Page 1

DANSKE AKUPUNKTØRER

Kan akupunktur betale sig? Læs sundhedsøkonomens vurdering side 8

Politisk interesse Flere partier ser nu velvilligt på offentligt tilskud til akupunktur side 5

Tema Stort tema om terapiforhindringer side 19

Nyeste forskning Akupunktur virker bedre end medicin side 4

BLODDONORER DISKRIMINERES – SIDE 38

SEMINAR 2013 – SIDE 49

EFFEKTIV CUPPING – SIDE 42


24

8

40

DANSKE AKUPUNKTØRERS ÅRSSKRIFT

Kære læser

DANSKE AKUPUNKTØRER

Kan akupunktur betale sig? Læs sundhedsøkonomens vurdering side 8

Politisk interesse Flere partier ser nu velvilligt på offentligt tilskud til akupunktur side 5

Tema Stort tema om terapiforhindringer side 19

Nyeste forskning Akupunktur virker bedre end medicin side 4

bloDDoNoRER DiSKRimiNERES – SiDE 38

SEmiNAR 2013 – SiDE 49

EffEKTiv cUPPiNg – SiDE 42

DA2013 Danske Akupunktørers årsskrift 2. årgang Udgives af: Danske Akupunktører – akupunktørernes faglige sammenslutning Telefon: 5051 8300 (Mandag kl. 10-11 og torsdag kl. 16-18) www.danske-akupunktoerer.dk dakontor@gmail.com Oplag: 10.000 Redaktion: Gert Karlson (ansvarshavende) Henrik Jørgensen Lone Bolther Rubin, Rubin Freelance Forside: Mange tror, at akupunktur virker langsomt og først efter nogle behandlinger. Kvinden på billedet, Louise Erneberg, kunne omgående bevæge sig mere frit i lænden efter få nåle. Foto: Gert Karlson Layout og grafik: Grafisk Plus, www.grafisk-plus.dk Tryk: Just.Print.dk ISSN (trykt): 2245-4845 ISSN (elektronisk): 2245-4853 ISBN 978-87-995918-0-0 Det er tilladt at citere hele og dele af magasinet med tydelig kildehenvisning.

2

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

For bare få måneder siden var der næppe nogen, der troede, at akupunkturen stod overfor sit gennembrud som et offentligt tilbud til danskerne. Siden er der sket rigtig meget. Nu er det lige før, man med rette kan spørge: Hvor længe kan politikerne og Sundhedsstyrelsen undlade at inddrage akupunktur som et offentligt tilbud? I dette årsskrift har vi samlet noget af den vigtigste forskning, der findes på området, og det er ikke småting. Samtidig har den mest citerede danske sundhedsøkonom vurderet, at der er god grund til at antage, at det kan betale sig at indføre akupunktur som et offentligt behandlingstilbud til visse lidelser. Politikerne er også blevet mere og mere positive overfor akupunkturen. Ikke mindst efter, at Danske Akupunktører har fremlagt den meget omfattende dokumentation, der efterhånden findes, på området. Læs politikernes reaktioner først i magasinet. Magasinet er opbygget, så det stof, der kan være af interesse for alle, er forrest. Bagest har vi omtalen af årets begivenhed for akupunktører – nemlig Danske Akupunktørers årlige seminar, som denne gang er i Roskilde. Det foregår i flotte omgivelser og er samtidig lidt billigere end sidste år. For akupunktørerne har vi lavet et tema om terapiforhindringer, men der er bestemt også artikler i dette tema, som med fordel kan læses af alle. Tak til alle skribenterne for de mange spændende tekster, som har gjort det muligt at sammensætte dette magasin. Rigtig god fornøjelse med magasinet. Gert Karlson, næstformand i Danske Akupunktører og redaktør


Indhold SEMINAR 2013 4 FORSKNING Ti redaktionelle sider om nye forskningsresultater i akupunkturs virkning på smerter, depression, migræne og hedeture. Her er også politiske reaktioner, en kronik og en samling af ni store meta-analyser på side 6.

8 SUNDHEDSØKONOMENS KRONIK Meget tyder på, at det kan betale sig at bruge akupunktur til visse typer behandlinger. Det skriver professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen i sin kronik.

11 SYGEHUSE ØNSKER AKUPUNKTUR 16 KVINDER I VENTEVÆRELSET Mænd tøver med at få behandling med akupunktur. Men læs også om amerikanske soldater og fodbolddrenge, der har stor gavn af nålene.

19 TEMA: TERAPIFORHINDRINGER Problemer med tænderne, indtagelse af medicin, mælke-intolerance, arvæv og aggressiv energi er alle eksempler på tilstande, der kan forhindre helbredelse. Læs ti siders tema om, hvordan man opdager og bekæmper forhindringerne.

30 AKUPUNKTUR STARTER EN PROCES 31 NORSK TILBUD OM AKUPUNKTUR 32 KOM I GANG MED FORSKNING Gode råd og erfaringer med at forske i akupunktur.

34 AURICOLO KURSUS I SYDFRANKRIG 38 BLØDER OP PÅ KARANTÆNEREGLER Fortsat diskriminerende regler for bloddonorer, der får akupunktur.

40 BEHANDLINGER Tre artikler om behandlingsteknikker med laser, cupping og GPS.

45 DA RYDDER OP I BRANCHEN 46 DA KÆMPER MOD NY SKATTEREGEL

Inspiration og ny energi HUSK Danske Akupunktørers seminar 12.-14. april 2013 på Hotel Comwell i Roskilde · · · ·

Mød kolleger fra hele landet Få ny viden med foredrag og workshops Se nyheder hos udstillerne Vær med til at tegne DA’s fremtid på generalforsamlingen

Se program med mere på side 49-51

48 ET POLITISK ÅR I DA 49 DA SEMINAR 2013 Program og indhold.

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

3


FORSKNING

Nåle jager kroniske smerter væk

– når den smertestillende medicin svigter

En amerikansk forskergruppe har lavet en stor metaanalyse af 29 eksisterende undersøgelser. Konklusionen er klar: Akupunktur virker på kroniske smerter. Af Majbritt Jacobsen, journalist En hel gruppe amerikanske forskere fastslog tidligere på året, at akupunktur har en mere lindrende effekt på flere typer af kroniske smerter end både placebo-akupunktur og traditionel behandling. Forskerne har gennemgået ikke mindre end 29 undersøgelser, der omhandlede tilsammen 18.000 patienter. Konklusionen er, at akupunktur ikke alene har en effekt i forhold til akut smertelindring, men at behandlingsformen også er effektiv mod kroniske smerter på lang sigt. »Ifølge undersøgelsen er akupunktur bedre end både behandling uden akupunktur og placebo-akupunktur mod kroniske smerter. Selvom vores data viser, at akupunktur er mere end et placebo, er forskellene mellem rigtig og simuleret akupunktur relativt beskedne. Det tyder på, at andre faktorer end nålenes effekt har betydning for den terapeutiske effekt,« skriver forskerne i den videnskabelige artikel, der er udgivet i tidsskriftet Journal Archives of Internal Medicine. Placebo-akupunkturen foregik ved, at forsøgspersonerne blev stukket med nåle, der kan trækkes tilbage, eller kun blev stukket i de øverste hudlag, og ikke længere ned som ved rigtig akupunktur. I undersøgelserne har patienter med ryg- og nakkesmerter, slidgigt og kronisk hovedpine deltaget, og i forhold til andre og mere traditionelle behandlingsformer, var akupunktur ifølge undersøgelsen et klart bedre alternativ. Forskerne kaldte derfor deres metaanalyse det hidtil mest robuste bevis på, at akupunktur har en effekt på kronisk smerte.

4

Helle Thomassen har erstattet 12 smertestillende piller om dagen med akupunktur – og det virker bedre.

Helle Thomassen fra Bønnerup har modtaget akupunktur, kvittet pillerne og fået et helt andet liv. Af journalist Majbritt Jacobsen Helle Thomassen brugte krykker, da hun besøgte en akupunktør første gang i efteråret 2008 i håb om at få det bedre. Hun havde haft stærke smerter i lænden, siden hun fik en dobbelt diskusprolaps i 2000. Hun tog mere end 12 piller om dagen for at holde smerterne i ave. Fuldstændig som mange andre med smerter ville gøre. Men eksperter fra Dansk Hovedpinecenter ved Glostrup Hospital advarer mod ukritisk indtagelse af smertestillende medicin. Ifølge forskerne fra Dansk Hovedpinecenter er der nemlig risiko for, at pillerne forværrer smerterne, hvis man spiser mere end to piller om ugen. Da Helle Thomassen begyndte sin behandling med nåle, blev hun samtidig motiveret til

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

at stoppe med at tage piller. – På bare en uge stoppede jeg med at tage smertestillende medicin. Det krævede næsten daglige akupunkturbehandlinger i starten, for at jeg kunne holde det ud, siger Helle Thomassen. Men hun kunne holde det ud. Nu er hun blevet fri for medicin, og nålene tog de fleste smerter i stedet – helt uden bivirkninger. Samtidig har hun fået normalt blodtryk og lagt den blodtryksdæmpende medicin på hylden. Hun er også langt mere velfungerende, og krykkerne er lagt væk. Hun er begyndt at arbejde nogle timer som ekspedient i en butik, selvom hun i 2007 blev tildelt førtidspension. Nu er hun begyndt at tro på, at hun engang kan klare et fuldtidsjob igen. Hun tager jævnligt til akupunktør for at vedligeholde behandlingen. – Jeg føler, at jeg har fået livet tilbage. Før havde jeg næsten konstante smerter, og havde jeg ikke haft min hund og min hest, så ville jeg have ligget ned det meste af tiden.


FORSKNING

Det siger politikerne om akupunktur Oppositionen er mest positiv, når det handler om at lade det offentlige betale for akupunktur som smertebehandling.

Astrid Krag

Af Lone Bolther Rubin, journalist I Danske Akupunktørers årsskrift 2012 efterlyste politikerne mere evidens for virkningen af akupunktur. Siden er en stor amerikansk metaanalyse af 29 undersøgelser blevet offentliggjort. Den viser, at akupunktur virker på kroniske smerter. Det har vi foreholdt sundhedsministeren og de sundhedspolitiske ordførere fra oppositionspartierne. Vi har fået fire svar. Et fra mini-

Liselott Blixt

steren, et fra Dansk Folkeparti, et fra Venstre og et fra Det Konservative Folkeparti. Dialogen har medført, at Venstre og Dansk Folkeparti har stillet spørgsmål til ministeren om sagen. Dansk Folkeparti har desuden bedt om yderligere dokumentation, så de i partiet kan vurdere muligheden for at komme med et lovforslag. I den forbindelse var Danske Akupunktører til møde med ordføreren, Liselott Blixt, 21. november 2012.

Benedikte Kiær

Jane Heitmann

Astrid Krag Sundhedsminister, SF:

Liselott Blixt, Dansk Folkeparti:

Benedikte Kiær, Det Konservative Folkeparti:

Jane Heitmann, Venstre:

Der er brug for et løft både i forhold til kvalitet og kapacitet i behandlingen af smertepatienter. Vi har derfor også med den seneste satspuljeaftale afsat 67 mio. kroner over de næste fire år, hvorefter der gives 15 mio. om året, som en permanent ordning, til at sikre bedre og mere effektive behandlingstilbud for mennesker med langvarige og kroniske smerter. Men da der ifølge Sundhedsstyrelsens eksperter indtil videre ikke er fundet tilstrækkelig videnskabelig evidens for, at akupunktur er en generel effektiv og virksom behandling af patienter med kroniske smerter, er der ikke nogen aktuelle planer om at gøre akupunktur til et fast behandlingstilbud i det offentlige.

Dansk Folkeparti ser gerne, at akupunktur bliver mere udbredt i sundhedsvæsenet. Vi skal naturligvis kunne bruge alternative metoder, i stedet for medicin, hvis det hjælper, og så bør man kunne vælge mellem akupunktur eller medicin og lade pengene følge patienten. Jeg er helt klar på at mødes med Danske Akupunktører og se på dokumentationen for akupunkturens virkning, så jeg kan bære sagen videre til min gruppe og se, hvordan vi kan komme videre med et lovforslag.

I forvejen synes jeg, det vil være en god ide at benytte sig af akupunkturbehandling. Undersøgelsen bør helt klart give anledning til, at man arbejder med mulighederne for at hjælpe smertepatienter med akupunktur. Det er et område, jeg gerne vil være med til at fremme.

Der er ingen tvivl om, at mange mennesker har stor glæde af akupunktur. Vi er fra Venstres side indstillede på en drøftelse af området. For os er det bl.a. helt afgørende for en diskussion af en eventuel tilskudsmodel, at evidensgrundlaget er i orden. Jeg ser derfor frem til, at Sundhedsministeren kommer på banen i forhold den nyeste viden.

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

5


FORSKNING – SMERTE

Meta-analyser bakker op om effekten af akupunktur Danske Akupunktører har fremlagt forskningsresultater fra ni store metaanalyser for sundhedsordførerne, sundhedsministeren, Sundhedsstyrelsen og regionerne. Læs om analysernes konklusioner her – og læs i detaljer om forskningen på www.danske-akupunktoerer.dk Resultaterne er samlet og redigeret af Charlotte Strøm, læge Ph.d. og journalist

Kroniske non-maligne smerter Denne meta-analyse omfatter 17.922 patienter i 29 kliniske forsøg med akupunkturbehandling af nakkesmerter, slidgigt, kronisk hovedpine og skuldersmerter. Forfatterne konkluderer, at akupunktur har effekt på kroniske smerter og derfor bør indgå som en behandlingsmulighed. Undersøgelsen er beskrevet på side 4.

Migræne Denne Cochrane meta-analyse omfatter 4419 patienter i 22 kliniske forsøg med akupunkturs effekt på migræne og forebyggelse heraf. Forfatterne konkluderer, at akupunktur er gavnlig alene eller i tillæg til rutine behandling af akutte anfald, samt har bedre effekt med færre

6

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

bivirkninger end konventionel forebyggende behandling af migræne.

Spændingshovedpine Denne Cochrane meta-analyse omfatter 2317 patienter i 11 kliniske forsøg med akupunkturs effekt på spændingshovedpine. Forfatterne konkluderer, at akupunktur kan være en værdifuld nonfarmakologisk behandling af episodisk eller kronisk spændingshovedpine.

Post-operativ kvalme Denne Cochrane meta-analyse omfatter 4858 patienter i 40 kliniske forsøg med akupunkturs effekt på post-operativ kvalme. Forfatterne konkluderer, at akupunktur af punktet P6 forebygger postoperativ kvalme.

Kemoterapi-induceret kvalme og opkastninger Denne Cochrane meta-analyse omfatter 1247 patienter i 11 kliniske forsøg med akupunkturs effekt på kvalme og opkastninger i forbindelse med kemoterapi. Forfatterne konkluderer, at akupunktur har en biologisk effekt på kvalme, og at disse data komplementerer konklusionerne i tidligere forsøg med akupunktur ved post-operativ kvalme.

Nakkesmerter Denne Cochrane meta-analyse omfatter 10 kliniske forsøg med akupunkturs effekt på kroniske nakkesmerter. Studiernes kvalitet rent metodologisk var moderat. Forfatterne konkluderer, at akupunktur har en moderat


FORSKNING effekt på nakkesmerter, der overgår inaktive behandlinger og sham akupunktur ved korttidsopfølgning.

Lændesmerter Denne Cochrane meta-analyse omfatter 35 kliniske forsøg med akupunkturs effekt på akutte og kroniske lændesmerter. Der var utilstrækkeligt med data til at konkludere på akupunkturs effekt på akutte lændesmerter. Forfatterne konkluderer, akupunktur på kort sigt har effekt på smertelindring og nedsat funktion ved kroniske lændesmerter, og data supporterer akupunktur som en anvendelig tillægsbehandling af kroniske lændesmerter.

Menstruationssmerter Denne Cochrane meta-analyse omfatter 944 patienter i 10 kliniske forsøg med akupunkturs effekt på akutte menstruationssmerter. Metodologiske forskelle i studierne (f.eks. anvendelse af akupressur eller akupunktur) vanskeliggør tolkningen af data. Forfatterne konkluderer, akupunktur formentlig har en effekt på smertelindring i forbindelse med menstruation og efterlyser flere veldesignede kliniske forsøg til at underbygge konklusionen yderligere.

Fødselssmerter Denne Cochrane meta-analyse omfatter 1986 patienter i 13 kliniske forsøg med akupunkturs effekt på smerter i forbindelse med fødsel. Forfatterne konkluderer, akupunktur og akupressur kan spille en rolle som smertelindring i for-

bindelse med fødsler, øge tilfredsheden med smertebehandling og reducere medicinsk behandling – og efterlyser desuden yderligere forskning på området.

Charlotte Strøm, læge Ph.d. og journalist

LITTERATUR Find mere information om meta-analyserne for effekten af akupunktur på www.danske-akupunktoerer.dk og www.cochrane.org Vickers AJ et al; for the Acupuncture Trialists’ Collaboration. Acupuncture for Chronic Pain: Individual Patient Data Meta-analysis. Arch Intern Med. 2012 Sep 10:1-10. doi: 10.1001/archinternmed.2012.3654. [Epub ahead of print]

Trinh K et al; Cervical Overview Group. Acupuncture for neck disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 3. Art. No.: CD004870. DOI: 10.1002/14651858. CD004870.pub3 Smith CA et al. Acupuncture for dysmenorrhoea. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 1. Art. No.: CD007854. DOI: 10.1002/14651858.CD007854.pub2

Linde K et al. Acupuncture for migraine prophylaxis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD001218. DOI: 10.1002/14651858.CD001218.pub2

Furlan AD et al. Acupuncture and dry-needling for low back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 1. Art. No.: CD001351. DOI: 10.1002/14651858.CD001351.pub2

Linde K et al. Acupuncture for tension-type headache. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD007587. DOI: 10.1002/14651858.CD007587

Lee A, Fan LTY. Stimulation of the wrist acupuncture point P6 for preventing postoperative nausea and vomiting. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: CD003281. DOI: 10.1002/14651858.CD003281.pub3

Ezzo J et al. Acupuncture-point stimulation for chemotherapy-induced nausea or vomiting. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 2. Art. No.: CD002285. DOI: 10.1002/14651858.CD002285.pub2

Smith CA et al. Acupuncture or acupressure for pain management in labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 7. Art. No.: CD009232. DOI: 10.1002/14651858.CD009232

Danske Akupunktører vejrer politisk velvilje Af Charlotte Strøm, læge Ph.d. og journalist Evidensen for effekten af akupunktur har indenfor det etablerede medicinske miljø gennem mange år været en akilleshæl. Men det let støvede image af et alternativt behandlingstilbud ændrer sig i takt med, at flere kontrollerede og randomiserede kliniske forsøg (såkaldte lodtrækningsforsøg) med akupunktur offentliggøres internationalt. Det glæder man sig over hos Danske Akupunktører. ”Både mængden og kvalitetsniveauet af den kliniske forskning er øget betydeligt i de senere år,” siger Henrik Jørgensen, formand for Danske Akupunktører. Han henviser blandt andet til offentliggørelse af en række meta-analyser. En meta-analyse kan defineres som en analyse af flere videnskabelige analyser, der alle er præsenteret i offentliggjorte videnskabelige artikler. – Særligt interessant er en meta-analyse

omfattende knap 18.000 kroniske smertepatienter, der er omtalt på side 4. Den viser, at akupunktur virker bedre end konventionel smertebehandling, og derfor argumenterer forfatterne for, at akupunktur bør indgå som en behandlingsmulighed, siger Henrik Jørgensen og fortsætter. – Desuden må det fortsat være et vægtigt argument, at analyserne også viser, at akupunktur er en meget sikker behandling med meget få eller ingen bivirkninger.

Politikerne lytter Danske Akupunktører har lagt resultaterne af i alt ni store meta-analyser frem for politikerne på Christiansborg, og de har tilsyneladende hørt budskabet. – Vi oplever, at selv om der hos nogle fortsat er en vis skepsis forbundet med akupunktur – så bliver der også lyttet til vores budskab, siger Henrik Jørgensen.

Og budskabet er klart: Akupunktur har effekt på en række sygdomme. Det er en overordentlig sikker behandling, og dertil kommer, at akupunktur også er omkostnings-effektiv.

Akupunktur betaler sig Politikere og også skatteborgere stiller spørgsmålet: Hvor meget sundhed får vi for pengene? Derfor er sundhedsøkonomiske analyser af medicinske behandlinger blevet vigtige i argumentationen for nye behandlingers anvendelse. Flere analyser peger på, at det kan betale sig at anvende akupunktur i smertebehandling. (Læs professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersens kronik side 8) – Vi har at gøre med en behandling, der muliggør en forbedret behandling af patienterne og en økonomisk besparelse for samfundet inden for de områder, effekten er bevist, siger Henrik Jørgensen.

