Page 1

NYHETSBREV FRÅN DANSCENTRUM SYD

VECKA 32

2009

AKTUELLT FRÅN DANSCENTRUM SYD

INNEHÅLL KANSLIET INFORMERAR

2

Kontoret öppet ......................................................................... 2 Pensionsutredning på remiss....................................................... 2 Yrkesdansarutredningen på remiss............................................... 2

DAGLIG TRÄNING

2

Start den 10 augusti .................................................................. 2 Träning i Köpenhamn ................................................................. 2

ARBETE & UTBILDNING

2

Lärare sökes .............................................................................. 2 K3 - RESIDENCY PROGRAMME 2010 ............................................. 2 Danskonstnärer sökes ................................................................. 3 Audition i Berlin ........................................................................ 3 Fortbildning för pedagoger/dansare ............................................ 3 Fortbildning för pedagoger/dansare ............................................ 3 Butoh on Bornholm ................................................................... 3

DANSFÖRMEDLING

3

BIBU.SE 5-8 maj 2010 i Lund....................................................... 3 Aerowaves ................................................................................ 3 Artistkatalogen ......................................................................... 4 Danscentrum Syds resefond ........................................................ 4 Åk på utbudsdagar! .................................................................... 4 Snabbspåret .............................................................................. 4 Boka teknikpoolen hos Malin ...................................................... 4

BIDRAG & STIPENDIER

4

Allmänna Arvsfonden 1 ............................................................... 4 Allmänna Arvsfonden 2 .............................................................. 4

För aktuella deadlines ................................................................ 4 Kulturkontakt Nord ................................................................... 4 Carina Aris Minnesfond .............................................................. 4 Nordisk Kulturfond.................................................................... 4 Kulturrådet .............................................................................. 4 Konstnärsnämndens .................................................................. 4 Malmö Kulturstöd projektstöd .................................................... 4 Kultur Skåne ............................................................................. 4 Casino Cosmopols kulturstipendium ............................................ 4

SCEN, FESTIVAL & KONFERENS

4

Skånes Dansteater i Pildammsparken ........................................... 5 Copenhagen Summerdance 2009 ................................................. 5 International Conference ........................................................... 5 Livsviktigt 2009 ........................................................................ 5 Dans + matte = sant .................................................................. 5 Åbningsfest i DANSEhallerne ...................................................... 5 International ChoreoLab Austria ................................................. 5 DENKEN IN BEWEGUNG ............................................................ 5 Hitta föreställningar .................................................................. 5 Choreosound 09 ........................................................................ 5 International Physical Theatre Laboratory .................................... 5 Festival för scenkonst i Norrtälje, ............................................... 5 International Physical Theatre Laboratory. ................................... 6 International Summer school ...................................................... 6

RÖTT = NYTT ! GRÖNT = GAMMALT MEN AKTUELLT !


KANSLIET INFORMERAR Kontoret öppet Sedan den 27 juli är Jan Vesala åter på kontoret och Malin Holmberg kommer tillbaka den 10 augusti. Under hösten har vi utökat vår arbetstid och kommer att vara på plats de allra flesta dagar mellan kl 9 och 15.

Förslaget gäller främst de dansare som arbetar på institution men det är av vikt även för oss i DC att ha synpunkter. Förslaget finns på http://regeringen.se/sb/d/108/a/1271 34

Pensionsutredning på remiss

Yrkesdansarutredningen på remiss

Jan Vesala på DC Syd är sammankallande för DC Sveriges remissvar angående ett förslag på nya pensionsregler för bl.a. dansare.

Den 16 mars överlämnade regeringens utredare Anders Franzén Yrkesdansarutredningens betänkande Ta klass (SOU 2009:27) till

utbildningsminister Jan Björklund. Utredningen, som nu gått ut på remiss, ligger i pdf-fil på regeringens hemsida www.regeringen.se Remissvar ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast 1 september 2009.

DAGLIG TRÄNING Start den 10 augusti

Träning i Köpenhamn

Den dagliga träningen sätter igång vecka 33 den 10:e augusti med en helvecka balett med Laura Cheesman. I slutet av vecka 32 kommer höstens schema per post till alla medlemmar.

På Dansens Hus har den dagliga träningen redan kommit igång i de 7 nya dansstudior som de har i de nya lokalerna DANSEhallerne på Carlsbergområdet, Pasteursvej 14. Träning en är nu mellan kl. 10-11.30. Mer info: www.dansenshus.dk

ARBETE & UTBILDNING Lärare sökes Dansstudion No 1 söker en lärare i Musical mix- med influenser av High S Musical, Camp rock, samt Hanna Montana.

