Page 1

Bus gasinet ma No 03 / marts 2012

Danske Busvognmænd

Christiansborg

skynder sig langsomt Hvorfor tager det så lang tid fra idéer fødes, til de er gennemført som konkrete lovtekster?

Side 06

Læs også 04. Et liv med busser 10. Leder på distance 22. Busudstilling i Istanbul Danske Busvognmænd for alle, der udfører erhvervsmæssig buskørsel

Sikkerhedsseler redder passagerer SIDE 24


Emne

Overvejer du at købe en ny Mercedes-Benz eller Setra bus? Så skulle du også overveje en servicekontrakt!

rviceSelect OMNIplus Se ontrakt FullService K

r. km*

p Fra kr. 0,56

EvoBus - et selskab i Daimler

✔ En forebyggende service, der giver dig den største tryghed mod dyre nedbrud ✔ Topprofessionel og kompetent vedligeholdelse af din bus ✔ En optimal brugtbusværdi Er du interesseret? Så kontakt vores salgsafdeling og få en pris som dækker netop dit behov. BusWorld Home Køge, EvoBus Danmark A/S, Centervej 3, 4600 Køge, Tlf. 56 37 00 00 BusPort i Nr. Snede, EvoBus Danmark A/S, Mågevej 9, 8766 Nr. Snede, Tlf. 76 27 03 00 *Ved følgende beregningseksempel: Setra S416 MultiClass med turistudstyr, EEV med OM 457 hLA, GO 240 PowerShift, fuldautomatisk klimaanlæg, liggestole, toilet, FogMaker brandslukning mm. Ovennævnte pris er inkl. service, sliddele, syn, synsgebyrer mm. Prisen er beregnet pr. kørt kilometer, ekskl. moms. Kontraktperioden er 4 år (48 måneder) og max. 240.000 km.

Et busservicemærke du kan stole på!

Service til din Mercedes-Benz og Setra

www.omniplus.dk

Du får mange fordele med en servicekontrakt, her er blot nogle af dem:


LederEmne / Indhold

Sagen genåbnet

I

februar måned faldt der dom ved EF-domstolen i en sag, der kan få stor betydning i Danmark. En ungarsk chauffør ville ikke acceptere en bøde for en bagatelagtig overtrædelse af køre- og hviletids-reglerne. Der var tale om en formel fejl, hvor oplysninger på køreskiven var undladt, men oplysningerne fremgik i øvrigt af de papirer, som chaufføren hele tiden havde været i besiddelse af. Dommen faldt ud til chaufførens fordel. Det betyder, at bødesystemet skal ændres - ikke bare i Ungarn, men også i en række andre lande.

Steen Bundgaard Adm. direktør

Vi er ikke i tvivl om, at Danmark må være et af de lande, hvor bødekataloget skal ændres. Slut med standardiserede bøder for selv små, formelle overtrædelser - og i stedet et system, hvor domstolene vurderer hver enkelt sag. Dermed skal domstolene også i deres strafudmåling tage hensyn til, om den formelle fejl skyldes en forglemmelse eller en menneskelig fejl. Eller om der er tale om bevidst snyd. Ved bevidst snyd er det stadig Danske Busvognmænds opfattelse, at der skal straffes hårdt. Justitsministeriet er gået i gang med at vurdere dommens betydning for den danske ordning. Udmeldingerne fra myndighederne er, at sagen skal vurderes grundigt, og at man derfor ikke kan sige noget om, hvornår denne vurdering er afsluttet. Sagen skal naturligvis vurderes grundigt; men transportbranchen har også et berettiget krav på, at dette arbejde sker hurtigt. Ikke bare Danske Busvognmænd, men en samlet transportbranche har hele tiden været imod det meget rigide bødesystem, der knyttede sig til køre- og hviletidsreglerne. Det vil ikke være i orden, hvis denne grundige vurdering skal tage år og dag. Transportbranchen forventer en snarlig handling.

Steen Bundgaard Adm. direktør

20 Indhold

06 04 Et liv med busser 06 Lovgivningsprocessen 08 Kort nyt 10 Leder på distance 12

Et æresmedlem fylder 80 år

12

16

14 OST-tilladelser: Der mangler

24 Sikkerhedsseler sikrer

16 Ny Scania Citywide serie

26 Sikkerhedsseler reddede 41

20

28

nye betragtninger og ny viden favner bredt

Generalforsamling i TA

22 Tag på forårsudstilling

i Istanbul

passagererne i busser

børn fra alvorlige skader Paragraf i fokus

30 Nostalgihjørnet 32 Info Danske Busvognmænd

/ 03


Portræt Emne

Landet rundt med Busmagasinet Busmagasinet tager i de kommende måneder landet rundt og besøger en række vidt forskellige virksomheder, som dog har det til fælles, at de driver busdrift og er stolte af det. Første stop er hos den familieejede busvognmandsforretning De Grønne Busser i Hinnerup mellem Randers og Århus. Velkommen om bord.

Et liv med busser Af: Karin Wain, freelancejournalist (DJ) / Foto: De Grønne Busser

For familien Nielsen i Hinnerup er busser livet – og det har det været i 90 år. Farfar grundlagde virksomheden i 1922, far overtog, og nu sidder de voksne sønner bag rattet i familievirksomheden, hvor chaufførerne ikke kaldes ansatte, men kolleger.

T

il trods for en chaufførstab på 120 mand kører Kim og Per Nielsen hver deres faste, daglige morgentur. Som tredje generation i virksomheden De Grønne Busser, der ligger i Hinnerup mellem Århus og Randers, løber busdrift i de to direktørers årer. Farfar Johannes grundlagde virksomheden i 1922, og i 1953 overtog far Vagn som bare 22-årig. Her knap 60 år senere har han stadig sin gang i virksomheden, men den daglige drift er overladt til sønnerne. ”Buskørsel er i bund og grund, hvad det hele handler om. Det er vores liv, det at køre busser. Så selv om vi har en chaufførstab, er det dejligt selv at komme ud med rattet mellem hænderne og køre noget bus”, siger Kim Nielsen. Virksomheden er bygget op omkring rutekørsel, og den 12 personers Ford, der begyndte det

04 / Danske Busvognmænd

hele tilbage i ’20-erne, er i dag afløst af knapt 70 busser, der nat og dag betjener landevejene i det midtjyske.

der er gearet til erhvervet, og som passer sammen med alle vi andre originaler, som vi plejer at sige”.

Glade chauffører

For at yde kunderne den bedste service skal medarbejderne have det godt, og åbenhed og rummelighed er altafgørende. De ansatte, har deres rødder så forskellige steder som New Zealand, Iran, Irak, Tyrkiet, Ungarn, Rusland, Eritrea, Somalia og naturligvis Danmark og er både kvinder og mænd.

Fra den spæde start, hvor virksomhedens eneste chauffør ind i mellem overnattede på sofaen i privaten, til i dag, hvor 120 mennesker af en lang række forskellige nationaliteter har deres gang i virksomheden, har mottoet været det samme: ”Tilfredse chauffører giver tilfredse kunder, og tilfredse kunder giver tilfredse chauffører”. Derfor lægger brødrene vægt på, at dørene til deres kontorer altid er åbne, og der er ikke meget skjorte, slips og direktørmanerer over det. ”Vi har fra begyndelsen bestræbt os på, at kernen i virksomheden er kunderne, og at vi vil yde den bedste service. Vi ansætter kun chauffører,

”Det er en farverig arbejdsplads med en bred vifte af forskellige personligheder, og det gør det spændende at være her. Men derfor er det også vigtigt, at man passer ind og er villig til at acceptere forskellighederne, og det gør vi en stor indsats for at sikre. Virksomhedens vigtigste redskab er personalet, men det glemmer mange”, siger Kim Nielsen.


Portræt Emne

Vagn Nielsen og sønnerne Per og Kim flankerer en af familiens gamle rutebiler.

Fremtidens busdrift Hverdagen hos De Grønne Busser er - som for mange andre i busbranchen - præget af udbud og licitationer. Det har ad to omgange senest i 2004 betydet en fordobling af vognpark og ansatte, men det har ikke ændret ved den grundlæggende ledelsesform og indstilling i virksomheden. ”Om vi har 10, 100 eller 200 ansatte, er jeg stadig den samme. Ved den seneste virksomhedsoverdragelse kunne vi godt mærke, at de nye medarbejdere ikke var vant til vores åbenhed. Men det smitter jo af, når medarbejderne kan mærke, at vi er glade for vores arbejde og ikke opfatter dem som et nummer i rækken, men som de personer, de virkelig er. Her plejer vi ikke at sige ansatte, men kolleger”. I løbet af 2012 skal virksomheden ud i nye budrunder, og det huer ikke Kim Nielsen. Slet

ikke efter trafikselskabet Midttrafik har meldt ud, at de udelukkende kigger på prisen. ”Vi skiller os ud ved at yde en rigtig god service, og det har vi gjort alle årene. Vores chauffører har virkelig gjort en indsats, så det er som at få en spand koldt vand i hovedet at få at vide, at Midttrafik kun vil gå efter prisen. Det havde vi ikke forventet”. Kim Nielsen sætter dog sin lid til, at De Grønne Busser, der har holdt sig på vejene gennem både Verdenskrig og oliekrise, vil fortsætte i mange år frem. ”Jeg forventer, at vi kan fortsætte forretningen i samme størrelse, som vi har nu. Men udbudsprocessen er absolut nervepirrende. For os er det ikke bare en forretning, men noget, vi har skabt fra bunden og er stolte af. Det er det, vi kan og vil”.

Blå bog

• M  otto: ”Tilfredse chauffører giver tilfredse kunder, og tilfredse kunder giver tilfredse chauffører” • Grundlagt: 1922 • Selskabsform: 100 procent familieejet I/S, hvor fader og to sønner er direktører og søster er medejer • Geografisk placering: Hinnerup mellem Århus og Randers, desuden afdelinger i Skjød, Hammel, Randers, Viborg og Silkeborg • Antal medarbejdere: 120 • Vognpark: 68 busser, heraf 10 minibusser • Hovedbeskæftigelse: rutekørsel for Midt Trafik

Danske Busvognmænd

/ 05


BagEmne murene

Lovgivningsprocessen Af: Steen Bundgaard / Foto: Colourbox.com, xxxxxxxxx

Hvorfor tager det så lang tid fra idéer fødes, til de er gennemført som konkrete lovtekster? Er det ikke bare at tælle til 90?

