Page 1

Bus gasinet ma No 09 / september 2013

Danske Busvognmænd

Tempo 100: Så er den god nok! Side 04

Læs også 12. IT: Kommunal befordring kræver planlægning 17. Bussen fortæller om Danmark 28. Dækgeneration til persontransport Danske Busvognmænd for alle, der udfører erhvervsmæssig buskørsel

Coach Euro Test Selvom producenterne er langt fremme med udviklingen af Euro 6 motorer, har kun et fåtal implementeret dem i busserne. Disse få busser blev til gengæld testet grundigt af juryens medlemmer i Østrig. Side 24-26


5575

I køge gøre alt alt Køge kan vi gøre for Mercedes Mercedes-Benz og minibusser. van ogvan minibusser. Hos EvoBus i Køge udfører vi både service, alt mekanisk arbejde, karosseriarbejde og ilakering. Vi er vi autoriseret one-stop Erhvervs-ServiceCenter for Hos EvoBus Køge udfører både service, alt mekanisk arbejde, karrosseriMercedes-Benz van Vi ogerminibus – Sprinter og Vito. Vi udfører alle former arbejde og lakering. autoriseret one-stop Erhvervs-ServiceCenter for for reparationer også kulanceog reklamationsarbejde. Mercedes-Benz vangaranti-, og minibus - Sprinter og Vito. Alle faciliteterne er i huset, og det sparer tid og omkostninger. Vores mekanikere er regelmæssigt på Alle faciliteterne ierTyskland, i huset, og det sparer tid og omkostninger. efteruddannelse hvilket er en forudsætning for, at vi kan yde Vores mekanikere er regelmæssigt på efteruddannelse i Tyskland og den optimale betjening af vores kunder. Malmø, hvilket er en forudsætning for, at vi kan yde den optimale betjening af voresDanmark kunder. A/S er centralt placeret i et af Danmarks store trafikEvoBus

Udover Mercedes-Benz van og minibusser er vi også specialister i Mercedes-Benz og SETRA - også garanti-, kulanceogbusser. reklamationsarbejde. For erhvervskunder er der desuden 24 timers nødservice, 365 dage om året i hele Europa. Vi har direkte adgang til detaljerede arbejdsbeskrivelser fra frabrikken for, hvordan ligenaturligvis netop dit detaljerede køretøj skalbeskrivelser serviceres, fra vedligeholdes oghvordan repareres. Der findes fabrikken for, Og forstår atvedligeholdes bruge beskrivelserne. ligevores netopmedarbejdere din bil skal serviceres, og repareres. Beskrivelserne findes på ethvert autoriseret Mercedes-Benz værksted - også i Køge. Prøv os så vi kan bevise det.at bruge dem. Og vores medarbejdere forstår Prøv os, så vi kan bevise det.

knudepunkter i Skandinavisk Transportcenter Køge. Vi blev autoriseret For Erhvervskunder er der desuden 24 timers nødservice, 365 dage om af Mercedes i 2008 og har siden foretaget alle former for reparationer året i hele Europa.

EvoBus Danmark A/S er et selskab i Daimler-koncernen.

EvoBus Danmark A/S er centralt placeret i et af Danmarks store trafikknudepunkter i Skandinavisk Transportcenter Køge, ved afkørsel 32 på Køge bugt motorvejen.

Service til din Mercedes-Benz og Setra bus.dk EvoBus Danmark A/S, Centervej 3, 4600 Køge, Tlf. 5637 0000. www.evobus.dk

2 / Danske Busvognmænd


Leder / Indhold

Spændende ministervalg Ved regeringsrokaden i august fik vi ny transportminister. Det blev SF´s Pia Olsen Dyhr, der blev udpeget til denne post. Ikke fordi forgængeren Henrik Dam Kristensen havde gjort det dårligt, tværtimod, men snarere fordi en kabale skulle gå op. Og ved langt de fleste ministerrokader findes der en ny transportminister. Der er ingen tvivl om, at det er i det ministerium, ministrene slides hurtigst op. En stor tak til Henrik Dam for den indsats han har ydet over de seneste 2 år. Henrik Dam’s efterfølger bliver så Pia Olsen Dyhr, som har et indgående kendskab til transportområdet. Hun har bl.a. siddet et par år i Folketingets transportudvalg.

Steen Bundgaard Adm. direktør

Fra sin tid som handelsminister har den nye transportminister også en stor indsigt i vigtigheden af de rette rammevilkår for den danske persontransportbranche. Alt sammen ting der gør, at vi tillader os at have store forventninger til den nye minister. For SF vil det givetvis fortsat være vigtigt at bedre og billigere kollektiv trafik også bliver en synlig størrelse for befolkningen. Det er ikke nok, at dette smukke tilsagn kun gælder for f.eks. studerende. Det er vigtigt, at regeringen over for hele befolkningen kan dokumentere, at den har gennemført bedre og billigere kollektiv trafik. Der er heller ingen tvivl om, at den nye minister vil lægge en endnu skarpere grøn transportprofil for dagen. Vi er klar til udfordringen, og vi vil være med til at fastholde Pia Olsen Dyhr på løfterne om bedre og billigere kollektiv trafik, der også betyder bedre og billigere busdrift – og ikke kun handler om DSB og togdrift.

Indhold

08 04

Tempo 100: Så er den god nok!

05 De nye regler for

Tempo 100-kørsel i Danmark

06 Kort Nyt 08 ”Pludselig sidder man

selv i det”

10 Kort Nyt 12 Kommunal befordring kræver planlægning

13 FleetSched: Optimerer

udnyttelsen af din vognpark – og din tid!

14 Frogne: Den totale løsning

til flådestyring

28 15 Trapeze System:

Vælg kun det IT, du har brug – og udbyg efter behov!

17 Bussen fortæller om Danmark 18 Bussen fortæller om...

Oplevelser mellem Vesterhavet og Limfjorden

19 Bussen fortæller om...

Danmarks smukkeste fjord

32 30 Setras Euro 6 topmodel

præsenteres på Busworld

32 Læserbrev

34 Stil krav til købsaftalen! 37 Nostalgihjørnet

12

21 Kort Nyt 24 Coach Euro Test gennemført

– på trods af svag tilslutning

28 Ny premium-dækgeneration

til persontransport

Danske Busvognmænd

/ 03


Tempo 100

Tempo 100:

Så er den god nok! Af: Redaktionen/ Foto: Colourbox

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej blev – en anelse forsinket – trykt i Lovtidende d. 9. august. Det betyder, at Tempo 100-godkendte busser siden d. 10. august har måttet køre 100 km/t på de danske motorveje.

M

an kan ikke fortænke busfolket i at tvivle på, om busser nu også nogensinde ville komme til at køre 100 km/t på de danske motorveje. Men lørdag morgen d. 10. august 2013 var den god nok. Busser, der er godkendt til Tempo 100 i Tyskland, og som bærer det tyske Tempo 100-mærkat, samt busser, der er registreret i Køretøjsregistret som Tempo 100-busser, kunne fra denne dato levere en lidt mere effektiv kørsel til buspassagererne på de danske motorveje. Årsagen til forsinkelsen skyldtes, at den bekendtgørelse, der definerer, hvorledes busser skal godkendes til Tempo 100, ikke nåede

04 / Danske Busvognmænd

at blive færdig samtidig med, at den lov, der hæver hastighedsgrænsen til 100 km/t, trådte i kraft. Det skete nemlig allerede d. 1. juli 2013.

DB har kæmpet for harmoniserede regler ”Vi har dog ikke været i tvivl om, at bekendtgørelsen nok skulle komme. Det store spørgsmål var, hvordan betingelserne for de Tempo 100-godkendte busser kom til at se ud. Her har DB kæmpet for, at de danske betingelser kom til at ligne de tyske så meget som muligt. Det er også i store træk blevet tilfældet,” udtaler Steen Bundgaard. Danske Busvognmænd ønskede oprindeligt, at kravet om mærkning på Tempo 100-busser-

ne fulgte de tyske krav, og at mærket også skulle være identisk med det tyske. Kravet om mærkning på busserne kommer dog til forskel fra de tyske regler til at gælde alle busser i Danmark – også dem indregistreret efter 8. december 2007. Derudover bliver det også et særligt dansk mærke, da der ikke findes noget mærke udfærdiget på EU-niveau. Det er dog hensigten, at udenlandske EU-busser skal kunne køre med deres respektive Tempo 100-mærkater i Danmark, ligesom man kan håbe på, at det danske Tempo 100-mærkat vil blive accepteret i resten af EU.  


Tempo 100

Applus+ Bilsyn informerer om

de nye regler for Tempo 100 kørsel i Danmark Af: Poul-Erik Christensen/ Foto: Trafikstyrelsen

F

ra lørdag d. 10. august 2013 har Tempo 100-godkendte busser måttet køre op til 100 km/t på danske motorveje såfremt • bussen ikke er tilkoblet påhængskøretøj • bussen kun befordrer siddende passagerer • bussen bagpå er forsynet med et dansk Tempo 100-mærke • bussen har sikkerhedsseler ved alle pladser, inkl. kørestolspladser Bussen skal desuden være godkendt ved syn og registreret i Køretøjsregistret som Tempo 100bus.

Overgangsordning: Hvis din bus allerede er godkendt til tempo 100 kørsel i Tyskland Hvis bussen er registreret første gang før 8. december 2007 og i forvejen er godkendt til Tempo 100-kørsel i Tyskland og er forsynet med et autoriseret tysk Tempo 100-mærke bagpå, må den imidlertid allerede nu og frem til 10. august 2014 køre op til 100 km/t på motorveje i Danmark uden det danske Tempo 100-mærke. Bussen skal så ved førstkommende syn godkendes og registreres i Køretøjsregistret med Tempo 100 og forsynes med dansk Tempo 100-mærke. Hvis bussen er registreret første gang d. 8. december 2007 eller senere og godkendt til Tempo 100-kørsel i Tyskland, vil det fremgå af Køretøjsregistret, og så må bussen allerede nu og frem til d. 10. november 2013 køre op til 100 km/t på motorveje i Danmark uden det danske Tempo 100-mærke. I de fleste tilfælde vil Tempo 100-godkendelsen på disse fremgå af registreringsattesten. Man skal altså på disse køretøjer inden 10. november i år have monteret det danske Tempo 100-mærke for fortsat at måtte køre 100 km/t herhjemme. Det sker (muligvis mod en mindre betaling) ved henvendelse til et af vores synssteder, hvor mærket sættes på.

Godkendelse til Tempo 100 kørsel i Danmark-hvis din bus ikke er godkendt til Tempo 100 kørsel i Tyskland. Hvis bussen er registreret første gang før 8. december 2007 og ønskes godkendt til Tempo 100-kørsel i Danmark, skal bussen synes og opfylde betingelserne i Bilag 1 til Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100 kørsel på motorvej. Godkendelsen bliver så indført i Køretøjsregistret. Bussen skal samtidigt forsynes med et dansk Tempo 100-mærke. Det er ikke en hindring, at bussen eventuelt er godkendt med ståpladser, disse må blot ikke anvendes ved højere hastighed på motorvej end de almindelig gældende hastighedsregler, da alle passagerer så skal befordres siddende. Det kan kort nævnes, at bussen bl.a. skal: • være forsynet med retarder eller motorbremse • have en motoreffekt med mindst 11 kW pr. ton tilladt totalvægt •  have hastighedsbegrænser hvis bussen er registreret første gang efter 1. jan. 1988 • ikke må have opskårne dæk • opfylde særlige krav til sæder og nakkestøtte

Hvis bussen er registreret første gang d. 8. december 2007 eller senere, skal bussen synes og godkendes til Tempo 100-kørsel. Godkendelsen indføres så i Køretøjsregistret. Det er et krav, at bussen opfylder EU-direktiv 2001/85 (busdirektivet) eller ECE-regulativ 107/02. Det kan for nyere biler evt. fremgå af bilens registreringsattest og fabrikationsplade, hvis bilen opfylder nævnte direktiv. Hvis det ikke af bilens registreringsattest og fabrikationsplade fremgår, at bilen opfylder nævnte direktiv, skal der ved syn fremlægges dokumentation for, at køretøjet opfylder kravet. Det kan ske i form af: • Fabrikantens originale erklæring om, at bussen opfylder busdirektivet 2001/85 eller • Det originale COC-dokument for det færdige uændrede køretøj eller • Den originale ”Gutachten”, hvoraf det fremgår, at bussen er godkendt til Tempo 100 i Tyskland. ”Gutachten” må ikke være ældre end d. 8. december 2007. (Denne ”Gutachten” er af nogle busfabrikanter leveret med bussen som ny). Evt. spørgsmål kan rettes til Teknisk Chef hos Applus+ Bilsyn Poul-Erik Christensen på tlf. 2898 9504.

Dertil kommer flere andre detailkrav jfr. det omtalte bilag 1.

Danske Busvognmænd

/ 05


Kort nyt

Ko rt

Nostalgi for alle pengene

NYT

Er du til nostalgi og egnshistorier, er den nye bog fra Bjarne Svendsen simpelthen et must: ”Nordjyske rutebiler i alle farver” er titlen på dette stykke bushistorik fra Nordjylland. Her er både de store selskaber, som alle i busbranchen husker, men også små forretninger, som de fleste aldrig har hørt om før. Hver virksomhed beskrives over 2-6 sider. Udgangspunktet er virksomhedens grundlægger og herefter følger et vue over virksomhedens historie. Virksomhedsbeskrivelserne er krydret med billeder, der viser de mange forskellige farver, som datidens rutebusser var malet i. På det punkt var der mere kulør på busserne, end vi oplever på trafikselskabernes rutebusser i dag. Bogen, der er udgivet på forlaget J-bog, er blevet til med økonomisk støtte fra Rutebilejernes Arbejdsgiverforenings Støttefond. Bogen koster ca. 350 kr. og kan købes i udvalgte boghandlere samt på www.j-bog.dk og www.arnoldbusck.dk. Bogen er en hyldest til de ildsjæle, vognmænd og chauffører, som satte et uudsletteligt aftryk på den kollektive trafik i Nordjylland. Et spændende stykke kulturhistorie, der absolut er værd at læse.

Tempo 100 medfører ophævelse af overhalingsforbud for busser Overhalingsforbuddet for busser på motorvejene ophæves generelt. Dog bevares et overhalingsforbud ved enkelte færgeterminaler og broer.

Den 9. august trådte de nye hastighedsgrænser for busser på motorveje i kraft. Det medfører også mindre justeringer af de overhalingsforbud, der gælder på mange motorvejsstrækninger rundt omkring. I forvejen var busser undtaget fra overhalingsforbuddet på nogle af strækningerne. Vejdirektoratet oplyser, at skiltningen af overhalingsforbuddet generelt tilpasses yderligere, således at det nu kun gælder for lastbiler.

Dog er det hensigten, at overhalingsforbuddet bevares for både busser og lastbiler på tre strækninger ved broer (Farø Broen, Storebælt, og Lillebælt) og ved to færgeterminaler (Helsingør og Rødby). På disse steder vurderer Vejdirektoratet, at det kan være uhensigtsmæssigt at have større køretøjer til at overhale, da de ikke kan holde den samme hastighed som den øvrige trafik, eller fordi de er mere vindfølsomme.

Her gælder overhalingsforbuddet for busser fortsat: Vejnr

Fra kmt

Til kmt

Retning

Længde

Begrundelse

Tidsbegrænsning

Sted

Nuværende skiltning

14

6,5

15,6

Syd

9,1

Færgeterminal

6-18

Helsingør

C51

30

97,7

105,3

6-22

Farø

C51

30

159,4

151,4

Nord

8,1

6-22

Rødby

C51

40

130,4

135,0

Begge retninger

4,6

Hele døgnet

Nyborg

C51

40

199,6

207,7

Begge retninger

8,1

Hele døgnet

Middelfart

C51

Begge retninger

7,6

Stor bro (Farø Broen) Færgeterminal Stor bro (frem til Storebælt) Stor bro (Lillebælt)

Danske Busvognmænd deltager i Vejdirektoratets følgegruppe, hvor der arbejdes med overhalingsforbud og tung trafik på motorvejene. Her tages spørgsmålet om hastighedsgrænser og overhalingsforbud op til oktober.

06 / Danske Busvognmænd


Pressehåndtering

Kokmose 7 6000 Kolding Tlf: 75 51 72 00 Fax: 75 51 71 94

VOLVO B13R-9700HD Årg. 2011 KM. 230.000 Velholdt, kan leveres som 3-4 eller 5 stjernet, inklusive VOLVO GOLD SERVICE kontrakt, så kender du alle dine omkostninger på forhånd.