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

7


KRONIK

Kjeld Møller Pedersen

En ser på akupunktur Undersøgelser peger på, at akupunktur på en række områder har en dokumenteret effekt og kan være en omkostnings-effektiv behandling i det konventionelle tilbud. Det bliver i denne kronik sat i perspektiv af Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet.

Hvad har sundhedsøkonomi og akupunktur med hinanden at gøre? Faktisk en hel del. Sundhedsøkonomer interesserer for, hvad der bestemmer efterspørgsel og udbud af behandlinger, især betydningen af hvor meget brugeren betaler. Et andet interessefelt er omkostnings-effekt-analyse, hvor sundhedsøkonomerne undersøger, hvordan forholdet er mellem den dokumenterede behandlingsmæssige effekt og omkostningerne ved behandlingen. Sådanne analyser kan understøtte beslutning om indførelse – eller udfasning – af behandlingstilbud. Akupunktur er interessant ud fra begge synsvinkler. Brug af akupunktur er næsten 100% brugerbetalt, hvis vi ser bort fra tilskud fra ’Danmark’ og nogle forsikringsselskaber, men som vi skal se nedenfor, skræmmer det ikke brugerne væk. Der synes også at være stigende evidens for, at akupunktur er en omkostnings-effektiv behandling eller supplement til anden behandling.

Alternativ behandling? For nogle år siden lavede vi en undersøgelse af udbuddet af komplementær og alternativ medicin1. De centrale spørgsmål, vi ville undersøge var: Hvad er økonomien og arbejdsbetingelserne blandt udbyderne. Vi kontaktede de mange faglige selskaber/foreninger for at få adresser på udbydere, herunder også et videnskabeligt selskab for akupunktur. Selskabet ville ikke levere adresser med henvisning til, at akupunktur ikke var komplementær eller alternativ, men et tilbud på lige fod med andre anerkendte sundhedsydelser. Tonen i svarbrevet var lettere fornærmet. Afgræsningen af, hvad der er alternativ behandling, ændrer sig hele tiden. Grænsen

8

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

mellem alternativ og konventionel behandling er ikke altid lige let at drage. Det centrale er vel, om behandlingen har vundet indpas i det konventionelle behandlingssystem. Det gælder f.eks. for akupunktur og zoneterapi for slet ikke at tale om kiropraktik med universitetsuddannelse af udøverne. Hertil kommer, om effekten af behandlingen dokumenteres i lotteribaserede forsøg, og om behandlingen kræver en autorisation.2 Ud fra disse kriterier må man sige, at akupunktur i dag må betragtes som en ’konventionel’ behandling. Derfor burde man fjerne mærkatet ’alternativ’. Dog mangler er en autorisation forstået som en generel autorisation til at behandle med akupunktur. Læger har det i form af lægeautorisationen. Hertil kommer personer som er RAB-registrerede, altså Registreret Alternativ Behandler. RAB-ordningen er ikke som sådan en autorisationsordning, men giver en vis sikkerhed for, at behandleren opfylder en række minimumskrav til uddannelse og klinisk praksis. Det giver også bedre klagemuligheder, hvis man bruger en RAB-behandler.

Mange bruger akupunktur Uanset hvad der gælder i definitions- og afgrænsningskampen, er det ubestrideligt, at godt 300.000 af den danske befolkning i 2010 oplyste, at de inden for det seneste år havde brugt akupunktur3. I 2005 havde 5,2 % benyttet akupunktur i det foregående år. Dette tal var i 2010 på 7,1 % og samme år oplyste danskerne, at næsten 24 % på ét eller andet tidspunkt havde prøvet akupunktur. Danskerne kender og bruger akupunktur, og det bruges i alle samfundsgrupper uanset uddannelse og erhverv.


KRONIK

Med andre ord: Mange danskere har taget akupunktur til sig. Hvad, der er den præcise årsag, er ikke kendt, men man går næppe meget galt i byen, hvis man formoder, at det er baseret på troen på, at det har en varig eller midlertidig behandlingsmæssig effekt og vel stor set ingen alvorlige bivirkninger. Efterspørgslen efter akupunktur afhænger bl.a. af, hvad det koster, og hvad brugerne er villige til at betale. Det sidste er afgørende, fordi sygesikringen fortsat ikke giver tilskud til alternativ behandling i almindelighed. Der er dog undtagelser ved visse akupunkturbehandlinger. Således er akupunkturbehandling gratis, hvis det er en praktiserende læge, der udfører behandlingen. Desuden betaler det offentlige akupunkturbehandlingen, hvis den bliver udført af en narkoselæge eller gigtlæge. ’Danmark’ yder nu tilskud, både til RABregistrerede – dog efter en stillet lægelige diagnose – og til læger, der yder akupunktur. Det samme gør en række af de arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. Det er tankevækkende, at forsikringer giver tilskud, medens man fra det offentliges side er mere end tøvende. Forklaringen skal nok findes i en forskellig holdning til spørgsmålet om dokumenteret effekt.

Og det har virkning Der er efterhånden gennemført en lang række lotteribaserede undersøgelser, som på udvalgte områder støtter, at der er en behandlingseffekt. Der er netop blevet publiceret en større oversigt i et anerkendt medicinsk tids-

skelne mellem akupunktur som hovedbehandling og som supplerende behandling. Hertil kommer, at sådanne undersøgelser er en nødvendig forudsætning for at kunne lave lødige omkostnings-effektanalyser.

Omkostnings-effektanalyser

skrift over resultaterne fra 29 forsøg, der i alt involverede knap 18.000 patienter2. Der blev fokuseret på fem typer af smertelidelser: Ryg, nakke, skulder, kronisk hovedpine og slidgift. Der er tale om en meget grundig gennemgang – baseret på adgang til data fra de forskellige forsøg. Forfatterne konkluderer med de nødvendige forbehold (hvor ’sham’ står for ’snydebehandling i kontrolgruppen): ”Acupuncture is effective for the treatment of chronic pain and is therefore a reasonable referral option. Significant differences between true and sham acupuncture indicate that acupuncture is more than a placebo. However, these differences are relatively modest, suggesting that factors in addition to the specific effects of needling are important contributors to the therapeutic effects of acupuncture”. Dette giver naturligvis ikke belæg for at påstå, at alle former for akupunkturbehandling nu har en dokumenteret effekt. På den anden side bør resultaterne mane til besindighed blandt skeptikerne. Det er også vigtigt at

Omkostnings-effektanalyser anvendes i stigende grad, når der skal tages stilling til værdien af en ny behandling, især ny medicin. I nogle lande – dog ikke Danmark – er det normalt et krav, at der foreligger sådanne analyser, når man tager stilling til tilskud. Der findes et stigende antal undersøgelser af akupunktur4-8. Først lige en summarisk redegørelse for, hvad en omkostnings-effektanalyse er. Grundidéen er simpel. Forudsætningen for analyserne er gode kontrollerede undersøgelser af behandlingseffekten, dvs. lotteribaserede forsøg og allerhelst fra flere forsøg, der er sammenfattet i en metaanalyse, som den omtalte i forrige afsnit. Hertil kobler man en omkostningsanalyse, dvs. hvad koster behandlingen/behandlings­ forløbet, mulige besparelser i sundheds- og socialsektoren, mindsket sygefravær osv. Det er allerbedst, når man indsamler omkostningsdata sammen med det kliniske forsøg. På patientsiden måles effekten ved sædvanlige kliniske effektmål, f.eks. smertereduktion eller funktionsforbedring og ved måling af patienternes livskvalitet, ofte udtrykt ved kvalitetsjusterede leveår, QALY (quality adjusted life years), hvor man forsøger at beregne et samlet indtryk af funktionsforbedring fysisk, psykisk og socialt.

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

9


KRONIK Resultaterne bliver afrapporteret i form af et nøgletal: ’kr. per klinisk effektenhed’, eller kr. per kvalitetsjusteret leveår. Jo lavere, jo bedre. I nogle lande, f.eks. England har man indført en regel om, at kun behandlinger, som koster under 20-25.000 £ per kvalitetsjusteret leveår bør indføres. Hvad er så nogle af hovedresultaterne? En dugfrisk engelsk undersøgelse4, hvor man sammenfatter resultaterne fra syv omkostnings-effektanalyser af brugen af akupunktur ved kroniske smerter, konkluderer, at der tale om en omkostnings-effektiv behandling, hvor man klart ligger under det netop omtalte loft. En koreansk undersøgelse, der sammenfattede 17 omkostnings-effektanalyser6, kom ligeledes frem til, at forholdet mellem omkostninger og dokumenteret behandlingseffekt var god.

omkring 640-750.000 personer. Der er betydelige økonomiske konsekvenser forbundet hermed – fra behandling til sygefravær og nedsat arbejdsevne. Det ville være interessant at se på en mere systematisk brug af akupunktur i

Perspektiver

CCE

K

K

T

• M E D

A

U P U N

LITTERATUR 1. Jeppesen S, Horsted C, Pedersen KM, et al. Analyse af det danske udbud af komplementær og alternativ behandling. Odense: CAST, Syddansk Universitet, 2007 2. Vickers AJ, Rees RW, Zollman CE et al. Acupuncture of chronic headache disorders in primary care: randomised controlled trial and economic analysis. Health Technol Assess 2004;8(48):iii, 1-iii,35. 3. Christensen A, Ekholm O, Davisen M, Juel K. Sundhed og sygelighed i Danmark 2010 – og udviklingen siden 1987. København: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet; 2012. 4. Ambrosio EM, Bloor K, MacPherson H. Costs and consequences of acupuncture as a treatment for chronic pain: a systematic review of economic evaluations conducted alongside randomised controlled trials. Complement Ther Med 2012;20(5):364-374. 5. Driessen MT, Lin CW, van Tulder MW. Cost-

Akupunkturuddannelsen U R •

U

S

S

Kombinationen af stigende evidens for behandlingseffekt af akupunkturbehandling for især smertetilstande, og undersøgelser, der viser, at det også er et omkostnings-effektivt tilbud, baner utvivlsomt vejen for en bredere accept af akupunktur i det ’konventionelle’ sundhedsvæsen. 16-19 % af danskere på 18 år og over har kroniske non-maligne smerter9. Det svarer til

forhold til denne gruppe og underkaste det en grundig videnskabelig undersøgelse, inklusiv en omkostnings-effekt-analyse.

effectiveness of conservative treatments for neck pain: a systematic review on economic evaluations. Eur Spine J 2012;21(8):14411450. 6. Kim SY, Lee H, Chae Y, Park HJ, Lee H. A systematic review of cost-effectiveness analyses alongside randomised controlled trials of acupuncture. Acupunct Med 2012. 7. Maund E, Craig D, Suekarran S et al. Management of frozen shoulder: a systematic review and cost-effectiveness analysis. Health Technol Assess 2012;16(11):1-264. 8. Ratcliffe J, Thomas KJ, MacPherson H, Brazier J. A randomised controlled trial of acupuncture care for persistent low back pain: cost effectiveness analysis. BMJ 2006;333(7569):626. 9. Eriksen J, Jensen MK, Sjogren P, Ekholm O, Rasmussen NK. Epidemiology of chronic non-malignant pain in Denmark. Pain 2003;106(3):221-228.

Succes med akupunktur i

Michael Jensen Ebba Thomsen

København og Vendsyssel

Efteruddannelse i akupunktur Smertebehandling • Iskias • Depression • Stress • Piskesmæld • Master Tungs akupunktur Bloodletting • Ansigtsakupunktur Succes med akupunktur 3 dage • Øre akupunktur over tre dage. Se datoer på vores hjemmesider

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

Ebba Thomsen www.vendsysselhelseskole.dk

CCE U R •

S T

K

K

A

10

U

• M E D

Michael Jensen www.akupunkturuddannelsen.dk København og Jylland 233221283

S

Succes med dine behandlinger er forudsætningen for succes med din forretning... - vælg en underviser, der selv har succes

U P U N

9893 6597


FORSKNING

Cheflæger og sygeplejersker har forskellig holdning til alternativ behandling

Af Lasse Skovgaard, cand.mag., cand.pæd., forsker og PhD stipendiat ved institut for Folkesundhedsvidenskab, Købehavns Universitet og Institut for Samfundsmedicin, Tromsø Universitet.

Sygehusene ønsker akupunktur Brugen af alternativ behandling er øget markant i den vestlige verden gennem de seneste 20 år. Alternativ behandling er i særdeleshed populært blandt den almene befolkning, men der bliver også i stigende grad etableret enheder for integreret behandling (konventionel medicin kombineret med alternativ behandling) indenfor sundhedsområdet i mange lande. I den forbindelse spiller akupunktur en vigtig rolle som en alternativ behandlingsform, der har vundet indpas og en vis accept blandt læger.

Hvert tredje sygehus er med I Danmark er brugen af alternativ behandling udbredt i befolkningen. De seneste tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at 53% af danskerne har prøvet en form for alternativ behandling. Akupunktur er blandt de mest populære alternative behandlingsformer – 24% har brugt det på et eller andet tidspunkt i livet og 7% har brugt det indenfor det seneste år. Inden for sundhedsvæsenet er akupunktur særligt populært. To danske undersøgelser fra 2009 viste, at akupunktur blev benyttet på 31% af de danske sygehuse og på 14% af alle danske sygehusafdelinger. Og interessen

for akupunktur var stor, når man spurgte ind til ønsker for fremtidig behandling; således meldte 20% af sygehusafdelingerne tilbage, at de planlagde eller ønskede at benytte akupunktur i fremtiden.

Alternativ behandling – et tabu? De to undersøgelser viste også, at der er forskel på, hvilke svar man får, når man spørger cheflæger eller afdelingssygeplejersker. Således viste den ene undersøgelse, at alternativ behandling ifølge sygehusenes cheflæger udelukkende blev brugt i form af akupunktur. Ifølge sygehusenes afdelingssygeplejersker blev mere end 20 forskellige alternative behandlingsformer benyttet – først og fremmest i form af akupunktur, men også i form af zoneterapi, urteterapi, healing og kraniosakralterapi.

På vej mod integreret medicin? Undersøgelsernes resultater kan ses som et tegn på, at den øgede interesse for alternativ behandling blandt befolkningen også kommer til udtryk inden for behandlingssystemet. Om det samtidig er et tegn på en decideret

tendens mod udvikling af en integreret medicin i Danmark, kan ikke konkluderes. Undersøgelserne viser, at en række forskellige alternative behandlingsformer er i brug på danske sygehuse, men at særligt akupunktur har bred opbakning. Således kunne akupunktur tænkes at spille en væsentlig rolle i en eventuel fremtidig udvikling af integreret medicin.

PUBLIKATIONER

Resultaterne fra de to danske undersøgelser om brug af alternativ behandling på danske sygehuse er publiceret i:

Use of complementary and alternative medicine at Norwegian and Danish hospitals. Salomonsen, Laila; Skovgaard, Lasse; la Cour, Søren; Nyborg, Lisbeth ; Launsø, Laila; Fønnebø, Vinjar. I: BMC Complementary and Alternative Medicine, Vol. 11, Nr. 4, 2011 Use of Alternative Treatment at Danish Hospitals. Skovgaard, Lasse. I: Journal of Traditional Chinese Medicine, Vol. 31, Supplement, 2011.

Sådan har sygehusene svaret n=

%

Sygehuse, der benytter akupunktur

39/126

31,0

Sygehusafdelinger, der benytter akupunktur

65/461

14,1

Sygehusafdelinger, der planlægger eller ønsker at benytte akupunktur i fremtiden

92/461

20,0

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

11


FORSKNING

Akupunktur halverer antallet af

Et norsk forskningsprojekt fra 2007 har vist, at akupunktur så godt som halverer antallet af hedeture og gør dem markant mildere. Af Majbritt Jacobsen, journalist I den norske undersøgelse deltog 267 kvinder i overgangsalderen. Samtlige kvinder fik vejledning i, hvad de selv kunne gøre for at mindske generne ved overgangsalderen, og halvdelen af kvinderne fik samtidig behandling med akupunktur. Blandt de kvinder, der fik akupunktur, faldt antallet af hedeture efterfølgende med 48

procent, mens kvinderne i kontrolgruppen, der kun havde modtaget vejledning, oplevede et fald på 28 procent. Samtidig berettede kvinderne i akupunkturgruppen, at intensiteten af hedeturene var halveret, mens kvinderne i kontrolgruppen blot havde oplevet, at intensiteten var reduceret med 25 procent.

Ellis fik styr på hedeturene Ellis Hansen husker tydeligt, hvordan hedeturene var ved at lægge hendes hverdag i ruiner. Akupunktur blev løsningen. Af Majbritt Jacobsen, journalist Ellis Hansen lider ikke længere af hedeture, men hun tænker ofte tilbage på dengang, hvor hedeturene gjorde hendes hverdag til et helvede. – Folk tænker tit på overgangsalderen og hedeturene som en lille ting. Og det er det nok også for nogen. Men for mig var det slemt. Jeg prøvede alt muligt for at blive hedeturene kvit, fortæller Ellis Hansen. – Min mand og jeg har altid brugt meget tid sammen om aftenen. Men da mine hedeture var på deres højeste, forsvandt alle de hygge-

12

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

lige stunder. Når jeg havde justeret stuetemperaturen, så jeg kunne holde ud at være der, så måtte min mand enten ty til vinterjakken eller gå ind i et andet rum, husker Ellis Hansen. – Og når jeg stod ved komfuret, så kom hedeturene så sikkert som amen i kirken. I flere måneder måtte vi nøjes med mad, der kunne tilberedes i ovnen, så jeg ikke behøvede at stå og svede over komfuret. For mig var det et stort offer, beretter Ellis Hansen.

Gode råd fra veninden For at komme lettere gennem overgangsalderen og hormonsvingningerne gik Ellis Hansen til sin læge. Her blev hun tilbudt piller, men hun valgte at takke nej. – Jeg har aldrig brudt mig om tanken om hormonpiller. Jeg tror ikke, det er sundt for kroppen, forklarer Ellis Hansen, der klagede sin nød til en god veninde. – Kirsten var på min alder, og jeg må indrømme, at jeg blev noget overrasket, da hun

fortalte, at hun stort set ikke havde gener af det. Veninden afslørede sin hemmelighed, og bare to dage senere havde Ellis Hansen sin første tid ved en akupunktør. – Jeg var skeptisk. Jeg havde aldrig prøvet det før, og jeg havde ikke den store fidus til, at et par nåle skulle gøre den store forskel. Men jeg måtte erkende, at Kirsten havde ret. Jeg kan ikke huske, hvor mange behandlinger jeg fik, men jeg kan huske, at det virkede. Jeg fik betydeligt færre hedeture, og de få, jeg fik, var til at overskue. Pludselig var det nok at tage en trøje af, jeg behøvede ikke længere åbne alle vinduer på vid gab. Ellis Hansen fortsatte sine jævnlige besøg ved sin akupunktør længe efter, den sidste hedetur var overstået. – Jeg turde ikke holde op igen. Det er generelt godt for mit velbefindende, så i dag tænker jeg mest på mine behandlinger som en slags selvforkælelse.


ANNONCE

BØRN BEHØVER IKKE AT BLIVE KØRESYGE..! Kroppen har sit eget forsvar mod køresyge - det skal blot aktiveres..!

KLINISK TESTET

Køresyge er ofte et problem på ferieturen..!

men der findes en løsning, der hurtigt og uden medicin afhjælper køresyge for de fleste. Når børnene sidder køresyge på bagsædet eller er døsig af medicin, er feriestemningen ikke helt rigtig. Forældre spørger derfor ofte brevkasser om gode råd mod køresyge. En effektiv og god løsning er nu tilgængelig med akupressurbåndet Sea-Band. Så enkelt at man let overser muligheden..! Et svagt vedvarende tryk på akupressurpunktet P6, under hvert håndled, aktiverer kroppens eget forsvar mod kvalme, og efter få minutter er køresygen væk eller reduceret.

- det naturlige valg

Kan Sea-Band hjælpe dit barn mod køresyge..? - er du i tvivl, så lad tvivlen komme dit barn til gode, og vurdér herefter, om det virker tilfredsstillende.