I

en række situationer kan det virke uforståeligt, at det skal tage så lang tid før, at en idé eller et ønske om en ny lovgivning bliver gennemført. Specielt for erhvervsdrivende, der selv er vant til at træffe beslutninger her og nu - og som ofte selv fører dem ud i livet - er det handlinger fra en helt andet planet at følge med i lovgivningsprocessen. Ikke alt lovgivningsarbejde foregår efter samme skabelon, men et typisk forløb kunne være det, der formentlig vil begynde senere på året omkring en ny persontransportlov. En sammenskrivning af bus- og taxiloven. Her er der tale om en situation, hvor et stort antal politikere finder, at den gældende lovgivning er meget kompleks - og at det kan være vanskeligt at se grænsedragningerne mellem bus og taxi. Begreber som siddende patientbefordring, sygetransport, limousinekørsel, flextrafik m.fl. flyver rundt imellem hinanden, og det kan være svært at se, hvornår der gælder hvilke regler for hvem? Derfor er der et ønske om at få skabt større klarhed på dette område. Men der er også tale om en situation, hvor ingen kender det endelige resultat af sådan en proces og dermed, hvordan lovgivningen på dette område vil blive i fremtiden. I den situation vil starten formentlig være, at Transportministeren nedsætter et udvalg med en af sine egne embedsmænd som formand.

06 / Danske Busvognmænd


BagEmne murene

”Men sådan en proces er altså ikke ændringer, der skabes fra mandag til tirsdag.” Udvalget vil komme til at bestå af repræsentanter fra enkelte andre ministerier samt de organisationer, der har interesser på dette område. Vi kan af gode grunde ikke vide, hvem der konkret vil blive inviteret til at sidde i udvalget, men det kunne f.eks. være Danske Busvognmænd, Dansk Taxi Råd, CAT, D.I. Transport, Dansk Erhverv, 3F, Trafikselskaberne i Danmark, Kommunernes Landsforening. Udvalgets formand har af ministeren fået en beskrivelse af, hvad arbejdsopgaven går ud på. Det er herefter formandens ansvar at tilrettelægge en møderække, så udvalgets medlemmer får lejlighed til at diskutere og drøfte de forskellige problemstillinger. Hvor mange møder, der skal til, kan der ikke siges noget om på forhånd, men alt fra 5 til 20 kan sagtens være i spil. Da der forud for hvert møde skal udarbejdes en dagsorden med et oplæg - og efterfølgende skrives et referat - kan tidshorisonten meget vel være et sted mellem ½ og 1½ år. Herefter udarbejdes der en samlet indstilling til, hvorledes lovforslaget skal udformes. Det kan sagtens forekomme, at et flertal i udvalget ønsker én løsning, mens et mindretal ønsker en anden. Det bliver herefter Transportministerens opgave, sammen med sine embedsmænd, at træffe beslutning om, hvorvidt man skal gå efter den løsning, som flertallet peger på, eller om man vil følge mindretallet. I en så-

Det er inde bag Christiansborgs mure, at de 179 folketingsmedlemmer laver landets love.

dan sag, vil det givet vis også veje tungt for en minister, hvor Trafikselskaberne og KL står. En minister vil gerne undgå efterfølgende at skulle ud i slagsmål med disse organisationer om økonomiske kompensationer som følge af nye love. Transportministeren vil herefter bede sine embedsmænd om at skrive det endelige lovforslag. Dette handles af med regeringspartiernes transportordførere og ordførerne for det eller de partier, der forventes at støtte forslaget. Transportministeren vil derpå fremlægge forslaget på et regeringsmøde - og forudsat. at regeringen bakker op, vil lovforslaget herefter blive fremsat i Folketinget. Ministeriets embedsmænd vil nu iværksætte en høring af det endelige lovforslag. Teksten sendes til andre ministerier og til en langt bredere kreds af interesseorganisationer end dem, der var med ved det lovforberedende arbejde. Alle har herefter mulighed for skriftligt at kommentere lovteksten. Efter Grundloven skal et lovforslag behandles i Folketinget 3 gange. Mellem hver behandling sendes det til Folketingets Transportudvalg. Udvalget medlemmer (27 folketingsmedlemmer) har mulighed for at stille spørgsmål til Transportministeren om lovteksten. Interesseorganisationer kan bede om foretræde for Transportudvalget og komme med kommentarer og kritiske bemærkninger til lovforslaget.

Dette kan så få udvalget til at gå videre til ministeren med disse spørgsmål. Udvalget kan også kalde Transportministeren i samråd og der bede om nærmere forklaring på konkrete spørgsmål. Folketinget gennemfører herefter 2.-behandling af lovforslaget. Dette går typisk meget hurtigt, men kan også være tidspunktet, hvor der stilles ændringsforslag til lovteksten. Herefter er det tilbage til Transportudvalget. Udvalget afgiver betænkning, hvoraf det bl.a. fremgår, hvordan de enkelte partier stiller sig til lovteksten. Réelt er lovforslagets skæbne således allerede afklaret, men lovforslaget skal tilbage til 3. behandling i Folketinget. Her vedtages det formelt, hvorefter den endelige lovtekst underskrives af dronningen på et møde i Statsrådet. Så det er altså ikke bare et spørgsmål om at tælle til 90. Men det er til gengæld en proces, som sikrer åbenhed, og at de organisationer, der bliver påvirket af et lovforslag, bliver hørt. Det er ikke det samme som, at de får ret. Med sådan en proces skabes ændringer altså ikke fra mandag til tirsdag. Det konkrete eksempel kan sagtens være år undervejs. Ser vi afslutningsvis på Bruxelles og EU-samarbejdet, er tidshorisonten oftest endnu længere. Men selv om det kan virke helt uoverskueligt, er det nødvendige processer. For hvad er alternativet?

Danske Busvognmænd

/ 07


Kort nyt

Ko rt

NYT Det kræver vinterdæk at besøge vores naboer! De europæiske lande har meget forskellige krav til brugen af vinterdæk. Det er derfor en rigtig god idé at sætte sig grundigt ind i reglerne i de enkelte lande, inden man begiver sig af sted på vinterferie. I de kommende uger drager tusindvis af danskere på vinterferie til vores europæiske naboer. For mange chauffører vil køreturen byde på bjergkørsel på sneklædte og glatte veje. For at sikre et godt og stabilt vejgreb er det derfor vigtigt, at man inden afrejse har de rigtige vinterdæk på bilen. I Danmark er der ingen lovkrav om, at biler skal have monteret vinterdæk i årets koldeste måneder. Det er der til gengæld hos en lang række af vores europæiske naboer, og reglerne varierer fra land til land. Manglende vinterdæk kan betyde, at man risikere at blive afvist allerede ved grænsen til flere af vores nabolande.

Danske myndigheders rigide tilgang til transportbøder vakler efter EU-dom En ungarsk chauffør ville ikke finde sig i en bøde for en lille forseelse. Sagen havnede i EU-domstolen, som i dag har afgjort sagen til fordel for chaufføren. Dommen kan få betydning for danske myndigheder, som sandsynligvis må blive mere fleksible, når der skal deles bøder ud i fremtiden. Danske myndigheders heftige bøder for to minutters overskridelse af køre- og hviletid eller en manglende udfyldning af et felt på blan-

ketter har længe været en stor udfordring for branchen. Nu kan danske vognmænd måske se frem til en mere fleksibel og pragmatisk indstilling fra de danske myndigheders side efter en dom ved EU-domstolen i februar. - Den dom er vi rigtig glade for. Forhåbentlig fører det til, at retspraksis i Danmark ændrer sig, så der ikke længere kommer store bøder ud af bagatelsager og simple forglemmelser, siger chefkonsulent Lars Nielsen fra ITD.

Norden til kamp for sund fornuft På et Nordisk Busmøde i Sverige i februar besluttede busorganisationerne fra Island, Estland, Norge, Sverige, Finland og Danmark at rette henvendelse til Bruxelles omkring miljøzoner. Vi kan mene om miljøzoner, hvad vi vil, men de er kommet for at blive. Det er bare helt forrykt, at hvert land - og nogle gange hver by - laver sine egne regler om miljøzoner for busser og lastbiler. Det giver ikke mening!

Vores internationale vognmandsorganisation, IRU, har givet tilsagn om, at den vil rejse sagen over for EU-kommissionen, hvis der kom en samlet henvendelse fra de nordiske lande. Det gør der nu. Der vil blive arbejdet for en best practice ordning. Det vil betyde, at der bliver én norm og ét godkendelsesmærke for samtlige de byer, der vælger at indføre en miljøzone.

Fælles regler fo r miljøzoner?

”Ser vi på de mest traditionelle destinationer for skiferier, så er der konkrete regler i f.eks. Norge, Sverige, Tyskland, Frankrig og Østrig. I Kroatien og Italien er det kun obligatorisk i visse områder”, fortæller adm. direktør Georg Nielsen fra Continental. ”Faktisk er det næsten umuligt at krydse Danmarks grænser uden at køre gennem lande, hvor det er obligatorisk at benytte vinterdæk. Men udover lovgivningen handler det i lige så høj grad om trafiksikkerheden. Vi ved, at bilens

08 / Danske Busvognmænd

bremselængde bl.a. på sne og glatte veje bliver markant bedre ved brug af vinterdæk, ligesom bilens generelle vejgreb forbedres på de kolde dage, så det er ganske enkelt sund fornuft at få sat vinterdæk på bussen i vinterhalvåret”.

Er man i tvivl om, hvilke dæk der passer bedst til bussen og førerens køreregenskaber, er det en rigtig god idé at søge råd og vejledning hos fagfolk på et værksted eller dækcenter.


Annoncer

Autocuby 1-1

Danske BusvognmĂŚnd

/ 09


Ledelse

Leder på distancen Af: Thorsten Asbjørn Lauritsen & Peter Borberg / Foto: Colourbox.com, xxxxxxxxxx

For vognmænd er det en udfordring at skabe en stærk medarbejderkultur, når chaufførerne hver dag spredes for alle vinde. Ekspert i distanceledelse giver råd med på vejen

A

lle kender den klassiske virksomhed. Medarbejdere, der møder ind om morgenen, finder deres respektive arbejdspladser og hilser på direktøren. Fra hver deres sted varetages dagens opgaver, og opstår der et spørgsmål eller et problem, griber man fluks fat i kollegaen eller chefen. Anderledes forholder det sig i vognmandsbranchen. Her er medarbejdere og ledere ofte spredt for alle vinde fra morgen til aften. Det stiller helt andre krav til lederskab. Ja, faktisk er der tale om en ganske særlig disciplin, som i disse år vinder frem med hastige skridt inden for et hav af brancher, nemlig distanceledelse. - Den store udfordring for en vognmand er, at hans eller hendes medarbejdere stort set altid er på distancen. Du har ikke den nære kontakt henover en arbejdsdag, hvor du ind imellem kan udveksle ord og se dine ansatte i øjnene. Alt det, der normalt skal til for at skabe et trygt og tillidsfuldt forhold, siger Rikke Lindekilde, erhvervs-ph.d. i distanceledelse ved Center For Ledelse og Grundfos.

Tillid på spil Hun har gennem flere år undervist talrige virksomheder i distanceledelse, som i dag er et af de mest efterspurgte kurser på Center For

10 / Danske Busvognmænd

Ledelse. Men hvor distanceledelse for mange brancher er et nyt fænomen - udløst af at medarbejdere i stigende omfang får hjemmearbejdspladser, og afdelinger etableres i indog land - så har vognmænd til alle tider drevet forretning på distancen. Ifølge Rikke Lindekilde er der god grund til, at vognmænd fremadrettet også skeler til den viden, man efterhånden har opnået om distanceledelse. - Om du har en virksomhed, hvor medarbejderne arbejder hjemmefra, eller du som vognmand har ansatte, der befinder sig på landevejen, så er udfordringerne de samme. Du skal lykkes med at skabe en kultur, hvor folk kender hinanden, føler et tilhørsforhold til arbejdspladsen og er loyale, siger Rikke Lindekilde.

