Page 1

DANPLEJE NYT - nyhedsbrevet fra DANPLEJE - ONEMED DENMARK A/S

3 2009 indhold

tema - håndhygiejne

I dette nummer har vi fokus på håndhygiejne og Danpleje Nyt er med til undervisning på

Håndhygiejnen i fokus på Handicapcenter Nord

Handicapcenter Nord.

- Danplejes konsulent, Annemette Busk, underviser på Nørrebro Det er onsdag d. 16. september og klokken er 12.30. Danpleje-konsulent/ sårsygeplejerske Annemette Busk er på vej ud på Handicapcenter Nord for at undervise i håndhygiejne. Til dagens undervisning deltager 10 plejepersonaler fra hjemmeplejen og traditionen tro har Annemette sørget for at købe friskbagt wienerbrød mens gruppeleder, Lone Botoft Sørensen, har sørget for kaffe og te til alle. Danpleje startede som en af de første i branchen med at tage ud til bl.a. lokalcentre og plejehjem for at undervise i håndhygiejne. Siden er både efterspørgslen og undervisningsudbuddet steget og Danpleje tilbyder i dag undervisning i bl.a. sårpleje, kompression, stomi, urologi og håndhygiejne. For Annemette er rollen som underviser en vigtig del

Læs også om de nye svanemærkede Dermalog hudplejeprodukter samt artiklen om SpeediCath

af jobbet som konsulent og en uvurderlig mulighed for hele tiden at Forsættes side 2 >>

Control fra Coloplast og sortimentet af Sterisol hånddesinfektion og dispensere. Tema - håndhygiejne Kø ved håndvasken? Ny medarbejder Dermalog Sterisol SpeediCath control Net-butikken hitter

s.1-3 s. 2 s. 3 s. 4 s. 4 s. 5 s. 6

Glitterboksen synliggør oversete steder efter hånddesinfektion


KØ VED HÅNDVASKEN?

Forsat fra forsiden...

Hele debatten omkring

være på forkant med kundernes

Specielt fingerspidserne blev glemt

influenza A pandemien har øget fokus på, hvor stor betydning

behov. Ifølge Annemette er ”(…)Danpleje kendt for at have

hos de fleste.

håndhygiejnen har, samt de

fingeren på pulsen og være

væsentlige konsekvenser

opdateret mht. behandlingsformer

infektionsspredning kan have rent økonomisk for samfundet

og produkter(…)”. Der er ingen tvivl om, at Annemette er en

som helhed.

passioneret underviser som bruger

I sundhedssektoren har der gennem længere tid været stor fokus på håndhygiejne, men heldigvis har andre områder i samfundet også fået øjnene åbnet for vigtigheden. Man kunne fristes til at konkludere, at det først er når vi bliver ”truet på livet” af en pandemi eller epidemi – at vi som mennesker gør det vi skal gøre…

undervisningsdagene til at få gang i en fælles sparring og appellere til, at deltagerne stiller spørgsmål, også selv om det måske afviger en anelse fra dagens emne ”(…)Når jeg underviser i håndhygiejne kommer der ofte spørgsmål om Sårpleje. Grænsen mellem de to områder er i den grad svævende, hvilket også er med til gøre det sjovt at undervise(…)”.

kontaktsmitte Efter lettere uro og snakken om fluoriserende pletter på hænderne, og ikke mindst lidt wienerbrød i maven, var det tid til den mere faktuelle præsentation. I præsentationen kommer Annemette omkring fakta såvel som eksempler fra dagligdagen. Deltagerne blev bl.a. præsenteret for et eksempel fra Nordjylland, hvor man for ca. fem år siden havde en epidemi med multiresistente stafylokokker blandt unge og ellers raske personer. En hygiejnesygeplejerske satte sig for at finde smittekilden og

Undersøgelser viser, at sygefraværet kan mindskes

efter nogen tid fandt hun ud af, at den eneste relation mellem de

med 30% eller mere, hvis folk

smittede personer var, at nogen af

husker at vaske hænder. Den samfundsøkonomiske effekt

dem, havde konsulteret den samme øre-, næse-, halslæge. Eksemplet er et af de mere alvorlige, men slår

af, at vi gør det vi bør gøre er således evident.

med al tydelighed fast, at hænder er en af de hyppigst forekommende smitteveje, og at håndhygiejne uden

Danpleje har gennem en lang årrække haft stor fokus på Dagens undervisning starter med, at deltagerne gnider deres hænder

tvivl er den vigtigste enkeltstående faktor til afbrydelse af kontakt-

ind i et hånddesinfektionsmiddel tilsat en fluoriserende væske, hvorefter de under skarp kontrol

smitte. Det er derfor også vigtigt,

om ikke-alkoholbaseret hånddesinfektion m.m.