Bedre busser sælges: Turistbusser: 13 Volvo B11R 9700HD – fabriksny 13 Volvo B13R 9700HD – Demo 13 Volvo B9R 9500H-fabriksny 11 Volvo B13R-9700HD 04 Volvo B12B-9700HD 03 Volvo B12B-9900HD 08 MB Tourismo 04 SETRA S416 HDH 00 SETRA 315GT 05 Irisbus- Midirider

54+1 14 m, 450HK I-shift Euro 5 52+1 14 m, 460 HK, I-shift, Euro 5 km. 5.000 51+1 13 m. 380HK I-shift Euro 5 59+1+1: flere udførsler, 460HK, Euro 5, km. 230.000 54+1+1 klargjort og nylakeret. Km. 790.000 58+1 13,7 m., 420 HK, motor 10.000, i alt km. 710.000 57+2+1, 14 meter, Kun 280.000 km, sølvgrå 51+1+1 EURO 4 plakette, 478 HK, km. 660.000 44+1+1, ZF aut. Gear, renoveret, sølvgrå. 10m 35 pass.., AC, TOILET

SOR LH 9,5 meter turistbus • EURO 5-EEV • Manuel gear • Retarder • Vippestole • 35+1+1 PRIS fra Kr. 1.195.000,00 + moms

Rute- og bybusser: 02 Volvo B12M-8500 95 Volvo B10M-Star 302 92 DAB 10,24 – 94 DAB 12m,

13,7 meter – i alt 12 stk., Pris fra 75.000 /stk.+m 47+24 UTROLIG VELHOLDT. Kun 147.000 +m 94 DAB 12m. GIV ET BUD

Se mere på www.sor.cz

Øvrige: DEMO IVECO COMPA T DEMO MB VEGA GT 06 MB 416 CDI Sprinter 99 Volvo B10M bogbus

27 personers – UNVI aptering 16 personers – UNVI aptering 16 personers liftbus 12m Meget velholdt: Kun 299.000 km, 220V mm.

Forbehold for mellemsalg og trykfejl. Eventuelle priser skal tillægges moms.

Kontakt Bus Center Vest på tlf. +45 40 51 65 53 eller tlf. +45 75 51 72 00.

Danske Busvognmænd

Bus Center Vest A/S • Kokmose 7 • 6000 Kolding • info@bus-center-vest.dk

/ 09


Nr. Nissum Turist

”Pludselig sidder man selv i det” Af: Michael Branner/ Foto: Michael Branner

Pressen kan være lidt af en udfordring, hvis bussen kører galt. Men erfaring og en opdateret beredskabsplan gjorde, at Nr. Nissum Turist klarede sig flot igennem ulykken ved München.

D

et var en lang køretur til kontoret den søndag formiddag Thorkild fik beskeden om, at hans dobbeltdækker med elever og lærere fra Grenaa Handelsgymnasium var kørt ind i en lav jernbanebro ved en forstad til München. Heldigvis havde Thorkild allerede været i kontakt med chaufføren af bussen, der havde meddelt, at alle passagerer havde været i stand til på egne ben at forlade bussen. Nog-

08 / Danske Busvognmænd

le passagerer havde ondt i ribbenene og en enkelt havde slået hovedet. Men alt i alt var man sluppet fra ulykken uden alvorlige skader.

Tal ikke med pressen Så meget desto mere undrede det Thorkild, da han tilbage på kontoret ser nyheden på Ekstrabladet.dk: Dansk turistbus kørt galt i Tyskland – 30 kvæstede.  

”Jeg tænkte: Det må være en anden bus, der er kørt galt i mellemtiden. Det er ikke vores,” beretter Thorkild Kamstrup Nielsen, da Busmagasinet er forbi Nr. Nissum i Vestjylland for at høre om Thorkilds erfaringer fra de hektiske dage. ”Jeg vidste jo, det ikke var så alvorligt, som de gjorde det til.” Herefter slog alle alarmklokker til og Thorkild tog en resolut beslutning og holdt sig fra alt, hvad der hed presse resten af forløbet.


Nr. Nissum Turist

Lad DB håndtere pressen Håndteringen af pressen under en ulykke, som den Nr. Nissum og Grenaa Handelsgymnasium var ude for i Tyskland, kan være lidt af en udfordring. Medier som mobiltelefoner og Facebook gør, at pressen lynhurtigt kan komme i kontakt med buspassagerer og pårørende uden om de officielle kommunikationskanaler. Det giver et virvar af udokumenterede oplysninger, som dele af pressen flittigt lægger på deres hjemmesider, inden der er skabt et reelt overblik over situationen. Og så ruller mediemøllen med sin helt egen dagsorden. Ulykken i München var ingen undtagelse. Unge mennesker i et busuheld og urolige forældre skaber dramatiske overskrifter. I løbet af den pågældende søndag prægede udtalelser fra både elever, forældre og redningsfolk mediebilledet. Problemet var bare, at ingen af dem gav et reelt overblik over, hvad der egentlig var sket: ”Man skal egentlig lade være med at se nyheder, når sådan noget sker. Det er så manipulerende,” fortæller Thorkild, der kan berette om journalister og kamerafolk, der opsøgte virksomheden på selve dagen for ulykken – hvad de ville tage billeder af på en tilfældig landevej mellem Lemvig og Struer er svært at gøre sig klog på. Men budskabet fra Thorkild er klart: ”Du skal aldrig nogensinde udtale dig til pressen i sådan en situation. Også selvom det er fristende at sige noget, når man er sur på dem. Lad være! Du kan være sikker op, at det ikke bliver udlagt korrekt.” I stedet blev alle journalister henvist til Danske Busvognmænds landsformand John Bergholdt, der efterhånden har god erfaring med håndtering af pressen: ”Pressen skal selvfølgelig have et rimeligt svar, når der har været en ulykke, men den har jo ikke krav på hverken vognmandens eller medarbejdernes tid – slet ikke i så alvorlig en situation,” fortæller John Bergholdt. ”Så er det rigtig fornuftigt, at Danske Busvognmænd tager sig af kommunikationen med pressen. Vi har god erfaring med, hvad man skal fortælle pressen, så det ikke giver bagslag senere,” afslutter John Bergholdt. Thorkild fra Nr. Nissum er også utrolig glad for Danske Busvognmænds hjælp og havde allerede været i kontakt med John Bergholdt, inden journalisterne begyndte at ringe. ”Det er

en genial hjælp at have én til at ordne pressen. For den skal ikke have udtalelser fra mig i sådan en situation,” fortæller Thorkild.

Vær ikke bange for at bede om hjælp I 2010 kørte Nr. Nissum Turist den samme tur for Alfa Rejser, som Egons Turist, der kørte galt på en motorvej i Tyskland. Her lærte man en vigtig lektie: Hold beredskabsplanen opdateret og klar! ”Dengang blev vi virkelig opmærksomme på, hvilken forskel en beredskabsplan kan gøre i en presset situation. Hvis du ikke har noget at forholde dig til, så glemmer du, hvad du skal gøre,” fortæller Thorkild med henvisning til de hektiske timer efter hans egen ulykke. ”Jeg havde planen liggende fremme på bordet. Kort tid efter jeg havde talt med John, kontaktede jeg forsikringsselskabet – det stod jo i min beredskabsplan, at det var det, jeg skulle gøre. Så sendte de psykologer af sted og ordnede krisehjælpen,” beretter Thorkild og bekræfter en af tommelfingerreglerne, når ulykken sker: Vær ikke bange for at bede om hjælp! Det gjorde Thorkild, der kun oplevede professionel behandling hos forsikringsselskabet TRYG, Danske Busvognmænd og det danske konsulat i München.  

Døm ikke Thorkild har tre vigtige råd at give videre til sine kollegaer, hvis de skulle stå i samme uheldige situation: Uanset hvad man kommer ud for, så hold chauffører og medarbejdere fra pressen – chaufføren har mindst af alle brug for at blive kimet ned oven på et alvorligt uheld. Og de øvrige medarbejdere har rigelig at se til med de involverede parter. For det andet er Thorkild slet ikke i tvivl om, at en busvognmand bør have sin mobil på sig altid. ”Tidligere sagde folk, at jeg skulle lade den blive hjemme. Men nu forstår de, hvorfor jeg har den med mig 24 timer i døgnet,” forklarer Thorkild. Til slut kan det ikke understreges tydeligt nok, at en opdateret beredskabsplan gør underværker, når uheldet sker. Busulykker er heldigvis sjældne, men de sker, og de kan ske for alle. Så kan en iværksat beredskabsplan berolige både medarbejdere, omverden og presse.

Vidste du at… – en hændelse eller en ulykke kan skade en virksomheds image, rygte og forretning. En alvorlig ulykke kan skade en hel branches image. – en velfungerende kriseberedskabsplan kan være medvirkende til at dæmpe hændelsens skadelige virkning på de personer, der har været involveret, personalet, virksomheden og branchen som hele. – god pressehåndtering er at fortælle, hvordan beredskabsplanen er sat i værk (handling er bedre end ord) og afgive de oplysninger, du har sikker viden om.

Thorkild priser sig lykkelig over, at alle passagerer slap uden varige mén, men har allerede i sin beredskabsplan taget højde for, hvad man ville have gjort, hvis situationen havde været endnu mere alvorlig: ”Så var vi gået til plan B, derefter plan C og så videre. Med beredskabsplanen har vi et godt overblik over, hvordan vi skal forholde os til situationen, hvis den udvikler sig. Og vi kan jo konstatere at både beredskabet i virksomheden og hos Danske Busvognmænd fungerede i denne her situation.” Erfaringerne fra Egons Turist var en vigtig lektie for Thorkild, der må indrømme, at de ikke før Egons Turists uheld havde nogen beredskabsplan i virksomheden. Den havde de heldigvis, da uheldet indtraf og vendte op og ned på alting. ”Man skal aldrig dømme folk, fordi de er kørt galt. Lige pludselig sidder man selv i det,” afslutter Thorkild.  

”Med beredskabsplanen har vi et godt overblik over, hvordan vi skal forholde os til situationen, hvis den udvikler sig”. Thorkild Kamstrup Nielsen (tv.) og hans medarbejder Kim Nielsen (th.) tog godt imod Busmagasinets udsendte, da han var forbi for at høre om virksomhedens erfaringer.

Danske Busvognmænd

/ 09


Kort nyt

Ko rt

NYT Pia Olsen Dyhr er ny transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) tiltrådte fredag d. 9. august som ny transportminister. Hun afløser Henrik Dam Kristensen (S), der er blevet gruppeformand for Socialdemokraterne. Pia Olsen Dyhr har tidligere været trafikordfører for SF. Derudover har hun også været EU-ordfører, forbrugerordfører og senest minister for handel og investering i den nuværende regering. Hun er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet og har tidligere arbejdet for Danmarks Naturfredningsforening og CARE Danmark. Transportbranchen har taget positivt imod udnævnelsen af Pia Olsen Dyhr. F.eks. forventer direktør for ITD, Jacob Chr. Nielsen, at der nu sættes særlig fokus på grønnere, mere effektiv og bæredygtig transport. Ligeledes forventes det flere steder fra, at Pia Olsen Dyhrs erfaringer med trafikpolitik i Folketinget og hendes internationale horisont vil komme hendes embede til gavn. Der lyder også roser fra branchen og politiske kolleger til afgående transportminister Henrik Dam Kristensen. Han roses særligt for sin kompromissøgende og pragmatiske tilgang – samt sin evne til at håndtere de mange ”giftige” sager, der har præget transportpolitikken i hans tid som minister.  

Tide Bus Danmark A/S køber Rutebilselskabet Haderslev A/S Tide Bus Danmark har pr. 3. juli 2013 købt samtlige aktier i Rutebilselskabet Haderslev A/S samt søsterselskabet RH Transport Leasing GmbH. Lisbet Nærø, koncernchef i Tide ASA og bestyrelsesformand i Tide Bus Danmark A/S, udtaler: ”Med dette opkøb styrker Tide Bus Danmark A/S sin position i Danmark som et af de største busselskaber inden for rutebildrift. Dette er helt i tråd med selskabets vækststrategi. Vi har vurderet, at Rutebilselskabet Haderslev passer godt ind i vores forretningsmodel, geografiske placering og vores kultur.” RH Holding Haderslev A/S, som ejer Rutebilselskabet Haderslev A/S, udtaler: ”Selskabet har mere end 75 år på bagen, og vi har altid haft udgangspunkt i Haderslev. Selskabet har nu nået en størrelse, hvor vi skal vælge enten at afvikle eller foretage et generationsskifte. I den forbindelse har det betydet meget for os, at vi har kunnet lave en aftale med Tide Bus Danmark A/S. Vi føler os overbeviste om, at vi ved dette har sikret selskabets og medarbejdernes fremtid.” Efter opkøbet vil Tide Bus Danmark A/S operere med ca. 450 busser og have ca. 900 ansatte i Danmark.

10 / Danske Busvognmænd

Til kamp mod klumpkørsel i busdriften Nettbuss og Movia forsøger nu at komme klumpkørslen til livs. Det sker ved, at buschauffører i 5A (København), som kan se den efterfølgende bus i bakspejlet, kan køre forbi stoppesteder, hvis der ikke er passagerer, der skal af. På denne måde kan den forreste bus indhente noget af den tabte tid, og man undgår den selvforstærkende effekt ved en forsinket bus, når flere og flere ventende passagerer stiger på en i forvejen overfyldt bus, mens den tomme bus kører lige i hælene. Samtidig vil busværter ved udvalgte stoppesteder hjælpe bussen med at komme af sted, så den ikke bliver indhentet af den efterfølgende bus. ”Nu prøver vi, om vi kan komme klumperne til livs ved at lade chaufførerne køre forbi stoppesteder, selv om der er ventende passagerer. Det vil være generende for de få passagerer, der bliver forbikørt, men vi håber, at passagererne vil have forståelse for, at vi gør det for deres skyld – og så er der højst omkring et minut, til den næste bus kommer,” siger markedschef Joakim Nørholm Vasehus fra Nettbuss, der driver 5A. ”Den man tugter, elsker man – og vi elsker kunderne på 5A. Derfor må vi for de mange passagerers skyld ’tugte’ nogle få.” Forsøget gik i gang i maj, og for mange buschauffører har det også krævet tilvænning: ”Selv om chaufføren kan se, at den næste bus er 200 meter bagude, så føles det for mange forkert at køre forbi en kunde – selv om det er med til at sikre optimal service på hele buslinjen. Det ligger så indgroet i chaufførerne, at man standser, når der står en kunde og venter ved stoppestedet – og at man venter 10 sekunder, hvis en kunde kommer løbende. Men det gavner hverken passagererne eller chaufførerne. Så tag det roligt, den næste bus kommer lige om lidt,” siger Joakim Nørholm Vasehus. Det igangværende forsøg, som er finansieret af puljemidler fra trafikforliget, fokuserer på 5A. I gennemsnit ligger 5As klumpningsprocent på 6-7%, og som et led i forsøget informeres chaufførerne løbende om klumpningen. Målet er i første omgang at nå ned på 4,5%.


Annoncer

Livet på Landevejen er hårdt Hos OK gør vi, hvad vi kan for at forstå og imødekomme dine behov som vognmand. Vi udvikler hele tiden bedre løsninger, som gør det nemmere for dig at drive forretning. Vi gør en dyd ud af at have et landsdækkende stations-netværk og ikke mindst et stærkt Truck Diesel-kort. Og så går vi meget op i sikkerhed. Både på og udenfor vejen. Derfor tilbyder vi personlig rådgivning om, hvordan du undgår tyveri af brændstof og misbrug af dine kort.

OK Truck Diesel-kort

Ring og hør mere på 89 32 25 40

V KENDI E VEJEN R

• Gratis at oprette • Få e-mail-kvittering, når du har tanket • Få faktura en gang om måneden • Samlet udspecificeret faktura • Betal broafgift og færgebillet med dit kort • Bestil så mange kort, du har behov for

Energien er jeres

Fartskriver overholdelse, på den nemme måde Download Analyse Arkiv Kontakt os | 0045 3634 4535 | sales-dk.business@tomtom.com

Let’s drive business

®

www.tomtom.com/business TachoManager_180x126_ad_bus_DK_right.indd 1

6/20/13 4:51 PM Danske Busvognmænd / 11


IT-løsninger

Kommunal befordring kræver

planlægning Af: Lasse Repsholt/ Foto: Colourbox.dk

Kommunerne skal spare penge på deres sociale kørselsordninger og stiller samtidig større krav til kørselsleverandøren om ordremodtagelse, planlægning og dokumentation af kørslen. Gode IT-systemer til at understøtte kørslen bliver derfor i stadig flere tilfælde en forudsætning for at løse kørselsopgaverne (i bred forstand) for kommunerne.

M

ed kommunalreformen i 2007 blev 273 kommuner til 98, og 14 amter blev til fem trafikselskaber (samt Bornholm). Stordriftsfordele, sammenlægninger og rationaliseringer skulle gøre tingene bedre og billigere i den kommunale sektor. Denne udvikling har også ramt kommunernes personbefordring og givet sig udslag i to tendenser. Dels er de kommunale udbud blevet større og omfatter flere passagerkategorier, dels benytter kommuner i højere grad trafikselskabernes flextrafik.