Giv anerkendelse Men den slags kommer ikke af sig selv, påpeger forskeren. - Chauffører er vante til at køre selv og administrere deres egen arbejdsdag, men det ændrer ikke på, at de også har brug for at føle sig som del af en gruppe og en arbejdsplads. Enhver medarbejder har brug for at møde anerkendelse og opmærksomhed fra sin leder. Her

handler det om at få skabt et rum, hvor mødet og dialogen mellem vognmand og chauffør kan komme i spil, siger Rikke Lindekilde.

Husk troværdigheden Hun har set flere eksempler på, hvordan virksomhedsledere med enkle tiltag praktiserer distanceledelse med succes.

Hvad er distanceledelse?

Ved distanceledelse forstås en arbejdsplads, hvor lederen befinder sig et sted og medarbejderne et andet – fx medarbejdere, der arbejder hjemmefra eller som kører rundt i landet som sælgere, konsulenter eller chauffører.


Ledelse

Distancelederens udfordringer

Er man distanceleder, skal man blandt andet være opmærksom på, at medarbejderne: • Mærker nærhed og opmærksomhed • Oplever tydelig og struktureret ledelse • Undgår at føle sig isolerede og ensomme • Får plejet loyaliteten – fx med fast indlagte morgenmøder • Involveres i virksomhedens målsætning

- For det første er der på den sociale side stor værdi i at tænke i regelmæssige møder og samlinger for alle medarbejdere. For det andet er der ledere, som har succes med at lave et system, hvor de sikrer, at de på daglig eller ugentlig bases har personlig kontakt med den enkelte medarbejder. På den måde får medarbejderen opfyldt sit behov for at blive set og hørt, siger Rikke Lindekilde. Men, påpeger hun, samtidig skal man som leder være opmærksom på, at kontakten til medarbejderne ikke bliver kunstig eller påtaget. - Når du ikke har et dagligt fysisk møde og fx snakker sammen henover frokosten, så er relationen i udgangspunktet ikke tæt og personlig. Derfor kommer det nemt til at virke påtaget og utroværdigt, hvis du som chef viser overdreven personlig interesse.

De skal mærke, at jeg er der Hos Malling Turistbusser i Østjylland kender man alt til ledelse på distancen. 42 busser og 42 medarbejdere ruller hver dag ud fra henholdsvis hovedkontoret i Malling og afdelingen i Silkeborg. Som chef for foretagendet sidder Anne Olsen. På én og samme tid på afstand af - og tæt på sine medarbejdere. -Det er ikke alle chaufførerne, som jeg ser på daglig basis. Men vi har gjort det til en fastlagt rutine, at alle kommer til Malling minimum hver anden dag for at aflevere busser. På den måde sikrer vi, at vi har kontakt og ser hinanden, siger Anne Olsen, der samtidig har gjort det til en vane at drikke kaffe med medarbejderne en gang om ugen. Her har hun reserveret halvanden time til snak med sine ansatte, der i tidsrummet dukker op på skift. - Selvom chaufførerne har passagerer, kan det godt blive et ensomt erhverv, hvis de ikke har kontakt med deres kolleger og leder. For mig er det også vigtigt at kende mine chaufførers hverdag. At de om morgen melder ind med sms, at de er mødt, og at jeg fra vores turistchauffører hører, at de er kommet godt frem, siger Anne Olsen, der snart kan fejre 25 års jubilæum som direktør. Hendes årelange erfaring har givet et trænet øje for at spotte, når en medarbejder har brug for en ekstra snak. - Forleden tog jeg fat i en medarbejder, som jeg kunne se så nedtrykt ud, da han gik hen over pladsen. Alene den opmærksomhed gjorde, at han fik det bedre, siger Anne Olsen og pointerer endvidere, at distanceledelse langtfra kun handler om at tanke medarbejderne op: - Som leder har jeg mindst lige så meget brug for, at mine medarbejdere ser mig. Hvis jeg en dag er lidt småstresset, så er det dejligt at mærke, at der kommer en medarbejder og viser mig opmærksomhed.

Derfor anbefaler Rikke Lindekilde også, at man som leder benytter oplagte anledninger – som fx udsendelse af fælles information eller et personalemøde – som mulighed for personlig opfølgning. - På den måde har du noget at snakke med dine medarbejdere om. Og måske har han eller hun en problemstilling eller kritik, som de har brug for at vende. Fremfor alt handler distanceledelse om at være tilgængelig, så medarbejderne ikke oplever, at svaret på et spørgsmål har en ekspeditionstid på flere dage. Det handler om nærvær med troværdighed – på distancen.

Danske Busvognmænd

/ 11


SpecieltEmne runde dage

Et æresmedlem fylder 80 år Af: Steen Bundgaard / Foto: Carsten Andersen

Når man startede i busbranchen i 1955, så er man en af de gamle i branchen. Når dåbsattesten viser, at man blev født i 1932, så fylder man 80 år i 2012. Den 14. marts fylder Vagn Andersen 80 år.

V

agn startede i sin fars vognmandsforretning i 1955. Tænk lige en gang. 1955 var året hvor:

• Gladsaxesenderen blev sat i drift • Roskilde Ring åbnede (dog kun som en jordbane) • Kjeld og Dirch optrådte med ”Tømmerflåden” på ABC Teateret

12 / Danske Busvognmænd

• Å  rets store musikalske hit var ”Rock Around the Clock” Året efter kom broderen Bent ind i forretningen. På det tidspunkt var det en blandet forretning med både en flytteafdeling og en afdeling for turistkørsel. I 1962 overtag Vagn og Bent forretningerne fra faderen. I december måned 1967 købte Lyngby Turistfart de første Setra

busser. Fra dette tidspunkt fik virksomheden leveret mindst to nye busser om året. I 1970´erne begyndte Vagn selv at arrangere rejser. ”Fra Nordkap til Nordafrika”, sagde de i Lyngby Turistfart. I 1976 fik Vagn Andersen indrettet en speciel sovebus til ture med Rockgrupper. Stjerner som David Bowie og Frank Zappa blev trans-


SpecieltEmne runde dage

”I 1992 blev Vagn Andersen Ridder af Dannebrog. En velfortjent royal anerkendelse af den kæmpe indsats, som Vagn allerede på dette tidspunkt havde ydet for busbranchen.”

Vagn Andersen i drøftelse med tidligere kontorchef i TA,Søren Balslev og tidligere forretningsfører Leif Søllingwraa, 3F

porteret rundt mellem europæiske hovedstæder i denne særligt indrettede bus fra Lyngby Turistfart. Vagn har om nogen været organisationsmand. Vagns far var i 1948 medstifter af Turistvognmændenes Landsforening, så han har det ikke fra fremmede. I 1977 blev Vagn kredsformand i den daværende kreds 6 i TL. Det er ikke til at sætte tal på de medlemsmøder og studieture, som Vagn har stået for i perioden fra 19771998. Et er sikkert: Der er rigtig mange kolleger, der skylder Vagn stor tak for den kæmpe indsats, han i denne periode ydede for turistvognmændene i Storkøbenhavn. I 1978 blev Vagn næstformand i Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening. En post Vagn besad, indtil han i 1981 blev formand for arbejdsgiverforeningen. Som formand for kreds 6 i TL sad Vagn også med i TL´s hovedbestyrelse. I Perioden fra 1985 til 1995 som foreningens næstformand. Vagn var allerede inden ordet forandringsparat

blev moderne, parat til forandringer. Overenskomstforhandlingerne i 1995 afslørede, at det var meget svært at være en lille arbejdsgiverforening i DA-familien. Vagn så mulighederne i at TA kunne søge et større arbejdsgiverfællesskab i AHTS. Det blev til et medlemskab af AHTS i 1996. Samtidig indtrådte Vagn i bestyrelsen for AHTS. I 1992 blev Vagn Andersen Ridder af Dannebrog. En velfortjent royal anerkendelse af den kæmpe indsats, som Vagn allerede på dette tidspunkt havde ydet for busbranchen. Vagn stoppede som næstformand i TL i 1995 og i TA 1998. I 2000 hædrede Vagns kolleger ham med udnævnelsen til æresmedlem i Danske Busvognmænd. Tilbage i 1983 startede Vagns søn, Carsten, i Lyngby Turistfart. Efter 15 år gennemførtes i 1998 et generationsskifte, så Carsten tog over efter Vagn.

myndigheder. Igennem årene har kørsel med krydstogtgæster og skovbørnehaver også haft sin centrale placering i forretningen. Det er rigtig svært at sige, hvor Vagns indsats har haft størst betydning for branchen. Der er nemlig så mange områder, hvor han har sat sit aftryk. Men det område Vagn altid har brændt mest for, er uddannelse af chauffører. Han har om nogen forstået, at chauffører er forretningens ansigt ud ad til. Derfor er det vigtigt, at chauffører altid optræder topprofessionelt. Samtidig har Vagn også arbejdet indædt for, at chauffører til gengæld også fik den anerkendelse, de fortjente. Om Vagn nogensinde helt får den anerkendelse, som han selv fortjener fra busbranchen, er tvivlsomt, men en STOR TAK for en fantastisk indsats skal han have. Dagen fejres i familiens skød sammen med Inga på Ulrikkenborg Alle i Lyngby.

Kundekredsen har gennem alle årene været erhvervsvirksomheder, offentlige institutioner og

Danske Busvognmænd

/ 13


Lovstof Emne

OST-tilladelser:

Der mangler nye betragtninger og ny viden Af: Redaktionen – db@db-dk.dk / Illustration: Ingimage.com

Folketinget tog den 2. februar 2012 hul på behandlingen af den nye lov om taxikørsel, hvorefter adgangen til at søge om OSTtilladelser åbnes for alle. Danske Busvognmænd er bekymret over, at diskussionen tilsyneladende kører i ring uden, at nye betragtninger eller ny viden kommer på bordet.

F

ør sommerferien blev en lovgivning gennemført over hals og hoved, uden høring og uden et fornuftigt vidensgrundlag. Først bagefter gik det op for den daværende regering, at dels blev mange erhvervsdrivende ramt direkte på deres levebrød, dels imødeså kommuner og regioner væsentlige méromkostninger som følge af den begrænsede konkurrence. Med lovforslaget rulles lovgivningen nu tilbage. Til Danske Busvognmænds overraskelse fortsætter diskussionen mellem Folketingets partier dog ufortrødent – på baggrund af det samme, meget begrænsede vidensgrundlag.