af Annemette, på skift stikker

computer tastaturer m.m. Handicapcenter Nord har både

Så stil op ved håndvasken og ha’ et rent og sundt efterår!

hænderne ind i den medbragte UVglitterboks. Glitterboksen synliggør med sit ultraviolette lys oversete

håndhygiejnen, og gennemfører målrettede kurser i korrekt håndvask og anvendelse af hånddesinfektion. Vi tilegner os løbende den nyeste viden

Peter Jürgensen

2

God håndhygiejne afbryder

steder efter hånddesinfektionen. På trods af, at flere af deltagerne havde været igennem testen før, var resultatet overraskende.

at man jævnligt desinficerer dørhåndtag, mobiltelefoner,

håndsæbe, hånddesinfektion og Danplejes vejledning til god håndvask og desinfektion på deres toiletter.


Forsat fra side 2... Plejepersonalet er også forsynet med Dax Alcogel i lommestørrelse,

en drøftelse af aktuelle problemstillinger. Det drøftes bl.a. om der

problemer med eksem på hænderne. For Jannie viste løsningen sig at

som de har med rundt i de private hjem. Gruppeleder, Lone Botoft

er risiko for at bakterierne bliver resistente ved brug af hånddes-

være Derma Medicinsk Sæbe, som også bruges til sårrens, og den er i

Sørensen, nævner i den forbindelse,

infektion, og om H1N1 er mas-

dag fast inventar i kitlen. Det er dog

at flere og flere er begyndt at bruge

sehysteri. Deltagerne er dog enige

dokumenteret, at problemet med

kitler på arbejde, en tendens som hun forventer er stigende, da man

om, at der p.t. ikke er risiko for resistente bakterier og fremhæver i

ødelagte hænder bedst afhjælpes, hvis man erstatter håndvask med

jo også er udsat for at få mikroorga- stedet vigtigheden af en genindfednismer på sit tøj i forbindelse med tende håndcreme til forebyggelse

hånddesinfektion, dog skal man både vaske og ”spritte”, hvis man får

arbejdet.

af arbejdsbetingede hudlidelser.

synlig forurening på hænderne.

Blandt deltagerne er sygeplejerske

Deltagerne i dagens undervis-

Jannie Jørgensen, som efter mange års hyppige håndvaske, har fået

ning er også enige om, at specielt tv-medierne har været med til at

Aktuelle problemstillinger Dagens undervisning slutter med

skabe hysteri omkring H1N1. På Handicapcenter Nord har man heller ikke valgt at hænge H1N1plakaten op, men i stedet gennemgået Sundhedsstyrelsens råd på et gruppemøde og vedtaget, at man bliver hjemme, hvis man tror at man er syg. Kort sagt tager man på Handicapcenteret håndhygiejne seriøst, dog uden at være hysteriske omkring det. ”(…)Vi spritter jo ikke

Handicapcenter Nord er en af de mange kunder, som har modtaget undervisning af Annemette Busk fra Danpleje

knappen på kaffeautomaten af, hver gang vi har trykket på den(…)”.

Ny mEDArBEjDEr Til NyoprETTET STilliNg i ACuTE CArE AFDEliNgEN Charlotte Holm Holdorf er pr. 1. september blevet ansat som Sales

års erhvervserfaring, de sidste 8 år har hun arbejdet som

og glæder sig til at

Supporter, og er dermed blevet en

marketingassistent hos et stort

kunne

del af Acute Care teamet i Danpleje.

firma i Sverige.

bidrage med sin erfaring i Acute

Charlotte er uddannet

Charlotte er nu vendt hjem til

Cand.ling.merc og har flere

Danmark sammen med sin familie

Care teamet, til gavn for såvel kunder som kollegaer.

3


Ny HuDplEjESEriE

DErmAlog • Dermalog Skin-cure er en

Vi er glade for at kunne

endvidere kløe og udtørring og

præsentere Dermalog som ny

bidrager til en glat og smidig hud.

vandbaseret genopbygnings-

Vort sortiment består af 4

creme med en fedtprocent på 63%.

hudplejeserie i vort sortiment. Dermalog udmærker sig med den nordiske miljømærkning Svanen. Svanemærket lever op til en lang række skrappe

fedtholdige cremer. • Dermalog Hudlotion er ideel som håndcreme og har en fedtprocent på 16%.

miljøkrav og indeholder ikke hormonforstyrrende stoffer, herunder parfume, farvestoffer og parabener.

• Dermalog Fugtighedscreme er en allround creme med en fedtprocent på 22%.

Alle Dermalogs produkter indeholder naturlige lipider, hvorved hudens barrierefunktion

• Dermalog Fedtcreme er velegnet til atopisk hud og har

opretholdes. Lipiderne modvirker

en oliebaseret fedtprocent på 56%.