9 ud af 10 opnår den fulde virkning med SeaBand. Akupressurbåndet tages på lige inden køreturen. ”Bliv’ tilfreds med dit Sea-Band eller få pengene tilbage”. Sea-Band virker efter de samme principper som akupunktur, bare uden nåle. Virkningen med akupunkt-stimulation forklares med, at kemiske budbringere i nervesystemet kan være årsagen til den fysiologiske reaktion. Sea-Band fås til børn og voksne og anvendes generelt mod kvalme - også mod graviditetskvalme. Sea-Band købes på apoteket, hos Matas og i Helsebutikker. Vejl. udsalgspris 124,-

Læs mere om SEA-BAND på www.seaband.dk Sea-Band Danmark • Lyngdalvej 63 • 8500 Grenaa • Tlf: 70206118 • E-mail: info@seaband.dk • www.seaband.dk

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

13


ANNONCE

AcupunctureShop.com

Nordeuropas største specialbutik for akupunktører Mere end 3000 produkter på lager - Ring 76940877 Zoneterapi - Massage - Akupunktur - Laser - Brikse - Litteratur [ NB! Tilbuddene er kun gældende for aktive kursister. ] Stort udvalg af nåle AcupunctureShop er Skandinavisk distributør af Cloud & Dragon, og med vores egen silikonebelagte CAIR-serie har vi 14 forskellige typer nåle og mere end 100 forskellige størrelser på lager vi har netop din nål!

Priser fra 17,- pr. æske

Masser af litteratur Vi har både danske og engelske fagbøger, plakater og DVD’er på lager.

Akupunkturens Grundprincipper af Nigel Ching

Pris 698,- (Spar 100,-)

Alle typer brikse på lager Er du nystartet behandler eller “gammel rotte” i faget, er det en transportabel eller elektrisk briks, så har vi helt sikkert den rigtige briks til dig

ETL 57

Simpel og robust træbriks

Pris 895,-

AgiScop DT Agiscop DT er den mest anvendte punktsøger professionelle øreakupunktører anvender. Den bliver bl.a. anvendt af Dr. Raphael Nogier, Dr. Alain Coutte, Anne Marie Vester, Lars Sandrini, Jena Rasmussen m.f. AgiScop DT

Akupunkturmodeller Vores udvalg af akupunkturmodeller rangere lige fra hunde og hest til ører og hænder. Alle modellerne kommer med et engelske referencehæfte som forklarer de forskellige punkter.

Mand 84 cm

Med muskler og akupunkturpunkter

Tilbud 450,- (Spar 50,-)

Rullebord CO3 Et solidt rullebord i stål med professionel lakering. Højde: 80 cm (fra gulv) Bredde: 63 cm Dybde: 50 cm

Rullebord CO3 Pris 895,- (Spar 100,-)

Laserapparatur Brugen af en laser kan både gøre behandlingen grundigere og hurtigere, og desuden kan man ramme punkter der ellers ligger for dybt til traditionel akupunktur.

Klas-A81

110 mW, 808 nm

Pris 2.900,- (Spar 1000,-)

AS Super 4 Digital AS SUPER 4 Digital er blandt den seneste generation af nålestimulatorer, hvor moderne design og den nyeste teknologi er samlet i en og samme enhed. AS4D Pris 1.600,- (Spar 500,-)

Finder punktet og kan behandle med strøm

Pris 4.000,- (Spar 300,-) Alle priser er ekskl. moms og fragt. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. AcupunctureShop ApS - Jeppe Skovgaards Vej 31 - 6800 Varde - Tlf.: 76940877 - Fax: 76940977

14

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK


FORSKNING – NOTER

Akupunktur får migrænen til at Meget tyder på, at akupunktur ikke alene kan hjælpe migrænepatienter, når hovedpinen raser, men at jævnlige besøg ved akupunktøren også kan forebygge, at migræneanfaldene opstår. Det viser en undersøgelse, der tidligere i år blev publiceret i Canadian Medical Association Journal. Af Majbritt Jacobsen, journalist I undersøgelsen blev næsten 500 voksne forsøgspersoner, der havde problemer med migræne, behandlet med enten traditionel akupunktur eller placebo-akupunktur. Deltagerne vidste ikke selv om de modtog traditionel akupunktur eller om de var placeret i kontrolgruppen, der modtog placebobehandling. Inden undersøgelsen blev sat i gang, led de fleste af forsøgspersonerne af månedlige migræneanfald på i gennemsnit seks dage om måneden. Efter behandlingen kunne deltagerne melde om færre migrænedage end tidligere – faktisk faldt gennemsnittet til tre migrænedage om måneden – både for deltagerne i forsøgsgruppen og i kontrolgruppen. I tiden efter forsøget kunne deltagerne i forsøgsgruppen imidlertid stadig melde tilbage om færre migræneanfald af lavere intensitet end det, de havde oplevet før forsøget. Deltagerne i kontrolgruppen, der ikke havde fået akupunktur, kunne ikke mærke nogen forskel. Det overrasker ikke forskerne, at kontrol-

gruppen også oplevede forbedringer i deres tilstand. Også tidligere undersøgelser har vist, at akupunktur har en effekt i forhold til migræne, uanset om nålene placeres optimalt eller ej. Disse undersøgelser viser dog også, at effekten på længere sigt er markant bedre, hvis nålene er placeret efter de traditionelle principper, ligesom der er bred enighed blandt forskerne om, at nogle mennesker tilsyneladende er mere modtagelig overfor akupunktur end andre.

Rikke Povlsen er kommet i bedre humør, efter hun har fået akupunktur for sin depression.

Nåle mod depression Ny forskning foretaget af School of Chinese Medicine at The University of Hong Kong, Li Ka Shing Faculty of Medicine og the Department of Psychiatry in Kowloon Hospital tyder på, at man ved hjælp af akupunktur kan reducere mange af de symptomer, mennesker med depressioner slås med. Af Majbritt Jacobsen, journalist Undersøgelsen er baseret på 73 deltagere i alderen fra 25 til 65 år, der alle har fået diagnosen depression. Samtlige deltagere fortsatte med at tage deres antidepressive medicin gennem hele forsøget, mens en del af dem også blev behandlet med elektroakupunktur og en kontrolgruppe modtog placebo-elektroakupunktur. Samtlige deltagere modtog ni behandlinger à 45 minutter over 21 dage. Da den praktiske del af undersøgelsen var afsluttet, blev de 73 deltagere bedt om selv at vurdere eventuelle forbedringer, ligesom de blev vurderet af fagfolk efter den kliniske depressionsskala. Både læger og patienter var enige om, at den gruppe, der havde modtaget elektroakupunktur havde oplevet store forbedringer i deres tilstand. Faktisk havde flere deltagere oplevet markante fremskridt allerede på forsøgets tredjedag. I Danmark har man endnu ikke lavet kliniske undersøgelser af akupunkturens virkning på depressioner, men flere og flere danskere har gjort sig deres egne erfaringer på området. Heriblandt Rikke Povlsen, der har modtaget akupunktur mod depression ved Aku One i Silkeborg. Rikke lider af serotonin syndrom og kunne derfor ikke tåle sin medicin. For hende blev akupunkturen vejen tilbage til et almindeligt liv. ”Efter bare seks ugers behandling kunne jeg se det dejlige i min tilværelse igen for ikke at snakke om den kæmpe ændring, der blev i mit humør,” fortæller Rikke Povlsen.

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

15


BAGGRUND

Kvinder dominerer i venteværelset Akupunktur har overhalet zoneterapien, når danskerne vælger alternativ behandling. Især kvinderne har taget akupunkturen til sig. Der er således et stort potentiale i at få mændene med.

Af Majbritt Jacobsen, journalist Statens Institut for Folkesundhed laver løbende undersøgelser af, hvilke behandlingsformer danskerne benytter sig af. Og disse undersøgelser viser to klare tendenser, når det gælder akupunktur. Flere og flere prøver akupunktur, og det er primært kvinder, der sætter deres lid til nålenes virkning. I 1987 var det kun 2,9 procent af befolkningen, i Danmark, der havde prøvet akupunktur. I 2010 var tallet 24 procent. Dermed har akupunktur overhalet zoneterapien som den mest populære alternative behandlingsmetode. Det var og er fortsat især kvinder, der opsøger akupunktur. Den typiske bruger var i 2010 ifølge undersøgelserne fra Statens Institut for Folkesundhed en kvinde i alderen 25 til 54 år med kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Stort kundepotentiale Selvom der også er en svagt stigende tendens i antallet af mænd, der får akupunktur, udgør de til stadighed en stor potentiel kundegruppe for de danske akupunktører.

16

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

Ifølge psykolog Lars Nørgaard har det næppe noget med akupunktur som behandlingsmetode at gøre, at mændene holder sig tilbage. Ifølge ham er kvinder bare længere fremme, når det handler om behandlingsformer. – Kvinder er i det hele taget bedre til at søge behandling. Uanset om det er ved lægen, ved akupunktøren eller ved psykologen. De er mere risikovillige, men mændene vil følge efter, når behandlingsmetoden bliver mere kendt og anerkendt, siger Lars Nørgaard. Psykologen mener, at forklaringen skal findes helt tilbage i stenalderen. – Hvis man ser på det ud fra de primitive adfærdspsykologiske betragtninger, så var det mændenes opgave at skaffe føde, mens kvinderne tog sig af flokken. Nogle mænd anser stadig det at søge behandling som et tegn på svaghed. Men tingene ændrer sig hele tiden, understreger Lars Nørgaard. – I det moderne samfund er manden jo også en omsorgsperson, og på den måde nærmer mandens og kvindens roller sig hinanden, forudser Lars Nørgaard.


BAGGRUND

Fodbolddrengene er ikke bange for nåle Mænd er generelt tilbageholdende med at søge akupunktur, men Morten Madsen og hans fodbolddrenge går mod strømmen. De gør alt for at komme hurtigt tilbage på grønsværen. Af Majbritt Jacobsen, journalist Morten Madsen er fodboldtræner i Kerteminde Boldklub. Her styrer han klubbens U17 mesterrækkehold, og når der opstår skader, så ryger drengene tit en tur til akupunktøren. Morten Madsen har nemlig gode erfaringer med akupunkturbehandling af sportsskader. – Jeg har anbefalet akupunktur til mange af mine spillere gennem flere år nu. Det er typisk, hvis de får en lyskenskade, eller hvis de vrider om på foden, forklarer Morten Madsen, der vurderer, at akupunkturen hjælper fodbolddrengene hurtigere tilbage på grønsværen. – Spillerne er typisk klar til genoptræning to til tre uger tidligere, end de ellers ville have været, forklarer Morten Madsen.

Væk med rygsmerter Morten Madsen opsøgte selv en akupunktør, da han for nogle år siden havde smerter i ryggen, men det er ikke bare den oplevelse, der

har overbevist ham om, at nålene kan gøre en forskel for de unge fodbolddrenge. – Blandt forældrene på et hold, jeg trænede før, var der en fysioterapeut, der anbefalede akupunktur. Og da hun forklarede det, gav det mening, så siden har jeg anbefalet mine spillere at gå til akupunktur, hvis de får en skade. I løbet af de sidste par år har vi nok haft en 10 til 15 spillere af sted. Nogle bare en enkelt gang, mens andre har fået flere behandlinger, fortæller Morten Madsen.

Ingen frygt for nåle Indtil nu har samtlige fodbolddrenge taget positivt imod anbefalingen. – Jeg har på ingen måde oplevet nogen form for bekymring fra drengenes side. Måske fordi de ser, at det virker for deres kammerater. Og så vil de gøre meget for at komme tilbage på banen, fastslår en smilende Morten Madsen.

Amerikanske soldater får akupunktur Af Lone Bolther Rubin, journalist Amerikanske soldater i krig skal have den bedste behandling, når de bliver såret eller syge. Og de sidste ti år er akupunktur blevet en del af den. Det skrev Asian Scientist tidligere på året. Online tidsskriftet referer til det videnskabelige tidsskrift Medical Acupuncture. Dr. Richard C. Niemtzow introducerede akupunktur til militær brug i 2001. Han udviklede en særlig metode med den spektakulære titel ”battlefield acupuncture”. Det skulle være hurtigt, simpelt og effektivt til at lindre de sårede soldater for smerte. Dr. Robert Koffman har anvendt metoden i Afganistan, og han er imponeret over effekten. Militæret er lige nu i gang med et forskningsprojekt, der skal belyse akupunkturs virkning på krigstraumer. Et andet projekt undersøger forskellige forbedringsforsøg af den oprindelige metode. Læs mere på www.asianscientist.com, der også henviser til den amerikanske artikel.

Morten Madsens fodbolddrenge er vant til at få akupunktur ved skader. De vil hurtigt tilbage på banen – og det kan være et godt argument, hvis man vil have de skeptiske mænd til at søge akupunktur. Foto: Morten Madsen.

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

17


ANNONCE Bogføring

Regnskab

RAB Revision RA

Fradrag

Lønsum

Tilbud til alle behandlere:

Selvangivelsen

SKAT

Moms

BOGFØRING OG REGNSKAB - gør det enkelt med www.rabrevision.dk ”Min bogføring og mit regnskab blev både nemmere og billigere - på én gang!” Det er, hvad vi gang på gang hører vore kunder sige! Vi er specialister netop i at gøre regnskab og bogføring enkelt for alternative behandlere, og mange benytter sig allerede af vores revisorbistand. Med vores måde at organisere regnskabs- og bogføring på bliver det så let og effektiv som muligt. www.rabrevision.dk tilbyder nu en service, der er skræddersyet til din type virksomhed - på baggrund af vore erfaringer på området gennem en årrække.

Fordelagtig RAB pris: 410 kr + moms/måned Gå på nettet, tast din kassekladde ind - og lad os om resten. Vi laver dine kvartalsregnskaber og dit årsregnskab som en ”pakke” til denne fordelagtige pris. Prisen er en særpris for dig, der er RAB behandler eller godt på vej hertil.

Begynd nu - med dette års regnskab Du behøver ikke at vente. Kom i gang her og nu, med dette års regnskab. Der er ingen startomkostninger - og det koster ikke noget at skifte revisor. Med vores unikke system sikrer vi, at såvel du som vi bruger vore kræfter optimalt. Du indtaster tallene - og behøver ikke at bekymre dig om resten. Du kan koncentrere dig om det væsentlige: At behandle dine kunder. Vi sørger for, at du kommer godt i gang.

”Jeg har mit gode økonomisystem - hvad så med det?” - Selv om særlige edb-programmer ikke er nødvendige, kan du godt fortsætte med at bruge et program, som du er glad for. Vi overfører data til vores system fra langt de fleste programmer, så du stadig kan nyde godt af fordelene ved www.rabrevision.dk.

”Jeg har også brug for revisor-rådgivning - kan I hjælpe?” Ja, naturligvis. RAB Revision er ikke kun den effektive ”regnemaskine”, der klarer det banale. Vi er eksperter i regnskaber til alternative behandlere, og yder rådgivning efter regning i lige præcis det omfang, du har brug for. Vi rådgiver bl. a. i regnskab, lønsum, moms, administration, IT, skat, finansiering, ejendomshandel m.m. Vi kan også indtaste dine bilag, hvis du har behov for det.

Sikring af skattefradrag - Det har vist sig, at en del ikke får de fradrag, som de er berettiget til. Vores kendskab til denne form for drift er stort, og derigennem kan vi sikre dig korrekte skattefradrag. Ønsker du at gøre brug af RAB Revision, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig! Med venlig hilsen www.rabrevision.dk Bjarne Nybo, revisor

www.rabrevision.dk

18

L

Udsigten 17

L

Uggelhuse

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

L

8960 Randers SØ

L

e-mail: bn@rabrevision.dk

L

telefon 8649 6595 eller 4046 1380

?


TEMA: TERAPIFORHINDRINGER

Tema: Når behandlingen støder på

modstand

Gert Karlson

Terapiforhindringer er en modstand, der skal ryddes af vejen, før man kan opnå optimal virkning af akupunkturbehandling. Kæbe- og tandproblemer, medicin, arvæv og allergier er eksempler på terapiforhindringer, som vi sætter fokus på i dette tema. Af Lone Bolther Rubin, journalist Når folk kommer i de danske akupunkturklinikker, er det for at blive behandlet mod migræne, smerter i leddene, astma eller andre konkrete lidelser. Men måske er flertallet i virkeligheden blevet syge af medicin, forkert kost, rygning, alkohol, tandproblemer, arvæv eller lignende. I så fald kan de rumme en modstand mod behandling af den lidelse, de er kommet med. Akupunktur er som udgangspunkt en hurtigtvirkende og effektiv behandlingsform. Men nogle gange virker behandlingen kun kortvarigt eller ikke i tilstrækkelig grad. I de tilfælde kan der være tale om en terapiforhindring, som behandleren gør klogt i at være opmærksom på. ”Forhindringen” kan måske behandles, hvis det eksempelvis er arvæv eller

spændinger, eller måske skal patienten ændre vaner, før behandlingen kan blive effektiv. Akupunktørens rolle bliver ikke blot at behandle, men også at oplyse og vejlede til mere varig helbredelse.

Medicin og kost Bivirkninger fra medicin er en af de helt store syndere. Hvert år dør op mod 5.000 danskere og 100.000 bliver indlagt på grund af forkert brug af medicin. Så er der nok god grund til at antage, at mange af dem, der henvender sig hos akupunktørerne, også får noget medicin, som de ikke kan tåle. Kosten har også afgørende betydning for et godt helbred, men nogle fødevarer kan give allergi eller symptomer som træthed, adfærdsproblemer og fordøjelsesbesvær. Det kan for eksempel være hvede, sukker og mejeripro-

dukter. Fødevarer kan på den måde indirekte fremkalde symptomer, der rummer terapiforhindringer.

Mekaniske forhindringer Andre terapiforhindringer kan skyldes skjulte betændelser i en tand, der kan afføde kroniske immunforstyrrelser og give anledning til hjerte-karproblemer. Der kan være mekaniske problemer, såsom arvæv, kæbe- og tandstillinger eller første ribben syndrom fra diverse traumer. Det kan give sig udslag i f.eks. kronisk hovedpine og trykken bag øjnene. I fremtiden vil vi nok se en del nye former for terapiforhindringer fra eksempelvis mobiltelefoner, trådløse netværk som holder folk vågne, allergier fra tatoveringer og meget andet, som den fagre nye verden bringer.

Apotekerne har i annoncekampagner erkendt, at medicin kan give smerter og gøre folk syge. Det kan også forhindre akupunkturbehandling i at virke optimalt.

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

19


TEMA: TERAPIFORHINDRINGER

Rikke Godthjælp

Lya Saaek

Kæbeleddet, kæbemuskulaturen, tandstilling, tandfokus og vores vejrtrækning har en enorm indflydelse på vores krop og dens funktioner

– nøglen til bedre behandlingsresultater Af: Rikke Godthjælp, registreret akupunktør, posturolog, auriculomediciner og zoneterapeut. Underviser i posturologi og auriculoterapi. Lya Saaek, Iyengar yogalærer, øreakupunktør og posturolog. Behandler du migræne, nakkespændinger, svimmelhed, piskesmæld, træthed, smerter, fertilitetsproblemer, koncentrationsbesvær og indlæringsvanskeligheder, så overse ikke kæben. I de behandlingstilbud, som det offentlige sygehusvæsen tilbyder, er kæben ofte en overset faktor. Derfor går mange mennesker rundt med et ubehandlet kæbesyndrom. Først ved mødet med en behandler, der kender til posturologi, ses der på kæben som en vigtig medspiller. Kæbeleddet, kæbemuskulaturen, tandstilling, tandfokus og vores vejrtrækning har en enorm indflydelse på vores krop og dens funktioner. Posturologer og auriculomedicinere har som speciale at være opmærksom på at behandle de problematikker i munden, der påvirker vores helbred.

Kæbesyndromet Spændinger i kæbemuskulaturen og dysfunktion i kæbeleddet kan give anledning til mange funktionelle lidelser. Kæbeleddet og de omkringliggende muskler kan have en stor indflydelse på vores nervesystem. Bider vi unødigt hårdt sammen, overstimulerer vi trigenimusnerven. Det kan give lokale smerter og ubehag så som trigenimusneuralgi, hoved-

20

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

pine, migræne, tandsmerter, nakkespændinger og samsynsforstyrrelser. En overstimuleret trigenimusnerve vil også påvirke retikularis og hypothalamus. Symptomerne på kæbeledsproblematikker er så forskellige som hårdt sammenbid, posturologiske forstyrrelser, overvægt og vækstproblematikker, smerter i krop og hoved, hormonelle forstyrrelser, enorm træthed, psykisk ustabilitet, fordøjelsesbesvær, forhøjet temperatur mm. Giver kæbesyndromet anledning til posturologiske forstyrrelser, kan det ifølge den franske ortopædkirurg og posturolog Michel Marignan forstyrre samsynet, muskeltonus langs rygsøjlen og vores fodstilling. Er der problemer med fodstillingen eller fodafviklingen, kan det give smerter i ankler, knæ,

hofte og rygsøjle. Samsynsproblemer betyder ikke kun, at det er svært at fokusere, når man læser eller skriver. Det giver også koncentrationsbesvær og indlæringsvanskeligheder, og det påvirker psyken og humøret. Dysfunktioner i kæben ses ofte efter langvarig tandbehandling, slag på kæben eller fald, voldsom stress og pres, psykiske traumer og næsten altid efter piskesmæld. Men det kan også komme med dårlige vaner så som at tygge tyggegummi, at bide negle og kuglepenne, eller altid at hvile hovedet på hånden.

