Page 1

bus gasinet ma No 04 / april 2011

danske Busvognmænd

side 24

Fjernbusser – en succeshistorie

læs også 12. Inspirationsmekka 18. Hvad blev der af Bandag? 26. svar på tipskuponen

: a m te

teknologien gror Fra side 6

danske Busvognmænd for alle, der udfører erhvervsmæssig buskørsel

Danske Busvognmænd

/ 01


Et Daimler mærke

Emne

En alsidig 100 % original Mercedes-Benz Sprinter til handicap- og turistkørsel. Vore originale Sprintere kan nemt og hurtigt ændres til forskellig kørsel via den fleksible Stoleindstilling, og den høje komfort sikrer passagererne en behagelig og problemfri kørsel. Er du interesseret i en ny original Mercedes-Benz Sprinter eller andre Mercedes-Benz busser, så kontakt EvoBus Danmark A/S – Poul Nielsen på tlf. 56 37 00 42 eller John Greisen på tlf. 76 27 03 10. www.mercedes-benz.dk/busser

år med Innovation 02 / Danske Busvognmænd


LederEmne / Indhold

Grøn kørsel, god økonomi

I

busbranchen roser vi ofte os selv af at være den grønneste og mest miljøvenlige transportform. ”Én bus kan erstatte 25 biler! Og bruger slet ikke så meget brændstof som et fly!” Oven i købet har vi miljøzoner og partikelfiltre, så det lokale miljø i byerne skånes for bussens partikeludslip. Det minder vi trofast vores kunder og politikerne om, når vi skal fortælle, hvorfor man skal vælge bussen, eller hvorfor politikerne skal sikre erhvervet så gode vilkår som muligt. Så kan det vel ikke være bedre? Jo, det kan det. Både af hensyn til miljøet og af hensyn til vognmandens økonomi. Og dette blad rummer nogle gode eksempler på hvordan.

Lasse Repsholt Konsulent, cand. scient pol.

En gammel traver er chaufførens miljørigtige kørsel. Uddannelse og øget opmærksomhed på dette område er godt. IT-understøttede systemer, der kan bruges til løbende at indsamle, registrere og kommunikere viden, der gør det nemmere for chaufføren at reducere brændstofforbruget, er nu på vej i de nye busser, og ældre busser kan også opgraderes på det punkt. Når literprisen for autodiesel nu har ligget et godt stykke over 10 kr. de seneste fire måneder, bør det også motivere til at tænke i de baner. Mange har tilsyneladende glemt, at selv bussens dæk kan være mere eller mindre miljøvenlige. Regummiering, genanvendelse og miljøvenlig bortskaffelse af dæk er muligheder, hvis man som busvognmand vil satse på grøn kørsel og god økonomi. Den forgange måned satte også fokus på et emne, der fylder meget, når vi taler om busser og miljø – nemlig partikelfiltrene og deres virkning i miljøzonerne. I en TV-udsendelse blev der rejst tvivl om, hvorvidt bussernes partikelfiltre virker efter hensigten. Man kan ikke på baggrund af en TV-udsendelelse konstatere, om det reelt er tilfældet eller ej. Til gengæld er jeg overbevist om, at vi som busbranche er bedst tjent med at køre med partikelfiltre, der virker som de skal - eller bedre. Desuden kan jeg ikke forestille mig, at man som vognmand investerer så mange penge og så meget tid i partikefiltre uden derefter at sikre sig, at det reelt virker. Det ville da hverken være grøn kørsel eller god økonomi.

Lasse Repsholt

20 Indhold

06

18

04 Kort Nyt

16

06 Hvor er min bus?

18 Hvad blev der egentlig

08 Bussens fremtid er digital 10 Grøn kørsel giver sort bundlinje 12 Inspirationsmekka for nye destinationer 14 Navne

Kort Nyt

af Bandag?

20 Regummierede dæk er miljøvenlige

22 Kort Nyt

24 28

Paragraf i fokus

30

Nostalgihjørnet

32 Fyraftenstræf hos

Nordisk Dæk Import

23 Info

24 Fjernbusserne 26 Svar til Tip en 13’er Danske Busvognmænd

/ 03


Kort Nyt

Ko rt

nYt 22%

Turistbusserne har ikke før haft adgang til en statistik over, hvor meget af deres kørsel, der foregik i udlandet. Det har de nu. En undersøgelse lavet af Danmarks Statisk og Vejdirektoratet i samarbejde med Danske Busvognmænd har nu givet adgang til disse tal. De viser, at knap en fjerdedel af turistbussernes kørsel foregår i udlandet, nemlig 22 %.

dem, der bruger den kollektive trafik, er tilfredse Nye undersøgelser viser, at dem, der bruger den kollektive trafik er tilfredse med den, mens dem, der aldrig har sat en fod i bus, metro eller tog hører til de mest utilfredse. Og selvom kunderne er glade for, at de kan bruge én og samme billet i til de forskellige transportmidler, vil de være kede af ensartede regler, hvis det betyder at de gode tilbud som fx gratis cykel med stog, falder væk.

uddannelsekrav og krav om økonomi fastholdes transportminister Hans Christian schmidt (v) har fremsat sit forslag om en ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel, hvor bl.a. krav om økonomi og uddannelse fastholdes som tidligere. ”vi er glade for, at ministeren har valgt at holde fast i både krav om økonomi og uddannelse. det sikrer en høj standard i branchen,” siger steen Bundgaard, adm. direktør danske Busvognmænd.

insPiration til nY destination – esbjerg Det firestjernede Hotel Britannia i Esbjerg har i januar måned lanceret sin første opholdspakke med store rabatter for busgrupper. Hotellet ligger i hjertet af Esbjerg med udsigt til Heerups have. Esbjerg byder bl.a. på oplevelser langs Vadehavet, hvor man i efteråret kan overvære sort sol med tusindvis af stæreflokke. Hotel Britannia kan via et tæt samarbejde

04 / Danske Busvognmænd

med turistkontorerne i Ribe og Esbjerg være behjælpelig med udflugtsprogram og bestilling af guider, der dækker hele området fra Fanø til Møgeltønder. læs mere på: http://britannia.gte.dk/ januar-tilbud/ eller kontakt nikolaj Pedersen på 7513 0111


Annonce

Scania OmniExpress – løser mange af dine udfordringer

Bekymringer er roden til dårlig søvn. Derfor har vi bygget en bus, der løser mange af dine udfordringer. OmniExpress er den perfekte mellemting mellem en kompakt landevejsbus og en komfortabel turistbus. Det gør den ekstrem anvendelig til de fleste af de transportopgaver, dagligdagen byder på. Fra kørsel med krydstogtgæster til

kørsel med elever til svømmehallen. Du kan få den med 5- eller 6-cylindret motor. Uanset hvilken du vælger, får du Scanias legendariske support med i købet. Så kan du sove helt trygt om natten. Vi kommer gerne forbi og giver en prøvetur. Ring til Dan Schroeder på tlf. 2551 8083 eller til Carsten Sørensen på tlf. 2551 8090.

www.scania.dk Danske Busvognmænd

/ 05


GPS

Hvor er min bus? Af: Mikael Hansen - mail@imagita.dk / Foto: ColourBox

GPS er i de senere år blevet hvermandseje. For den professionelle transportbranche rummer GPS-værktøjet mange muligheder for at effektivisere kørsels-ruterne, forbedre sikkerheden for køretøj og personale - og give en hidtil ukendt præcision i dokumentationen af de udførte kørselsopgaver.

G

PS i en turistbus giver informationer om bussens bevægelser på fjerne destinationer og kan aktivt bruges til at koordinere møder mellem flere busser - og angive præcise ankomsttider til samarbejdspartnere og passagerer.

Flådestyring med udgangspunkt i præcis positionering er på rekordtid blevet et uundværligt værktøj til alle slags buskørsel. Og udviklingen af gode digitale vejkort har gjort flådestyringssystemerne meget brugervenlige og overskuelige.

GPS i en rutebus giver informationer til passagererne i bussen om næste stoppested og den resterende ventetid til dem, der står ved stoppestedet.

Planlægning og driftsovervågning

GPS i en minibus eller liftbus bruges til at optimere dagens ruteplanlægning i forhold til indkomne bestillinger - og til hurtig, præcis besked om afhentninger og afleveringer af de visiterede brugere. GPS viser selvfølgelig også den nemmeste vej til ønskede adresser.

”Flådestyring med udgangspunkt i præcis positionering er på rekordtid blevet et uundværligt værktøj til alle slags buskørsel.” 06 / Danske Busvognmænd

IT-systemer til ruteplanlægning og bestilling giver sammen med GPS mulighed for at optimere ruteplanlægningen. Det har specielt vist sin store værdi i handicap- og specialkørsel, hvor individuelle bestillinger kan koordineres og effektiviseres uden, at det går ud over serviceniveauet. Mest vidtgående sker det i trafikselskabernes Flextrafik. Samkørsel og fleksible afhentningstider er nogle af de skruer, Flextrafik anvender for at optimere kørslen. Dagens kørsler sendes digitalt til de enkelte vogne, og der kommer nye kørselsordrer i løbet af dagen i takt med nye bestillinger eller andre ændringer. Planlægningssystemer i mindre format kan give de samme gevinster. Artiklen i Busmagasinet 2-2011 om busvognmand Vagn Nymand og en tidligere artikel om Rutebilselskabet Haderslevs kørsel for en specialskole har givet eksempler på dette.

Specialkørsel i Sorø styres fra computeren Hos Nygaards Mini & Turistbusser i Sorø er et nyt planlægningssystem blevet taget i brug for at styre en lang række individuelle kørsler for Sorø Kommune – børn, ældre og handicappede. Tidligere blev den daglige planlægning udført i et hjemmelavet manuelt system, hvor hver passager, som skulle afhentes, havde en gul papirlap. Ud fra lapperne blev de enkelte ture så sat sammen. Til sidst blev turlisten skrevet rent og udleveret til chaufføren. Nu foregår planlægningen på et kombineret booking- og flådestyringssystem. Det fysiske skrivebord med de gule lapper et skiftet ud med computerskærmens oversigtsbillede. Alt det, som tidligere skulle huskes i hovedet, er nu lagt ind i bookingsystemets databaser. En skabelon for hver ugedag med alle faste opgaver bliver tilpasset til det aktuelle dagsprogram. Efter seks måneders drift er der særdeles stor tilfredshed med skiftet. ”Vi har fået en direkte linje fra planlægning over udførelse til fakturering, og det har fjernet mange usikkerhedsmomenter,” siger kørselsleder Ejner Møller Andersen, Nygaards Mini & Turistbusser.

Flådestyring holder styr på A-busser Movias A-busser overvåges af et avanceret flådestyringssystem, hvor GPS-data indlæses i


GPS

den centrale PubTrans-database. Herfra hentes data til passagerinformation i busserne og på stoppesteder, og til det driftsovervågningssystem, som Movia har stillet til rådighed for operatørerne. City-Trafik kører den højfrekvente linje 1A fra Avedøre til Hellerup, og formålet med driftsovervågningen er bl.a. at undgå stangkørsel – det at flere busser kører lige efter hinanden. - Vi kan ikke helt undgå stangkørsel, men vi overvåger det hele tiden og giver chaufføren besked om at trække den lidt, hvis han er ved at indhente bussen foran, siger Flemming Christensen, driftslederassistent hos City-Trafik i Avedøre.

Bedre dokumentation Flådestyringssystemerne åbner også for adgang til dokumentation af hidtil ukendt kvalitet. Det betyder først og fremmest et bedre grundlag for fakturering og for fremtidig tilbudsgivning. Forventet køretid og kørelængde kan beregnes langt mere præcist end tidligere. I kollektiv trafik betyder de historiske kørselsdata særlig meget. Køretiden på de enkelte ruter kan tilpasses hurtigt og præcist.

Sikkerhed og overvågning Brugen af flådestyring betyder også en øget sikkerhed for køretøjer og chauffører. Det kan altid dokumenteres, hvor bilen har været. Det betyder forebyggelse af tyveri og mulighed for at imødegå falske anklager, f.eks. om ansvar for trafikulykker i udlandet eller påstande om udeblevne biler eller hastighedsoverskridelser. Bagsiden af medaljen er øget overvågning, men det generelle indtryk er, at fordelene ved flådestyring overstiger ulemperne - også for chaufførerne.

Realtidsinformation Mulighederne for at formidle trafikinformation til passagererne i den kollektive trafik bliver hele tiden udvidet. Movia, FynBus og Nordjyllands Trafikselskab har i dag fuldt udbyggede SMS-tjenester, som gør det muligt for passagererne at modtage informationer om, hvornår den næste bus ankommer. Bedre mobiltelefoner betyder allerede nu, at f.eks. Rejseplanen kan bruges overalt og ikke kun ved computeren. I løbet af få år vil bedre mobiltelefoner og nye stærke mobilnet medføre, at de fleste af de funktioner, som i dag er bundet til computeren, kan anvendes på avancerede mobiltelefoner. Busvognmanden vil kunne stikke hele sit flådestyringssystem i lommen.

