Page 2

Vi ser indmeldelsen i COi som en styrkelse af det faglige sammenhold. I stedet for at have en selvstændig overenskomst under DI/JA, har vi valgt at være en del af et forhandlingsfællesskab med de andre fagforbund.

Dansk Jernbaneforbund vælger det faglige sammenhold Da DSB Vedligehold ved årets begyndelse valgte at melde virksomheden ind i Dansk Industri (DI) affødte dette en lang række overvejelser i forbundet. Dansk Industri er en seriøs og troværdig samarbejdspartner, men forbundet stod pludselig ved en korsvej. Fortsat individuel overenskomst i DI/ Jernbanernes Arbejdsgiverforening (JA) eller indtrædelse i et forhandlingsfællesskab under CO-industri? Begge modeller har fordele og ulemper, men de senere års udvikling på det danske arbejdsmarked har overbevist os om, at Dansk Jernbaneforbund står stærkest ved at vælge sammenholdet med andre forbund – både i LO regi og i naturlige forhandlingsfællesskaber. På den baggrund blev det beslutte at søge optagelse i COindustri (COi), som varetager interesserne for fagforbund under Industriens Overenskomst. Det inkluderer bl.a. håndværkerne i DSB Vedligehold og nu også stationsbetjente i virksomheden. Dansk Jernbaneforbunds optagelsesbegæring blev godkendt, og forbundet er således trådt ind som en del af forhandlingsfællesskabet i COi. Vi ser indmeldelsen i COi som en styrkelse af det faglige sammenhold. I stedet for at have en selvstændig overenskomst under DI/JA, har vi valgt at være en del af et forhandlingsfællesskab med de andre fagforbund. Vi ser det som en

2 • JERNBANE TIDENDE • MAJ 2016

klar styrkelse af mulighederne for vores medlemmer i DSB Vedligehold. Dansk Jernbaneforbund indtræder i den faglige ledelse i COi med plads i både Centralledelsen og Forretningsudvalget. Dermed er vi sikret indflydelse på det overenskomstgrundlag, som forbundets medlemmer fremadrettet skal arbejde under. Vi har i Dansk Jernbaneforbund haft en god dialog med de andre fagforbund i COi med henblik på at drøfte og afklare alle former for grænsespørgsmål. Det betyder, at der nu er helt klare faggrænser mellem forbundene, og det er en god indgang til det fremtidige samarbejde. Fra 2018 vil forbundets medlemmer i DSB Vedligehold blive omfattet af en helt ny overenskomst (Industriens Overenskomst). Det faglige sammenhold betyder, at vi kan trække på den ekspertise, som vores kolleger i de andre forbund har efter mange år under CO-industri, hvis behovet opstår. Vi glæder os over optagelsen i COi og ser frem os til et godt og konstruktivt samarbejde fremadrettet.

JT 03/2016  

Jernbane Tidende nr. 3 2016

JT 03/2016  

Jernbane Tidende nr. 3 2016

Advertisement