Tandfokus forhindrer terapi Tandfokus er en neurologisk forstyrrelse fra en eller flere tænder, der skaber andre patologier. Eksempelvis kan et tandfokus give tennisalbue, migræne, søvnproblemer, træthed, koncentrationsbesvær m.m. Et tandfokus er eksempelvis en forhøjet tand, spænding mellem to metalfyldninger, en byld eller cyste i munden, betændelse i tandkødet, en ekstra tand eller en manglende tand. Tandfokus består af et fysisk problem plus en information fra munden, der tilsammen skaber en forstyrrelse af neurologisk information til hjernen. Det kan blokere reguleringen

Tandfokus og kæbesyndromer er en terapiforhindring, som med fordel kan behandles med lys på specifikke punkter i øret. Det skal kombineres med ændring af dårlige vaner mv. Foto: Pia Hansen


TEMA: TERAPIFORHINDRINGER

af forskellige funktioner. Det er derfor, at tandfokus kaldes en terapiforhindring. Ifølge Raphaël Nogier vil der kun være lidt fremgang med hurtigt tilbagefald eller ingen fremgang overhovedet i behandlingen, hvis der er tale om tandfokus. For at behandlingen kan lykkes, skal tandfokus udredes først. Det vil sige, at har patienten en forhøjet tand eller en amalgamfyldning, der giver tandfokus, skal dette også behandles af en tandlæge, før man kan forvente, at for eksempel tennisalbuen kan blive god igen. En rådden tand vil videregive den nerveimpuls, der ligger i det omgivende væv. Men selv om vi fjerner tanden, er det ikke sikkert, at det hjælper, for frekvensen fra den syge tand kan være lagret i det omgivende væv. Det betyder, at misinformationen vil fortsætte, indtil vævet behandles, og misinformationen fjernes.

Vejrtrækning Den måde vi trækker vejret på, påvirker bl.a. vores hormonelle balance. Hypothalamus er en samling af kerner placeret i mellemhjernen. Den styrer mange funktioner, herunder vores temperaturregulering, seksuelle adfærd, frygt og vrede, stofskiftet, tørst og sult samt den hormonelle produktion. Vi skal trække vejret gennem næsen. Trækker vi vejret gennem munden, overstimuleres hypothalamus, fordi den ikke køles af luftstømmen gennem næsen. Dermed opstår en ubalance i dens funktion. Det er grunden til, at vejrtrækningen og kæbeleddets stilling påvirker f.eks. fertiliteten, giver dårlig søvnkvalitet og nattesved, kan føre til overspisning på grund af manglende mæthedsfornemmelse, nervøsitet og anspændthed. Det er let at finde ud af, om man trækker vejret gennem munden om dagen og ændre på det. Du trækker vejret gennem munden om natten, hvis du bl.a. vågner og føler tørst eller er tør i munden, når du vågner. Andre symptomer kan være, at du sover uroligt, døjer med nattesved eller snorker. At trække vejret gennem munden kaldes at mundånde. At have kæbespændinger gør ikke, at man bliver mundånder. Men er man mundånder, giver det kæbespændinger. Det er ikke muligt at komme disse spændinger til livs, hvis man ikke ændrer adfærd, da mundånding vedligeholder spændingerne.

Behandlingsmetoder Når vi skal behandle kæbesyndromer og tandfokus, bruger vi flere redskaber. Ørerne er alfa omega. Ørerne behandles med små nåle, med massage, med frekvenser og farver og somme

Illustration: Francis Hartmann

tider med elektroniske impulser. Når der behandles med farver og frekvenser, lyses der enten på specifikke punkter i øret direkte på det syge område, eller hele kroppen bades i lys. Vi benytter magneter til at afspænde muskulaturen lokalt omkring kæbe og øje og posturologiske indlægssåler bruges, når der er problemer med fodafviklingen eller når vi står. Der undervises også i øvelser til at afspænde kæbeleddet eller genoptræne samsynet med. Ved mundånding genoptrænes ved at sove med engletape over munden, så man lærer at trække vejret gennem næsen. Det kan være en fordel at skylle næse, inden man går i seng og evt. også sove med magneter på kæben. Parafunktioner er alle de vaner, vi har, der vedligeholder et kæbesyndrom. At tygge tyggegummi, bide kuglepenne, bide negle, hvile sit hoved på hænderne, sove på maven, gå og bide i en pibe hele dagen osv. osv. Det er selvfølgelig vigtigt at ændre vaner.

FAKTA Michel Marignan er ortopædkirurg, læge, auriculomediciner og posturolog i Marseille. Hans speciale er alle former for problemer i rygsøjlen. Han underviser i indog udland. Raphaël Nogier er læge og auriculomediciner i Lyon, med speciale i fødevareallergi og fordøjelsesproblematikker, samt fotoperception. Desuden underviser han i ind- og udland. Han er søn af Poul Nogier, der er ophavsmand til auriculoterapien og – medicinen. Andre problematikker ud over tandfokus, der også giver terapiforhindring, er f.eks. fødevareintolerance og 1. ribbenssyndrom eller ar. Det kan du læse mere om i nogle af de andre artikler her i magasinet samt i disse engelske og franske artikler skrevet af Raphaël Nogier. Her om fødevareintolerance: http://www.auriculo.biz/pdf/detection_gb Er du god til fransk har du både mulighed for at læse lidt om tandfokus: www.auriculo.biz/pdf/LM_04_2009_fr.pdf Og om 1. ribbenssyndrom: www.auriculo.biz/pdf/blocage_1ere_cote_fr

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

21


TEMA: TERAPIFORHINDRINGER

Kim Haugaard

En svær kamp mod bivirkninger Det er vigtigt at vide, om patientens symptomer kan skyldes bivirkninger fra medicin. I så fald vil behandlingen kun virke kortvarigt, med mindre patienten også slipper medicinen, hvis det er muligt. Af registreret akupunktør Kim Haugaard Et af de problemer, man som akupunktør kan støde på, er de såkaldte terapiforhindringer. Det er områder, der direkte eller indirekte kan modvirke en akupunkturbehandling, da de påvirker kroppens naturlige helbredelse. Et klassisk eksempel er bestemte typer af medicin, der ofte har større eller mindre bivirkninger. Som akupunktør bør man være opmærksom på disse symptomer fra bivirkninger af medicin. Mange bivirkninger er slet ikke registreret, eller de bliver negligeret i sundhedsvæsenet. Mange smerter kan skyldes smertestillede medicin. Og mange ældre bliver syge af kolesterolmedicin og blodtrykspiller. Man bør skelne mellem bivirkninger og det reelle sygdomsmønster. Det vil sige, at symptomerne både er den reelle sygdom/ lidelse samt bivirkningerne fra medicinen, der til forveksling kan ligne syndromer inden for kinesisk medicin.

hvilken type medicin vedkommende er blevet ordineret af lægen. Den typiske medicin, der bliver ordineret til ovennævnte symptomer, er de såkaldte betablokkere fx. Selo-Zok. (se tekst om betablokkere) Såfremt at patienten har andre symptomer ud over sygdommens symptomer, er det relevant at tjekke, om det kan være bivirkninger fra medicinen.

· Træthed, svimmelhed, kvalme og diarré – Milt qi xu, yang xu og rebelsk mave qi · Forøget vægt – Milt qi xu, yang xu · Søvnforstyrrelser – Hjerte qi xu, yang xu og blod xu · Mareridt og voldsomme drømme – Lever blod xu, rodløs Hun, Hjerte blod xu · Depression – Milt blod xu · Impotens – Nyre yang xu

Bivirkninger fra betablokkere

Alle symptomerne afføder en generel underskudstilstand, der vil ytre sig på forskellig vis. Såfremt akupunktøren kun fokuserer på disse symptomer uden at stille spørgsmål ved medicinens bivirkninger, vil akupunkturbehandlingen ofte kun have effekt, mens patienten går i behandling. Symptomerne vil typisk vende tilbage, når behandlingen er afsluttet. I hvert fald hvis patienten stadig indtager medicinen, der giver bivirkningerne. Hvad er så løsningen?

De typiske symptomer på bivirkninger, som en del oplever at få, er kolde hænder og fødder. Træthed, svimmelhed, kvalme og diarre er også almindeligt. Der kan også opstå forøget vægt og søvnforstyrrelser. Man kan få mareridt og voldsomme drømme. Depression og impotens hos mænd kan også forekomme. Hvis nogle af symptomerne optræder i kraftig grad, så er det vigtigt, at henvise til lægen og evt. få ændret medicinen til en medicin uden for mange bivirkninger.

Sygdom og bivirkninger

Den kinesiske diagnose

Her er et eksempel: En patient henvender sig for at få akupunktur mod sit forhøjede blodtryk. Patienten har muligvis haft hjertesmerter, en blodprop i hjertet, for højt stofskifte, og i tilgift fået medicin til forebyggelse af migræne. Nu er det vigtigt at spørge patienten om,

Hvis man ser på de nævnte bivirkninger, kan det kategoriseres til følgende problemer inden for kinesisk medicin:

22

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

· Kolde hænder og fødder – Nyre qi xu eller yang xu

Ud af medicinforbruget I de fleste tilfælde kan det være en ide at indlede et samarbejde mellem læge, patient og akupunktør, således at medicinniveauet enten reduceres, udtrappes eller helt kan undgås. Det kan kun lade sig gøre, hvis der er den fornødne åbenhed og villighed til samarbejde på tværs af faggrænser og ikke mindst fra patienten selv.


TEMA: TERAPIFORHINDRINGER Peter La Cour, der er psykolog og forskningsadjunkt på Sociologisk Institut, KU,  til Information, 13. juli 2007:

“Misbrug er det relevante ord, når det gælder medicinforbruget i dag. Ikke for at træde på folk, der har det svært eller er syge, for vi kan ikke alle sammen være fuldblods biodynamiske individer, der ikke spiser piller, men vi har glemt den gyldne middelvej. Hvis vi kommer igennem vores livskriser på piller, så ender vi med en overfladisk tilstand, hvor vi ikke kan løse helt almindelige problemer uden en pille. Vi barnagtiggøres kan man sige. Og det er en helt anden slags afhængighed end en kemisk craving, som vi endnu ikke kender omfanget af.”

Når man skal motivere patienten til at reducere indtaget af medicin, kan det være interessant at tale om, hvornår det er nødvendigt at bruge medicin. Især ”livsstilsmedicin” såsom lykkepiller, sovepiller og overforbrug af medicin, der er forbundet med bivirkninger af den oprindelige medicin, der er udskrevet. Er det muligt at behandle den givne patient med andre midler end medicin? Hvis man holder op med at tage medicin, så er det ikke sikkert, at bivirkningerne forsvinder af sig selv, men sammen med akupunkturbehandling lykkes det som regel.

Akupunktur og medicin Et af de områder, hvor der er en komplementær effekt med akupunktur og medicin er f.eks. ved kemobehandling, hvor medicinen er et nødvendigt onde. Bivirkningerne viser sig ofte som kvalme, søvnbesvær og diverse stressrelaterede problemer. Her har det vist sig, at akupunktur kan have en god effekt på patientens almene helbred og psykiske tilstand. Ved kemo er målet at behandle bivirkningerne, indtil sygdommen er under kontrol. og medicinen kan fjernes.

Medicin kan være en terapiforhindring, som man bør undersøge nærmere, inden man behandler og vejleder sin patient. Foto: Beeline

Hvad er betablokkere? Betablokkere deles ind i to typer · Beta1-selektive · Non-selektive Begge typer betablokkere blokerer beta-1-receptorerne i hjertet. Herved nedsættes hjertets rytme, den mængde blod, der passerer hjertet pr. minut og blodtrykket. Samtidig mindskes hjertets iltbehov, og dermed reduceres risikoen for hjertekrampe-anfald. Når man udsættes for fysisk aktivitet eller stress, stimuleres hjertet via beta1-receptorerne til at yde mere. Dette sker ved at betareceptorerne i hjertet stimuleres af hormonet noradrenalin. Hjertet slår derved kraftigere og behøver mere ilt, og risikoen for hjertekrampe opstår. De non-selektive betablokkere blokerer både beta-1-receptorerne i hjertet og nogle andre receptorer, de såkaldte beta-2-receptorer, der findes i lunger og lever. Når beta-2-receptorerne bloke-

res, trækker bronkierne i lungerne sig sammen. Dette er en uønsket virkning i denne forbindelse og gør, at denne type betablokkere ikke anbefales til personer med lungesygdomme som astma, bronkitis mm. I leveren fører blokeringen af beta2-receptorer til nedsat sukkerdannelse. Dette betyder at diabetikere får svært ved at øge blodsukkeret, når det er nødvendigt, hvis de behandles med nonselektive betablokkere. Nogle betablokkere har også en alfareceptor blokkerende effekt. Dette medfører, at den blodtrykssænkende virkning i disse tilfælde også skyldes et fald i karmodstanden. Betablokkere blokerer altså stimulation af betareceptorerne. Det betyder bl.a., at betablokkere nedsætter blodtrykket ved at nedsætte hjertets frekvens og kontraktionskraft. De nedsætter også ledningshastigheden. Mekanismen er ikke kendt i detaljer. Kilde: www.apoteket.dk

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

23


TEMA: TERAPIFORHINDRINGER

Komælk

Per Bennicke

– en behandlingsforhindring Af Per Bennicke, ørelæge og akupunktør, Akupunktørgården Mange børn med mellemørekatar og patienter med astma og andre luftvejssygdomme er gennem årene kommet til min klinik for at få behandling. Ikke sjældent har det vist sig, at patienterne først og fremmest var intolerante over for mælk. Jeg husker særligt en lille pige med astma. Hun var på voksendosis medicin og havde fået ordineret mælke-protein-drik af sin læge på grund af undervægt. Vi fjernede mælken fra hendes kost, og efter en uge var hun fri for anfald og efter tre uger ude af medicin. Så begyndte hun også at tage på.

Kostændring som behandling Siden jeg oprettede min øre-næse-hals-klinik i 1978, har jeg set tusindvis af børn som hende med luftvejssygdomme, som levede med en uopdaget intolerance over for mælk. Antallet af astma-børn og ”ørebørn” har været stærkt stigende igennem årene. Da jeg startede, var ca. hver 10. barn astmatiker, i dag er hver 3.! Nogle af disse børn er egentlige allergikere, mens en stor del er intolerante. Selv om mellemørekatar synes at skyldes flere faktorer, har jeg forsøgt at behandle børn med kostændringer – ingen komælksprodukter. Godt 50 % af de ”behandlede” børn kom sig og undgik derved dræn i ørerne. Således opererede jeg kun halvdelen i forhold til mine kolleger. Ofte observerede jeg, at de samme børn, som blev raske af deres øresygdom, også blev fri for deres astma. Senere har jeg desuden behandlet disse børn aktivt efter Nogier-frekvens-metoder.

24

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

(R. Nogier: ”Auriculotherapy”,ISBN: 978-313-148001-9) med yderligere forbedring af resultaterne.

Behandling virker bedre uden mælk Samme R. Nogier anser allergi og intolerance som værende behandlingsforhindring. Det vil sige, at behandlingen af en aktuel lidelse standses eller forsinkes på grund af denne hindring. Komælk og produkter er en af hovedårsagerne til allergi og intolerance og må derfor anses for at være en behandlingsforhindring. Også i Kina i antikken anså man mælk som slimdannende.

En tynd kop mælk Danmark er et af de lande, hvor vi indtager allermest mælk. Forklaringen hertil synes at kunne findes i dels traditionen dels i pengemæssige interesser. Tidligere var Danmark et decideret landbrugsland med mange små og urentable brug, og befolkningen var fattig. Komælk og produkter heraf var let tilgængelig og yndet føde for de mange sultne munde. I dag har kapitalen overtaget produktion og markedsføring af mælken. Den vigtigste begrundelse for, at komælk anbefales som ernæring, er, at mælk indeholder kalk. Calcium, som det også hedder, er


TEMA: TERAPIFORHINDRINGER

Meget tyder på, at flere og flere udvikler allergi og intolerance mod mælk, og det kan forhindre komplementær behandling i at virke efter hensigten. Kostændring anbefales. nødvendigt for opbygning af vore knogler i kombination med D-vitamin og motion. Men argumentet er en tynd kop mælk. Mælk er ikke en særlig god kalk-giver! Godt nok mener en kendt professor for Institut for Human Ernæring, rådgiver for Sundhedsstyrelsen, medlem af ”Mælkefondens” bestyrelse og modtager af et to-cifret millionbeløb til sin forskning i mælkeprodukter fra samme fond, at daglig indtagelse fra fødsel til død af mælkeprodukter er livsnødvendigt. Dette på grund af kalken til vore knogler. Danmarks befolkning har verdensrekord i indtagelse af komælksprodukter, og trods dette har vi den største hyppighed i ”skøre

Komælk markedsføres massivt over for især børnefamilier, men det kan ifølge læge og akupunktør Per Bennicke give luftvejssygdomme og dermed hindre virkningen af komplementær behandling. Foto: Gert Karlson.

knogler” (osteoporose). En stor del af verdens befolkninger bruger slet ikke mælk som ernæring, efter at børnene er holdt op med at die hos deres mødre. Og de har ikke andre problemer med vækst og sundhed end os andre, snarere tvært imod. Komælk og deraf udviklede produkter er inderligt overflødige og, som en del videnskabelige undersøgelser viser, i værste fald skadelige.

Komælk skadeligt – hvorfor? I en omfattende bog om emnet har K. Woodford sammenfattet vor nuværende viden om mælkeproduktindtagelse og forskellige sygdomme. Han er landbrugsøkonom og ansat ved Lincoln University, New Zealand, som professor. Bogen hedder: ”Devil in the milk” og er værd at læse. Det synes som om, i alt fald for en del af de sygdomme, der kan relateres til komælk, at et lille fragment af caseinet – beta-casomorphin – er skyldigt. Der findes to typer mælk, A1 og A2, som begge indeholder dette beta-casomorphin. A1 mælken er karakteriseret ved, at beta-casomorphinet fraspaltes meget nemt fra caseinet og derfor findes frit i store mængder i mælken. Dette fænomen er ikke tilfældet med A2-mælk. Homogenisering af mælken kan forklare, hvorfor der er flere med astma og øresygdomme i dag end tidligere. Denne proces startede i 1962, og herefter blev det nødvendigt at operere et stadigt stigende antal børn med ”dræn i ørerne”, ligesom behandling af astma tog fart. Homogenisering er en behandling af mælken, som består i at sende væsken igennem filtre under et tryk på omkring 150 atmosfærer. Det

kan synes ret sandsynligt, at dette medvirker til at frigøre beta-casomorphin. Dette peptid, som man kalder det, kan trænge ind via tarmslimhinden til blodbanen og skaber der ravage i forbindelse med immunsystemets reaktion. Det er i laboratoriet påvist, at betacasomorphinet skaber slim og hævelse af slimhinder – faktorer, der i såvel astma som mellemørekatar, er til stede og ansvarlige for symptomerne. (Jim Bartley; ”Does milk increase mucus production?”, Med. Hypothesis, 2009)

Konklusion Da komælk er et ikke særligt lødigt ernæringsmiddel, da kalken kan erstattes af bedre produkter, og da komælk synes at være direkte sygdomsforvoldende, kan jeg kun anbefale at udelukke det i den daglige kost.

R. Nogier: ”Auriculotherapy”, Thieme, ISBN978-3-13-148001-9

LITTERATUR

K. Woodford: ”Devil in the milk”, Chelsea Green, ISBN978-1-60358-102-8 T. Colin Campbell: The China Study, BenBella Books, ISBN978-1932100-66-2 J. Deibjerg: “Urolige unger og skrantende born”, Borgen, ISBN87-21-00520-6 J. Bartley: ”Does milk increase mucus production”, Med. Hypothesis, 2009 P. Bennicke, M. Fjordgaard: ”Hjælp dit ørebarn”, Klitrosen, ISBN87-92041-12-4 www.komaelk.dk

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

25


TEMA: TERAPIFORHINDRINGER

Helle Bruun

Alle mennesker pådrager sig skader og ar på krop og sjæl gennem livet. Vi lever med dem, og de bliver en del af os. Dette er desværre ofte et større problem end vi tror.