Danske Busvognmænd

/ 07


digital fremtid

bussens fremtid er digital Af: mikael Hansen - mail@imagita.dk / Foto: ColourBox

de digitale teknologier har for længst holdt deres indtog i bussen, både til tekniske formål og for at sikre kommunikation med oververdenen. men bussens digitale revolution er kun lige begyndt. Forude venter systemer, der kan forbedre trafiksikkerheden, driftsovervågningen, bussens tekniske funktioner og miljøet. men hvad skal chaufføren lave, hvis bussen kan klare det hele selv?

m

obiltelefonen er måske den opfindelse fra de seneste 25 år, som mest vidtgående har påvirket den måde, busvirksomheder drives på. Før var chaufføren helt alene i verden, når han kørte ud. I dag er chaufføren i løbende kontakt med kontoret, rejsebureauet, trafikselskabet eller passagererne – først og fremmest gennem mobiltelefonteknologi. Servostyring, ABS-bremser og en gearkasse med elektronisk transmission er rene selvfølgeligheder i 2011. Der er allerede meget mere digital teknik i bussen, og der kommer endnu mere i de kommende årtier.

08 / Danske Busvognmænd

Endnu sikrere busser – ADAS ADAS står for avancerede førerstøttesystemer. Formålet med ADAS er at forebygge trafikulykker. Udviklingen af ADAS går i retning af at integrere flere og flere tekniske systemer til detektering og automatisk indgriben i ét samlet system. Allerede nu tilbyder busleverandørerne intelligente systemer til f.eks. afstandskontrol, som bygger på radar - og systemer, der holder køretøjet i en bestemt kørebane (LCW= Lane Departure Warning). Visionen for det videre udviklingsarbejde af ADAS er at skabe et teknisk system, som skal kunne forudsige ”de nærmeste øjeblikke” og dermed være foran chaufførens observationer.

Systemet skal også være ”fejltolerant” – de automatiske systemer skal kunne eliminere chaufførfejl, f.eks. på grund af træthed. Måske kan køretøjet på længere sigt køre turen selv, helt uden chaufføren?

Hvad med chaufføren? Indtil for ca. 10 år siden blev der udviklet det ene nye intelligente system efter det andet. Til sidst have chaufføren en hel stribe af små skærme, knapper, lysende lamper etc. foran sig. Alle kunne se, at de gode formål blev ophævet af det forvirrende informationsmylder. Løsningen var at skabe én samlet grænseflade – ét apparat, som kunne vise det hele. Den


digital Emne fremtid

”ForudE vENtEr systEmEr, dEr KAN ForBEdrE trAFIKsIKKErHEdEN, drIFtsovErvåGNINGEN, BussENs tEKNIsKE FuNKtIoNEr oG mILjøEt.”

stem, som skal hjælpe med nedbringe brændstofforbruget ved at optimere chaufførens kørsel. Der har været undervist i energibesparende køreteknik i to årtier, uden at det har haft en afgørende effekt. Det nye system måler bussens bevægelser i detaljer og tegner dermed et kort over den enkelte chaufførs kørestil. Det skal motivere til at nedsætte brændstofforbruget.

tekniske betegnelse er HMI, Human Machine Interface. HMI handler også om at designe chaufførens fremtidige rolle, når teknikken overtager flere og flere funktioner. Der er en glidende overgang fra advarsel over indgriben i chaufførens handlinger til egentlig automatisering. Trafikmyndighederne over hele verden – også i Danmark – har indtil videre været tilbageholdende med at tillade skridtet fra advarsel til teknisk indgriben. Anti-krængesystemet ESP til turistbusser er én af de få undtagelser.

Power-management

Thoreb ELSY og hvad der fulgte Mekanikerne har også deres computer, som de bruger til at fejlsøge på bussen. For ca. 10 år siden blev mange kilometer elektriske kabler i hver bus erstattet af færre kabler. De forbinder de såkaldte ”noder” – intelligente kontakter, som i dag overvåger alle tekniske funktioner fra oliestand til lygter og styrer bl.a. automatiske døre og aircondition. Buscomputeren er altså en realitet. Rutebusserne skal dog have én computer mere installeret. Den skal drive Rejsekortet, som nu omsider er under implementering.

Spar brændstof med IT Blandt de nyeste IT-systemer er et støttesy-

Det kommende kommercielle gennembrud for hybridbusser åbner for en helt ny digitaliseringsbølge. For hybridbusser kræver en meget præcis styring af drivlinjen. I den parallelle hybriddrift, som findes i de busser, der er på markedet nu, skal styringssystemet sikre, at batteriet har tilstrækkeligt strøm. Dieselmotor og elmotor trækker på samme aksel, og dieselmotoren skal i princippet kun træde til, når elmotoren ikke kan klare opgaven. Styringen skal være meget fintmærkende nærmest fra sekund til sekund. I de kommende serielle hybridbusser driver dieselmotoren en generator, som oplader batterier og leverer strøm til elmotoren eller elmotorerne, som skal drive bussen fremad. Vagn Erik Hvid sælger Solaris-busser, som også har hybridbusser på programmet. Han forklarer fremtidens power-management sådan: ”Perspektivet er, at hele ruten er lagt ind med stoppesteder, terrænforskelle, sving, vægtbelastning osv. Ud fra dette beregner systemet behovet for kraft fra dieselmotoren, om kraften skal gå til elmotoren eller til at lade batterierne op, om der skal genanvendes bremseenergi ned ad bakke osv.”

Volvo arbejder med et lignende system i EU-projektet HAVE-it, hvor systemets viden om ruten både skal anvendes til Power-management og til ADAS-koncepter. Også de øvrige busleverandører arbejder med nye digitale styrings- og hjælpesystemer.

FAKTA Hvad er adas? AdAs betyder Advanced driver Assistance systems eller førerstøttesystemer. det kan bl.a. være: - tmC – opdateret trafikinformation - dynamisk fartpilot - Lane departure Warning – advarsel, hvis kørebanen ikke holdes - Hjælpefunktion til kørebaneskift - Kollisionsforbyggende system - Intelligent hastighedsbegrænser - Nattesyn - træthedsalarm - Blind vinkel-alarm - trafiklys forude-advarsel - Automatisk parkeringssystem - dynamisk lygtekontrol (Kilde: Wikipedia)

Danske Busvognmænd

/ 09


Grøn kørsel

grøn kørsel giver sort bundlinje Af: Helle selma Harbsmeier - helle.selma@db-dk.dk / Foto: istockphoto

10 / Danske Busvognmænd


Grøn kørsel

”BErEGNINGEr FrA dtL (dANsK trANsPort & LoGIstIK) vIsEr, At dEt GENNEmsNItLIGt KostEr EN voGNmANd mELLEm 7 oG 10 KroNEr Pr. Km. At HAvE EN BIL KørENdE.”

d

en energirigtige kørsel er en del af den lovpligtige efteruddannelse for chaufførerne. Det vil sige, at chaufførerne får den fornødne viden om, hvad de i deres job kan gøre for at skåne miljøet og bidrage positivt til vognmandens bundlinje. Og der er en hel del, chaufføren kan gøre i sit arbejde. Fx er det vigtigt, at han fokuserer på sin kørestil – bruger han meget eller lidt brændstof? Er køretøjet i ordentlig stand? Der er mange ting at holde øje med – og det kan være vanskeligt at huske på det hele.

bussens aktuelle position, hastighed, RpM, brændstofforbrug, tankindhold, speedertryk, bremsetryk, træk m.m. Informationerne bliver konverteret og bruges som dokumentation til at forbedre kørslen.

Gode erfaringer fra lastvognsbranchen kan overføres til busserne Beregninger fra DTL (Dansk Transport & Logistik) viser, at det gennemsnitligt koster en vognmand mellem 7 og 10 kroner pr. km. at have en bil kørende – heri er indregnet udgifter til løn, forsikring, brændstof, slitage, afskrivning m.m. Erfaringer fra lastbilsiden viser, at der både er penge og et bedre miljø i at bruge Canbus-løsningen, som uden problemer også kan implementeres og bruges af busvognmændene. Der er altså både penge og CO2 at spare ved at køre energirigtigt.

Center for Grøn Transport vil have mest CO2 og viden for pengene Men vejen til energirigtig kørsel er ikke lige! Der er mange muligheder, som skal undersøges og megen viden, der skal indsamles. Trafikstyrelsen administrerer en pulje på 200 millioner kroner til forsøgsprojekter, der kan fremskaffe et bredt erfaringsgrundlag inden for energieffektive transportløsninger. De første 10 projekter er allerede søsat – heriblandt flere busprojekter, bl.a. et om hybridbusser i København og et om energirigtig buskørsel.

Testvognmand søges Teknologien kan hjælpe vognmanden Der er udviklet forskellige teknologiske løsninger, som kan hjælpe vognmanden til at holde styr på de mange informationer. Fx kan man via en satellitboks i bussen og bussens CANBUS indsamle en lang række informationer om

Michael Jannak fra ProTracking står bag CANBUS-løsningen. Han fortæller, at ProTracking også er i gang med at undersøge markedet for at kunne teste nye produkter og løsninger, som vil give vognmanden effektive værktøjer til en endnu bedre og grønnere kørselsøkonomi. Til

det formål vil ProTracking søge Trafikstyrelsens pulje om midler. For at kunne lave et så korrekt og fuldstændigt forsøg som muligt, søger ProTracking testvognmænd, der kunne tænke sig at deltage i projektet og som vil bidrage med en bus eller to. Derfor opfordrer ProTracking til, at interesserede retter henvendelse nu. ProTracking dækker naturligvis alle omkostninger, som testvognmændene har i forbindelse med forsøget.

FAKTA

En Canbus er en slags ”sort boks” – lidt á la den, der sidder i et fly – som samler en masse data fra bussens elektroniske installationer. For at kunne læse disse informationer og for at kunne vise dem i nogle brugbare data, skal der monteres en adaptor. Informationerne kan derefter videresendes til bl.a. vores Webtrack/ WinFleet via en GPs/trackingboks, der samtidig giver informationer om bilens position.

FAKTA

trafikstyrelsen administrerer en pulje på 200 millioner kroner, som ydes i tilskud til forsøg indenfor energieffektive transportløsninger. du kan få mere at vide på: http://www.trafikstyrelsen.dk/ da/groen-transport/Forsogsordning.aspx

Danske Busvognmænd

/ 11


Feriemesse 2011

ed Tyskland m r a v , M l a h ng syd i enom. ved indga d n a st komme ud e t d a rø il , t re e o k st ik ner Med den destinatio sine mange

– reportage fra årets feriemesse

inspirationsmekka for nye destinationer Af: Helle selma Harbsmeier - helle.selma@db-dk.dk

Langt de fleste af os går og sukker efter sol, varme og nye oplevelser i denne kolde og grå tid. og rejsemessen i Herning puster ekstra til ønskerne om afveksling i hverdagen, for det er et sandt mekka, når det kommer til at finde nye rejsemål.

H

er er alle typer af ferier: Kør-selv, fly og bus. Camping og golf. Sjov familieferie og forkælelsesweekend for voksne. Destinationer i både Danmark og udlandet. Det gælder bare om at vælge! Men det er ikke kun som privatperson, man kan finde inspiration her – der er også masser af idéer til, hvor du kan lade din næste bustur gå hen.

ikke til at komme udenom. Det helt store hit i år på messen var wellness. Mange hoteller byder på ophold, der inkluderer spa, massage og god mad – med andre ord ren forkælelse. Vores naboland i syd var tidligere kendt for sine mange kurbade – et land, man rejste til for at rekreere sig. Og det er en kultur, som Tysk Turist Information har valgt at sætte fokus på igen. For når alt kommer til alt, er Tyskland et oplagt rejsemål, hvis man gerne vil forkæle sig

Tyskland er for alle – velvære er for alle

selv og fokusere på velvære. Læs mere på: www.tyskland.travel

Igen i år var Tyskland stærkt repræsenteret på ”Ferie for alle” messen i Herning, selv om det egentlig var USA, der var partnerland. Med den store, røde stand ved indgang syd i hal M, var Tyskland med sine mange destinationer

12 / Danske Busvognmænd

Autostadt – én destination, mange muligheder

de forbipasserende ikke kunne undgå at lægge mærke til, fordi den skilte sig meget ud fra de øvrige med sin åbenhed og sit farvevalg. En stand, jeg bare måtte kaste et blik på – og en destination, jeg simpelthen måtte høre om. Under mottoet: Mennesker, biler og det, der bevæger dem præsenterer Autostadt en bred vifte af oplevelser. Det er naturligvis bilen, der er i centrum for Autostadts aktiviteter, men også andre afskygninger af mobilitet og menneskers adfærd bliver undersøgt og formidlet til publikum. Området er stort og giver mulighed for gåture i parken, besøg i biltårnene, frokost eller middag på et af de talrige spisesteder – eller et besøg på den interaktive

Lige ved siden af Tysk Turist Informations stand havde Autostadt sin stand – en stand,

udstilling om bæredygtighed Level Green. Kort sagt: Et oplagt sted at bruge en dags tid eller


Feriemesse 2011

”WELLNEss vAr dEt storE tEmA På FErIE For ALLE-mEssEN.”

to med en gruppe, hvis man alligevel er på de kanter… Læs mere på: www.autostadt.de

Med kufferten pakket Nogle af gæsterne på messen havde været forudseende – det må have været de garvede messegæster, for de havde medbragt den for-

nødne bagage til at kunne tage af sted på tur med det samme. Danske Busvognmænd havde i samarbejde med Tysk Turist Information stablet en konkurrence på benene, hvor vinderne med afgang fredag kl. 15 kunne komme på en bustur til Kiel med en overnatning. Det var Lars Brøchner fra Danske Busvognmænd, der sponserede bus og chauffør. ”Når leverandø-

Mojn fra Ha derslebe

n (Nordsch le

swig).