Øget krav om planlægning og koordinering Det har altid været et krav fra kommunerne – og naturligt i en velfungerende transportvirksomhed – at kørslen planlægges bedst muligt. Det er der ikke noget nyt i, og Kommunernes Landsforening har tidligere på året med rapporten ’Kommunal befordring – en kortlægning af praksis’ beskrevet, hvordan kommunerne griber dette an. I mellem 75 og 92 pct. af tilfældene planlægges ruter løbende for at tage højde for til- og framelding. Kravet om løbende planlægning afhænger af kørselstypen og er størst for dagcenterkørsel (92 pct.) og mindst for kørsel til folkeskole (75 pct.). Det er som hovedregel

12 / Danske Busvognmænd

vognmanden eller trafikselskabet, der planlægger kørslen (mellem 60 og 79 pct.) og i de resterende tilfælde kommunen selv (mellem 21 og 40 pct.). Inden for de fleste kørselsordninger tilstræbes det, at borgere kører sammen for på den måde at anvende færre vogne og køre færre kilometer. I de fleste tilfælde er det vognmanden eller trafikselskabet, der sikrer denne samkørsel (mellem 52 og 90 pct.).

kan tilbyde kommunen at modtage bestillinger, planlægge kørslen samt afrapportere og fakturere præcist efter den udførte kørsel (hvem har kørt hvornår og hvor langt?). Jo flere ydelser, man kan tilbyde kommunen, og jo flere opgaver, man kan hjælpe kommunen med, desto mere værdi skaber man i værdikæden. Dette arbejde kræver selvfølgelig investering i gode IT-systemer.

Få andel i værdikæden

Konkurrence fra trafikselskaber

Lidt forenklet kan man sige, at en kørselsopgave af en borger i kommunen består af en kæde med fem led: 1. Visitering af borgeren 2. Bestilling af kørsel 3. Planlægning af kørsel 4. Udførelse af kørsel 5. Afrapportering og fakturering af kørslen

De fleste vil vide, at når kommunerne vælger at benytte trafikselskabernes flextrafik, er det som hovedregel trafikselskabet, der modtager bestillingen, varetager planlægningen og afregner for kørslen. Her er transportvirksomhedernes bidrag alene selve kørslen. Det giver en konkurrencesituation for transporterhvervet, hvor der alene lægges vægt på timeprisen for de benyttede vogne, hvilket også klart afspejles i de tilbudspriser, der afgives i trafikselskabernes udbud. Løsninger til de kommunale kørselsordninger kræver altså både konkurrencedygtige priser og en overbevisende administration og planlægning fra transportvirksomhedernes side. Derfor er det rigtig spændende at se, hvilke muligheder de tre IT-systemer, FleetSched, AllCom og Trapeze, kan tilbyde.

Busvognmanden eller taxiselskabet, der har kontrakt med kommunen, vil selvfølgelig altid udføre tredje led (selve kørslen). Det første led (visitering af borgeren) må kommunens sagsbehandlere nødvendigvis tage sig af. Spørgsmålet er, hvem der skal klare de resterende opgaver? Her er det en fordel, hvis man som transportvirksomhed – udover selve kørslen –


IT-løsninger

FleetSched: Optimerer udnyttelsen af din vognpark – og din tid! Af: Kristian Tylvad, Direktør, Solid Software Development ApS.

Hvordan vil du generelt karakterisere og beskrive dit produkt? FleetSched er et fuldautomatisk planlægningssystem til private vognmænd og offentlige kørselskontorer. Systemet har været i drift siden 2007 og benyttes af mange vognmænd i dag. FleetSched giver brugeren et hurtigt overblik over dagens kørsel og belægningsgrad. Der er hurtig adgang til de oftest anvendte funktioner – oprettelse, søgning og afbestilling er kun 1-2 klik væk. Som et af de eneste systemer på markedet har FleetSched et fuldautomatisk planlægningsmodul, der på få sekunder kan planlægge en hel dags kørsel for alle vogne på én gang. Det gør det let at tage en vogn ud af dagsplanen, hvis den skal på værksted – og i øvrigt bli-

ver planerne så gode, at der ofte spares flere vogne! De planlagte befordringer sendes naturligvis automatisk ud til vognene – med integration til vognens navigator. I FleetSched kan man se, hvor de forskellige vogne befinder sig her og nu (kræver Protrackings flådestyringssystemer). Det gør det let at planlægge ad-hoc befordringer og øger overblikket. Hvilken type busvirksomhed/transportvirksomhed er dit produkt primært rettet imod? FleetSched anvendes primært til ældre-, skole- og handicapkørsel, men kan også håndtere turistkørsel og lignende opgaver. Systemet kan i øvrigt også anvendes til varetransport.

Hvilke egenskaber eller funktion i dit produkt vil du særligt fremhæve? FleetSched automatiserer en lang række processer, som normalt kræver mange ressourcer: • Udsendelse af kørsel til vognene • Fremskrivning af den faste kørsel fra skabelon til dagsprogram • Udsendelse af næste dags kørsel til chaufføren •  Udsendelse af dagens faktiske kørsel til vognmanden • Udsendelse af næste dags kørsel til plejehjem, skoler og behandlingscentre Herudover har systemet flere spændende nøgleegenskaber: • Kalender a la Outlook giver godt overblik • Meget brugervenligt med farver, ikoner og genveje til de oftest benyttede funktioner • Eksterne centre kan bestille kørsel direkte ind i systemet • Mange udskrifter, som let kan tilrettes • Eksport til PDF, CSV og andre gængse formater • Mulighed for udtræk til f.eks. C5 Hvordan kan jeg få flere oplysninger? FleetSched udvikles af Solid Software Development ApS (Kontaktperson Kristian Tylvad, 7023 2040). Man kan læse mere om systemet på http:// www.fleetsched.dk – her kan man også downloade en folder og se referencer mm. Alle kan få en demonstration af systemet, ligesom man kan afprøve systemet i en begrænset periode.

Hovedskærmbilledet i FleetSched giver overblikket over dagens, ugens eller månedens kørsler. De oftest anvendte funktioner er kun få klik væk – man kan eksempelvis let redigere, slette eller tilføje befordringer. Der anvendes farvekoder på kørsler og kapaciteter og skulle antallet af befordringer overstige vognens kapacitet, fremkommer en tydelig advarsel.

Danske Busvognmænd

/ 13


IT-løsninger

Frogne: Den totale løsning til flådestyring Af: Laust Rich/ Foto: Frogne

Med over 40 års erfaring i udvikling af flådestyringssystemer til skole-, handicap- og patientbefordring er Frogne den rette sparringspartner til busbranchen. Erfaringen har gjort Frogne til eksperter på alt fra strategi og generel udbudssparring til valg af det rette flådestyringssystem. Hvordan vil du generelt karakterisere og beskrive dit produkt: Med 20.000 driftsløsninger i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Island og Grønland på vejene, kender Finn Frogne A/S de forretningsmæssige problemstillinger og muligheder ved persontransport. Frogne tilbyder en specialudviklet Frogne AllCom People totalløsning i moduler inden for flådestyring, der giver dig adgang til køreklar teknologi. Løsningen kan spare tid og omkostninger i din skole-, handicap- og patientbefordring, uanset om du har 3 eller 300 busser. Du skal ikke investere, kun abonnere, idet løsningen tilbydes til en fast pris pr. md. pr. bil. Allerede efter 2 dage kan systemet være i drift, og du kan: 1)  Spare driftsomkostninger ved at udnytte busser og chauffører effektivt samt slippe for tomkørsel og ventetid ved at lade AllCom automatisere din turplanlægning, trafikdisponering og kørsel. Det giver en bedre bundlinje. 2) Spare tid med kørebøger, kontering, køre- og hviletidsopgørelser, kørselsregnskaber mv. når AllCom automatiserer din administration. Det sparer løn og letter administrationen. 3) Udvide din forretning ved at tilbyde kommuner, trafikselskaber og egne kunder at fungere som internt kørselskontor og ordne booking og visitering

14 / Danske Busvognmænd

gennem AllComs webmodul. Dokumentation af miljøgevinst kan også komme dine kunder til gode. Det giver nye forretningsmuligheder. 4) Fremtidssikre din kørsel gennem åbne standarder som SUTI link, så du effektivt kan køre alle typer offentlig kørsel, lige som du nemt og effektivt kan udveksle data med kunder og samarbejdspartnere. Det sikrer investering i systemet. 5) Løsningen leveres fuldt finansieret med leje eller leasing, så omkostningerne kan tilpasses kontrakter med en fast månedlig ydelse, så du kender udgifter og tilbagebetalingstid. Hvilken type busvirksomhed/transportvirksomhed er dit produkt primært rettet imod? Frognes integrerede løsning til flådestyring og dynamisk optimering af kørsler er rettet mod skole-, handicap- og patientbefordring, og dermed er løsningen udviklet til taxi, busvognmænd og øvrige transportvirksomheder, der traditionelt står for denne kørsel. AllCom People sætter branchestandarden for effektiv afvikling af persontransport og tilgodeser både bestiller, trafikselskab, operatør, chauffør, patient og passagerer. Løn- og regeladministration, telefoni og IT er nogle af de områder, hvor du kan få fuld funktionalitet og dokumentation.

Hvilken egenskab eller funktion i dit produkt vil du særligt fremhæve? Frogne har eksisteret i over 40 år og kontinuerligt udviklet vores produkter. Den store volumen og de mange kunder inden for taxi og busdrift giver Frogne et stort kontaktnetværk og en erfaring, der gør det muligt at give alle vores kunder en strategisk sparring. Vi er meget ofte med i dialogen hos vores kunder, når følgende skal diskuteres: 1) Hvor er vores fremtidige marked? 2) Hvad skal vi gøre for at vinde udbud? 3)  Hvilke miljømæssige krav kommer der fra kunderne? 4) Hvilke nye lovgivninger skal vi tage forbehold for? Ovenstående spørgsmål er alle afgørende at forholde sig til. De forskellige lande vi er i, er på forskellige stadier, og derved er det oftest muligt at give en god sparring ud fra vores mange erfaringer. Hvordan kan jeg få flere oplysninger? Læs meget mere og konkrete cases på www.frogne.dk Kontakt Laust Rich på 2326 4880 for yderligere ønske om brochurer eller møde.


IT-løsninger

Trapeze System: Vælg kun det IT, du har brug for – og udbyg efter behov! Af: Annie Bundgaard, Marketingchef, Trapeze Group Europe/ Foto: Trapeze Group

Trapeze System er en modulopbygget cloud-løsning, der kan løse alle de opgaver, danske busvognmænd står over for med køre- og ruteplanlægning, vagtplanlægning, administration, flådestyring og kommunikation. Hvordan vil du generelt beskrive dit produkt? Trapeze System er et komplet standardsystem, der hjælper busvognmænd og andre aktører i persontransportsektoren med at løse alle dagligdagens opgaver inden for kollektiv transport og special- og bestillingskørsel i ét integreret IT-system. Illustrationen giver en oversigt over, hvilke opgaver vores system understøtter. Hvilken type busvirksomhed /transportvirksomhed er dit produkt specielt rettet mod? Trapeze er en verdensomspændende virksomhed med fokus på alle aspekter af persontransport. Vi har været på det danske marked i mere end 25 år og har et indgående kendskab til markedet og dets problemstillinger. Vores kerneforretning er IT og ITS til alle typer af persontransport: Handicap-, special- og kollektiv transport uanset transportmiddel. Vores mål er at kunne tilbyde komplette, integrerede løsninger, der dækker behovet for IT og ITS i hele persontransportsektoren. Hvilken egenskab eller funktion i det produkt vil du særligt fremhæve? Trapeze System kan fås som hosted eller installeret løsning. Det baserer sig på standardprotokoller (SUTI) og kan derfor uproblematisk integreres og udveksle data med andre systemer, for eksempel FlexDanmark og Taxi-systemer. Vores løsninger skal medvirke til at skabe effektivitet, kundetilfredshed, vækst og god økonomi hos vores kunder, og vi indgår derfor gerne langsigtede partnerskaber med vores kunder. Det sikrer, at vi kan hjælpe med at udbygge og tilpasse IT-systemerne til kundernes skiftende behov.

Vi lytter hele tiden til markedet og arbejder på at udvikle de funktioner og moduler, som markedet efterspørger. Vi følger med udviklingen og tilbyder i dag cloud-løsninger og kommunikation via mobile enheder, såsom smartphones og tablets.

Hvordan får jeg flere oplysninger? Du kan kontakte vores salgschef Christian Erikstrup på 8744 1600. På www.trapezegroup.dk finder du referencehistorier og yderligere information om Trapeze Group og Trapeze’s løsninger.    

IT løsning til Busvognmænd

copyright Trapeze Group Europe

Vores system er modulopbygget, så du kan vælge præcis de moduler, som du har brug for i din forretning. Du kan vælge en hosted løsning (cloud), hvor du betaler et månedligt abonnement, eller du kan vælge at få systemet installeret på dine computere.

Danske Busvognmænd

/ 15


Annoncer

Vi kan ikke redde verden !!

Professionelt håndværk

men vi kan hjælpe dig

SPARE BRÆNDSTOF... .. med Stroco oliefyr - designet til at levere optimale resultater til dine busser

ALT I OMPOLSTRING Sæder - Loft - Sider GuLvtæppe - Gardiner

Stroco oliefyr:

nakkeskånere - nakkestykker i "ruskind"

• • • • • • •

Brodering af logo og numre på nakkeskånere.

Kører på diesel, biodiesel, RME og ethanol Miljøvenlig: lavt udslip. Kan udstyres til elektrisk natdrift Nemt-at-bruge test udstyr Dag-til-dag levering Gratis teknisk support Produceret i Danmark gennem 40 år - leverer varmen • Leveres i hele Europa

Stroco ApS - Viborgvej 50 - DK-8450 Hammel Tlf. 8696 1066 - Fax 8696 9647 Email info@stroco.dk - www.stroco.dk

vi ompolstrer din chaufførstol - medens du venter.

Gulvtæpper - presenninger m.m.

Vi har ca. 100 forskellige plys til reparation af din bus. Ring og få et uforpligtende tilbud - tlf. 74 56 29 97

Christiansfeld Autopolstring Industrivej 14 - 6070 Christiansfeld - tlf. 74 56 29 97

18 -23.10.2013 upcoming exhibitions

Turkey 2014 Latin America 2014 Eastern Europe 2014

follow us

www.busworld.org

16 / Danske Busvognmænd

Asia 2014


Bussen fortæller om...

Bussen fortæller om

Danmark Af: Michael Branner/ Foto: VisitDenmark

Udsigterne for dansk turisme er brogede. Det fortæller en ny rapport, som det nedsatte Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi har lavet til ervervs- og vækstministeren. Hvor ligger rejsebussens muligheder i disse udsigter? I de kommende måneder sætter Busmagasinet i samarbejde med turistorganisationerne fokus på oplagte busrejsedestinationer i Danmark.

M

ens turistmarkederne i resten Europa nyder godt af, at folk i hele verden rejser mere og mere, så er væksten i det danske turistmarked siden finanskrisen stagneret. Det har ifølge Vækstteamet tre forklaringer: 1. Prisniveauet er generelt højt i Danmark. 2. Serviceniveau og kvalitet er for lavt sammenlignet med andre lande. Men et service- og kvalitetsløft vil som hovedregel medføre højere priser. 3.  De traditionelle kernemålgrupper vælger Danmark fra. Det gælder særligt de tyske familier, der i mindre grad vælger at holde ferie langs de danske kyster.

Intet er så skidt… Intet er dog så skidt, at det ikke er godt for noget. For den manglende vækst betyder også et uudnyttet potentiale. Således anslår Turismens Vækstråd (tænketank for turistbranchen), at turismens bidrag til bruttonationalproduktet kan stige med op til 25 pct. (til 50 mia. i alt), hvis man vel at mærke formår at skabe bedre rammebetingelser for erhvervet, styrker markedsføringen af Danmark samt udvikler turismeproduktet med samlede strategier for virksomheder og destinationer. Erhvervs- og vækstministeren var da også lydhør over for Vækstteamets anbefalinger, som blev udgivet juni 2013. De omfattede bl.a. forslag om at sætte øget fokus på synergien mellem turisme, kultur, natur og transport, herunder særligt, at det skal være let for turisterne at komme rundt og opleve hele Danmark.

Kystturismen stadig størst Hvor efterlader det rejsebussens muligheder i Danmark? Vækstteamets rapport viste en klar tendens: Faldet i Danmarks markedsandel på 1,8 pct. siden finanskridsen indtrådte skyldes særligt et fald i kystturismen, mens storbyturismen/krydstogtturismen og erhvervsturismen faktisk oplever en opadgående tendens. En tendens man også har kunnet mærke på markedet for turistbuskørsel. Når det er sagt, så udgør kystturismen med sine 48 pct. stadig langt den største del af omsætningen i den danske turisme (erhvervsturisme 31 pct. og storbyturisme 21 pct.). Her skal det tilføjes, at selvom antallet af udenlandske overnatninger i Danmark er faldet de seneste år, så er antallet af danske overnatninger steget med 48 pct. siden 1992. Noget tyder altså på, at danskerne i højere grad har taget det danske turistmarked til sig – og det betyder kørsel til rejsebussen.

Bussen fortæller… I de kommende måneder kan du i Busmagasinet læse mere om, hvor morgendagens busrejse i Danmark skal gå hen. Vi har bedt en række turistorganisationer fortælle os, hvilke seværdigheder på deres egn det er værd at aflægge et besøg med rejsebussen, og hvem man skal kontakte for at få nærmere information om gode tilbud o.l. De overordnede tendenser – som dem præsenteret ovenfor – kan være informative at følge. Men det potentielle mersalg ligger naturligvis i et dybere kendskab til og kontakt med det enkelte nære turistmarked. Det kendskab

forsøger vi at udvide i de kommende numre af Busmagasinet. Vi starter i Nordjylland, hvor Jammerbugten og Mariager Fjord gemmer på et par bemærkelsesværdige hemmeligheder.  

