Page 6

Foreningen Gæsterne tog ordet

Om bremser ”Vi er godt klar over, at der har været nogle uhensigtsmæssigheder. Alene det, at man kan være i en synshal – komme ud med en godkendt bus – og så henne om hjørnet blive stoppet af politiet og dumpe. Dér har vi som politikere en opgave med, at I får nogle mere rimelige betingelser. I bliver jo hængt ud som nogen, der ikke har styr på sikkerheden, selv om I har gjort alt, hvad I overhovedet kan. Det duer ikke.”

Rasmus Prehn (S), medlem af Folketingets transportudvalg

• udarbejdelse af retningslinjer til medlemmerne om tjek af bremser • medlemsmøder om syn og bremser i DB med deltagelse af Applus • samarbejdsaftale med Applus om ekstra bremsetest på busserne i løbet af året. Danske Busvognmænd har også haft møder med både Færdselsstyrelsen og Rigspolitiet, og der er nu nedsat en udredningsgruppe bestående af Danske Busvognmænd, ITD, DTL, 3F, Færdselsstyrelsen og politiet, som sammen skal søge at afklare, hvorfor der er skrappere tolerancegrænser for skævbremsning i Danmark end i andre EU-lande.

Producenterne er også forsøgt inddraget i udvikling af tekniske advarselssystemer for skævbremsning. Derudover vil der fremover blive sat fokus på misforholdet mellem politiets mobile bremsestandere og synshallernes bremsestandere. Bremsesagen er således blevet et fælles initiativ for alle vejtransportens organisationer, Færdselsstyrelsen og Rigspolitiet.” Egenkontrol for passagerernes skyld ”Uanset hvad kommunerne gør og siger, er vi jo afhængige af et godt samarbejde med trafikselskaberne. Udbud og kontrakter udgør rammerne, men vi prøver at trække i retning

af mere samarbejde om det, der er vigtigt – nemlig passagererne. Vi har på et møde med trafikselskabernes kontraktchefer foreslået, at man erstatter de nuværende systemer med kontrol og bod med et egenkontrolsystem, hvor man bruger kræfterne på at sikre, at busserne og driften er i orden i stedet for at skændes om dokumentation af småting. Danske Busvognmænd var sammen med TØF og Dansk Kollektiv Trafik arrangør af en konference i januar 2018, der rettede opmærksomheden mod netop dette.” Fortsætter på side 08

Gæsterne tog ordet

Om fjernbusterminal ”Danske Busvognmænd har også været på besøg i transportudvalget for at fremlægge tankerne omkring en busterminal. Det er kaotiske forhold lige nu på Ingerslevsgade. Jeg ved, at overborgmester Frank Jensen er meget tændt på visionen om en busterminal og har rendt os på dørene på Christiansborg. Det har Klaus Bondam fra Cyklistforbundet også. Det er sådan set kun os politikere, der skal finde pengene. Et lyspunkt er, at vi har en forligskreds uden om regeringen med Bedre og billigere kollektiv trafik. Min kollega fra Dansk Folkepart Kim Christiansen og jeg mener, det kunne være rigtig interessant snart at finde nogle penge i dette regi. Det kræver dog lidt mere arbejde, før en aftale er på plads.”

Rasmus Prehn (S), medlem af Folketingets transportudvalg

06 Danske Busvognmænd

Busmagasinet 03 2018  

For alle der udfører erhvervsmæssig buskørsel eller har en relation til branchen.

Busmagasinet 03 2018  

For alle der udfører erhvervsmæssig buskørsel eller har en relation til branchen.

Advertisement