Tak for en herlig gevi nst på Feri emessen i Herning. Uden pas og tandbørste helt uforbe til Kieler redt - tog Umschlag, jeg med fest på Ki natning på eler Brauer suveræne At ei , overla ntic og fa hele - rund ktisk topp tur i Kiel en af det i dag guidet ders guide. af Hans, al ler tiBusturen og især vor ch auffør var se. Og alle også en go deltagende d oplevelvar indsti have en fæ ll et på at vi lles god op skulle levelse. Kom til fe riemessen især på gr omkring Ty und af mit skland, gl behov for emte dog at info og og kunn få noget fr e ikke få a Potsdam en ke lte brochu bilmuseer rer, bl.a. og Brauerei den om gasthöfe dem bestil ler jeg. MEN tak fo r en fantas tisk opleve behandling lse. Vi fik i Kiel. alle tiders Med venlig hilsen Birger E. Mikkelsen ung, aktiv pensionist (fra. 1.4. )

rerne ikke vil, så må andre jo træde til!” som han sagde med et skævt smil og et drilsk blik i retning af Dan Schrøder fra Scania, da nogle turistvognmænd først på aftenen mødtes med andre fra branchen på den tyske stand til en øl og et glas vin.

Stor glæde og lidt forvirring Karoline og Knud Aage var et af de 12 par, der kom med på turen til Kiel. De var lidt forvirrede, for faktisk havde de slet ikke pakket kufferten. ”Kan vi nå hjem og hente vores pas?”, var deres første spørgsmål efter at have fået overrakt prisen. En anden spurgte: ”Tror du, det er muligt at blive sat af i Haderslev på vejen hjem?”. Vinderne var glade for prisen, men også lidt forvirrede over at skulle af sted kun en time efter, at de var blevet trukket. ”Det er en god måde at markedsføre Tyskland på,” fortæller Carsten Johansen, ”og vi er selvfølgelig dybt taknemmelige for Danske Busvognmænds opbakning og hjælp til at kunne få denne konkurrence afviklet,” slutter han.

Ferie for alle satte ny besøgsrekord Stemningen på messen var god hele fredagen. Til tider føltes det som om, at der var lidt for mange mennesker, men det er ikke så underligt, for igen i år satte besøgstallet rekord. Over hele weekenden nåede det op på 66.112. Messen gav masser af inspiration til, hvordan man også kunne tilbringe disse regnfulde grå februardage. Så selv om jeg hverken vandt en rejse til Kina, Kiel eller Kenya, kom jeg hjem med en stor portion energi og et væld af gode idéer til nye destinationer.

Danske Busvognmænd

/ 13


Navne

40 År and still going strong Af: Helle selma Harbsmeier - helle.selma@db-dk.dk

For Merete

I

nde bag de store vinduer i restaurationen i Brørup er næsten hele busbranchen samlet. Anledningen er John og Merete Papugas 40-års jubilæum i busbranchen. Og i løbet af 40 år kan man nå at skabe et rigtigt stort netværk – og det er der ingen tvivl om, at John og Merete har gjort. I løbet af de fire timer receptionen i Brørup varer, har der været omkring 300 mennesker forbi for at lykønske og vise deres anerkendelse. Dagen blev også brugt til officielt at markere generationsskiftet i virksomheden – det er nu sønnerne Carsten og Ole, der skal stå for driften. I festlokalet er der stillet lange borde op med hvide duge og fin opdækning. Der er fyldt godt

og John Papu ga var det da de fejr en stor og sk ede deres elsættende 40 års jubilæ dag, um i busbra nchen.

op i lokalet, og snakken går lystigt. Der er mange kendte ansigter – og endnu flere ukendte. I samtalerne er det tydeligt at mærke, at John og Merete har mange år i branchen bag sig. Merete sætter sig ned og når lige at få nogle minutter til at få lidt at spise og drikke mellem gæster, der kommer for at hilse på og gæster, der takker for en dejlig dag og vender næsen hjem igen. ”Kan I huske i gamle dage?” spørger hun de omkringsiddende og smiler, ”da det var kvinderne, der sad hjemme på kontoret og styrede tingene?” Hun siger det ikke direkte, men det er tydeligt, at hun mener, at der er sket en del

i branchen, siden hun og John stiftede Papuga i 1971. Og det er tydeligt, at der er et skift på vej lige nu. Ikke kun i deres egen forretning, men i hele branchen. Det er en spændende fremtid, som Carsten og Ole går i møde med Papuga. Selv om John og Merete har trukket sig tilbage fra forretningen, har de nok at se til – der står mange rejser foran dem næste måneder. Danske Busvognmænd ønsker til lykke med jubilæet.

mindeord: Æret være Aksel Svidt Christensen´s minde Af: Helle selma Harbsmeier - helle.selma@db-dk.dk

vi har mistet vores gode ven og kære kollega, Aksel svidt Christensen.

A

ksel døde den 3. marts, 81 år gammel. Han blev født og voksede op på en gård ved Søften som var den yngste af tre brødre. Aksel gik i skole i Søften og var efterfølgende på Egå efterskole. I 1947 startede han som lastbilchauffør. Aksel var soldat i København på Avedørelejren, hvorfra han blev sendt til Itzehoe. Senere fungerede han som militærkørelærer i Esbjerg. I 1955 startede Aksel som selvstændig i Søften med kombineret kørelærer- og taxaforretning i 1955. I 1958 overtog han Ruten Gylling-Odder-Mårslet-Århus. I Odder stiftede Aksel familie, og her bosatte han sig med Nanna, som han blev gift med i 1961. I 1965 flyttede familien til Tilst, hvorfra familiefirmaet A. Svidt Christensen’s Rutebiler

14 / Danske Busvognmænd

drev ruten Tilst-True- Århus, og fra 1968 kom ruten Tinning-Foldby-Århus til. Ud over at drive den voksende virksomhed blev der også tid til det organisatoriske. Aksel var formand for LDB`s 9 kreds fra 1980 til 1984. Generationsskiftet i firmaet blev igangsat i 1991. Aksel satte sit helt personlige præg på hverdagen i firmaet med sin lune humor og sit rolige væsen, han arbejdede aktivt og havde sin daglige gang i firmaet, indtil helbredet i 2008 sagde fra. Privat glædede Aksel sig over alle stunder med familien, han satte pris på hyggeligt samvær med naboer, venner og kolleger. I de senere år genoptog han sit harmonikaspil, som var en af hans ungdoms interesser.

Med Aksels død er rutebilbranchen blevet en personlighed mindre. Vi vidste altid, hvor vi havde Aksel! Han var loyal, trofast og altid villig til at give en hjælpende hånd.

Æret være Aksel Svidt Christensens minde!


Annonce

SPAR DIESEL 10% 20% 30%

Træk på Jyske Finans – og løb ikke tør for finanser

mindre diesel mere kraft mindre gearskift

Tal med os, når du har brug for køretøjer

finn@turbochip.dk Tlf. 73670780 morten@turbochip.dk Tlf. 73670783

Kontakt os på 89 89 40 00 og hør nærmere.

STROCO ApS Den danske producent af bl.a. oliefyr til busser/både, lastbiler gennem snart 40 år ✔ STROCO OLIEFYR 3502M

✔ BLÆSERE & CHAUFFØRVIFTER

Også til alternative brændstoffer

Mega udvalg i radial blæsere og vifter

✔ STROCO OLIEFYR 3502M/EL

✔ VANDPUMPER -CIRKULATIONSPUMPER

Eneste kombi fyr til olie/el

12-24-240 VOLT - Mange modeller

✔ STROCO 1500M

✔ BUS KONVECTOR

Til den mindre bus eller større båd

Radiatorer i metermål

Kendt for kvalitet, erfaring og gode priser omBetræKninG? Gulvtæpper oG GArDiner? SiDe- oG loftBeKlæDninG?

✔ STROCO BREEZE 2KW Luftfyr til lystbåden/varebilen

✔ STROCO WIND 4KW Luftfyr til yacht eller mindre busser

TER RODUK ALLE P I HAMMEL R E PÅ LAG TIL DAG DAG G LEVERIN

✔ FOGMAKER BRANDSLUKNING

Hør nærmere på tlf. +45 20 81 24 21

Det bedste vandtågesystem på markedet

✔ FEMCO OLIEAFTAPNINGSSYSTEM Gør olieskift til en leg – Miljørigtigt

Wigidan ApS Bredgade 18, Gramrode • DK-7130 Juelsminde ingeniør & handelsfirma aps

Viborgvej 50 · Voldby · 8450 Hammel Tlf. 86 96 10 66 · www.stroco.dk

www.wigidan.dk Danske Busvognmænd

/ 15


Kort Nyt

Ko rt

nYt Poul Andersen (s) har anmeldt svenske busser for momssnyd I sin politianmeldelse skriver Poul Andersen bl.a. ”Udeladelserne er foregået systematisk og vedvarende fra 2002 og fremefter. Det er ikke bare til skade for statskassen, men også en helt urimelig konkurrencefordel i forhold til danske busvognmænd, som betaler moms af deres kørsel her i landet.”

76%

Langt om længe er det lykkedes at få en oversigt over turistbussernes gennemsnitlige belægningsgrad – den er helt oppe på 76 %.

vognmandens Fond vognmandens Fond vil i 2011 have indtil 40.000 kr. til rådighed til legatuddelinger De, der kan komme i betragtning, er bl.a. tidligere medlemmer af TL (dvs. vognmænd, der var aktive medlemmer af TL pr. 31.12.98), enker/enkemænd (herunder faste samlivsforhold) efter tidligere medlemmer af TL, ansatte der i forbindelse med deres beskæftigelse hos medlemmer af Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening er kommet i trang.

Ansøgninger, hvortil der ikke findes særligt skema, bør vedlægges dokumentation af indkomst- og formueforhold og sendes til: Tidsskriftet ”Vognmanden”s Fond c/o Danske Busvognmænd Sundkrogsgade 13, 2100 København Ø Ansøgningsfrist er mandag den 2. maj 2011

Legatportionernes størrelse fastsættes af fondens bestyrelse.

Vagn Andersen, Steen Bundgaard, Vagn Dahl

antallet aF tilFredse busPassagerer stiger Flere glade og tilfredse kunder er en god forretning for busvognmændene. De blå Omnibusser har fået tildelt en bonus på 816.000 kr. for tilfredse passagerer. I alt er 94 % af de adspurgte Movia-kunder tilfredse eller meget tilfredse. Andre selskaber, der har modtaget bonus, er: City-Trafik, De Hvide Busser, Fjord-Bus og Netbus.

Forsikring til elever og lærlinge fra den 1. marts Elever og lærlinge, der ikke er omfattet af pensionsordningen i PensionDanmark, skal have en arbejdsgiverbetalt forsikring fra den 1. marts 2011. Det blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2010 og gælder for busvognmænd under både Dansk Erhverv og DI. Forsikringen koster 33 kr. pr. måned og dækker ved kritisk sygdom, førtidspension og dødsfald. Forsikringen giver også adgang til PensionDanmark Sundhedsordning. Virksomheden skal indbetale til forsikringen første gang senest den 10. april 2011 – sammen med de øvrige pensionsindberetninger til PensionDanmark. læs mere på pension.dk/laerlinge

16 / Danske Busvognmænd


Annonce

Reception for Kurt Andersen, EvoBus Danmark A/S 39 år i busbranchen – Ringsted Karosserifabrik, Kässbohrer og EvoBus. Efter mere end 39 spændende og gode år i busbranchen, har vores kollega Kurt Andersen valgt at fratræde sin stilling. I den anledning vil det glæde os at se kunder, forretningsforbindelser, nuværende og tidligere kollegaer til en uformel reception: Fredag d. 15. april 2011 fra kl. 13.30 til kl. 16.00 hos EvoBus Danmark A/S i Køge.

Vi siger tak til Kurt; - hans store indsats og engagement for SETRA busser i Danmark har været medvirkende til at gøre mærket til det førende på turistbus-området. Vi glæder os til at se jer!

Centervej 3, 4600 Køge . Tlf. 56 37 00 00 . Fax 56 37 00 01 . www.evobus.dk

Vi har fået ny hjemmeside:

www.danskbusrenovering.dk Nyhed: Vi kan nu rense og udbrænde alle typer miljøfiltre

Når kvaliteten vejer tungest

Busser til s

Vi arbejder med udbedring af trafikskader, ombygning samt alm. mekanisk arbejde. Samtidig er vi blevet underleverandør af DINEX partikelfilter, hvorved vi kan tilbyde skræddersyede løsninger, tilpasset enhver vogntype.

tlf: +45 76 90 31 57

FABRIKSN Y BUS DVS. 2011

TEMSA OP ALIN

Ring for nærmere info.

28+1+1, 8, 5 meter, MAN drivlin ie, Toilet, Køkken, Ba k Sensor, D VD, A/C, 2 mikro foner

adr: Torvegade 155, 7160 Tørring

alg

3 Scania Fa

2 Scania Om

celift årg. 9

7-01

niline årg. 0 0+01 8 Volvo B10 M årg. 94-9 9 1 Ford Tran sit årg. 02 + mange fl ere se hjemme side

mail: pbr@dbr-bus.dk

mail: bje@dbr-bus.dk Danske Busvognmænd

/ 17


Bandag Emne

S

elv et godt brand har brug for at gøre opmærksom på sig selv, og i de seneste år er det som om, at Bandag er gledet lidt ud i glemslen. At Bandag er blevet et meget anerkendt varemærke inden for slidbaner til erhvervskøretøjer skyldes, efter manges mening, at hele slidbanekonceptet gennem alle årene er blevet gennemført med stor disciplin og respekt for det unikke regummieringsprincip, som oprindelig kom fra Tyskland. Det var det, som Bandags stifter, Roy Carver, købte de nordamerikanske rettigheder til i 1957 af tyskeren Bernard Anton Nowak i Darmstadt. Rygterne fortæller, at da Carver og Nowak indgik handlen, skulle konceptet have et navn for Nordamerika, og Carver forpligtede sig til at tage forbogstaverne fra sælgers navn og by, og så hægte et AG (Aktien Gesellschaft) bagefter.