Bussen fortæller i de øvrige udgaver om… Oktober 2013 – Randers, Silkeborg, Skanderborg, Juelsminde November 2013 – Lemvig, Holstebro, Ikast-Brande December 2013 – Fredericia, Kolding, Esbjerg/Ribe, Middelfart Januar 2014 – Nordfyn, Kerteminde, UdviklingFyn – Assens Februar 2014 – Roskilde, Vestsjælland, Sorø, Ishøj Marts 2014 – Ringsted, Maribo/ Nakskov, Lolland Falster

Danske Busvognmænd

/ 17


Bussen fortæller om... På Aabybro Mejeri er det ”ham selv”, mejeriejer N.H. Lindhardt, der viser rundt og fortæller. Han betegner i øvrigt sig selv som lidt af en original.

Bussen fortæller om...

Oplevelser mellem Vesterhavet og Limfjorden Af: Finn Hagedorn/ Foto: VÆKST Jammerbugt

E

t af Nordjyllands meget besøgte områder er Jammerbugt Kommune, der har fået sit navn efter Jammerbugten. Området er i dag kendt for Svinkløv Badehotel, Han Herred Havbåde, feriebyen Blokhus og Fårup Sommerland samt den 55 km lange kyststrækning med brede og hvide sandstrande.

Unikke oplevelser man ikke sådan lige glemmer Når busturen går til Jammerbugten, tilrettelægges den efter selskabets sammensætning og interesser. En tur med det ældre segment kan f.eks. starte ved Aabybro Mejeri, hvor man guides rundt af mejeriejer N.H. Lindhardt for herefter at besøge Anne Just Have i Hune, som af mange gæster kaldes for ”paradisets have”. Herefter vil et besøg hos Gammelbo med Etly Klarborg og hendes Trip Trap Nisser sætte enhver i ægte julestemning (selv midt om sommeren), og er der plads i dagens program, kan turen gå til Fjerritslev Bryggerimuseum, som i dag er Danmarks eneste bryggerimuseum, der står i sin originale form. Altså fire helt unikke seværdigheder, som afgjort vil kalde såvel smilet som minderne frem hos de besøgende.

Et ophold på Sanden Bjerggaard byder på et badehotel med havluft og himmellys, samt en unik udsigt ud over hele Jammerbugten.

18 / Danske Busvognmænd

Da Jammerbugten har hentet en del af sin historie i det maritime miljø, er der også gode muligheder for oplevelser på Torup Strand, hvor fiskekutterne stadig trækkes op på land. Eller i Slettestrand hvor Han Herred Havbåde byder på et bådværft, et kystkulturcenter og ægte klinkbyggede havbåde på stranden, og som tilsammen danner rammen om en kystfiskerkultur, der går ca. 1000 år tilbage. Alle steder gives der gode og autentiske fortællinger, som sætter sig dybt i erindringen.

Smag for Jammerbugten Og er der yderligere plads i turprogrammet, er det oplagt at besøge steder med smagsprøver, som en tur til saltcentret Blokhus Salt, brændevinsproduktioner hos Nordisk Brænderi, eller den specialfremstillede is hos Aabybro Mejeri. I Jammerbugten findes der især om sommeren en del råvaremarkeder, hvor det bugner af velsmagende, lokale produkter. Der er således nok at vælge mellem, fastslår turplanlægger og -guide Finn Hagedorn fra Visitjammerbugten. Han planlægger ofte turforløb og er også med i bussen, når en gruppe kører rundt i Jammerbugt Kommune. Denne guidning er gratis for busselskabet. Det er også Finn Hagedorn, der finder en god pris til en grupperejse.

Anne Just’s have i Hune kaldes ofte paradisets have, og et besøg bekræfter dette.

Et klassisk badehotel Skal der overnatning med i programmet, bydes der på muligheden for at få den mest unikke udsigt ud over Vesterhavet fra badehotellet Sanden Bjerggaard, som ligger i Slettestrand, 60 meter over havets overflade. Samtidig er et ophold identisk med gode og gedigne madoplevelser, oftest produceret af lokale råvarer og tilberedt af ”vor mor” selv. Og så rummer stedet både bunkers fra krigens tid, skulpturudstillinger og et af i alt 18 tankesteder i Jammerbugt Kommune. Badehotel Sanden Bjerggaard ligger ikke langt fra Svinkløv Badehotel, som i sommermånederne ofte indgår i et turprogram med eftermiddagskaffe og kage.  

Kontakt: VisitJammerbugten Strandvejen 5B, 9492 Blokhus Turplanlægger og -guide Finn Hagedorn T. +45 4191 3971 fha@jammerbugt.dk Relevante sites www.visitjammerbugten.dk (Her findes bl.a. større artikler om de nævnte besøgssteder) www.annejust.dk www.hanherred.dk www.blokhus-salt.dk www.sanden-bjerggaard.dk www.svinkloev-badehotel.dk


Bussen fortæller om...

Bussen fortæller om...

Danmarks smukkeste fjord Af: Mikkel Skovsbo/ Foto: VisitMariager Fjord

På ”Hjuldamperen” Svanen serveres både kaffe/ kage og mad, ligesom man er velkommen til at medbringe egen madkurv.

Inderst i Mariager Fjord ligger Hobro – her fotograferet fra naturområdet Bramslev Bakker.

Mariager Klosterkirke, hvor bl.a. Stygge Krumpen ligger begravet.

Besøg Mariager Fjord – fyldt med gode oplevelser

med i hjemmet fra 1950 – 70’erne. I Hobro kan man også opleve forrige århundredes industrieventyr, Bies Bryghus, hvor der nu igen brygges øl, ligesom der er indrettet et lille museum og en restaurant i den gamle bryggergård. På Hobro Havn kan man besøge Lystfartøjsmuseet, Himmerlands Teater og Det Røde Pakhus, og her er masser af P-plads. Lidt vest for Hobro ligger også Verdenskortet – hele verden i miniformat – lige ned til Klejtrup Sø.

andre attraktioner. Vil man som turarrangør vide mere, end man kan læse i de lokale turistbrochurer, formidler VisitMariagerfjord gerne kontakt til egnens mange lokale guider – ligesom turistbureauet i Mariager, Hobro og Øster Hurup altid er frisk på at hjælpe med turtilrettelæggelse, pakketure og kontakt til aktører, spise- eller overnatningssteder, der er særligt oplagte for grupper. Så tøv ikke – tjek www.visitmariagerfjord.dk og få både program og bus fyldt med gode oplevelser og glade gæster.  

Mariager Fjord er kendt som Danmarks smukkeste fjord – og ikke uden grund. En tur rundt om fjorden byder på et væld af både natur- og kulturoplevelser. Fjorden afgrænses i nord af udflugtsmålene Bramslev Bakker og Rold Skov – og i syd af Rosernes by, Mariager, hvis toppede brosten straks tager gæsterne 100 år tilbage i tiden.

Den hellige Birgitta i ”CittaSlow” Mariager er opstået omkring det gamle Birgittiner kloster og den imponerende klosterkirke. Mariager er netop blevet optaget i det fornemme internationale selskab af ”CittaSlow” byer, pga. byens enestående historiske og autentiske miljø. I Mariager kan man også besøge Danmarks største bronzealderhøj, Hohøj, og Mariager Saltcenter, der er et spændende oplevelsescenter for både unge og ældre. Fra byens havn udgår også Danmarks længste Veteranjernbane, og billetterne er skam rigtige gammeldags brune pap-billetter. Der er særlige bus p-pladser ved både kirken, havnen og centralt på Egepladsen. På fjordens sydside ligger også halvøen Dania, der ofte kaldes ”Jyllands Nyboder” pga. de smukke gamle gule cementarbejder-boliger lige ned til fjorden.

Fra mjød til kolbekaffe Inderst i Mariager Fjord ligger Vikingebyen Hobro med Vikingeborgen Fyrkat og Vikingegården, der summer af aktivitet. I Hobro ligger også Gasmuseet, Danmarks energimuseum, der er landets eneste af slagsen, og som i anledning af sit 15 års jubilæum netop er totalt fornyet med helt nye udstillinger om gas, energi og design. Særlig populær er udstillingen ”Da farmor var ung”, som fortæller om alt det, vi omgav os

Luft under vingerne Går turen til den østlige del af fjorden, kan man ikke undgå at passere Hadsund, der har den eneste broforbindelse på tværs af Mariager Fjord. Her ligger bl.a. Havnø Gods og Havnø Mølle, hvor der fortsat males korn. I Hadsund ligger også Møllehistorisk Samling, landets eneste møllemuseum. Lidt længere nordpå kommer man til Danmarks største højmose, Lille Vildmose, hvor man kan komme tæt på både ørne og vildsvin, snuppe en tur i ”Tørvetoget” eller komme på ”gyngende grund” – både i den ægte natur og i Lille Vildmose Centret, der levendegør højmosens historie.

Søluft og Svanesang Skal Danmarks smukkeste fjord opleves fra sin absolut bedste side, må man ikke snyde sig selv for en tur med ”Hjuldamperen” Svanen. Svanen har plads til ca. 100 passagerer og lægger til i Hobro, Bramslev, Mariager, Dania og Hadsund, hvor der bortset fra i Bramslev er fine tilkørselsforhold. Båden er handicap- og ældrevenlig og har eget køkken, hvorfra der kan serveres kaffe, kage, lette anretninger, middagsmad mm. En sejltur med Svanen kan også kombineres med en tur med veterantoget eller med besøg på Saltcentret, Gasmuseet eller en af områdets mange

Kontakt: Mikkel Skovsbo Marketing og Udvikling Torvet 1, Det gl. Rådhus 9550 Mariager T. +45 2761 2670 ms@visitmariagerfjord.dk Relevante sites www.visitmariagerfjord.dk www.gasmuseet.dk www.lillevildmose.dk www.mhvj.dk www.saltcenter.com www.svanen.dk www.nordmus.dk www.verdenskortet.dk www.daniaby.dk www.cittaslow-mariager.dk www.biesbryghus.dk

Danske Busvognmænd

/ 19


Annoncer

Tilbudet gælder T.O.M.D. 30-09-2013

Tilbudet gælder T.O.M.D. 30-09-2013

20 / Danske Busvognmænd


Kort nyt

Ko rt

NYT Christina Hvid bliver ny direktør for Bus & Tog og Rejseplanen A/S Det bliver Christina Hvid, der fremover skal lede den kollektive trafiks samarbejdsorganisation i Danmark, Bus & Tog. Christina Hvid har tidligere været adm. direktør i forskerparken Symbion, Danske Slagterier og AVT Business School. ”Hun kommer til Bus & Tog med de rette kompetencer til yderligere at intensivere samarbejdet mellem bus- og togselskaberne, idet hun tidligere har vist resultater i brancher, hvor godt samarbejde mellem mange forskellige parter er vigtigt,” skriver Bus & Tog i en pressemeddelelse. Bus & Tog er samarbejdet mellem alle udbyderne af kollektiv trafik i Danmark og har bl.a. stået fadder til Rejseplanen og Rejsekort samt det fælles billetsystem og trafikinformation.

Cykel og bus spiller sammen Sammen med Region Hovedstaden har Movia sat sig for at finde ud af, om flere rejsende vil benytte sig af muligheden for at kombinere cykel og bus, hvis der er sikkerhed for, at der er plads til cyklen på bussen. Derfor er de seks busser på linje 320R blevet udstyret med anhængertræk, og seks trailere er klar til at medbringe op til otte cykler hver. ”Jeg glæder mig over, at vi nu er klar til at starte forsøget med cykeltrailer på linje 320R. Bussen kører i en del af regionen, hvor cykelafstanden måske kan blive for lang. Nu har man muligheden for at benytte bussen og tage cyklen med på en del af sin rejse, og forhåbentlig kan det få mange til at lade bilen stå. Forsøget bidrager dermed også til Region Hovedstadens arbejde for at sikre en grøn omstilling. Og så håber jeg da, at cykeltraileren kan komme de mange turister i områderne til gavn, når nu forsøget starter d. 15. juli”, siger regionaludvalgsformand Steen Olesen fra Region Hovedstaden, der sammen med Movia og busoperatøren Fjord-bus står bag forsøget.

Eurolines utilfredse med medlemsstaternes opbakning Den helt store spiller inden for international rutetrafik i Europa, Eurolines, er ikke tilfreds med medlemsstaternes opbakning til det passagerrettigheds-direktiv, der trådte i kraft 1. marts 2013. Det mener direktør i Eurolines, John Gilbert, som støtter direktivets mål om at sikre buspassagerers rettigheder i forbindelse med forsinkelser, aflysninger og ligebehandling af bevægelseshæmmede: ”Mere end to år efter, at EU formelt godkendte det nye passagerrettighedsdirektiv, har kun få medlemsstater gjort en smule for at implementere direktivet, og de fleste medlemsstater overholder på ingen måder de krævede standarder i direktivet. 1. marts 2013 skulle have været en glædens dag for Europas fjernbuspassagerer, men nu er vi bekymrede for, at de nye regler ender i en bunke brudte løfter,” udtaler John Gilbert til den internationale organisation for vejtransport IRU. Eurolines mener, at EU-Kommissionen kan gøre langt mere for at få medlemsstaterne til at overholde f.eks. kravene til busterminaler og i øvrigt håndhæve resten af reglerne på området.

Nyt uddannelseskrav til rutechauffører Buschauffører, der udfører rutekørsel, skal inden den 1. marts 2018 have gennemført en handicapbevidstgørende uddannelse af to dages varighed. Uddannelsen hedder ”Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik” og udbydes af landets AMU-centre. Kravet om efteruddannelsen af rutechaufførerne er en følge af EU-forordningen om buspassagerernes rettigheder. Nogle chauffører er dog undtaget fra kravet. Det gælder: • Nyuddannede chauffører. Det vil sige chauffører, der har påbegyndt den grundlæggende chaufføruddannelse den 1. marts 2013 eller derefter. • Chauffører, der har gennemført kurset ”Befordring af Bevægelseshæmmede” af fem dages varighed. • Chauffører, der har gennemført kurserne ”Introduktion til offentlig servicetrafik”, ”Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer” og ”Befordring af fysisk handicappede passagerer”. De tre kurser er af i alt fem dages varighed.

Uddannelsen ”Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik” er godkendt, så den kan indgå som de to valgfrie dage i chaufførefteruddannelsen på fem dage (EU-efteruddannelsen). Vi har i Danske Busvognmænd gjort trafikselskaberne opmærksomme på det nye uddannelseskrav, således at det kan integreres med de eventuelle krav om uddannelse og efteruddannelse af rutechaufførerne, som trafikselskaberne stiller. Du kan læse mere om kursusbeskrivelsen på vores hjemmeside www.db-dk.dk under ’Kollektiv trafik’.

Danske Busvognmænd

/ 21


Det er til dig, vi har skabt MaxWay. Ikke kun til dine dieselmotorer. Det er dig, der skal tjene på, at dine køretøjer og anlægsmaskiner fungerer med fuld kapacitet uden større afbrydelser til vedligeholdelse og reparationer, til trods for at de bliver brugt intensivt under meget krævende forhold. Derfor har vi hos Statoil Lubricants skabt vores nye produktserie MaxWay. Højteknologiske motorolier med brændstofbesparende egenskaber, som beskytter ved ekstrem belastning og forlænger serviceintervallerne, samtidig med at de overgår motorproducenternes strengeste krav.

22 / Danske Busvognmænd

Statoil Lubricants er der, hvor du befinder dig, tæt på din virksomhed, og vi sørger for, at du får dine leverancer hurtigt. Vi kan tilbyde dig et bredt og komplet produktsortiment til alle typer dieselmotorer, kvalitetssikret fra vores eget laboratorium og leveret direkte fra egne fabrikker. Vi ser frem til at hjælpe dig med at finde en løsning, der gør en forskel for dig – og naturligvis for dine dieselmotorer.

Læs mere på www.statoil.dk/lubricants


MAXWAY ULTRA

Fuldsyntetisk dieselmotorolie i UHPD-kvalitet (Ultra High Performance Diesel). MaxWay Ultra opfylder og overstiger de nyeste og strengeste oliespecifikationer fra førende motorproducenter. Motorolien er af højeste kvalitet og udviklet til krævende driftsforhold i et bredt temperaturinterval. Produktet yder uovertruffen beskyttelse af din motor med særlig fokus på holdbarhed og renholdelse. Lav viskositet sikrer let start i kulde og sparer brændstof.

MaxWay Ultra 5W-30 ACEA E4, E7, API CI-4. Specifikationer: Volvo VDS-3, MAN M 3277, MB-Approval 228.5. opfylder: MTU Type 3, Cummins CES 20071/72/76/77/78, Deutz DQC IV-10/05, DAF HP1/HP2, Mack EO-N/EO-M plus, Renault RVI RXD/RLD-2, Iveco 18-1804 FE, Scania LDF

MaxWay Ultra E4 10W-40 ACEA E4, E7, API CI-4/CF. Specifikationer: Scania LDF-2/LDF-3, Volvo VDS-3, MAN M 3277, MB-Approval 228.5. opfylder: Renault RVI RXD/RLD-2, MTU Type 3, Cat ECF-1-a, Cumming CES 20077, Deutz DQC IV-05/10.

