Page 1

Bus gasinet ma No 03 / marts 2013

Danske Busvognmænd

Frisk brændstof på tanken Læs også 08. Tempo 100 rykker nærmere 16. Skat rækker en hånd ud til busbranchen 26. Solaris går ind for 100% eldrift Danske Busvognmænd for alle, der udfører erhvervsmæssig buskørsel

I Horsens har man de seneste par år haft succes med at undervise erfarne, ufaglærte chauffører, så de får svendebrev med speciale i international turistbuskørsel. SIDE 10


Setra – et mærke fra Daimler

Din fremtid. Din bus. Den nye ComfortClass 500.

Hvad kalder man en bus, som allerede i dag lever op til morgendagens udfordringer? Som får dit hjerte til at banke bare ved synet af den? En bus, der ikke bare passer på dine passagerer, men også på din investering? Og som overskygger alt andet, når det drejer sig om effektivitet, passion og elegance? Vi kalder denne bus for Setra ComfortClass 500. Og vi bygger den. Til dig. www.setra.dk

2 / Danske Busvognmænd EvoBus Danmark A/S · Setra Busser · Centervej 3 · 4600 Køge · Tlf. 56 37 00 20 eller 56 37 00 00 · www.setra.dk


Leder / Indhold

Hærværk og vandaler

Steen Bundgaard Adm. direktør

Uge 7 har traditionelt været ugen, hvor busbranchen (læs: turistkørsel) kom i pressens søgelys. Traditionelt har Politiet altid rettet fokus mod skikørslen, hvor et stort antal turistbusser er samlet på samme sted og er lette for Politiet at kontrollere. Derfor bliver oplevelsen denne uge et billede af, hvordan busbranchen i Danmark håndterer køre- og hviletid samt alle de mange andre regler, der gælder for kørsel med bus. I år blev fokus dog flyttet til en useriøs rejsearrangør samt en masse gymnasieelever, der hærgede og vandaliserede i Prag. Næsten alle blev kørt med udenlandske busser, hvor der for manges vedkommende var massive problemer med køre- og hviletiden. Men hvorfor køres danske gymnasieelever på disse ture af udenlandske busser med udenlandske chauffører? For at spare penge, er det enkle svar. Der var således rigtig mange af foreningens medlemmer, der op til uge 7 blev bedt om at køre for gymnasieeleverne til Prag. Den tilbudte betaling lå dog i mange tilfælde 10.000,- kr. under det, den danske turistvognmand forlangte for sådan en tur, som han ville gennemføre med 2 chauffører. Rejsearrangøren endte derfor med at bruge tyske eller tjekkiske busser, de fleste enmandsbetjente. Men når en rejsearrangør sælger 4 dage med bus og hotel til Prag til discount-pris, så er man jo nødt til at spare på omkostningerne. Det blev der helt klart – på bekostning af sikkerheden. Dog kan man glæde sig over, at Politiets meget massive kontrol ved grænsen i week-enden efter uge 7 gav det klare billede, at det var de udenlandske chauffører, der gav anledning til skriverier i bødeblokken. Og en stor tak både til Politiet og til TV-Syd for at få dette budskab frem. Så er der måske danskere, der husker uge 7 for andet end hærværk og vandaler. Som den forgangne måned har vist er uddannelse og holdningsbearbejdning af chauffører utrolig vigtig – en faktor der lægges stadig større vægt på i Danmark. Chauffører er forretningernes ansigt udadtil. Chaufførerne er de personer, gæsterne er i kontakt med, og som skal sørge for, at gæsterne kommer sikkert frem. Derfor sætter vi i dette nummer fokus på chaufføruddannelse.

Indhold

08 04

DB afholder miniårsmøde i april 2013

06 Årsmødet på Transport 2013

24

28

16 SKAT rækker en hånd ud

18

til busbranchen

Hjælp fra SKAT: Moms i forbindelse med cross border-leasing

08 Tempo 100 rykker nærmere

10 Frisk brændstof på tanken

22 DB stifter IT-ERFAgruppe

12 Det, der gemmer

sig bag vesten

13 Kort Nyt 14 Hvordan finder man den rigtige medarbejder? 15 Kort Nyt

28 Solaris InterUrbino X-Bus 30 Paragraf i fokus 32 Nostalgihjørnet

24 VIP-bussen giver et

ekstra pift

26 Solaris går ind for

100% eldrift

16 Danske Busvognmænd

/ 03


Årsmøde

DB afholder miniårsmøde i april 2013 Af: Lasse Repsholt/ Foto: Colourbox

Årsmødet i april 2013 bliver et mere enkelt årsmøde, hvor den store leverandørudstilling, ledsagerturen samt festlighederne om lørdagen ikke indgår. Til gengæld kan gæsterne også deltage i Transport 2013 i Messecenter Herning. I foråret 2014 vender DB’s årsmøde tilbage for fuld kraft.

P

å årsmødet i november 2012 tog medlemmerne af Danske Busvognmænd en svær beslutning: At flytte det traditionsrige årsmøde fra november til et møde om foråret. Det betyder, at næste årsmøde afholdes allerede lørdag den 6. april 2013.

Et miniårsmøde i 2013 Årsmødet 2013 bliver et miniårsmøde. Formanden skal naturligvis aflægge beretning, men den vil kun omfatte et halvt års begivenheder. Derudover er foreningens regnskabsår omlagt, så der bliver ikke noget regnskab at fremlægge og godkende i denne

04 / Danske Busvognmænd

omgang. Endelig er de uformelle begivenheder omkring årsmødet – middag med netværk om fredagen, leverandørudstilling og festligheder om aftenen – ikke på programmet i år. Alligevel håber foreningens formand John Bergholdt, at medlemmerne møder talrigt op: ”Vi har valgt at lægge vores årsmøde i tilknytning til Transport 2013 i Herning, hvor Danske Busvognmænd jo er medarrangør. Dermed får årsmødets gæster også mulighed for at besøge nogle af de leverandører, der har valgt at udstille på Transport 2013. Den side af sagen spiller en stor rolle på vores normale årsmøder,” forklarer John Bergholdt.

Transport 2013 danner rammen om netværk og fest Et andet fast element på Danske Busvognmænds årsmøde er mulighederne for at pleje netværket og feste. Også her er John Bergholdt fortrøstningsfuld: ”Danske Busvognmænd har en stand på Transport 2013, hvor vores medlemmer kan mødes, få en kop kaffe og en snak – enten med hinanden eller med medarbejderne fra foreningens sekretariat, hvis de skal have et godt råd med på vejen. Messen holder desuden en Transportfest lørdag aften, som nok kan hamle op det arrangement, vi plejer at have på Danske Busvognmænds årsmøde.”


Årsmøde

Årsmødet – tradition og fornyelse ”I efteråret tog vi en svær beslutning om at flytte årsmødet fra november til maj måned. Den bundede dels i et ønske fra vores samarbejdspartnere på årsmødet, dels i et ønske om at samarbejde med de tre arbejdsgiverforeninger AKT, TA og ATV om et fælles arrangement. Fremover vil foreningernes fælles medlemmer kunne deltage i generalforsamlingerne samme sted på samme dag,” forklarer John Bergholdt. ”Jeg er meget opmærksom på, at når vi i bestyrelsen foreslår at flytte rundt på tingene, påtager vi os en krævende arbejdsopgave og et stort ansvar for, at det, vi sætter i stedet, bliver endnu bedre. Medlemmerne skal kunne se og mærke, at vedtægtsændringerne blev foreslået for deres skyld.” Danske Busvognmænd udsendte efter årsmødet i november 2012 et evalueringsskema til alle deltagere og udstillere. John Berholdt mener, at resultaterne af denne undersøgelse er et godt udgangspunkt for forberedelserne af de kommende årsmøder. ”Vi kombinerer naturligvis de gode traditioner, resultaterne fra vores undersøgelse og de idéer om fornyelse, vi selv har i bestyrelsen. På den måde tror jeg, at vi har gode forudsætninger for at lave et rigtigt godt årsmøde: Allerede i 2013, men især fra 2014, hvor vi vender tilbage med et årsmøde for fuld kraft,” afslutter John Bergholdt.

Evaluering af årsmødet 2012 Danske Busvognmænd bad i 2012 deltagerne på årsmødet – medlemmer og udstillere – om en evaluering. Ud af i alt 225 deltagere valgte knap 100 at besvare det udsendte skema. Resultaterne var: • D  er var allerstørst tilfredshed med årsmødets udstilling, hvor deltagerne i gennemsnit var tilfredse eller meget tilfredse. • I skarp konkurrence hermed var der også meget stor tilfredshed med selve årsmødet – altså generalforsamlingen lørdag formiddag, ledsagerturen samt sekretariatets administration af weekenden. • Forholdene omkring værelser og bespisning blev bedømt til en middelkarakter – dog hældende til den gode side. • Festlighederne lørdag aften lå også på en middelkarakter, men her skal der ske forbedringer, hvis det skal op på samme høje niveau som det øvrige årsmødearrangement. I forbindelse med evalueringen var der også mulighed for at tilkendegive, om man havde nogle særlige bemærkninger til årsmødet. Her blev bl.a. disse ting nævnt flere gange: • N  iveauet og kvaliteten af bespisningen, betjeningen og indkvarteringen på de hoteller, der huser årsmødet, har stor betydning for oplevelsen. • Et underholdende indslag og mulighederne for dans lørdag aften er et ønske blandt mange. • Årsmødet må gerne – som ved tidligere år – afholdes på en central placering i landet og gerne på et sted, der kan huse alle mødets deltagere. • Og endelig et kritikpunkt, der virkelig gør nas: Formandens beretning må gerne være kortere!

Indkaldelse til Danske Busvognmænds årsmøde 2014 Herved indkaldes til det 15. ordinære årsmøde i Danske Busvognmænd (DB) Lørdag den 6. april 2013 kl. 10.00 i Messecenter Herning med følgende foreløbige DAGSORDEN:

1. Landsformandens beretning om DB’s virke i det forløbne år 2. Valg af to revisorer samt en suppleant 3. Valg af bestyrelsesmedlem til tidsskriftet ”Vognmandens Fond” 4. Indkomne forslag 5. Eventuelt

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være vedtaget på en kredsgeneralforsamling. De skal være ledsaget af en kort motivering og være sekretariatet i hænde senest 17. marts 2013. En således ændret dagsorden vil herefter blive udsendt. Forekommer der ikke yderligere forslag til dagsordenen, betragtes den foreløbige dagsorden som den endelige. Odense, marts 2013 John Bergholdt, landsformand

Danske Busvognmænd

/ 05


Årsmøde

Årsmødet på Transport 2013 Af: Betina Engholm/ Foto: Messecenter Herning

Ved Transport 2013 står MCH for en lørdag med aktiviteter for såvel vognmanden som familien.

Ӂ

rsmødet for Danske Busvognmænd er en tradition, som vi er stolte over at huse,” udtaler projektchef for MCH Henriette Træholt og fortsætter: ”Selvom det ikke er længe siden, at seneste årsmøde blev afholdt, er det vigtigt at holde fast ved traditionen, og vi har derfor sammensat et lørdagsprogram med fokus på networking og socialt samvær på tværs i transportbranchen – også med aktiviteter for familien,” afslutter Henriette Træholt.

Ledsagertur Traditionen tro er der også noget for ledsagerne, når Danske Busvognmænd holder årsmøde – MCH Messecenter Herning har gjort lidt ekstra for, at også ægtefæller og børn kan få en inspirerende og hyggelig dag. I samarbejde med herningCentret – kåret til Danmarks bedste shoppingcenter – er der sammensat et spændende program med afgang i veteranbus fra og til MCH Messecenter Herning. Ledsagerturen bliver for alle deltagere ved Transport 2013. I herningCentret er der mulighed for at få lagt en gratis ”flash makeup” hos Matas, kreativ workshop med blomster og vaser i Imerco, hyggelig frokost på Jensens Bøfhus samt specialtilbud og rabatter hos en række af centrets butikker. Aktiviteterne i programmet er gratis med undtagelse af spisning, som afregnes direkte med restauranten. Og på vej tilbage i bussen vil der være en lille overraskelse i form af en goodiebag til alle.

Festaften med Carsten Bang og Sweethearts Lørdag aften afholder MCH Messecenter Herning Årets Transportfest, og Danske Busvognmænd har reserveret plads, så busvognmændene sidder samlet. En lækker buffet er på menuen, lattermusklerne masseres af standup-komikeren Carsten Bang, og Sweethearts sætter punktum for en aften i transportbranchens tegn. Danske Busvognmænds direktør glæder sig til både årsmøde, netværk og fest lørdag aften: ”Danske Busvognmænd har deltaget på Transport gennem mange år, og derfor er det glædeligt, at vi nu også kan gennemføre årsmødet i samme anledning. Vi ser frem til et godt møde og håber at se jer til hele transportbranchens fest lørdag aften i Herning.”

06 / Danske Busvognmænd

Dagprogram for ledsagere lørdag d. 6. april Arrangement i Matas Få lagt en “flash makeup” fra Dior Arrangement i Imerco Kl. 11–15: Vaser og blomster mødes i et kreativt centrum Frokost på Jensens Bøfhus Fra kl. 11–16: 125 gram kylling inkl. fri salatbar samt en lille øl/vand eller et glas vin – DKK 99,Specialtilbud i følgende butikker: Designersmarket – 20 % Companys – 20 % Mappstore – 20 % Nanna XL – 15 % Mod fremvisning af billet til Transport 2013 Busafgange fra/til MCH Messecenter Herning Lørdag kl. 10.00 – 12.00 Retur kl. 14.00 – 16.00

Aftenprogram lørdag d. 6. april 17.20 17.30 19.30 20.30 23.00 00.00

Dørene åbnes Buffet Carsten Bang Sweethearts Natmad Tak for i aften

Pris for festaften inkl. buffet og underholdning: DKK 495,Tilmelding til ledsagerturen og festaften sker til transport@mch.dk, og husk at angive, at du ønsker placering sammen med Danske Busvognmænd.


Annoncer

SPAR PENGE

på Flextrafik !!!  Undgå dyre SMS’er.

Udvendige og indvendige LED-informationsskilte

 Billig opstart. ●

 Flextrafik er integreret i Easy@Tour.  Kørsel modtages automatisk fra Flextrafik og sendes til chaufføren via mobilen.  Afstem afregning fra FlexDanmark.

 Avanceret flådestyring på standard Android Smartphone. ●

 Gratis App downloades og installeres på telefonen. Nemt for nye chauffører og afløsere.

 Fuldt mobilt uden brug af SMS’er når personen f.eks. skal hentes på hospital eller plejehjem.

