Page 78

Mette Ingvartsen

Mette Edvardsen

fritt for kritisk og eksperimentelt potensiale, og for det andre fordi store scener er reservert for ikke eksperimentelt underholdende arbeid som i stor grad er saken i dag. Rommet for smalere og mer eksperimentelt arbeid vil bli veldig vanskelig å bevare. Dette er noe jeg har spekulert rundt, finnes det en link mellom det å lage småskalaeksperimenter og stor skala arbeid, som kunne hjulpet forsvaret for nødvendigheten av å opprettholde de eksperimentelle scenene? På et mer personlig plan, linken mellom småskala- og storskalaeksperiment er veldig stimulerende å prøve og finne ut av. Hva er relasjonen mellom mitt arbeid fra en skala til en annen. Hvordan oversetter jeg spørsmål fra en ramme til en annen? Hva lærer jeg fra mitt stueeksperiment og hvordan tar jeg dette med meg nå eller jeg jobber for små eller store scener? Jeg tenker det er bra å alltid komme tilbake til stua, mikronivåer av produksjon, det er der alt starter I hvert fall har det vært sånn for meg i det siste.

BIO Arbeidet til Mette Edvardsen ligger innenfor scenekunstfeltet, samtidig som hun har utforsket andre medier og formater som video, bøker og skrivning. Med en base i Brussel siden 1996 har hun mange års erfaring som danser og utøver for en rekke kompanier og prosjekter og har siden 2002 utviklet sitt eget arbeid. Hun har presentert arbeidet sitt internasjonalt og fortsetter med å utvikle prosjekter med andre artister både som samarbeidspartner og utøver.

Oversatt til norsk av Runa Borch Skolseg

76

Mette Ingvartsen er en dansk koreograf og danser. Hun bor og arbeider i Brussel, hvor hun ble utdannet fra PARTS i 2004. Hennes praksis består av å skrive, forske, undervise, forelese, utøve og dokumentere arbeid. I hennes pågående PhD arbeid i koreografi ved UNIARTS i Stockholm, utdyper hun forestillinger om koreografi som en utvidet praksis som strekker seg utover menneskekroppen og inn i materialer, objekter, språk og andre ikke-menneskelige utøvere. Det kinestetiske, persepsjon, affekt og sensasjon har vært viktig i hennes arbeid, nylig i direkte kommunikasjon med samfunnspørsmål.

Koreografi  

Koreografi (2016 utgave) er et magasin initiert og redigert av Solveig Styve Holte, Runa Borch Skolseg og Ann-Christin Berg Kongsness. Magas...

Koreografi  

Koreografi (2016 utgave) er et magasin initiert og redigert av Solveig Styve Holte, Runa Borch Skolseg og Ann-Christin Berg Kongsness. Magas...