MaxWay Ultra E6 10W-40 ACEA E6, E7, E9, API CI-4, Jaso DH-4. Specifikationer: Volvo VDS-3, Volvo CNG, Scania Low Ash, MB-Approval 228.51, MAN M 3477, MAN 3271-1. opfylder: Renault RXD/RLD-2/RGD, Deutz DQC IV-10-LA, Cat ECF-1-a, MTU Type 3.1,Mack EO-N, EO-M Plus, Cummins CES 20076/77.

MAXWAY

Dieselmotorolie i SHPD-kvalitet (Super High Performance Diesel). Motorolien anvendes i dieselmotorer med eller uden turbo, som udsættes for hård belastning og/eller kører med forlængede olieskiftintervaller. MaxWay opfylder og overstiger strenge oliespecifikationer fra førende motorproducenter. Den sikrer god smøring ved alle driftsforhold og lavt olieforbrug. Motoroliens brede specifikationer betyder, at den kan anvendes til mange forskellige dieselmotorer. SAE 15W-40 er mineraloliebaseret, og SAE 10W-30 og 10W-40 er semisyntetiske, hvilket medfører lavere brændstofforbrug og lettere start ved lave temperaturer.

MaxWay E9 15W-40 ACEA, E9, API CJ-4/SM/SN. Specifikationer: Volvo VDS-4, MB-Approval 228.31, MAN 3575. opfylder: MTU Type 2.1, 228.31, Cat ECF-3/ECF-2/ECF-1-a, Deutz DQC III-10LA/DQC III-05, Cummins CES 20081, Detroit Diesel DDC 93K218, Renault RLD-03, Mack EO-O PP.

MaxWay 10W-30 ACEA E7, A3/B4, API CI-4. Specifikationer: Volvo VDS-3, MAN M 3275, MB-Approval 228.3. opfylder: MTU Type 2, Cat ECF-2/ECF-1-a, Cummins CES 20072/76/77/78 Deutz DQC III-05, Mack EO-M+, Renault RD/RD-2, Sisu Diesel TIER 3.

MaxWay 10W-40 ACEA E7, A3/B4, API CI-4/SL. Specifikationer: Volvo VDS-3, MAN M 3275, MB-Approval 228.3 opfylder: MTU Type 2, Cat ECF-2/ECF-1-a, Cummins CES 20072/76/77/78, Deutz DQC III-10, Mack EO-N/EO-M+, Renault RLD/RLD-2, Sisu Diesel TIER 3, Global DHD-1, Scania LDF/LDF-2

MaxWay 15W-40 ACEA E7, A3/B3-10, A3/B4, API CI-4, API SL. Specifikationer: Volvo VDS-3, MB-Approval 228.3/229.1, MAN M 3275, Cummins CES 20072/76/77/78. opfylder: Cat ECF-2, ECF-1a, Renault RLD/RLD-2, Mack EO-N/EO-M Plus, Global DHD-1, Deutz DQC III-10, SISU Diesel TIER 3, MTU Type 2.

POWERWAY

Mineraloliebaseret motorolie til dieselmotorer med eller uden turbo. Anbefales til tunge køretøjer, entreprenørmaskiner samt skov- og landbrugsmaskiner, men kan også anvendes i benzinmotorer. God motorolie til en blandet vognpark, hvis du har mange forskellige typer køretøjer.

PowerWay 15W-40 ACEA E2, API CF-4/SH/SG. Specifikationer: MB-Approval 228.1, MAN 271.

MaxWay E9 10W-30 ACEA E9-10, E7-10, API CJ-4/SM/SN Specifikationer: Volvo VDS-4, MB 228.31, MAN 3575 opfylder: Renault RLD-3, Mack EO-O PP, MTU Type 2.1, Cat ECF-3/ECF-2/ECF-1-a, Deutz DQC III-10LA, Cummins CES 20081.

På vej videre Danske Busvognmænd / 23


Coach Euro Test

Coach Euro Test gennemført – på trods af svag tilslutning Af: Ivan Stjernqvist/ Foto: Ivan Stjernqvist

Bilindustrien er generelt langt fremme med implementeringen af Euro 6 – blot ikke når det gælder busserne. Det var tæt på at koste en aflysning af årets Coach Euro Test. Lastbiler før busser Årets Coach Euro Test danner som bekendt grundlag for udvælgelsen af ”Coach of the Year 2014”. Men selv om både testen og trofæoverrækkelsen foregår i 2013, hvor størstedelen af busserne stadig bliver indregistreret efter de gældende Euro 5 eller EEV regler, så mente juryen, at det skulle være et ufravigeligt krav, at alle de nominerede kandidater skulle være Euro 6-godkendte – og dermed startede problemerne! For selv om alle motorfabrikker kunne melde om godkendte Euro 6 motorer, så havde bilindustrien, som det første, kastet sig over det vigtigste kundesegment – nemlig godstransporten. Så godt som alle lastbilfabrikker havde Euro 6 pressebiler klar, mens dette slet ikke var tilfældet på bussiden. Det viste sig nemlig, at selv om alle busfabrikanter forlængst havde lagt planer for den forestående Euro 6 implementering, så var det dog meget få, som havde en bus af den ønskede model klar til pressetest. Og det til trods for, at der i indkaldelsen blev favnet meget bredt i modeludvalget (turistbusser på over 12 meters længde). Så da

20 jurymedlemmer var mødt op i Østrig og deltog aktivt i testen. Kun de medlemmer, som møder op, kan afgive stemmer.

24 / Danske Busvognmænd

tilmeldingsfristen til Coach Euro Testen, som oprindelig var planlagt til ultimo maj måned, udløb, var der således blot tilmeldt to busser. Ved at udskyde testen i to måneder lykkedes det imidlertid at få deltagerantallet hævet med 50 pct., så det kom op på tre deltagere – og dermed kunne testen gennemføres. Deltagerne var, nævnt i den rækkefølge, som de blev tilmeldt, Van Hool TDX27 Astromega Euro 6, Setra S 515 HD Euro 6 og Mercedes-Benz Travego Edition 1 Euro 6. Tre ret forskellige busser: En Van Hool dobbeltdækker på 14,1 meter, en Setra S 515 HD på 12,3 med kun 2 aksler og en Travego på 13 meter med 3 aksler, som skulle bedømmes individuelt – og derefter rangordnes. Testen blev gennemført i Østrig, hvor juryens lokale medlem havde arrangeret en meget afvekslende test med alle former for kørsel – bykørsel, motorvej og smalle bjergveje med hårnålesving.

Elegante og strømlinede linjer præger Setra 500 serien.

Denne imponerende 14-meter dobbeltdækker er en sjælden gæst i Danmark – ja, faktisk mindes jeg slet ikke at have set den herhjemme.

Derimod har den længe været en fast deltager på de fleste internationale busudstillinger. Til Coach Euro Testen stillede Van Hool til start med en ægte dobbeltdækker, TDX27 Astromega med DAF MX 13 Euro 6 motor. Det er Van Hool fabrikken, som selv har konstrueret og bygget den meget flotte langtursbus, baseret på en selvbærende gitteropbygning af egen konstruktion og en akselophængning med tre aksler og fuld luftaffjedring. Første og sidste aksel har individuel affjedring, og den bagerste aksel er desuden hydraulisk

Testruten var selvfølgelig fastlagt med henblik på, at en af busserne havde en højde på 4 meter.

De tre kandidater til ”Coach of the Year 2014” i flot sol, klar til Coach Euro Test i Ybbs, Østrig.

Van Hool Astromega


Coach Euro Test

Selv om Mercedes beskedent har valgt at kalde den ”Travego Edition 1”, så introduceres der samtidig en række nyheder og forbedringer. Det drejer sig især om chaufførens arbejdsplads, hvor en række betjeningselementer er blevet ændret til det bedre.

styrbar. Det sidste havde vi stor glæde af under testen, idet ruten indeholdt en ”bjergsløjfe” med adskillige snævre hårnålesving, som den 14 meter lange bus klarede uden problemer. Når det gælder drivlinen, samarbejder Van Hool med flere motorleverandører, og i dette tilfælde havde man valgt en DAF (Paccar) MX 13 motor type MX 13.375 Euro 6. Den er på 12,9 liter slagvolumen og yder ikke mindre end 510 hk. Drejningsmomentet er så flot som 2.500 Nm og er til stede allerede fra 1.000 o/min. De mange kræfter overføres elegant gennem en 12 trins ZF AS Tronic. Astromegas flotte design fortsætter inde i dobbeltdækkeren. To gedigne trapper leder passagererne op til øverste etage, hvor der er plads til 59 passagerer (3 stjernet). Underetagen har plads til 20 + 1 + 1 og her er bestolingen indrettet med hyggelige borde samt køkken og toilet. Interiøret bærer præg af, at det er rigtig gode håndværkere, som har været i gang her. Fra testkørslen bemærkede jeg især, at Astromega, i sædvanlig Van Hool stil, ligger særdeles støt på vejen, og at der ikke er mange støjresonanser.

Setra S 515 HD Euro 6 Set med danske øjne var det vel den nye Setra S 500, som tiltrak sig størst opmærksomhed. Dels er Setra det mest udbredte turistbusmærke i Danmark, og dels er der tale om en helt ny S 515 HD, som skal leve op til de tidligere modeller i Premium-klassen. Og lad det være sagt med det samme: Setra skuffede ikke, selv om forventningerne var skyhøje. Setra S 515 HD overgår forgængeren på alle punkter, og det gælder især forholdene omkring drivlinen. Den nye OM 470 motor med 6 cylindre på række er et kæmpe fremskridt. I forhold til de tidligere motorer (OM 457 eller OM 501) er den nye motor 10 pct. mindre i slagvolumen, men yder alligevel det samme – og med et lavere forbrug. Denne helt nye Euro 6 motor, som skal afløse de tidligere R6 og V6 og V8 motorer, hedder OM 470, og det er en topmoderne, højeffektiv 10,7 liter turbomotor med Common Rail indsprøjtning. Den leveres med forskellige effekter, og her var der tale om en 428 hk version. Drejningsmomentet er så højt som 2.100 Nm ved 1.100 o/min, og kombineret med den automatiserede PowerShift 3 gearkasse

Van Hool Astromega er traditionelt indrettet med trappe, køkken og toilet ud for midterdøren.

Danske Busvognmænd

/ 25


Coach Euro Test

I lige netop denne bus, som også benyttes som demobus, var der monteret ekstra monitorer, så man kunne følge med i, hvad instrumenterne viste.

Der skal gode håndværkere til at få dobbeltdækker-trappen til at se professionel ud.

Chaufførens arbejdsplads er både stilren og ergonomisk indrettet.

med 8 geartrin, er der tale om en rigtig ”sparegris”, når det gælder brændstofforbrug. Brændstofforbruget blev ikke kontrolleret ved Coach Euro Testen, men det har Setra selv dokumenteret ved uvildige testkørsler. For Setra turistbussernes vedkommende blev resultatet, at de nye S 500 CC Euro 6 havde et dieselforbrug, som var 8,2 pct. lavere end de tilsvarende med Euro 5 motor. Et meget opmuntrende resultat, som tyder på, at hele S 500 serien vil kunne fremvise enestående driftsresultater.

led, er vægten altså nedsat med 20 kg samtidig med, at man undgår olieskift.

ligeledes ændret – sikkert til det bedre, men det skal man nok lige vænne sig til. Jeg kan i hvert fald genkende alle ændringerne fra den nye Actros lastbilserie, og på lastbilerne er jeg så småt ved at vænne mig til alt det nye – så det skal jeg nok også komme til på busserne. Det hele virker meget fint, og de sikkerhedsmæssige forbedringer (f.eks. Active Brake Assist, ABA2) er i hvert fald så store fremskridt, at man ubetinget bør bestille sin næste Travego (eller Setra) turistbus med den størst mulige sikkerhedspakke. Det var ganske interessant at sammenligne de to nye busmotorer (OM 470 og OM 471), og vi må sige, at forskellen er så marginal (10 pct.), at man ikke mærker det i praksis. Derimod forekom det mig, at støjniveauet var en anelse lavere i Setra end i Travego – men igen, meget marginalt. Voteringen tog denne gang ikke særlig lang tid, og der var stor enighed at spore ved stemmeafgivningen. Resultatet bliver annonceret på pressedagen på Busworld-udstillingen i Kortrijk, hvor også trofæet for ”Coach of the Year 2014” bliver overrakt.

Støj- og vibrationssvag Og det var netop drivlinen, som imponerede mest ved testkørslen. For passagererne når komfortniveauet helt nye højder, og som chauffør føler man sig helt tryg ved hele drivlinen – den rette trækkraft er altid til stede, når dette er påkrævet. Almindeligvis siger man, at Euro 6 emissionsudstyret (EGR, SCR og DPF) tilfører køretøjet en mervægt på omkring 200 kg, men slutresultatet er blevet, at S 500 serien er blevet omkring 300 kg lettere. Det er altså lykkedes for Setra-teknikerne at lette hele konstruktionen med i alt 500 kg. Det har betydet, at der ikke længere er vægtproblemer med at få en 13 meter bus indregistreret på 2 aksler. Vægtbesparelserne, store som små, er hentet mange steder fra. For eksempel kommer der 20 kg fra den uundværlige retarder, som nu ikke længere bremser med hydraulikolie, men udelukkende med vand, som kommer direkte fra motorens kølesystem – altså en sekundær, integreret vand-retarder. Betjeningsmæssigt er der ingen forskel fra den nuværende retarder, men ved at undgå hydraulikolien som mellem-

Mercedes-Benz Travego Edition 1 Euro 6 Det er et usædvanligt langt og kluntet navn til en bus, men der må jo være en mening med det. Den første halvdel af navnet er ikke til at misforstå, men den sidste kan tolkes på to måder. For hvis ”Edition 1” knytter sig til Euro 6, må det jo betyde, at EvoBus har planer om at opdatere den nuværende Euro 6 programvare – men hvis det knytter sig til den første del af navnet, så antyder det, at vi kan forvente, at der snart dukker en efterfølger op. Altså en helt ny Travego ”Edition 2”. Vi tror mest på den sidste teori. Denne Coach Euro Test-deltager var en 13 meter RHD rejsebus på 3 aksler, hvoraf den første og den sidste aksel var styrende. Passagerantallet var 49 + 1 + 1, altså en sæderække mere end Setra’en. Drivlinen var tilsvarende opgraderet med den lidt større 12,8 liter OM 471 motor, som her yder 476 hk og har et moment på 2300 Nm. Gearkassen var dog den samme, nemlig PowerShift 250-8. Alt i alt et glimrende sammenligningsgrundlag mellem de to Daimler produkter. Selv om Mercedes beskedent har valgt at kalde den ”Travego Edition 1”, så introduceres der samtidig en række nyheder og forbedringer. Det drejer sig især om chaufførens arbejdsplads, hvor en række betjeningselementer er blevet ændret til det bedre. Således er hele ratsøjlen fornyet, og kontrolgreb for PowerShift og de forskellige Assistent-systemer er flyttet og gjort meget mere logiske. Instrumenteringen er

”Setra S 515 HD overgår forgængeren på alle punkter, og det gælder især for forhold omkring drivlinen. Den nye OM 470 motor med 6 cylindre på række er et kæmpe fremskridt”. 26 / Danske Busvognmænd

Setra S 515 HD var, som den eneste deltagende bus, på to aksler.


Annoncer

Logoer XBUS BAT Vi har alle trafikselskabernes logoer til hurtig levering piktogrammer vægttavler mm. 22075

Busskilte.dk • • • •

400 standardvarer på lager On-line katalog og bestilling Hurtig levering Vi kender specifikationer og krav fra myndigheder og trafikselskaber

22075 8020 46 49

8020 46 49

Dørbestilling

signs@adventure.dk, tel 6020 5611

Hvis vi ikke allerede har dit logo, så skynd dig at maile det grafiske materiale til signs@ADventure.dk (det er gratis)

Udvendig DK Lift USL Rørplade model 500 kg Vores dansk produceret lift hvor platformen vipper op i den forudindstillet vandrette stilling og tilpasser sig terrænets hældning når platformen er nede. DK Lifte ApS sælger reservedele til lifte og bespænding til kørestole. Bestil i hverdagen inden kl. 14.00 og varerne sendes samme dag. Husk at DK Lifte ApS laver det årlige lovpligtig eftersyn af lifte hos kunden eller på vores værksted. DK Lifte ApS v/ Henrik Andersen Gadekærsvej 12 - 9280 Storvorde Tlf. 4131 7800 dklifte@dklifte.dk

DÆKMASKINER

ATH 7226 Dækmaskine til BUSSER og LastBiler - op til 28”. Kr. 39.900 Excl moms Kan fås på en Leasingkontrakt.

Mød os på Transportmessen i Greve.

Universal Balancemaskine, med Trykluft løftebord. Til BUSSER, lastbiler, varevogne og personbiler. Kr. 29.900 Excl moms Kan fås på en leasingkontrakt.

Jens Mogensen Aps

38 år med gode maskiner til gode kunder Grønlandsvej 6 - 4681 Herfølge - tlf. 56 27 44 12 - mobil: 40 30 44 12 Danske Busvognmænd

/ 27


Dæk Dæk

Ny premium-dækgeneration til persontransport Af: Ivan Stjernqvist/ Foto: Continental

”Skal vi nu til at have særlige dæk til persontransport?” Ja, mener dækfabrikanten Continental og lancerer en helt ny generation af dæk til busser.