Debatten kører i ring… Venstres ordfører på området, Kristian Pihl Lorentzen, mente i debatten den 2. februar, at ”de tidligere såkaldte EP-tilladelser, jævnfør busloven, bredte sig med stor hast og truede med at udbrede de taxifrie zoner ved, at brødet stille og roligt blev taget ud af munden på de taxivognmænd, som netop skal sørge for, at der er en taxidækning over hele landet.” Derfor kan Venstre ikke tilslutte sig den foreslåede tilbagerulning. I modsætning hertil beskriver den socialdemokratiske ordfører Mette Reissmann den nuværende lovgivning om et ”politisk hovsatiltag” og eksempel på ”symbolpolitisk lovgivning

14 / Danske Busvognmænd

med den konsekvens, at virkningen faktisk har været det modsatte af det planlagte”. Hun understreger, at den nuværende lovgivning har ”medført et markant stigende pres på udgifterne til de offentlige kørsler, vel at mærke uden nogen forbedring af den offentlige service.” ”Jeg noterer mig, at vi har haft en kommunalreform, hvor næsten 300 kommuner blev til 98. Vi har haft en økonomisk optur og derefter voldsom nedtur. Vi har haft strukturelle ændringer af erhvervsliv og det offentlige, virksomhedslukninger generelt - samt en demografisk og erhvervsmæssig udvikling, der ser ud til at svække det såkaldte udkantsdanmark. Alligevel bliver der fra Folketingets talerstol stadig ufortrødent påstået, at man for så vidt angår taxierhvervet kan stoppe denne strukturelle udvikling ved at begrænse adgangen til at benytte OST-tilladelser. Det er bekymrende, at debatten kører i ring, og at der ikke kommer nye betragtninger eller ny viden på bordet i forbindelse med den her lovgivningsproces.” udtaler Lasse Repsholt, chefkonsulent i Danske Busvognmænd.

...men nedsættelsen af et transportudvalg kan bringe diskussionen videre Et lyspunkt er ifølge Danske Busvognmænd dog, at der fra begge sider af Folketingssalen foreslås, at transportministeren nedsætter et

persontransportudvalg, der skal komme med et oplæg til, hvordan persontransporterhvervet fremadrettet kan reguleres i forhold til de udfordringer, der står foran. ”Idéen om et udvalg for personbefordring er et gammelt ønske hos Danske Busvognmænd, der længe har ønsket at få posen rystet. Erhvervsregulering, afgifts- og momsforhold, færdselsregler, diverse EU-regler om arbejdstider og hviletider er alle meget forskelligartede for de enkelte transportformer. Vi har stor interesse i, at alle disse forhold tages op og ses i et samlet perspektiv.” vurderer Lasse Repsholt og fortsætter. ”Faktisk tog vi i foråret forskud på glæderne ved sammen med Dansk Taxi Råd, DI og 3F at udarbejde et forslag til, hvordan den aktuelle problemstilling med OST-tilladelserne kunne løses. Vi må bare konstatere, at forslaget ikke er blevet taget i betragtning – hverken af den daværende eller nuværende regering.”

”Idéen om et udvalg for personbefordring er et gammelt ønske hos Danske Busvognmænd.”


Annoncer Emne

tet Kvali et d æ s i høj

Dansk kvalitet med høj gensalgsværdi r sser efte r minibu ri Vi bygge ndens behov e r ku m der e mål, og uanset o bygning t, e d æ js p hø so en luksu tale om rbejdsbil”. a ” venn e eller andicap r også h Vi levere r. e lige taxa

Websites WebShop Disponeringsværktøjer Online backup

Udvendige og indvendige LED-informationsskilte

Hanover Danmark Kurt Skousgaard Motorgangen 13-15 . 2690 Karlslunde Tlf. 46 59 58 95 . Mobil 22 21 58 95 E-mail: kurt@hanoverdanmark.dk www.hanover.dk

MCM er Biler fra rbejde dansk a foregår - det hele oderne m s re på vo liplev. fabrik i K v til k høje ra Vi stiller rs kvalitet. il b vore e dig gode ive e D skal g etingelser arbejdsb ssagerer e pa – og din fort! god kom 3 i fuldt Sunset S ersion v t re y st ud airpestole, med vip på taget, n conditio ruder, a panoram er med lys ld y h e tt a h tisk automa og luft, gsdør, in n ig indst dring på luftaffje oliefyr l, bagakse . tc e ., etc

12 års fabriksgaranti på alle LED-skilte. Ingen irriterende småregninger i garantiperioden. De bedste kvalitetsdioder med en meget høj opløsning gør skiltene lette at læse både på lang afstand og i solskin. Buede skilte til store buede ruder på turistbusser. Energivenlig indvendig LED-belysning til busser. 12 volt skilte til minibusser – strøm skal bare tilsluttes, så virker de.

utebilen 9.5 m. R gerer, lo o S re passa Opta ds til 47 ste med pla ulv i den forre tg ru helt plan n, så kørestolsb g e o in d b in a k e f m del a kan kom f bussen. gere selv ud a

Centrallager af reservedele findes i Karlslunde. Servicemontør både på Sjælland og i Jylland.

Forlang kvalitet – forvent en oplevelse MCM Karrosseri A/S . Kliplev Erhvervspark 1 . 6200 Aabenraa Tlf. 74 68 78 55 . Fax 74 68 78 56 . www.mcmkarrosseri.dk

Danske Busvognmænd

/ 15


Scania Citywide

Ny Scania Citywide serie favner bredt Af: Ivan Stjernqvist / Foto: Ivan Stjernqvist og Scania

Det er Scania’s strategi at tilbyde komplette, færdigbyggede busser overalt, hvor man i forvejen er repræsenteret gennem det verdensomspændende Scania netværk. Citywide LF og LE er det nyeste tiltag, og de erstatter de nuværende laventré og lavgulvsbusser

Komplet alu-serie De nye Scania bybusser havde premiere på Busworld udstillingen i efteråret og er nu klar til at gå i produktion. De nye bybusser fremtræder i det nye, stilsikre design, som blev lanceret i forbindelse med Scania Touring - og dem, der har set Scania Citywide i Kortrijk, er sikkert enige i, at de nye linjer med de indkapslede A-stolper er ganske markante og vil kunne genkendes i ethvert trafikmiljø, når de senere på året begynder at stikke ”snuden frem”. Og vi er overbevist om, at Scania Citywide vil finde stor udbredelse i - og omkring købstæder, som vægter miljøet højt. Hele serien fås både

16 / Danske Busvognmænd

som ren lavgulvsbus (LF) og som bus med lav indstigning (LE). Drivlinealternativerne omfatter diesel (biodiesel), gas (biogas) og bioetanol, og alle opfylder EEV-standarden for emissioner. Dette skulle ifølge Scania være markedets bredeste udbud af alternative brændstoffer. Alle modeller af Scania Citywide bygges på Scanias busfabrik i Slupsk i Polen, som nu er specialiseret i at bygge Scanias busser i aluminium. En teknik, som Scania har taget med fra fabrikken i Silkeborg, der blev lukket i 2004. Det nye T-design har Citywide fælles med lastbilerne, hvis frontdesign har den samme Tfremtoning. Den udelte forrude fortsætter op i destinationsskiltet, som i standardudførelsen

er 1800 mm bredt. Som tilvalg kan der leveres destinationsskilte op 2060 mm. Forlygterne har samme udseende som på Scania Touring, og alle lysfunktioner er samlet i et lygtehus, og kort langt lys er som standard halogenteknik, men LED kan tilvælges. Bakspejlet i højre side er højt placeret, så det ikke kommer i berøring med passagerer ved stoppestedet. Forreste kofanger er tredelt, og hjørnepartierne kan let repareres efter en evt. påkørsel. Hele passagerafsnittet er optimeret, så indog udstigning sker sikkert og hurtigt. På LEmodellerne er alle sæder fremadrettede, og


Scania Citywide

Scania Citywide er en serie af lavgulvsbusser til intensiv persontransport i storbyerne.

de ophængte sæder giver adgang til hurtig rengøring.

Fleksibel førerplads Selve førerpladsen er blevet opdateret i retning af, at der tages mere hensyn til store chauffører. De mange kvindelige chauffører imødekommes ved, at alle justeringsmuligheder er gjort større, så alle skulle kunne finde sig en ergonomisk rigtig stilling. Alle kontakter, som har med kørslen at gøre, befinder sig på arme under rattet, og når chaufføren justerer rattet, følger alle kontakter med, så de altid har samme relative afstand til rattet. De eneste kontakter, som sidder på instrumentbordet, er knapperne, som styrer den automatiske ZF gearkasse.

Her vi i en Citywide LF med lavt gulv i hele bussens længde.

Danske Busvognmænd

/ 17


Scania Citywide

Scania Citywide er stilrent opbygget og forberedt til Euro 6 med større kølebehov.

Scania Citywide LF kan fås med alle tre døre i behagelig lavgulvshøjde.

Som tilvalg kan Citywide leveres med et justerbart instrumentpanel, der opfylder de tyske VDV normer.

Stort udvalg fra start Scania Citywide LF (low-floor) er en serie af bybusser med gennemgående lavt gulv i hele bussen. Den vil blive tilgængelig som almindelig 2-akslet bus på 10,9 eller 12,0 meter. Desuden vil den komme i en ledbus udgave på 18,1 meters længde.

Selve førerpladsen er blevet opdateret i retning af, at der tages mere hensyn til store chauffører. De mange kvindelige chauffører imødekommes ved, at alle justeringsmuligheder er gjort større, så alle skulle kunne finde sig en ergonomisk rigtig position.

18 / Danske Busvognmænd

i bagenden, er den længdestillet på LE modellerne. For alle gælder, at der kan leveres effekter fra 230 hk til 320 hk, og der kan drivmiddelmæssigt vælges mellem diesel/biodiesel, bioetanol, eller gas/biogas. Ligegyldigt hvilket drivmiddel man foretrækker, så er man behageligt fri for at tænke på AdBlue. Scania Busser klarer nemlig stadig Euro 5 EEV alene med EGR (recirkulering af afkølet udstødningsgas).

Scania Citywide LE, altså laventré modellen, vil nok blive mere interessant for Danmark, og den vil blive tilgængelig i de samme konfigurationer som LF, men derudover også som 3-akslede i 13,7 meters længde.

Hvis Scania Citywide indsættes på ruter, som fortrinsvis har længere kørestrækninger udenfor bykernen, vil det være formålstjenligt at vælge Scania Opticruise automatgearkasse. Den har 8 trin og koblingen, som er en tørkobling, styres automatisk. Med den kombination vil man få det laveste brændstofforbrug.

Motorprogrammet består for alles vedkommende af 9-liter motoren med 5 cylindre, og mens den på LF modellerne er tværstillet

Vælger man en almindelig hydraulisk automatgearkasse, er det ZF, som er leverandør i 5 eller 6 trins gearkasser.

Det er Scania Citywide til venstre og Scania Touring til højre – der er tydelig genkendelse i designet. I midten er det Scania OmniExpress.

”Scania Citywide LF (low-floor) er en serie af bybusser med gennemgående lavt gulv i hele bussen.”


