Page 25

berne tilbage til moderkoncernen, for derved at høste stordriftsfordelene, IFO projektet og de medfølgende organisationsændringer blev ligeledes sat i værk. På den baggrund gav hovedbestyrelsen forbundsledelsen mandat til at forhandle en aftale under forudsætning af at der ikke ville ske afskedigelser eller lønnedgang. Stationspersonalet bakkede solidarisk op om dette. Der blev iværksat en række effektiviseringstiltag, hvor det bærende princip var at gennemføre nødvendige besparelsesinitiativer uden afskedigelser blandt de berørte medarbejdergrupper. For stationspersonalet skulle der effektiviseres for 30 mio. kr. i 2012. 2012-2014 blev en hård periode med nedskæring på service og personale. En lind strøm af organisationsændringer, justeringer, tilpasninger og udviklingsprojekter. I 2015 var situationen forbedret, men Stationspersonalets Områdegruppe påpegde, at der bag resultatet ligger mange historier om afsavn, dårlig behandling, stress mv.

Sammenlægninger

De seneste fire år har været præget af mange omvæltninger for stationspersonalet. Først blev en stor gruppe stationsbetjente overdraget fra DSB S-tog til DSB 1. juli 2012. Siden blev DSB S-toh fusioneret med DSB i maj 2013. I september 2014 blev DSBs klargøringsmedarbejdere overdraget til DSB Vedligehold, og i december 2014 blev det beslutte at sammenlægge SPO DSB og SPO DSB Vedligehold. I december 2015 var det så DSB Øresunds tur til at blive fusioneret med DSB, og stationspersonalet blev overflyttet til DSB Vedligehold. Med den nu et år gamle struktur betød det at al stationspersonale i DSB og datterselskab var samlet i én områdegruppe: SPO DSB.

Udbud af serviceopgaver

DSB startede sine overvejelser om at udbyde serviceopgaver i december 2013. Efter en langstrakt proces var der den l. oktober 2015 driftsstart for ISS, som vinder af første udbudsrunde. Her kunne Jørn Nicolaisen ikke lægge skjul på at hele forløbet har været utroligt belastende for personalet. Alene usikkerheden gennem det langstrakte forløb havde givet frustrationer, og der har været en række eksempler på kraftige stress påvirkning blandt medarbejderne. Medarbejderne presses stadig benhårdt og der er ikke den store tilfredshed at spore blandt de virksomhedsoverdragne og udlånte medarbejdere. En har allerede sagt op og flere tjenestemænd har fortrudt deres accept af udlån. Alle stationspersonalets indikationer fra driften viser tydeligt, at der ikke er tale om samme kvalitet som før udbuddet. Stationspersonalets konklusion var klar. DSBs påstand om samme kvalitet for færre penge holder ikke.

Kampen fortsætter

Beretningen og den efterfølgende debat viste tydeligt, at stationspersonalet ikke har givet op. De kæmper videre, men det er en personalegruppe, der i DSB føler sig både trådt på, dårligt behandlet og presset til det yderste.

Forsikrings­tillidsmand tgf Kim Thomsen, Struer

Forsikrings­ tillidsmanden – Et portræt Kim Thomsen er togfører i DSB stationeret i Struer, og så er han også forsikringstillidsmand. Han har været ansat i DSB siden 1991 og havde 25 års jubilæum den 1. februar 2016. Karrieren som forsikringstillidsmand startede i januar 2004. Af Carsten Jokumsen Foto: Tjm Forsikring I starten handlede det for Kim Thomsen om at få nogle personlige udfordringer, og bibeskæftigelsen har givet mange gode oplevelser gennem årene. Som Kim Thomsen pointerer, så er der en række lighedspunkter mellem de to jobs. Man møder ’kunder’ både i toget og når der tegnes forsikringer. Det særlige ved at være firsikringstillidsmand er at ’kunderne’ også er Kims kolleger. Kim Thomsen er regionsleder for Tjenestemændenes Forsikring. Det betyder, at han også har kontakten til 9 forsikringstillidsmænd i regionen, som han hjælper med alt fra computerproblemer til forsikringsspørgsmål. Kim Thomsens far var også togfører samt forsikringstillidsmand i Struer, den historie har naturligvis ført en række sjove episoder med sig gennem årene, hvor forsikringskunder både har været i berøring med Kim Thomsens far og nu Kim selv. Forsikringsområdet har udviklet sig meget siden Kim Thomsen startede. Tilbage i 2004 foregik alt stadig på papir, der efterfølgende skulle sendes til København for at blive tastet ind i de elektroniske systemer. I dag foregår det arbejde ude hos kunden, hvor forsikringstillidsmændene arbejder direkte i systemerne. Der hvor Kim Thomsen som forsikringstillidsmand føler at han virkelig gør en forskel, er i de situationer, hvor folk får brug for forsikringsselskabet. Når det sker, er det en fornøjelse at være med til på en meget praktisk måde at hjælpe kunderne gennem en vanskelig og til tider belastende situation. MAJ 2016 • JERNBANE TIDENDE • 25

JT 03/2016  

Jernbane Tidende nr. 3 2016

JT 03/2016  

Jernbane Tidende nr. 3 2016

Advertisement