Af Helle Bruun, registreret akupunktør, kranio-sakralterapeut og zoneterapeut Når et sår vokser sammen efter en skade eller et kirurgisk indgreb, opstår et ar, hvor vævet bliver stift og ufleksibelt, og hvor den normale strømning af væske gennem blod- og lymfekar er nedsat. Det betyder, at forsyningen med næringsstoffer og fjernelsen af overskydende væske og affaldsstoffer ved arret er forringet, og at immunforsvaret kan være påvirket. Desuden kan arret blokere meridianerne, og dermed ramme de relaterede zang-fu organer. Selv mindre ar i huden kan det give mening at behandle og lindre, både af kosmetiske årsager og på grund af stagnationen og stivheden. Vævet i og omkring arret er ikke længere elastisk, og for at undgå smerte ændrer kroppens bevægelsesmønstre sig for at aflaste det stivnede område. Dette kan føre til afledte skævheder, muskelsmerter og på længere sigt slidskader1.

Komplikationer Ved større skader, specielt operationsar, vil der ofte være flere komplikationer. Skævheder opstår let, hvis sårfladerne ikke bliver syet helt præcist sammen, og organer eller muskler kan blive ”klistret” sammen af sammenvokset bindevæv, kaldet adhærenser. Ud over smerter og nedsat bevægelighed kan adhærenser i bugen lede til tarmslyng, og efter kejsersnit kan adhærenserne give smerter og nedsætte frugtbarheden. Desuden skal

26

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

et ar altid betragtes som en fysisk manifestation af et psykisk traume, måske mindet om en ulykke eller angsten for at blive skåret i, for lige meget hvor forberedt man er, kan tanken om en operation vække dybe instinkter af kamp/ flugt. Er traumet alvorligt, kan det medvirke til at fastholde den psykiske stresssituation.

Behandling af arvæv For at opnå og beholde elasticiteten og minimere adhærencedannelse, er det godt at starte tidligt på behandlingen efter skaden. Men det er aldrig for sent, man kan arbejde med mange gamle ar med stor succes. Først og fremmest, skal det pointeres, at et ar skal have fred til at hele i mindst en måned, inden man som akupunktør kan begynde at behandle. Er der infektion eller inflammation, skal man holde al behandling uden for det berørte område, da man ellers kan forårsage, at problemet breder sig.

Vestlig medicin Læger uden kendskab til meridianer og holistisk medicin betragter ofte arvæv som en mindre gene. Der findes ingen medicinsk behandling mod arvæv, og er det svært generende, har operation været forsøgt, men det giver ofte blot flere adhærenser efter indgrebet2.

Akupunktur Først er det en god idé at starte med en afstressende behandling (f.eks. DU20, Ex6, PC6, H7, BL62 3). Det er for at behandle det


TEMA: TERAPIFORHINDRINGER

underliggende traume, inden man går i gang med en egentlig arvævsbehandling. I KranioSakral Terapien kalder man det, at få folk ”hjem i nutiden”. Desuden stikkes gerne MP4 og MP6 for at styrke bindevævet. Som beskrevet i 4 er formålet med den direkte behandling af arret derefter at opbløde blokeringer med nålen og at stimulere de skadede områder for at genetablere gennemstrømningen. Først undersøges for afvigende farve, klumper (keloid) og føleforstyrrelser såsom følelsesløshed, snurren, kløe, varme, kulde eller smerte. Dernæst undersøges arret ved palpering. Tryk ca. 1 cm ned i en vinkel på ca. 45 grader ind mod arret. Ømhed er indikation for behandlingskrævende stagnation eller mangel på qi/blod eller ophobning af slim. Anvend så tynde nåle som muligt, men tag i betragtning at fortykket væv kan bøje alt for tynde nåle. Find nu de to mest ømme punkter omkring arret og indstik her 2-3 gange fra kanten og ind under arret og stop, når der føles modstand. Lad gerne nålen løfte arvævet en smule, jf. principperne fra kosmetisk akupunktur. Lad herefter nålen sidde 5-10 minutter.

Forbered klienten på, at der udløses ophobet energi ved behandlingen, og at dette kan medføre forbigående ubehag.

Behandling af bindevævet Akupunkturen skal suppleres med behandling af det stivnede bindevæv. Her er der gode erfaringer med blid bindevævsmassage samt roterende og siddende cupping. Herved kan det stivnede væv løsnes og gøres ”flydende” igen. Cupping og massage virker i dybden og er derfor særdeles velegnede til dybe ar efter kejsersnit og andre operationer (se også 5). Bindevævsmassage udføres med to fingre, som afsøger arområdet efter to punkter tæt ved hinanden med xu undertilstand, hvor de synker ned på samme side af et område med hårdt bindevæv. Med hver finger undersøges i hvilken retning, der mødes modstand, og der skubbes blidt imod denne i 6-7 sekunder. Dette gentages rundt om arområdet. Det kræver erfaring og høj følsomhed i fingrene at udføre dette korrekt. Cuppen sættes direkte oven på arret i ca. 10 minutter. Dette løfter bindevævet og skaber cirkulation. Herefter løftes cuppen let, uden at der slipper

luft ind, og der roteres langsomt hen over arret. Klienten vil herved ofte opleve lindring ikke blot på det behandlede sted, men også i andre områder med afledte problemer. For at cuppen skal kunne glide let, anbefales at der benyttes olie, f.eks. økologisk arnica eller hybenkerneolie.

REFERENCER 1.

”Fem-element teorien”, H. Bruun, i Sund Forskning, 2011

2.

”Patienthåndbogen”, T. Schroeder red., Danske regioner, 2011

3.

”Akupunktur bogen”, P. Lauborg, 1995

4.

”A Simplified Approach to the Treatment of Scars with Oriental Medicine”, S. Abbate, in Acupuncture today Vol. 02, Issue 11, 2001

5.

”Cupping”, H. Bruun, i Liv og Sjæl, 2010

Altid gode priser på akupunkturnåle! Vi fører bl.a. nåle mærkerne Seirin, ASP, Carbo og Ding Dragon.

NYHED I DK!

Salg af kinesiske urter, japanske svampe, akupunkturnåle, kinesiotape og klinikudstyr til klinikker og hospitaler. AcuPharma A/S Præstemarksvej 10 A 4000 Roskilde

ImmiFlex Wellmune betaglukaner – bedst dokumenterede kosttilskud til immunsystemet!

Tel +45 7022 8838 Fax +45 4421 0302 info@acupharma.dk

a

ph u c a . ww

k

.d rma

w Salg af TCM produkter siden 1990

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

27


ANNONCE

Klinik, kursuscenter & webshop

www.dig-i-centrum.dk

Kurser

inden for akupunktur, massage og zoneterapi 6 zone akupunktur (håndled og ankel), Øreakupunktur, Cupping massage terapi, akupressur, Kinesio acu taping (KAT), Japansk Lifting, Hot Stone og kropsinddelt massage.

DONGBANG & ORCA nåle

Webshop

Her kan du bl.a. købe:

Nåle, Plancher, TDP-lampe, Pointere, diverse til øreakupunktur, Cun-måler, Massage olie, Hot Stone, Cupping set, Kinesio tape, Hybenkerne olie, Krystaller, Himalaya sten, Akupressur ringe, Spirulina pulver, Englekort, Moxa, silikone cups.

Klosterengen 137A, 1.sal, 4000 Roskilde. Telefon 46 36 06 64, mail info@dig-i-centrum.dk

28

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK


TEMA: TERAPIFORHINDRINGER

Fem element akupunktøren – søger som det første at eliminere Aggressiv Energi, fordi den står i vejen for bedring af alle andre fysiske og psykiske symptomer

Anne Wedege

energi af Anne Wedege, registreret akupunktør (fem element) Fysiske og psykiske traumer i barndommen sætter sig spor i den voksnes adfærd og kan føre til dannelsen af ”det falske selv” med et negativt tanke-/følelsesmønster. Kommer barnet ud for et traume, lejres smerten i det kropslige, dvs. i Nyrernes Jing. Barnets overlevelsesmekanisme skaber en ny tro, der skal tjene til at dreje dets bevidsthed, Hjertets Shen, væk fra smerten og ud i verden. Fordi Shen nu ikke længere gennemtrænger Jing, skubbes Nyre/Hjerteaksen ud af balance. Her grundlægges en ubalance i krop og sind, og dermed er forudsætningen for tilstedeværelse af Aggressiv Energi (AE) skabt. Fem element akupunktøren søger som det første at eliminere AE, fordi den står i vejen for bedring af alle andre fysiske og psykiske symptomer.

Aggressiv Energi Ved dannelsen af det falske selv ophører det frie løb af qi, og der opstår dysfunktionel qi. Den breder sig via ke-cirklen, fordi elementernes naturlige kontrol af hinanden ændrer sig til overkontrol. Denne dysfunktionelle qi er Aggressiv Energi. Aggressiv skal her forstås sådan, at den breder sig ad unormale kanaler i kroppen. Det skal ikke forveksles med begrebet vrede, som er den naturlige følelse i træelementet. AE i

Nyre/Hjerteaksen fastholder det falske selv, og Nyre/Hjerteaksen bliver på den måde kronisk kompromitteret.

Behandlingen Behandlingen foregår gennem back shu yin punkterne. Det er en kombineret test og behandling, og det vil ganske hurtigt blive afdækket, om patienten har AE, for så vil der trænge AE op igennem huden omkring nålene i form af røde plamager. Nålene skal blive siddende, indtil det røde er forsvundet. Observér løbende, om der drænes AE. For at du kan være sikker på, at det røde ikke skyldes en hudreaktion pga. nålene, sættes hjælpenåle udenfor punkterne i området. Nålene skal sidde i minimum 10 minutter, men hvis der er rødt omkring nålene, skal de blive siddende, til huden er lys.

Nåleteknik Nåleindstik kun 1 mm under huden, så nålene lige får fat. Nålene skal dingle. Nålene fjernes uden at ”lukke hullet”, som ved almindelig dræningsteknik.

EN PATIENTHISTORIE ID-Psykoterapeut MPF, Karen Marie Bach-Vilhelmsen beretter efter dræning af Aggressiv Energi: ” Da jeg kom hjem efter besøget hos dig, havde jeg den mest rolige, faste og stabile følelse indeni. En følelse, jeg aldrig nogensinde før har oplevet på den måde. Virkelig en følelse af at stå fast på jorden på en god og både fast, blid og kærlig måde. Som du måske husker, har jeg fortalt dig om, at jeg aldrig sover en hel nat igennem. Fredag aften gik jeg i seng kl. 23.15 og sov – uden at vågne en eneste gang – til kl. 8.25 lørdag morgen. Lørdag nat har jeg også sovet som en sten – uden at vågne en eneste gang.”

Udbredelse i kroppen AE opstår først i yin-organet i et element. Hvis det forbliver upåagtet, vil det brede sig gennem ke-cirklen til det næste element. Forureningen kan fx starte i Nyren. Herfra skydes den op til Kredsløbet. En forurening herfra skydes videre til Lungen og så fremdeles via ke-cirklen. Bemærk: Hvis huden rødmes på fx Bl23 (Nyre) og Bl13 (Lunge), er der noget galt, for der skulle være AE på det element, som kommer efter Nyren i ke-cirklen, nemlig Kredsløbet, Bl14. Korriger i sådan et tilfælde dit nåleindstik, du kan have ramt ved siden af. Anvendte punkter Lunge Bl13 Kredsløb Bl14 Lever Bl18 Milt Bl20 Nyre Bl23 (Hjerte Bl15 anvendes kun, hvis der er ualmindeligt meget AE på Bl14)

Virkning Efter dræningen vil patienten føle sig meget afslappet og let i kroppen. Behandlingen tilbyder patienten for et kort øjeblik – nogle timer eller dage – at føle, hvordan livet var uden det falske selv, dvs. med det oprindelige forløb af qi, uberørt af uhensigtsmæssige livsbeslutninger. Patienten vil kortvarigt gennemskue gamle tankevaner og vil i denne proces føle sig ansporet til at påbegynde en ny livsstil og ændre sit tankeklima. Men det er ikke en mirakelkur. Der skal handles på den nyfundne følelse. Det er akupunktørens opgave at støtte patienten i at gennemføre nye beslutninger. Dette gøres med efterfølgende styrkende og afbalancerende behandlinger. Gradvist vil nyre/hjerteaksen blive genoprettet og stabiliseret. Man kan læse mere om fem element akupunktur i Anne Wedeges bog, Sundhed og balance med de fem elementer.

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

29


BEHANDLING

Akupunktur starter Akupunktur renser og skaber balance, men det sker i en proces, som påvirker kroppen indefra og ud.

Af Gert Karlson, registreret akupunktør Det er meget forskelligt, hvordan behandlingen foregår, og hvordan kroppen reagerer efter akupunktur, men her ridses nogle senarier op. De fleste akupunkturmetoder er holistiske, som betyder, at kroppen behandles som en helhed. Derfor kan symptomer, som du slet ikke har nævnt for din akupunktør, forsvinde samtidig med det, du egentlig kom for. Akupunkturen behandler normalt ikke kun symptomer, som den konventionelle vestlige medicin gør det, men hele kroppens ubalance.

Man helbreder sig selv Der er altid en årsag til sygdom. Det er summen af belastninger, som gør, at kroppen ikke

kan klare at helbrede sig selv. Akupunkturen starter en proces, hvor kroppens egne selvhelbredende kræfter vækkes. Se fakta-boksen. Processen begynder i midten og kan bevæge sig mod enderne (hænder, fødder, top af hoved), men samtidig kan symptomer i det indre vandre mod overfladen – huden. For eksempel kan en dårlig skulder få det bedre, mens smerten vandrer ud mod albuen og fingrene. Eller smerten kan gå ud i huden, før den helt forsvinder. De ting, vi udsættes for gennem livet, kan give en høj smertetærskel. Kroppens naturlige reaktion er at skrue ned for både fysiske og psykiske smerter, hvis de bliver for voldsomme. Akupunkturen løsner op for de gamle traumer, og derfor kan kroppen genvinde den naturlige følsomhed, hvilket er godt. Det er

“Hvis du brænder for at behandle med akupunktur.. ..kan jeg skaffe dig kunderne”

GOOGLESON

få mere at stikke i...

Reklamebureau for akupunktører Tlf. 4085 1632

Hjemmesider - Annoncer - Events - Pressekontakt - Plakater - Klinikvejledning - Salg af klinikker - Headhunting af akupunktører

30

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK


NOTER

en proces

Norsk kommune indfører dansk akupunktur

Sådan kan kroppen reagere

Opbygger ny energi

· Kroppen afbalancerer indefra og ud mod overfladen

Det kræver energi at blive rask. Kroppen restituerer, når vi sover. Derfor sover de fleste rigtig godt efter akupunktur. Til gengæld får de fleste meget mere energi efterfølgende. Den nye energi kan også bryde onde cirkler. Man får måske energi til at dyrke motion. Man får mindre lyst til stimulanser som kaffe, alkohol, tobak, sukker, medicin osv., når kroppen er i bedre balance. Derfor kan akupunkturens virkning ofte være årsag til, at et problem ikke kommer igen efter et endt behandlingsforløb.

Af Lone Bolther Rubin, journalist

FAKTA

også kendt, at afføring, urin og sved lugter mere og bliver farvet under den udrensning, som akupunktur også er.

Fyresdal Kommune i Norge har besluttet at tilbyde BBRS parallelakupunktur til sine borgere. Det skal implementeres som en naturlig del af det offentlige sundhedsvæsen. Det er først og fremmest et forebyggende tiltag, og behandlingen skal være funderet på vanlig vestlig diagnose. BBRS parallelakupunktur er udviklet af den danske akupunktør Hugo Nielsen. Han har i januar 2013 haft kommunelægen og tre sygeplejersker fra Fyresdal på et indledende kursus. Hugo Nielsen har en bred international erfaring, og der er allerede mange norske akupunktører, der bruger hans teknik. Hugo Nielsen er stolt over aftalen, som er den første af sin art. – Vi må håbe, at dette norske fremsynede initiativ får danske kommuner til hurtigt at følge efter, siger Hugo Nielsen.

· Kroppen afbalancerer først midten af kroppen og derefter ekstremiteterne · Afbalanceringen kan gå baglæns i sygdomsforløbet · Kroppen renser ud · Din krop bliver ofte mere følsom · Du får generelt mere overskud, men er måske træt i starten

LEVERANTÖR I EUROPA AV TERAPEUTTILLBEHÖR

Godthjælp kurser The art of balancing the body

TCM PRODUCTS NORDEN AB Rikke Godthjælp

Kursus i posturologisk behandling TCM Ekologiska Massageoljor TCM Neutralolja TCM Arnicaolja TCM Lavendelolja TCM Citrusolja

Posturologisk behandling foregår ved hjælp af øreakupunktur, indlægs­ såler samt afspænding af og genoptræning af øje – og kæbemusku­ latur. Kurset giver dig et helt særligt indblik i hvordan, hjerne og krop samarbejder. Behandling med posturologiske redskaber genskaber kroppens naturlige balance. Målgruppe: Arbejder du med smerter i led og muskulatur, diskus­ prolaps og lignende, psykisk ustabilitet som stress, depression, koncentrationsbesvær og søvnforstyrrelser, så er dette kursus og denne behandlingsform lige noget for dig. Kurset er et grundlæggende kursus i posturologi, som henvender sig både til behandlere der ikke har arbejdet med posturologi tidligere, og til dig der ikke rigtig syntes du kan komme i gang med det du har lært på tidligere kurser. Kursusdage

Pris

København: 15. & 16. marts 2013

2.200,­ inkl. kompendium

Få mere at vide på godthjaelp.dk eller ring 25 11 45 41

www.tcmproductsnorden.se

Rikke Godthjælp er Akupunktør, Auriculoterapeut & Auriculomediciner, Posturolog & Zoneterapeut

Kursus_annonce_sundForskning_v3.indd 1

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

19/10/12 16.39

31


FORSKNING

Kom godt i gang med

Jane Arce

Gode råd om, hvordan kliniske forsøg beskrives og godkendes, før man går i gang

Af Jane Arce, Master of Science Pharmacy, direktør i Nordic Trial Operations Vil forsøget bibringe væsentlig ny og værdifuld viden og derved have sin berettigelse? Det er det første spørgsmål enhver forsker børe stille sig selv, hvis tankerne går i retning af klinisk forskning. Ét af de dokumenter, som ligger til grund for denne vurdering, er forsøgsprotokollen. Den skal forelægges en videnskabsetisk komité, der skal godkende det kliniske forsøg, før det sættes i gang. For lægemiddelforsøg skal Sundhedsstyrelsen ligeledes godkende. Forsøgsprotokollen er det centrale dokument i klinisk forskning, da den beskriver de grundlæggende elementer i et forsøg. Det er et skriftligt dokument, der – blandt andre aspekter – giver en detaljeret beskrivelse af formålet med forsøget, hvilken population, som skal evalueres, hvilke interventioner, der skal anvendes og parametre, som skal undersøges og vurderes, samt hvilke analyser, der skal implementeres for de indsamlede data. Kort sagt definerer protokollen en ”a priori” hypotese for at indlede forsøget samt en beskrivelse af, hvordan det skal gennemføres.

Et forskningsspørgsmål En succesfuld protokol er udformet med et klart forskningsspørgsmål: Hvad ønsker vi

32

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

virkelig at demonstrere i dette forsøg? Uden afgrænsning og et klart svar på dette spørgsmål, vil protokollen være et tvetydigt dokument, og de efterfølgende grundlæggende elementer i forsøget være usammenhængende. Når det kritiske forskningsspørgsmål er konceptualiseret godt, vil det være mere ligetil at definere de øvrige komponenter i forsøgsprotokollen. Det vil være lettere at vælge en population, der enten kan drage fordel af forsøget og / eller kan give et svar på spørgsmålet. Interventionen og de planlagte procedurer skal beskrives trin for trin. Man bør på forhånd undersøge, om procedurerne er praktisk mulige at gennemføre. Hvordan skal forskningsspørgsmålet besvares? Hvordan og hvornår skal de foruddefinerede resultater indsamles? Veldefinerede og validerede resultatparametre af den anvendte intervention skal skrives tydeligt i protokollen. Det skal defineres, hvordan de indsamlede data vil blive evalueret i forhold til forskningsspørgsmålet. De statistiske metoder, som skal anvendes til at teste resultatparametrene skal beskrives i protokollen og derfor være fastsat, før forsøget påbegyndes. Endelig skal de statistiske overvejelser være tilstrækkelige til at vurdere, om forsøget kan besvare de spørgsmål, der stilles. En protokol skrevet med disse principper for øje giver en solid køreplan for et klinisk forsøg.

INDEN MAN GÅR I GANG Nyttig information Inden man går i gang, anbefales det at konsultere den gældende lovgivning på området, for eksempel ”Lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter”. Her kan man finde yderligere information om, hvilke elementer, overvejelser og beskrivelser som skal indgå i en klinisk forsøgsprotokol.