Gäller hösten 2009 tis 15.00-16.00 samt 16.00-17.00 tors 15.00-16.00 samt 17.00-18.00. Terminen är 13 veckor med start i sep. Åldern är 6-10 år i olika grupper.Du måste ha erfarenhet av att undervisa barn.

För mer information kontakta Eva Jansson-Hamberg 070-547 05 85

K3 - RESIDENCY RESIDENCY PROGRAMME 2010 K3 - Zentrum für Choreographie | Tanzplan Hamburg at Kampnagel is


offeringthree residencies to choreographers at the beginning of their professionalcareer. Ideally, the applicants should have realised their first own works.Duration of the residency is April to December 2010. Further information about scale and content of the residency programme, andthe required application material:www.k3hamburg.de and tanzplan@kampnagel.de

Danskonstnärer sökes sökes Dans i Värmland söker danskonstnärer inför läsåret 09/10. För dig som är intresserad av att söka tjänst hos Dans i Värmland som danskonstnär eller lärare i den Mobila Dansverkstaden, se information om utlysta tjänster på Dans i Värmlands hemsida inom kort - www.dansivarmland.se .

Audition i Berlin Christoph Winkler is looking for 1 performer/dancer for a new production in Berlin in fall/winter 2009. Rehearsals begin September 14th. Premiere is end of November in Berlin. Further performances

planned in December 2009 and January 2010. Auditions by invitation only. Please send your CV, a photo, contact details and, if you have it, a link to online video material by June 22nd to management@christophwinkler.info.

Fortbildning för pedagoger/dansare Hudiksvall, 22-23 augusti 2009. Pilates/balett och repertoar från Mats Ek. Gunilla Hammar, dansare i Cullbergbaletten 1987-2006, har jobbat med bl a Mats Ek, Örjan Andersson, Jiř í Kylián, Ohad Naharin, Jens Östberg, Per Jonsson, Philip Taylor, Rui Horta, William Forsythe m fl. Gunilla kommer att hålla workshop med repertoar från Mats Ek. Hon kommer även att hålla i uppvärmningen innan repertoaren och kommer då att undervisa i pilatesteknik samt balett. Workshopen vänder sig till dig som är aktiv inom dans och för att hålla hög kvalité kommer 15 personer vara maxantal. Se program nedan. Plats: HudikGympans lokaler,Hudiksvall. Kostnad: 400 kronor. Antal: Max 15 st. Anmälan: caroline.ostberg@lg.se

Fortbildning för pedagoger/dansare 22-23 augusti 2009. Pilates/balett och repertoar från Mats Ek. Gunilla Hammar, dansare i Cullbergbaletten 1987-2006, har jobbat med bl a Mats Ek, Örjan Andersson, Jiří Kylián, Ohad Naharin, Jens Östberg, Per Jonsson, Philip Taylor, Rui Horta, William Forsythe m fl. Gunilla kommer att hålla workshop med repertoar från Mats Ek. Hon kommer även att hålla i uppvärmningen innan repertoaren och kommer då att undervisa i pilatesteknik samt balett. Workshopen vänder sig till dig som är aktiv inom dans och för att hålla hög kvalité kommer 15 personer vara maxantal. Se program nedan. Plats: HudikGympans lokaler, Håstaholmen Hudiksvall. Kostnad: 400 kronor. Antal: Max 15 st. Anmälan: caroline.ostberg@lg.se

Butoh on Bornholm NORDIC BUTOH is offering a 8 WEEKS INTENSIVE COURSE 3 Sept.- 21 Oct. 09. Enrolment before 3 July (speciale price). Deadline 3 Aug. - 09. 8 Weeks: DKK 10.800,- / 1.486 Euro www.nordicbutoh.dk

DANSFÖRMEDLING BIBU.SE 55-8 maj 2010 i Lund Scenkonstbiennal för barn och unga. Kontakta juryn för att kunna visa din produktion. Maila ditt meddelande till biennalchefen, Pia Paglialunga (förnamn@bibu.se). Informera bara om en föreställning per mejl . Skicka max en bilaga per föreställning. Ge mejlet och ev. bilaga rubrik enligt modellen. "Föreställningsnamn, producerande

enhets namn" t.ex. "RÄDDisor, ZebraDans" eller "Snövit, Malmö Stadsteater". POSTA DVD-FILM TILL: bibu.se, c/o Kultur Lund, Box 41, 22100 Lund. Det går bra att skicka material fram till den 30 november Men helst inte mellan 10 juni och 31 augusti, för de har sommarstängt då. Kontakta gärna Pia Paglialunga, biennalchef pia@bibu.se 046 - 35 62 23.