Hvad blev der egentlig af Bandag? Af: Ivan Stjernqvist - istj@post12.tele.dk / Foto: Colourbox

Det er næsten ligegyldigt, hvem man spørger i branchen, så kender man Bandag – og kun for noget godt. Det navn har virkelig slået sig fast som det foretrukne varemærke, når det gælder slidbaner

Carvers forretningside var at opbygge et net af franchise-forhandlere, som skulle udbrede kendskabet til Bandags dengang unikke måde at regummiere dæk på. Lige fra starten har Bandag kørt sit franchise-koncept meget stramt, så når et slidbanedæk, som var mærket med det specielle Bandag logo, blev monteret, var man helt sikker på, at det levede op til den oprindelige Bandag-kvalitet. Fra sin position i Iowa, Nordamerika, udbredte Carver sit enestående franchise-koncept ud over alle grænser, og i 1959 var man tilbage i Europa, nemlig da den første europæiske forhandler blev etableret i Sverige. Herfra udbredtes kendskabet til Bandag i et roligt tempo, og i 2005 nåede den årlige omsætning op over 5 mia. kroner. I 2007 begyndte en ny periode for Bandag, idet verdens største dækproducent, japanske Bridgestone, købte aktiemajoriteten i Bandag Inc. Herfra er varemærket Bandag sikret den videre udbredelse under Bridgestones beskyttende vinger. Og derfor ser vi også nu, at regummierede Bandag-dæk sælges gennem de samme kanaler, som Bridgestones øvrige dækprogram og serviceydelser.

Stramt koncept At Bandag gennem årene har kunnet fastholde sit gode navn skyldes utvivlsomt, at man har været tro mod det oprindelige koncept – nem-

18 / Danske Busvognmænd


Bandag Emne

lig franchise. Derved er kvalitetskontrollen af Bandag produkterne aldrig ”smuttet” de oprindelige ejere af hænde. Alle franchise-kontrakter har været udformet således, at Bandag har haft fuld kontrol over alle led i produktion og distribution. Det gælder lige fra kvaliteten af råvarer til slidbaner, over fremstillingen af selve banerne til kontrollen af de nedslidte karkasser og til færdiggørelsen af slutproduktet. Alle franchisetagere er grundigt oplært på Bandags egen skole i Belgien, og alle de maskiner og redskaber, der bruges gennem hele processen, er fremstillet udelukkende til Bandag.

”Lige fra starten har Bandag kørt sit franchise-koncept meget stramt, så når et slidbanedæk, som var mærket med det specielle Bandag logo, blev monteret, var man helt sikker på, at det levede op til den oprindelige Bandag-kvalitet.” Jeg har haft lejlighed til at følge alle de væsentlige processer i Bandag-konceptet, både på fabrikken i Belgien og på Bandags (Bridgestones) danske slidbanefabrik i Tobøl. Begge steder fik jeg det allerbedste indtryk af, at Bandags franchisekoncept bliver gennemført til punkt og prikke, og vi er ikke i tvivl om, at dette er hemmeligheden bag det flotte omdømme, som Bandag altid har haft hos kunderne. På det danske marked har Bridgestone yderligere tilføjet et ganske unikt distributionssystem, hvor man kombinerer distribution af nye slidbanedæk med indsamling af brugte karkasser. Bridgestones eget flotte Scania R 500 vogntog kører Danmark rundt til forhandlere og storkunder efter et fastlagt skema og leverer nye slidbanedæk og medtager samtidig karkasser, der er tjenlige til regummiering. De tunge busdæk og lastbildæk håndteres let og elegant af bilens faste chauffør, som selv medbringer sin egen gaffeltruck til formålet.

Efter afraspningen skal karkassen igen kontrolleres for skader, som straks udbedres (hvis muligt).

Danske Busvognmænd

/ 19


Regummirering

Undersøgelser af de afrevne slidbaner, som man af og til kan se langs motorvejene, har godtgjort, at de lige så godt kan stamme fra nye dæk, som fra regummierede dæk. Alligevel tager mange afstand fra benytte regummierede dæk. – Det er der absolut ingen grund til.

Regummierede dæk er miljøvenlige Af: Ivan Stjernqvist – istj@post12.tele.dk

Alle er enige om, at genbrug af nedslidte dæk skåner miljøet og sparer ressourcer. Alligevel oplever vi en nedgang i salget af slidbanedæk – eller regummierede dæk, som branchen foretrækker at kalde dem

A

lle nye lastbil- og busdæk har mere end ét liv. Det vil sige, at et dæk er udviklet og fabrikeret til mere end blot at blive slidt ned og smidt væk. For det første er den originale slidbane forberedt til en gang opskæring. I selve mønsteret er der nemlig indstøbt slidmærker, som har den betydning, at når sliddet er nået her til, så er det tid for opskæring. Efter opskæringen

20 / Danske Busvognmænd

af mønsteret, som altid skal udføres af en fagmand, er dækket klar til sit andet liv. Og det kan let give op til 30 % ekstra kilometer. Det tredje liv kommer så, når det nedslidte dæk herefter regummieres.

Gamle fordomme hænger ved Helt fejlagtigt er der mange lastbil- og busejere, som tager afstand fra regummiering el-

ler slidbanepålægning, som det hed i gamle dage. Skeptikerne tror nemlig ikke, at den nye slidbane hænger så godt fast, som den gør på et nyt dæk. – Men, det er helt forkert! Omfattende undersøgelser af de afrevne slidbaner, som man af og til kan se langs motorvejene, har godtgjort, at de lige så godt kan stamme fra nye dæk som fra regummierede


Regummirering

muligt bliver regummieret. Hvis ikke, vil vi blive oversvømmet af nedslidte karkasser, som skal skaffes af vejen på en miljørigtig måde. Og det vil resultere i ekstra dækafgifter. Et regummieret dæk af et anerkendt fabrikat har lige så mange kilometer i sig som et tilsvarende helt nyt dæk. Nogle mener endda flere kilometer. Forklaringen på dette fænomen hænger måske sammen med, at slidbanefabrikanten i højere grad end dækfabrikanten optimerer sin gummiblanding til meget høj kilometerydelse (hård gummiblanding). Vognmændene skal så blot tage højde for, at dækket måske ikke står helt så godt fast på underlaget, som det tilsvarende nye dæk. På samme måde som et nyt, kan et regummieret dæk opskæres til sidst, og efter en meget grundig inspektion kan et nedslidt slidbanedæk endda endnu en gang indgå i karkassecirkulationen. Det afhænger af, hvordan de tidligere ejere har passet og plejet dækket i dets levetid. I den forbindelse påpeger man i branchen, at eventuel mønsteropskæring altid skal udføres med største forsigtighed og altid af en fagmand: Der kasseres dagligt ellers pæne karkasser, hvor der er foretaget en fejlagtig opskæring, som går helt ind til stålbælterne. Resultatet bliver et rustangreb, og dermed må karkassen kasseres.

”Efter et langt liv på landevejene kan den oprindelige, men nu nedslidte karkasse se frem til den allersidste gerning: Den miljørigtige bortskaffels.” cementfabrikker eller andre fabrikker, som er indrettet til formålet. Og dækkene brænder villigt. Brændværdien er rimelig stor – mindst den samme som for kul. Dækkene kan også skæres op i brede strimler, som indeholder en god kombination af stålvæv og gummi. Hvis man væver strimlerne sammen til et tæppe, kan det bruges som sprængningstæppe, det er et stort tæppe, som lægges ud hvor klippesprængninger skal afskærmes for bortfløjne klippestykker. Også andre genanvendelsesmuligheder kan komme på tale, men afgørende er det, at resterne af det engang nye dæk forbliver under fuld miljømæssig kontrol.

Den miljørigtige bortskaffelse

”Skeptikerne tror nemlig ikke, at den nye slidbane hænger så godt fast, som den gør på et nyt dæk. – Men, det er helt forkert!”

Efter et langt liv på landevejene kan den oprindelige, men nu nedslidte karkasse se frem til den allersidste gerning: Den miljørigtige bortskaffelse.

dæk. Alligevel tager mange afstand fra benytte regummierede dæk. De gamle fordomme fra den tid, hvor vulkaniserede dæk var noget, man kun brugte af nød, og hvor kvaliteten virkelig var et problem, spøger åbenbart stadig i baggrunden.

De tider, hvor man blot læssede kasserede dæk af på nærmeste losseplads, er forbi. Også selv om man betaler den vægtbaserede lossepladsafgift. For fremtiden skal udtjente lastbil- og busdæk genbruges eller bortskaffes på en miljørigtig måde. Sammen med Miljøstyrelsen har dækbranchen etableret en ordning, hvorunder gamle lastbildæk indsamles til genanvendelse eller miljørigtig afbrænding. Den miljørigtige bortskaffelse vil blive finansieret af en statsafgift på hvert enkelt nye og regummierede bildæk. Miljøafgiften opkræves af dæksælgeren, der afregner videre til Skat.

Økonomi og miljø

Genbrug og brændværdi

Der er to gode grunde til at lastbil- og busejere bør øge anvendelsen af regummierede dæk. Den ene er den økonomiske, og den anden er hensynet til miljøet. Som led i det miljømæssige perspektiv omkring lastbil- og busdæk er det vigtigt, at så mange nedslidte dæk som

Når dækket sidste gang afleveres til dækfirmaerne, vil det blive indsamlet af særlige virksomheder, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at håndtere bortskaffelsen. Dækkene kan enten genbruges til særlige formål, eller de kan knuses til granulat og afbrændes på f.eks.

Danske Busvognmænd

/ 21


Kort Nyt

Ko rt

21% nYt NyE rEKordEr På rEjsEmEssEN I HErNING Igen i år har rejsemessen i MCH slået rekorder – både med hensyn til antal udstiller og antal besøgende. Der var nemlig i alt over 1000 udstillere og hele 66.122 personer besøgte messen.

flere passagerer

R-buslinjerne på Sjælland er blevet en stor succes. Siden de blev indført i 2009 er antallet af passagerer i området vokset med 21%. Busserne kører fra Slagelse til Holbæk, Kalundborg, Skælskør og Næstved.

Pris til gislev Som første busrejsebureau nogensinde modtog Gislev Rejser den Europæiske Rejsepris 2011 på udstillingen Ferie 2011 i Bella Center. Det er 39. gang, prisen bliver uddelt. Selskabet blev valgt efter en afstemning blandt Danske Rejsejournalister. Formanden for rejsejournalisterne, Anne-Vibeke Isaksen, be-

grundede blandt andet afgørelsen med ”at selskabet i mange år har været kendt for at kunne levere kvalitet og visioner”.Gislev Rejser blev grundlagt i 40’erne, og ledes i dag af Mogens Andersen, søn af grundlæggeren. Han modtog prisen fra Preben Mullit fra Europæiske Rejseforsikring.

københavnere får renere luft Foreløbige resultater fra danmarks miljøundersøgelser ved Aarhus universitet viser, at det er blevet sundere at trække vejret i hovedstaden. I perioden 2002-2010 er forureningen med ultrafine partikler således faldet med cirka 50 procent. selv om miljøminister Karen Ellemann (v) er glad for, at luften i København nu er blandt de reneste i de europæiske storbyer, så advarer hun om, at partikelforureningen stadig skal tages alvorligt. ”Partikelforureningen er den mest skadelige del af luftforureningen, og den øger risikoen for at blive syg,” siger Karen Ellemann. 22 / Danske Busvognmænd


Annonce

Volvos

nye bus Volvo 9500

Volvo 9500 er optimeret til prisbevidste operatører med behov for kortere ruter. Men man skal dog ikke undervurdere den. Der er på ingen måde gået på kompromis med sikkerheden, kvaliteten eller miljøet. Den er fuldt ud en rigtig Volvo. Læs mere om den på volvobuses.com

volvo buses. driving quality of life www.volvobuses.com

140-0146_9500_AD_Danish_VBC.indd 1

11-03-23 10.42.47

Danske Busvognmænd

/ 23


Fjernbusser

Rute-l kørse

Fjernbusserne – en del af den kollektive trafik

M Af: Lasse Repsholt – lasse@db-dk.dk

To nye fjernbusruter har set dagens lys inden for de seneste måneder. Derfor er der ekstra stort brug for Danske Busvognmænds arbejde med at få fjernbusserne naglet fast som en betydningsfuld del af det kollektive trafiksystem. Målet er at sikre, at de rejsende har frit valg og får samme rabatmuligheder med fjernbusserne, som de har med toget.

ed oprettelsen af to nye fjernbusruter – Rute 800 mellem Nykøbing Falster og Odense og Fjernbus 444 på strækningen København, Odense og Herning – øger busbranchen sit aftryk på den del af infrastrukturen, der binder landet sammen. Årligt rejser godt 500.000 passagerer med fjernbusserne. Til sammenligning foretager 8.175.000 passagerer hvert år rejsen over Storebælt med DSB’s tog (Danmarks Statistiks opgørelse for 2009). Selv om fjernbustrafikken i den sammenligning altså er lillebror, mener adm. direktør i Danske Busvognmænd, Steen Bundgaard, at det er vigtigt at tilskrive fjernbustrafikken en stor rolle i det kollektive trafiksystem. For mange rejsende er busserne den bedste rejseform. ”Alle passagerer, der har gennemført en busrejse inden for de seneste år ved, at komforten ombord på en moderne turistbus er ganske høj. Det kan i sig selv være en god grund til at vælge fjernbussen i stedet tog eller bil. For andre kan det være køreplanen, rejsetiden eller billetprisen, der er udslagsgivende,” vurderer direktøren. I hvert fald sætter fjernbusserne et aftryk i det kollektive trafiksystem og er et vigtigt transportalternativ for mange rejsende.