Emne

VI SES MÅSKE

SKAT kommer snart på besøg for at tjekke, at du har orden i papirerne. Du kan tilmelde dig på vores SMS service, der fortæller dig, hvor og hvornår vi har Fairplay aktion indenfor busbranchen. Tjek din faglige organisations hjemmeside eller besøg skat.dk

Danske Busvognmænd

/ 19


Generalforsamling Emne

Generalforsamling i TA Til alle medlemmer i TA Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening, TA

tirsdag den 24. april 2012 kl. 10:30 Generalforsamlingen afholdes på: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg. Den foreløbige dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om TA’s virke i det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Bent Lau, Stephen Jespersen og Anne Olsen er alle på valg. Anne Olsen og Stephen Jespersen modtager begge genvalg. Bent Lau modtager ikke genvalg) 6. Valg af formand (er ikke på valg i år.) 7. Valg af revisorer og revisorsuppleant 8. Eventuelt

20 / Danske Busvognmænd

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen skal være TA’s sekretariat i hænde senest den 14. april 2012. En ændret dagsorden vil herefter blive udsendt til samtlige medlemmer. Forekommer der ikke yderligere forslag til dagsordenen, betragtes den foreløbige dagsorden som endelig. Ved afstemning på generalforsamlingen har hvert medlem stemmer i forhold til den samlede lønsum i 2011, dog altid mindst 1 stemme. Vi gør medlemmerne opmærksom på, at såfremt man ønsker at kandidere til valg

til bestyrelsen, skal dette være meddelt skriftligt til Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening, Børsen, 1217 København K, senest den 17. april 2012. Alle medlemmer i TA vil modtage en særskilt skriftlig indkaldelse til den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægterne. TA er vært ved en frokost kl. 12:00, der afholdes samme sted som generalforsamlingen. København, marts 2012 Carsten Andersen, formand


Annoncer Emne

C O N V E RT E R E

Easy@Tour

Specialfabrik for convertere og gearkasser

Danmarks førende løsning til persontransport! FlexTrafik, Tracking & GARMIN navigation Når morgendagens ture er disponeret, sendes de nemt til chaufførens Garmin navigation.     

Giver sikkerhed for at chaufføren har de korrekte adresser. Se kort over bussernes GPS-positioner Historik Ingen opstartsomkostninger – ingen binding – nul risiko! NU også med integration til FlexDanmark

Convertere renoveres fra dag til dag. 400 nyrenoverede convertere altid på lager. MB Sprinter/Fiat Ducato 3.500,- + moms MB Sprinter converter monteret incl olie 7.950,- + moms.

Henvisning til denne annonce = 10% i rabat Brøndby Ombytnings Service A/S Snedkergangen 10-12, 2690 Karlslunde tlf. 46151266 fax: 46151466 www.bos.dk - sj@bos.dk / kj@bos.dk

IT-samarbejde – baseret på gensidig tillid! Bogøvej 15 8382 Hinnerup

Tlf. 7020 1548

info@partex.dk www.partex.dk

9-20 pers. busser indrettes efter ønske – vi har bussen til den rigtige pris!

Vi kan ikke redde verden !! men vi kan hjælpe dig

SPARE BRÆNDSTOF... .. med Stroco oliefyr - designet til at levere optimale resultater til dine busser

Stroco oliefyr: DUCATO kan leveres med el-drevet sidedør.

FIAT DUCATO

SE VORE BRUGTE BUSSER PÅ:WWW.FIAT-GRINDSTED.DK

JENSEN & NØRGÅRD A/S AUTORISERET FORHANDLER VESTERMARKSVEJ 7200 GRINDSTED TELEFON 75 32 13 11 TELEFAX 75 32 17 32 E-MAIL: post@fiat-grindsted.dk

• • • • • • •

Kører på diesel, biodiesel, RME og ethanol Miljøvenlig: lavt udslip. Kan udstyres til elektrisk natdrift Nemt-at-bruge test udstyr Dag-til-dag levering Gratis teknisk support Produceret i Danmark gennem 40 år - leverer varmen • Leveres i hele Europa

Stroco ApS - Viborgvej 50 - DK-8450 Hammel Tlf. 8696 1066 - Fax 8696 9647 Email info@stroco.dk - www.stroco.dk Danske Busvognmænd

/ 21


Busudstilling Emne

Vi tøver ikke med at udnævne Busworld Turkey til et oplagt mål for en individuel forårsrejse, som også har et passende busfagligt indhold

Tag på forårsudstilling i Istanbul Busworld Turkey

Af: Ivan Stjernqvist / Foto: Ivan Stjernqvist og busworld

Den næste Busworld udstilling afholdes i Istanbul 19. – 21. april, og det forventes, at udstillingen bliver større og mere alsidig end for to år siden

22 / Danske Busvognmænd

Mange danske busvognmænd har gjort det til en tradition at aflægge et besøg på den store Busworld udstilling i Kortrijk, som afholdes hvert andet år. Den tradition har vi også haft her på bladet, selv om vi synes, at hoteludbuddet og rejselogistikken til Kortrijk er under al kritik. – Det er den til gengæld ikke i Istanbul, som huser den nyeste Busworld aflægger – ”Busworld Turkey”.


Busudstilling Emne

På udstillingen for to år siden havde Temsa premiere på den nye generation af lavgulvsbusser. Den kommer vi måske snart til at se på vore breddegrader.

En tur med Istanbuls BRT rute, som forbinder den europæiske bydel med den asiatiske, er en stor oplevelse.

Tre timer med direkte fly fra København og man lander i den flotte, internationale Atatürk lufthavn. Og hvis det ikke havde været fordi, at motorvejsnettet lige omkring lufthavnen stadig lå i ”byggerod”, så havde en taxi-tur til det nærliggende ”Istanbul Expo Center” kostet mindre end 5 Euro. Nu blev vi ledt ad en stor omvej først, og så røg regningen helt op på 10 Euro. Vi er dog overbevist om, at vejarbejdet nu er helt overstået kapitel, og når det kommer til hotelovernatninger, er der flere muligheder. Man kan vælge mellem nybygget, international luksus tæt på lufthavnen, eller charmerende tyrkiske hoteller inde i bymidten af Istanbul. Vi vil derfor ikke tøve med at udnævne Busworld Turkey til et oplagt mål for en individuel rejse, som også har et passende busfagligt indhold. Selv om vi måske betragter Tyrkiet

som et land, der udviklingsmæssigt rangerer efter Danmark, så stiller sagen sig nok noget anderledes, når det gælder busfabrikation og bustransport. Alene Istanbuls nyindviede BRT-busrute, som udgår fra lufthavnen, passerer den europæiske bymidte, krydser Bosporus strædet, og - efter en asiatisk rundtur - returnerer til lufthavnen, er en oplevelse i sig selv og bør prøves af alle. – En meget imponerende BRT rute, som viser, hvad moderne busser kan udrette, når alle gode kræfter sættes ind på at etablere en hensigtsmæssig personlogistik i en metropol, med et oldtyrkisk, men charmerende vejnet. BUSWORLD TURKEY 2012 afholdes af International Trade Fair (ITF) I hallerne 1 og 2 I Istanbul Expo Center, og ud fra forhåndsmel-

dingerne bliver den mindst lige så stor, som den for to år siden. BMC, Mercedes-Benz, Otokar og Temsa har, som de største busfabrikker I Tyrkiet, forlængst givet tilsagn om at være til stede og fremvise de seneste nyheder. I alt har foreløbig 110 firmaer anmeldt deres deltagelse.

UITP Konference finder sted samtidig UITP (International Association of Public Transport) vil organisere dens 7. Internationale Bus Konference i Istanbul den 18.-20. april 2012 I samarbejde med TOHOB, Tyrkisk Association of Private Buses, og IETT, General Direktoratet for Istanbuls busser. UITP Konferencen støttes af Busworld Tyrkiet, og bliver afholdt på de samme dage. Det er planlagt, at UITP deltagerne gæster udstillingen den 20. april.

Danske Busvognmænd

/ 23


Sikkerhed

Sikkerhedsseler sikrer passagererne i busser Af: Lasse Repsholt – lasse@db-dk.dk / Foto: Colourbox

Den 24. januar 2012 blev præget af en voldsom trafikulykke, hvor en bus med 40 børnehavebørn fra Københavns Kommunes institution Østerfælled Børnehus, tre pædagoger og en chauffør sidst på eftermiddagen blev ramt af en modkørende bil og væltede ned ad en skrænt. I løbet af aftenen stod det klart, at bussens passagerer – såvel voksne som børn – slap med mindre skader. Der var bred enighed om, at passagerernes brug af sikkerhedsseler var afgørende for, at ulykken ikke fik større konsekvenser. Ulykken gav derfor også anledning til en drøftelse af, om børn nu også er sikret godt nok i landets busser.

Bred enighed om selernes virkning Ejeren af den involverede bus, busvognmand Carsten Rasmussen fra Vedde Turistfart, tildeler brugen af seler i bussen en stor del af æren for, at ulykken ikke fik værre konsekvenser. Han fortæller, at virksomheden i samarbejde med Københavns Kommune og børnehavens personale har en fast rutine, der sikrer, at sikkerhedsselerne bliver spændt på alle pladser. Klinikchef på Rigshospitalets Traumecenter, Claus Falck Larsen, der tog imod nogle af børnene efter ulykken, bakker op om vognmandens vurdering. ”Ud fra det, som vi har set på billederne, er det helt usædvanligt, at de børn er sluppet så nådigt.” Han mener, at det må være det faktum, at børnene var fastspændt i b¬ussen, der reddede dem fra flere skader (www.bt.dk). Steen Bundgaard, der er direktør i brancheforeningen Danske Busvognmænd, er heller ikke i tvivl. ”Sikkerhedsseler er det mest enkle og effektive sikkerhedsudstyr i køretøjer – også i busser. Selerne skal være godkendte, og de skal benyttes korrekt. Samarbejdet mellem Vedde Turistfart, Københavns Kommune, personalet fra Østerfælled Børnehus, som var med i bussen – og formentlig nogle opmærksomme børn, der er

24 / Danske Busvognmænd

vant til at bruge selerne, sikrede tilsyneladende, at dette var tilfældet her.”

Ulykke giver fokus på børns sikkerhed i skolebusser Ulykken gav naturligt nok anledning til en fornyet drøftelse af spørgsmålet om børns sikkerhed i busser. Specielt skolebusser er der interesse for. Skole og Forældre er en landsorganisation for forældre i folkeskolen, og her er holdningen klar. ”Nu har vi set, at det er en rigtig god idé at have seler i busser til børn. Lad os lære af den ulykke og få sat seler i alle skolebusser, siger næstformand i Skole og Forældre, Mette With Hagensen. Hun betegner det som utilfredsstillende, at ikke alle kommuner stiller krav om seler. Dette krav bakkes op af Socialdemokraternes trafiksikkerhedsordfører i Folketinget, Jan Johansen. ”Det overrasker mig meget, at skolebørn ikke er spændt fast i skolebusserne. I første omgang vil jeg se, om kommunerne selv kan få klaret problemet,


Sikkerhed

Sikkerhedsseler i busser Turistbusser, der er indregistreret efter den 1. oktober 1999, skal alle være indrettet med sikkerhedsseler. Ældre turistbusser kan også være det. Enten fordi fabrikanten har udstyret bussen med seler før kravet var formelt, eller fordi de er blevet monteret efterfølgende. Busser, der alene anvendes til rutekørsel og er indregistreret med minimum 20% ståpladser, er fritaget fra kravet om sikkerhedsseler – uanset deres alder. Det er disse busser, der almindeligvis anvendes i den kollektive trafik, men også kan benyttes til f.eks. skolebuskørsel.

men jeg er villig til en lovændring, hvis det er det, der skal til.” siger han til Radio 24syv. For busbranchen giver ulykken og den efterfølgende diskussion også anledning til at få sat fokus på bussens sikkerhedsmæssige fortrin. ”Bussen er et meget sikkert transportmiddel, og det ønsker vi selvfølgelig, at alle er klar over. Derfor skal der heller ikke herske tvivl om, at børn og deres forældre kan føle sig trygge i vores busser.” fortæller Steen Bundgaard. ”Hvis skoler, forældre og kommuner ønsker sikkerhedsseler i skolebusserne, er branchen så afgjort leveringsdygtige.” afslutter han.