IT-samarbejde – baseret på gensidig tillid! Bogøvej 15 8382 Hinnerup

Tlf. 7020 1548

info@partex.dk www.partex.dk

Hanover Danmark Kurt Skousgaard Motorgangen 13-15 . 2690 Karlslunde Tlf. 46 59 58 95 . Mobil 22 21 58 95 E-mail: kurt@hanoverdanmark.dk www.hanover.dk

12 års fabriksgaranti på alle LED-skilte. Ingen irriterende småregninger i garantiperioden. De bedste kvalitetsdioder med en meget høj opløsning gør skiltene lette at læse både på lang afstand og i solskin. Automatisk stoppestedsavertering med syntetisk tale. 12 volt skilte til minibusser – strøm skal bare tilsluttes, så virker de. Centrallager af reservedele findes i Karlslunde. Servicemontør både på Sjælland og i Jylland.

Danske Busvognmænd

/ 07


Temo 100

Tempo 100 rykker nærmere Af: Steen Bundgaard / Foto: Colourbox

Den 1. februar gik justitsminister Morten Bødskov ud med nyheden om, at han har sendt lovforslag om Tempo-100 i høring. Det er naturligvis en nyhed, der bliver godt modtaget hos alle danske busvognmænd.

I

mange år har Danmark været det eneste EU-land, hvor busser kun må køre 100 km/t. Og på europæisk plan vil vi om kort tid sammen med Albanien være de eneste lande, der kun tillader 80 km/t på motorveje. For Albaniens vedkommende kan det måske give mening med denne grænse, men der er ingen tvivl om, at med den høje teknologiske standard, som danske veje har, giver det rigtig god mening at tillade busser at køre 100 km/t. Det er derfor dejligt at se, at Morten Bødskov nu sender forslaget i høring. 1. behandlingen ventes at ske i Folketinget i løbet af marts måned. Efter køreplanen vil 2. og 3. behandling kunne ske i løbet af april. Efter sin ordlyd, vil forslaget træde i kraft den 1. juli 2013.

08 / Danske Busvognmænd

Det er et kæmpeskridt Morten Bødskov nu har taget mod at få opfyldt det store ønske fra busbranchen. Både den forrige regering, og regeringer før denne, har også udtalt sig positivt omkring ønsket, uden at det førte til konkrete handlinger. Nu ligger forslaget der, og vi er meget tæt på målet.

Ikke helt i mål Danske Busvognmænd forventer, at lovforslaget vil gå igennem og blive vedtaget i sin nuværende form. Både transport- og retsordførere fra regeringspartierne og fra den borgerlige blok er nemlig meget positive stemt over for forslaget. Men erfaringen viser, at vi skal vente med at juble, til vi er helt inde over målstregen.

Lovforslaget er bygget op således, at Transportministeren får kompetence til at fastsætte regler om, hvilke krav der skal stilles til de busser, der skal have lov til at køre 100 km/t. Det er et system, som vi allerede kender, når danske busser godkendes til at køre 100 km/t på de tyske motorveje. Denne løsning har branchen for længe siden peget på, så det støtter vi helt og fuldt. Når forslaget er vedtaget og de nye regler er trådt i kraft, bliver det så op til busbranchen at bevise, at vi fortsat er langt det sikreste transportmiddel ad vej, og at de nye regler ikke fører til ændringer i dette. Branchen må så vise, at vi kan administrere de nye hastigheder med ansvar, der følger med. 1. juli bliver en stor dag for busbranchen!


Annoncer

9-20 pers. busser indrettes efter ønske – vi har bussen til den rigtige pris!

FIAT DUCATO

DUCATO kan leveres med el-drevet sidedør. SE VORE BRUGTE BUSSER PÅ:WWW.FIAT-GRINDSTED.DK

JENSEN & NØRGÅRD A/S AUTORISERET FORHANDLER VESTERMARKSVEJ 7200 GRINDSTED TELEFON 75 32 13 11 TELEFAX 75 32 17 32 E-MAIL: post@fiat-grindsted.dk

Logoer XBUS BAT Vi har alle trafikselskabernes logoer til hurtig levering piktogrammer vægttavler mm. 22075

Busskilte.dk • • • •

400 standardvarer på lager On-line katalog og bestilling Hurtig levering Vi kender specifikationer og krav fra myndigheder og trafikselskaber

8020 46 49

22075 8020 46 49

Dørbestilling

signs@adventure.dk, tel 6020 5611

Hvis vi ikke allerede har dit logo, så skynd dig at maile det grafiske materiale til signs@ADventure.dk (det er gratis)

Udvendig DK Lift USL Rørplade model 500 kg Vores dansk produceret lift hvor platformen vipper op i den forudindstillet vandrette stilling og tilpasser sig terrænets hældning når platformen er nede. DK Lifte ApS sælger reservedele til lifte og bespænding til kørestole. Bestil i hverdagen inden kl. 14.00 og varerne sendes samme dag. Husk at DK Lifte ApS laver det årlige lovpligtig eftersyn af lifte hos kunden eller på vores værksted. DK Lifte ApS v/ Henrik Andersen Gadekærsvej 12 - 9280 Storvorde Tlf. 4131 7800 dklifte@dklifte.dk

Danske Busvognmænd

/ 09


Chaufføruddannelse

Inden overrækkelsen af eksamensbeviserne gav chaufførerne en guidet rundtur i Horsens by. På billedet er det Jens Noes, der viser byen frem.

Mr. 12 points! Niveauet på holdet var ekstra højt, og det afspejlede sig i karakterne. Det var dog ikke alle, der som Kjeld Meiling kunne fremvise ene 12-taller.

Frisk brændstof på tanken Af: Michael Branner/ Foto: Michael Branner

I Horsens har man de seneste par år haft succes med at undervise erfarne,ufaglærte chauffører, så de får et svendebrev og bliver faglærte buschauffører med speciale i international turistbuskørsel. Busmagasinet var med til overrækkelsen af eksamensbeviserne for at høre, hvad dette forløb kan tilbyde erfarne folk i faget.

”H

usk at tage sikkerhedssele på!,” lyder det fra bussens højttalere. Stedet er erhvervsskolen Learnmark Horsens. En række chauffører fra forskellige busvognmands-virksomheder har gennem de seneste uger knoklet intensivt for at bestå den teoretiske del af uddannelsen på kurset for internationale turistbuschauffører. Nu skal de lige vise, hvad de kan en sidste gang, før de modtager eksamensbeviset. Vi er derfor blevet ført op i en turistbus, der

10 / Danske Busvognmænd

skal køre os rundt i Horsens by, mens en af kursisterne på fornem vis guider os rundt i seværdighederne. ”Du må gerne holde for rødt,” dirigerer guiden sin chauffør med et smil på læben. Humøret på holdet er højt, og man kan tydeligt mærke det kammeratskab, der har udviklet sig blandt deltagerne de seneste par måneder.

Faglig stolthed Learnmark Horsens har de seneste år haft succes med at udbyde uddannelsesforløb til

erfarne turistbuschauffører, der ikke har noget svendebrev. Og aldersgennemsnittet på holdet hører da heller ikke til i den ende, man normalt forbinder med erhvervsskoler. Til gengæld er både niveau og tempo højt. De 11 erfarne chauffører har skullet bestå den teoretiske del af kurset på 12 uger. En proces, der normalt tager 12 måneder. ”Det giver noget faglig stolthed at få sådan et svendebrev,” fortæller Jens Noes, chauffør for Brøchners Biler. ”Da jeg begyndte med at køre bus var det learning-by-doing. Jeg kørte


Chaufføruddannelse

flere ture ud i Europa uden at have tjek på procedurerne for international kørsel. Det fik jeg så, men det var på den hårde måde,” fortælle Jens, der har kørt internationalt siden 1972. Han ved, hvad turistfaget handler om men føler, at uddannelsesforløbet har lært ham det rigtigt – og givet ham et papir på det. ”Man er meget bedre klædt på til at køre internationalt, hvis man har taget sådan et svendebrev først.” Uden for bussens vinduer glider Horsens forbi, mens guiden engageret fremviser Danmarks mest berømte Bilka. ”Det er jo lettere at få tilgivelse end tilladelse,” konstaterer guiden tørt om den Bilka, der vist var lidt større, end hvad reglerne tillod. Vi passerer også Spedalsø, som i 1500-tallet husede de spedalske i Horsens-området. Jo, guiden kan sit kram! ”Uddannelsen gør os mere servicemindede,” fortæller Asbjørn Brandsholm, der har kørt for Engesvang Turistfart siden 1987. Eksamensbeviset fra Learnmark er Asbjørns første siden folkeskolen. ”En af de største forskelle fra rutekørslen er kundekontakten. Som turistbuschauffør skal jeg lynhurtigt kunne mærke, hvilken slags gruppe jeg er ude at køre med,” fortæller han. ”Skal man kun svare, når man bliver spurgt, eller skal man engagere sig i gruppen? Når man er ude at køre som turistbuschauffør, er det måske bare endnu en dag på arbejdet. Men for passagererne kan det være en tur, de har sparet sammen til længe, så det handler om altid at være på.”

Case eller virkelighed? Turistkørsel er unægtelig meget uforudsigelig. Og derfor har uddannelsen på Learnmark Horsens været spækket med cases, hvor chaufførenes evne til at tænke hurtigt og kreativt er blevet testet. Særligt på studieturen til Berlin og omegn, som var indlagt i forløbet. Hvad gør man, hvis en af passagerene bliver taget for tyveri, og personalet i varehuset kun kan tysk? Hvad gør man, hvis der er bagage, der bliver væk? Hvad gør man, hvis en af passagerene får hjertestop? ”Der var så mange veltilrettelagte og realistiske cases på turen til Berlin, at vi til sidst ikke kunne finde ud af, hvad der var virkelighed, og hvad der var case,” fortæller Kjeld Meiling grinende om studieturen, da dørene på bussen virkelig ikke ville lukke. Og selvom man ikke fra den ene dag til den anden bliver en bedre chauffør af et svendebrev, så mener Asbjørn, at værktøjerne lagres i hukommelsen: ”Når du står i en svær situationen, så kommer undervisningen tilbage til dig. Vi kan alle sammen påstå, at vi sagtens kan håndtere svære situationer, men

jeg tror virkelig, at det hjælper at have været på sådan en uddannelse, når uheldet er ude.”

En gammel hund kan godt lære nye tricks

på holdet. Jeg ved også, at Learnmark har lavet lidt research på deltagerne, inden vi gik i gang, så forløbet blev tilpasset vores behov.”

Udlængsel

”Til højre kan I se Horsens Fjord. Den er isbelagt… fordi det er koldt.” Igen bryder latteren ud. Rundturen i Horsens er utvivlsomt mere afslappet end de ture, som deltagerne tidligere har forberedt som en del af uddannelsen. Men det er også velfortjent, for den seneste uge har deltagerne være oppe til intet mindre end tre eksaminer: Skriftlig kvalifikationsprøve, skriftlig svendeprøve og praktisk svendeprøve. Forude venter et længere praktikforløb hjemme i virksomheden, før det endelige svendebrev er i hus. Men hvad kan man som gammel hund i branchen egentlig lære om turistbuskørsel? Kan man ikke det hele, når man har kørt passagerer rundt i flere årtier? ”Det troede jeg,” fortæller Frank Ploug, som har kørt for Ans Bussen siden 2002. ”Men jeg har lært en del på konfliktløsningsområdet. Tidligere, når jeg kørte ’selskabsture’ med fulde mennesker, kunne jeg godt hurtigt blive sådan lidt ’Ut af min bus!’. På kurset er jeg blevet bedre til at håndtere fulde mennesker, så alle kommer hjem fra fest.” Men uddannelsesforløbet har også båret præg af den meget erfarne gruppe deltagere. ”Vi er nok lidt for dygtige til, at man bare sætter os på skolebænken på den gammeldags måde. Meget af det praktiske kan vi jo i forvejen,” forklarer Frank. ”Til gengæld har vi lært en masse af hinanden og fået inputs fra kolleger. Vi har haft nogle fantastiske debatter

Flere af chaufførerne er enige om, hvad der driver dem i deres daglige arbejde. ”Jeg har altid haft udlængsel og elsker at have med mennesker at gøre,” fortæller Susanne Kristensen, der fik sit eksamensbevis i Horsens. Også Frank Ploug misser sjældent en mulighed for at få en på opleveren i sit hverv som international turistbuschauffør: ”Jeg kommer gratis rundt i verden og med ind alle vegne,” siger han med et stort smil. Iblandet udlængslen finder man også en fascination af den uforudsigelige hverdag, som blandt meget andet har været temaet i de cases, chaufførerne er blevet udsat for på uddannelsen. Som Frank Ploug formulerer det: ”Når man kører international turistbuskørsel, er der aldrig noget, der er givet. Kurset har gjort os bedre til at planlægge og forberede os på det uforudsete. Man er jo langt væk hjemmefra og skal ind imellem træffe nogle ret afgørende beslutninger.” Busmagasinets udsendte reporter er i hvert fald imponeret (og en del klogere på Horsens by) – da turistbussen drejer ind ved Learnmark Horsens erhvervsskole. ”Både chauffør og rejseleder har nydt turen. Husk at tage jeres ting med ud,” afslutter guiden, mens klapsalverne bryder løs. Nu venter overrækkelsen af eksamensbeviserne til de stolte dimittender.

Chauffører foran bussen sammen med holdets underviser Michael Ødorf (yderst til venstre).

Også Ole Jepsen havde sammen med sin chauffør Asbjørn Brandsholm taget turen til Horsens.

Både vognmænd og ægtefæller var mødt op for at fejre med. På billedet ses Frank Ploug (midten) med hustru og vognmanden Claus.

Efter busturen blev eksamensbeviserne delt ud. På billedet er modtageren Susanne Kristensen.

Danske Busvognmænd

/ 11


Chaufføruddannelse

Det, der gemmer sig bag vesten Af: Michael Branner/ Foto: Colourbox

Der også idé i det for vognmanden, når chaufførerne får deres svendebrev. For chaufførerne kan ofte langt mere, end de selv tror.

H

vad får en vognmand til at sende nogle af sine mest erfarne chauffører på et kursus for internationale turistbuschauffører? Det kan umiddelbart lyde overflødigt, men det er, hvad flere vognmænd har haft succes med de seneste par år på Learnmark Horsens. På erhvervsskoler kan chauffører tage svendebrev i enten rutekørsel eller turistbuskørsel. Svendebrevet løfter chauf-førerne til status af faglært medarbejder.

Medansvar for virksomheden Turistbuschauffører har med 40-50 kunder i bussen et kæmpe ansvar for busvirksomhedens ydelse – især når bussen kører med turister flere tusinde kilometer væk. På kurset for internationale turistbuschauffører bliver deltagerne i stand til at tage et større medansvar for den virksomhed, de måske har kørt for i mange år. Der sker ved at oplære chaufførerne i planlægningen af busrejser, hygiejne i forbindelse med madlavning, guidede ture og udvidet førstehjælp. Hertil skal medregnes evnen til at have is i maven og håndtere pressede situationer, når alt ikke går efter planen. ”Som busvognmænd skal vi sikre vores kunder den bedste behandling. Og her er chaufføren jo om nogen firmaets mand udadtil. Derfor er det vigtigt, at chaufføren kan noget,” fortæller Claus fra Ansbussen, der med Frank Ploug har haft sin fjerde medarbejder med på kurset. ”Vi oplever jo ofte, at folk ringer og bestiller en tur, og så skal den være med lige netop dén eller dén chauffør, fordi han gjorde det så godt sidste gang.” Og det er bestemt ikke, fordi chaufførerne ikke kan deres kram i forvejen. Et svendebrev giver bare lige den ekstra selvtillid, der skal til for, at chaufførerne kan bruges som en konstruktiv del af forretningsdriften: ”Mange af chaufførerne kunne sikkert godt stille sig op med en mikrofon foran en masse mennesker før dette kursus, men

12 / Danske Busvognmænd

med svendebrevet får de også selvtilliden til at gøre det,” forklarer Claus. ”Det er min fornemmelse, at chaufførerne ikke altid er klar over, hvor mange egenskaber, der gemmer sig bag vesten. Det er de egenskaber, sådan et kursus her bringer frem.”