Frit valg – uanset rejseform I løbet af 2008 og 2009 havde Danske Busvognmænd – på vegne af de dengang tre fjernbusvognmænd – forhandlinger med Transportministeriet for at sikre, at de rejsende kunne

24 / Danske Busvognmænd


Fjernbusser

få adgang til de samme rabatordninger på de samme vilkår, som man kan med DSB. ”Vi lagde dengang stor vægt på, at ordningen skulle være mage til den ordning, Transportministeriet havde aftalt med DSB. Noget af det, forbrugerne efterspørger mest, er netop enkelthed i transportsystemet. Derfor var det os magtpåliggende, at de rejsende ikke skulle forholde sig til ét rabatsystem hos DSB og et andet rabatsystem hos fjernbusvognmændene. Vi syntes også, at dette budskab harmonerede godt med, at borgerne så vidt muligt skal have et réelt, frit valg mellem rejseformerne,” forklarer Steen Bundgaard. I dag har vi en aftale om sociale kørselsordninger, som blandt andet pensionister og studerende har glæde af. Tilsvarende kan værnepligtige nu også rejse gratis med fjernbusserne. Disse ordninger gælder naturligvis også for rejsende hos de to nye fjernbusruter.

”Hos Danske Busvognmænd kan man sagtens se fornuften i at sikre, at de studerende – også i yderområderne – får en billig rejseform til uddannelsesstederne.” Steen Bundgaard indrømmer dog, at hensynet til forbrugerne ikke er det eneste, der har betydning, ”Fjernbustrafikken blev liberaliseret i 2002. Det er selvfølgelig fordi, man har vurderet, at et frit, privat initiativ på det her område kan bidrage positivt til udviklingen af den danske transportinfrastruktur. Derfor er vi naturligvis opmærksomme på, at der skal være

en réel og lige konkurrence både fjernbusvognmændene imellem - og mellem fjernbusvognmænd og de andre transportformer,” forklarer Steen Bundgaard.

Næste skridt – SU kort Transportområdet er – i sagens natur – hele tiden i bevægelse. Bedst som passagererne har vænnet sig til de ovenfor nævnte sociale kørselsordninger, dukker et nyt initiativ op. Den 16. december 2010 vedtog Folketinget et forslag fra Undervisningsministeren, hvorefter der blev fastsat et loft for egenbetalingen for SU-kort til videregående uddannelser. SUkortet er et abonnementskort, man kan købe til rejsen mellem bopæl og uddannelsesinstitution. Den daværende Undervisningsminister, Tina Nedergaard (V), forklarede, at der var tale om et uddannelses- og regionalpolitisk initiativ. ”Med rabatordningen gøres det lettere for uddannelsessøgende, der er bosat i udkantsområderne, at få støtte til befordring til og fra et uddannelsessted, der ligger langt fra den uddannelsessøgendes bopæl.” Hos Danske Busvognmænd kan man sagtens se fornuften i at sikre, at de studerende – også i yderområderne – får en billig rejseform til uddannelsesstederne. ”Netop derfor skal busserne hurtigst muligt ind i billedet,” forklarer Steen Bundgaard. ”Mange dele af det såkaldte Udkantsdanmark er blandt andet karakteriseret ved, at der ikke er nogen togforbindelser. Med busser kan man langt hurtigere og billigere få etableret en infrastruktur, der binder landsdelene sammen. Derfor har vi taget kontakt til Undervisningsministeriet med henblik på, at SU-kort også skal kunne købes til fjernbusserne – det skylder vi både os selv og de studerende,” afslutter Steen Bundgaard.

FAKTA Definition af fjernbuskørsel I Lov om trafikselskaber defineres fjernbuskørslen… Ved fjernbuskørsel forstås rutekørsel, der forløber over mere end to trafikselskabers områder, over mere end området for trafikselskabet på Sjælland eller over mere end Bornholms Regionskommunes område. Hvis fjernbuskørslen udføres som almindelig rutekørsel, skal der udføres mindst én afgang 4 dage ugentligt på ruten i en periode af mindst 6 måneder, medmindre perioden efter tilladelsens udstedelse under ganske særlige omstændigheder forkortes. (§ 19, stk. 4) Det er også her, at det slås fast, at fjernbuskørsel over Storebælt eller Kattegat er liberaliseret og skal udføres af private vognmænd. Tilladelse til fjernbuskørsel kan kun gives til offentlige myndigheder eller en virksomhed helt eller delvis ejet af en eller flere offentlige myndigheder, hvis ruten udbydes til private buskørselsvirksomheder, og hvis ruten ikke krydser Storebælt eller Kattegat (§ 22, stk. 3).

FAKTA De danske fjernbusruter Rute Strækning Rute 866 Bornholmerbussen København – Ystad – Rønne Rute 800 Nykøbing – Svendborg – Odense Rute 444 København – Odense – Herning Rute 980 - Thinggaard Express Frederikshavn – Esbjerg Rute 888 Jylland – København

www www.graahundbus.dk www.johns-bus.dk www.sims-turistbiler.dk www.expressbus.dk www.linie888.dk

Danske Busvognmænd

/ 25


tip en 13’er

9-20 pers. busser indrettes efter ønske

svar til tip en 13’er

– vi har bussen til den rigtige pris!

– fra marts-bladet 1 2

X

1. Kan man holde hvil ombord i et transportmiddel, der bevæger sig? 2. Er det muligt at afholde pause ombord i et transportmiddel der bevæger sig?

JENSEN & NØRGÅRD A/S AUTORISERET FORHANDLER VESTERMARKSVEJ 7200 GRINDSTED TELEFON 75 32 13 11 TELEFAX 75 32 17 32 E-MAIL: post@fiat-grindsted.dk

X X

5. Hvornår må du tidligst afholde den første delpause efter pausereglen?

X Søren Gerner Jensen

6. Hvor mange gange om dagen må manSalgschef anvende delpause?

X

Dess.:

5740: 5741: 5745: 5746: 5748:

Model:

Hvid Lys blå Bordeaux Sort Lys grå

Alle dess. - Lange ærmer 5740 + 5746 - Korte ærmer

Kvalitet: 55% Cotton – 45% Polyester Str.:

7. Hvis man vil anvende 2 mands betjening, hvad er så kravet for, at man kan anvende 30 timers reglen på det daglige hvil?

FIAT DUCATO

SE VORE BRUGTE BUSSER PÅ:WWW.FIAT-GRINDSTED.DK

X

3. Den daglige køretid kan lovligt sættes op til 10 timer 2 gange om ugen. 4. Det daglige hvil kan lovligt sættes ned til 9 timer 3 gange om ugen.

DUCATO kan leveres med el-drevet sidedør.

3

X

37/38 - 47/48

WWW.TTA-KOLDING.DK

Erhvervsbeklædning

Industrivej 2

8. Hvis man vil anvende 2 mands betjening hvad er så DK-7430 Ikast kravet for, at man kan anvende 30 times reglen på det +45 53 56 95 45 - E-mail: sgj@jts-prol.dk daglige hvil med hensyn til den sidste Mobil: del af turen?

X

Tel.: 75 53 43 44 - Fax: 97 15 34 08

9. Kan man køre 4 dage i DK efter et regulært ugentligt hvil og så påbegynde en tur til udlandet efter den nye 12 dages regel med hensyn til ugentligt hvil? 75370 TTA visitkort - Søren.indd 1

10. Hvor langt skal de(t) ugentlige hvil være når men kommer hjem fra en udenlands tur efter den nye 12 dages regel?

11. Diagramark (skiver), digitale data, manuelle registreringer og udskrifter m.v. fra kontrolapparaterne skal opbevares 1 år efter kørselen er foregået. Hvornår skal de destrueres? 12. Gyldighedsperioden for dit førerkort er netop udløbet. Du har glemt at bestille et nyt. Hvad gør du?

X

26 / Danske Busvognmænd

ANGLI SKJORTER

X

Fås i fem farver: Hvid, sort, lysblå, lysgrå, bordeaux.

X

kr.

140,-

05/06/09 7:46:14

Martin Jensen Mobil: +45 40 93 95 45 E-mail: mj@prolconcept.dk Rømersvej 5 · DK-7430 Ikast Tlf. +45 97 15 34 55

X 79702 TTA - Profil concept visitkort.indd 1

13. Du slutter din tur i Esbjerg, indleder et hvil i køretøjet og lader dit førerkort sidde i tachografen. Hvad gør du?

NYHED

X

06/09/10 9:49:43

Tøj Til Alle . Rømersvej 5 . 7430 Ikast Tlf. 97 21 15 88 . 40 17 34 88 . WWW.TTA-FIRMATOEJ.DK


Annonce

Christiansfeld autopolstring tilbyder!

ALT I OMPOLSTRING AF BUSSER Sæder - Loft - Sider GuLvtæppe - Gardiner nakkeskånere - nakkestykker i "ruskind" Brodering af logo og numre på nakkeskånere. vi ompolstrer din chaufførstol - medens du venter.

Vi har ca. 100 forskellige plys til reparation af din bus. SpeCIal-TIlbud

Sprinter loft beklædes med kunstlæder. Meget let at vedligeholde.

Ring og få et uforpligtende tilbud - tlf. 74 56 29 97

Christiansfeld autopolstring Industrivej 14 - 6070 Christiansfeld - tlf. 74 56 29 97

Bus TilBud 2011

MØllecruise Bus tilbud 2011 til en af verdens største Weekendophold vindmølleparker.

2 retters middag Ankomst til det firestjernede Overnatning i stort dobbeltværelse Stor morgenbuffet Hotel Britannia i Esbjerg kr. 458,- pr. person dag Halvdagsudflugt til Ribe i pr. egen bus 1 times rundvisning med guide i Esbjerg Husmandskost (til fods) serveres både frokost og aften 4 timers møllecruise inkl. buffet, kr. 99,- pr. person kaffe/te og kage 2 retters frokost/middag på Hotel Britannia 1 overnatning i dobbeltværelse Stor skandinavisk morgenbuffet

Kr. 869,- pr. person Enkeltværelsestillæg kr. 150,-

1 person fri for hver 20 betalende Hotel Britannia Torvegade 24 - 6700 Esbjerg Telefon 75 13 01 11-info@britannia.dk www.britannia.dk

Danske Busvognmænd

/ 27


Generalforsamling TA

Paragraf i foku Jacob Gården Larsen Konsulent/advokat, DI Kontakt 3377 4716 / 4075 5621 / jgl@di.dk

Råd og m update o jura og regler

Afskedigelser ved arbejdsmangel

D

sagen og påstod, at når den kørsel, der blev mistet, udførtes fra Mariager, kunne en chauffør fra et andet udkørselssted ikke afskediges som følge heraf.

Men hvis virksomheden har flere udkørselssteder, har der været rejst spørgsmål om, hvorvidt arbejdsgiver selv kan vælge, fra hvilket udkørselssted, chauffører skal afskediges.

”Afgørelsen viser, at arbejdsmangel ved mistet kørsel ikke nødvendigvis skal vurderes ud fra det pågældende udkørselssted.”

et er det klare udgangspunkt, når en virksomhed mister kørsel, at der foreligger arbejdsmangel. I sådanne situationer kan arbejdsgiver i medfør af ledelsesretten vurdere, hvem der bedst kan undværes, når det skal besluttes, hvilke chauffører, der skal afskediges.

Det har været prøvet ved en konkret sag for Afskedigelsesnævnet. Virksomheden, der udfører buskørsel, havde udkørselssteder fra Mariager, Hadsund, Fårup og Aalborg. Da virksomheden mistede kørslen i Mariager, uden at der var tale om virksomhedsoverdragelse, var der tale om arbejdsmangel. Chaufførerne i Mariager blev rykket til de andre udkørselssteder, hvilket fik den konsekvens, at en chauffør i Fårup blev afskediget. 3F rejste

28 / Danske Busvognmænd

Dette var Afskedigelsesnævnet ikke enig i. Opmanden kom frem til, at virksomheden kunne foretage vurderingen af, hvilken medarbejder de bedst kunne undvære blandt buschaufførerne i det geografiske område, der omfattede udkørselsstederne Hadsund, Fårup og Mariager. Der blev lagt vægt på, at der var tale om et nærmere afgrænset geografisk område, hvor

medarbejderne afløste for hinanden. Endvidere blev det tillagt vægt, at der var en driftsleder for alle udkørselsstederne, samt at chaufførerne fagligt udførte samme slags arbejde uanset udkørselssted. Det kunne således ikke fastslås, at virksomhedens vurdering af, hvem der bedst kunne undværes, byggede på usaglige hensyn. Idet den afskedigede medarbejder kun havde 1½ års anciennitet og ikke i øvrigt var særligt beskyttet, blev virksomheden frifundet. Afgørelsen viser, at arbejdsmangel ved mistet kørsel ikke nødvendigvis skal vurderes ud fra det pågældende udkørselssted. Hvis arbejdsgiver har flere udkørselssteder inden for et nærmere afgrænset geografisk område, kan disse godt vurderes samlet. Mistes kørsel fra ét af disse udkørselssteder, kan det godt få den konsekvens, at der afskediges medarbejdere fra et af de andre udkørselssteder. Det forudsætter dog, at ovenstående kriterier er opfyldt.