Bemærk, at lovgivningen udelukker ikke, at der monteres sikkerhedsseler i de ovennævnte busser. Det er muligt, og så vil passagerne have en mulighed – ikke en pligt – til at bruge dem. Det er kommuner – og i nogle tilfælde trafikselskaberne på kommunernes vegne – der bestiller og betaler skolebuskørslen. Ønskes der sikkerhedsseler i busser, der ikke lovgivningsmæssigt er udstyret med sikkerhedsseler, skal kommunerne og trafikselskaberne stille krav herom.

Danske Busvognmænd

/ 25


Sikkerhed

Sikkerhedsseler reddede 41 børn fra alvorlige skader Af: Mette Marie Nielsen / Foto: Tryg, Colourbox.com

En af busvognmand Carsten Rasmussen kæpheste er, at sikkerhedsudstyret i hans busser er i orden. Selerne skal være godkendte, og de skal benyttes hver gang, siger han. Det blev de 41 børnehavebørns redning ved den voldsomme busulykke i Nordsjælland i slutningen af januar.

T

irsdag den 24. januar 2012 vil Østerfælled Børnehus på Østerbro huske i mange år frem i tiden. De var nemlig med i den bus, der om eftermiddagen blev ramt af en modkørende bil og væltede ned ad en skrænt. Alle i bussen slap med mindre skader. Føreren i den modkørende bil blev dræbt på stedet.

- Den 24. klokken cirka halv fem om eftermiddagen bliver industrikundechef Finn Møller ringet op af en kollega. - Der er sket en voldsom busulykke med 41 børnehavebørn som passagerer. Han går ind og tjekker nyhederne på nettet, og ser et billede af bussen – der står Vedde på den. Det er vores kunde.

Han er hele aftenen i tæt dialog med Tryg Alarm, som sender kriseteam med psykologer og teamleder til både børnehave og sygehuset i Hillerød, hvor børnene og forældrene er samlet.

Bussen er forsikret i Tryg

- Vi vælger en proaktiv indsats. Indsatslederen og Tryg Alarm i samarbejde tager hurtigt affære i fællesskab. Vi vælger at tilbyde vores hjælp til indsatslederen på ulykkesstedet. Vi

Mere end forventet

Vedde Turistfart ejer den pågældende bus og er kunde i Tryg.

26 / Danske Busvognmænd

får sendt vores kriseteam med psykologer og teamleder hurtigt af sted, fortæller Finn Møller.

Tæt dialog og støtte

Busvognmand Carsten Rasmussen får en sms fra Finn Møller om ulykken og besked om, at Trygs beredskab er sat i gang.


Sikkerhed

Tryg i Trygs hænder Kommune, politi og lederen og pædagogerne fra børnehaven er alle imponerede over Tryg og krisekorpsets indsats: ”De var rigtig gode til at få skabt ro og overblik”. En god kommentar fra Markus på tre år, som han går rundt og siger derhjemme: ”Bus vælter – hyggelig tur”. Forældrene er nok dem, der er hårdest ramt efter ulykken.

Beredskab blev hurtigt kørt til ulykkesstedet • 19 ambulancer • 3 akutlægebiler • 7 brandbiler Børnene og pædagogerne kommer sig helt efter ulykken. Buschaufføren slap med 7 brækkede ribben og et stort sæbeøje. Er nu udskrevet fra hospitalet.

Trygs kriseteam og Kommunens kriseberedskab samarbejde godt og effektivt. De 41 børn slap uskadt fra ulykken med lettere knubs, og de voksne pædagoger, som var med i bussen, slap også godt fra ulykken med mindre fysiske skader. Men de er fortsat psykisk påvirkede, og det bliver der taget hånd om.

Yderst professionelt af Tryg Alle er meget tilfredse med den måde, Tryg har tacklet det hele på. Yderst professionelt håndteret. Det er rart, at det er professionelle folk, også når skaden er sket. Det er meget vigtigt for mig som vognmand, slutter Carsten Rasmussen.

- Tryg har gjort meget mere end jeg havde forventet, fortæller en synligt berørt busvognmand.

Buschaufføren hårdest ramt Kollisionen var så kraftig, at styrestangen knækkede og bremsesystemet blev beskadiget ved det voldsomme frontale sammenstød. Buschaufføren sad fastklemt i halvanden time efter ulykken. Han havde brækket 7 ribben og fået et voldsomt slag på det ene øje. Han er netop blevet udskrevet fra Rigshospitalet i torsdags, den 2. februar. Han kan intet huske fra selve ulykken. Han får hjælp fra en krisepsykolog. Carsten Rasmussen har fulgt chaufføren tæt, og han er ved godt mod. Den 59-årige chauffør har kørt for Carsten Rasmussen i et par år. Carsten Rasmussen er glad for, at han fik overtalt chaufføren til at tage imod den krisehjælp, som Tryg stiller til rådighed. Samtlige børn, forældre, pædagoger har også fået tilbud om psykologisk krisehjælp af Tryg.

Sikkerhedsselerne skal spændes forsvarligt hver gang – det er vognmand Carsten Rasmussens kæphest, og han holder gerne foredrag i busvognmandsbranchen om sikkerheden. Han er en god ambassadørkunde for Tryg.

Tryg er markedsledende Danske Busvognmænd, DB, er en stor del af den samlede vognmandsportefølje i Tryg. Det er en loyal kundegruppe med en god lønsomhed og lav skadeprocent. 80% af medlemmerne er forsikret i Tryg. De resterende cirka 20% af medlemmerne er forsikret i Codan og Gjensidige.

Løbende risikoopfølgning på større kunder På vores større kunder laver vi løbende risikoanalyser. Stiger skadeniveauet uhensigtsmæssigt, går vi ind og foretager en dybere risikoanalyse, og sætter om nødvendigt ind med øgede selvrisici, prisstigninger og forebyggende foranstaltninger – alt sammen i tæt samarbejde med kunden. Billedtekst: Busvognmand Carsten Rasmussen og Industrikundechef Finn Møller har en tæt relation. De drøfter løbende forretningens risici og forebyggende foranstaltninger, når det er nødvendigt.

Danske Busvognmænd

/ 27


Paragraf i fokus

Paragraf i foku Allan Jensen Advokat (L) Dansk Erhverv Arbejdsgiver Kontakt 40 91 61 83 / heb@tungvogn.dk

Mere om Arbejdstidsdirektivet

A

Råd og ng opdateri og om jura regler

rbejdstidsdirektivet for turistchauffører er tidligere omtalt i Busmagasinet i maj 2010 og september 2010:

1. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, beregnet over en hvilken som helst referenceperiode på 6 måneder, må maksimalt andrage 48 timer. 2. Den ugentlige arbejdstid må maksimalt andrage 60 timer for den enkelte arbejdsuge. Der er fokus på overholdelse af reglerne i Arbejdsdirektivet, hvilket en sag, der for øjeblikket verserer mellem en tidligere Falckredder og Falck, viser. I denne sag har redderen krævet 3 måneders løn i godtgørelse for overtrædelse af reglerne i Arbejdsdirektivet. Sagen vil blive fulgt tæt af TA. Der er nogle særlige regler for chauffører, der udfører natarbejde a’ minimum 4 timers varighed, indenfor den på området fastlagte natperiode fra kl. 01 – 05. Her er alene tilladt en maksimal daglig arbejdstid på 10 timer, dvs. en yderligere begrænsning i forhold til de almindeligt gældende køre-hviletidsregler. Husk at Arbejdstidsdirektivet også gælder for selvstændige vognmænd.

28 / Danske Busvognmænd

Panter rejser


Annoncer

Vi bygger din bil - efter dine ønsker...

ALT I GLAS...

Danmarks største busrudelager ruder.dk

www.bus

Vi er specialister i montering af autoruder til busser, last- og personvogne m.m. Leveres/ monteres hos Dem eller på vores værksted.

ger busrudela te rs ø st s Danmark af auto-

ontering alister i m g personVi er speci last o til busser, res res/monte Velkommen til ruder ve ne m.m. Le vores værksted. g vo Minibusopbygning... em eller på os d Nye muligheder forhopbygning er af din minibus / Taxa. • Frontrud e d ru Nu har i muligheder•for Sidate selv r Bagruder g (Ombrello) • indkøbe bilen, og vi bygger orsejlin efter dine ønsker. • Glasf agsreparationer sl • Sten ærktøj • Specialv g af termoruder n ri ve o n • Re

Yderligere info på www.minibusopbygning.dk

BM-Auto

Thomshavevej 4 - 6470 Sydals - Tlf. 74 41 58 56

www.sydglas.dk

• Frontruder • Sideruder • Bagruder • Glasforsegling (Ombrello)

alisten Glasspe•ciStenslagsreparationer for kvalitet -din sikkerhed

• Specialværktøj • Renovering af termoruder

24 h BusService

Vi samarbejder med alle forsikringselskaber.

Erwins Autoruder A/S Håndværkersvinget 12 6360 Tinglev DØGNVAGT Tlf.: 7464 4189 • info@sydglas.dk

SPAR DIESEL 10% 20% 30%

mindre diesel mere kraft mindre gearskift

finn@turbochip.dk Tlf. 73670780 morten@turbochip.dk Tlf. 73670783

Danske Busvognmænd

/ 29


r ø j ih

t e n

g l a st

No

DSV Bus A/S

B

landt de mange bydere ved HTs første licitation i 1990 var den store lastbilvognmandskoncern DSV A/S - stiftet som De Sammensluttede Vognmænd i 1976.

1.

Koncernen stiftede et busselskab, DSV Bus A/S, og man vandt kørslen på linjerne 12, 13 og 18 i København. Busserne skulle man overtage fra HT, iblandt de busser HT skulle overtage fra de busvognmænd, der mistede kørsel. Garage skulle være på HTs busanlæg i Ryvangen. Man havde ansat en kørselsleder fra Roskilde Omnibusselskab - derfor bad man om Volvo-busser - helst de 18 stk. fra Roskilde Omnibusselskab - dem kendte man! Men det var ikke nok. Derfor supplerede man med 15 stk. indløste Volvo-busser fra bl.a. De Hvide Busser, De Blaa Omnibusser og Ballerup Bybusser. Men DSV Bus A/S fandt flere af de 15 busser uegnede og for dyre.