Aerowaves Aerowaves presenterar koreografier i London och ger möjlighet att turnera. Anmälan före 15/9. Se www.aerowaves.org


Artistkatalogen Läs mer om nya Artistkaralogen-2009 på www.artistkatalogen.com

Danscentrum Syds resefond Tänk på att Dc Syd har en resefond för utbudsdagar, där våra juridiska medlemmar kan ansöka om 1000 kr i resebidrag till en utbudsdag, dock max 3000 kr per grupp och år. Tänk även på att om man har dansare som är med i dansalliansen kan man genom Danscentrum och Dansalliansen ansöka

om stöd för arbetsfrämjande insatser. Kontakta Malin för mer info.

prata med din AF-handläggare eller Malin på DC Syd.

Åk på utbudsdagar! utbudsdagar!

Boka teknikpoolen hos Malin

Dansalliansen ger bidrag till koreografer som medverkar och har avsatt en begränsad summa för året. Om ni har frågor kontakta DC Riks kansli 08-545 689 60.

Teknikpoolen består av 2 set dansmatta 8x8 m eller 6x8 m, komplett PA och fyra sidoljustorn, och nu också en mindre ljusrigg lämplig för turné. Allt kan hyras av Danscentrum Syds medlemmar, var för sig eller hela paketet, till väldigt förmånliga priser. Kontakta Malin för bokningar och pris. 040 - 611 00 51 malin@danscentrum.se

Snabbspåret Är du inskriven på AF och arbetslös kan du få snabbspåret till... praktik, starta eget, anställningsstöd etc. För mer info

BIDRAG & STIPENDIER Allmänna Arvsfonden Arvsfonden 1 delar ut projektstöd och stöd till lokaler (60 milj). Sök lokalstöd genom satsningen Vi deltar! för mötesplatser som ger unga (12-25 år)bättre möjligheter att påverka samhället och sina livssituationer. Deadline 1 sept www.arvsfonden.se/Pages/ActiveProj ectArticlePage____36138.aspx

Allmänna Arvsfonden Arvsfonden 2 har projektmedel för unga – för att påverka deras vardag och samhälle; Satsning fördel barn! Läs mer; http://www.arvsfonden.se/Pages/Act iveProjectArticlePage____36139.aspx

För aktuella deadlines Se Danscentrums bidragskalender.

Hämtas på kansliet eller laddas ner på vår hemsida www.danscentrum.se/syd

Kulturkontakt Nord www.kknord.org

Konstnärsnämndens stipendier, projektbidrag, arbetsstipendier, resestipendier: Information och ansökningsblanketter finns på www.konstnarsnamnden.se

Malmö Kulturstöd projektstöd Carina Aris Minnesfond

http://www.malmo.se/kultur/malmo kulturstod/

ger stipendier för "främjande av ungdoms undervisning och utbildning till danskonstnärer". www.carina.se

Kultur Skåne

Nordisk Kulturfond

http://www.skane.se/templates/Page .aspx?id=126965

Endast webansökningar mottages. www.nordiskkulturfond.org

Kulturrådet Produktionsbidrag för fria koreografer Kulturrådet. www.kulturradet.se

Casino Cosmopols kulturstipendium www.casinocosmopol.se/startstipendium.htm

SCEN, FESTIVAL & KONFERENS


Skånes Dansteater i Pildammsparken Pildammsparken 7 - 8 Augusti kl 19 visas utdrag ur Interference, Berlin, Cream och smakprov ut den kommande förestälningen Black Silk. Gratis inträde. Mer info: www.skanesdansteater.se

Copenhagen Summerdance 2009 Dansk Danseteater, Finnish National Ballet, Skånes Dansteater och Unga Danskompaniet uppträder i Politigården i Köpenhamn den 10 - 15 augusti. Mer info: http://www.danskdanseteater.dk/f orestilling.asp?menu=3&sublink=1 &id=330

International Conference

Dans Matte. 14 aug, Västerås konserthus. Mer info på: http://www.oru.se/oruupload/Övrig%20verksamhet/NCFF /Dokument/Kalendarium/Dans%20 matte.pdf

Åbningsfest i DANSEhallerne Dansens Hus, Dansescenen och Dansk Danseteater flyttar in i nya lokaler på Carlsbergsområdet, Pasteursvej 14 i Köpenhamn. Den 16:e augusti kl 12-16 er der åbningsfest i DANSEhallerne med dans, musik, film- og kunstinstallationer. Mer info: www.dansehallerne.dk . Se även flyer på: http://www.dansenshus.dk/UserFil es/File/DANSEhallerne_Webflyer.pd f