Udbytte af de stille måneder Kurset fungerer som en god anledning til at få noget ud af chaufførerne i de stille måneder. På den måde fastholder man dem i virksomheden og får opgraderet sin arbejdskraft. Og det er muligt at få dækket en stor del af udgifterne gennem tilskud (se boksen ’Finansiering’). Derudover kan flere vognmænd, der har sendt deres chauffører på kurserne, mærke et øget engagement i hverdagen. ”Jeg kan godt mærke, at chaufførerne udfylder papirerne til international kørsel lidt mere omhyggeligt, når de gennem sådan et kursus har erfaret, hvor besværligt alt det administrative er for vognmanden,” fortæller vognmand Ole Jepsen fra Engesvang Turistfart. Ole, der gennem årene har haft ni chauffører med på kurset, regner også med, at det får en vis værdi for salget, når man kan reklamere med, at man kører med faglærte chauffører. Og netop den pointe er ifølge Michael Ødorf, underviser på kurset på Leanmark Horsens, en af drivkræfterne i kurset: ”Rigtig mange af de chauffører, der kører busser, er fra den del af befolkningen, som aldrig fik en faglig uddannelse. Så selvfølgelig handler det om at give et løft rent fagligt og bringe noget stolthed til faget. Men samfundet har også en kæmpe interesse. De snakker jo hele tiden om uddannelse i fjernsynet. Vi ved, at udenlandske firmaer og arbejdskraft kommer op og tager arbejde i transportbranchen. Min tanke er, at danske busvirksomheder skal kunne tilbyde kørsel med chauffører, der er så veluddannede, at vi kan konkurrere på kvalitet i stedet for pris. Ellers taber vi for alvor konkurrenceevne,” afslutter Michael Ødorf.

Kurset på Learnmark Horsens Kurset for internationale turistbuschauffører er reelt en treårig uddannelse, hvor man skifter mellem praktik og uddannelse. Forløbet på det beskrevne kursus er anderledes. Her har man lavet en uddannelsesaftale. Det betyder, at chaufførerne gennem et tre måneders intensiv kursus består teoretiske og praktiske dele af skoleuddannelsen – herunder svendeprøven. Herefter følger et praktikforløb i virksomheden, hvor arbejdsgiver har forpligtet sig til at give chaufføren opgaver, der knytter sig til faget. Først når praktikken er overstået, får chaufføren sitsvendebrev.

Finansiering Du kan læse mere om merituddannelserne på www.tur.dk. Learnmark Horsens udbyder hold med specialet International Turistbuschauffør hvert efterår – næste gang 2013 – og underviser Michael Ødorf besvarer gerne spørgsmål om uddannelsen, meritafklaring mm. (Tlf. 42 12 74 21). Organisationerne (DI, DTL, 3F) og dit Jobcenter kan besvare spørgsmål om økonomi under uddannelse, herunder spørgsmål om tilskud fra kompetencefonde.


Kort Nyt

Ko rt

NYT Københavns Lufthavn Københavns Lufthavn meldte i midten af januar ud, at lufthavnen fra 1. februar vil indføre en afgift for busser, der benytter terminal 2 og 3. Dette blev ikke vel modtaget blandt brugerne, og Danske Busvognmænd fik sammen med Danmarks Rejsebureau Forening og Cruise Copenhagen Network arrangeret et møde med repræsentanter fra Københavns Lufthavn den 28. januar. Mødet resulterede i, at lufthavnen ikke sætter P-afgiften i værk fra 1. februar. Umiddelbart har lufthavnen dog ikke helt opgivet at indføre en eller anden brugerafgift på et senere tidspunkt. Det blev aftalt med lufthavnen, at der nu skulle gennemføres en række dialogmøder, hvor problemet (pladsforhold) og løsningsmodeller nærmere skal drøftes med bl.a. Danske Busvognmænd.

Generalforsamling i TA Til alle medlemmer i TA Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening, TA onsdag den 17. april 2013 kl. 10.30. Generalforsamlingen afholdes på: Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg. Den foreløbige dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om TA’s virke i det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Carsten Andersen, Jens Koll og Carsten Papuga er på valg og modtager genvalg) 6. Valg af formand (Carsten Andersen er på valg i år og modtager genvalg) 7. Valg af revisorer og revisorsuppleant 8. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen skal være TA’s sekretariat i hænde senest 7. april 2013. En ændret dagsorden vil herefter blive udsendt til samtlige medlemmer. Forekommer der ikke yderligere forslag til dagsordenen, betragtes den foreløbige dagsorden som endelig. Ved afstemning på generalforsamlingen har hvert medlem stemmer i forhold til den samlede lønsum i 2012, dog altid mindst 1 stemme. Vi gør medlemmerne opmærksom på, at såfremt man ønsker at kandidere til valg til bestyrelsen, skal dette være meddelt skriftligt til Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening, Børsen, 1217 København K, senest den 10. april 2013. Alle medlemmer i TA vil modtage en særskilt skriftlig indkaldelse til den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægterne. TA er vært ved en frokost kl. 12.00, der afholdes samme sted som generalforsamlingen. Carsten Andersen, formand

Trængselskommissionens idekatalog Trængselskommissionen har offentliggjort et katalog med idéer til at løse trængslen. Idekataloget spænder over mange gode idéer inden for infrastruktur, kollektiv trafik, vejtrafik, finansiering og adfærd. Nogle idéer kan sættes i værk på kort sigt og andre idéer kræver planlægning, forberedelse og finansiering i et sådant omfang, at de først kan få virkning om mange år. ”Danske Busvognmænd har deltaget i den del af arbejdet, der vedrører den kollektive trafik. Selvfølgelig er vores rolle at fremhæve de idéer og det potentiale, bustrafikken har for at forbedre den kollektive trafik og mindske trængslen. Den

næste fase går ud på at vælge og prioritere mellem de mange forskellige idéer, binde dem sammen i en sammenhængende plan, der gør en reel forskel for at mindske trængslen og ikke mindst finde en finansiering til det hele,” fortæller chefkonsulent Lasse Repsholt. ”Vi har noteret os, at Transportministeren gerne ser en samlet strategi, men også at der er initiativer, man allerede kan gå i gang med på kort sigt. Denne opfattelse deler vi, og vi mener, at bustrafikken er noget af et trumfkort at have på hånden, når man vil opnå forbedringer på kort sigt uden de helt store anlægsinvesteringer. I den kategori regner vi blandt andet forslagene om

opgradering af A- og S-busnettet, realtidsinformation, check-in og ud ved stoppesteder samt bedre busfremkommelighed.” Læs mere om idékataloget på www.trm.dk

Danske Busvognmænd

/ 13


Rekruttering

Hvordan finder man den rigtige medarbejder? Af: Redaktionen/ Foto: Ofir

Den gode chauffør kan meget mere end at dreje på rattet. Det handler om at få hver enkelt passager til at føle sig trygt og sikkert transporteret fra A til B. Danske Busvognmænd sætter fokus på, hvordan vi tiltrækker de rette medarbejdere til den opgave. Det gælder om at søge bredt og samtidig få vist ansigt over for potentielle kunder.

D

anske Busvognmænd stiller skarpt på jobsituationen for buschauffører og busvognmænd rundt omkring i landet. Det gælder om at tiltrække de rette medarbejdere, så vi får den bedste sammensætning af medarbejdere – og de bedste muligheder for at netværke og videreformidle de ledige stillinger i landets små og store busvirksomheder. Derfor har Danske Busvognmænd indgået et samarbejde med jobportalen Ofir.dk, som har givet os gode rabatmuligheder. Der er 10% rabat på alle jobopslag, der indrykkes på nettet via Danske Busvognmænds hjemmeside. Og tilsvarende rabat, hvis man vil have annoncen ud helt lokalt i Søndagsavisen, der er gratis og kendt for at være Danmarks mest læste avis. Chefkonsulent Lasse Repsholt fra Danske Busvognmænd opfordrer til at benytte muligheden: ”Det er ment som en lettere og billigere måde at ansætte folk på og finde de rigtige medarbejdere. En rigtig god mulighed for at gøre ansættelsesprocessen lettere. Så prøv at

gå ind på Danske Busvognmænds hjemmeside og se under Medlemsfordele, næste gang du står og skal ansætte en ny chauffør eller andre medarbejdere. Så kan du finde din nye medarbejder ved hjælp af Ofir.”

Jobannoncen viser firmaets ansigt – også til kunderne En anden fordel ved at bruge Ofirs løsning er, at man ved at indrykke et stillingsopslag på nettet har mulighed for at komme ud og vise ansigt og profilere firmaet i forbindelse med jobopslaget. Og her er Ofirs jobunivers et skridt foran i den forstand, at de tilbyder eksponering af jobannoncen på andre hjemmesider. Annoncen opslås ikke kun på Ofir.dk og på Danske Busvognmænds hjemmeside; der er også mulighed for at få den ud på andre medier som for eksempel Transport Tidende på internettet – eller lokalt i Søndagsavisen. Et jobopslag kan derfor være en oplagt mulighed for at vise ansigt i forhold til kunder og udbrede det generelle kendskab til virksomheden. ”På den måde kan vi måske se anderledes på, hvordan vi griber det an, når vi skal finde

nye medarbejdere. Vi kender nok alle til det med at søge i det nærmeste netværk, spørge naboen eller sine nuværende medarbejdere, om de kender nogen, der kunne tænke sig at køre turistbus. Men hvorfor ikke gå ud og søge mere bredt og sørge for et større ansøgerfelt? Måske finde nogen, der interesserer sig for bustransport, turisme og service og sætter sig ind i, hvad det er for en virksomhed; hvad det er for en kultur og profil. Det vil vi godt bidrage til med samarbejdet med Ofir,” afslutter Lasse Repsholt.

Ofir

Ofir.dk er en af Danmarks førende jobportaler til private virksomheder og den offentlige sektor. Ofir.dk har over 220.000 unikke besøgende og over 900.000 besøg hver måned. Ofir er en del af den børsnoterede North Media-koncern, der blandt andet også omfatter Søndagsavisen og FK Distribution.

DB’s og Ofirs samarbejde

På www.db-dk.dk får medlemmer af Danske Busvognmænd adgang til at indrykke jobannoncer hos Ofir, og herunder få adgang til Ofirs brede udvalg af annoncer og medier. Som medlem får du 10 pct. rabat på Ofirs produkter og din jobannonce bliver vist på DB’s hjemmeside.

14 / Danske Busvognmænd


Kort Nyt

Ko rt

NYT Nyt værktøj til bedre udbud KL har udgivet et nyt værktøj, der skal gøre kommunerne bedre til at udbyde deres kørselsordninger. ”Kommunal befordring – Effektiviseringskatalog” hedder publikationen, der rummer en række anbefalinger til kommunerne om, hvordan de kan opnå besparelser på deres kørselsordninger. Kataloget omfatter værktøjer inden for selve forløbet, serviceniveau og visitation, planlægning, konkurrenceudsættelse, styring og organisering. ”Det er et godt katalog for kommunerne at blive kloge af, og jeg tror, at det vil være interessant læsning for alle kommuner uanset, hvordan de har organiseret deres kørselsordninger i dag. Set fra leverandørernes synsvinkel kan vi kun glæde os over, at kørselsordningerne er kommet højt på dagsordenen hos KL og kommunerne,” udtaler Lasse Repsholt, chefkonsulent i Danske Busvognmænd. Du kan læse effektiviseringskataloget på KL’s hjemmeside www.kl.dk

Slet ikke mail om fondstilskud Der er mange penge at hente i den mail om efteruddannelsestilskud i din indbakke, som du måske har slettet. ”Du kan få tilskud fra kompetenceudviklingsfonden”. Sådan står der i emnefeltet på mailen, som medlemmer af Danske Busvognmænd er begyndt at få fra PensionDanmark, når de har haft medarbejdere på AMU-kursus. Selvom jeres virksomhed sikkert ofte modtager spammails, hvor I bliver lovet guld og grønne skove, så gør I klogt i ikke at slette netop denne mail. For den kan bogstaveligt talt være penge værd. Med få museklik giver mailen jer nemlig mulighed for at få tilskud til medarbejdernes efteruddannelse. Danske Busvognmænds medlemsvirksomheder indbetaler ifølge overenskomsten til Handels-, Transport- og Servicesektorens (HTS) Kompetenceudviklingsfond. Tidligere skulle virksomhederne selv huske at søge fondstilskuddet på uddannelsesfonde.dk, når de havde haft en medarbejder på efteruddannelse. Det skal de ikke mere. PensionDanmark henter automatisk de oplysninger, som virksomhederne har indtastet på efteruddannelse.dk. Herefter sender PensionDanmark oplysningerne i en mail til virksomhederne med besked om, at der også kan være tilskud at hente i fonden, hvis overenskomstens bestemmelser om tilskud er overholdt. Virksomhederne skal så blot kontrollere og godkende oplysningerne for at få udbetalt tilskuddet til deres NemKonto.

Papuga Bus og Københavns Bustrafik køber Dania Turist Dania Turist har pr. 1. marts 2013 solgt sine aktiviteter til Papuga Bus A/S og Københavns Bustrafik ApS. ”Da Papuga Bus og Københavns Bustrafik viste interesse, tænkte jeg, at det var en god anledning til at give stafetten videre til yngre kræfter. Papuga Bus og Københavns Bustrafik er begge veldrevne virksomheder med en god kultur, og jeg er glad for at sende Dania Turist`s kunder videre på den baggrund,” fortæller Henning Hede i en meddelelse. ”Med opkøbet af Dania Turist overtager vi en meget veldrevet og traditionsrig virksomhed, hvor høj standard og gode koncepter omkring moderne buskørsel er nøgleordene,” udtaler Peter Papuga. ”Vi glæder os til at videreføre den samme gode service, som Dania Turist`s kunder har været vant til igennem flere årtier.” Busser – med logo og farver – og personale videreføres i det nye selskab, og 1. april 2013 samles alle aktiviteterne i et nyt domicil i Københavns Sydhavn.