Annonce

ALT I GLAS...

www.sydglas.dk

Danmarks største busrudelager ruder.dk

www.bus

Vi er specialister i montering af autoruder til busser, last- og personvogne m.m. Leveres/ monteres hos Dem eller på vores værksted.

ger busrudela te rs ø st s Danmark f autoontering a alister i m g personVi er speci o st usser, la ruder til b Leveres/monteres . d. vogne m.m r på vores værkste lle hos dem e er • Frontrud r e d ru • Side r • Bagrude ng (Ombrello) ejli • Glasfors eparationer sr • Stenslag ærktøj • Specialv g af termoruder n • Renoveri

• Frontruder • Sideruder • Bagruder • Glasforsegling (Ombrello)

alisten Glasspe•ciStenslagsreparationer for kvalitet -din sikkerhed

• Specialværktøj • Renovering af termoruder

24 h BusService

Erwins Autoruder A/S Håndværkersvinget 12 6360 Tinglev DØGNVAGT Tlf.: 7464 4189 • Fax: 7464 3489

Knivskarp flådestyring

i nært samarbejde med ProTracking

Ægte tovejskommunikation mellem bus og kontor Samkører og udveksler ture med kolleger der anvender webTour

Online booking fra din hjemmeside

Integration til E-conomic og C5

Grafisk overblik leer bus/chauffør planlægningen 100% Webbaseret For demonstration hos jer ring til Richardt Seirup på 21 449 611

Websites Søgemaskineoptimering Internethandel Flådestyring Online backup

Danske Busvognmænd

/ 29


tip en 13’er

r ø j ih

t e n

g l a st

no

LB Färjorna

I

1.

1991 ophørte en kun 1½ km lang busrute i Helsingør; gratis-bussen fra Sveasøjlen til LB-færgerne på Helsingør havns ydermole. I 1955 oprettede det svenske rederi Svea, der i 1954 havde købt svenske Linjebuss’ fjernbusruter, sin egen færgerute mellem Helsingør og Helsingborg. Hertil chartede man i første omgang færgen Betula, en britisk færge bygget i 1929, som de svenske sukkerfabrikker havde købt i 1953 til sejlads af sukkerroer. I Helsingør fik man færgelejer på den nordlige ydermole, langt fra Helsingørs butiksstrøg. Derfor etablerede man i 1956 en tilbringer-buslinie til Helsingør Centrum. I første omgang engagerede man vognmand Jens Nielsen, Helsingør, til at køre. I 1973 overtog Hans Eriksen, Helsingør Turisttrafik, ruten. I 1980 blev færgeruten solgt til Scandinavian Ferry Lines, hvorefter der nu kom til at stå SFL Färjorna på busserne. SFL blev i 1991 solgt til Sweferry AB, svenske statsbaners rederi, hvilket banede vejen for, at ruten blev sammenlagt med DSBs, under navnet ”Scandlines”. Herved kunne man sløjfe færgelejerne på ydermolen, og busruten blev derfor indstillet.

2.

Nostalgihjørnet er en rubrik i Danske Busvognmænd udarbejdet af Bushistorisk Selskab.

tekst: Lars Ersgaard, redaktør på Bushistorisk selskabs medlemsblad ”Busbladet”.

1. Jens Nielsen anvendte brugte bybusser, som han fik malet i LB Färjornas blå farve. Bl.a. denne Volvo årg. 1963 med Ringsted-karrosseri. Foto: RK i BHS’ arkiv.

3.

2.

Da Hans Eriksen overtog ruten, købte han to ny Setra-bybusser. Da færgerne hed Betula, Carola, Regula og Ursula, fik denne bus navnet ”Hansula” ved afhentningen i Ulm. Foto: RK i BHS’ arkiv.

3. I 1987 fik rutens busser skilteteksten ”Gratis-bussen”, som det ses på denne

30 / Danske Busvognmænd

tidl. Københavns Sporveje Volvo B59 med Aabenraa-karrosseri årgang 1972. Foto: Lars Ersgaard.


Annonce

Vi sætter kulør på... Busser, lastvogne og personvogne. -ring og få et godt tilbud. Medlem af FAI. Miljødiplom fra Green Network.

00

KS-20

v/Michael AASKOV - Vestervang 24 A - 6000 Kolding - TLF. 75 56 84 45 - FAX 75 56 88 80

Brugte busser fra MAN

Se billeder og data på busserne på

www.man.dk ➔ 05 MAN R08 Lions Coach 13,8 meter, 375.000 km, 460 HK euro 3 med filter, 12 AS-Tronic gear, 52+1+1 pers.

09 Neoplan N 1217 Cityliner 12,99 meter, 53.000 km, 440 HK, Euro 4, 12 AS-Tronic gear, 50+1+1pers.

03 MAN R08 Lions Coach 13,8 meter, 810.000 km, 460 HK euro 3 med filter, 8 man gear, 55+1+1 pers.

05 MAN R08 Lions Coach 13,8 meter, 665.000 km, 460 HK euro 3 med filter, 6 manuel gear, 55+1+1 pers.

02 Setra S 411 HD 10,3 meter, 490.000 km, 354 HK euro 3, 6 manuel gear, 37+1+1 pers.

• Neoplan Cityliner, 13,99 meter • MAN R08 Lions Coach 13,8 meter

”ANNoNCÉr HEr I BLAdEt - så KommEr du I KoNtAKt mEd BusFoLKEt” Danske Busvognmænd

/ 31


Kredsmøde

Fyraftenstræf hos 23. februar 2011 Nordisk Dæk Import, Brørup Af: Henrik Jensen, Kreds 2

En informativ og hyggelig aften hos Nordisk Dæk Import gav et godt indblik i, hvad en af store leverandører arbejder med.

K

reds 2 havde inviteret til et fyraftenstræf for kredsens medlemmer hos Nordisk Dæk Import (NDI) den 23. februar. Lidt før spisetid ankom 18 deltagere til NDI’s hovedkvarter i Brørup, hvor vi blev modtaget af salgschef Ronny Jørgensen samt salgskonsulent Per Erichsen. Vi fik en god indføring i virksomhedens historie fra den spæde start i 1970 og til den store aktør, NDI udgør i dag i Danmark, Norge, Sverige, England og Tyskland. Samtidig står NDI bag over 50 Super Dæk Service afdelinger fordelt over hele landet. NDI beskæftiger sig med import af dæk til person- og varevogne, lastbiler, busser, traktorer og entreprenørmateriel. Herudover finder der

32 / Danske Busvognmænd

en stor produktion af fælge sted til landbrugsog entreprenørmateriel. NDI’s egen baneproduktion, Euroband, regummierer over 30.000 dæk om året til lastbiler/busser og landbrugsmateriel.

”Anede ikke det var SÅ stort…” NDI var vært ved et solidt måltid, inden rundvisningen begyndte. Eftersom lager, produktion og administration ligger under 75.000 m2 tag, forestod der deltagerne en længere travetur. Man kunne næsten miste pusten under turen. Ikke kun på grund af traveturen, men mest af benovelse over dette kæmpestore anlæg. Vi kunne selvsagt ikke nå at se alt, men

indstillingen hos deltagerne var nok den samme overalt: ’Anede ikke det var SÅ stort…’. NDI lagerfører ca. 750.000 dæk i forskellige størrelser og typer. Herudover fælge til alle formål. Det er ganske enkelt imponerende! Efter rundvisningen sluttede vi aftenen af med spørgsmål over en kop kaffe, og her blev der udloddet 2 stk. fordæk til bus, sponseret af NDI og kredsen. Den heldige vinder var John Papuga. Under kaffen sluttede indehaver og grundlæggeren af NDI, Benny Kristensen, sig til selskabet, og der skal lyde en stor tak til ham samt til Ronny Jørgensen og Per Erichsen for veltilrettelagt og informativt program og ikke mindst dejlig mad. En spændende aften der havde fortjent et større fremmøde.


Info

Danske Busvognmænd Sekretariatet Sundkrogsgade 13 2100 København Ø Tlf. 70 22 70 99 Fax 70 22 10 99 www.db-dk.dk db@db-dk.dk Telefontid: man - fre 9-15 Telefax og mail er åben for meddelelser hele døgnet.

Hovedbestyrelsen Landsformand John Bergholdt – Bergholt Industrivej 22, 5550 Langskov Tlf. 66 11 31 31 / Fax. 66 19 08 09 john@bergholdt.dk / www.bergholdt.dk Næstformand Formand Handicapsektor Allan Mørup - Mørups Turistfart ApS Haugevej 23, 7400 Herning tlf 97 11 69 69, fax 97 11 63 60 allan@morups.dk

Formand Rutesektor Michael Brandt-Nielsen - City-Trafik A/S Naverland 20, 2600 Glostrup tlf 88 17 10 01, fax 32 96 21 16 mbn@city-trafik.dk Formand Turistsektor Jørn Pedersen - Jørns Busrejser Snehvidevej 9, 9700 Brønderslev tlf 98 82 39 43, fax 98 82 39 74 info@jornsbusrejser.dk Formand DB’s kreds 1 Jens Ole Thomsen - Løkken Turistbusser Lyngbyvej 188, 9480 Løkken tlf 70 21 00 02, fax 70 21 00 03 lt@mail.tele.dk . www.loekken-busser.dk Formand DB’s kreds 2 Peter Papuga – Papuga Bus Vejle ApS Lundahl Nielsensvej 1, 7100 Vejle fax 75 85 82 58 peter@papugabus.dk

Medarbejdere Steen Bundgaard Adm. direktør, cand. jur. steen@db-dk.dk Overordnede opgaver, turistkørsel, internationale relationer, moms, afgifter. Lasse Repsholt Konsulent, cand. scient pol. lasse@db-dk.dk Busloven, international buskørsel, handicapkørsel, IT-ansvarlig, medlemsblad. Helle Selma Harbsmeier Kommunikationschef, cand. mag. helle.selma@db-dk.dk Medlemsblad, hjemmeside, presse Helle Blankschön helle@db-dk.dk Bogholderi, kontingent, årsmøde, messer, samarbejdsaftaler, salgsartikler, forsikring.

Formand DB’s kreds 3 Carsten Rasmussen – Vedde Turistfart A/S Sværdsholtevej 4, Vedde, 4295 Stenlille tlf 20 24 84 20, fax 57 80 40 25   mail@vedde.dk

Bus gasinet ma

Danske Busvognmænd

No 04 / april 2011 Danske Busvognmænd er for alle, der udfører erhvervsmæssig buskørsel. Organisationens formål er via indflydelse, information og indkøbsaftaler at sikre sine medlemmer de bedst mulige arbejdsvilkår.

Udgiver Sundkrogsgade 13 / 2100 København Ø Tlf. 70 22 70 99 / Fax 70 22 10 99 www.db-dk.dk / Mail: db@db-dk.dk ansvarshavende Steen Bundgaard / steen@db-dk.dk

Redaktør Helle Selma Harbsmeier / helle.selma@db-dk.dk Annoncer & produktion pk-reklame & tryk aps Rådhus Allé 50 / 9900 Frederikshavn Tlf. 98 42 78 99 produktion@pk-reklame.dk

Danske busvognmænds opfattelse udtrykkes i lederen, og hvor det i øvrigt direkte fremgår. Meninger udtrykt i andre artikler er ikke nødvendigvis Danske Busvognmænds. Eftertryk kun tilladt efter nærmere aftale. ISSN 1904-8505 Abonnementspriser Årsabonnement - Danmark kr. 387,50 incl. moms - Udlandet kr. 495,- momsfrit Enkeltnumre kr. 36,- pr. stk. incl. moms + forsendelse.

oplag 3.000 stk.

Udgivelser Udkommer 11 gange om året Næste udgivelse er i uge 18.

Distribution Postvæsenet

Deadline for indlevering af annoncer er senest d. 12. april.

Danske Busvognmænd

/ 33


Rubrikannoncer

Buslakering Skal i have malet jeres BUS eller LASTBIL så ring og få et godt tilbud. - Vi reparerer også glasfiber skader. - Vi henter og bringer uden beregning

Kærbæk Auto og Lakservice Kontakt tlf. 40 23 51 80

Går bus-turen til København..? - så besøg os for et godt måltid mad. Central beliggenhed, tæt på DR byen, Tivoli og Amalienborg. Dansk Køkken. Stor rutine i bus selskaber blandt andet fra Fyn, Jylland og Sverige Altid et godt tilbud - f.eks : Flæskesteg med rødkål samt dess. kr. 138,Stor buffet kr. 148,-

Restaurant Menuen Brigadevej 49 - 2300 København S

tlf. 32543322

BUSSER SÆLGES

www.restaurantmenuen.dk

TURISTBUSSER 06 Setra 415 GT-HD 04 Setra 417 HDH 02 Bova Futura 00-99 Setra 315 HD 00-99 Setra 315 HDH/3 00 - 3 stk Setra 315 GT-HD 03 Setra 315 GT 95 Setra 250 Special 92 +93 Setra 315 HD 87 +89 Setra 215 HD

453+1. Diverse udstyr, 6 trins, 408 HK Euro 3, km 370.000 56. Alt i udstyr, 6 trins, 476 HK Euro 3, km. 560.000 49+ 1. Alt i udstyr, Daf motor, km. ca. 889.000 49+1. Komplet udstyr, 381 HK, 8 trins, km. fra 500.000 46+2. Komplet udstyr, 435 HK, 8 trins, Euro 2, km. 520.000 48+2, Komplet udstyr, 340 HK, auto Euro 2, km 585.000 49+1. Komplet udstyr, toilet, 8 trins gear, 299 HK, km. 425.000 49+1. Diverse udstyr, 6 trins, 356 HK MAN motor m/skolepedaler 49+1 komplet udstyr monteret med partikelfilter 50 pers. med toilet mm. Afhentning til export

Alle busserne kan leveres med partikelfilter.