2.

Derfor indledte man en voldgiftssag, alt imens man lejede nogle HTbusser, der havde kørt på linjerne i forvejen. Mens voldgiftssagen stod på, gik man i gang med at sælge DSV Bus A/S. Det lykkedes i 1992, og køber blev Linjebus A/S. 7 af busserne i sagen kom ikke til at køre mere i Danmark, men blev eksporteret til Marokko. Nostalgihjørnet er en rubrik i Busmagasinet udarbejdet af Bushistorisk Selskab.

Tekst: Lars Ersgaard, redaktør på Bushistorisk Selskabs medlemsblad ”Busbladet”. Billeder i Lars Ersgaard henh. BHS’ arkiv.

3.

1. Roskilde Omnibusselskabs busser kendte DSV Bus allerede, og man bad derfor HT om lov til at købe dem. Her ses DSV Bus nr. 10 på linje 13 i april 1990.

2.

 usserne i voldgiften blev hensat bag DSVs lagerhotel ”Hammerbro” i Øm. B Det var primært busser med VBK- eller Van Hool-karrosseri. Her ses et udvalg i oktober 1990.

3. Der var også et par Aabenraa-busser i sagen. De havde halvautomatisk gear og fik derfor automatgear. Her ses DSV Bus nr. 32 på linje 18 i september 1991.

4. På flere af Roskilde-busserne havde man fjernet de gamle logoer med en vinkelsliber. Det pyntede derfor, da de blev malet HT-gule. Her DSV Bus nr. 22 på linje 13.

30 / Danske Busvognmænd

4.


Annoncer

ADventureSigns.dk

Tlf: 60205611 • signs@adventure.dk

Skilte- og skiltesystemer til ethvert formål

Vi leverer alle skilte og piktogrammer til busserne. • 400 varenumre på lager • On-line-katalog • Let bestilling • Hurtig levering: www.busskilte.dk

O G O L t i d r a h ! r e Vi g på la

Udvendig OK Lift type USL Rørplade model 500 kg. Vores dansk produceret lift er forsynet med vipperegulator således at platformen altid vipper op i den forudindstillet vandrette stilling. Platformen tilpasser sig terrænets hældning. Se yderligere info på www.oklifte.dk OK Lifte A/S Industrivej 5 • DK-9280 Storvorde Telefon 98 31 93 44 Mail: oklifte@oklifte.dk www.oklifte.dk

Se vores hjemmesider:

www.danskbusrenovering.dk www.temsabusdanmark.dk Nyhed: Vi kan nu rense og udbrænde alle typer miljøfiltre

2 stk Temsa Safa ri HD 13 meter 55 siddepla dse alt i udsty r, r. Til omgåe nde levering..!

Nyt Materiale? Når kvaliteten vejer tungest

BUSSER TIL

SAL

G 2 Volvo B1 0M 12m, 1 -0 -1 , årg. 2001, med miljø fi lt e r. 1 Setra 30 Samtidig er vi blevet underleverandør af DINEX partikel9, årg. 199 FABRIKSN 4, med mil Y BUS jøfilter. filter, hvorved vi kan tilbyde skræddersyede løsninger, 3 Scania Fa DVS. 2012 ce li ft å tilpasset enhver vogntype. rg . 9 7 8 Volvo B1 -01 TEMSA MD 0M årg. 94 9 -99 Toilet, køkk 1 Scania 1 en, Bak Sens Ring for nærmere info. 3,7 m., m or, DVD, A/C, 2 mikro 8 Volvo 13 /aircon, årg. 01 foner. ,7 m, årg. 0 VIP BUS 0 + Sprinter 51 m ange flere 9, sort, årg. 2009, se vores hje 30.000 km. mmeside. 10 pers. Alt Vi arbejder med udbedring af trafikskader, ombygning samt alm. mekanisk arbejde.

i udstyr.

tlf: +45 76 90 31 57

adr: Torvegade 155, 7160 Tørring

mail: pbr@dbr-bus.dk

mail: bje@dbr-bus.dk Danske Busvognmænd

/ 31


Info

Danske Busvognmænd Sekretariatet Sundkrogsgade 13 2100 København Ø Tlf. 70 22 70 99 Fax 70 22 10 99 www.db-dk.dk db@db-dk.dk Telefontid: man - fre 9-15 Telefax og mail er åben for meddelelser hele døgnet.

Hovedbestyrelsen Landsformand John Bergholdt – Bergholdt Industrivej 22, 5550 Langskov Tlf. 66 11 31 31 / Fax. 66 19 08 09 john@bergholdt.dk / www.bergholdt.dk Næstformand Formand Handicapsektor Allan Mørup - Mørups Turistfart ApS Haugevej 23, 7400 Herning tlf 97 11 69 69, fax 97 11 63 60 allan@morups.dk

Formand Rutesektor Ib Gregers Boers - DitoBus A/S K.P. Danøsvej 2, 4300 Holbæk tlf 59 44 02 00, fax 59 44 07 66 igb@ditobus.dk Formand Turistsektor Jørn Pedersen - Jørns Busrejser Snehvidevej 9, 9700 Brønderslev tlf 98 82 39 43, fax 98 82 39 74 info@jornsbusrejser.dk Formand DB’s kreds 1 Jens Ole Thomsen - Løkken Turistbusser Lyngbyvej 188, 9480 Løkken tlf 70 21 00 02, fax 70 21 00 03 lt@mail.tele.dk . www.loekken-busser.dk Formand DB’s kreds 2 Peter Papuga – Papuga Bus Vejle ApS Lundahl Nielsensvej 1, 7100 Vejle fax 75 85 82 58 peter@papugabus.dk Formand DB’s kreds 3 Carsten Rasmussen – Vedde Turistfart A/S Sværdsholtevej 4, Vedde, 4295 Stenlille tlf 20 24 84 20, fax 57 80 40 25   mail@vedde.dk

Bus gasinet ma

Medarbejdere Steen Bundgaard Adm. direktør, cand. jur. steen@db-dk.dk Overordnede opgaver, turistkørsel, internationale relationer, moms, afgifter. Lasse Repsholt Chefkonsulent, cand. scient pol. lasse@db-dk.dk Kollektiv trafik, økonomi, udbud og kontrakter, busloven, international buskørsel, handicapkørsel. Britt Wittrup Enevoldsen britt@db-dk.dk Bogholderi, kontingent, årsmøde, messer, samarbejdsaftaler, salgsartikler, forsikring. Vicki Reimers vicki@db-dk.dk Sekretær, medlemsdatabase, medlemsblad, hjemmeside, salgsartikler, kredsarrangementer, årsmøde.

Danske Busvognmænd

No 03 / marts 2012 Danske Busvognmænd er for alle, der udfører erhvervsmæssig buskørsel. Organisationens formål er via indflydelse, information og indkøbsaftaler at sikre sine medlemmer de bedst mulige arbejdsvilkår.

Udgiver Sundkrogsgade 13 / 2100 København Ø Tlf. 70 22 70 99 / Fax 70 22 10 99 www.db-dk.dk / Mail: db@db-dk.dk ansvarshavende Steen Bundgaard / steen@db-dk.dk

Annoncer & produktion pk-reklame & tryk aps Rådhus Allé 50 / 9900 Frederikshavn Tlf. 98 42 78 99 produktion@pk-reklame.dk oplag 1.900 stk. Distribution Postvæsenet

Danske busvognmænds opfattelse udtrykkes i lederen, og hvor det i øvrigt direkte fremgår. Meninger udtrykt i andre artikler er ikke nødvendigvis Danske Busvognmænds. Eftertryk kun tilladt efter nærmere aftale. ISSN 1904-8505 Abonnementspriser Årsabonnement - Danmark kr. 375 incl. moms - Udlandet kr. 495,- momsfrit Enkeltnumre kr. 36,- pr. stk. incl. moms + forsendelse. Udgivelser Udkommer 11 gange om året Næste udgivelse er i uge 14. Deadline for indlevering af annoncer er senest d. 17. marts.

32 / Danske Busvognmænd


Annoncer

Professionelt håndværk

Premiere i Danmark

ALT I OMPOLSTRING Sæder - Loft - Sider GuLvtæppe - Gardiner

nakkeskånere - nakkestykker i "ruskind" Brodering af logo og numre på nakkeskånere. vi ompolstrer din chaufførstol - medens du venter.

Gulvtæpper - presenninger m.m.

Vi har ca. 100 forskellige plys til reparation af din bus. Ring og få et uforpligtende tilbud - tlf. 74 56 29 97

Christiansfeld Autopolstring Industrivej 14 - 6070 Christiansfeld - tlf. 74 56 29 97

Nu lancerer vi Klartext BusBooking i Danmark. Klartext BusBooking er et planlægningsværktøj til brug i vognmandsvirksomheder med turist- og rutekørsel. Klartext BusBooking er allerede det mest udbredte busplanlægningsværktøj i Sverige. Vi er også i Tyskland og satser nu også på at være i Danmark. For mere information kontakt vores agent i Danmark.

Richardt Seirup Tlf: +45 5370 2140 E-mail: richardt.seirup@sindas.se

www.klartextinfo.com

Danske Busvognmænd

/ 33


Rubrikannoncer

TRYKsager

Reception

til Busfolk...

Rutebilselskabet

Korte leveringstider, fleksibilitet og service, høj kvalitet og lave priser - det er lige os!

Så tjek lige priserne hos os - vi er klar!

Annoncer i Busmagasinet pk-reklame & tryk tlf. 98 42 78 99

Forlang kvalitet

Kuverter

- også når det gælder brugt

Brevpapir Faktura

Se brugte kvalitetsbusser på www.mcmkarrosseri.dk

Visitkort Print m.m.

Aut. service Mercedes-BenzogogSetra Setra Service til til dindinMercedes-Benz

FYNS LAST- & BUS

Aps

Gl. Sognevej 9, 5771 Stenstrup, Tlf. 62 26 15 26, e-mail: fynslastbus@mail.dk

34 / Danske Busvognmænd

9900 Frederikshavn tlf. 98 42 78 99

www.pk-reklame.dk


Rubrikannoncer

Rute og Turistbusser købes kontant til ophug og eksport. Kontakt Jan Løw-Larsen

Tlf: 40 55 50 90 Mail: jan@danway.com

Busmotorer renoveres Mercedes & MAN Nye og brugte dele haves på lager

tlf. 86 65 43 33 www.mb-parts.dk

Går bus-turen til København..?