Endelig kan nyttig information hentes i følgende dokumenter: · Kom godt i gang med klinisk forskning, Sundhedsstyrelsen 2011. · Vejledninger i God Videnskabelig Praksis, Udvalgene vedr. Videnskabelig Uredelighed, februar 2009. · Vejledning om anmeldelse, indberetning m.v. (sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter), som følge af lov nr. 593 af 14. juni 2011.


FORSKNING

Efter mere end 11 år bliver forskningsprojektet ”Akupunkturs virkning på børn med astma” offentliggjort Gert Karlson

En lang rejse er afsluttet Af Gert Karlson, registreret akupunktør og forsker I løbet af 2013 vil man kunne læse en artikel om mit forskningsprojekt i det videnskabelige amerikanske tidsskrift: Alternative Therapies in Health and Medicine. Det har været noget af en rejse at nå dertil.

Et projekt bliver født I 2001 opfordrede en medarbejder i ViFAB, som nu er nedlagt, mig til at søge forskningsmidler. Jeg havde god erfaring i at behandle børn med astma og astmatisk bronkitis, så var det et ideelt område at gå i gang med. Planen var, at 200 børn i alderen ½-6 år skulle findes. Det blev en stor udfordring. Først var der finansieringen, som kan være et mareridt – især hvis der ikke foreligger en meget professionel protokol (projektbeskrivelse). Jeg fik med møje og besvær et mindre beløb bevilliget af ViFAB til at udarbejde en beskrivende protokol, som en journalist hjalp med. Herefter fik jeg en større bevilling, men kun ca. en tredjedel af det ansøgte beløb. Jeg måtte i gang med at søge andre midler. Først i 2004 faldt finansieringen på plads med støtte fra to fonde. I alt er der tilgået projektet 661.000 kr. Projektet fik desuden 10 timers gratis hjælp fra en statistiker.

I 2002 blev projektet godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Århus Amt (VEK) efter fem brevudvekslinger samt et møde med komitéen. Efterfølgende har VEK sagsbehandlet projektet yderlige fire gange på grund af små ændringer.

Lyt til eksperterne Der har været mange trængsler undervejs, og jeg har lært, at det er vigtigt, at man trækker på dem, der har forstand på de fagområder, man ikke selv ved så meget om. De er både bedre og hurtigere til at løse problemerne. At være en god akupunktør, er ikke nødvendigvis det samme som at være en dygtig forsker. Det er vigtigt at være ydmyg og lytte til eksperterne. Omvendt er der sjældent endegyldige facitlister, når det gælder forskning, og når man forsker i akupunktur, vil man komme i et dilemma med hensyn til, om man skal give placebobehandling til kontrolgruppen. Vi har valgt, at kontrolgruppen ikke skulle have placeboakupunktur, da vi kunne risikere at placebopunkterne måske ville have endnu bedre effekt end den behandling, som vi antog at være mest virksom. Resultatet af vores forskning vil kunne læses på www.alternative-therapies.com, når det bliver offentliggjort.

Projektgruppen: Jørn Henriksen, børnelæge Jørgen Granfeldt, statistiker Lone Bolther Rubin, journalist Charlotte Strøm, læge og journalist Per Bennicke, øre-, næse-, halslæge og akupunktør Hanne Damm Correll, akupunktør Gert Karlson, projektleder og akupunktør

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

33


UDDANNELSE

Af registreret akupunktør og zoneterapeut Rikke Godthjælp

Hvert andet år i september bruger jeg en uge i Colombier Le Jeune, en lille smuk landsby i Sydfrankrig. Her samles elever fra hele verden og modtager undervisning af nogle af de fremmeste læger og professorer inde for hovedsageligt auriculoterapi og auriculomedicin, men der bliver også tid til lidt posturologi.

Hvert år bliver der taget emner op, der fremlægges og belyses af dedikerede undervisere. Oftest bliver der sat en hel dag af til underviseren og emnet, så der bliver gået i dybden. Det er til fordel for både de erfarne og de mindre erfarne behandlere. Alle bliver informationsmættede på sådan en uge. Ingen går fra undervisningen uden et hoved fuld af nye ideer, der må prøves af, eller punkter, der skal benyttes ved kommende behandlinger. I frokosten bliver der diskuteret og debatteret. ”Mestrene” sidder til bords, og de må stå for skud for de spørgsmål, der dukker op, når

Anthony de Sousa behandler og demonstrerer, hvordan man benytter de mange forskellige slags filtre, han arbejder med. Foto: Rikke Godthjælp

34

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

man får lov at leve sig helt ind i en verden af terapi, teori og nåle. Området, hvor symposiet afholdes, er smukt og bjergrigt. Der er muligheder for en vandretur eller en tur til den nærmeste større by, hvor der er et mylder af cafeer og butikker. Midt på ugen går turen til Rafael Nogiers landsted, hvor der serveres fantastisk fransk mad. Tiden nydes med snak, pianokoncert i haven og udsigt over dalen og til dyrene på marken. Det er en vidunderlig uge, jeg altid ser frem til. Hvis jeg skal sige noget negativt, så er det


UDDANNELSE Det er tid til at slappe af og udveksle erfaringer. På Raphael Nogiers landsted nyder vi dejlig vin og mad og den smukke udsigt. Foto: Rikke Godthjælp

en udfordring at få ordentlig mad, hvis man ikke vil have mælkeprodukter eller hvede. Det kan virke lidt bagvendt, når nu det er behandlere, der selv tester for fødevareintolerancer. Undervisningen foregår på engelsk eller fransk. Undervises der på fransk, oversættes der til engelsk.

Hvem underviste i år Der var flere emner igen i år; D.M. Jean Luc Vigneron underviste og fortalte om faserne i øret. M.D. Anthony de Sousa om Auriculomedicin og specifikke behandlingsmetoder.

Prof. Pierre Magnin om VAS og photoner. M.D. Chantal Vulliez om Tandfokus og auriculomedicin. M.D. Michel Marignan og M.D. Raphael Nogier havde fælles patienter, så de behandlede og kommenterede med hver deres syn på behandlingsstrategi. Jeg vil fremhæve Chantal Vullies. Hun er en stærk, vidende kvinde. M.D. i tandkirurgi. Hun har arbejdet med Poul Nogier, som var grundlæggeren af Auriculometoden, gennem mange år. Hun har stået i spidsen for foreningen GLEM lokaliseret i Lyon i Frankrig, som står for formidling og udvikling af Auriculoterapi og Auriculomedicin.

Syge tænders indflydelse Overskriften på Chantal Vullies oplæg var: Fejl i kropsfunktionen som resultat af sygdom, Årsagsudredning og behandling. Vore tænder har en enorm indflydelse på vores krop, de sygdomme vi lider af og den healing, vi skal igennem efterfølgende. Fjerner man en syg tand, skal man vide og forstå, at kroppen i det omkringliggende område husker. De frekvenser der var i tanden findes også i gummerne. Det er derfor ikke altid en god ide at fjerne en tand for at løse et problem. Vælger

man alligevel at gøre det, skal man huske at behandle gummen og kæben for de ubalancer, der stadig ligger i områdets hukommelse. Tænderne og deres indflydelse på vores krop gennem nervesystemet er vigtig. De forskellige tænder har indflydelse på forskellige dele af kroppen. Hårdt sammenbid vil have indflydelse på, hvordan nerver trykkes og måske afklemmes. Indflydelse fra bidet kan se på alt fra fertilitetsproblemer, umiddelbart uforklarlige smerter rundt i hele kroppen, åndedrætsbesvær, tinnitus, enorm træthed og meget meget mere. Alt jeg kan sige herfra er – join me in two years! Det er en oplevelse for livet.

Praktiske oplysninger Nogle vælger at køre i bil hele vejen. Du skal regne med ca. 17 timer. Jeg fortrækker at flyve til Lyon og leje en bil i lufthavnen. Det tager ca. halvanden time fra lufthavnen til Colombier Le Jeune. Ønsker du information om kurset kan du melde dig til nyhedsbrev på www.nogier.biz. Når kurset nærmer sig, vil relevant information om tid, pris, undervisere, overnatningsmuligheder m.m. blive sendt rundt via mail af kursusudbyder.

M.D. Raphael Nogier behandler kvinde for Bechterew komplikationer. Foto: Rikke Godthjælp

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

35


ANNONCE

EN VIRKNINGSFULD TRO ? Vi ser nærmere på et besynderligt fænomen - som måske ikke er så besynderligt endda ?

På mindre end et halvt år har et dansk udviklet armbånd gradvist, støt og roligt drænet de største udenlanske, konkurrerende produkter for energi - vel at mærke indenfor en interessant kategori af ikke-medicinske alternativer. Vi kaster et blik på produktet - og manden bag.

Jan Lasota MT D.Ac. Født: 23.10.1966 Startede i 1995 det tidligere ‘Skolerne for Idrætsmassage’ I dag Lasota Terapi Akademi

Det begynder langsomt at dæmre ... .. når man træder ind ad døren på Lasota Terapi Akademi og bliver budt velkommen af en storsmilende receptionist.

HELE HUSET udstråler energi med uddannelsesinstitution, klinikker og salgsafdeling under ét tag. Man taber pusten et øjeblik, når man træder ind på Jan Lasota’s kontor, hvor der hænger så mange diplomer og uddannelsesmæssige anerkendelser og honoreringer, at man skulle tro, manden aldrig havde lavet andet end at studere. Selv om han er en travl

mand, der både underviser, holder foredrag og “reparerer” udvalgte patienter med alverdens skavanker og lidelser - så er der noget om snakken. Faktisk er han stadig i gang med at videreuddanne sig og stærkt på vej til at blive Master in Osteopathy (Ms.Ost.) på IAO (International Academy of Osteopathy), der hører under universitetet i Gent. Et studie der er så omfattende, krævende og svært, at man kalkulerer med, at kun ca.10 procent af de optagede elever gennemfører eller består uddannelsen. Det ser dog ud til at tegne særdeles godt for Jan Lasota. Sidste år scorede han den 3. højeste karakter blandt

samtlige nuværende studerende i hele EU, der tæller ca. 1800 elever, og i år præsterede Lasota til den mundtlige/praktiske eksamen hele 49 point ud af 50 mulige, hvilket aldrig er givet til nogen før i hele IAO´s historie. Ifølge vores oplysninger har IOA eksisteret siden 1982. Relativt godt klaret af en mand, der konstant flyver rundt mellem patienter, læger, medicinstuderende, egne elever og konstant udvikling af nye behandlingsmetoder og forretningsområder. Hvordan i alverden får han så tid til pludselig at tænke på armbånd ??

1996: Klinik Lasota 2011: Lasota energy

Uddannelser DO-STUD. IDRÆTSFYSIOLOG IDRÆTSLÆRER aKUPUNKTØR TCM ØREaKUPUNKTØR MaNUEL MEDICIN VED DSMM IDRÆTSMEDICIN VED ODENSE UNIVERSITET MaSTER CERTIFICaTION IN WHIPLaSH LØBEMEDICIN, NORGE. MaNUEL MEDICIN, USa BIOMECHaNICS, ENGLaND OSTEOPaTI, USa MaSSØR LÆRER I TNS, ULTRaLYD, KORTBØLGE, LaSER, KORTBØLGE OG KOMBINaTIONSTERaPI.

NEGATIVE IONERS FAKTA OG EFFEKT • Penetreres gennem hud og slimhinder - f.eks. lungerne, som har 15% optagelse, mens huden har 85% • Øger lungekapaciteten • Modvirker allergiske forstyrrelser • Har i 90% tilfælde en positiv indvirkning på astma • Forebygger infektionssygdomme • Øger blodets oxyhæmoglobin og dermed iltoptagelse • Forbedrer balancen i de hormonale sekretioner

36

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

• Modvirker betændelsestilstande i de øvrige luftveje • Surt blod bliver mere basisk og blodrensningen øges, hvorved kalcium og natrium-indholdet stiger og mobiliseres • Forsyner celler med negativ ladning og forsvarer dem dermed mod toksiner som er positivt ladede • Kontrollen genoprettes eller bevares i det autonome nervesystem og dermed de medfødte helbredelsesmekanismer • Virker smertestillende, beroligende og rensende

• Virker normaliserende på blodtrykket og forbedrer tilstande af nervøs irritabilitet, søvnløshed og angst • Konstant penetrationsevne og påvirkes ikke af magnetisme, hvis man er i nærheden af elektricitet (mobiltlf., computere og metaller i bil, etc. etc.). • Virker som antooxidant (C, E, Betacaroten) og neutralisering af frie radikaler • Forbedrer koncentrationen, fysisk ydeevne, arbejdsevne og humør • Åbner ion-kanaler, som fremmer den cellulære kommunikation


ANNONCE

Prikken over ’et

Svaret er enkelt Grebet af energi “Jeg faldt over et produkt, som jeg mente kunne laves bedre”.

ENERGY

Få forhandlerretten af et unikt produkt og et attraktivt supplement til din alternative patientbehandling. Skaber en spændende ny dialog med dine klienter og understreger dine kompetencer som en fremtidsorienteret og “moderne” terapeut. Attraktiv, konkurrencedygtig forhandlerpris, professionel markedsføringspakke, gunstige startvilkår og ombytningsret. Se mere på

www.lasotaenergy.com

eller ring direkte til Nanna og forhør dig nærmere om mulighederne på:

60 19 67 58

225,-

Vejl. udsalgspris Stort udvalg i farver og størrelser

Lasota Energy anvendes bl.a. af sejlerfolket til forbedring af præstationer eller reducering af søsyge.

“Jeg får ganske enkelt en bedre balance - og dermed et bedre tyngdepunkt. Det styrker samtidig selvtilliden, når jeg kan mærke, det virker”.

Camilla andersen

Talentsportsskytte fra det danske juniorlandshold Nr. 1 på den danske rangliste i 3 discipliner Danmarksmester i Halvmatch 2010 og -11 3. plads for hold ved Nordisk Mesterskab i 2010

“Gennem nogen tid havde jeg forhandlet et lignende konkurrerende produkt som tilsyneladende virkede efter hensigten, men desværre viste sig at give en del reklamationer, fordi armbåndet ofte gik i stykker efter alt for kort tid”, udtaler Jan Lasota. “Samtidig fandt jeg, sammen med nogle udenlandske specialister en måde, hvorpå selve indholdet også kunne forbedres”. Jeg sidder og tænker, at det alligevel er lidt besynderligt, at en veluddannet mand med så stor viden, interesserer sig for den slags produkter?

Processen er kompliceret “Jeg prøvede det selv ... og på en del andre - og det virkede”. “Nå Ja” ... tænker man skeptisk, mens man lader sig overtale til, at lege ‘testperson’. Det er så her, man virkelig bliver overrasket. Hvad enten man bliver manipuleret eller udsat for en overbevisende placebo-effekt eller noget helt tredie. Ja - så er man pludselig påvirket, og kan udføre nogle besynderlige fysiske øvelser - lidt bedre. Hele hemmeligheden ligger gemt i nogle mystiske energiladede hologrammer og en uvis mængde af såkaldte negativt ladede ioner. Jan Lasota forklarer: “De fleste kender hologrammet som et komplekst diffraktionsgitter, i reglen på en tynd, fotografisk plade eller film, som rigtigt belyst, vil vise et tredimensionelt billede. Hologrammet er i sin tid udviklet af NASA og forskerne har sidenhen videreudviklet teknikken, så det også er muligt at indkode lydfrekvenser/skala bølger via elektromagnetiske bølger.

Hologrammerme i armbåndet er kodet til sin maksimale kapacitet med disse lydbølger - en proces der tager mere end 24 timer for hvert hologram for at opnå den optimale frekvensmængde og styrke. Frekvenserne i armbåndet er skalerede, hvilket betyder, at de dækker over flere frekvenser mellem 7,4 - 8,2 hz, hvilket rammer de flestes behov. I modsætning til de negative ioner der aflades over tid, holder frekvenserne sin intensitet, og sammenlagt får man således både et kortsigtet og langsigtet udbytte”, afslutter Jan Lasota.

Sport, arbejde eller fritid Det er uundgåeligt ikke at blive lidt imponeret og påvirket af, at så mange kan få en mærkbar effekt af noget, der virker som et “harmløst modefænomen”. Ikke desto mindre har adskillige elitesportsudøvere og helt almindelige mennesker iført sig den lille tingest med en fast overbevisning om, at den forbedrer deres fysiske formåen på en lang række områder. Soltrålehistorierne kommer til udtryk fra selv de mest standhaftige og rationelt tænkende skeptikere. Med en minimal investering i mit helbred uden bivirkninger og en sædvanlig positiv holdning til noget nyt og spændende, forlader jeg Lasota’s kontor med fornyet viden og energi. Kilde: Lasota Energy Tekst, foto og layout: Steen-Flemming Elmarlund

Steen-Flemming har siden år 2000 kommunikeret om små og store virksomheder, deres identitet, produkter og kultur.

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

37


REGLER

Sundhedsstyrelsen bløder op på

karantæneregler for bloddonorer Ulykkesofre og syge mennesker med blodsygdomme og lignende har brug for meget blod. Derfor er det vigtigt, at bloddonerer hjælper med blod. Men som reglerne er nu, bliver potentielle bloddonorer afvist, hvis de er blevet behandlet med akupunktur i en privatklinik indenfor de sidste fire måneder.

38

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

Af Majbritt Jacobsen, journalist I Danmark har vi mange bloddonorer. Heldigvis, for vores sundhedssystem bruger hver eneste dag mange liter donorblod til at hjælpe syge og tilskadekomne mennesker. Derfor er der stadig brug for flere bloddonorer, men karantænereglerne betyder, at sunde og raske bloddonorer afvises, hvis de har modtaget akupunktur for nylig. Også selvom akupunktøren er RAB-registreret og udelukkende benytter sterile engangsnåle. 42-årige Kirsten Nielsen fra Esbjerg er en af disse bloddonorer, der år efter år har hjulpet sundhedssystemet og andre mennesker ved at donere blod. Men da hun i 2010 fik akupunktur mod smerter i lænden, blev hun pludselig afvist. – Fordi jeg var blevet stukket af en person, der ikke var læge, så kunne man ikke være

sikker på, at der udelukkende var brugt sterile nåle. Pludselig anså de mig for muligvis at være smittet med Hepatitis B, og derfor skulle jeg vente et halvt år eller mere, før jeg igen kunne donere blod, fortæller Kirsten Nielsen, der blev noget chokeret over beskeden. – Jeg havde valgt en anerkendt akupunkturklinik, der var medlem af deres brancheforening, og jeg havde på intet tidspunkt følt, at jeg var i farezonen på nogen måde. Jeg var helt overbevist om, at akupunktøren var lige så påpasselig og grundig som en læge ville have været det, forklarer Kirsten Nielsen.

Fra tolv til fire måneder Siden Kirsten Nielsens oplevelse er karantænereglerne i forhold til akupunktur da også blevet lempet. Hvor man før måtte vente i mellem seks og tolv måneder med at donere blod, hvis man var blevet behandlet med akupunktur


REGLER

af andre end en læge, så er karantænen nu skruet ned til fire måneder. – Samtidig er der åbnet op for, at andre autoriserede sundhedsfaglige personer såsom tandlæger, kiropraktorer, sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere, social- og sundhedsassistenter, radiografer, kliniske tandteknikere og tandplejere nu også kan behandle patienter med akupunktur, uden at det medfører karantæne, fortæller Anne Mette Dons, chef for tilsyn og patientsikkerhed ved Sundhedsstyrelsen. Hun er opmærksom på, at medlemmer af såvel Danske Akupunktører som Praktiserende Akupunktører udelukkende anvender sterile engangsnåle, præcis som det sundhedsfaglige personale gør, men det er ikke nok for Sundhedsstyrelsen. – Kun hvis personen, der udfører selve akupunkturbehandlingen, har gennemført en af de tidligere nævnte uddannelser, kan vi med sikkerhed vide, at vedkommende ved præcis, hvordan arbejdet med sterile nåle bør foregå. Og først da kan karantænen falde bort, forklarer hun. Sundhedsstyrelsen vil dog ikke afvise muligheden for, at der på sigt kan opret-

tes målrettede uddannelsesforløb om netop håndtering af nåle, der kan gøre det muligt helt at undgå karantæne i forbindelse med akupunktur.

Danske Akupunktørers sag Ole Lund er formand for supervisionsudvalget i Danske Akupunktører. Han leder blandt andet arbejdet med at føre tilsyn med, at medlemmerne overholder reglerne om blandt andet kun at bruge sterile nåle. – Det er et ultimativt krav, at vi i Danske Akupunktører bliver ved med at kontrollere vores medlemmer og dermed dokumenterer, at vi følger Sundhedsstyrelsens forskrifter. I vores uddannelse og efterfølgende RABregistrering ligger, at vi ALLE anvender sterile nåle, siger han. Han kalder Sundhedsstyrelsens regler for et eksempel på lobbyisme i højeste potens, og det synspunkt bakkes op af Gert Karlson, der er næstformand i Danske Akupunktører. Han mener, at lægeforeningerne må stå bag kravet om karantæne for at beskytte deres metier.