RUTEBUSSER / MINIBUSSER 05 Iveco C 50 20 pers., klima, udstyr, partikelfilter, km 175.000 01 Scania Omnia Line Rutebus, 1.200.000 km, nysynet, nymalet 99 Scania Rutebus Pæn og velholdt 92-91-89 DAB DAF Rutebusser nymalet 93 DAB DAF Rutebus 10/24 97 Iveco A 45 19 pers. 99 Mercedes Sprinter 14 pers. Rep. af div. busser: SETRA- LEYLAND-MERCEDES mm. udføres. Klargøring til syn. Forsikringsskader mm. Renovering af termosideruder + udskiftning af ruder. Salg af div. reservedele, nye og gamle.

MONTERING AF SKOLEPEDALER Montering af partikelfilter + udbrænding Har du andre ønsker, så ring og få en snak.

KØB OG SALG AF BUSSER

ANS BUSSERVICE aps v/Anders Peder Andersen Håndværkervej 13, 8643 Ans Tlf. 86 87 01 73 - 22 39 16 75 - Fax 86 87 93 04

www.ansbusservice.dk • e-mail: ansbusservice@ansbusservice.dk

”BusMagasinet skaber kontakt mellem købere og sælgere.” 34 / Danske Busvognmænd

Busmotorer renoveres Mercedes & MAN Nye og brugte dele haves på lager

tlf. 86 65 43 33 www.mb-parts.dk

BuSSer SælgeS 1997 Volvo B10M 1+1 m/bagperron - nysynet - Hvid kr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.000 2000 Neoplan Starliner 54+1+1 km 915.000 - nysynet alt i udstyr. kr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 2000 Neoplan DB.D. 72+1+1 km 1.070.000 - nysynet - alt i udstyr kr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 Alle priser er excl. moms.

Henvendelse til: 40 50 22 69 N.F. Turistbusser gerner


Rubrikannoncer

se her..! Meget billig:

DAB-Volvo årg. 11/93 med seler og bord. Fuld funktionsdygtig, kører hver dag !

Kørsel søges!

I øvrigt søges arbejde for maj, juni og juli måned.

Busser sælges Se flere busser på www.bustech.dk

40 års JuBilæum I anledning af at vores direktør Poul Villy Jørgensen den 1. februar 2011 havde 40 års jubilæum, vil det glæde ham og os at se såvel tidligere som nuværende kolleger, samarbejdspartnere og medarbejdere samt venner, bekendte og familie til reception hos

Bud / Henvendelse / CV:

De Blaa OmniBusser, Skovlytoften 36, 2840 Holte

Søren Vittrup Kalsgaard

FreDag Den 29. aPril 2011 kl. 12 – 16

skovbus@gmail.com Tlf. 25 34 88 21

Med venlig hilsen

FDE Bogføringsservice Styr [på] udgifterne Bogførings- og lønservice målrettet transportbranchen FDE Service Partner A/S

fde@fde.dk . Tlf. 7430 3300 . www.fde.dk

Setra 431 DT

Årg. 2005, 78+1+1, 650.000 km., Setra Nimbus-stole, Baumot Partikelfilter (’grøn plakette’ Euro 4), alt i udstyr inkl. skikasse og vinterhjul.

Setra 416 GT HD

Årg. 2004, 48+1+1, 500.000 km., Setra Ambiente-stole i læder, Baumot Partikelfilter (’grøn plakette Euro 4’), alt i udstyr.

MB Sprinter 413 CDI Årg. 2004, 16+1 pladser, sprintshift, 268.000 km., MCM-opbygning med U-lift, gulvvarme, el-dør.

SydVest-Bus Telefon 74 74 32 35 mail@sydvest-bus.dk

busser sælges TURISTBUSSER

Scania Irizar PB 13.9m, årg. 04, 54+1+1, Euro 3, Skandinavisk pakke (rustfri opbygning mv.) alt i udstyr, nysynet Neoplan N-516 SHD Starliner, årg. 01, 54+1+1, Euro 2 med filter, alt i udstyr, nysynet Neoplan N-516 SHD Starliner, årg. 02, 52+1+1, Euro 3, alt i udstyr, nysynet Setra S-431 DT dobbeltdækker, årg. 03, 74+1+1,Euro 3, alt i udstyr, nysynet Mercedes Benz Sprinter 616 XXL, 20+1 pass., årg. 03, Euro 3, nysynet

RUTEBUSSER Scania Flyer 520 13.6m, årg. 01, Euro 3, døre 2-1-0, 53+45 pass Scania OmniLink 12m. 4x2 årg. 7/02 Euro 3 - Døre: 2-2-1 pass.: 32+3/35 Volvo 8500 B12M 13,7m. årg. 12/02 Euro 3 - Døre: 1-1-0 pass.: 55 + 45 Scania DAB L113 Facelift 12m, årg. 1/96, døre 1-1-0, 47+24 pass, hvid

NY TURISTBUS TIL OMGÅENDE LEVERING! Scania Irizar Century 13.7m, Fabriksny bus med alt i udstyr. 55+1+1, 440 HK EGR, EURO 5 uden AD-BLUE. OptiCruise 12 trins gearkasse. Skandinavisk pakke og rustfri opbygning. RAL9010 Hvid.

Se flere informationer om busserne på www.scania.dk

Silkeborg afd. Bredhøjvej 17-19

Ishøj afd. Industribuen 19

Walther Jensen, tlf. 2551 8088,

Carsten Sørensen, tlf. 2551 8090,

walther.jensen@scania.dk

carsten.sorensen@scania.dk

Dan G. Schroeder, tlf. 2551 8083, dan.schroeder@scania.dk,

Danske Busvognmænd

/ 35


rubrikannoncer

SælgeS

Vi køber alle slags brugte og skadede busser til ekspert. Betaler med kontanter.

Berlinbussen Årgang 2001 Synet Februar 2011 Km. 440.000 4 stjernet 54+1 siddepladser Partikelfilter Pris kr. 525.000,Rekvirer salgsmateriale

Sarwary Omnibushandel KG Tlf. + 49 40 250 6924 Fax. + 49 40 2549 5884 info@sarwary.de

Setra 317 HDH

Funch’s Turisttrafik

Flemming - 21 26 39 19 flemming.funch@mail.dk

Setra S 315 HD LIFTBUS årg. 6.1994 49 pladser, km. 1.421.000 Udv. Renoveret. I 2008. Partikelfilter.

Setra S 315 HD 4-stjernet Årg. 5.2000 46 pladser, km. 855.000 Motor renoveret. I 2010 Partikelfilter

Begge busser er udstyret med Toilet, køkken, sovekabine, DVD, GPS mv.

Mercedes O 405 Integro 2 stk. årg. 4.2004 47 + 24 pladser Renoveret indvendig og Udvendig I 2010.

Excursions A/S

automatisk Brand­ sikring af motorrum og oliefyrsanlæg > C ertificeret i Danmark og Sverige > Robust og driftsikker > Aktiveres kun ved brand i motor eller oliefyrsrum > Miljøvenligt produkt > Verdens mest enkle automatiske brandslukker

Niels Gregers Boers DK-4300 Holbæk Telefon +45 5944 0200 Direkte +45 5945 4461 • Mobil +45 30 10 20 00 ngb@ditobus.dk • www.ditobus.dk

”ANNoNCÉr HEr I BLAdEt - så KommEr du I KoNtAKt mEd

www.firetrace.dk · info@firetrace.dk · Dania Brandteknik · tlf 5616 9100 · mob 2844 1112

36 / Danske Busvognmænd

BusFoLKEt”


Rubrikannoncer

DAB BUSCENTER •

Reparation, ombygning, skade- og karosseriarbejde på alle by-, rute- og turistbusser udføres.

Klargøring og syn i samme hus.

Vi er lagerførende med alle gængse reservedele og tilbehør.

Ketner-serviceværksted.

Brugte busser fra EvoBus Danmark A/S

DAB Buscenter Kejlstrupvej 73 · 8600 Silkeborg Værksted 7215 9240 · Lager 7215 9250 Fax 8686 9499

Setra S 315 GT-HD, årg.00, 49 pass. + F + R, 340 HK MB motor, liggestole Km. 716.000, alt i udstyr. Ny malet, Partikelfiltre. . . . . . . . . . . . Kr. 450.000 Setra S 415 HDH, årg.03, 46 pass. + F+ R, 435 HK MB motor, liggestole Km. 650000, alt i udstyr. Partikelfiltre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 895.000 Setra S 416 HDH, årg.05, 50 pass. + F+ R, 476 HK MB motor, liggestole Km. 462.000. Partikelfiltre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 1.375.000 Setra S 417 HDH, årg.04, 54 pass. + F+ R, 435 HK MB motor, liggestole Km. 1.121.000, alt i udstyr. Ny malet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 1.100.000 Setra S 417 HDH, årg.04, 54 pass. + F+ R, 435 HK MB motor, sovestole Km. 821.000, alt i udstyr. Partikelfiltre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 995.000

busser sælges

Se billeder på www.evobus.dk Tilmeld dig også Newsletter for brugte busser

MB 511, årgang 2008, 19 pladser, km 90.000, euro 4

EvoBus Danmark A/S

Setra 315 GTHD, årgang 1998, 44+1 pladser, km 880.000 m/partikelfilter (motor/gearkasse kun kørt 100.000)

ServiceCenter Køge Tlf. 56 37 00 00

ServiceCenter Nr. Snede Tlf. 76 27 03 00

Johnnie Espersen. . . . . . . . . . . . . . Claus Korsgaard . . . . . . . . . . . . . . Poul Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . Kurt Andersen . . . . . . . . . . . . . . . .

John Greisen . . . . . . . . . . . . . . .Tlf. 76 27 03 10 Jacob Thorhauge. . . . . . . . . . . .Tlf. 56 37 00 35

Tlf. 56 37 00 20 Tlf. 56 37 00 63 Tlf. 56 37 00 42 Tlf. 56 37 00 27

bjert busser Essen 43 . 6000 Kolding . Tlf. 79 30 35 35

Service til din Mercedes-Benz og Setra

Vores udstyr = din garanti for korrekt dæktryk. - se mere på www.daektryk.dk Danske Busvognmænd

/ 37


Rubrikannoncer

Forlang kvalitet - også når det gælder brugt

Stort udvalg

i chaufførSbeklædning

Skjorte, Strik & SoftShelljakke

Se brugte kvalitetsbusser på www.mcmkarrosseri.dk

Aut. service Mercedes-BenzogogSetra Setra Service til til dindinMercedes-Benz

FYNS LAST- & BUS

Aps

Gl. Sognevej 9, 5771 Stenstrup, Tlf. 62 26 15 26, e-mail: fynslastbus@mail.dk

SætpriS 00 kr. 599 Ring og få en god pris på tryk/broderi af firmalogo! Priserne er eksl. moms og fragt

9900 Frederikshavn tlf. 98 42 78 99 www.pk-reklame.dk

Salg af mini-busser til alle formål

www.vagnerikhvid.dk

Vagn Erik HVid A/S · Haraldsdalvej 9 · Box 105 · 6330 Padborg · tlf. 36 92 28 00 38 / Danske Busvognmænd


Rubrikannoncer

TRYKsager til Busfolk...

Bus nr. 7756 7757 7637 7710 7727 7470 7435 7355 7719 7209

Neoplan N316 SHD, årg. 2002, eURO 3, km 1043, 49 pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 420.000 Neoplan N316 SHD, årg. 2002, eURO 3, km 998, 57+1+1 pladser . . . . . . . . . . . . . . kr. 420.000 Setra S328 DT, årg. 22/98, 70 pladser, med filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 375.000 Setra S315 gT-HD, årg. 98, km 957.000, 52 pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Setra S417 HDH, årg. 2001/03, km 943.000, 55 pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 925.000 irisbus Arway, km 1281, årgang 09/05, 51 pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 600.000 irisbus Arway, km 1251, årgang 09/05, 51 pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 600.000 Neoplan N 516 årgang 00, 53 pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 315.000 MAN A32, km 1.014, årg. 10/02, 58 pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 410.000 MAN R08, km 886, årg. 07/03, 53 pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 650.000

IRISBUS IvEco SEnIoR Nye på lager, motor iveco, euro4, HK 176, Agila automatiseret gearskifte + telma, 27 pass, liggestole, klima, læselamper, luftdyser. . . . . . kr. 875.000

Korte leveringstider, fleksibilitet og service, høj kvalitet og lave priser - det er lige os!

Så tjek lige priserne hos os - vi er klar!

