Page 27

§§ Sygeforsikring

• Det gule sygesikringsbevis dækker kun i Danmark • Det blå sygesikringskort dækker i EU samt Norge, Schweiz, Island og Liechtenstein, men vær opmærksom på, at ikke alle lande på Balkan er med i ordningen. Du skal være statsborger i Danmark eller i et af de lande, som er med i ordningen, for at du er omfattet af reglerne. Der er dog særtilfælde. Du skal selv kontakte borgerservice i din kommune for at finde ud af, om du er omfattet af reglerne. Det Blå Sygesikringskort er gratis, det gælder i 5 år og du kan søge om det på Borger.dk. Hvis du allerede har kortet, kan du tjekke udløbsdatoen på nederste linje på forsiden af kortet. • Rejseforsikring er vigtig, hvis du skal holde ferie, i et land der ikke er dækket at det blå sygesikringsbevis, skal du tegne en særlig rejseforsikring. Denne forsikring kan du tegne hos dit forsikringsselskab eller hos rejsebureauerne. Vær opmærksom på, at du ikke dobbelt forsikre dig – og start med at tjekke om du er dækket i dit almindelige forsikringsselskab.

Tjek reglerne

For både det blå sygesikringsbevis og for rejseforsikringen er du nødt til selv at orienterer dig på Borger. dk eller på policen om, hvordan du er forsikret og hvordan du skal forholde dig, hvis du får brug for lægehjælp på rejsen.

ARBEJDSSKADE

BAROMETER 10.014.852,00 kr.

2015

2016

Dansk Jernbaneforbund hjalp i 2015 medlemmer til arbejdsskade­ erstatninger for et samlet beløb på 10.014.852,- Desuden blev der opnået løbende ydelser for 64.203,- pr. måned. Her ses en oversigt over opnåede arbejdsskadeerstatninger i Dansk Jernbaneforbund i perioden 1. januar til 9. maj 2016: Medlemmer

Erstatningstype Tilkendt tilskadekomstpension

9

Erhvervsevnetab (kapital)

1

Erhvervsevnetab (løbende)

Kapitalerstatning

Løbende erstatning

0,00

2.413.496,00 4.621,00

Behandlinger 13

Varigt mén

878.278,00

Privat forsikring

Vigtige adresser:

3

Via advokat

På www.borger.dk kan du få meget mere information og finde alle relevante links vedr. feriepenge og Udbetaling Danmark.

2

Svie smerte tabt arbejdsfortjeneste

www.min-a-kasse.dk kan fortælle dig mere om ferieregler hvis du fx er jobsøgende.

3.918.817,00 kr.

536.962,93 14.345,00

Anden erstatning/ godtgørelse 1

Asbest aftale

75.735,00 3.918.816,93

4.621,00

Da arbejdsskadeerstatninger afgøres på baggrund af meget forskellige sagsbehandlingstider, siger beløbets størrelse i sig selv intet om, hvorvidt selve antallet af arbejdsskader er faldet eller ej.

MAJ 2016 • JERNBANE TIDENDE • 27

JT 03/2016  

Jernbane Tidende nr. 3 2016

JT 03/2016  

Jernbane Tidende nr. 3 2016

Advertisement