Conti CityPlus HA3 udmærker sig med fremragende håndteringsegenskaber og vejgreb i vådt føre i hele dækkets levetid, en særdeles god kilometerydelse og et jævnt slid.

Starten på en ny dæk-æra Continental mener, at vi skal have mange flere dæk at vælge imellem. Med de moderne produktionsmetoder, som industrien nu kan præstere, er det muligt at fremstille individuelle busdæk til alle segmenter inden for persontransport: Rute-, fjern- og for første gang regionaltrafik. Målet med den nye ”dækgeneration 3” er et produktsortiment, der er op-

28 / Danske Busvognmænd

timeret til kundernes anvendelsesformål, og som fortsat bidrager til økonomiske besparelser. Det starter med et helt nyt produkttilbud til persontrafik. Senere vil der blive lanceret en dækserie 3 til godstransport. Komfort, økonomi og sikkerhed er afgørende krav, der stilles til moderne busdæk inden for alle anvendelsesområder. Med sine tre nye dækserier ”Conti Coach”, ”Conti CityPlus” og

”Conti Urban” fra den yngste dækgeneration 3, der er konstrueret specifikt efter anvendelsesområde, tilbyder Continental kundeorienterede løsninger til det varierede arbejdsmiljø i den daglige bustrafik. Rejsebusdækket Conti Coach HA3 fås til fjerntrafik og til alle hjul i størrelse 295/80 R 22.5 og 315/80 R 22.5. Disse dæk er særdeles økonomiske med en brændstofbesparende


Dæk

kilometerydelse. På vejen sikrer de et godt vejgreb på langs og tværs, god retningsstabilitet, præcis styring og fremragende egenskaber i vådt føre i hele dækkets levetid ved hjælp af lamelteknologien. Til busser, som kører afvekslende kørsel ugen igennem, anbefales Conti CityPlus HA3, som er et dæk specielt udviklet til brug i regionaltrafik og opfylder alle krav til dette krævende og voksende segment. Dækket er udviklet som allround-dæk og fås i størrelse 295/80 R 22.5. Dækket udmærker sig med fremragende håndteringsegenskaber og vejgreb i vådt føre i hele dækkets levetid, en særdeles god kilometerydelse og et jævnt slid. Til bykørsel tilbydes Conti Urban HA3 i dimensionerne 275/70 R 22.5 og 315/60 R 22.5 som allround-dæk til krævende linjekørsel. De nye dæk har en ekstra forstærket dækside til effektiv beskyttelse mod skader fra fortovskanter og en op til 20 pct. højere kilometerydelse. For busselskaberne er både den høje komfort for passagererne, sikkerheden og de økonomiske aspekter lige vigtige. Det sidstnævnte sikres gennem lav rullemodstand (brændstofbesparelse), samt muligheden for at indfræse nye riller – og ved at regummiere. Alle disse egenskaber bidrager Continentals nye busdæk generation 3 med.

Hjælpemidlerne Opdeling af dæk i de førnævnte segmenter er der ikke noget nyt i. Det har branchen gjort, så længe jeg kan huske. Det nye hos Conti er, at dækkene med den nye generation ”3” er forskellige, når det gælder persontransport og godstransport. Tag f.eks. rejsebusdækket Conti Coach HA3 til fjerntrafik. Det nye premium-dæk med dimensionerne 295/80 R 22.5 og 315/80 R 22.5 på alle aksler er specielt udviklet til tempo- og komfortbetonet langturstrafik og er baseret på generation 2’s videreudviklede højeffektive karkasse med trekantede bælter i fire lag – og nu med speciel busdækkontur. Denne enestående kombination af optimal selvaffjedring og rullestabil konstruktion giver det nye Conti Coach HA3 uovertrufne komfortable og sikre køreegenskaber. Ved hjælp af en slidbanegummiblanding og et nyt profildesign med dybe tredimensionelle lameller med et godt vejgreb, der er specielt udviklet til persontransport, mestrer Continentals ”newcomer” til langturskørsel med bus den vanskelige balancegang mellem højeste sikkerhed, optimal kørekomfort og en endnu bedre rullemodstand. Den afbalancerede trykfordeling i kontaktfladen begunstiger kilometerydelsen og en lang levetid – og dermed dækkenes økonomi.

Den nye profilteknologi – med lukket profil på skuldrene og åben profil i midten med fire langsgående riller – reducerer både den nye busdækgenerations dækstøj og rullemodstand. Den bidrager dermed til en betydelig brændstofbesparelse.

styrekraft. Dermed sætter det nye langtursbusdæk standarder i sin klasse.

3D-lamelteknologi ”Med den nye busdækgeneration 3 er det stort set lykkedes os at opløse de indbyrdes modstridende målsætninger mellem en optimal kilometerydelse og meget lav rullemodstand,“ siger Hans-Bernd Korte, leder af produktudvikling af lastvogne hos Continental. "Dermed kan vi tilbyde vores kunder de mest økonomiske og sikreste dæk i deres klasse.“ Continentals dækudviklere har i forbindelse med det nye Conti Coach HA3 især rettet opmærksomheden mod sikkerhed. Den kostbare 3D-lamelteknologi giver dækket fremragende bremseegenskaber i hele dets levetid. Kombinationen af gennemgående, langsgående riller og fine lameller med et godt vejgreb garanterer en sikker overførsel af bremse- og

Med ”Conti Urban” fra den yngste dækgeneration 3, der er konstrueret specifikt til hård linjekørsel, tilbyder Continental kundeorienterede løsninger til det varierede arbejdsmiljø i den daglige bustrafik.

”Conti Coach HA3 fra den nye generation ”3” af dæk, som er specielt konstrueret til persontransport, vægter bremsesikkerhed højest (A) og brændstoføkonomi næsthøjest (B)”.

Danske Busvognmænd

/ 29


Busworld

Setras Euro 6 topmodel præsenteres på Busworld Af: Ivan Stjernqvist/ Foto: Setra

Setra TopClass S 500 bliver vist første gang på Busworld i Kortrijk til efteråret, når årets vigtigste busudstilling løber af stablen. Busmagasinet var dog med til en lille ”Sneak Preview” i Ulm.

Setra TopClass 500 er spækket med udstyr i en sådan grad, at selv om hele bussen udpræget er bygget med tanke på lav egenvægt, så har den så meget udstyr, at end ikke en 12,5 meter bus kan bygges på to aksler. Der bliver verdenspremiere på Busworld i oktober måned.

Tidløst design Som bekendt blev den tilsvarende Euro 6 i ComfortClass serien præsenteret på IAA Hannover 2012 (og på Årsmødet i Rebild), hvor den høstede stor anerkendelse for det flotte og tidløse design. Ikke overraskende bliver Setra TopClass endnu flottere og mere imponerende i alle detaljer. I kabinens passagerafsnit bemærker man straks det nye glastag. Det strækker sig nu over næsten hele bredden og i hele bussens længde. Imponerende at man alligevel har fået plads til kanalerne for det effektive klimaanlæg. Det gennemsigtige glastag er ekstraudstyr på samme måde som det plane gulv, der giver mulighed for en alternativ stoleplacering – f.eks. 1+ 2 eller grupper med borde. Setra TopClass 500 vil blive bygget som S 515 HD med en længde på 12,5 meter, men

30 / Danske Busvognmænd

ikke som 2-akslet. Selv om hele bussen udpræget er bygget med tanke på lav egenvægt, så har TopClass 500 så meget udstyr, at den end ikke som en 12,5 meter bus kan bygges på to aksler. Det betyder selvfølgelig, at de øvrige længder, S 516 HDH på 13,3 meter og S 517 HDH på 14,2 meter, ligeledes er på tre aksler. For alle modeller gælder det, at højden er 3,88 meter.

Lavere dieselforbrug Alle TopClass 500 udrustes med den nye Euro 6 motor type OM 471 LA med enten 476 hk eller med 510 hk samt det 8-trins automatiserede PowerShift 3 gearskifte. Den drivline-kombination skaffede sidste år Setra ComfortClass 500 et meget flot resultat i en intern brændstoftest arrangeret i samarbejde med DEKRA. To Setra turistbusser (Euro 5 mod

Euro 6) og tre Citaro bybusser (to Euro 5 mod en Euro 6) lagde samtidig ud til start den 22. oktober og kørte de næste fire dage nonstop i alt 18.000 km – på en bybusrute og på en landevejsrute. Eneste stop, udover de planlagte busstoppesteder, var ved chaufførskifte og ved de kontrollerede tankninger. For Setra-turistbussernes vedkommende blev resultatet, at de nye S 500 CC Euro 6 havde et dieselforbrug, som var 8,2 pct. lavere end de tilsvarende med Euro 5 motor. Et meget opmuntrende resultat, som tyder på, at hele S 500 serien vil kunne fremvise enestående driftsresultater. Efter verdenspremieren på Busworld i oktober bliver der produktionsstart i november måned nogenlunde samtidig med, at Busmagasinet kan bringe den første prøvekørsel, der er anmeldt til at finde sted i uge 41.


Annoncer

n e n a v S

Sejl med ”hjuldamperen”

På GASmuseet kan man opleve gassens vej ind i familien Danmarks hverdag. - På H. C. Andersens tid bragte byens gasværk lys og varme til de fine. Flaskegassen kom i 1950’erne ud til landets fjerneste afkroge og naturgassen løftede Danmark ind i det nye årtusinde. Tag også en tur i tidsmaskinen tilbage til 1950’erne, 60’erne og 70’erne i særudstillingen ”Da farmor var ung”.

- på Mariager Fjord

Lej Svanen til jeres næste arrangement. Vi kan klare alt fra busselskaber til firmature og familie-udflugter. Vi klarer også maden, kagen, kaffen eller det, du ønsker til dit selskab.

GASmuseet ligger på Hobro Havn i bunden af den smukke Mariager Fjord. Museet har fine adgangsforhold og gode mulighed for f.eks. at nyde medbragt mad, bestille kaffe/kage mv.

Ønsker I en guide eller at besøge en eller flere af de lokale attraktioner, hjælper vi også gerne med det! Svanen anløber Hobro, Bramslev Bakker, Mariager og Hadsund. Svanen Sejl også med ds fra maj til te-sejla på ordinær ru nd fartplanen på september. Fi anen.dk www.sv TlF. 9852 4677 • www.Svanen.dk

GASmuseet Gasværksvej 2 DK - 9500 Hobro

+ 45 5371 5120 gasgas2@gasmuseet.dk www.gasmuseet.dk

Danske Busvognmænd

/ 31


Læserbrev

Busmagasinet har modtaget nedenstående læserbrev fra Bjarne Nielsen, Strøby Turist. Læserbrevet afspejler ikke nødvendigvis Busmagasinet eller Danske Busvognmænds holdninger.

LÆSERBREV S tor var glæden i Strøby Turist, da Movia i sommeren 2011 tildelte firmaet fire buslinjer i Køge Kommune med tilhørende ekstrakørsel til Herfølge og Ejby Skole. Men i dag er jeg ved at miste tålmodigheden med leverandøren af de fire fabriksnye busser. Fra start var tre Iveco-busser af mærket Rosero godt en måned forsinket, og da de endelig kom til landet, startede Busimport Sjælland med at udskifte bagtøj på alle tre busser, fordi der var ekstremt meget støj fra bagenden. En af busserne fik efter kort tid igen problemer med bagtøjet og måtte på ny have udskiftet bagtøj. De første måneder gik uden de store problemer, men så var det også slut med stabiliteten. Busserne meldte om fejl på motorstyring, partikelfilter og startspærre – flere gange kunne busserne ikke starte efter korte pauser, men efter en ½-1 time kunne de pludselig godt starte igen! Andre gange var det spændingsfejl, som gjorde, at bussen ikke ville starte, og tilmed

32 / Danske Busvognmænd

mistede bussen nøglekodningen, så startspærren ikke blev deaktiveret. På et tidspunkt fandt vi ud af, at når man aktiverede blinklyset, så begyndte bremselyset at blinke. En anden gang gik bremsepedalen helt i bund, uden at bussen bremsede. Desuden har vi flere gange haft problemer med affjedringen. Busimport Sjælland, som har solgt busserne til os, har efter min overbevisning forsøgt at reparere busserne, men som jeg har forstået det, støder de på en mur, når de henvender sig til Iveco. Det er simpelthen frustrerende at sidde som kunde og opleve, hvor megen tid, der spildes på at skrive mails frem og tilbage parterne imellem, alt imens jeg må finde på den ene alternative løsning efter den anden for at efterleve den kontrakt, der er indgået mellem Strøby Turist og Movia. Til dato er det stort set lykkedes os at opfylde kontrakten. Men ture er udgået, fordi Iveco-busserne pludselig har strejket midt under turen! Vi

har måttet trække på hjælp fra andre selskaber og har heldigvis mødt stor velvilje og hjælp fra blandt andre Lokalbus Køge, som vi har et fortrinligt samarbejde med. Senest har vi oplevet, at ledningsnettet på de tre busser svigter – det giver bl.a. fejl på motorstyringen, mens viskerne svigter. Alle busser har fået udskiftet ledningsnettet, men på den ene vogn har det til dato ikke hjulpet. Her har Busimport Sjælland forsøgt sig med udskiftning af ledningsnettet hele tre gange, men bussen vil ikke starte og står nu stille på 5. uge. Sammenlagt har de tre busser haft lidt over 150 værkstedsdage siden marts 2012. Det er på ingen måde acceptabelt. I starten forsøgte jeg at få en dialog i gang med Busimport Sjælland og Iveco, men det var først, da vi hyrede en advokat, at der blev skabt kontakt parterne imellem. Det var dog en ringe trøst. Der mødte en repræsentant fra Iveco op, som overhovedet ingen beføjelser havde, men blot kunne fortælle, at han måtte forelægge sagen for Iveco og så vende tilbage.


Læserbrev

Busimport.dk beklager forløbet Af: Busimport.dk ApS

Set med mine øjne har Busimport Sjælland været overladt til sig selv, for hjælpen fra Iveco har været ikke-eksisterende. Til dato har denne handel kostet Strøby Turist godt 400.000 kr. i ekstra omkostninger. En anseelig sum, som vi har fremsat krav til Busimport Sjælland og Iveco om at dække – samt en forlængelse af fabriksgarantien på de tre busser med to år. Iveco og Busimport Sjælland har tilbudt os 175.000 kr. samt et års ekstra garanti på drivlinjen til fuld og endelig afgørelse – et tilbud som slet ikke står mål med de problemer, vi har haft med busserne og ikke mindst må forvente at få i fremtiden. Hvad nytter en drivlinjegaranti, når det er ledningsnet og andre elektriske fejl, som har været hovedårsag til problemerne? Vi har nu mistet tålmodigheden med de tre af Rosero-busserne og har givet Busimport Sjælland og Iveco et ultimatum: Enten accepterer de vores krav, eller også må handlen annulleres – om jeg så skal gå hele vejen igennem det danske retssystem. Det kan ikke være rigtigt, at en leverandør skal kunne slippe af sted med at levere et produkt, der er behæftet med så mange fejl, at det skriger til himlen. Prikken over i´et var dog, da jeg kørte den ene af Rosero-busserne til periodesyn i juni 2013. Synsmanden fra Applus+ var mildest talt rystet

over at se, hvordan undervognen allerede var begyndt at ruste, specielt ved stelforbindelser og måden kabler var trukket på under vognen. De lå i rør, der var stripset op på en måde, så de gnaver op ad affjedringen. Jeg står frem og fortæller omverdenen om mine udfordringer med disse Iveco-busser, fordi jeg vil forhindre, at andre kommer i samme situation som os. Når man er busoperatør hos Movia, forventes det, at man lever op til de løfter, man har afgivet. Men det er alt andet end nemt, når man ikke engang kan stole på et fabriksnyt produkt – og opbakningen fra leverandøren udebliver. Jeg kan desuden oplyse, at også Vipperød Bustrafik har haft lignende problemer med deres Rosero-busser, mens Kagan’s Turist har haft problemer med relæ-box, toppakning og remme, der ret konstant bliver flået i stykker på deres Daily Rosero. Det skal dog for god ordens skyld siges, at Busimport Sjælland har gjort sig mange anstrengelser for at hjælpe os igennem problemerne – blandt andet ved at stille en lånebus til rådighed, så længe problemerne fortsætter med Iveco-busserne. Desuden har værkstedet som oftest smidt, hvad de havde i hænderne og forsøgt at reparere busserne, når vi har holdt et sted på ruten, og de ikke har villet køre længere.

Busimport.dk ApS beklager de tekniske problemer, der har været hos Strøby Turist med de tre leverede Daily Rosero. Som Bjarne skildrer i artiklen, har der været et uforholdsmæssigt højt antal tekniske udfald på de pågældende busser. Derom er der ingen tvivl. Vores værksted i Karlslunde har, som Bjarne beskriver, ydet en stor indsats for at holde bilerne kørende. Efter opstartsproblemer har fejlene koncentreret sig om fejl på drivlinjen og elektriske problemer. Det er fortsat disse fejl, der arbejdes på at udbedre. Ligesom vores værksted fortsat vil servicere Strøby Turist med udbedring af fejl og mangler på busserne, vil vi fortsat stille en erstatningsbus til rådighed for Strøby Turist, indtil der er fundet en holdbar løsning på problemet. Endnu engang skal vi fra Busimport. dk ApS beklage de tekniske komplikationer, der er og har været på de pågældende Daily Rosero.

