Page 4

EURODANS Frenetisk hoppende dansere. Rustningkledde menn med et litt ukomfortabelt forhold til eget kjønn. Kliss nakne dansere fra Ungarn. Alt på én og samme kveld. TEKST: ERIK ÅRSLAND FOTO: PIET GOETHALS

SISTE NYTT FRA EUROPA. Dansens

Hus har på mange måter mer til felles med tilsvarende scener ute i Europa, enn andre scenehus og teatre i Norge. Derfor er det viktig for huset å holde seg orientert om hva som skjer der ute. En måte å gjøre det på er å delta aktivt i ulike nettverk for dansekunst. Aerowaves - Dance across Europe er et slikt nettverk. Alle medlemmer i Aerowaves tilbys et rikt utvalg av nyere arbeider av yngre dansekunstnere fra hele Europa - eller «new, emerging artists» som man sier i nettverket. Gjennom et omfattende utvelgelsesarbeid plukkes det ut kunstnere som man mener representerer noen av de mest interessante uttrykkene for den nye dansekunsten. Aerowaves arrangerer også en stor dansefestival hvert år, Spring Forward, hvor årets utvalgte forestillinger presenteres. Festivalen er ambulerende, i år fant den sted i Barcelo4

DA NS // HØST 2015

na. Alle medlemsorganisasjonene forplikter seg til å vise minst tre av disse forestillingene årlig, og kan ikke vise forestillinger fra eget land. HOPPEDANS. Dansens Hus gjør det en-

kelt for deg. På én og samme dag kan du få med deg tre Aerowaves-forestillinger. Av disse tre er kanskje koreografen Jan Martens den mest etablerte og kjente, på tross av sin relativt unge alder. Hans forestilling «The Dog Days are Over» har vakt stor oppsikt overalt hvor den er vist. Ikke så rart når den hovedsakelig består av unge dansere som ikke gjør annet enn å hoppe i 70 minutter! Det er - kanskje unødvendig å påpeke - en stor fysisk anstrengelse. Den som tviler kan jo prøve selv... Men man kan jo spørre seg hva som kan være utgangspunktet for et slikt vanvittig prosjekt. Svaret er enkelt: Et sitat av den ameri-

Profile for Dansens Hus

Magasinet Dans høst 2015  

Dansens Hus Oslo

Magasinet Dans høst 2015  

Dansens Hus Oslo