HÅNDDESiNFEKTioN 81%

STEriSol Sterisol 81% er en ethanol

Fås i 120 ml flaske med kliklåg og

baseret hånddesinfektion tilsat

700 ml dispenser.

glycerin. Glycerinen hjælper aktivt mod udtørring af huden.

Alle Sterisols dispensere kan monteres direkte på væg eller

Hånddesinfektion er ca. ti gange

sengegavl og findes i flere

mere effektiv over for vira og bakterier end håndvask med

forskellige modeller. Dispenserne fås i hvid plast med vindue, i

almindelig sæbe og er derfor

rustfrit stål med lås eller som åben

ideel til arbejdspladser med høje hygiejnekrav. Sterisol

model og i plast med klar front og metalarm til underarmsdosering.

hånddesinfektion 81% er desuden

Denne model fås også med plast

godkendt til præoperativt brug.

arm.

4


speedicath control

kateter til mænd SpeediCath Control er en helt ny type engangskateter til mænd. Katetret er en videreudvikling af det velkendte og veldokumenterede SpeediCath kateter. SpeediCath Control er en kombination af to katetre. Selve katetret er 40 cm. langt, som et traditionelt kateter til mænd. Det fleksible stykke er 32 cm. langt og har en størrelse på Ch12. Det stivere stykke er 8 cm. og er en almindelig størrelse Ch16. Denne kombination sikrer, at det fleksible stykke, der indføres i SpeediCath Control: kontrol, komfort, hastighed = bedre kateterisation urinrøret, er blødt, mens det stivere stykke sikrer, at katetret ikke bøjer eller er for levende ved indføring, at katetret er muligt at styre og at der ikke indføres mere af katetret i blæren end højest nødvendigt. SpeediCath Control er let at styre, så risikoen for uønsket kontakt med f.eks. tøj eller toilet minimeres. Desuden giver det stivere stykke væsentligt øget kontrol med katetret ved passage af både prostata og lukkemuskel. På grund af katetrets stabilitet er det særlig nemt at anvende for brugere med dårlig håndmotorik. SpeediCath Control ligger klar-tilbrug i en steril saltvandsopløsning og er PVC-frit.

5

Brugerundersøgelse

Både personale og de to

Coloplast har bedt sygeplejerske og souschef på Viborg Sygehus

kateterbrugere vurderede, at katetret var markant nemmere at håndtere, fordi det er stivere end et almindeligt SpeediCath og nemt at indføre. Personalet oplevede at

Paraplegiafdeling Gitte Hangård om at afprøve og kommentere SpeediCath Control. Gitte Hangård har haft to kateterbrugere til at afprøve katetret, en paraplegiker, der har mistet den ene hånd og kun har to fingre tilbage på den anden, og en tetraplegiker.

patienterne kunne kateriseres om natten uden at blive vækket. I brug havde paraplegikeren en fornemmelse af, at han blev tømt hurtigere, mens tetraplegikeren oplevede et bedre greb om katetret, og dermed ikke behøver at bruge Tiemann kateter som normalt. Desuden undgik han at belaste håndleddet for meget.


Danpleje - OneMed Denmark A/S, P.O. Pedersens Vej 16, 8200 Århus N Peter Hansen Villavejen 7 7777 Villaby

Danpleje Nyt udkommer 3 gange årligt. danpleje@onemed.com www.onemed.dk

Redaktion: Peter Jürgensen (redaktør) Eva Balshøj Madsen Christina Frehr Jensen

net-butikken hitter blandt bevillingsborgere travl arbejdsdag det nødvendigt at kunne bestille varer uden for vor åbningstid og net-butikkens

Vi arbejder fortsat løbende på at videreudvikle net-butikken og håber fremover at se mange nye

de mange positive tilbagemeldinger vi har fået. Ikke mindst vores

24-timers tilgængelig er derfor utrolig belejlig. Det seneste år har

web-kunder.

kundeserviceafdeling er blevet kontaktet af plejepersonale eller

vi set en markant fremgang af webkunder på hele 48%.

borgere som synes, at det har været hurtigt og nemt at handle via hjemmesiden. Vi oplever også at familiemedlemmer, eksempelvis voksne børn til borgere med

Antal

Det er nu et år siden vi startede informationskampagnen for vores net-butik, og vi er utrolig stolte af

Vi ses på www.onemed.dk

Stigning i antal ordre via net-butikken 2009

inkontinens, benytter sig af netbutikken, når deres mor eller far pludseligt mangler katetre. For

2008

andre bevillingshavere gør en Tid, måned J

F M A M

J

J

A

S O N D

Danpleje Nyt version 3  

Danpleje Nyt udkommer 3 gange årligt. Se mere på www.onemed.dk

Danpleje Nyt version 3  

Danpleje Nyt udkommer 3 gange årligt. Se mere på www.onemed.dk

Advertisement