To store anlægsprojekter betyder mange vejarbejder på vejen mod København Banedanmark er gået i gang med at anlægge en ny jernbane mellem København og Ringsted over Køge, og Vejdirektoratet udbygger Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd. Det betyder masser af vejarbejder på hovedindfaldsvejene til København de kommende år og trafikale gener for naboer, virksomheder og trafikanter. Vejarbejderne på begge projekter indledes i løbet af foråret. Som udgangspunkt vil der på motorvejene i myldretiden være samme antal kørespor som normalt. Der vil dog forekomme kortere perioder, hvor bilisterne må forvente færre spor, men det bliver ikke i myldretidstrafikken. Til gengæld bliver sporene

gjort smallere. Samtidig vil der være en nedsat lokal hastighedsgrænse. Derfor anbefaler Vejdirektoratet alle busvognmænd at beregne længere rejsetid. I påskeugen forventer Vejdirektoratet at gå i gang med udbygningsarbejdet på Køge Bugt Motorvejen. Vejen skal udbygges fra seks til otte spor, og arbejdet varer frem til 2016, hvor de nye spor kan tages i brug. Der kører dagligt op mod 100.000 biler i døgnet på Køge Bugt Motorvejen. Derfor har Vejdirektoratet taget initiativ til et system af intelligente trafiktavler, som stilles op på strækningen. Tavlerne vil fra foråret informere bili-

sterne om uheld, kø og rejsetid, og som noget nyt vil det være muligt for Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter aktivt at ændre på den tilladte hastighed for at skabe et bedre flow i trafikken. Du kan læse mere om de trafikale gener som følge af anlægsprojekterne inde på Danske Busvognmænds hjemmeside www.db-dk.dk


skat

rækker en hånd ud til busbranchen Af: SKAT/ Foto: SKAT

SKAT har i 2012 haft busbranchen under lup og gennemført et pilotprojekt med fokus på delvist fradrag i busvirksomheder.

E

rfaringsmæssigt kan der være momsog regnskabsmæssige udfordringer i brancher med både momspligtig og momsfri omsætning. Derfor kom netop dette område i SKATs søgelys. Langt de fleste busvognmænd driver virksomhed med både turistkørsel og rutekørsel. Dette giver regnskabsmæssige udfordringer, da både indtægter og udgifter skal opdeles i de to aktiviteter. ”Nu er det ikke første gang, at SKAT retter fokus mod persontransportbranchen. I 2009 udsendte SKAT en folder, der beskrev de moms- og lønsumsafgiftsmæssige forhold i branchen, og SKAT besøgte derefter et antal

16 / Danske Busvognmænd

virksomheder. Det viste sig, at kun få havde læst folderen – eller afleveret den til deres revisor. Ingen af de virksomheder, vi har besøgt i 2012, kunne huske at have set folderen,” fortæller Arne P. Jensen, som er tovholder for busprojektet i SKAT. For SKAT er det altså en udfordring at nå ud i branchen og beskrive de specielle regler, der gælder. ”For os er det ikke bare et spørgsmål om at få penge i kassen. Nogle af de virksomheder, vi har besøgt, har fået penge retur. En væsentlig faktor for os er, at ingen gennem ”overfortolkning” af reglerne opnår en konkurrencemæssig fordel,” siger Arne P. Jensen og fortsætter:

”Vi har gennem hele dette forløb haft et rigtig godt samarbejde med Danske Busvognmænd. Et samarbejde, der startede i foråret 2010, hvor fokus blev rettet mod udenlandske busvognmænd, der ”glemte” at afregne busmoms for kørsel i Danmark.”

Hvor finder SKAT fejl? SKAT har i 2012 besøgt 20 virksomheder. Gennemgangen af regnskaber hos to af virksomhederne blev afsluttet uden ændringer overhovedet. Resten havde problemer af varierende omfang. ”Jeg vil gerne slå fast, at vi alle steder er blevet taget godt imod, og at vi ingen


skat

steder har konstateret grove eller forsætlige unddragelser. Tværtimod har vi indtrykket af, at fejlene simpelthen skyldes uvidenhed eller manglende kendskab til bestemmelserne, og så er der generelt lagt meget i hænderne på revisoren, som jo bliver dyrere, desto mere han skal gå i dybden,” siger Arne P. Jensen og fortæller desuden, at der er fælles træk i de fejl, som SKAT har konstateret. De er koncentreret omkring: • moms i forbindelse med cross border leasing (omvendt betalingspligt) • udfyldelse af momsangivelsen • delvis momsfradrag • beregning af lønsumsafgift

Historisk tilbageblik Historisk set var al persontransport fra momsens start tilbage i 1967 helt momsfri. Det var først i forbindelse med en momsændring 1. oktober 1982, at anden erhvervsmæssig passagerkørsel med bus end rutekørsel blev momspligtig. ”Vendingen bruges også i den nugældende momslov og betyder lettere omskrevet, at turistkørsel med bus er momspligtig i Danmark. Også selvom bussen er indregistreret i udlandet,” fortæller Arne P. Jensen.

”Jeg vil gerne slå fast, at vi alle steder er blevet taget godt imod, og at vi ingen steder har konstateret grove eller forsætlige unddragelser.” Arne P. Jensen, SKAT.

Med virkning fra 1. januar 1988 blev al persontransport, både den momspligtige og den momsfrie, omfattet af Lov om arbejdsmarkedsbidrag. Da denne lov blev ophævet, blev Lov om afgift af lønsum mv. (lønsumsafgiftsloven), udvidet med virkning fra 1. januar 1992. Der skete samtidig en ændring, der betød, at pligten til at betale lønsumsafgift nu kun omfatter virksomhed, der er fritaget for moms. For busvirksomheder drejer det sig om rutekørslen,” lyder det fra skattemedarbejderen.

Foreningen vil gøre en indsats Direktør i Danske Busvognmænd, Steen Bundgaard, har forklaret, at de i foreningen ved, at der er store regnskabsmæssige udfordringer på grund af sammenblandingen af momspligtige og momsfrie aktiviteter. I forbindelse med den seneste skattereform har foreningen foreslået Skatteministeren at fjerne momsfritagelsen på persontransporten for at komme problemstillingen til livs. ”Steen Bundgaard har opfordret SKAT til at fortælle om vores arbejde i jeres medlemsblad. Her vil vi beskrive de områder, hvor det halter mest, og det vil jeg gøre i løbet af foråret,” slutter Arne P. Jensen.

Danske Busvognmænd

/ 17


SKAT

Hjælp fra SKAT:

Moms i forbindelse med cross border-leasing Af: SKAT/ Foto: Colourbox

Det første område, vi vil gennemgå, er moms i forbindelse med cross border-leasing (omvendt betalingspligt) – og hvordan du i den forbindelse skal udfylde momsangivelsen.

F

ør 1. januar 2010 kunne man lease eksempelvis busser i Tyskland med den tyske moms på 19% samtidig med, at det var muligt i Tyskland at søge den betalte moms hjem. Dette var stik mod intentionerne i momssystemet. Da reglerne for det moms-mæssige beskatningssted for ydelser blev ændret i hele EU, blev det i stedet den danske busvirksomhed, der skulle indbetale momsen.

Sådan gør du Afregning af momsbeløbet sker ved, at du i momsangivelsens ”Rubrik A ydelser” skriver værdien af den ydelse, som er købt i et andet EU-land (Se boks 1 på s. 19.).

18 / Danske Busvognmænd

Du skriver momsbeløbet heraf (25%) i rubrikken ”Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt”(se boks 2). Er ydelsen købt i et land uden for EU, er det kun rubrikken ”Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt”, du skal udfylde. Herefter skal du tage stilling til eventuel fradragsret for den moms, der nu er betalt. Fradragsretten afhænger af brugen af det pågældende leasede køretøj. Den vender vi tilbage til i næste udgave af Busmagasinet. (se boks 3)

De seks rubrikker A-C nederst på momsangivelsen bruger SKAT både kontrolmæssigt og i visse situationer til afstemning af de

oplysninger, der indberettes til EU-systemet. Endelig bruger Danmarks Statistik også oplysningerne i forbindelse med opgørelse af udenrigshandelsstatistikken. Det er derfor blevet et lovkrav, at oplysningerne skal afgives. Når du har turistkørsel uden for Danmarks grænser, er det stadig momspligtigt. Momsen skal bare ikke betales i Danmark. Kørsel eller omsætning af denne type skal du anføre i rubrik C på momsangivelsen.(se boks 4)


Skat

1.  Her skal du selv beregne den danske moms af det beløb, der er angivet i rubrik A–ydelser.

2. Det momsbeløb, du har angivet ovenover, skal nu behandles som al anden moms, du har betalt. Dit eventuelle momsfradrag afhænger altså af, hvad du bruger den leasede bus til.

3. Har du leaset bus i udlandet, fx Tyskland, skal periodens leasingudgiften anføres her.

4. Når du kører turistkørsel i andre lande, er det stadig momspligtigt. Momsen skal bare ikke betales i Danmark. Denne type omsætning skal angives her i rubrik C.

Danske Busvognmænd

/ 19


Busser til alle formål VEGA GT – 519CDI Længde 7.507 mm. 16 pass., 3 punkt seler, armlæn, air condition, MB chf. sæde, aut. dør, Unvi interiør, lukkede hattehylder turist, radiator varme, Blaupunkt radio, DVD, I-pod forbindelse, 15” monitor, LED ledelys, stort bagagerum.

VEGA Længde 7.507 mm. 22 personers skolebus. 3 punkt seler, chauffør ac, tonede ruder, aut. gear, UNVI interiør, radiator varme, oliefyr, aut. fordør.

COMPA T – Iveco 70 C 17 Længde 7.800 mm. 27 pass., Agile gearkasse, retarder, elektrisk dør, 3 punkt seler, radiator varme, oliefyr, air condition hattehylder turist, Radio med CD, mikrofon, stort bagagerum, DVD og 15” monitor, gulvtæppe.

Kontakt Bus Center Vest på tlf. +45 40 51 65 53 eller tlf. +45 75 51 72 00.

20 / Danske Busvognmænd

Bus Center Vest A/S • Kokmose 7 • 6000 Kolding • info@bus-center-vest.dk


SPANSK WEEKEND 13. – 14. APRIL 2013

Velkommen til forårsfornemmelser i weekenden d 13. og 14. april. Vi har friske Spanske produkter klar til fremvisning. Tag blot familien med, der er kulinariske oplevelser til alle.

SPANSK WEEKEND Lørdag: 10.00 – 16.00 Søndag: 11.00 – 16.00

Præsentation UNVI busser: VEGA skolebus, 22 pass. VEGA GT turistbus, 16 pass. COMPA T allround bus, 27 pass. Derudover fremvises: Volvo B9R-9500 Volvo B13R-9900 Volvo B13R-9700 Volvo B7R-8900 Volvo Hybrid SOR 9,5 BN Coman lavgulvsbus Mercedes Sprinter liftbus

Brugte busser Går tankerne i retning af en ny brugt bus, så kom forbi og få et bedre tilbud – nyere VOLVO busser sælges med GULD servicekontrakt. TYREFÆGTNING Har vi ikke, men kom og se hvor længe du kan holde dig på ryggen af ”rodeo tyren” den er klar til kamp.

Du finder os som vanligt: Bus Center Vest A/S Kokmose 7 6000 Kolding

Mere fleksibel - Bedre finish Højere kvalitet Kom og bliv overbevist!

Danske Busvognmænd

/ 21


ERFAgruppe

DB stifter IT-erfagruppe Af: Redaktionen/ Foto: Colourbox

Danske Busvognmænd har stiftet en IT-ERFAgruppe, hvor samarbejde, videndeling og fælles udvikling skal styrke IT-værktøjerne i busbranchen. Både vognmænd og deres kunder kræver stadig bedre værktøjer til at sikre effektiviteten og forsyningssikkerheden i busbranchen.

Hvem deltager i ERFA-gruppen? Foreløbig deltager følgende IT-virksomheder i DB’s IT-erfagruppe: • Frogne • Klartext Bussbokning • Partex Data • Protracking • Solid Software • Techhouse • Trapeze Alle virksomhederne er kendte aktører af forskellig størrelse inden for busbranchen. De har forskellige målgrupper inden for turistbuskørsel, handicap- og specialkørsel samt rutekørsel. Fælles for dem alle er dog, at de gennem årene har udviklet deres produkter i samarbejde med deres kunder i transportbranchen. Lasse Repsholt, Danske Busvognmænd forklarer: ”I erfa-gruppen bygger vi videre på traditionen for et udviklingsarbejde i tæt parløb mellem transportbranchen og IT-leverandørerne.”

22 / Danske Busvognmænd

IT – en fast bestanddel i busvirksomheden… Som i alle andre brancher er IT en fast bestanddel af dagligdagen blandt Danske Busvognmænds medlemsvirksomheder. Internetadgang, ekstern kommunikation, egen hjemmeside med mulighed for at afgive bestillinger, indberetninger og ansøgninger til SKAT, Trafikstyrelsen og andre offentlige myndigheder, bankforbindelse, regnskab og løn. Det er en selvfølge – og har været det igennem mange år – at disse opgaver løses ved hjælp af IT.

…og mange er gået et skridt videre Næste skridt er at benytte IT- og Kommunikationsteknologi til at styre selve driften i den moderne busvirksomhed: Planlægning af kørsel, planlægning af chaufførernes arbejdsdag, overvågning og disponering af busser, overvågning af brændstofforbrug, sikkerhed, optimering og effektivisering af ruterne, bestillingskontor med digital og telefoniske modtagelse af ordrer, fakturering og feedback til kunderne. Det er på dette niveau, at Danske Busvognmænds ERFA-gruppe arbejder med informations- og kommunikationsteknologien.

Kunderne stiller større krav Der er i øjeblikket blandt kommunerne et markant fokus på, hvordan de specielle kørselsordninger kan varetages til lavere omkostninger. Her er der mange håndtag at skrue på og heraf mange, der vedrører kørselsleverandøren. Et godt sted at starte er med selve administrationen

af brugerne samt bestillingerne af turene. ITsystemer til at håndtere oprettelsen af nye brugere af kørselsordninger samt bestilling af de enkelte ture kan spare kommunerne for en del timers administrativt arbejde. Dernæst kommer kørselsplanlægning og ruteoptimering, hvor en bedre planlægning på tværs af kommunens forskellige kørselsordninger kan give konkrete besparelser på kørselsbudgettet. Kommunerne har også i større grad behov for at kunne justere på ventetiderne, køretiderne og det generelle serviceniveau for deres borgere, således at man ad den vej kan finde besparelser. Endelig stiller kommunerne generelt krav om en detaljeret fakturering, hvor kørselsomkostningerne præcist kan henføres til de enkelte institutioner eller de enkelte brugere. Også inden for turistbuskørslen mødes branchen af krav og ønsker. F.eks. kan GPSovervågning af turistbusserne hjælpe med at forbedre sikkerheden, tage højde for eventuelle skred i tidsplanen undervejs i transporten eller dokumentere miljøbelastningen ved en konkret transport. ”Vi arbejder også på at genoplive Buspool-idéen, hvor virksomhederne for at hjælpe hinanden med ledig kapacitet træder til, hvis der er pludseligt opståede driftsproblemer et eller andet sted her i landet eller i udlandet,” forklarer Lasse Repsholt. ”Sådan et koncept vil underbygge opfattelsen blandt busbranchens nuværende kunder af bussen som et pålideligt og sikkert transportmiddel til både små og store opgaver,” afslutter Lasse Repsholt.


