Page 36

Turistbussen

GPS-samarbejde blev til redningsplanke i køre- og hviletidssag Det var den GPS-baserede løsning r2p Tracking, der hjalp Mørups Turistfart ud af det anseelige bødekrav på 1,8 mio. kr. – men samarbejdet med r2p Tracking gavner også virksomheden og branchen på andre områder. Af: Kris Vetter, Vmarketing Foto: Colourbox

M

ørups Turistfart har en flåde bestående af i alt 30 køretøjer heraf 2 taxaer. Samarbejdet med r2p Tracking startede for mere end 10 år siden og har udviklet sig gennem årene. Den gensidige sparring og det gode kendskab til hinandens virksomheder har ført til udviklingssamarbejder til gavn for begge parter. I dag kan man via pc følge chaufførerne fra kontoret og sikre optimal logistik. ”Når vi anvender GPS Tracking og overvågning er det vigtigt at forstå, at det ikke handler om at overvåge vores medarbejdere. Men vi anvender udstyret for at kunne udnytte det kørende materiel så godt som muligt og give medarbejderne en så tryg og god hverdag som mulig,” siger Allan Mørup. ”De mange års samarbejde med r2p Tracking gør, at vi kender hinanden. r2p Tracking ved hvilke udfordringer, vi har, hvorfor de lytter til os, når vi konkretiserer et behov. Det betyder, at de kan udvikle deres produkter målrettet til vores brug og måske andres? Vi får til gengæld produkter, vi føler ejerskab til, og som kan opfylde vores ønsker. Det er vist det man på nydansk kan kalde en win-win situation,” siger Allan Mørup med et smil. GPS udstyr hjælper i hverdagen Et vognmandsfirma kan anvende og få mange fordele ved hjælp af GPS baserede løsninger. Mørups Turistfart har blandt andet GPS-overvågning i busserne og i taxaerne. Senest har virksomheden anvendt GPS som bevismateriale i en sag om køre-hviletids bestemmelserne. Chauffør Jens Østergaard fortæller: ”I juni 2011 blev vi udtaget som stikprøve

36 Danske Busvognmænd

Allan Mørup

af politiets tungvognssektion, hvor vores køreskiver blev kontrolleret og blev stillet en bøde i udsigt svarende til hele 1.8 mio. kr. på grund af unormalitet ved køreskiverne,” forklarer Jens. ”Vi gik selv ind og kontrollerede alle køreskiver. Et stort stykke arbejde, men vi var sikre på, at køre- og hviletidsreglerne var overholdt, så vi kunne ikke acceptere anklagen,” siger Jens. ”Det var selvsagt en meget anseelig bøde, vi var stillet i udsigt, og da vi allerede på forhånd var klar over, at det ikke var et udtryk for manglende sikkerhed, blandt vores chauffører, var vi selvfølgelig interesseret i at blive frikendt for anklagerne,” supplerer Allan Mørup. ”Det viste sig også ret hurtigt, da vi fik gennemgået op imod 100 køreskiver, at der ikke var noget at komme efter. Og her kunne vi anvende GPS Tracking som et bevis for, at vi ikke havde overtrådt reglerne,” siger indehaveren. ”Dommeren i retssagen kunne ret hurtigt konstatere, at der var tale om bagateller og ingen reel sag. Derfor endte det hele lykkeligt og vi fik kun en meget lille bøde for menneskelige fejl omkring håndtering af køreskiver,” siger Allan Mørup. Ovenstående viser, at det kan være en fordel, at have styr på fakta, hvorfor GPS-overvågning og tracking kan være et virkelig godt hjælpemiddel til både effektivisering i hverdagen, men også som dokumentation overfor myndigheder med videre. ”Så mange kilometer som vores køretøjer kører, er der virkelig mange penge at hente på årsbasis, ligesom unødige hårde opbremsninger og mindre acceleration sparer både brændstof og minimerer slid på busserne og bilerne,” siger Allan Mørup.

”Samarbejdet med Mørups Turistfart er givtigt for os som virksomhed. Vi kan udfordre hinanden og sammen udvikle produkter, der kan afprøves i praksis, inden de ”slippes løs” til et større publikum,” konkluderer Salgschef Ole Nørgaard r2p Tracking, der også glæder sig over, at r2p Tracking kunne anvendes – om end lidt utraditionelt – som dokumentation i ovenstående retssag.

Fakta r2pTracking har siden 1997 udviklet og solgt GPS-baserede løsninger til bl.a. flådestyring og tyverisikring af kørende materiel og har mange enheder kørende rundt i Europa. r2pTracking er som de eneste i landet, blevet udnævnt til Authorized Fleet Management Partner af Garmin. Webtrack og WinFleet er de mest anvendte flådestyringsog satellit overvågningsløsninger til busvognmandsbranchen og anvendes i de fleste af landets regionale trafikselskaber Bl.a. er der indgået samarbejde med EBS European Breakdown Service, som tilbyder vejhjælp mv.

Profile for Dansk PersonTransport

4660 busmagasinet 02 2015 web  

For alle der udfører erhvervsmæssig buskørsel eller har en relation til branchen.

4660 busmagasinet 02 2015 web  

For alle der udfører erhvervsmæssig buskørsel eller har en relation til branchen.

Advertisement