Iveco Danmark A/S har meddelt Busmagasinet, at de ikke ønsker at kommentere indlægget, idet Iveco af principielle grunde ikke ønsker at debattere enkeltsager i et offentligt medie, men alene direkte med en evt. part.

Bjarne Nielsen, Strøby Turist

Danske Busvognmænd

/ 33


Købsaftale

Stil krav til købsaftalen! Af: Michael Branner/ Foto: Colourbox/Jacob Forman

Hvordan undgår man en masse tovtrækkeri, hvis det produkt, man har købt, ikke lever op til forventningerne? Busmagasinet har været forbi advokat Jacob Forman, der gav gode råd om, hvad man skal gøre, inden man køber sin bus for at være på forkant, hvis produktet ikke virker, som det skal. 34 / Danske Busvognmænd


Købsaftale

D

et er altid en stor dag, når en vognmand får nye busser i sin vognpark. De nyindkøbte busser hænger ofte sammen med vundne kontrakter, og vognmanden har måske brugt meget energi på at finde frem til den rette bus. Men selvom man har god grund til at være stolt, er det stadig vigtigt at tænke på de ubehageligheder, der kan opstå i forbindelse med indkøb af nye busser. Busmagasinet har talt med advokat Jacob Forman, der giver sit bud på en række tiltag, der skal stille købere af busser væsentlig stærkere, end det er tilfældet i dag. Hvor mange af de foreslåede tiltag, man kan få tilføjet i sin købsaftale, kan afhænge af, hvor hurtigt man skal bruge busserne – det kan f.eks. gå stærkt, hvis den vundne rute snart skal køres. Men det er i hvert fald fornuftigt at forsøge at få indført så meget som muligt af nedenstående.

Afklar leveringsbetingelserne inden køb Jacob Forman opfordrer køber til at tænke over leveringsbetingelserne ved salgsforhandlingerne om de busser, der skal købes – altså længe inden der skrives under på købsaftalen. ”De salgsforhandlinger, man foretager inden købet, skal omhandle de betingelser, som parterne vil have ind i aftalen. Dvs. alle de betingelser, der skal gælde ved leveringen, skal være fremme ved forhandlingerne,” forklarer Jacob Forman. Kort sagt foreslår Jacob Forman, at man under salgsforhandlingerne får skrevet tre punkter ind i købsaftalen: 1. Fastlæg et leveringstidspunkt En for sent leveret bus fra leverandøren kan blive en dyr fornøjelse for vognmanden, der

måske har en kontraktforpligtigelse over for f.eks. et trafikselskab. For at undgå, at vognmanden taber for mange penge på bod pga. af den forsinkede levering, kan man i købskontrakten gøre følgende: a. Aftale en bod på xx kr. pr. dag for evt. forsinket levering. b. Bodens størrelse skal afspejle de repressalier, som vognmanden mødes med i tilfælde af, at vognmanden ikke kan opfylde sin kontrakt med f.eks. trafikselskabet. Bodens størrelse – der skal være et konkret beløb – kan udregnes ud fra de dokumenter, som udgør aftalegrundlaget med trafikselskabet. 2. Opdel købesummen Det er ofte svært at kræve penge tilbage, når varen allerede er betalt. For at have så få penge som muligt ude at svæve for et produkt, som ikke virker ordentligt, kan køber og sælger i købsaftalen aftale, at en procentsats af betalingen først forfalder efter 6 måneders konstateret mangelfri stand. På denne måde har sælger/leverandør et lige så stort problem som køber, hvis produktet ikke virker. 3. Fælles mangelliste En stor dræber ved køberetlige sager er manglen på dokumenteret rettidig reklamation. For at undgå denne situation foreslår Jacob Forman, at man i kontrakten har aftalt, at der gennem fildelingssystemer eller anden teknologi føres en fælles liste, hvor vognmanden skriver log på, hvad man konstaterer af fejl og mangler. Denne liste skal føres dagligt for nyindkøbte busser og skal dokumentere, at fejl og mangler er indberettet til sælger/leverandør præcist og rettidigt.

Hold fast i din hjemmelsmand En bus, der ikke virker, er en ærgerlig sag for både leverandør, køber og den evt. forhandler af bussen. Men selvom man godt kan fatte sympati for en forhandler, der efter bedste evne forsøger at afhjælpe manglerne på bussen, så understreger Jacob Forman, at erstatnings-, afhjælpnings- og ophævelsesforhold er en sag mellem køber og det selskab, der har solgt bussen til køber. ”Hvem en evt. forhandler har som underleverandør er lige så interessant som sidste torsdags vejrudsigt. Det er den, der har leveret produktet til dig, der er din hjemmelsmand. Underleverandører og andre leverandører er i den sammenhæng ligegyldige,” fortæller Jacob Forman og understreger, at det er lige så sikkert at købe busser af en betalingsdygtig forhandler som af busproducenten. Købsforholdet er nemlig det samme. Hvordan forhandler og producent afklarer evt. uenigheder ved en bus, der ikke virker, kommer sådan set ikke vognmanden ved.

Stil krav! Ovenstående tre betingelser kan måske virke som en stor mundfuld, men Jacob Forman er ikke i tvivl om, at det er vejen frem: ”Vi trænger i den grad til at få det her indført som en praksis ved køb, så køber kan styre forhandlingerne mere, end det er tilfældet i dag. Ovenstående model vil betyde, at sælgere og leverandører, der ikke er i stand til at møde de nødvendige krav, står af. Og leverandørerne bliver nødt til at acceptere, at der stilles krav,” afslutter Jacob Forman.

”Vi trænger i den grad til at få det her indført som en praksis ved køb, så køber kan styre forhandlingerne mere, end det er tilfældet i dag. Ovenstående model vil betyde, at leverandører, der ikke er i stand til at møde de nødvendige krav, står af.” Danske Busvognmænd

/ 35


Annoncer

9-20 pers. busser indrettes efter ønske – vi har bussen til den rigtige pris!

Easy@Tour - den komplette administrative løsning!  Med Easy@Tour og Autotracking er der altid totalt overblik over alle tilbud, ordrer, kunder, chauffører og buspark samt øvrig bogholderi.  Avanceret flådestyring på standard Android Smartphone.  Easy@Tour sender opgaven direkte til telefonen/chaufføren.  Autotracking viser aktuel position på kort med alle vogne.  Flextrafik er integreret. Kørsel modtages automatisk og sendes til mobilen.

FIAT DUCATO

DUCATO kan leveres med el-drevet sidedør. SE VORE BRUGTE BUSSER PÅ:WWW.FIAT-GRINDSTED.DK

JENSEN & NØRGÅRD A/S AUTORISERET FORHANDLER VESTERMARKSVEJ 7200 GRINDSTED TELEFON 75 32 13 11 TELEFAX 75 32 17 32 E-MAIL: post@fiat-grindsted.dk

TechHouse.dk Nørregade 13 2. 4100 Ringsted Tlf 57 610 611 info@techhouse.dk www.webtour.dk

Kan du bruge en fleksibel IT løsning?

Så har vi stor erfaring i at tilpasse vores webTour moduler til netop din transportvirksomhed…

• • • • •

Booking – Disponering – Planlægning Webbaseret – Webbooking Integration til GPS (Garmin og TomTom) Integration til Finans (C5 og e-conomic, m.fl.) Kompatibel på SmartPhones og Tablets Få mere information på www.webtour.dk eller kontakt os på telefon 57 610 611

36 / Danske Busvognmænd

 Gratis App downloades og installeres på telefonen. Nemt for nye chauffører og afløsere.  Fuldt mobilt uden brug af SMS’er når personen f.eks. skal hentes på hospital eller plejehjem.

IT-samarbejde – baseret på gensidig tillid! Bogøvej 15 8382 Hinnerup

Tlf. 7020 1548

info@partex.dk www.partex.dk


No st

Annoncer

alg

ihj

ørn

et

Saurer 1.

2.

T

il trods for, at det ikke blev videre kendt i Danmark, kom det hedengangne schweiziske automobilmærke Saurer alligevel meget tæt på den danske busindustri. Saurer stiftedes i 1853 som fabrik for tekstilmaskiner, og i 1898 byggede man for første gang en bil og fra 1904 busser. I 1929 overtog man den schweiziske lastbilfabrik Berna. Dansk generalrepræsentation fik man i 1948 ved Ejnar Nielsen i København, hvor man fik leveret et lille antal busser i bl.a. Nordjylland. I 1973 annoncerede Leyland-DAB og Saurer et samarbejde om udvikling af ledbusser. Saurer ville nemlig – efter nogen tids fravær fra det schweiziske marked – til at sælge busser igen. Samtidig havde man noget, som Leyland-DAB kunne bruge: Saurer havde nemlig bygget ledbusser siden 1965. I 1974 præsenterede man en ny ledbus-type, hvor Leyland-DAB-chassisdele var kombineret med drejeled samt motor og aksler fra Saurer. Det var en demo-bus påbygget det ny DAB ”Serie III”-karrosseri og indrettet som bybus med fire døre og 42+89 pladser. Kun HT anskaffede bustypen i Danmark – man startede i 1977 med 10 forstadsbusser. Schweizerne foretrak at få den leveret med schweiziske karrosserier. Kun 31 almindelige bybusser til Géneve fik DAB-karrosseri. Da Saurer omkring 1980 skulle rekonstrueres og sælge køretøjsproduktionen, fusionerede man denne med den schweiziske lastbilfabrik FBW i et nyt selskab kaldet NAW. NAW blev i 1982 overtaget af Mercedes-Benz, der her lod mærkerne Saurer, Berna og FBW udgå.

Nostalgihjørnet er en rubrik i Busmagasinet udarbejdet af Bushistorisk Selskab.

3.

Tekst: Lars Ersgaard, redaktør på Bushistorisk Selskabs medlemsblad ”Busbladet”. Billeder i BHS’ og Lars Ersgaards arkiv.

1. Annonce fra 1948 som beretter, at Saurer nu kan leveres i Danmark med Schweizisk Savia-stålkarrosseri.

2. Hjørring Privatbaner anskaffede bl.a. denne Saurer, som kørte på ruten Lyngsaa-Hjørring.

3. Efter at have været på turné i bl.a. England og Portugal, kom Saurer/ Leyland-DAB demo-bussen først i ordinær trafik i 1981 – hos Fredericia Omnibusser. Her ses den i juni 1987, hvor den var malet gul.

4. Fordi man tidligere havde købt Leyland-DAB, valgte CGTE i Géneve at få DAB-karosseri på sine Saurer/Leyland-DAB-busser. Her ses en af dem i juli 1989.

4.

Danske Busvognmænd

/ 37


Info

Danske Busvognmænd Sekretariatet Vesterbrogade 10 1620 København V Tlf. 70 22 70 99 Fax 70 22 10 99 www.db-dk.dk db@db-dk.dk Telefontid: Man-fre 9-15 Telefax og mail er åben for meddelelser hele døgnet.

Hovedbestyrelsen Landsformand John Bergholdt – Bergholdt.dk Børstenbindervej 5, 5230 Odense Tlf. 66 11 31 31 / Fax. 66 19 08 09 john@bergholdt.dk / www.bergholdt.dk Næstformand Formand Handicapsektor Allan Mørup – Mørups Turistfart ApS Haugevej 23, 7400 Herning tlf 97 11 69 69, fax 97 11 63 60 allan@morups.dk

Formand Rutesektor Ib Gregers Boers – DitoBus A/S K.P. Danøsvej 2, 4300 Holbæk tlf 59 44 02 00, fax 59 44 07 66 igb@ditobus.dk Formand Turistsektor Jørn Pedersen – Jørns Busrejser Snehvidevej 9, 9700 Brønderslev tlf 98 82 39 43, fax 98 82 39 74 info@jornsbusrejser.dk Formand DB’s kreds 1 Lars Brøchner – Brøchners Biler Genvejen 16, 7451 Sunds tlf 97 14 10 52, fax 97 14 42 52 info@brochnersbiler.dk, www.brochnersbiler.dk Formand DB’s kreds 2 Peter Papuga – Papuga Bus A/S Lundahl Nielsensvej 1, 7100 Vejle tlf 75 85 85 88 peter@papugabus.dk Formand DB’s kreds 3 Jesper Eriksen – Helsingør Turisttrafik og Rejsebureau A/S Fabriksvej 1, 3000 Helsingør tlf 49 22 33 33, fax 49 22 45 85   jesper@helsingorbus.dk, www.helsingorbus.dk

Bus gasinet ma

Medarbejdere Steen Bundgaard Adm. direktør, cand. jur. steen@db-dk.dk Overordnede opgaver, turistkørsel, internationale relationer, moms, afgifter. Lasse Repsholt Chefkonsulent, cand. scient pol. lasse@db-dk.dk Kollektiv trafik, økonomi, udbud og kontrakter, busloven, international buskørsel, handicapkørsel. Michael Branner Konsulent, cand.scient.pol. michael@db-dk.dk Medlemsblad, hjemmeside, presse, rådgivning. Britt Wittrup Enevoldsen britt@db-dk.dk Bogholderi, kontingent, årsmøde, messer, samarbejdsaftaler, salgsartikler, forsikring. Vicki Reimers vicki@db-dk.dk Sekretær, medlemsdatabase, medlemsblad, hjemmeside, salgsartikler, kredsarrangementer, årsmøde.

Danske Busvognmænd

No 09 / september2013 Danske Busvognmænd er for alle, der udfører erhvervsmæssig buskørsel. Organisationens formål er via indflydelse, information og indkøbsaftaler at sikre sine medlemmer de bedst mulige arbejdsvilkår.

Udgiver Vesterbrogade 10 / 1620 København V Tlf. 70 22 70 99 / Fax 70 22 10 99 www.db-dk.dk / Mail: db@db-dk.dk ansvarshavende Steen Bundgaard / steen@db-dk.dk

Annoncer & produktion pk-reklame & tryk aps Lerstien 10 / 9900 Frederikshavn Tlf. 98 42 78 99 produktion@pk-reklame.dk oplag 1.900 stk. Distribution Postvæsenet ISSN 1904-8505

38 / Danske Busvognmænd

Danske busvognmænds opfattelse udtrykkes i lederen, og hvor det i øvrigt direkte fremgår. Meninger udtrykt i andre artikler er ikke nødvendigvis Danske Busvognmænds. Eftertryk kun tilladt efter nærmere aftale. Forsidebillede: Ivan Stjernqvist Abonnementspriser Årsabonnement – Danmark kr. 375 incl. moms – Udlandet kr. 495,- momsfrit Enkeltnumre kr. 36,- pr. stk. incl. moms + forsendelse. Udgivelser Udkommer 11 gange om året Næste udgivelse er i uge 40 2013. Deadline for indlevering af annoncer er senest d. 12. september 2013.


Info

Velkommen i DB

ALT I GLAS...

Kreds 1

Danmarks største busrudelager

Trehøje Turist ApS Vestergade 13 7480 Vildbjerg

ruder.dk

www.bus

Vi er specialister i montering af autoruder til busser, last- og personvogne m.m. Leveres/ monteres hos Dem eller på vores værksted.

udelager ørste busr st s rk a m n Da af auto-

ring Afgang fraVi eDB er i monte rsonr specialist og pe

usser, lastruder til b Leveres/monteres . d. vogne m.m r på vores værkste lle Kiesbyes Turisttrafik – nu passiv e m e d s o h Molevej 8, Kollund er • Frontrud 6340 Kruså r • Siderude r e d ru g a B • brello) ejling (Om • Glasfors eparationer sr • Stenslag ærktøj lv a ci e Sp oruder • ng af term • Renoveri

Kreds 2

Vi si´r tillykke … med fødselsdagen

www.sydglas.dk

Ny afdeling på Sjælland: Sydglas Øst Vallensbækvej 46 hal A 2605 Brøndby. Kontakteci Malene alistenKock på tlf. 61553990.

Glassp

• Frontruder • Sideruder • Bagruder • Glasforsegling (Ombrello)

for kvalitet -din sikkerh•edStenslagsreparationer

• Specialværktøj • Renovering af termoruder

24 h BusService

Vi samarbejder med alle forsikringselskaber.

Erwins Autoruder A/S Håndværkersvinget 12 6360 Tinglev DØGNVAGT Tlf.: 7464 4189 • info@sydglas.dk

Lars Bender 50 år den 5. september 2013 De Blaa Omnibusser A/S

med jubilæet

Udvendige og indvendige LED-informationsskilte

Lars Mott 10 års jubilæum den 18. august 2013 City-Trafik A/S, Naverland

Hanover Danmark Kurt Skousgaard Motorgangen 13-15 . 2690 Karlslunde Tlf. 46 59 58 95 . Mobil 22 21 58 95 E-mail: kurt@hanoverdanmark.dk www.hanover.dk

12 års fabriksgaranti på alle LED-skilte. Ingen irriterende småregninger i garantiperioden. De bedste kvalitetsdioder med en meget høj opløsning gør skiltene lette at læse både på lang afstand og i solskin. Automatisk stoppestedsavertering med syntetisk tale. 12 volt skilte til minibusser – strøm skal bare tilsluttes, så virker de. Centrallager af reservedele findes i Karlslunde. Servicemontør både på Sjælland og i Jylland.

