Page 1

info om...

Støtteforeningen Elevkassen v/ LB Dans

Hans Egedesvej 6  |  7000 Fredericia


Hvad er ELEVKASSEN..? Elevkassen er en støtteforening, hvis formål er, at samle penge ind, så der kan gives tilskud til bus til turneringer, træningslejre og ture til gavn for børn og voksne på danseskolen. Bestyrelsen for Støtteforeningen Elevkassen: Formand: Peter Pallesen, tlf.: 27 88 80 09, Kasserer: Lisa Skouboe. Næstformand: Svend Bæk, tlf.: 64 41 80 23. Sekretær: Jane Dueholm. Bestyrelsesmedlemmer: Sus Pallesen, Mona Bæk, Birgit Holst, Claus Bekker og Peter Holst. Elevrepræsentant: Julie Kristensen Suppleant: Pia Nissen.

Bliv medlem af forældregruppen bag Elevkassen..!

Som medlemmer optages aktive dansere og deres nærmeste familie. Medlemsskabet beløber sig til kr. 50,00 pr. sæson pr. husstand. Der kan kun tegnes et medlemsskab pr. husstand. Meld dig ind...! Indmeldelsesblanketter/Girokort forefindes på danseskolen, betal med MobilePay eller betal via netbank eller vedlæg kr. 50,00 eller i kuverten og aflever den i postkassen i forgangen.

Sodavandsdiskotek “Sodavandsdis­kotek”, med DJ, lysshow, røg m.v. for kun kr. 30,00 pr. næse, og med ca. 100 deltagere giver Elevkassen også her et pænt tilskud.

Busser til danseturneringer og flere andre ting

Der er i vinterens løb turnering næsten hver weekend og transporten foregår ofte med bus. Der gives til hver bus et tilskud fra Elevkassen, så udgifterne i mange år været holdt nede på kr. 30,00 pr. deltager. Denne post er den største, og vigtigste, for Elevkassen ca. kr. 3800,00 pr tur. Dette giver samlet for en hel sæson ca. 100.000,- kr. Mange turneringsdansere, små som store, nyder denne bustur, og det giver er godt sammenhold på tværs af aldersgrupperne, ligesom det for nogle er den eneste transportmulighed.

Tilskud til Workshop/gæstelærer for eleverne Busser til ”Ud i det blå”

Hvert andet år, i eller lige efter forårssæsonen, afholdes en Ud i det blå udflugt for hele familien, hvis der er tilslutning nok. Transporten er med bus, vi leger, grill’er og har en rigtig sjov dag. Elevkassen støtter det sociale samvær, der er så vigtigt i det daglige arbejde med dansen.

Busser til Danseskolernes dag i Tivoli Friheden

I august eller september har det siden 2005 været en årlig tradition at elever fra alle Danmarks danseskoler giver opvisninger i Tivoli i København og Århus. Da vores danseskole er i Jylland, skal vi på scenen i Tivoli Friheden i Aarhus.

Elevkassen betaler musikken til Voksenfesten

Hvert år arrangerer Rikke en voksen fest, hvor alle voksen dansere har mulighed for at tilmelde sig. Festen holdes om aftenen, som Afdansningsballet er samme dag om eftermiddagen. Musikken er allerede booket til næste fest, så det skal nok blive en god aften.


Se - alt dette og rigtig meget mere var IKKE muligt, hvis vi i Elevkassen ikke fik den flotte opbakning, vi hvert år oplever fra danserne og ikke mindst deres forældre og familer - og dermed når vi til næste spørgsmål , nemlig...

Hvor kommer pengene fra..?

Pengene til alle disse aktiviteter kommer bl.a. fra :

• Sponsorkontrakt med Middelfart Sparekasse

• Salg af vand / sodavand / kaffe / te / cacao

• Annoncer i program til afdansningsbal

• Salg af lotteri

• Hjælper ved forskellige arrangementer. F.eks. salg af Arizona Burgere til festivaler og andre arrangementer

• Omdeling af HOME flyers

Vi er i mange tilfælde nødt til at bede dansernes forældre om hjælp, og vi er glade for den positive indstilling, de fleste har til at give en hånd med, for uden denne “kampånd” var det ikke muligt, hvert år at indsamle de mange penge, der skal til, for at kunne give de tilskud vi gerne vil.

Hovedsponsor...! Der er tegnet en flot sponsorkontrakt med:

Kontrakten giver os et kontant beløb pr. sæson. På elevernes vegne, mange tak til Middelfart Sparekasse.

Så endnu en gang må vi opfordre : Støt Elevkassen og Middelfart Sparekasse

Vi støtter jer og jeres børn..!


BUSKØRSEL - Også i denne sæson vil Egeskov Turistfart være "vores" bus på turene

Normalt vil prisen pr. person være kr. 120,- til 160,- pr. tur. Dette beløb dækker både bustur og entré. Prisen gælder både for dansere og tilskuere. Prisen for entré ved turneringerne udgør alene kr. 90,- til 110,-, og med lidt hurtig hovedregning kommer busturen ud og hjem kun til at koste kr. 30,- pr. gang til stævner i Jylland og kr. 50,- på Sjælland - resten ydes som et tilskud af Elevkassen. Tilmelding af bus er bindende, og skal betales. Da der bliver bestilt bus/busser efter hvor mange der har tilmeldt sig.

HUSK - dette er meget vigtigt: Når du/I er tilmeldt bus til en turnering, og du/I evt. bliver forhindret i at deltage - kontakt da venligst:

Marie Krogager.....tlf. 42 56 97 28

så venter bussen ikke forgæves på dig/jer. Bussen kører - hvis ikke andet er oplyst på danseskolen - altid fra Fredericia Banegård

Meget vigtigt INFO til busturen og i alle haller...!!! Mange elever udnytter/bruger tiden i bussen på vej til forskellige turneringer på at gøre sig klar til dansen. Vi bliver nødt til at gøre opmærksom på at det IKKE er tilladt at bruge hårspray og hårlak i busserne. Dette er heller ikke tilladt i hallerne, der er man nødt til gå udenfor.

Støtteforeningen Elevkassen ved LB Dans  
Støtteforeningen Elevkassen ved LB Dans  
Advertisement