ERFAgruppe

Hvad skal ERFA-gruppen arbejde med? På erfa-gruppens stiftende møde i begyndelsen af februar blev følgende projekter sat i søen:

Der skal være økonomi i IT-investeringerne

”Det betyder, at vi i ERFA-gruppen for det første vil koncentrere os om at igangsætte de ITprojekter, der skaber størst værdi for den mindste investering – de lavt hængende frugter. Mange har allerede investeret i et IT-system og noget hardware til kommunikation med chaufførerne ude i busserne. Derfor vil vi for det andet sikre, at de eksisterende investeringer forrentes bedst muligt, og at busvirksomhederne får de bedste forudsætninger for at tage beslutninger om investering i langtidsholdbare løsninger fremadrettet,” forsikrer Lasse Repsholt.

Udfordringen bliver ifølge Lasse Repsholt at sikre balancen mellem IT-investeringer og virksomhedernes samlede økonomi: ”Når man beslutter at investere i IT, skal det være ud fra en betragtning om, at inden for en nærmere bestemt tidshorisont har investeringen tjent sig ind igen – som enhver anden investeringsbeslutning. Det kan være i form af besparelser i virksomheden eller i form af forøgede pengestrømme, fordi virksomheden nu leverer en ydelse af større værdi for kunden,” forklarer Lasse Repsholt.

Figur 1: IT i handels og transportvirksomheder 120 100 2009

80

2009

60

2009

40 20

nro

n-

re rd to

ge ta

fg

od m Ha r

ra Ha

lin

e lin

e

ro rd to

ive

giv af til

IT

re

e els

lse ge ta od

m til

or af

or af

in d rb tfo ne

er IT

il in t

dr

e dr

e els

re te

e M ob

er nd ve An

Fa

st

br

ed

pc

’er

nd

e/c

sfo

rb

in d

es em m hj

en Eg

om pu

els

e id

ng ga ad et rn te In

e

0

• E  tablering af en fælles anbefaling for de krav til afregning, kommunerne stiller ved kommunale udbud og kørselskontrakter. • Etablering af en fælles standard for turbestillinger og udvekslinger af ture. Eventuelt i form af et samarbejde inden for den allerede eksisterende SUTI-standard. • Undersøgelse af mulighederne for bedre at udnytte ledige turistbusser og mindske tomkørslen ved turistbuskørsel og herunder et samarbejde om nødhjælp ved driftsproblemer med busserne. Her er tanken, at udviklingen inden for IT, GPS-overvågning og kørselsplanlægning indenfor turistbuskørsel kan gøre det nemt og effektivt for busvirksomheder at deltage i et samarbejde med deres kollegaer. • Sikring af en åben og ærlig debat af, hvordan administration, turbestilling, kørselsplanlægning og disponering kan foregå bedst og billigst. Hvordan forenes kravene om høj kvalitet, besparelser og en sund økonomi for både kommuner og leverandører? Hvordan skal arbejdsdelingen mellem kommuner, trafikselskaber og transportbranchen være? Derudover er der lagt op til, at gruppen fremadrettet kan arbejde med IT-understøttelse af arbejdet med blandt andet trafiksikkerhed, miljø, chaufførplanlægning og lønberegning.

Kilde www.dst.dk. Bemærk at figuren vedrører en undersøgelse blandt alle handels- og transportvirksomheder. De basale IT-værktøjer er på plads i alle virksomheder. IT-systemer til håndteringen af ordrer samt driften er dog mindre udbredt.

Danske Busvognmænd

/ 23


Nicheture

VIP-bussen giver et ekstra pift Af: Mikael Hansen, freelancejournalist, IMAGITA Kommunikation/ Foto: Edelskov, Todbjerg, Holger Danske, Lyngby.

VIP-bussen var oprindeligt et meget eksklusivt tilbud til de få. I dag bruges VIP-busser til mange formål og mange slags kunder, men signalerer stadig busbranchens allerbedste kvalitetsniveau.

D

en første VIP-bus blev lanceret midt i 1980’erne af Todbjerg Busser, og det er også dem, der får æren af at have opfundet navnet inspireret af den engelske forkortelse V.I.P. – Very Important Person. VIP-bussen er en luksusturistbus med lædersofaer i stedet for sæder, konferenceborde og avanceret elektronisk udstyr, så bussen kan

I vores sidste artikel i serien om særlige nicher er vi nået til et succesfuldt koncept, der opstod tilbage i 80’erne: VIP-bussen.

24 / Danske Busvognmænd

bruges som møde- eller konferencelokale på turen. Forplejning og service er der også gjort noget ekstra ud af. ”Vores første VIP-bus var virkelig noget helt særligt, og vi holder stadig fast i det eksklusive præg i vore VIP-busser,” fortæller Marion Holmager, medejer af Todbjerg Busser. ”I dag kalder man det en VIP-bus, bare der

er borde i bussen, og det holder altså ikke efter min mening.”

En bred vifte af kunder Mange kolleger blev i de følgende år inspireret og købte også VIP-busser. Men hvordan fungerer VIP-bussen efter 25 år?


Nicheture

”Ekstra god service, en god kørestil, og en høj grad af diskretion er det vi forventer af vore VIP-chauffører.”

På spørgsmålet: Hvem bestiller en VIP-bus? svarer alle adspurgte busvognmænd, at det er en meget bred gruppe af kunder. Kunderne er fortsat virksomheder, offentlige myndigheder, politikere i valgkamp, sportsklubber men også private kunder f.eks. til en polterabend. ”Den oprindelige VIP-bus er i princippet en limousine med plads til mange passagerer,” fastslår Carsten Baggers, direktør i Edelskov Bus. ”Men i dag findes der også VIP-busser, som ikke er helt så eksklusive. Du kan kalde det en turistbus af kvalitet plus – en bus der sprænger stjernemærkningen.” Lyngby Turistfart er ét af de busselskaber, som reklamerer med VIP-busser på deres hjemmeside, men direktør Carsten Andersen forklarer, at disse busser skal opfattes som ”kvalitet plus”: ”Nogle af VIP-bussens kvaliteter er efterhånden blevet standard i alle turistbusser, f.eks. indretning med borde, trådløst internet og individuel underholdning. Vores VIP-busser har stadig ekstra kvaliteter i forhold til de øvrige busser, men forskellen er ikke så stor, som den var engang. VIP-busserne bruges derfor også af en langt bredere kreds af kunder,” fortæller han. Holger Danske Bustrafik råder over to VIPbusser og en konferencebus. Heraf er der en lille VIP-bus med 18 passagerpladser. De bliver f.eks. brugt som mobilt mødelokale af bl.a. offentlige myndigheder til særlige opgaver ude i landet. Elitesportsklubber er også blandt kunderne til Holger Danske Bustrafiks VIP-busser, mens andre klubber foretrækker almindelige turistbusser. Firmaer og offentlige myndigheder er fortsat VIP-bussernes vigtigste kundegruppe. Det attraktive er, at der kan holdes møder og arbejdes effektivt omkring VIP-bussens borde, typisk på udturen, mens bordene på hjemturen lige så meget bruges til kortspil.

Carsten Baggers, Edelskov Bus, fortæller, at den intensive brug af VIP-bussens faciliteter er øget i de senere år. For ti år siden blev VIP-bussen mest opfattet og oplevet som en luksusoplevelse, mens stemningen i de senere år er skiftet i retning af effektiv brug af tiden. ”Tidligere spillede VIP-bussens mange ekstra muligheder en stor rolle i salgsprocessen, men i praksis blev mulighederne for f.eks. visning af powerpointpræsentationer brugt ret sjældent. Men i dag ser erhvervskunderne meget mere på penge og effektivitet, så nu bliver der arbejdet langt mere ved bordene,” konstaterer Carsten Baggers. Senest har en VIP-bus fra Edelskov Bus været brugt af et kosmetologfirma til gratis manicure og pedicure for deltagerne ved modemessen i Bella Center i København.

Chaufførservice i topklasse Til et eksklusivt produkt hører også eksklusiv service, så det er udvalgte chauffører med stor erfaring og med den rette serviceholdning, der kører VIP-busser. ”Ekstra god service, en god kørestil, og en høj grad af diskretion er det vi forventer af vore VIP-chauffører,” siger Marion Holmager, Todbjerg Busser. ”Vi råder heldigvis over adskillige chauffører, der kan leve op til de krav. Det ligger tæt på vores almindelig krav til en turistbuschauffør, men vi vil gerne give VIP-kunderne det bedste – også på servicen.” Hos Todbjerg Busser forsøger Marion Holmager at fastholde VIP-bussens eksklusive kvaliteter, men hun mener, at begrebet er blevet udvandet i de senere år.

Carsten Baggers påpeger, at det ikke er gjort med at anskaffe sig en flot bus med lædersæder og powerpointprojektor. ”Det skal passe til dit forretningskoncept og til de kundegrupper, du henvender dig til. Du skal råde over en chaufførgruppe, som virkelig kan yde en ekstra god service. Alt kan ikke aftales på forhånd, så det ’ekstra’ er ofte det, der improviseres på stedet. Det er vel kundernes reelle forestillinger om den eksklusive kvalitet i dag – at få noget, de ikke havde tænkt på i forvejen. Det er også det, vore chauffører typisk får ros for, og vi får ofte ros af kunderne.” Rosen til chaufførerne er noget alle de adspurgte busselskaber kender godt. ”Det er ikke nødvendigvis de bløde lædersæder, men snarere chaufførens ekstra service, der får kunderne til at sende rosende ord efter turen,” konstaterer Marion Holmager. VIP-bussen har bevist sig at være et levedygtigt koncept, selv om det er blevet mere bredt og almindeligt. Men efter 25 år er VIP-bussen stadig et symbol på den ypperste kvalitet, busbranchen kan byde på.

”VIP-bussen giver mulighed for effektiv brug af tiden.” Danske Busvognmænd

/ 25


Solaris

På årets varmeste dag i Polen var der lejlighed til at prøvekøre både InterUrbino (bagerst) og Urbino electric (forrest). Den eldrevne Urbino klarede varmen bedst.

Solaris har netop sat en Urbino electric i felttest i samarbejde med Hamburg Lufthavn, hvor den transporterer flypassagerer.

Solaris går ind for 100% eldrift Af: Ivan Stjernqvist/ Foto: Ivan Stjernqvist

Selv om Solaris er en af de yngste busfabrikker i Europa, har den allerede stor erfaring med hybride drivliner og ren eldrift.

Urbino Hybrid Solaris Urbino, som er den polske fabriks kerneprodukt, er siden starten i 1996 blevet produceret i hele 10.000 eksemplarer i rigtig mange versioner. Blandt andet i forskellige øko-venlige udgaver med reduceret CO2-udslip. Solaris har således god erfaring med el-drevne trolleybusser, el-drevne sporvogne og med letbaner. Solaris var overraskende tidligt ude med en diesel-hybrid version af Urbino lavgulvsbussen (Solaris Urbino 12 Hybrid), som vi havde lejlighed til at prøvekøre allerede for tre år siden. Hybridudviklingen sker i tæt samarbejde med den store underleverandør Eaton. Solaris-Eaton hybridsystemet er et såkaldt parallelt hybridsystem, hvilket vil sige, at den elektriske fremdrift fungerer sideløbende med den normale dieselmotors fremdrift. Det er et system, som kræver relativt små indgreb i bussens konstruktion, og som dermed ikke forhøjer bussens pris voldsomt. På Solaris Urbino 12 Hybrid er den standardmonterede 9,2 liter DAF dieselmotor på 314 hk skiftet ud med en blot 6,7 liter

26 / Danske Busvognmænd

Cummins motor på 220 hk. Den reducerede fremdrift fra dieselmotoren bliver så understøttet af en 60 hk Eaton el-motor, som er indbygget mellem motor og gearkasse. Tilsammen råder Urbino 12 Hybrid altså over 280 hk til fremdrift, når begge motorer arbejder sammen. Altså omkring 100 hk mindre end dieselversionen. Det ultimative mål for hybriddrift er, at den elektriske udnyttelse af køretøjets bremsefase skal kunne omsættes til fremdrift i en sådan grad, at besparelserne på dieselbudgettet kan forrente den noget højere fremstillingspris. Den mulige dieselbesparelse anslår Solaris til at være op mod 30% under idéelle kørselsforhold. Om dette så kan forrente og afskrive merprisen, har vi endnu ikke set konkrete regneeksempler på. Men ellers kan det offentlige måske træde til med subsidier? Man må nemlig ikke glemme, at miljøgevinsten – altså den reducerede udledning af CO2, som også er i størrelsesordenen 30% – kommer hele samfundet til gode. Eaton hybridsystemet er allerede i drift i Nordamerika samt i flere Stillehavslande, og

det har tilbagelagt mere end 48 mio. kilometer sammenlagt. I Europa går det dog knap så hurtigt, og det er den udvikling, som Solaris gerne vil være med til at fremme. At Solaris og Eaton har fundet sammen i et samarbejde skyldes sikkert, at Solaris er kendt for at være en innovativ busfabrikant, som er villig til at omstille og tilpasse produktionsapparatet, og at virksomheden også er kendt for en stor produktion af trolleybusser og sporvogne. Allerede i 2006 kunne Solaris således levere de første hybridbusser til en kunde i Tyskland, og man har siden høstet værdifuld erfaring med hybriddrift.

Ren el-drift Markedet for diesel-hybrid busser er endnu ikke ret stort, men det er støt voksende, og teknikken udvikles konstant. Samtidig bliver de specielle, elektriske komponenter billigere at fremstille, og målet er selvfølgelig at nå det punkt, hvor diesel-hybriderne er fuldt bæredygtige i økonomisk henseende. Flere af udbyderne arbejder dog sideløbende med den mulighed, at dette punkt ikke nås, men bliver


Solaris

På Solaris Urbino 12 Hybrid er den standardmonterede 9,2 liter DAF dieselmotor på 314 hk skiftet ud med en blot 6,7 liter Cummins motor på 220 hk. Den reducerede fremdrift fra dieselmotoren bliver så understøttet af en 60 hk Eaton el-motor, som er indbygget mellem motor og gearkasse.

overhalet af et teknologispring på området ”ren el-drift”. Solaris er blandt disse ”hybrid-tvivlere” og arbejder derfor også på at udvikle en Solaris Urbino electric, som udelukkende drives frem af en elmotor, der får sin energi fra et antal Lithium-ion batterier. Den blev præsenteret i 2011, og Solaris samarbejder med den tyske underleverandør Vossloh Kiepe, som er specialist på dette område. Foruden den 120 kW store elmotor er det effektive klimaanlæg en anden stor strømbesparer på Urbino electric. Det er et helt nyt AC-anlæg med integreret varmepumpe, som sikrer et lavt energiforbrug. Jeg havde lejlighed til at prøvekøre den 8,9 meter Midibus i Polen på en af årets allervarmeste dage – og indeklimaet var overraskende behageligt. Et stort antal journalister kørte dagen lang på en lukket bane, og der var på intet tidspunkt optræk til strømmangel. Faktisk ret imponerende. Urbino electric bygges også i en 12 meter lavgulvsversion, ligesom der udvikles en 18 meter ledbusversion.