Danske Busvognmænd

/ 39


Rubrikannoncer

Annoncer i Busmagasinet

Reception

Direktør Lars Bender, De Blaa Omnibusser A/S, fylder 50 år den 5. september. Denne festlige begivenhed fejres med en reception, hvor samarbejdspartnere, venner samt tidligere og nuværende kollegaer er velkomne til at deltage.

Reception

pk-reklame & tryk tlf. 98 42 78 99 Vi køber alle slags brugte og skadede busser til ekspert. Betaler med kontanter. Sarwary Omnibushandel KG Tlf. + 49 40 250 6924 Fax. + 49 40 2549 5884 info@sarwary.de

torsdag den 5. september fra kl. 13 - 16 på Skovlytoften 36, Øverød, 2840 Holte. Kom og vær med til at fejre Lars på denne dag. Vi glæder os til at se jer.

OVERNATNING

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Enkeltværelse kr. 450,-

nær København

Toilet, bad, TV, tekøkken, internet og fri parkering

De Blaa Omnibusser A/S

Kom i kontakt med det danske Busfolk... annoncer i Busmagasinet Kontakt: pk-reklame & tryk tlf. 98 42 78 99

Går bus-turen til København..? - så besøg os for et godt måltid mad. Central beliggenhed, tæt på DR byen, Tivoli og Amalienborg. Dansk Køkken. Stor rutine i bus selskaber blandt andet fra Fyn, Jylland og Sverige Altid et godt tilbud - f.eks : Flæskesteg med rødkål samt dess. kr. 148,Stor buffet kr. 158,-

Restaurant Menuen Brigadevej 49 - 2300 København S

tlf. 32543322

www.restaurantmenuen.dk 40 / Danske Busvognmænd

28 58 08 50

www.skov-gaarden.dk skovgaarden@ishoejby.dk Torslundevej 120, 2635 Ishøj

BUSSER SÆLGES TURISTBUSSER 10 Setra 415 GT HD 44+1+1, alt i udstyr, powerswift HK 422, km. 49.000, EURO 5 05 Setra 416 GT HD 49+1, pers., alt i udstyr, astronic 422 HK med filter, km. 550.000 00-99- 94Setra 315 HD, 49+1 komplet udstyr, 381 HK, 6 + 8 trins, km. fra 500.000 05 Setra 415 GT 49+1, Div udstyr, 6 trins gear, 354 HK, EURO 3, km. 369.000 00 Setra 315 GT 49+1, komplet udstyr, toilet, automatik HK, km. 678.000 99 Setra 315 HD, Komplet udstyr, monteret med partikelfilter, 381 HK, km. 625.000 99 Setra 315HDH/2 47 pers., komplet udstyr, med partikelfilter, 318 HK, 8 trins, km. 730.000 89+90+91 Setra 215 HD, 50 pers. med toilet mm. Afhentning til export

Alle busserne kan leveres med partikelfilter.

RUTEBUSSER / MINIBUSSER 01 93 90 -91-92 99

Scania Omni line, 47 + 24 Partikelfilter Volvo B 10 M rutebus, 47+24 DAF Rute, 47+24 pæn og velholdt Mercedes Sprinter,14 Pers

Rep. af div. busser: SETRA- LEYLAND-MERCEDES mm. udføres. Klargøring til syn. Forsikringsskader mm. Renovering af termosideruder + udskiftning af ruder. Salg af div. reservedele, nye og gamle.

MONTERING AF SKOLEPEDALER Montering af partikelfilter + udbrænding Har du andre ønsker, så ring og få en snak.

KØB OG SALG AF BUSSER

ANS BUSSERVICE aps v/Anders Peder Andersen Håndværkervej 13, 8643 Ans Tlf. 86 87 01 73 - 22 39 16 75 - Fax 86 87 93 04

www.ansbusservice.dk • e-mail: ansbusservice@ansbusservice.dk


Rubrikannoncer

HAR DE GRUPPEN? Vi har værelserne med douche - WC - køkken - TV

ØNSKES: Gode samarbejdspartnere Kontakt os for tilbud

Nygade 7, Sandvig, 3770 Allinge Tlf. 56 48 10 10 - Fax 56 48 18 89

www.grethaspension.dk - info@grethaspension.dk

Rekvirer venligst priser for 2007 Rekvirervenligst venligst priser priser for Rekvirer for2012 2004

AUTOMATISK BRANDSIKRING AF MOTORRUM OG OLIEFYRSANLÆG > Certificeret i Danmark og Sverige > Robust og driftsikker > Aktiveres kun ved brand i motor eller oliefyrsrum > Miljøvenligt produkt > Verdens mest enkle automatiske brandslukker

www.firetrace.dk · info@firetrace.dk · Dania Brandteknik · tlf 5616 9100 · mob 2844 1112

Hvis du vil annoncere her skal du kontakte pk-reklame og tryk på 9842 7899 eller produktion@ pk-reklame.dk

Vi sætter kulør på... Busser, lastvogne og personvogne. -ring og få et godt tilbud.

Vestervang 24 A - 6000 Kolding - Tlf: 75 56 84 45 - Mobil: 50 60 86 32 Danske Busvognmænd

/ 41


Rubrikannoncer

Hundstrup Kro - i det skønne sydfynske...

2 retter´s menu kr. 115,Vi kan også tilbyde: 2 retter`s menu, Guidet tur i det skønne sydfynske ca 3 timer, Afslut med kaffe og lagkage. Samlet pris incl. Guide Pris pr. person kr. 200,(mindst 30 pers.)

For menuer se vores hjemmeside www.hundstrupkro.dk

Hundstrup Kro Filippavej 26, 5762 Vester Skerninge

Tlf. +45 62 24 14 45

Kom i kontakt med det danske Busfolk... Aut. service til din Mercedes-Benz og Setra

FYNS LAST- & BUS

Aps

Gl. Sognevej 9, 5771 Stenstrup, Tlf. 62 26 15 26, e-mail: fynslastbus@mail.dk

Salg af mini-busser til alle formål

annoncer i Busmagasinet Kontakt: pk-reklame & tryk tlf. 98 42 78 99

www.vagnerikhvid.dk

Vagn Erik HVid a/S · Haraldsdalvej 9 · Box 105 · 6330 Padborg · tlf. 46 97 55 00

Når kvaliteten vejer tungest... Tlf. +45 76 90 31 57 - bj@dbr-bus.dk - pbr@dbr-bus.dk - www.danskbusrenovering.dk

42 / Danske Busvognmænd


Rubrikannoncer

Billige

RUTEBUSSER - TURISTBUSSER 3 stk. Irisbusser Arway.

TRYKSAGER Mangler du en sikker og billig tryksagsleverandør - så se er det os du skal bruge..!

AiA - Alarm anlæg ADk - Adga ngskontrol itV - Video overvågnin g ABA - Brand alarmering sanlæg

Irisbus Arway. Nr. 9211 & 9212 & 9213.

Årgang 2010, Pladser 54+1+1, køkken, wc, km 560.000, manuelt gear, pris fra 825.000 Bus nr. 9493 Setra S316 UL, km 439.000, årg. 2005, pladser 49+4+1+1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 500.000 9495 Setra S316 UL, km 557.000, årg. 2005, pladser 49+4+1+1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 500.000 9494 Setra S316 UL, km 469.000, årg. 2005, pladser 49+4+1+1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 500.000 9327 Setra S415 HDH, årg. 07/03, pladser 47+1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 550.000 9356 Setra S416 HDH, km 985.000, årg. 12/02, pladser 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 550.000 9132 Setra S417 HDH, km 985.000, årg. 07/02, pladser 54+1+1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 575.000 9418 Setra S431 DT, km 812.000, årg. 2005, pladser 74+1+1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9290 Lions Regio, km 991.000, årg. 02/07, pladser 49/44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 650.000 9088 Lions Regio, km 978.000, årg. 03/07, pladser 49/44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 650.000 8959 SU 313, km ?????????, årg. 07/03, pladser 47/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 325.000 7564 SU 313, km 451.000, årg. 2002, pladser 42/30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 275.000

MInIBUSSER MERcEDES Nye kunde nr.:

Nye A A l b o r g F r e d e r i k 1, 9000 s h Frederiksha A v telefon: vn n 96 21 42 h j Fax: 00 ø r 96 21 42 r i info@set-si 01 n g kring.dk www.set-si kring.dk CVr nr.: 12 26 50 77

Nye

pk-reklame

& tryk ApS

98 42 78

99

Set Sikri ng Håndværke rvej

tingelser:

BetalingsBe

tv • radiohvidevarer

nt.

netto konta

Mariendal

Detail A/S

toftegårdsvej

shavn • telefon

Frederik 1 • dk 9900

online.dk

n • køkke Belysning

+45 98 42 61

. 10 al.dk • Cvr-nr

16 • detail@mariend

ariendal 14 83 59 • www.m

KVITTERING

ld af at peni penunder forbeho accepteres Ved kontant betaling stituttets en. lignende t. Checks og modtager betaling udelukkende pengein er indbetal l er det beløb der geinstituttet med termina for hvilket geinstitut der er bevis odtager kvitteringstryk

KA 71

T ETALINGSKOR

INDB på posthuse institut og s i penge Kan betaleer og beløbsmodtager

Kontonr. Reg.nr.

er og beløbsm

Kreditornumm

Kreditornumm

Betalings-ID

Nye

ler og indbeta

ikshavn

9900 Freder ikshavn

9900 Freder

Underskrift

el ved overførs

Kvittering

fra konto

Øre Kroner

MB 316 CDi. Motor blue-efficiency, aut. gear, chauffør klima, komfortsæde, fartskriver, el-skydedør tonede ruder, hattehylde, midterbånd, 3 loftslamper, Dk-lift, indstigningsbøjler alu. gulv, radiator varme i venstre side, NMi ben, 2 m.m. (opbygning til 7+1 0 f ) fra . . . . . . . kr. 375.000 MB 316 lang 3880 kg CDi, Motor blue-efficiency, aut. gear, chauffør klima, komfortsæde, fartskriver, Radio CD/DVD, el-skydedør tonede ruder, hattehylde, midterbånd, 3 loftslamper, DK-lift, indstigningsbøjler alu. gulv, radiator varme i venstre side, NMi ben, 2 sæt kørestole bespændinger, (opbygning 10 +1+ f ) fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 390.000 MB 516/519R3L CDi, Motor blue-efficiency aut. gear, chauffør klima, navigation touchskærm, komfortsæde, fartskriver, CD/DVD, el- skydedør tonede ruder, hattehylde, midterbånd, 3 loftslamper, DK-lift, indstigningsbøjler alu. gulv, radiator varme i venstre side, NMi ben, 2 sæt kørestole bespændinger, termoruder, (standard opbygning 18+1+f) fra . . . . . kr. 470.000 MB 516 R3 CDi, Motor blue-efficiency aut. gear, chauffør klima, navigation touchskærm, komfortsæde, fartskriver, CD/DVD, el- skydedør tonede ruder, hattehylde, midterbånd, 3 loftslamper, DK-lift, indstigningsbøjler alu. gulv, radiator varme i venstre side, NMi ben, 2 sæt kørestole bespændinger, termoruder, (standard opbygning 15+1+f)) fra . . . . . . . . . kr. 440.000

Betalingsdato Kundenr.: Kroner

Øre Dag

el Til maskin

aflæsning

tående skrive i nedens venligst at – Undgå

Måned

År

898-2000 FIK 752 (09.03)

BRUGTE MInIBUSSER

felt

Brevpapir A4 - 90 gram offset papir

1.000 stk - 1 farve KUN KR.

109500

Faktura m/giro A4 - 90 gram offset papir

1.000 stk - 1 farve KUN KR.

9207 9209 9191 8814 9029 9389 9304 9019 9362 9019 9000 8194 9102

Mercedes Benz, Sprinter 511 CDi, km 308.000, årg. 04/07, 18+1 passagerer . . . . . Mercedes Benz, Sprinter 515 CDi, km 270.000, årg. 11/07, 18+1+1 passagerer . . . Mercedes Benz, Sprinter 518 CDi, km 205.000, årg. 05/07, 18+1+1 passagerer . . . Mercedes Benz, Sprinter 315 CDi, km 405.000, årg. 2006, 9+1+1 passagerer . . . . . Mercedes Benz, Sprinter 315 CDi, km 291.000, årg. 09/06, 7+1+1 passagerer . . . . Mercedes Benz, Sprinter 315 CDi, km 408.000, årg. 03/09, 7+1+1 passagerer . . . . Mercedes Benz, Sprinter 315 CDi, km 229.000, årg. 06/07, 9+1+1 passagerer . . . . Mercedes Benz, Sprinter 315 CDi, km 421.000, årg. 09/06, 7+1+1 passagerer . . . . Mercedes Benz, Sprinter 315 CDi, km 359.000, årg. 11/08, 11+1+1 passagerer . . . Mercedes Benz, Sprinter 315 CDi, km 421.000, årg. 09/06, 7+1+1 passagerer . . . . Mercedes Benz, Sprinter 315 CDi, km 484.000, årg. 09/06, 8+1+1 passagerer . . . . Mercedes Benz, Sprinter 315 CDi, km 709.000, årg. 07/06, . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercedes Benz, Sprinter 315 CDi, km 484.000, årg. 2008, 8+1+1 passagerer . . . . .

1195

00

Har du brug for større antal, flere farver - eller andre trykopgaver, - så ring og få et godt tilbud. Priserne er excl. opstart, evt. produktion, moms fragt.

Ring og bestil NU...!

Lerstien 10 - 9900 Frederikshavn tlf. 98 42 78 99 www.pk-reklame.dk

kr. 210.000 kr. 250.000 kr. 250.000 kr. 135.000 kr. 110.000 kr. 175.000 kr. 145.000 kr. 110.000 kr. 165.000 kr. 110.000 kr. 110.000 kr. 110.000 kr. 160.000

9195.

Fiat Ducato Årgang 2008 Km 390.000, 8 pladser, manuelt gear, lift, momsfri pris 75.000

VEJSTRUPRØD  BUSIMPORT ApS

JYLLANDS AfDeLiNg: Tlf: 74 56 13 26 fax 4574560651 - e-mail: info@busimport.dk Salg: Leif Brændekilde ...tlf. 40 35 93 08 (lb@busimport.dk) Svend Pedersen ....tlf. 40 17 47 91 Dan Pedersen .......tlf. 40 35 62 52 erik Brændekilde ..tlf. 21 46 62 34 Lager: ...................tlf. 73 56 14 44

SJæLLANDS AfDeLiNg: Busimport.dk Sjælland ApS Tlf: 46 16 16 46 - fax: 46 16 10 19 SalgSafdeling: Leif Brændekilde ...tlf. 40 35 93 08 (lb@busimport.dk) erik Brændekilde...tlf. 21 46 62 34 Værksted: .............tlf. 46 16 16 45 - Mobil: 40 35 61 66 Lager: ...................tlf. 46 16 16 40 - Mobil: 40 16 63 50 Alle priser er excl. moms. - Der tages forbehold for trykfejl.

Danske Busvognmænd

/ 43


www.solarisbus.com www.solarisbus.com

SOLARIS URbInO

2012-05-30 10:56:48

www.solarisbus.com

2012-05-30 10:56:4810:56:48 Udgiveradresseret Maskinel Magasinpost ID-Nummer: 42467 Afsender: Danske Busvognmænd, Vesterbrogade 10, 1620 København V.2012-05-30

Solaris 7-2013.indd 1

.indd 1

Phone (+45) 4697 5500

Solaris Denmark Bus A/S Haraldsdalvej 9 Solaris Denmark Bus A/S Postboks 105 Haraldsdalvej 9 IU_150x279+3.indd 1Postboks 105 DK- 6330 Padborg DK- 6330 Padborg Phone (+45) 4697 5500

af den nye Solaris stjerne. Phone (+45) 4697 5500

Med sit fleksible InterUrbino er en ægte miljøer. styrker idesign, en række forskellige operationelle Solaris Denmark Bus A/S Med design, InterUrbino er en ægte all-rounder: Dersiterfleksible ingen Haraldsdalvej grænser 9for talenter Postboks 105 Der er ingen grænser for talenter af den nyeall-rounder: Solaris stjerne. DK- 6330 Padborg

Som en rutebil, viser Solaris InterUrbino sine

styrker i en række forskellige operationelle miljøer. EN MODERNE BUS TIL DET DANSKE MARKED sit fleksible design, InterUrbino er en ægte Vi sikrer bæredygtig mobilitetMed og livskvalitet i vores EN MODERNE BUS TIL DET DANSKE MARKED all-rounder: Der sine er ingen grænser for talenter byer og vores børn. Som enforrutebil, viser Solaris InterUrbino af denoperationelle nye Solaris stjerne. styrker i en række forskellige miljøer.

Politik, industri og videnskab opfordrer os til at følge Som en rutebil, viser Solaris InterUrbino sine vejen til klima-beskyttelse – elektrisk mobilitet.

EN MODERNE BUS TIL DET DANSKE MARKED

SOLARIS URbInO ELEctRIc

DANMARK

25/06/13 08.01

Busmagasinet 09 2013  
Busmagasinet 09 2013  

Busmagasinet for alle der udfører erhvervsmæssig personbefordring eller som har en relation til branchen.

Advertisement