BUSSER SÆLGES

MInIBUSSER MERcEdES 7464 7445 7533 7660 7546 Nye Nye

Mercedes Benz Sprinter 416 CDi km. 354, årg. 08/05, 16 pladser . . . . . . . . . . . . . . kr. 165.000 Mercedes Benz Sprinter 416 CDi km. 294, årg. 07/06, 16 pladser . . . . . . . . . . . . . . kr. 165.000 Mercedes Benz Sprinter 416 CDi km. 333, årg. 08/05, 16 pladser . . . . . . . . . . . . . . kr. 200.000 Mercedes Benz Sprinter 416 CDi årg. 09/06, 18 pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 250.000 Mercedes Benz Sprinter 416 CDi km. 298, årg. 09/06, 16 pladser . . . . . . . . . . . . . . kr. 275.000 Sprinter 511 CDi, årg 2007, 19 pladser, km under 120.000, radiator, alu gulv, DVD/TV hattehylde m/airc., lys og højtt., lift, stole m/3-punkt sele kan mon. bag . . . . . . . . . kr. 365.000 MB 516 CDi R2, aut. gear, chauffør klima, komfortsæde, fartskriver, skydedør tonede ruder, hattehylde, midterbånd, 3 loftslamper, OK-lift, indstigningsbøjler alu. gulv, NMi ben, 2 m.m. (standard opbygning) termoruder, 18 sæder fra . . . . . . . kr. 449.800 MB 315 CDi R3L, aut. gear, chauffør klima, komfortsæde, fartskriver, skydedør tonede ruder, hattehylde, midterbånd, 3 loftslamper, OK-lift, indstigningsbøjler alu. gulv, NMi ben, 2 m.m. (standard opbygning) 7+1 fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 365.000

RUtEBUSSER - ByBUSSER

Kuverter Brevpapir Faktura Visitkort Print m.m.

9900 Frederikshavn tlf. 98 42 78 99

www.pk-reklame.dk

7564 7566 7400 7379 7404 7047 7398 7195 7194 7198 7192 7367 7367

MAN SU 313 årgang 2002, km 451.000, 42/30 pladser, gear auto Zf . . . . . . . . . . . . MAN SU 313 årgang 2002, km 425.000, 42/30 pladser, gear auto Zf . . . . . . . . . . . . Scania Omnia Line, km 1.226, årgang 06/01, 47/24 pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scania Omnia Line, km 1.224, årgang 06/01, 47/24 pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scania Omnia Line, km 1.466, årgang 06/01, 47/24 pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scania km 735, årgang 06/00, 43/17 pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scania km 287, årgang 06/01, 47/24 pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Volvo B10 M, km 392, årgang 02/98, 44/35 pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Volvo B10 M, km 116, årgang 05/98, 44/35 pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Volvo B10 M, km 903, årgang 04/98, 44/35 pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Volvo B10 M, km 376, årgang 07/98, 44/35 pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Volvo B10 M, km 63, årgang 09/98, 35/33 pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Volvo B10 M, km 669, årgang 07/98, 35/37 pladser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kr. 300.000 kr. 300.000 kr. 400.000 kr. 400.000 kr. 400.000 kr. 425.000 kr. 335.000 kr. 165.000 kr. 165.000 kr. 165.000 kr. 150.000 kr. 250.000 kr. 250.000

SE HER..!

Iveco / Irisbus Crossway rutevogn / X-bus ( Fås i 12-12,80-15 meter ) Motor Iveco Tector 6 300 HK EEV, Euro4 med CRT filter (opfylder Euro 5 krav) Gearkasse Voith, aut., med intarder, skivebremser på alle 4 hjul, uafhængig forhjuls ophæng, lux rutestole, priser fra 1.250.000,- + moms Vi leverer partikelfiltre til alle busfabrikater Baumot partikelfiltre er et kvalitetsprodukt fra Schweiz. NB. Baumot partikelfiltre er også godkendt til miljøzonerne i Tyskland Klasse 4, ”Grüne Plakette” til Euro 1 – 2 – og 3 motorer

VEJSTRUPRØD  BUSIMPORT ApS JYLLANDS AfDeLiNg: Tlf: 74 56 13 26 fax 4574560651 - e-mail: info@busimport.dk Salg: erik Brændekilde ..tlf. 21 46 62 34 (eb@busimport.dk) Leif Brændekilde ...tlf. 40 35 93 08 (lb@busimport.dk) Svend Pedersen ....tlf. 40 17 47 91 Dan Pedersen .......tlf. 40 35 62 52 Lager: ...................tlf. 73 56 14 44

SJæLLANDS AfDeLiNg: Busimport.dk Sjælland ApS Tlf: 46 16 16 46 - fax: 46 16 10 19 SalgSafdeling: Jan Bredo .............tlf. 20 43 13 94 (jb@busimport.dk) Carsten fesner .....tlf. 24 34 00 03 (cf@busimport.dk) Værksted: .............tlf. 46 16 16 45 - Mobil: 40 35 61 66 Lager: ...................tlf. 46 16 16 40 - Mobil: 40 16 63 50 Alle priser er excl. moms. - Der tages forbehold for trykfejl.

Danske Busvognmænd

/ 39


DANMARK

Er din bus klar til sommeren? Er din bus klar til sommeren?

Ring til værkstedet tilbud AC eftersyn på netop din bus. Erfor din buspåklar til sommeren? TLF. 76 32 23 20 i 2. kvartal 2011 35% dele der ved AC eftersyn ingVitilgiver værkstedet for tilbud på ACpå eftersyn påbliver netopbrugt din bus. TLF. 76 32 23 20 i giver i 2. kvartal 2011 35% på dele der bliver brugt ved AC eftersyn

Bedre busser sælges

11 Volvo B9R-9500- på vej hjem 48+1+1, 12,3 meter, 380HK, Euro 5, I-shift 09 Volvo B12B-9700HD 52+1+1, 13 m, KUN 115.000 km. FLOT Turistbusser 10 Volvo B13R-9700HD VIP- 32 passagerer, flot køkken 11 Volvo B13R 9900 9700HD- fabriksny 55+1 1458+1 meter,EURO 460HK I-shift Euro 03 Volvo 4 plakette, 4205 HK, km. 710.000 11 Volvo B9R-9500på vej hjem 48+1+1, 12,3 meter, 380HK, Euro 5, I-shift Turistbusser 94 Volvo B10B Carrus 46+1 Liftbus, 310 HK. Nysynet Kr. 225.000 09Volvo Volvo B12B-9700HD 13 EURO m, KUN km. FLOT 11 9700 - fabriksny 52+1+1, 55+1+1, 14 meter, 460 HK, I-shift, Euro 5 96 B13R Neoplan db.HD dæk 72+1 1,115.000 MAN 430 HK km.NYSYNET 10Volvo Volvo B13R-9700HD VIP- 32 passagerer, flot køkken 11 - på vej hjem 48+1+1, 12,3 meter, 5, I-shift 05 B9R-9500 SETRA 417 HDH 55+1 Ambiente stole, flot380 busHK, km.Euro 635.000 03Volvo Volvo 9900 S416 58+1 51+1 EURO 4 plakette, 420KUN HK, km. 04 B12B-9700 SETRA EURO plakette, 478115.000 HK,710.000 km.km, 636.000 09 HDHDH 52+1+1, 134 meter, FLOT 94 Volvo B10B Carrus 46+1 44+1 Liftbus, 310 HK.flot Nysynet Kr. 225.000 01 B13R-9700 SETRA 315GT/HD Aut. Gear, og velkørende. 10 Volvo HD VIP 32 passsagerer, flot køkken 96 Neoplan db. dæk 72+1 EURO 1, 470 MANkm. 430578.000 HK km.NYSYNET 00 9900 Scania Irizar 46+1 HK 03 58+1 Euro 4 plakette, 420635.000 HK, km. 710.000 05Volvo SETRA 417 HDH 55+1 Ambiente stole, flot bus km. 94 Volvo B10B Carrus 46+1 Liftbus, 310 HK, nysynet, kr. 225.000 04 SETRA HDH 51+1 EURO 4 plakette, 478 HK, km. 636.000 Rute-S416 og bybusser 96 Dobb. dækker 72+1 Euro 1, MAN 430 HK, nysynet 01 Neoplan SETRA 315GT/HD 44+1 Aut. Gear, flot og velkørende. 07 Volvo B12BLE-8700 Laventre landevejsbus: døre 1-2-0, 00 Setra Scania Irizar 46+1 HK 470landevejsbus km. 578.000 05 HDH 55+1 Ambiente stole, bus, km. 635.000 02 417 Volvo 8500 55+42 13,7flot meter 04 Setra 51+13-akslet Euro 4 340 plakette, 4783HK, 636.000 04 S416 Volvo HDH B12BLE 8700 44+49 HK euro km.km 292.000 Ruteog bybusser 01 Setra 315 GT/HD 44+1nysynet. Aut. gear, flot god og velkørende. 98 Volvo B10M-8500 47+24 Rigtig stand. 07 Scania Volvo B12BLE-8700 Laventre landevejsbus: døre578.000 1-2-0,Allisson aut. Gear 11 SOR 29+42 laventre, motor, 00 Irizar9,5CN 46+1 470 HK,EEV km 02 Volvo 8500 DAB – DAF 55+42Flere landevejsbus 13,7 meter 1990-1995 komfortbusser 04 Volvo 8700 44+49 3-akslet 340 HK euro 3 km. 292.000 RuteogB12BLE bybusser 98 Volvo B10M-8500 47+24 nysynet. Rigtig god stand. Øvrige 07 Volvo B12BLE-8700 Laventre landevejsbus: døreaut. 1-2-0 11 SOR 9,5CN 29+42 laventre, EEV motor, Allisson Gear DANSK BYGGET 519CDI 19 prs. lift, aut. Gear, EEV, El-dør, Alu-gulv mm. 02 Volvo 8500 55+42 landevejsbus, 13,7 meter 1990-1995 DAB – DAF Flere komfortbusser 11 MB 519 CDI Sprinter 19 personers liftbus: DEMO GØR ET GODT KØB 04 Volvo B12BLE8700 44+49, 3-akslet, 340 HK, Euro 3, km. 292.000 11 MB 516 CDI Sprinter Fabriksnye liftbusser på vej. EEV MOTOR 98 Volvo B10M-8500 47+24, nysynet, rigtig god stand Øvrige 119,5CN MB 316 CDI Sprinter 14 29+42 personers liftbus.EEV EEVmotor, motorAllisson – KLARaut. TIL gear LEV. 11 SOR laventre, DANSK BYGGET 519CDI 19 prs. lift, aut.prs. Gear, mm. 05 Fiat DUCATO 2 stk. LIFT, 10 hhv. EEV, 14 prs.El-dør, Netop Alu-gulv hjemkommet 1990-1995 Flereliftbus: komfortbusser 11 MB. 519 DAB-DAF CDI Sprinter 19 personers DEMO GØR ET GODT KØB 11 MB 516 CDI Sprinter Fabriksnye liftbusser på vej. EEV MOTOR Øvrige 11 MB 316 CDI Sprinter 14 personers liftbus. EEV motor – KLAR TIL LEV. 05 Fiat DUCATO stk. LIFT, 1019 prs. hhv. lift, 14 prs. hjemkommet DANSK BYGGET 2519CDI pers., aut. Netop gear, EEV, el-dør, alu-gulv m.m . MB 519 CDI Sprinter 11 19 pers. liftbus:DEMO - GØR ET GODT KØB 11 MB 516 CDI Sprinter Fabriksnye liftbusser på vej: EEV MOTOR 11 MB 316 CDI Sprinter 14 pers. liftbus: EEV MOTOR - Klar til levering 05 FiatTAXI: DucatoMERCEDES - 2 STK. SPRINTER TAXI –LIFT, pers. hhv, 14 pers. Netop hjemkommet RING10 OG HØR NÆRMERE

Bedre busser - sælges!

LETVÆGTSBUS: SOR 9,5 CN – høj kapacitet Flere passager – lavere vægt LETVÆGTSBUS: SOR 9,5 CN – høj kapacitet Flere passager – lavere vægt Forbehold for mellemsalg og trykfejl. Eventuelle priser skal tillægges moms.

LETVÆGTSBUS: SOR 9,5 CN

TAXI: MERCEDES SPRINTER TAXI – RING OG HØR NÆRMERE

- høj kapacitet - flere passagere - lavere Forbehold for mellemsalg og trykfejl. Eventuelle priser skal tillægges moms.

vægt

TAXI: Mercedes Sprinter Taxi - ring og hør nærmere Forbehold for mellemsalg og trykfejl. Eventuelle priser skal tillægges moms.

Kokmose 7 . 6000 Kolding . Telefon 7551 7200 www.buscentervest.dk Kokmose 7 . 6000 Kolding . Telefon 7551 7200

Afsender: Danske Busvognmænd, Sundkrogsgade 13, 2100 København Ø,

Vi giver i 2. kvartal 2011 - 35%sælges rabat på dele Bedre busser der bliver brugt ved eftersyn. 11 Volvo B13R 9700HDfabriksny 55+1 14 meter,AC 460HK I-shift Euro 5 Turistbusser

Udgiveradresseret Maskinel Magasinpost ID-Nummer: 42467

Ring til værkstedet for tilbud på AC eftersyn på netop din bus - ring Tlf. 76 32 23 20

Busmagasinet april 2011  
Busmagasinet april 2011  

Tema: Teknologien gror. Busmagasinet er et blad for alle, der udfører erhvervsmæssig personbefordring - eller har en relation til branchen

Advertisement