Page 1

Radon i boligen? Grib det rigtigt an med uvildig rĂĽdgivning


Kompetencer

Skal boligen radonsikres? Der er jævnligt omtale af radons sundhedsskadelige konsekvenser. Radonmålere er nemt tilgængelige, men det er dog vigtigt at få uvildig rådgivning, inden man påbegynder radonmåling på egen hånd. Udover sundhedsskadelige konsekvenser er der også økonomiske konsekvenser ved radonsikring alt efter, hvordan boligen skal sikres. Økonomisk kan udgifterne til radonsikringen blive dyrere end forventet. Hvis radonmålingen viser en koncentration over de anbefalede 100 BQ/m3, er det lovpligtigt at oplyse om ved salg af boligen. Derfor anbefales det at have det fulde overblik over situationen, inden radonmåling påbegyndes.

DBS A/S samarbejder med Radon Tech, som er et af de førende firmaer inden for radonmåling. DBS A/S står for at opsætte dosimeteret, der måler radonkoncentrationen.

DBS A/S sender dosimeteret til analyse hos Radon Tech efter ca. 2 måneder.


Radonudslip

Boliger i risikozonen for radon Radon trænger fra undergrunden ind i bygninger igennem bl.a. revner i terrændæk. Herfra siver gassen fortsat opad igennem sprækker i loft og gulv samt rørgennemføring. Ved soveværelse i stueetagen eller aktivt ophold i kælder opleves den største radonkoncentration. Lavtliggende bebyggelser østpå i landet er i den største risikozone for radon. Generelt så jo højere oppe, man bor eller opholder sig i, jo mindre er radonkoncentrationen i luften. God ventilation med hyppig udluftning, tætning af sprækker og revner samt rene ventilationsriste kan mindske radonkoncentrationen i boligen.


Få et sundt indeklima igen

Skadelige radonpartikler i Radon Techs dosimeter.

Dosimeter fra Radon Tech brugt til at analysere radonkoncentrationen.

Placeringen af dosimeteret udvælges, så den ikke er et fysisk generende element i hverdagen.

Antallet af dosimetre varierer efter bygningens størrelse og antal rum, der ønsket undersøgt.


Radons påvirkning

Hvad er radon, og er det farligt? Radon er en lugtfri og usynlig radioaktiv gasart

Høj radonkoncentration kan især ved rygere forårsage lungekræft

Gassen stiger opad fra undergrunden

Det kan tage 10-40 år fra påvirkning af radon til mulig udvikling af lungekræft*

Der skal gerne være en radonkoncentration på under 100 BQ/m3 i bygninger

*Kilde Sundhedsstyrelsen


Kontakt os Vi er et kendt ansigt i indeklimabranchen, og det forpligter. Derfor er I altid sikret, at vi sætter os helt ind i jeres konkrete situation. Vi har base i Nordjylland, men vi kører Danmark tynd for at hjælpe med at skabe et sundt indeklima igen. Kontakt os for at høre om priser og muligheden for skræddersyede løsninger til flere boliger.

Sæbygårdvej 15 9300 Sæby 28 58 00 06 info@dbs-as.dk www.dbs-as.dk INDEKLIMA- & MILJØAN ALYSE · BYGGETEKNIK

Radon  
Radon  
Advertisement