Page 34

Turistbussen

Domstol: GPS kan bruges i køre- og hviletidssager I juniudgaven af Busmagasinet blev Allan Mørups sag om virksomhedskontrol gennemgået, og det blev i artiklen omtalt, hvordan Allan Mørups stædighed havde medført, at bødekravet under virksomhedskontrolsagens forløb havde forandret sig i første omgang fra 1,8 mio. kr. til ca. 1 mio. kr. og herefter fra ca. 1 mio. kr. til 37.000 kr. Af: Jacob Forman Foto: Colourbox

I

juniudgaven af Busmagasinet blev Allan Mørups sag om virksomhedskontrol gennemgået, og det blev i artiklen omtalt, hvordan Allan Mørups stædighed havde medført, at bødekravet under virksomhedskontrolsagens forløb havde forandret sig i første omgang fra 1,8 mio. kr. til ca. 1 mio. kr. og herefter fra ca. 1 mio. kr. til 37.000 kr. 37.000 kr. var anklagemyndighedens ufravigelige krav til Allan Mørup, fordi anklagemyndigheden havde konstateret, at der bl.a. manglede 3 diagramark. Heroverfor var Allan Mørups stædighed fuldt intakt, og som det blev omtalt i artiklen, var Allan Mørups kampvilje ligeledes til stede

34 Danske Busvognmænd

og uformindsket. Det skulle vise sig at være den helt rette holdning, for her følger en beskrivelse af sagens afslutning: GPS skal tillægges betydning Det, der var hovedsynspunktet fra forsvarets, og dermed fra Allan Mørups side, var, at når anklagemyndigheden i samtlige af de øvrige tiltaleforhold (der i første omgang ville medføre en bøde på 1,8 mio. kr.) havde valgt at gøre brug af Allans GPS oplysninger, ja, så skulle de også være anvendelige i de resterende 3 tilfælde, hvor diagramarkene, som nævnt, manglede. Bedømt på den energi, som anklagemyn-

digheden lagde for dagen med henblik på at få Allan Mørup idømt en bøde på 37.000 kr. under hovedforhandlingen, var det åbenbart af stor betydning for samme anklagemyndighed, at forsvaret, og dermed Allan Mørup, ikke kom igennem med det synspunkt, at de 3 manglende diagramark kunne erstattes af Allan Mørups GPS oplysninger. Anklagemyndigheden er, efter dommens afsigelse, forhåbentlig blevet væsentlig klogere, for dommen havde bl.a. følgende formulering: ”Forsvareren har gjort gældende, at politiet efter Retsplejelovens § 96 har pligt til at bruge de muligheder, der findes for at

4660 busmagasinet 02 2015 web  

For alle der udfører erhvervsmæssig buskørsel eller har en relation til branchen.

Advertisement