– Hvordan kan man overhovedet smitte med hepatitis B med sterile engangsnåle, som der står i vores vedtægter, at vi skal bruge? Hvis nålen har været brugt til andre, så er den jo ikke steril mere. Har Sundhedsstyrelsen generelt ikke tillid til RAB-akupunktørerne, spørger han. Foreningen vil vedholdende forsøge at presse Sundhedsstyrelsen til at ændre praksis, så RAB-registrerede akupunktører sidestilles med andet sundhedsfagligt personale.

Kursus i øre-akupunktur - Holstebro 1. weekend - underviser: Anne Marie Vester Fredag d. 26. - 28. januar 2013 Emne: Alle punkters beliggenhed og anvendelse. Særlige emner: Smertebehandling, behandling af chok og traume. 2. weekend - underviser: Anne Marie Vester Fredag d. 22. - 24. februar 2013 Emne: Frekvenser Praktisk træning og teori omkring frekvenser, diagnose og behandling. 3. weekend - underviser: Raphael Nogier Fredag d. 15. - 17. marts 2013 Emne: Lateralitet, kosttest og behandling med farvet lys.

Ny Energi er førende i Skandinavien, indenfor undervisning i auriciloterapi og -medicin samt posturologi Sønderlandsgade 17 7500 Holstebro Tlf. 9740 3540 www.Ny-Energi.dk

Ny Energi - Skolen for akupunkturuddannelse og kurser

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

39


BEHANDLING

Du kan ikke se lyset, men du kan mærke effekten... Af Lars Sandrini, registreret akupunktør og indehaver af Acupunctureshop Laser bio stimulation blev opdaget ved et tilfælde, da Endre Mester fra Semmelweis universitetet i Budapest i 1967 ville undersøge, om laser stimulation kunne forårsage kræft. Han barberede hårene af to grupper mus, og gav den ene gruppe laserstimulation. Resultatet var, at ingen af grupperne fik kræft, men den gruppe, der var stimuleret med laser, fik håret hurtigere igen. I 80’erne kom der en del laserapparater på markedet. Output var meget lavt, ofte omkring 5 mW (milliWatt), og det var rød laser, der har svært ved at trænge igennem dermis. Enkelte undersøgelser viste derved at laser ikke havde den fornødne funktion ved f.eks. senebetændelse. Forskere begyndte allerede i 80’erne at arbejde med pulserende lasere med en mere biostimulerende funktion (Paul Nogier).

Automatisk beregning I dag findes der lasere med mulighed for tusindvis af frekvenser. F.eks. har 2-5 Hz en bedre antiinflammatorisk effekt end 20-50 Hz, der har en bedre smertestillende effekt. En anden opdagelse var, at energien i forhold til det behandlede område havde meget stor betydning. F.eks. vil man ved 400 mW på 2,5 sekund afgive 1 joule på 1 cm2 spredning. Det gjorde det svært for en del at udregne, hvor meget tid og hvilken frekvens, der skulle bruges til en konkret lidelse. Enkelte producenter, så som BTL og Chattanooga, har derfor lavet programmer, der selv kan beregne forholdet, når man taster en hovedgruppe ind og områdets størrelse. En undersøgelse med titlen ”Biphasic dose response in low level light therapy” fra University of Massachusetts 2009 viser, at styrken ikke altid er det vigtigste, men tiden, man behandler, er vigtigere. (Kilde: International Dose-Response Society)

Laserne bliver billigere Udviklingen går stærkt. De nyeste lasere er class4 laser til smerter. De lasere, vi anvender, er som regel classsIII lasere. De bliver billigere og mere avancerede og har en fantastisk effekt på cellernes ATP. En 110 mW laser kan i dag købes for cirka 3000 kr. Der er mange videnskabelige artikler, der dokumenterer virkningen på en lang række lidelser og smerter og med meget få kontra indikationer. Man bør dog altid sætte sig ind i, hvilke situationer man ikke må/bør bruge laser, som eksempelvis til spædbørn og folk med pacemaker. Personligt ville jeg der, hvor der kan sættes nåle, altid anvende en nål, og i kombination

40

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

har det en fantastisk virkning. Akupunktør Thomas Borgå siger blandt andet: ”Min laser er et godt værktøj i klinikken. Den fungerer både som erstatning for akupunktur til dem, der ikke bryder sig om nåle, og som et egentligt supplement til akupunkturbehandlingerne. Jeg har især brugt den til inflammatoriske tilstande omkring led, f.eks. fodrodsknoglerne og til frossen skulder. Jeg har også med god effekt behandlet TCM-punkter med Nogier-frekvenser.” Lars Sandrini kan kontaktes på 76940877 for yderligere information.

FAKTA Low level laser therapy(LLLT) blev opdaget i 1967. LLLT øger opheling af væv, forhindrer nedbrydelse af celler, fjerner inflammation og virker smertelindrende. Virker ligesom fotosyntese i planter. Ved korrekt styrke og tid nedsættes oxidativ stress i cellerne. ATP styrkes ved pulserende laser. Konstant laser eller pulserende mellem 20-50 Hz virker smertelindrende. Infrarødt lys anbefales til dybere væv, og rød laser til epidermis og dermis. LLLT anvendes især til problemer med tænder, hud, muskler, gigt og sportsskader og bruges indenfor almen praksis, wellness, fysioterapi og blandt akupunktører.


BEHANDLING

Det laserlys, som bliver brugt i klinikkerne, er infrarødt og kan ikke ses af det menneskelige øje. Kroppen benytter den energi, som er i lyset, til at helbrede forskellige lidelser. Akupunkturpunkterne er også modtagelige.

Painful shoulder – inpingement syndrome, tendonitis, rotator cuff injury

Cervicobrachial syndrome

REFERENCER Bursitis

Epicondylitis radialis/ ulnaris

Fra Official Journal of the World Association for Laser Therapy, www.walt.nu: “Recommended treatment doses for Low Level Laser Therapy”

Low back pain – osteoarthritis, disc herniation muscle spasms

WALT Review Issue 1, 2009. “Laser Photons and Pharmacological treatments in wound healing”. 2000 – Farouk A.H. Al-Watban, M.Sc., Ph.D. and Bdernard L. Andres, MT (AMT)

Muscle strain

“Advances in laser therapy for bone repair”, - A. Barber, JE. Luger, A. Karpf, Kh. Salame, B. Shlomi, G. Kogan, M. Nissan, M. Alon and S. Rochkind

Knee arthritis

Trigger points, muscle spasms

Ankle sprain – tibio – tarsal distorsion Plantar fasciitis/heel spur

Figuren viser nogle af de mest oplagte behandlingsmuligheder med laser.

I 90’erne blev producenterne klar over, at man blev nødt til at øge udgangsstyrken. Man fik samtidig forståelse for, at de forskellige bølgelængder havde forskellig funktion. Interessen var at arbejde med infrarød laser op til 500 mW, samt puls laser op til 12 W. Akupunktører fandt ud af, at man kunne sedere/tonisere punkter med laseren, f.eks. når folk er bange for nåle.

Fra www.laser.nu: “Low Level Laser Therapy” by Tunér-Hode. 1998.

Behandling med laser er blandt andet oplagt, hvis folk er bange for nåle. DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

41


BEHANDLING

Effektivt at kombinere

Jeg har fået langt mere effektive behandlingsresultater ved at kombinere cupping med akupunkturen. Det er to stærke behandlingsformer, som virker på hver sin måde. Akupunkturen har en utrolig hurtig smertestillende effekt, mens cupperne hurtigt fjerner stagnationer og løsner muskulaturen langt hurtigere end en nål.

Baggrund for cupping

Metoden i praksis

I kinesisk medicin opstår der en del lidelser, når energistrømmen, kaldet qi, bliver forhindret i at cirkulere frit rundt i kroppen. Med qi forstås den energi, der cirkulerer rundt i hele kroppen og skaber balance mellem yin og yang. Genoprettelsen af qi skabes effektivt med cupping. Bliver kroppen i en periode udsat for mange toksiner, eksempelvis efter et sygdomsforløb, på grund af medicinrester og lign., kan kroppen ikke udskille de skadelige stoffer i samme tempo, som de indtages. Kroppen gemmer affaldsstofferne der, hvor de gør mindst skade. Efter lang tids påvirkning vil man opleve, at forskellige lidelser og symptomer begynder at komme, og så har man balladen. Når kroppen ikke kan komme af med affaldsstoffer ved spændinger i muskler og dårlig cirkulation af qi og blod, er der tale om en stagnation. Den kendes på, at man har

Når cupping og akupunktur kombineres, kan antallet af behandlinger reduceres væsentligt. Især når vi har med spændingstilstande og smerter at gøre. I begyndelsen gik jeg forsigtigt til værks, men fik hurtigt bekræftet, at jo tydeligere sha fremtrådte, desto mere effektiv er behandlingen. Jeg vælger behandlingsformen ud fra diagnosen for at afgøre, om jeg vil tiltrække eller fjerne energi i et punkt, opløse en stagnation eller fremme gennemstrømningen i en meridian. I traditionel kinesisk medicin placeres stationære kopper på huden i 5-15 minutter. Light og medium cupping toniser benyttes, når der er tale om undertilstand af Qi og blod. De benyttes oftest på akupunkturpunkter. Strong og moving cupping (Cupping massage) dræner og er meget effektivt til at fjerne

med akupunktur Cupping fjerner stagnationerne, mens akupunkturen effektivt fjerner smerterne. Af Bo Stentoft, registreret akupunktør

42

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

Cuppings effekt Cupping har stor effekt på de lidelser, der i den kinesiske medicin betegnes som hede tilstande, blod- og Qi-stagnationer. Indikationer kan være: Hovedpine/migræne, gigt, ledsmerter, cellulite, akne, astma og muskelsmerter. Efter behandling med cupping oplever man normalt med det samme en bedring og en lethed i kroppen. Det er meget almindeligt at ens urin bliver lidt mørkere, og en smule træthed kan forekomme dagene efter behandlingen, for når affaldsstofferne frigøres, oplever kroppen det som om, at den har flere affaldsstoffer i denne periode, indtil de igen er udskilt gennem urin, sved og afføring. Derfor må man ikke give for voldsom behandling med cupping til at starte med. Man skal ligesom give kroppen tid til at komme op i gear igen. De eneste bivirkninger, der er ved cupping, er, at der kommer små røde eller lilla farvede prikker i huden. De kaldes sha og forsvinder i løbet af nogle få dage. De er et tegn på, at der er stagneret blod og affaldsstoffer i området. Sha forekommer altid der, hvor patienten føler smerter. Når smerterne ophører, kommer der ikke længere sha, og det betyder at problemet med stagnation er løst i dette område. Så det er i virkeligheden nok mere en virkning, end en bivirkning.

cupping

Bo Stentoft

smerter i hvile og er trykfølsom ved palpering. Cupping kan afhjælpe denne stagnation og få Qi’en til at flyde igen.


BEHANDLING

hedetilstande og stagnationer og udføres ofte på ømme muskler. Det får musklerne til at slappe af, da det løsner og trækker i facierne, øger blodcirkulationen og udskiller affaldsstofferne. Cupping massage kan også udføres over organer eller langs meridianbaner. Derved øges cirkulationen af qi og blod. Da cupping er en meget kraftfuld behandling, er der også visse kontraindikationer. Behandlingen bør ikke benyttes på personer, som er for svage – for eksempel ved kuldetilstand eller manglende Qi. Man skal heller ikke behandle mennesker med blødningsforstyrrelser eller nogen, som tager antikoagulerende medicin, mm.

FAKTA

Cuppingudstyr Cupping er blevet brugt igennem flere årtusinder af forskellige kulturer og verdensdele.

Fire Cupping (ild) er en af de ældste former for cupping. Man danner vakuum ved hjælp af en flamme, der varmer luften i koppen. Der skabes et undertryk, når koppen efterfølgende køles ned. I dag er der mange forskellige slags cuppingsæt med pumper på markedet. De er forholdsvist billige og er lette at arbejde med. Bo Stentoft benytter kopper af glas, plast eller silikone. Der skabes vakuum med enten en gummibold, håndpumpe eller en elektrisk vakuummaskine som giver et meget kraftigt og ensartet tryk. Vakuummaskinen er velegnet til store fleksible plastcupper på knæ, skulder og baller eller områder som albuer og kraniekanter.

Bo’s egen teknik I dag supplerer jeg med succes behandlingerne med egne teknikker. Hvis jeg f.eks. behandler en frossen skulder, beder jeg patienten om at bevæge armen op til smertepunktet, derefter holdes armen stille, evt. med støtte. En hård plastcup sættes på smerteudspringet, og jeg masserer stille og roligt indtil der kommer sha. Patienten har derefter som regel mere bevægelighed og kan nu bevæge armen lidt mere end før. Så gentages cuppingen igen på et andet punkt. Jeg gør det, indtil personen føler en væsentlig bedring i skulderen. Spændinger i nakke- og skulderområdet skyldes ofte stagnationer. Her benytter jeg cuppingmassage eller strong cupping også med hård plastcup eller glascup med gummibold. På udtrækket kan man se, om det er en ny eller gammel stagnation. Jo mørkere, jo ældre er stagnationen. Jeg har ofte hørt patienter med nakke stivhed sige efter behandlingen! ”Så meget har jeg ikke kunne dreje hovedet i mange år.” Jeg har også oplevet en mand på 62 med slidgigt i begge knæ, der aflyste sin knæoperation efter seks behandlinger.

Cupping er et godt supplement til behandling med nåle. Foto: Googleson.

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

43


BEHANDLING

GPS

– den enkle tilgang til akupunktur Gunnars Painkiller System er en fortolkning af Dr. Tan’s filosofi om at gøre akupunktur enkelt, men også konkret og uden gætværk. Af Gunnar Kelsen, registreret akupunktør Begrebet GPS kender vi jo efterhånden alle som et system, der med stor nøjagtighed fortæller os om et givet punkts placering på hele globen. Et system, der er særdeles nemt at håndtere og aldeles ufejlbarligt. Sådan oplever jeg også denne akupunkturmåde, som jeg derfor valgte at kalde GPS-akupunktur – eller Gunnars Painkiller System. Ophavsmanden til systemet er Dr. Richard Tan, som jeg lærte at kende på et akupunk-

turkursus i Sverige for nogle år siden. Jeg oplevede, at akupunktur virkelig kan være så enkelt og ligetil, som jeg havde forventet og drømt om, da jeg påbegyndte akupunkturstudiet. Dr. Tan havde et overblik over TCM filosofien, som koster det meste af en menneskealder at erhverve sig. Han er også amerikaner og forstår at gøre teorierne operationelle, så selv vi, med vores beskedne uddannelse og erfaringsniveau, kan få succes.

Træk frem for skub Når det gør ondt, ved vi, at noget trykker på nerven. Dette noget skal væk. Det kan trykkes væk, eller det kan trækkes væk. GPS-ideen går ud på at trække. Et undertryk har langt større effekt end et overtryk. 80 procent af de kræfter, der løfter et fly fra jorden, er undertrykket på vingens overside. Overført til akupunktur forestiller jeg mig, at man får mest ud af at trække. Det er også min erfaring.

Som skyggen følger spyddet ”Som skyggen følger spyddet”. Det er dr. Tans malende, kinesisk billede på virkningen. Smerterne lindres omgående, når nålen sættes ind. Det er ikke altid, man kan fjerne smerterne helt med det samme, men de

44

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

reduceres betragteligt eller flytter sig. Smerter kan ligge i flere lag, og det er den mest dominerende, man fjerner først. Underliggende smerter kommer frem, og det opleves som om smerterne flytter sig. Dem fjerner man også. Patienten får besked om at komme tilbage, inden smerterne generer igen med to til tre behandlinger om ugen. Herefter er smerterne balanceret væk.

Om meridianerne Smertestedet ligger på eller i nærheden af en meridian, men det er ikke den, der skal nåles, når vi taler om GPS systemet. D���������������� et er dens hjælpere. Der er fem muligheder. Dem skal man lige lære sig eller som jeg, lave en overskuelig matrix, som man kan kigge på. Når man har bestemt hjælpemeridianen, finder man stedet på den. Det er mærkbart ømt på det sted, hvor nålen skal sættes. Patienten er på den måde facitlisten. Han fortæller, hvor han har ondt, og han fortæller faktisk også indirekte, hvor han vil have nålen. Det kan ikke gå galt – og det gør det heller ikke. Spørg efterfølgende om, hvor han nu har ondt. Jeg behøver ikke at spørge, om det har hjulpet, for det ved jeg, at det har.

Balancering GPS systemet er den lokale balancering af enkelte, specifikke smertesteder. Taler vi om komplekse yin-yang ubalancer, har dr. Tan nogle soleklare mønstre, hvor alle tolv meridianer afbalancerer hinanden i et regnestykke, der går op så smukt som i en soduko opgave. Lad os kalde det global balancering. Dr. Tan vil gerne inspirere os til at lægge gætteværket på hylden og være mere eksakte i vores beregninger og behandlinger. Vi skal stoppe med at lægge skylden på miltundertilstand og leverballade eller blot gætte os til, hvor nålen skal sidde.


FORENINGSSTOF

Danske Akupunktører

rydder op i branchen Danske Akupunktører arbejder både indadtil og udadtil på at stoppe ulovlig markedsføring og brug af falske lægetitler Af Frank Møller Rasmussen, registreret akupunktør Politikerne er i dag ikke afvisende overfor autorisation til akupunktører, men vi spænder ben for os selv, da flere akupunktører konsekvent overtræder loven. Så skulle man nok tro, at det kun drejede sig om ikke RAB registrerede, men sådan forholder det sig ikke. Læge- og professortitler, som ikke er gangbare i Danmark, og udokumenterede påstande om, hvad videnskaben nu har fundet ud af – ofte uden dokumentation og hold i virkeligheden. Denne form for overtrædelser af lov om markedsføring af sundhedsydelser, autorisationsloven(tidl. lægeloven) og markedsføringsloven ses hos enkelte akupunktører og dem, der udfører akupunktur. Målsætningen for akupunktørerne må være at få en offentlig anerkendelse med længere uddannelse, så akupunktørerne bliver specialister i akupunktur inden for hele sundhedsområdet. Det kræver, at vi får ryddet op i branchen, både uden for RAB foreningerne og inden for RAB foreningerne.

DA rydder op Danske Akupunktører prøver at rydde op i branchen. Vi har anmeldt ulovligheder til

Sundhedsstyrelsen, men desværre uden udbytte. Det har vi naturligvis klaget over, og i den forbindelse har sundhedsministeren udtalt, at politiet skal tage sig af sagerne. Nu håber vi, at de anmeldelser, vi har foretaget til politiet, vil have en så stor forebyggende effekt, at vi får stoppet fremtidige overtrædelser. Danske Akupunktører mener, at det er af største vigtighed at have orden i eget hus. Vi informerer, kontrollerer og hjælper vores medlemmer. Det betyder, at vi ikke længere ser denne type overtrædelser hos vores medlemmer. Ved redaktionens slutning er der fremsat forslag i folketinget til yderligere stramning af lovgivningen om markedsføring af sundhedsydelser, specielt ved annoncering på nettet. Denne stramning vil ramme akupunktørers muligheder for en saglig information til patienterne, men årsagen til denne stramning kan måske findes med baggrund i de akupunktører og foreninger, som ikke har kunnet holde orden i eget hus.

Lydhør for sanktioner Danske Akupunktører har haft foretræde for folketingets sundhedsudvalg, hvor udvalget var lydhør over for at indføre en ordning, hvor man med sanktioner kan lukke de klinikker,

som ikke vil overholde lovgivningen. Det er naturligvis noget, som vi arbejder videre med. Men lige nu afventer vi resultatet af politianmeldelserne, som vi håber løser problemet med overtrædelserne.

HVAD ER FORBUDT

FAKTA

· Det er ikke tilladt at bruge lægetitlen under nogen former, medmindre vedkommende har autorisation som læge i Danmark. · Der må ikke anvendes påstande, som ikke kan dokumenteres. Henvis kun til undersøgelser, som er godkendt af Den Centrale Videnskabsetiske Komité eller lignende betingelser. · Hvis man benytter patient cases, skal man skriftligt og med underskrift kunne dokumentere, at der har været tale om et reelt patientforløb og ikke noget fiktivt, samt at patienterne har godkendt brugen af oplysningerne til brug for markedsføring af klinikken.

