Busmagasinet 06 2018

Page 26

Turistbussen

Problemet bare vokser og vokser Årvågne chauffører og vognmænd har hele sommerhalvåret taget billeder af udenlandske busser i København, der kører cabotagekørsel til priser langt under de danske. Det er dybt kritisabelt, at politikerne endnu ikke har løst problemet i hverken dansk regi eller i EU, mener adm. direktør i Danske Busvognmænd Af: Michael Branner Foto: Diverse

910. Således lyder det antal udenlandske busser, som chauffører og vognmænd hen over sommeren systematisk har noteret og indsendt til Danske Busvognmænd via Facebook. Undersøgelsen har stået på fra april til og med september 2018. ”Mindst 390 af disse udenlandske busser vurderes at udføre systematisk cabotagekørsel. Det er langt flere busser, end der findes i København og omegn tilsammen, og det sætter selvsagt turistbusbranchen under et enormt pres med bevis for social dumping og

26 Danske Busvognmænd

tabte danske arbejdspladser til følge,” konstaterer Michael Nielsen, adm. direktør i Danske Busvognmænd. Ifølge Danske Busvognmænds undersøgelse vurderes ikke færre end 218 af de udenlandske busser at være her længere end 12 dage, hvilket sandsynligvis betyder, at de udenlandske chauffører kommer i karambolage med køre- og hviletidsreglerne. Og Michael Nielsen understreger, at der med de noterede busser er tale om et absolut minimumstal: ”Det imponerende arbejde udført af årvågne chauffører og vognmænd giver os en umiddelbar minimumsindikation af

problemets omfang – og alle de meldinger, vi får, tyder på, at problemet kun bliver større. Vi har næppe fået taget et billede af hver eneste udenlandske bus, der har kørt mere eller mindre permanent national kørsel i København hen over sommeren. Så det reelle antal er givetvis langt større,” lyder det fra Michael Nielsen. Han tilføjer, at sommerens undersøgelse viser, at relativt få udenlandske busser bliver her længere end de for nuværende tilladte to-tre måneder. Det tyder på en systematisk udnyttelse af de ekstremt lempelige danske regler for cabotagekørsel med bus.