løst og fast fra årets gang

6

Årets leverandør 2016 - den gode samarbejdspartner

Grønt fokus

12

Meld dig til Byggecenterdag

13

byg-e

Danske Byggecentres debut på folkemødet på Bornholm

Årets leverandør 2015 - den gode samarbejdspartner

12

3

Beretning

Ny branchevejledning slår fast at kørsel i åbne haller fortsat er tilladt

Besøgsregistrering på standen

7

9

BYGGERI’16 BYGGERI’16 udvider…

10

BYGGERI’16 app viser vej

11

Økonomisk tilbageblik

Alle kan handle med EDI

14

EDI konvertering for DITAS

15

ByggeBasen Vejledning i CE-mærkning og lovpligtige dokumenter

16

ByggeBasen videreudvikles løbende

17

22

FUT Postkort fra Sverige - fra frø til hylde

FSC 8

Økonomi

24

Bestyrelser og udvalg Danske Byggecentres administration

26

Danske Byggecentres bestyrelse

27

Messeudvalget

27

ByggeBasens bestyrelse

27

byg-e a/s’ bestyrelse

28

byg-e.net a/s’ bestyrelse

28 28

FSC Danmark lancerer nye redskaber til leverandører

18

Bestyrelsen for ØTD Fonden

Markedsføringsmateriale om FSC, som kunderne forstår

19

Danske Byggecentres repræsentation i råd, nævn og udvalg 29

PEFC

Indhold

31

Byggemarkeder bliver PEFC certificeret på stribe 20

31


Årsberetningen 2015 er udgivet af Brancheforeningen Danske Byggecentre Egebækvej 98, 2850 Nærum Tlf. 45 80 78 77 Email db@bdb.dk www.bdb.dk Cvr. 84870714 Hjemstedskommune: Rudersdal

Redaktionen afsluttet 16. december 2015 Art direction og grafisk tilrettelæggelse: Danske Byggecentre Billeder: Brancheforeningen Danske Byggecentre, branchens imagekampagne, ColourBox

Brancheforeningen Danske Byggecentres Årsberetning 2015  
Brancheforeningen Danske Byggecentres Årsberetning 2015