Page 1


DansiT støttes av:


DANSIT – SENTER FOR DANSEKUNST I SØR-TRØNDELAG DansiTs formål er å stimulere til produksjon, visning og undervisning av dansekunst gjennom å utvikle dansekunstneres muligheter til å skape, produsere, utøve, turnere og undervise dansekunst i Sør-Trøndelag. DansiT arbeider for økt aktivitet og synlighet av dansekunst i regionen og etablerer kontakt mellom regionale, nasjonale og internasjonale utøvere og organisasjoner/institusjoner. DansiT tilbyr blant annet residensvirksomhet, administrativ og kunstnerisk bistand til utøvere i produksjon, co-produksjoner, kurs/workshops og PRODA (profesjonell dansetrening). I tillegg arrangerer DansiT også mer publikumsrettede aktiviteter som studiovisninger, Åpen Scene for Dans, Dansens Dag og Multiplié Dansefestival. DansiT har egne produksjonslokaler og kontor på Svartlamon, og benytter seg ofte av Verkstedhallen Scene som visningsarena. Det er mulig å leie DansiTs produksjonssal på kveldstid, ta kontakt med administrasjonen ved interesse. Følg også med på www.dansit.no eller Facebook for nærmere informasjon om DansiT sine aktiviteter og oppdatert program.

Andre samarbeidspartnere: Kulturenheten i Trondheim kommune, Den Kulturelle Skolesekken, Teaterhuset Avant Garden, NTNU, Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag, Dansens Hus, Danseinformasjonen m.fl.


RESIDENS

DansiT tilbyr residens for gjestende koreografer og kompanier. Dansekunstnere i residens får benytte seg av DansiTs produksjonslokaler på dagtid, og DansiT kan periodevis også tilby bolig i Husly Artist Residency, vis à vis DansiTs lokaler. I forbindelse med residensene arrangerer DansiT jevnlig åpne studiovisninger, og i enkelte tilfeller inngås det også større co-produksjonssamarbeid. Dette inkluderer visning og eventuell turnering i regionen av de ferdige produksjonene.

ADMINISTRATIV OG KUNSTNERISK BISTAND

Dansekonsulentene ved DansiT har dansefaglig og dramaturgisk kompetanse og kan bistå i produksjonsprosesser ved behov. Overfor DansiTs medlemmer tilbys det også søknadsbistand, spesielt med tanke på ulike støtteordninger, prosjektbeskrivelser og budsjettoppsett.


PRODA

PRODA - profesjonell dansetrening - er en egen stiftelse. PRODA tilbyr jevnlig gratis trening og bidrar til å opprettholde og utvikle dansetekniske og kunstneriske ferdigheter hos profesjonelle dansere, pedagoger og koreografer som driver utadrettet arbeid i sitt kunstfag i Norge. DansiT er ansvarlig for og organiserer PRODA i Sør-Trøndelag.

KURS/WORKSHOPS

DansiT arrangerer jevnlig kurs, workshops og fagdager for profesjonelle dansekunstnere. Flere av kursene er også åpne for deltakere med annen bakgrunn.


ÅPEN SCENE FOR DANS /ÅPEN SCENE UNG Åpen Scene er en visningsplattform der dansekunstnere kan vise korte koreografier, work-in-progress og dansefilm. Åpen Scene er også en arena for publikum som er nysgjerrige på hva som skjer innen dans regionalt og nasjonalt. Åpen Scene for Dans inkluderer også Åpen Scene Ung som gir unge, uetablerte dansere mulighet til å vise eget arbeid og komme i kontakt med det profesjonelle dansefeltet.

DANSENS DAG

Dansens Dag er en felles internasjonal dag for dansere på alle nivåer og innen alle genre som ble etablert av UNESCO i 1982. På tvers av tradisjonelle skiller i alder, ferdighetsnivå og dansestil står vi sammen og viser mangfold, entusiasme og kjærlighet til dans. Dansens Dag arrangeres 29. april hvert år.

www.vangelisphotoart.com

Åpen Scene for Dans arrangeres en gang hvert semester.


DANSEFESTIVAL Multiplié er festivalen som bøyer og tøyer ideer om hva dans kan være, og hvem som er en potensiell danser og koreograf. Med Multiplié ønsker vi å skape møtepunkter som bringer mennesker sammen, som bryter barrierer, som utfordrer og overrasker. Gjennom festivalens aktiviteter bygges det broer mellom miljøer, kulturer, kropper og aldersgrupper. Multiplié Dansefestival er en biennale og DansiTs hoved­arrangement. Multiplié presenterer regionale, nasjonale og internasjonale gjestespill og samarbeidsprosjekt, kurs og diskusjonsfora.


ABOUT DANSIT

DansiT is a regional dance agency for professional dancers and choreographers in Sør-Trøndelag, Norway. The center is set in the city of Trondheim, more precisely in the district Svartlamon, near the city center. DansiT offers a rehearsal and production space and office-locations, and promotes, offers and delivers a range of dance-related activities, including technical training (PRODA), workin-progress-events (Åpen Scene), workshops and seminars, festivals and other public events (Multiplié and Dansens Dager), co-productions and residencies. The DansiT-administration also offers application- and technical/dramaturgical consultancy etc. to artists in production.


Busser: Strandveien, Buran og Rosendal: 4, 6, 7, 9, 18, 22, 37, 38, 66, 301 Biskop Sigurdsgt./Anders Buens gt.: 4 Dora: 3

Svartlamon Dora

DANSIT

Anders Buens gt.

Lademoen kirke

Verkstedhallen

VĂŚrnes

Biskop Sigurdsgt. Strandveien

Buran

Rosendal

Sentrum Strandveien

Rosendal

Buran

Org.nr.: 985.553.998 / www.dansit.no / Strandveien 33, 7042 Trondheim / Tlf: 45198585

Profile for DansiT

DansiT - Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag  

Informasjonsbrosjyre

DansiT - Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag  

Informasjonsbrosjyre

Profile for dansit
Advertisement