Solaris har sammen med den tyske underleverandør Vossloh Kiepe udviklet en hurtig ladestation.

Danske Busvognmænd

/ 27


Test Solaris InterUrbino er udviklet til en luksusrutebil ud fra en Urbino lavgulvsbus – det er Solaris sluppet godt fra!

Solaris InterUrbino X-Bus Af: Ivan Stjernqvist/ Foto: Ivan Stjernqvist

X-Busserne i Jylland er blevet en succes. Det skal komme passagererne til gode, mener flere operatører og indsætter stadig mere komfortable X-Busser. Vi har prøvekørt en Solaris InterUrbino X-Bus. Intercity kørsel Den polske busfabrik Solaris har gjort sig positivt bemærket på markedet for lavgulvsbusser, og efter at fabrikken i Poznan etablerede et samarbejde med den danske busspecialist Vagn Erik Hvid, er det også gået støt fremad i Danmark. Omdrejningspunktet i Solaris’ busprogram er lavgulvs-bybussen Urbino, som bygges i forskellige versioner med lavgulv eller med laventré. Især den sidstnævnte passer godt til mange trafikselskabers behov i Danmark. Solaris har også tidligere haft en turistbus på programmet, Solaris Vacansa, men den opnåede aldrig at blive en succes, og produktionen er nu, så vidt vides, indstillet. Erfaringen med turistbusser er dog ikke noget, som lige forsvinder, og den har Solaris nu udnyttet ved at udvikle en intercity udgave af Urbino’en. Den er selvfølgelig kommet til at hedde Solaris InterUrbino, og den bygges foreløbig kun som to-akslede 12 eller 12,8 meter busser og med en gulvhøjde på 860 mm, som er den klassiske ”Überland” gulvhøjde til det tyske marked. Ud fra disse to grundmodeller kan Solaris så tilbyde

Forskellige klapper i fronten giver hurtig adgang til bugserkrog eller til pæreskift.

28 / Danske Busvognmænd

et meget stort antal variationer af komponenter, drivliner og udstyr således, at InterUrbino, groft sagt, kan tilbydes i alle afskygninger fra en simpel rutebil til en næsten fuldturist luksusbus. Det er næppe X-Bus markedet i Danmark, som Solaris har haft i tankerne, da man valgte at udvikle InterUrbino. Det har nærmere været det store tyske marked for de såkaldte ”Überlandbusser”, som tyskerne bruger i stor stil. Her kaldes busserne også for ”Doppelverdienere” eller ”Alleskönnere”, fordi der kan opfyldes flere transportønsker med den samme bus.

InterUrbino 12,8 Solaris har haft stor succes med Urbino som lavgulvsbus eller laventré bus, som efterhånden er udviklet til en robust og pålidelig bybus, og rigtig mange konstruktionsdetaljer og komponenter er direkte overført til InterUrbino. Det gælder for eksempel gitterkonstruktionen, som er opbygget i rustfrit stål, og forskellen på en 12 og en 12,8 meter InterUrbino ligger blot i en tilsvarende længere sektion mellem

Førerpladsen virker lidt uoverskuelig, men det skyldes måske mest billeteringsanlægget.

akslerne. Det giver en rationel produktion og en tilsvarende enkel reservedelshåndtering. Det betyder også, at akselafstanden bliver 860 mm længere (6760 mm), hvilket giver en positiv afsmitning på stabiliteten ved den landevejskørsel, som netop er InterUrbinos stærke side. Den behagelige landevejskørsel understreges også af luftaffjedringen og den individuelle forhjulsaffjedring – det er ganske simpelt på ”turistbus-niveau”. Det samme kunne jeg bemærke om støjniveauet, der var overraskende lavt. Overraskende, fordi jeg altid har ment, at DAF’s 9,2 liter PR motor havde en generende og ”rå” gangkultur – men nu var lyden nærmest behagelig. Forklaringen fik jeg senere, da Vagn Erik Hvid demonstrerede de mange klapper, som præger landevejsbussens underdel. Motorrummet er i den grad blevet ombygget og isoleret meget effektivt, og man fornemmer, at motorrummet allerede nu er klar til at modtage en Euro 6 motor. Da motorrummet blev åbnet, blev det samtidig afsløret, at DAF PR Euro 5-motoren støjer lige så meget som hidtil – noget som helt sikkert vil ændre sig, når DAF lancerer den Euro 6 motor, som skal afløse den nuværende Euro 5 motor. En af Solaris’ store fordele er, at fabrikken er meget fleksibel med hensyn til valg af drivliner. Næsten alt kan leveres efter ønske. Se blot på disse muligheder, som der kan vælges imellem: • F  PT N60 (Fiat PowerTrain naturgas) ENT 220 EEV (220kW) manual, 6 gears Eaton FSO 8406 • Cummins ISB6.7 E5 300 (Euro 5) manual, 6 gears ZF 6S1010BO • Cummins ISB6.7 EV 300B (EEV) manual,


Test

6 gears ZF 6S1010BO eller automat Alison Torquematic • DAF PR265 U1 (Euro 5), ZF EcoLife 6AP 1700B eller Voith DIWA 5 • DAF PR265 U2 (EEV) med ZF EcoLife 6AP 1700B eller Voith DIWA 5

Vagn Erik Hvid demonstrerer, hvor let det er at tanke InterUrbinos 350 l dieseltank.

Et utrolig flot udvalg af effektive drivlinekombinationer, og kunderne kan altså vælge de fabrikater, som er stærke i lige netop deres land eller i deres område. Solaris Danmark har valgt at samarbejde med DAF og ZF i størst muligt omfang, og vores testbus var således udstyret med DAF PR EEV motor på 360 hk og med 6-trins ZF automatgearkasse. Den kombination sikrer, at XBussen kan holde en høj gennemsnitshastighed på de mange lange strækninger i det midtjyske, kombineret med kvik kørsel i byområderne.

Passagererne forkæles Busrejsende som sjældent (eller måske aldrig) benytter X-Busserne kan ikke undgå at blive lidt behageligt overrasket, når man stiger om bord i denne InterUrbino. Her får man straks fornemmelsen af en turistbus. Her er behagelige sæder med stilbart ryglæn, luftdyser, læselys og bagagehylder over hver plads, eller man kan vælge en plads ved et bord. Er man handicappet og skal have hjælp til at få en eventuel kørestol med ombord, kan chaufføren på et øjeblik folde en lift ud fra nederste trin ved midterdøren. Herfra kan passagerer og kørestol hæves op til gulvniveau og trille ombord på en særlig plads med de tilhørende sikringer. Derefter folder chaufføren liften sammen under nederste trin igen. Jeg forestiller mig, at hele operationen gennemføres på under 5 minutter! Under hele denne operation er den dobbelte, udgående midterdør selvfølgelig helt åben, og ved vintertide kommer der så en masse kold luft ind i passagerafsnittet. Det kan chaufføren dog hurtigt udligne med luftvarme fra kraftige ventilatorer med særlige dyser ved dørene, der supplerer den standardmæssige konvektorvarme, som får sine kalorier fra et kraftigt Stroco oliefyr. Om sommeren holdes indetemperaturen automatisk på et behageligt niveau med et ATC Wabco klimaanlæg, som også kan styre klimaet i chaufførafsnittet separat. Denne 12, 8 meter InterUrbino X-Bus er indrettet med 53 siddepladser, hvoraf de 4 er behagelige, godkendte klapstole ved midterperronen. Ved hver sæderække er der 220 v strømudtag, ligesom der er gratis internetforbindelse. Over hver sæde er der en bagagehylde og desuden er der plads til i alt 6,2 kbm bagageplads under gulvet. Som passager føler man sig virkelig forkælet i en X-Bus fra De Grønne Busser og Midttrafik.

Er man handicappet, og skal have hjælp til at få en eventuel kørestol med ombord, kan chaufføren på et øjeblik folde en lift ud fra nederste trin ved midterdøren.

Den dobbelte midterdør giver gode ind- og udstigningsforhold. Bemærk den ”parkerede” lift i nederste trin.

Den gode frihøjde kan reduceres med 70 mm ved ”kneeling”.

Tekniske data: Solaris InterUrbino 12,8

X-Bus til De Grønne Busser

Længde / Bredde / Højde (m)

12,855 / 2,55 / 3,30

Dieselmotor / Euroklasse / hk

DAF PR / EEV / 360 hk

Gearkasse

ZF EcoLife 6AP

Bremser

EBS / ABS / ASR / ESP

Affjedring / aksler

Luftaffjedring / Uafhængig på foraksel

Passagerantal og Layout

53 sæder heraf 4 klapsæder

Brændstoftank

350 liter + 40 liter AdBlue

Danske Busvognmænd

/ 29


Paragraf i fokus

Paragraf i foku Jacob Gården Larsen Konsulent/advokat, DI Kontakt 3377 4716 / 4075 5621 / jgl@di.dk

Nyt om dagpengeret under ferielukning og hjemsendelse

Råd og g n opdateri og om jura regler

Der er kommet et nyt cirkulære om dagpenge til medarbejdere, som enten er hjemsendt i en periode eller ikke arbejder på grund af ferielukning. Det nye cirkulære ændrer den praksis, der hidtil har været gældende. Ret til dagpenge kræver, at man er ledig og står til rådighed For at være berettiget til at modtage dagpenge er det et krav, at man står til rådighed for arbejdsmarkedet. Arbejdsskadestyrelsens cirkulære om dagpengeret under ferielukning og hjemsendelse handler om, hvorvidt medarbejdere réelt er ledige og står til rådighed for arbejdsmarkedet i de perioder, hvor de ikke arbejder, fordi de enten er hjemsendt, eller virksomheden holder ferielukket.

Eksempel fra cirkulæret om retten til dagpenge Cirkulæret gennemgår en række eksempler, hvor medarbejderen ikke er berettiget til at modtage dagpenge. Et af eksemplerne fra cirkulæret: Et a-kasse-medlem blev ifølge en ansættelsesaftale ansat som chauffør på fuld overenskomstmæssig arbejdsti d i en varig stilling. Af ansættelsesaftalen og et tilhørende tillæg fremgik imidlertid også, at medlemmet ikke var garanteret arbejde og løn i skolernes ferie, men at arbejdsgiver dog forbeholdt sig ret til, at medlemmet skulle indgå i andre

30 / Danske Busvognmænd

vagter. Medlemmet søgte om dagpenge for en periode, hvor arbejdsgiveren ikke kunne tilbyde arbejde. Medlemmets anmodning om dagpenge blev afslået, fordi han ikke kunne anses for ledig, og fordi der ikke var tale om kollektiv ferielukning.

Kollektiv ferielukning Skolebuschauffører og serviceassistenter på den såkaldte ”skoleordning” er typer af medarbejdere, som kan blive berørt af skolernes ferie. Disse typer medarbejdere har som udgangspunkt ikke ret til at modtage dagpenge i perioderne uden løn og arbejde i skolernes ferie. De har dog mulighed for at modtage dagpenge under skolernes ferie, hvis virksomheden eller en afdeling i denne, hvori den pågældende medarbejder er beskæftiget, holder ferielukket og følgende betingelser er opfyldt: Medarbejderen • er forhindret i at arbejde som følge af virksomhedens ferie.

• har holdt al ferie med løn, feriegodtgørelse eller feriedagpenge. • ønsker ikke at holde ferie for egen regning. • er tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcenteret. • opfylder i øvrigt betingelserne for at få dagpenge. • skal have en frigørelsesattest. • må ikke forbeholde sin arbejdskraft for arbejdsgiveren.

Nyt cirkulære ændrer praksis Det nye cirkulære erstatter et tidligere cirkulære fra 1996. Det nye er på flere punkter mere præcist og restriktivt end det ophævede cirkulære. Det gælder især præciseringen af begrebet ”kollektiv ferielukning” og kravet om, at et medlem af en a-kasse – for at være til rådighed – ikke må forbeholde sin arbejdskraft for en bestemt arbejdsgiver. Hvis man som virksomhed mener, at cirkulæret kan få betydning for nogle af medarbejderne, er det en god idé, at man opfordrer sine medarbejdere til at kontakte deres A-kasse.


Annoncer

Vi kan ikke redde verden !!

Professionelt håndværk

men vi kan hjælpe dig

SPARE BRÆNDSTOF... .. med Stroco oliefyr - designet til at levere optimale resultater til dine busser

ALT I OMPOLSTRING Sæder - Loft - Sider GuLvtæppe - Gardiner

Stroco oliefyr:

nakkeskånere - nakkestykker i "ruskind"

• • • • • • •

Brodering af logo og numre på nakkeskånere.

Kører på diesel, biodiesel, RME og ethanol Miljøvenlig: lavt udslip. Kan udstyres til elektrisk natdrift Nemt-at-bruge test udstyr Dag-til-dag levering Gratis teknisk support Produceret i Danmark gennem 40 år - leverer varmen • Leveres i hele Europa

Stroco ApS - Viborgvej 50 - DK-8450 Hammel Tlf. 8696 1066 - Fax 8696 9647 Email info@stroco.dk - www.stroco.dk

CONV ERTER E Specialfabrik for convertere og gearkasser

vi ompolstrer din chaufførstol - medens du venter.

Gulvtæpper - presenninger m.m.

Vi har ca. 100 forskellige plys til reparation af din bus. Ring og få et uforpligtende tilbud - tlf. 74 56 29 97

Christiansfeld Autopolstring Industrivej 14 - 6070 Christiansfeld - tlf. 74 56 29 97

ALT I GLAS...

Danmarks største busrudelager r.dk

rude www.bus

Vi er specialister i montering af autoruder til busser, last- og personvogne m.m. Leveres/ monteres hos Dem eller på vores værksted.

delager rste busru ø st s rk a Danm af autoontering alister i m g personVi er speci o st la usser, ruder til b Leveres/monteres . d. vogne m.m r på vores værkste e ll e m hos de

er • Frontrud r e d ru e • Sid Convertere renoveres r • Bagrude ing (Ombrello) fra dag til dag. • Glasforsejl er eparation Stenslagsr tøj 400 nyrenoverede •convertere ærk • Specialv g af termoruder n ri altid på lager. ve o n e •R

MB Sprinter/Fiat Ducato 3.500,- + moms MB Sprinter converter monteret incl olie 7.950,- + moms.

Henvisning til denne annonce = 10% i rabat Brøndby Ombytnings Service A/S Snedkergangen 10-12, 2690 Karlslunde tlf. 46151266 fax: 46151466 www.bos.dk - sj@bos.dk / kj@bos.dk

www.sydglas.dk

• Frontruder • Sideruder • Bagruder • Glasforsegling (Ombrello)

alisten Glasspe•ciStenslagsreparationer for kvalitet -din sikkerhed

• Specialværktøj • Renovering af termoruder

24 h BusService

Vi samarbejder med alle forsikringselskaber.

