Page 1

DANPLEJE NYT 1 2009 indhOLd Side 2 På operationsstuen – afdækninger Side 2 Et nyt år, et nyt medie (fortsat fra side 1) Side 3 Benposer & sengeposer – Qufora Sortiment Side 4 Rehab-afdelingen udstiller til maj Side 4 Produktnyhed – LIV serien fra Lahega Side 5 På operationsstuen – OP-kitler Side 6 Acute Care Teamet

- nyhedsbrevet fra DANPLEJE - ONEMED DENMARK A/S

et nyt år – et nyt medie Det er med stor glæde, at vi kan præsentere dig for vort nyhedsbrev for Danpleje - OneMed Denmark A/S! Nyhedsbrevet vil tre gange årligt bringe nyheder omkring vore forskellige produktområder samt vor organisation, som i det forgangne år har gennemgået betydelige forandringer. I juli 2008 fusionerede Danpleje A/S med søsterselskabet OneMed A/S i Roskilde, og i den forbindelse ændrede vi navn til Danpleje - OneMed Denmark A/S samt overflyttede alle aktiviteter til vort hovedsæde i Århus. Den nye konstellation betyder, at vi fremover får en bredere adgang til specielt hospitalsmarkedet. I denne første udgave af nyhedsbrevet har vi således fokus på vor nye ”Acute Care”- afdeling, som er ansvarlig for salget til hospitalssektoren. Forsættes side 2 >> Gennem de seneste år har vi med glæde oplevet en stor fremgang for vor virksomhed, som bl.a. i 2008 har resulteret i nominering til vækstprisen ”Entrepreneur of the Year”. Vi tager dette som et tegn på, at vor daglige indsats værdsættes af dig og vore øvrige kunder. Dette betyder dog ikke, at vi stopper her. Vi vil igen i 2009 smøge ærmerne op for at forbedre os yderligere mht. vor service til dig, og arbejde på at videreudvikle vort brede sortiment og vore rutiner


Et nyt år – et nyt medie (fra side 1)... og dermed øge trygheden i hverdagen.

PÅ OPERATIONSSTUEN

AFDÆKNINGER

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette din opmærksomhed mod vor Net-Butik

Danpleje - OneMed Denmark

Længere tids udvikling har ført

A/S kan nu tilbyde et nyt

til kvalitetsafdækninger, der

(www.onemed.dk), som er

praktisk koncept inden for operationsafdækning og -beklæd-

som noget nyt på markedet er fremstillet af en 2-lags laminat med

benyttes i stadig stigende

ning. Konceptet gør det nemt i dagligdagen, da det er muligt at

samme holdbarhed og styrke som 3-lags laminat. Efter endt brug

grad af vore kunder, og

få netop den OP-afdækning eller

af afdækningen, er der således

tilbagemeldingerne er positive. Er du ikke allerede bruger,

beklædningsgenstand, som der er

en ikke-ubetydelig reduktion af

brug for i den givne situation.

affaldsvolumen.

let at betjene og til rådighed døgnet rundt. Net-butikken

vil jeg stærkt anbefale, at du prøver denne mulighed. Find yderligere oplysninger på vor

Konceptet indeholder: • Universalsæt

hjemmeside! Vi takker for samarbejdet i

• Ortopædisæt • Urologi- og gynækologisæt

det forløbne år, og ser med

• Øjensæt

forventning frem til et godt

• Specialafdækninger • Afdækningsstykker og lagner

samarbejde i 2009!

med og uden klæb • Hulstykker med og uden klæb • Bordafdækninger • Instrumentafdækninger

Peter Jürgensen, adm. direktør

• Diverse sæt • Operationskitler

Danpleje OneMed Denmark A/S

• Varmejakker og uniformer • Hovedbeklædning • Ansigtsmasker • Beklædning i øvrigt • Produkter med røntgentråd Kendetegn for afdækningerne er: • 100% uigennemtrængelige • Stærke og holdbare • Bløde og smidige • Et lavt fnug-/partikelniveau

150 x 190 cm

9 x 50 cm

75 x 90 cm

• Høj og hurtig absorberingsevne • Indeholder ikke naturlatex 182 x 180 cm

2

150 x 240 cm


bENPOSER & SENGEPOSER

QUFORA SORTIMENT I 2007 startede vi et nyt og

tømbar og ikke tømbar. De tøm-

som gør det nemt for brugeren

spændende samarbejde med

bare poser er forsynet med stor

at gemme sengeposen væk under

MBH International A/S. MBH har flere års erfaring med

betjeningsvenlig krydsventil med ”free flow”.

f.eks. morgenkåben. Alle Qufora produkter kræver et

produkter indenfor urin- og afføringsinkontinens og har ligesom Danpleje, fokus på

Som tilbehør til urinposerne fås

minimum af opbevaringsplads.

blandt andet poseophæng og

Qufora urinposer findes i såvel

kvalitet og innovation. Hos MBH

skulderrem. Qufora poseophæng

sker produktudviklingen i tæt

passer til alle senge, det er sammenklappeligt og kan nemt

usterile som sterile ben- og sengeposer.

samarbejde mellem brugere, plejepersonale og MBHs egne ingeniører. Samarbejdet har blandt andet resulteret i en produktserie indenfor urinposer. Alle Qufora urinposer leveres singlepacked, hvorved de altid kan håndteres og opbevares på en hygiejnisk forsvarlig måde. Qufora benpose har en blød og hudvenlig ”stof ” bagside og betjeningsvenlig krydsventil eller drejeventil, som sikrer hygiejnisk og sikker tømning. Posen er endvidere forsynet med non return ventil og leveres som singlepacked. Benposen fås som både enkammer pose og flerkammer pose. Flerkammersystemet sikrer, at urinen fordeler sig i posen, som dermed bliver mindre synlig under tøjet. Benposerne kan kobles direkte til sengeposerne. Qufora sengepose er ligesom benposerne forsynet med non return ventil og er singlepacked. Sengeposerne fås både som

3

betjenes med én hånd. Ophænget kan med fordel bruges sammen med Qufora skulderrem,


MESSE REhAbAFDElINGEN UDSTIllER TIl MAJ Fra den 12. til den 14. maj 2009 udstiller Danpleje - OneMed Denmark A/S i Fredericia Messecenter på Health & Rehab 2009. Der præsenteres mange spændende nyheder indenfor mobilitet-, madras- og sanitetsprodukter, som vi ved, vil gøre hverdagen lettere for brugere og hjælpere. Vi glæder os til at se dig på vores stand nr. A 1179!

