Page 60

SKILTE

NUMMERSKILTE PÅ SPYD Til at optimere systematiseringen og overskueligheden over gravstederne producerer vi nummerskilte på spyd med ønskede numre. Skiltene fremstilles i aluminium, hvilket giver en god holdbarhed og betyder, at skiltene aldrig vil ruste. Nummerskiltene kan endvidere speciallaves efter behov f.eks. med smallere spyd eller andre plademål. Standardmål: Plade: 35 x 65 mm Spydbredde: 20 mm

TEKSTSKILTE PÅ SPYD Tekstskiltene fremstilles på nøjagtig samme måde som nummerskiltene og fåes med en række forskellige standardtekster. Det er også muligt at få fremstillet skiltene med andre tekster efter behov. Tekst på skilt

Varenr.

Tekst på skilt

Varenr.

”F”

7120084

”RESERVERET”

7120145

”L”

7120085

”VEDLIGEHOLDES AF KIRKEGÅRDEN”

7120135

”R”

7120088

”PASSES PRIVAT”

7120119

”V”

7120087

”DE BEDES HENVENDE DEM TIL KIRKEGÅRDSKONTORET”

7120184

”VK”

7120086

”DE BEDES HENVENDE DEM TIL GRAVEREN”

7120131

”LEDIG”

7120120

Skilt uden tekst

7120133

Nummerskilt med 1-6 cifre - Varenr. 7120134 Nummerskilt med 7-10 cifre - Varenr. 7120151

FARVEMÆRKER Farvemærkernes formål er på en simpel og overskuelig måde at angive hvilke ydelser, kirkegården skal udføre på det enkelte gravsted. Eksempelvis kan man ved grandækning påsætte en grøn farve, ved forårsblomster en gul farve, ved sommerblomster en rød osv. og herved opbygge et fast system. Farvemærkerne fås i flere forskellige typer alt efter, hvilke skilte de skal anvendes sammen med. Til vores standard-nummerskilte anvendes 20 mm farveclips, men clipsene fås dog også i 15 mm. Endvidere fås runde farveclips i 4 farver til spyd m/ huller. Til skilte, hvor det ikke umiddelbart er muligt at anvende ovennævnte farvemærker, kan der fås selvklæbende vejrbestandige runde farvemærker på Ø 9 mm på ark med 100 mærker.

60

Farve Rød Grøn Hvid Gul Sort Blå

15 mm clips (smalle)

20 mm clips (standard)

Runde farveclips

Selvklæbende farvemærker

Varenr. 7120174

Varenr. 7120162

Varenr. 7120177

Varenr. 8150277

Varenr. 7120173

Varenr. 7120165

Varenr. 8150275

Varenr. 8150278

Varenr. 7120176

Varenr. 7120166

Varenr. 8150276

Varenr. 8150281

Varenr. 7120171

Varenr. 7120164

FÅS IKKE

Varenr. 7120091

Varenr. 7120175

Varenr. 7120163

Varenr. 8150274

Varenr. 8150280

Varenr. 7120172

Varenr. 7120161

FÅS IKKE

Varenr. 8150279

PLÆNESPYD

INFO-STANDER

Disse nummerskilte har samme overordnede funktion som alm. nummerskilte, men er beregnet til brug ved gravsteder etableret i græsplæner. Skiltene har et kraftigt galvaniseret spyd der gør, de sidder godt i jorden. Skiltepladen er monteret vinkelret på spyddet og føres helt ned i niveau med jordoverfladen, hvorved skiltet fremtræder diskret, og der kan desuden uden videre slåes græs hen over det. Plademål: 35 x 65 mm

Denne smarte stander gør det hurtigt og simpelt at formidle et budskab på en pæn og præsentabel måde. Med den smarte snap-ramme kan man nemt opsætte og udskifte informationer.

Varenr. 7120142

Varenr. 7120799

Totalhøjde: 110 cm

www.dansand.com

Profile for DSN A/S

DSN A/S Hovedkatalog  

dansand.com

DSN A/S Hovedkatalog  

dansand.com

Profile for dansand
Advertisement