Ans Busservice

- så besøg os for et godt måltid mad. Central beliggenhed, tæt på DR byen, Tivoli og Amalienborg. Dansk Køkken. Stor rutine i bus selskaber blandt andet fra Fyn, Jylland og Sverige Altid et godt tilbud - f.eks : Flæskesteg med rødkål samt dess. kr. 148,Stor buffet kr. 158,-

Restaurant Menuen Brigadevej 49 - 2300 København S

tlf. 32543322

www.restaurantmenuen.dk Danske Busvognmænd

/ 35


Rubrikannoncer

Bus til tiden… • Service, reparation og ombygning af alle by-, rute- og turistbusser

Vi si´r tillykke

HAR DE GRUPPEN? Vi har værelserne med douche - WC - køkken - TV

...med fødselsdagen

• Skade- og karrosseriarbejde

ØNSKES:

Vagn Andersen, 80 år den 14. marts 2012 Æresmedlem

• Lagerførende af alle gængse reservedele og tilbehør • 24 timers landsdækkende service • V ores specialer: Scania, Berkhof Irizar, Lahti, DAB, Bova og DAF

Gode samarbejdspartnere Kontakt os for tilbud

Jens Ole Thomsen, 50 år den 24. marts 2012 LøkkenTuristbusser

Nygade 7, Sandvig, 3770 Allinge Tlf. 56 48 10 10 - Fax 56 48 18 89

www.grethaspension.dk - info@grethaspension.dk

Rekvirer venligst priser for 2007 Rekvirervenligst venligst priser priser for Rekvirer for2012 2004

Afgang fra DB S cania Buscentre: Bredhøjvej 17-19, 8600 Silkeborg T: 7215 9240 Bredskiftevej 30, 8210 Århus V T: 7215 9010

Velkommen i DB

Kreds 2

Farsø Taxi & Turist Bus Industrivej 1, 9640 Farsø

Kreds 3

Fredericia Turist ApS Kastanievej 9, 5620 Glamsbjerg

Strömma i Skandinavien ApS Herlev Hovedgade 195 c/o Accountor Group, 2730 Herlev

Besendahl Busser Birkedam 6, 6000 Kolding

I ndustribuen 19, 2635 Ishøj T: 7215 8750

Daniels Busser Koldbyvej 3, 2610 Rødovre GFZAnzDK180x128_170212ok:GFZAnzDK180x128_170212ok 17.02.2012

Borra-Bus Magleparken 59, 3.th., 2750 Ballerup 12:59 Uhr Seite 1

Mangler du en brugt bus? Nedenfor ser du et udvalg af brugte busser fra EvoBus Danmark A/S. Se billeder af disse samt af mange andre på vores hjemmeside.

Mærke Mercedes-Benz Mercedes-Benz Setra Setra Setra Setra Volvo

Model Tourismo Travego S 416 HDH S 416 HDH S 431 DT S 431 DT 9700

År 2008 2006 2004 2004 2006 2011 2009

EvoBus Danmark A/S, Køge Claus Korsgaard Johnnie Espersen Poul Nielsen

Km 212.000 580.000 770.000 675.000 908.000 110.000 125.000

Pladser 48+2 48+2 50+2 50+2 78+2 78+2 58+2

Tlf. 56 37 00 00 Tlf. 56 37 00 63 Tlf. 56 37 00 20 Tlf. 56 37 00 42

Stoletype Liggestole Liggestole Liggestole Liggestole Liggestole Liggestole Liggestole

Motor Mercedes-Benz 428 HK Mercedes-Benz 422 HK Mercedes-Benz 435 HK Mercedes-Benz 435 HK Mercedes-Benz 503 HK Mercedes-Benz 503 HK Volvo 450 HK

EvoBus Danmark A/S, Nr. Snede Tlf. 76 27 03 00 John Greisen Tlf. 76 27 03 10 Tilmeld dig også vores Newsletter for brugte busser på www.omniplus.dk

Service til din Mercedes-Benz og Setra

36 / Danske Busvognmænd

Pris i DKK* 1.395.000 1.035.000 950.000 975.000 1.795.000 3.200.000 1.675.000

*ekskl. moms

www.omniplus.dk


Rubrikannoncer

Busser til salg BRUGTE BUSSER

NYE TURISTBUSSER

Scania Irizar PB 13,9 m. Årg ‘04. 54+1+1. EURO3. Km. 595.000. Alt i udstyr. Nysynet. Meget velholdt stand.

Scania Irizar i6 13,9 m. Fabriksny hvid luksus turistbus med alt i udstyr. 54+1+1. EURO5 EGR 480HK.

Scania Carrus 602 12,0 m. Årg ‘94. 46+1+1. EURO1. Km. 1.692.000 Comfort shift, hvilestole.

Scania Irizar PB 13,9 m. Facelift fabriksny hvid luksus turistbus med alt i udstyr. 54+1+1. EURO5 EGR 480HK.

Setra S317HDH 13,7 m. Årg ‘00. 54+1+1. EURO2 m/filter. Km. 986.000 Synet 09/11 – reserveret! Setra S315GT-HD 12,0 m. Årg ‘99. 50+1+1. EURO2 m/ filter. Km. 590.000.

Scania OmniExpress 13,0 m. 4x2 Copenhagen Edition. Fabriksny hvid all-round turistbus med god økonomi. 57+1+1. EURO5 EGR. 400HK

DANMARKSNYHED: Scania Touring HD 13,7 m. Fabriksny hvid komfort turistbus i stilrent design. 57+1+1. EURO5 EGR 440HK. 6x2.

Scania. Busser – kontakt Vest: 2551 8083 | Øst: 2551 8090 Scania.dk

Brugte busser fra MAN

05 Neoplan N 516/3 Starliner 12,84 meter, 450.000 km, 480 HK, Euro 3, 12 AS-Tronic gear, 50+1+1 pers.

Se billeder og data på busserne på

www.man.dk

09 Neoplan N 1217 Cityliner 12,99 meter, 53.000 km, 440 HK, Euro 4, 12 AS-Tronic gear, 50+1+1 pers.

04 Volvo 9700 HD 12,8 meter, 595.000 km, 420 HK euro 3 med filter, I-shift, 49+1+1 pers.

07 Irisbus Arway 12,8 meter, 190.000 km, 330 HK euro 5 EEV, 6 manuel gear, 55+1+1 pers.

04 MAN R08 Lions Coach 13,8 meter, 440.000 km, 460 HK euro 3 med filter, 6 manuel gear, 52+1+1 pers.

05 MAN R08 Lions Coach 13,8 meter, 665.000 km, 460 HK euro 3 med filter, 6 manuel gear, 55+1+1 pers.

03 MAN R08 Lions Coach 13,8 meter, 810.000 km, 460 HK euro 3 med filter, 8 man gear, 55+1+1 pers.

05 Volvo 8700 Rute, 2 stk. 13,7 meter, 860.000 km, 320 HK euro 3 med filter og katalysator, 48+55 stå

00 Mercedes Benz O350 RHD 12 meter, 670.000 km, 381 HK euro 2 med filter, AVS gear, 49+1+1 pers.

04 Volvo 9700 HD -L 13,8 meter, 650.000 km, 420 HK euro 3 med filter, I-shift, 54+1+1 pers.

Vil du høre om den nye Neoplan Skyliner ? KLAR

TIL

LEVERING

. . . så ring for nærmere information !

Danske Busvognmænd

/ 37


Rubrikannoncer

Salg af mini-busser til alle formål

www.vagnerikhvid.dk

Vagn Erik HVid A/S · Haraldsdalvej 9 · Box 105 · 6330 Padborg · tlf. 36 92 28 00

Kom i kontakt med det danske Busfolk... annoncer i Busmagasinet Kontakt: pk-reklame & tryk tlf. 98 42 78 99

Busruder Forruder - Termosideruder Udskiftning, reparation, renovering og forsikringsskader. Hurtig service overalt. Rimelige priser.

ring 58 19 02 69

www.lindhardglas.dk Vi køber alle slags brugte og skadede busser til ekspert. Betaler med kontanter. Sarwary Omnibushandel KG Tlf. + 49 40 250 6924 Fax. + 49 40 2549 5884 info@sarwary.de

TIL SALG automatisk Brand­ sikring af motorrum og oliefyrsanlæg > C ertificeret i Danmark og Sverige > Robust og driftsikker > Aktiveres kun ved brand i motor eller oliefyrsrum > Miljøvenligt produkt > Verdens mest enkle automatiske brandslukker

www.firetrace.dk · info@firetrace.dk · Dania Brandteknik · tlf 5616 9100 · mob 2844 1112

38 / Danske Busvognmænd

2004 Magiq 12 m., tkm. 530, 45 p. semi-VIP 2007 Irizar 13,7 m., tkm. 420, 55 p. i 4 stj 2005 Synergy 13,7 m. DD, tkm. 990, 81 p. 2007 Magiq 14,8 m., tkm. 520, 61 p. i 4 stj 2007 Magiq 13,9 m., tkm. 480, 52 p. i 4 stj 2007 Magiq 13,9 m., tkm. 400, 52 p. i 4 stj 2007 Sprinter 315R3 tkm. 330, 10 pers., gulvvarme(MCM)

Medfølgende alle busser kan tilbydes finansiering via anerkendt selskab samt 100-150 dages kørsel. Finansiering forudsætter kreditgodkendelse. Alle busser leveres fuldt funktionsdygtige, nyligt synede samt fri for skader.

Henvendelse skal ske til:

Henrik Nymark eller Christian Brædder på 86 19 00 00


Rubrikannoncer

Kør-selv-ferie

Som læser af avisen får du disse specielle læsertilbud

L91 2307

Pris i kr. pr. pers. i db.vær. Enkeltvær. 795,-

SPAR KR. 168,-

450,-

Oplev København Absalon Hotel ★★★

1 x overnatning · 1 x morgenbuffet 1 x kanalrundfart · CONCEPT24 Kom og føl dig hjemme når du er ude - på et moderne hotel, hvor traditioner og udvikling forenes, og hvor der er tid til afslapning og hygge. Ankomst alle dage i 2012. Bemærk at lukkedage kan forekomme.

Vejstruprød - nyt mat

L92 2307

Pris i kr. pr. pers. i db.vær.

SPAR KR. 500,-

998,-

3 dage ved Gudenåen Kongensbro Kro ★★★

1 gl. mousserende vin før middagen på ankomstdagen · 2 x overnatning · 2 x morgenbuffet · 1 x 2-retters kromenu · 1 x 4 retters gourmetmiddag Hyggelig kroatmosfære, pragtfuld krohave lige ned til Gudenåen og kendt gastronomisk køkken. Ny stor, åben vinkælder samt lounge med pejs og bar. Ankomst alle dage i januar, februar, marts, november og december. Øvrige måneder ankomst søndag – torsdag.

Bestil nu på 76 26 19 60

og oplys: Rabatkode 2307 samt priskode. Åbent hverdage kl. 8.30-16.00 Teknisk arrangør:

Danske Busvognmænd

/ 39


Udgiveradresseret Maskinel Magasinpost ID-Nummer: 42467

Solaris

Afsender: Danske Busvognmænd, Sundkrogsgade 13, 2100 København Ø,

DANMARK

Busmagasinet  

Busmagsinet er et blad for alle, der udfører erhvervsmæssig personbefordring - eller har en relation til branchen

Busmagasinet  

Busmagsinet er et blad for alle, der udfører erhvervsmæssig personbefordring - eller har en relation til branchen

Advertisement