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

45


FORENINGSSTOF

Danske Akupunktører

kæmper mod ny skatteregel Akupunktører har fået ringere arbejdsvilkår, og medarbejdere flere sygedage, siden skattefradraget for helbredende og forebyggende sundhedsbehandlinger i offentlige og private virksomheder er fjernet. Redigeret af Lone Bolther Rubin, journalist Den 1. januar 2012 fjernede regeringen fradragsmulighederne for sundhedsbehandlinger, der har til formål at helbrede eller forebygge sygdomme. Den beslutning har ifølge Danske Akupunktører store konsekvenser – ikke kun for deres egen forretning, men også for de ansattes sygefravær. Danske Akupunktører har brugt deres ret til høring i Folketinget og arbejdet målrettet på at få loven ændret, så en aktiv medarbejderpleje med akupunktur igen bliver muligt for virksomheder, kommuner og statsansatte.

Ikke mere rask i en fart Danske Akupunktører havde en præfremstillet firmaordning til medlemmerne kaldet ”rask i en fart”. Ordningen er nu sløjfet, fordi loven ikke længere giver virksomheder og selvstændige ret til behandling af arbejdsskader og forebyggende behandling med fradrag. – Der var tilsluttet 316 virksomheder, som har forståelse for, at akupunktur er en fantastisk god og virkningsfuld måde at lave medarbejderpleje og holde sig selv og sine medarbejdere arbejdsdygtige på. Nu er virksomhedernes økonomiske incitament til at bruge

46

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

akupunktur smuldret, siger Frank Møller Rasmussen, der sidder i Danske Akupunktørers skatteudvalg. – For en akupunktør og holistisk behandler, som dagligt hører fra Christiansborg, at vi skal effektivisere og skabe vækst, er det svært at forstå at noget så åbenlyst, som god medarbejderpleje og forebyggende akupunktur mod arbejdsbelastninger bliver fjernet, siger Frank Møller Rasmussen.

Økonomi i sunde ordninger Han henviser til Rødovre Kommune, der har undersøgt, at deres sundhedsordning med mulighed for behandling og forebyggelse var en god forretning. Udgiften til sygedagpenge faldt jævnt fra 2006 og alene med 8 mio. kroner fra 2009 til 2010. Hver tredje af de medarbejdere, der brugte sundhedsordningen, oplyste, at de havde haft sygefravær på grund af den gene, de fik behandlet. 97 pct. – så godt som alle – kunne desuden oplyse, at behandlingen fik fraværet til at falde. Det fremgår af kommunens egen pressemeddelelse.

Diskriminering af selvstændige Revisor Bjarne Nybo, der har specialiseret sig i alternative behandlere, forstår ikke, hvorfor

selvstændige erhvervsdrivende skal stilles ringere end ansatte med den nye lov. – Det giver jo ingen mening, når der tales om lige adgang til behandling for alle, siger han og fortsætter, at lovændringen vil give anledning til en masse ekstra unødig administration ude i virksomhederne. – Vi ved godt, at det tager år at få implementeret sådan nogle sundhedsordninger i virksomhederne, og nu skal virksomhederne igen til at bruge tid og penge på at fjerne dem, siger Bjarne Nybo. – Og så om et par år har vi fået nyt politisk flertal for ordningen, og så kan de implementere det igen igen, tilføjer Frank Møller Rasmussen fra DA.


FORENINGSSTOF

Akupunkturens fremme – på Facebook Akupunkturens fremme/The growth of acupuncture er en side på Facebook, der inviterer alle interesserede til at udveksle nyheder og viden om akupunktur uanset tilhørsforhold. Den kom i luften sommeren 2012 og udfylder et behov, som ikke tidligere er opfyldt. Nemlig et sted, hvor alle uanset tilhørsforhold kan skrive og debattere om akupunktur. Det er Danske Akupunktører, der har taget initiativet, og siden bestyres af Henrik Jørgensen, der er formand for DA. Men det er som nævnt et åbent forum for alle med interesse

for akupunktur, dvs. både behandlere og brugere. Ved redaktionens slutning var der 462 likes på siden, men det er kun ganske få, der har bidraget med indhold. – Derfor vil jeg gerne opfordre alle til at tænke på Facebook, når I har noget interessant at dele med os andre, siger Henrik Jørgensen. Man kan for eksempel dele et link til nyt om forskning, skrive om sine erfaringer med akupunktur, lægge artikler ind eller kommentere de indlæg, der er på siden.

Danske Akupunktører på konference Det Faglige Selskab for sygeplejersker med interesse for komplementær og alternativ behandling under Dansk Sygeplejeråd havde 1. oktober indkaldt til akupunkturkonference i Aalborg. Praktiserende Akupunktører og Danske Akupunktører deltog i konferencen. Det var en spændende dag med mange gode foredragsholdere. Elsebeth Lægaard, som er læge og akupunktør, samt formand for Dansk Medicinsk Selskab for Akupunktur, fortalte, at akupunkturen bliver mere og mere accepteret indenfor visse områder. Lise Schlünzen, som også er læge og akupunktør, fremlage noget af den forskning, som allerede findes – blandt andet Cochrane-analyserne, som er omtalt andet sted her i magasinet.

Akupunktu

http://akutek.dk

Klassisk Ak

2-årig uddann

TIL AT BLIVE KLOG PÅ Tilmeld dig nu og vær sikker på en plads til forårets mange spændende efteruddannelser i København eller Fredericia. START fra 22/1-2013. BÆKKENDYSFUNKTION, KINESIOTAPE, MANUEL TERAPI AF KRANIUM OG ANSIGT, BABY- OG BØRNEMASSAGE, ØREAKUPUNKTUR OG MANGE ANDRE AKTUELLE OG FREMTIDSORIENTEREDE KURSER.

Fuldt fradragsberrettigede dagskurser til priser fra kun 1.125,- /pers./dag Der kommer hele tiden nye kurser. Hold dig opdateret med de seneste, Tel. 75 91 57 58 og se mere info om mulighederne på www.lasota.dk

Ørea

Akupunkturskolen i Århus

http://akutek.dk, eckhard.bick@mail.dk

4 dage 26/27 http://www.zon

www.

Klassisk Akupunktur / TCM

2-årig uddannelse start 3. sept. 2013

Øreakupunktur

Interaktiv

4 dage 26/27 jan & 23/24 feb 2013 http://www.zoneterapiskolen.dk/kurser/

www.akututor.dk

Interaktiv diagnose & terapi

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

47


SEMINAR – FORMANDSBERETNING

Et politisk år i DA Lobbyisme, magasin og hjemmeside er nogle af de store opgaver, bestyrelsen har varetaget i år. Af Henrik Jørgensen, formand Nu sidder du igen med vort magasin i hænderne. Det blev besluttet på generalforsamlingen, at vi igen i år skulle komme med en udgivelse. Det har været et stort arbejde og en økonomisk tung byrde for foreningen. Så vi håber, at magasinet vil profilere medlemmerne og foreningen også uden for egne rækker. Det har været et travlt år. Et vellykket seminar i Fredericia i foråret 2012. Det nye skoleudvalg er på vej ud på turne på skolerne. Efterårskursus i Odense om 5-element akupunkturens forunderlige verden. Løbende arbejder vi desuden med sundhedsordningerne.

Godt med på nettet Vi har lanceret nyt design på hjemmesiden. Det har medvirket til flere besøgende, som er længere tid på siden. Vi ligger forsat højt på søgninger på Google og arbejder hele tiden med at forbedre sitet. Vi har fortsat det interne forum for akupunktører på Facebook med en god dialog blandt landets akupunktører. Vi har efterfølgende oprettet en Facebookside med titlen Akupunkturens fremme. Den skal ses som et vindue udad til, hvor akupunktører og forbrugere kan mødes.

Lobbyisme Ellers har det indtil videre været et år i politikkens, lobbyismens og offentlighedens navn.

Danske Akupunktører har længe gjort, hvad vi kan, for at øge kendskabet til akupunktur ved at informere pressen, politikerne og befolkningen. Hidtil er vi nået et godt stykke, men vi vil gerne nå meget længere. I 2012 har vi derfor sat fokus på det, der ikke fungerer i sundhedsvæsenet. Vi er kommet med konstruktive løsningsforslag, hvor akupunkturen kan deltage. Vi har kommunikeret, at DAs medlemmer kan levere god, bivirkningsfri behandling i stedet for den ofte ”giftige” medicinske behandling med bivirkninger. Vi har sendt skrivelser til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (i relation til unge førtidspensionister), samt sundhedsminister Astrid Krag, hvor vi fremlagde apotekernes egne advarsler mod smertestillende medicin. Begge har responderet positivt. I forbindelse med, at Ekstra Bladet skrev om ”akupunktøren, som udleverede ulovlig medicin”, har vi deltaget og kommenteret i diverse artikler. Blandt andet har vi medvirket i Pressen på P3. Det resulterede i et foretræde for Folketingets sundhedsudvalg 4. september 2012. DA fremlagde her et oplæg til lovforslag, som skulle regulere på akupunkturens ”grå marked”. Det har vi gjort før – i 2005 og 2007 – men denne gang lyttede de til os. Lovforslaget går ud på at genindføre lægelig supervision for ikke RAB registrerede akupunktører. Siden 2007 har der ikke været lovmæssige krav til

Henrik Jørgensen

ikke RAB registrerede akupunktører. Det giver ikke patienten nogen form for patientsikkerhed. I den aktuelle sag har der ikke været nogen konsekvens. Akupunktøren, der udleverer ulovlig medicin, kan praktisere videre som før, selvom han tidligere er dømt for det samme. Det vakte interessen hos Sundhedsudvalget, og vi havde et godt og konstruktivt møde. Det endelige resultat afventer vi fortsat i skrevne stund.

Kontrolbesøg DA’s supervisionsudvalg har også ført en del kontrolbesøg hos medlemmer, som anvender urter m.v., og udvalget har endvidere løbende superviseret vore medlemmer om efteruddannelse og markedsføring. Det er gået godt og uden de store anmærkninger. I september kom der ny forskning, som dokumenterer akupunkturens smertestillende effekt på kroniske smertepatienter. Det orienterede vi straks folketingets sundhedsudvalg, sundhedsministeren og Sundhedsstyrelsen om. Desuden udsendte vi en pressemeddelelse til samtlige dagblade. I den anledning blev vi inviteret til møde på Christiansborg af Liselott Blixt (DF). Hun ønskede og fik en orientering om eksisterende forskning i akupunktur, så DF evt. kan fremlægge et lovforslag. Mødet fandt sted d. 21. november 2012. Vi har flere forskellige tiltag på vej, og I vil løbende blive orienteret.

Kombitilbud eksklusivt DA konferencen

+

+

Normalpris: 9.900,Tilbud: 7.700,(Ekskl. moms og fragt)

Starlet Deluxe Ny type elektrisk briks

48

Rullebord C03 Solidt rullebord i stål

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

CSC-1

(10.000 stk.)

Valgfri størrelser

SPAR 2.200,-


SEMINAR

Seminaret

er en sund energidrik – uden bivirkninger Det årlige seminar i Danske Akupunktører er ikke bare en weekend på skolebænken. Det er som en sund energidrik, der fylder deltagerne med ny entusiasme og selvtillid – helt uden brug af sukker og andre tilsætningsstoffer. Ingredienserne er bare netværk, koncentreret viden og selskabelighed. Programmet i sig selv byder på et møde med usædvanligt dygtige akupunktører og forskere, der øser af deres viden i rigt mål. Se beskrivelsen af foredragsholderne. Der er desuden lejlighed til at genopfriske med det nødvendige førstehjælpskursus. Men så er der alt det mellem programpunkterne. Måltiderne, pauserne, festen. I pauserne er der mulighed for at se nærmere på udstillernes nyheder. Det er en god lejlighed til at

blive opdateret på mulige investeringer til klinikken. Pauserne og det selskabelige samvær er samtidig det forum, hvor man møder gode nye og gamle kolleger inden for akupunktur. Her er plads til store armbevægelser, erfaringsudveksling og netværk. Vi kan altid bruge hinanden til noget. Efter sådan en weekend er man fyldt op af ny viden og oplevelser, og der er noget at arbejde videre med hjemme i den ofte lidt ensomme praksis. Se bare et par billeder fra sidste års seminar.

Praktisk om seminaret i Roskilde Danske Akupunktørers seminar 2013 er åben for alle – også studerende og akupunktører, der ikke er medlem af DA. Det afvikles over tre dage med mulighed for at tilmelde sig hele eller dele af programmet.

Priser Et dagsseminar med fuld forplejning og aftensmad koster 800 kr. fredag, og 1.000 kr. lørdag, hvor der er festmiddag. Overnatning har vi fået til højst attraktive priser, hvor der er rabat for flere overnatninger, men mere om det på hjemmesiden. Du kan vælge til og fra mellem mad, seminar og overnatning på hjemmesiden. Der er i år et tilmeldingsgebyr på 250 kr. pr. person.

Tilmelding Detaljerede priser kan ses på www.rab.dk, hvor du også kan tilmelde dig. Tilmeldingsfrist: Hurtigst muligt, da hotellet skal vide, hvor mange værelser, vi skal bruge. Vi kan ikke garantere hotelværelser efter 1. februar, så det er med at få tilmeldt hurtigt.

Seminaret er ny viden på skolebænken.

Allergi mv. Det er muligt ved bestillingen at gøre køkkenet opmærksom på, om du har brug for specialkost i forbindelse med allergi, intolerance, eller hvis du er vegetar.

Ryger Hold førstehjælpen ved lige. Se dig omkring hos udstillerne, der har de sidste nyheder med til klinikken.

Hotellet og alle værelsene er røgfrie, men de har en ryger-terrasse med en smuk udsigt over fjorden.

Tidspunkt og adresse Det hele foregår 12.-14. april 2013 på Comwell Hotel Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde.

Yderligere oplysninger hos Frank Møller Rasmussen, tlf.: 40851632.

Klinik, kursuscenter & webshop www.dig-i-centrum.dk

Seminar tilbud:

Kr. 1.400,Incl. Moms

TDP-Lampe enkel: Klosterengen 137A, 1.sal, 4000 Roskilde. Telefon 46 36 06 64, mail info@dig-i-centrum.dk

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

49


SEMINAR

Præsentation af foredragsholdere Af Frank Møller Rasmussen Michel Marignan er manden, der introducerede posturologien i Danmark. Michel Marignan arbejder som læge og forsker med posturologien i Aubagne. Michel er en utømmelig kilde til informationer om, hvordan kroppen reagerer overfor f.eks. nåle behandling, men du skal være indstillet på, at det ofte bliver teknisk. Modul 1 – Få svaret på, hvorfor vi kan behandle organernes sygdomme gennem/på huden? Modul 2 – Lær at spotte en patient som har et posturologisk problem, og lær at behandle enkle lidelser. Ade’ Ojeniyi er en af dansk akupunkturs store kapaciteter. Ade’ har et imponerende CV. Der står; dyrlæge, læge, speciellæge i psykiatri, professor på The University of Texas Health Science Center in Houston, akupunktør d.ac., cheflæge, certificeret i kinesisk medicin, Ph.d. Ade’ har stået bag flere forskningsprojekter med akupunktur igennem årene. Modul 1 – Hverdagens giftstoffer er lige foran dine øjne, og hvordan påvirker de vores psyke?

Modul 2 – Hvordan hjælper du patienten, når han er udsat for en masse toksiner og giftstoffer? Lær hvordan du kan hjælpe med akupunktur. Gunnar Kelsen er et levende eksempel på, hvordan man med enkle midler og teorier kan behandle patienten med stor succes. GPS akupunktur handler om, at få patientens krop til at give svaret på nålens nøjagtige placering. Så får du en hurtigere og bedre effekt. Det er så simpelt, at alle kan lære det. Frank Møller Rasmussen er med i arbejdet omkring akupunktur i forbindelse med markedsføring, og medvirker omkring kommunikation på nogle af foreningens politiske opgaver. Han arbejder til dagligt med vejledning og markedsføring for akupunktører. Hør om regler for markedsføring af akupunktur. Rikke Godthjælp er en ildsjæl og en af de mest produktive skribenter inden for akupunkturen i Danmark. Hun mestrer de franske discipliner, auriculoterapi og posturologi. Modul 1: Øreakupunktur – Sådan kommer du i gang! Du indføres i ørets anatomi og reflekszoner, så du har den nødvendige

forståelse til at gå ind i akupunkturens mest effektive mikrosystem. Modul 2: Øreakupunktur – Sådan kommer du i gang! Lær at behandle en række hverdagslidelser og smerter – hurtigt og effektivt! Jonna Weldon er sygeplejerske og akupunktør og har helliget sig den kosmetiske akupunktur, som hun praktiserer i Blokhus. Kosmetisk akupunktur – få et ansigtsløft med akupunktur. Xin Lihar praktiseret i både Kina, Japan og Danmark, og underviser med sædvanlig kinesisk beskedenhed. Xin praktiserer dagligt i Hvidovre. Bliv klogere på, hvorfor stress ikke bare er stress i den kinesiske medicin. Susanne Jonassen, som er akupunktør og sygeplejerske og forfatter til bogen ”udrensning og forvandling – den gådefulde appelsinhud”, har specialiseret sig i udrensninger af kroppens affaldsstoffer. Lær at fjerne bindevævsophobninger med akupunktur, cupping og massage.

TCM PRODUCTS NORDEN AB

LEVERANTÖR I EUROPA AV TERAPEUTTILLBEHÖR

SEMINAR ERBJUDANDE - 30% RABATT

Nu 190 kr

transparanta silikon koppar - 1 set 4 koppar (exkl.moms 152 kr). Normalpris 271 kr (exkl.moms 217 kr)

Beställ på www.tcmproductsnorden.se för leverans vid seminariet eller köp direkt på plats.

50

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK


SEMINAR

DA Seminar 2013 12. - 14. april, Hotel Comwell, Roskilde FREDAG

09.30-11.00

11.30-13.00

Spor 1

Xin Li Stress, set med en kinesers øjne

Hvorfor kan vi behandle på huden? Modul 1 Michel Miragnan

Spor 2

Kosmetisk Akupunktur Jonna Weldon Modul 1

Spor 3

14.00-15.30

16.00-17.30

19.00

Frokost

Øreakupunktur – sådan kommer du i gang. Modul 1 Rikke Godthjælp

Øreakupunktur – sådan kommer du i gang. Modul 2 Rikke Godthjælp

Aftensmad

Kosmetisk Akupunktur Jonna Weldon Modul 2

Frokost

Cupping og akupunktur mod cellulitis Modul 1 Susanne Jonassen

Cupping og akupunktur Aftensmad mod cellulitis Modul 1- fortsat Susanne Jonassen

09.00-13.00 Førstehjælp – hold 1 Frank Olesen

Førstehjælp Hold 1 fortsat

Frokost

14.00-18.00 Førstehjælp – hold 2 Frank Olesen

Førstehjælp hold 2 fortsat

Aftensmad

LØRDAG

09.00-10.30

11.00-12.30

14.00-15.30

16.00-17.30

19.00

Spor 1

Hør om regler for markedsføring af akupunktur Frank Møller Rasmussen

Genkend en posturologisk patient Michel Marignan Modul 2

Frokost

Ade’ Ojeniyi Hverdagens toksiner skaber psykiske lidelser, som bør behandles Modul 1. Kun for ikke DA medl.

Ade’ Ojeniyi Festmiddag Lær at behandle de psykiske lidelser med akupunktur Modul 2. Kun for ikke DA medl.

Spor 2

GPS akupunktur Kroppen giver svaret Modul 1- teori Gunnar Kelsen

GPS akupunktur Kroppen giver svaret Modul 2 - praktik Gunnar Kelsen

Frokost

Kl. 13.30 Generalforsamling Danske Akupunktører

Generalforsamling Danske Akupunktører

SØNDAG

10.00-11.30

12.00-13.30

Spor 1

Ade’ Ojeniyi Ade’ Ojeniyi Madpakke Hverdagens toksiner Lær at behandle de og slut skaber psykiske lidelser, psykiske lidelser med som bør behandles akupunktur Modul 1 Modul 2

Spor 2

09.30-13.30 Førstehjælp Frank Olesen - hold 3

Førstehjælp hold 3 fortsat

Festmiddag

Madpakke og slut

Hold dig frisk! ✔ Effekt efter 5 dage ✔ Kun 1 kapsel om dagen ✔ Klinisk dokumenteret

Se de gode tilbud på voreS Stand!

EFSA Godkendt

rmal Bidrager til no funktion af t immunforsvare

DANSKE-AKUPUNKTOERER.DK

51


Årsskrift og magasin for Danske Akupunktører 2013  

Dette magasin indeholder en masse nye forskningsresultater indenfor akupunkturen. Især smertebehandlingen er nu veldokumenteret. En af Danma...

Årsskrift og magasin for Danske Akupunktører 2013  

Dette magasin indeholder en masse nye forskningsresultater indenfor akupunkturen. Især smertebehandlingen er nu veldokumenteret. En af Danma...

Advertisement