Erwins Autoruder A/S Håndværkersvinget 12 6360 Tinglev DØGNVAGT Tlf.: 7464 4189 • info@sydglas.dk

Danske Busvognmænd

/ 31


r ø j ih

t e n

g l a st

No

Jensens Turisttrafik, Ringsted 1.

D

et er ikke længe siden, at Jensens Turisttrafik var med til at sætte Ringsted på landkortet. Det startede i 1924, da droskevognmand Niels Chr. Jensen etablerede rutebilen Ringsted-Haraldsted-Tølløse. I 1936 kom en rute mere, Ringsted-Jystrup-Hvalsø. Sideløbende kørte man bestillingskørsel, i 1951 begyndte man at kalde det Jensens Turisttrafik, og i 1962 gik virksomheden i gang med udlandskørsel. Først for Arena Rejser. Siden for Ferie-Studierejser, der i 1975 skiftede navn til Trumf Rejser, og som man overtog i 1978. 1960’ernes bilisme bliver hård ved rutebilerne, og betjeningen må hurtigt skæres ned til en ugentlig indkøbs-dobbelttur. I 1969 dør Niels Chr. Jensen, og sønnen Erik overtager.

2.

I 1972 kommer de kommunale tilskud. Fra kommunens side får man lov til at køre Ringsted Bybus, og samtidig bliver der råd til 2 ugentlige dobbeltture på landruterne. I 1981 etableres VT, og det betyder, at man ikke blot kan køre dagligt på landruterne, man får også flere ruter. I 1988 overtages virksomheden af sønnesønnen Per Vinding. I 1992 anskaffer man lavtgulvsbusser, men ved licitationerne 1995-1997 taber man alle ruterne. Men man vinder snart ny kørsel i 2004 med sin hjembys Ringsted Bybus. Desværre varer glæden kort, for i slutningen af 00’erne går først Trumf Rejser konkurs, og siden Busserne A/S, som Jensens Turisttrafik havde heddet siden 2006. Siden har Per stiftet handicapbusselskabet ”Det Nye Trafikselskab” og står desuden for Sporvejsmuseets buskørsel.

Nostalgihjørnet er en rubrik i Busmagasinet udarbejdet af Bushistorisk Selskab.

3.

Tekst: Lars Ersgaard, redaktør på Bushistorisk Selskabs medlemsblad ”Busbladet”. Billeder: Lars Ersgaard henh. BHS arkiv.

1. I 1976 fik man bybuslinie nr. 2 i Ringsted. Hertil købte man denne brugte Fiat 309 årgang 1965, DR91520. Her ses den på Ringsted station i 1980.

2. I begyndelsen af 1980’erne købte man en del nyere brugte busser til rutekørslen, som denne Fiat 308/RK årgang 1975, JS93415, anskaffet i 1980. Her er den på Borup station i 1986.

3. De fleste turistbusser var Setra, men der kom også et par Fiat 370 Rally, som denne DR98083 – på Roskilde station i 1986.

4. Da trafikselskaberne fandt ud af at anvende mindre busser på små ruter,

32 / Danske Busvognmænd

4.

anskaffede man i 1982 og 1983 to stk. Fiat 315 til de små bybuslinier i Ringsted.


Annoncer

Ny fremtidssikret partikelfilter rensemetode

Renser dit filter imens du venter Filterinspektion

Fordele ved Xpurge®  Hurtig renseproces  Bedre rensning  Øget serviceinterval  Energi besparende  Miljø rigtig  Bedre brændstoføkonomi  Forberedt for Euro 6

Alle filtre bliver altid kontrolleret før og efter rensning med X-Purge lysteknologi, hvilket er din sikkerhed for, at køretøjet overholder gældende lovgivning.

Køb eller lej... Valget er dit

Læs mere på

www.partikelfilterrens.dk Certificeret af

og book et GRATIS møde

til servicering af originale CRT partikelfiltre

Ringsted Ejstrupholm Ring i dag Kærup Parkvej 13 Holmegårdsvej 12 GFZAnzDK180x128Jan13_210113_GFZAnzDK180x128Jan13_210113 21.01.13 12:07 Seite 1 4100 Ringsted 7361 Ejstrupholm 88 33 88 60

Mangler du en brugt bus? Nedenfor ser du et udvalg af brugte busser fra EvoBus Danmark A/S. Se billeder af disse samt af mange andre på vores hjemmeside.

Mærke Mercedes-Benz Setra Setra Setra Scania Volvo

Model Travego M 417 GT-HD 416 HDH 315 GT-HD IRIZAR 9700

År 2006 2008 2004 1998 2004 2006

Km 690.000 404.000 595.000 946.000 735.000 725.000

Pladser 48+1 56+1 50+1 44+1 50+1 54+1

Stoletype Liggestole Liggestole Liggestole Liggestole Liggestole Liggestole

Motor Mercedes-Benz 422 HK Mercedes-Benz 422 HK Mercedes-Benz 422 HK Mercedes-Benz 354 HK Scania 400 HK Volvo 420 HK

Pris i DKK* 825.000 1.350.000 695.000 195.000 495.000 875.000

*ekskl. moms

www.omniplus.dk

Husk - ved køb af en brugt bus hos EvoBus Danmark er det første service efter levering gratis. EvoBus Danmark A/S, Køge EvoBus Danmark A/S, Nr. Snede Claus Korsgaard

Tlf. 56 37 00 00 Tlf. 76 27 03 00 Tlf. 56 37 00 63

Tilmeld dig også vores Newsletter for brugte busser på www.omniplus.dk

Service til din Mercedes-Benz og Setra Danske Busvognmænd

/ 33


Info

Danske Busvognmænd Sekretariatet Vesterbrogade 10 1620 København V Tlf. 70 22 70 99 Fax 70 22 10 99 www.db-dk.dk db@db-dk.dk Telefontid: Man – fre 9-15 Telefax og mail er åben for meddelelser hele døgnet.

Hovedbestyrelsen Landsformand John Bergholdt – Bergholdt.dk Industrivej 22, 5550 Langskov Tlf. 66 11 31 31 / Fax. 66 19 08 09 john@bergholdt.dk / www.bergholdt.dk Næstformand Formand Handicapsektor Allan Mørup – Mørups Turistfart ApS Haugevej 23, 7400 Herning tlf 97 11 69 69, fax 97 11 63 60 allan@morups.dk

Formand Rutesektor Ib Gregers Boers – DitoBus A/S K.P. Danøsvej 2, 4300 Holbæk tlf 59 44 02 00, fax 59 44 07 66 igb@ditobus.dk Formand Turistsektor Jørn Pedersen – Jørns Busrejser Snehvidevej 9, 9700 Brønderslev tlf 98 82 39 43, fax 98 82 39 74 info@jornsbusrejser.dk Formand DB’s kreds 1 Lars Brøchner – Brøchners Biler Genvejen 16, 7451 Sunds tlf 97 14 10 52, fax 97 14 42 52 info@brochnersbiler.dk, www.brochnersbiler.dk Formand DB’s kreds 2 Peter Papuga – Papuga Bus A/S Lundahl Nielsensvej 1, 7100 Vejle tlf 75 85 85 88 peter@papugabus.dk Formand DB’s kreds 3 Jesper Eriksen – Helsingør Turisttrafik og Rejsebureau A/S Fabriksvej 1, 3000 Helsingør tlf 49 22 33 33, fax 49 22 45 85   jesper@helsingorbus.dk, www.helsingorbus.dk

Bus gasinet ma

Medarbejdere Steen Bundgaard Adm. direktør, cand. jur. steen@db-dk.dk Overordnede opgaver, turistkørsel, internationale relationer, moms, afgifter. Lasse Repsholt Chefkonsulent, cand. scient pol. lasse@db-dk.dk Kollektiv trafik, økonomi, udbud og kontrakter, busloven, international buskørsel, handicapkørsel. Michael Branner Konsulent, cand.scient.pol. michael@db-dk.dk Medlemsblad, hjemmeside, presse, rådgivning. Britt Wittrup Enevoldsen britt@db-dk.dk Bogholderi, kontingent, årsmøde, messer, samarbejdsaftaler, salgsartikler, forsikring. Vicki Reimers vicki@db-dk.dk Sekretær, medlemsdatabase, medlemsblad, hjemmeside, salgsartikler, kredsarrangementer, årsmøde.

Danske Busvognmænd

No 03 / marts 2013 Danske Busvognmænd er for alle, der udfører erhvervsmæssig buskørsel. Organisationens formål er via indflydelse, information og indkøbsaftaler at sikre sine medlemmer de bedst mulige arbejdsvilkår.

Udgiver Vesterbrogade 10 / 1620 København V Tlf. 70 22 70 99 / Fax 70 22 10 99 www.db-dk.dk / Mail: db@db-dk.dk ansvarshavende Steen Bundgaard / steen@db-dk.dk

Forsidebillede: Michael Branner Annoncer & produktion pk-reklame & tryk aps Rådhus Allé 50 / 9900 Frederikshavn Tlf. 98 42 78 99 produktion@pk-reklame.dk oplag 1.900 stk.

34 / Danske Busvognmænd

Danske busvognmænds opfattelse udtrykkes i lederen, og hvor det i øvrigt direkte fremgår. Meninger udtrykt i andre artikler er ikke nødvendigvis Danske Busvognmænds. Eftertryk kun tilladt efter nærmere aftale.

Abonnementspriser Årsabonnement - Danmark kr. 375 incl. moms - Udlandet kr. 495,- momsfrit Enkeltnumre kr. 36,- pr. stk. incl. moms + forsendelse.

Distribution Postvæsenet

Udgivelser Udkommer 11 gange om året Næste udgivelse er i uge 14 2013.

ISSN 1904-8505

Deadline for indlevering af annoncer er senest d. 11. marts 2013.


Rubrikannoncer

Vi si´r tillykke

Afgang fra DB Kreds 3 Sydsjællands Turistfart – nu passiv Nygårdsvej 18-22 4760 Vordingborg

..med fødselsdagen Thorkild Kamstrup Nielsen 60 år den 4. marts 2013 Nr. Nissum Taxi og Turist

Hvis du vil annoncere her skal du kontakte pk-reklame og tryk på 9842 7899 eller produktion@ pk-reklame.dk

Gunner Munch Kristensen 80 år den 25. marts 2013 Munchs Minibusser A/S Ivan Hansen 50 år den 26. marts 2013 Sdr. Felding-Kibæk Turist ApS

… med jubilæet Karl Pedersen 10 års jubilæum den 17. februar 2013 De Gule Busser Gitte Gilsgaard Koch 10 års jubilæum den 3. marts 2013 Prebens Minibusser A/S

Brugte busser fra MAN 11 MAN R08 Supreme 13,8 meter, 128.000 km, 440 HK EEV uden ad-blue, ZF TipTronic, 52+1+1

Se billeder og data på busserne på

www.man.dk

04 Scania Irizar PB 12,9 meter, 625.000 km, 420 HK euro 3 med filter, Opticruise gear, 52+1+1 pers.

05 MAN R08 Lions Coach 13,8 meter, 714.000 km, 460 HK euro 3 med filter, 6 manuel gear, 55+1+1 pers.

04 Volvo 9700 HD 12,8 meter, 610.000 km, 420 HK euro 3 med filter, I-shift, 49+1+1 pers.

05 Volvo 8700 Rute 2 stk. 13,7 meter, 860.000 km, 320 HK euro 3 med filter og katalysator, 48+55 ståpladser

Vil du høre om den nye Neoplan Skyliner ? KLAR

TIL

LEVERING

. . . så ring for nærmere information !

Danske Busvognmænd

/ 35


Rubrikannoncer

Reception

I den anledning vil det glæde mig at se forretningsforbindelser og venner til

Det er 10 år siden vi overtog Silkebus. I den anledning inviterer vi til

80 år

ÅBEN GARAGE

Åbent hus Mandag 25. marts ml . kl. 12.30-17.30 I Loungen på Lyngby Stadion Lundtoftevej 53, 2800 Lyngby

Fredag d. 5. april kl. 16:00 – 20:00

Mød op til en hyggelig snak og god mad og drikke

Receptionen finder sted på vores adresse Hagemannsvej 21 Silkeborg

Med venlig hilsen Gunner Munch

Munchs Minibusser A/S

Vi køber alle slags brugte og skadede busser til ekspert. Betaler med kontanter. Sarwary Omnibushandel KG Tlf. + 49 40 250 6924 Fax. + 49 40 2549 5884 info@sarwary.de

OVERNATNING nær København

Enkeltværelse kr. 450,Toilet, bad, TV, tekøkken, internet og fri parkering

28 58 08 50

www.skov-gaarden.dk skovgaarden@ishoejby.dk Torslundevej 120, 2635 Ishøj

Vi glæder os til at se: Forretningsforbindelser, kollegaer, kunder, medarbejdere og firmaets venner.

Velbekomme Elin & Brian Hansen

Aut. service Mercedes-BenzogogSetra Setra Service til til dindinMercedes-Benz

FYNS LAST- & BUS

Aps

Gl. Sognevej 9, 5771 Stenstrup, Tlf. 62 26 15 26, e-mail: fynslastbus@mail.dk

Annoncer i Busmagasinet pk-reklame & tryk tlf. 98 42 78 99

Busruder

Forruder - Termosideruder Udskiftning, reparation, renovering og forsikringsskader. Hurtig service overalt. Ring og få et godt tilbud

ring 58 19 02 69

36 / Danske Busvognmænd


Rubrikannoncer

Busmotorer renoveres Mercedes & MAN Nye og brugte dele haves på lager

tlf. 86 65 43 33 www.mb-parts.dk

Hundstrup Kro - i det skønne sydfynske...

2 retter´s menu kr. 115,-

AUTOMATISK BRANDSIKRING AF MOTORRUM OG OLIEFYRSANLÆG

Vi kan også tilbyde: 2 retter`s menu, Guidet tur i det skønne sydfynske ca 3 timer, Afslut med kaffe og lagkage. Samlet pris incl. Guide Pris pr. person kr. 200,-

> Certificeret i Danmark og Sverige > Robust og driftsikker > Aktiveres kun ved brand i motor eller oliefyrsrum > Miljøvenligt produkt > Verdens mest enkle automatiske brandslukker

(mindst 30 pers.)

For menuer se vores hjemmeside www.hundstrupkro.dk

Hundstrup Kro Filippavej 26, 5762 Vester Skerninge

Tlf. +45 62 24 14 45

www.firetrace.dk · info@firetrace.dk · Dania Brandteknik · tlf 5616 9100 · mob 2844 1112

Vi sætter kulør på... Busser, lastvogne og personvogne. -ring og få et godt tilbud.

Vestervang 24 A - 6000 Kolding - Tlf: 75 56 84 45 - Mobil: 50 60 86 32 Danske Busvognmænd

/ 37


Rubrikannoncer

Går bus-turen til København..?

