Page 16

Specialkørslen

Ny EP-tilladelse til personbil: En instruktion Den første lodtrækning om de nye tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring fandt sted 28. februar. De nye universaltilladelser til personbil er således en realitet. Her følger en guide til, hvordan du som vognmand skal forholde dig, hvis du ønsker at bruge den nye tilladelse. Af: Michael Branner Foto: Colourbox, Adobe Stock

Du vil være vognmand Med den nye taxilovgivning, som trådte i kraft 1. januar 2018, følger en ny struktur for tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring i personbil. I den gamle taxilov fandtes der intet mindre end fire forskellige tilladelser, som gav adgang til fire forskellige former for erhvervsmæssig persontransport. Med den nye taxilov eksisterer der kun én tilladelse til alle former for erhvervsmæssig persontransport i personbil. Denne tilladelse giver under nærmere definerede omstændigheder adgang til at udføre tre forskellige former for kørsel, der tilsammen dækker de fire gamle tilladelsesformer. Ligesom ved de gamle tilladelser skal en række krav opfyldes, før tilladelsen kan udstedes. Men modsat de gamle tilladelser følger der hverken antalsbegrænsninger eller behovsvurderinger med – alle der opfylder kriterierne har krav på en tilladelse udstedt af Trafikstyrelsen. Antalsbegrænsningen ophæves dog først efter en overgangsperiode på tre år. 16 Danske Busvognmænd

Gammel lov

Ny lov

Fire tilladelser

Taxi

Limousine

OST

Sygetransport

Én tilladelse – tre kørselsformer

1. Off. kørsel

2. Limousine

3. Taxikørsel

De fire gamle tilladelser erstattes af én tilladelse, der under nærmerede definerede omstændigheder giver adgang til tre kørselsformer.

Krav for udstedelse af tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring i personbil: Virksomheden … 1. skal have en godkendt ansvarlig leder (ved selskab via ansættelseskontrakt) 2. skal have en ejerkreds, som har bopæl i EU/EØS 3. skal have fast forretningssted i Danmark 4. må ikke være under rekonstruktionsbehandling eller konkurs 5. må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover 6. skal opfylde kravene til vandel og god skik 7. skal have egenkapital på mindst 40.000 kr. for den første tilladelse og 20.000 kr. for de følgende. Tilladelsen udstedes med gyldighed op til 10 år.

Busmagasinet 02 2018 web  
Busmagasinet 02 2018 web  

Busmagasinet for alle der udfører erhvervsmæssig personbefordring eller har en interesse i branchen

Advertisement