PRODUKTNyhED

lIv SERIEN FRA lAhEGA Lahega er vor nye samarbejdspartner indenfor hånddesinfektion. Virksomheden har mange års erfaring med fremstilling af desinfektions- samt hudbeskyttelsesprodukter,

LIV serien fra Lahega er en effektiv, hud- og miljøvenlig serie, som omfatter hånddesinfektion, overfladedesinfektion, sæber og cremer.

Produktet indeholder glycerin, hvilket modvirker udtørring. LIV hånddesinfektion 85 leveres i 3 størrelser: Handy 150 ml. flaske

Som noget helt nyt fås

med vippelåg, 600 ml. flaske med

og produktudviklingen er

LIV hånddesinfektion nu

pumpe og 1 ltr.

baseret på en bred viden om råvarer og erfaring med

i en tyndtflydende udgave, indeholdende 85% ethanol. LIV

dispenserflaske.

råvaresammensætning. Lahega er

hånddesinfektion 85 er effektiv

underlagt et kvalitetsstyringssystem mod bakterier, svampe, mug samt samt miljøcertificeret i iht. ISO 14001.

4

virus og er velegnet til brug inden for pleje og omsorgssektoren.


På OPerAtiOnSStUen

OP-KitLer Til enhver operation kræves der en

Vore OP-kitler matcher disse krav

korrekt påklædning, og der stilles

samt øvrige kvalitetsstandarder,

MATERIALE II Er stærkt væskeafvisende, blød

ikke mindst krav om beskyttelse af

som er påkrævet ved salg til det

polypropylen nonwoven i flerlags

både patient og personale.

danske marked.

Ligeledes er det ikke uden

Vort sortiment består af to typer

betydning, at føle velvære i en

materiale:

påklædning, der ofte bæres i mange timer i løbet af en

MATERIALE I Er væskeafvisende, blød spunlace

arbejdsdag.

nonwoven af viskose/polyester.

konstruktion. Alle vores kitler er fri for natur latex. Manchetterne er fremstillet af rib i et blødt, hvidt 100 % polyester materiale, der er behageligt at have på uden at stramme under handsken.

BASIC Til tørre og korte kirurgiske operationer. Steril kittel. Kitlen har

EXTRA (TUR) Specialkittel til urologiske operationer. Steril kittel. Kitlen

åben ryg samt en høj komfort, der passer de fleste og tillader huden at

har åben ryg og 100 % polyethylen fra brystet og nedefter samt ekstra

ånde. Materiale I.

forstærkning i ærmer. Materiale I.

STANDARD

STANDARD XP

Til almindelige kirurgiske operationer. Steril kittel. Kitlen har overlappende lukning i ryggen samt en høj komfort, der passer de fleste og tillader huden at ånde.

Universalkittel til tørre operationer. Steril kittel. Overlappende lukning i ryggen samt en høj komfort, der passer de fleste og tillader huden at ånde. Materiale II.

Materiale I. SPECIAL MED FORSTÆRKNING Til våde kirurgiske operationer. Steril kittel. Overlappende lukning i ryggen og indvendig ekstra forstærkning i ærmer på forsiden. Kitlen har en høj komfort, der passer de fleste og tillader huden at ånde. Materiale I.

5

SPECIAL XP Forstærket til våde operationer. Steril kittel. Forstærkning på ærmer og fra den øverste del af brystet og ned. Overlappende lukning i ryggen samt en høj komfort, der passer de fleste og tillader huden at ånde. Materiale II.


Danpleje - OneMed Denmark A/S, P.O. Pedersens Vej 16, 8200 Århus N

Danpleje Nyt udkommer 3 gange årligt. danpleje@onemed.com www.onemed.dk

Redaktion: Peter Jürgensen (redaktør) Eva Balshøj Madsen Christina Frehr Jensen

ACUte CAre teAmet Acute Care – Ny afdeling i Danpleje - OneMed Denmark A/S Acute Care afdelingen blev

Produktsortimentet omhandler et stort udvalg af hospitalsartikler indenfor følgende hovedgrupper:

etableret i august 2008, kort efter de to søsterselskabers

• OP-afdækning og -beklædning

fusion og arbejder til daglig med kvalitetssikring og videreudvikling af hospitalsartikler. Personer bag Afdelingen består af sygeplejerske

• • • •

Handsker Sterilemballage Urinposer Forbindstoffer

og markedschef Joan Raaberg, salgskonsulent Jørgen Langballe med salgsansvar for Sjælland/FYN og Bornholm samt sygeplejerske og salgskonsulent Karin Fisker med salgsansvar for Jylland. Salgsteamet er sammensat således at ressourcer, kompetencer og faglig viden giver os det bedste fundament for at kunne tilpasse os vore kunders behov. Fra venstre: Joan Raaberg, Jørgen Langballe og Karin Fisker

Nyhedsbrev januar 09  

Nyhedsbrev fra januar 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you