“Performing Arts Training Today" October 28-31, 2009 Leibnitz, Austria.The conference is open to performers from all over the world interested in the research of topical questions and processes in contemporary performing arts education and training.SUBMISSION GUIDELINES & REGISTRATION: http://www.iugte.com/projects/co nf.reg.php

International ChoreoLab Austria

Livsviktigt 2009; 2009;

6. - 14. September, Berlin Workshop and accommodation at KUNSTHAUS, Breite Strasse 43, 13187 Berlin. Arbeitsfelder: Kritische Lektüre und Diskussion von Texten aus Philosophie und Tanzgeschichte, Kennenlernen verschiedener Techniken der Choreografie und Bewegungsimprovisation, Erarbeitung eigener Texte zum Workshop-Thema. Kosten: 270,- / 220,- euro. Im Preis enthalten: Unterkunft, Mittagessen, Unterricht 7 Tage - 6 Stunden täglich, Unterrichtsmaterial. Anmeldung: bitte verbindlich bis zum 15.8.2009 bei maren@tanzdramaturgie.de

Sagan om jämställdhet Lördag 24 oktober, kl 10.30-15.45 på Hässleholm Kulturhus, Blå salongen. Entré: 200 kr inkl. Lunch. Programmet innehåller föreläsningar, publiksamtal och kulturinslag om det nödvändiga mötet mellan barn och vuxna.Medverkar gör föreläsarna och jämställdhetsexperterna Ingemar Gens, Karin Salmson och Lisa Lindén. Mer info på: http://www.skane.se/templates/Pa ge.aspx?id=259866

Dans + matte = sant Västmanlandsmusiken och Dans i Sörmland inbjuder till en kursdag i

Choreographic Laboratory at the Danube University Krems CARTOGRAPHY bodymemento. An Interdisciplinary Seminar on Choreography in Theory and Practice. Wienna Sept. 5-12 http://www.tanzatelierwien.at/en/ international-choreolab-austria/

DENKEN IN BEWEGUNG

Hitta föreställningar I Danmark har en ny hemsida för föreställningar startat. www.scenen.dk

Choreosound 09 24 september – 1 oktober i Göteborg ägnas en hel vecka åt komposition av nutida dans och musik. Deltagarna bjuds på föreläsningar och seminarier samt arbetar tillsammans för att utbyta erfarenheter, utveckla samarbetsformer och kanske hitta nya sätt att jobba kring komposition av dans och musik. Deltagare i Choreosound 09 håller på att bjudas in och fastställs de kommande veckorna.Senaste ansökningsdag 11 augusti. Mer info: www.choreosound.se

International Physical Theatre Laboratory October 25-31, 2009 Leitring bei Leibnitz, Austria Partisipants: Actors of physical, dramatic, dance and musical theatres, dancers, choreographers, circus performers, directors. The programme includes intensive training, lectures and discussions. http://www.iugte.com/projects/Ph ysicalTheatre.php

Festival för scenkonst scenkonst i Norrtälje, Norrtälje, den 7-9 augusti arrangerat av ulfulf produktion. Scenkonst artister/konstnärer kan söka om att få vara med på festivalen. Konceptet är att man tar med sig en föreställning färdig, fragment, work-in-progress eller film) OCH en workshop. Fokus är artistiskt utbyte, och deltagande artister både visar, undervisar, tittar och deltar. Om man bara vill delta utan att visa föreställning och hålla workshop tillkommer en deltagaravgift. Se bifogad flyer! www.ulfulf.se - ulfulf@ulfulf.se


International Physical Theatre Laboratory. July 1 - 12, 2009•Bovec, Slovenia. The Lab is open to professional performers from different creative genres and techniques inspired by Physical Theatre as a bold, vibrant and multidimensional approach to contemporary theater performance.

www.iugte.com/projects/performers. physicality.php

International Summer school in DANCE-INDIA Sun 9 – Sun 16 August 2009 at The Lowry, Salford Quays, United Kingdom. DANCEINDIA, conceived and created by Milapfest, is an exciting and visionary dance education programme for South

Asian dance students, teachers and performing artistes. DANCE-INDIA offers intensive training in three Indian classical dance styles: Bharatanatyam, Kathak and Odissi. The training is offered at three levels: Advanced, Intermediate and Beginners. www.danceindia.org.uk

Nyhetsbrev v 32  
Nyhetsbrev v 32  

Danscentrum Syds Nyheltsbrev för vecka 32

Advertisement