BUSSER SÆLGES TURISTBUSSER 10 Setra 415 GT HD 44+1+1 alt i udstyr powerswift HK 422 km 49.000 euro 5 05 Setra 416 GT HD 49+1 pers. alt i udstyr astronic 422 HK med filter km 510.000 00-99- 94 Setra 315 HD 49+1 komplet udstyr, 381 HK, 6 + 8 trins, km. fra 500.000 05 Setra 415 GT 49+1 div. udstyr, 6 trins gear, 354 HK Euro 3 km 369.000. 00 Setra 315 GT-HD 49+1, komplet udstyr, toilet, automatik HK, km. 678.000 99 Setra 315HDH/2 47 pers komplet udstyr m partikelfilter 318 HK 8 trins km 730.000 93-92 Setra 315 HD 50 Pers div udstyr 8 trins gear 89+90+91 Setra 215 HD 50 pers. med toilet mm. Afhentning til export

- så besøg os for et godt måltid mad. Central beliggenhed, tæt på DR byen, Tivoli og Amalienborg. Dansk Køkken. Stor rutine i bus selskaber blandt andet fra Fyn, Jylland og Sverige

Alle busserne kan leveres med partikelfilter.

Altid et godt tilbud - f.eks : Flæskesteg med rødkål samt dess. kr. 148,Stor buffet kr. 158,-

RUTEBUSSER / MINIBUSSER

Restaurant Menuen Brigadevej 49 - 2300 København S

09 Iveco C 50 19 Pers med lift 3 pkt seler skinner i hele gulv Klima km 140000 03 Iveco C 50 19 pers med lift med partikelfilter km 475000 06 Fiat Ducato 2,8 JTD 14 pers km 140000 03 Ford Transit 300S 9 pers km 405000 05 Opel Movano 11 Pers indvendig svinglift 3 pkt km 271000 97- 93- 91-90 DAB DAF rutebusser 47 + 27 96 Mercedes 614 Pæn 22 Pers 93 Volvo B 10 M rutebus 47+24 99 Mercedes Sprinter 14 Pers

tlf. 32543322

www.restaurantmenuen.dk

Annoncer i Busmagasinet

Rep. af div. busser: SETRA- LEYLAND-MERCEDES mm. udføres. Klargøring til syn. Forsikringsskader mm. Renovering af termosideruder + udskiftning af ruder. Salg af div. reservedele, nye og gamle.

Div reservedele fra skadet 315+328 +Volvo+DAF

MONTERING AF SKOLEPEDALER Montering af partikelfilter + udbrænding

pk-reklame & tryk tlf. 98 42 78 99

Chaufførvikar tilbydes af selvstændig

ANS BUSSERVICE aps

Vognmand John Nielsen på turist- og rutekørsel. Ind-udland dag & nat & weekend. Er bosiddende i Faxe området. Godkendt i trafikstyrelsen.

www.ansbusservice.dk • e-mail: ansbusservice@ansbusservice.dk

e-mail: john@jnmaskintransport.dk www.jnmaskintransport .dk

Har du andre ønsker, så ring og få en snak.

KØB OG SALG AF BUSSER

v/Anders Peder Andersen Håndværkervej 13, 8643 Ans Tlf. 86 87 01 73 - 22 39 16 75 - Fax 86 87 93 04

Tlf.: +45 20150734

Når kvaliteten vejer tungest... Tlf. +45 76 90 31 57 - bj@dbr-bus.dk - pbr@dbr-bus.dk - www.danskbusrenovering.dk

Salg af mini-busser til alle formål

www.vagnerikhvid.dk

Vagn Erik HVid A/S · Haraldsdalvej 9 · Box 105 · 6330 Padborg · tlf. 36 92 28 00

38 / Danske Busvognmænd


Rubrikannoncer

Billige

TRYKSAGER Mangler du en sikker og billig tryksagsleverandør - så se er det os du skal bruge..!

AiA - Alarm anlæg ADk - Adga ngskontrol itV - Video overvågnin g ABA - Brand alarmering sanlæg

Bus nr.

BUSSER SÆLGES

7885 Setra 309. Årgang 1994, Km 1mill, pladser 33, med filter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 200.000 8590 setra 315 HDH. Årgang 1998 Km kun 570.000, pladser 47+1+1 står i blå . . . . . . . . . kr. 335.000

Nye Nye

Nye

Nye

MInIBUSSER MERcEDES

MB 316 CDi. Motor blue-efficiency, aut. gear, chauffør klima, komfortsæde, fartskriver, el-skydedør tonede ruder, hattehylde, midterbånd, 3 loftslamper, Dk-lift, indstigningsbøjler alu. gulv, radiator varme i venstre side, NMi ben, 2 m.m. (opbygning til 7+1 0 f ) fra . . . . . . . kr. 372.000 MB 316 lang 3880 kg CDi, Motor blue-efficiency, aut. gear, chauffør klima, komfortsæde, fartskriver, Radio CD/DVD, el-skydedør tonede ruder, hattehylde, midterbånd, 3 loftslamper, DK-lift, indstigningsbøjler alu. gulv, radiator varme i venstre side, NMi ben, 2 sæt kørestole bespændinger, (opbygning 10 +1+ f ) fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 405.000 MB 516/519R3L CDi, Motor blue-efficiency aut. gear, chauffør klima, navigation touchskærm, komfortsæde, fartskriver, CD/DVD, el- skydedør tonede ruder, hattehylde, midterbånd, 3 loftslamper, DK-lift, indstigningsbøjler alu. gulv, radiator varme i venstre side, NMi ben, 2 sæt kørestole bespændinger, termoruder, (standard opbygning 18+1+f) fra . . . . . kr. 480.000 MB 516 R3 CDi, Motor blue-efficiency aut. gear, chauffør klima, navigation touchskærm, komfortsæde, fartskriver, CD/DVD, el- skydedør tonede ruder, hattehylde, midterbånd, 3 loftslamper, DK-lift, indstigningsbøjler alu. gulv, radiator varme i venstre side, NMi ben, 2 sæt kørestole bespændinger, termoruder, (standard opbygning 15+1+f)) fra . . . . . . . . . kr. 450.000

MInIBUSSER

kunde nr.:

A A l b o r g F r e d e r i k 1, 9000 s h Frederiksha A v telefon: vn n 96 21 42 h j Fax: 00 ø r 96 21 42 r i info@set-si 01 n g kring.dk www.set-si kring.dk CVr nr.: 12 26 50 77

pk-reklame

& tryk ApS

98 42 78

99

Set Sikri ng Håndværke rvej

tingelser:

BetalingsBe

tv • radiohvidevarer

nt.

netto konta

Mariendal

Detail A/S

toftegårdsvej

shavn • telefon

Frederik 1 • dk 9900

ing • Belysn

+45 98 42 61

n • køkke

. 10 14 83 59 al.dk • Cvr-nr

online.dk

• www.mariendal

16 • detail@mariend

KVITTERING

ld af at peni penunder forbeho accepteres Ved kontant betaling stituttets en. lignende t. Checks og modtager betaling udelukkende pengein er indbetal l er det beløb der geinstituttet med termina for hvilket geinstitut der er bevis kvitteringstryk beløbsmodtager

KA 71

T ETALINGSKOR

INDB på posthuse institut og s i penge Kan betaleer og beløbsmodtager

Kontonr. Reg.nr.

er og

Kreditornumm

Kreditornumm

Betalings-ID

ler og indbeta

ikshavn

9900 Freder ikshavn

9900 Freder

Underskrift

el ved overførs

Kvittering

fra konto

Øre Kroner Betalingsdato Kundenr.: Kroner

Øre Dag

el Til maskin

aflæsning

tående skrive i nedens venligst at – Undgå

Måned

År

898-2000 FIK 752 (09.03)

felt

Brevpapir A4 - 90 gram offset papir

1.000 stk - 1 farve KUN KR.

109500

Faktura m/giro A4 - 90 gram offset papir

1.000 stk - 1 farve KUN KR.

119500

Har du brug for større antal, flere farver - eller andre trykopgaver, - så ring og få et godt tilbud. Priserne er excl. opstart, evt. produktion, moms fragt.

Ring og bestil NU...!

Lerstien 10 - 9900 Frederikshavn tlf. 98 42 78 99 www.pk-reklame.dk

8734 iveco Daly, årgang 2009, km 177.000, pladser 19+1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8734 iveco Daly 50C18, årgang 2010, km 280.000, pladser 19+1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9074 Mercedes Benz 315 C, km 300.000, årgang 2009, 12 pladser 7+1+1. . . . . . . . . . . . 9075 Mercedes Benz 315 C, km 340.000, årgang 2010, pladser 7+1+1. . . . . . . . . . . . . . . 8734 iveco Dally, km 177, årgang 07/09, pladser 19+1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8814 Mercedes Benz, Sprinter 315CD, km 405.000, årg. 2006, 9+1+1 passagerer . . . . . . 8194 Mercedes Benz, Sprinter 315CD, km 709.000, årg. 07/06, 9 passagerer . . . . . . . . . 0000 Mercedes Benz, Sprinter 315CD, km 300.000, årg. 2006, 7 passagerer . . . . . . . . . . 0000 Mercedes Benz, Sprinter 315CD, km 300.000, årg. 2006, 8 passagerer . . . . . . . . . . 0000 Mercedes Benz, Sprinter 315CD, km 300.000, årg. 2006, 9 passagerer . . . . . . . . . .

kr. 290.000 kr. 375.000 kr. 190.000 kr. 210.000 kr. 290.000 kr. 135.000 kr. 125.000 kr. 125.000 kr. 120.000 kr. 125.000

RUTEBUSSER - ByBUSSER

8687 Mercedes integro 550, km 930.000, årgang 1998, pladser 47/24 . . . . . . . . . . . . . . kr. 140.000 7939 Setra S315 UL, km 976.000, årgang 2002, pladser 45/24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 325.000 8544 Volvo B10M, km 1.114.000, årgang 1998, pladser 47/23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 85.000 7327 Volvo B10M, km 1.418.000, årgang 1997, pladser 19+1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 95.000 8530 Setra 316 ul euro 3 km 825.000 årgang 2004 50 /1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 550.000 8213 MAN SU 313, km 453.000, årgang 2002, pladser 47/16.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 290.000 10 stk. Volvo årgang 2001, nysynet, klargjort, malet - pris pr. stk... . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 210.000 8724 Renault irisbus, km 1017, årgang 08/02, pladser 47/22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 300.000 8530 Setra 316 ul euro 3 km 825.000 årgang 2004 50 /1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 550.000

nyE RUTEBUSSER

Landevejsbusser af typen: Irisbus crossway Højgulv 12m 2 døre. Opfyldelse af eU direktiv 2001/85. 12,0m. min. 71 pladser, heraf 47 fremadvendte siddepladser og 24 ståpladser. Voith automatisk med intarder. iveco TeCTOR 6 vertical 264 hk eeV. Pris 12 meter fra. . kr. 1.225.000 Landevejsbusser af typen: Irisbus Arway Højgulv 12,8m X-Bus Opfyldelse af eU direktiv 2001/85. iveco CURSOR 8 vertical 330 hk eeV. Voith automatisk med intarder. 12,8m. 49 fremadvendte siddepladser og 4 lux-klapsæder på perron.. . . . . . . . . . . kr. 1.555.000

nyE ByBUSSER

Bybusser af typen: Irisbus crossway Low Entry 10,8m 12,0 12,8 meter Opfyldelse af eU direktiv 2001/85. Voith automatisk med intarder. iveco TeCTOR 6 vertical 264 hk eeV. Priser: 10,8 meter pris fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1.365.000 Priser: 12,0 meter pris fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1.395.000 Priser: 12,8 meter pris fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1.445.000 Options priser: iveco 310 hk Cursor 8 Vertical euro 5 eeV 40.000,00

VEJSTRUPRØD BUSIMPORT ApS JYLLANDS AfDeLiNg: Tlf: 74 56 13 26 fax 4574560651 - e-mail: info@busimport.dk Salg: Leif Brændekilde ...tlf. 40 35 93 08 (lb@busimport.dk) Svend Pedersen ....tlf. 40 17 47 91 Dan Pedersen .......tlf. 40 35 62 52 erik .......................tlf. 21 46 62 34 Lager: ...................tlf. 73 56 14 44

SJæLLANDS AfDeLiNg: Busimport.dk Sjælland ApS Tlf: 46 16 16 46 - fax: 46 16 10 19 SalgSafdeling: Sælger Jacob flinthagen - tlf. 40 20 36 80 Værksted: .............tlf. 46 16 16 45 - Mobil: 40 35 61 66 Lager: ...................tlf. 46 16 16 40 - Mobil: 40 16 63 50 Alle priser er excl. moms. - Der tages forbehold for trykfejl.

Danske Busvognmænd

/ 39


IU_150x279+3.indd 1

Solaris Denmark Bus A/S Haraldsdalvej 9 Postboks 105 DK- 6330 Padborg Phone (+45) 4697 5500

2012-05-30 10:56:48

www.solarisbus.com

Som en rutebil, viser Solaris InterUrbino sine styrker i en række forskellige operationelle miljøer. Med sit fleksible design, InterUrbino er en ægte all-rounder: Der er ingen grænser for talenter Solaris 3-2013.indd 1 af den nye SolarisSundkrogsgade stjerne. Afsender: Danske Busvognmænd, 13, 2100 København Ø,

EN MODERNE BUS TIL DET DANSKE MARKED

IU_150x279+3.indd 1

1 UdgiveradresseretIU_150x279+3.indd Maskinel Magasinpost ID-Nummer: 42467

Phone (+45) 4697 5500

Solaris Denmark Bus A/S Haraldsdalvej 9 Solaris Denmark Bus A/S Postboks 105 Haraldsdalvej 9 IU_150x279+3.indd 1Postboks 105 DK- 6330 Padborg DK- 6330 Padborg Phone (+45) 4697 5500

ww

19/02/13 17.23 2012-05-30 2012-05-30 10:56:4810:56:48

www.solarisbus.com www.solarisbus.com

af den nye Solaris stjerne. Phone (+45) 4697 5500

Med sit fleksible InterUrbino er en ægte miljøer. styrker idesign, en række forskellige operationelle Solaris Denmark Bus A/S Med design, InterUrbino er en ægte all-rounder: Dersiterfleksible ingen Haraldsdalvej grænser 9for talenter Postboks 105 Der er ingen grænser for talenter af den nyeall-rounder: Solaris stjerne. DK- 6330 Padborg

Som en rutebil, viser Solaris InterUrbino sine

Som en rutebil, viser Solaris InterUrbi styrker i en række forskellige operati EN MODERNE BUS TIL DET DANSKE MARKED Med sit fleksible design, InterUrbino e EN MODERNE BUS TIL DET DANSKE MARKED all-rounder: Der sine er ingen grænser for Som en rutebil, viser Solaris InterUrbino af denoperationelle nye Solaris stjerne. styrker i en række forskellige miljøer.

EN MODERNE BUS TIL DET DANSKE

SOLARIS INTERURBINO X-BUS

DANMARK

Busmagasinet  
Busmagasinet  

Et blad for alle, der udfører erhvervsmæssig personbefordring eller har en relation til branchen

Advertisement